Page 24

�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������

������������������������ ����������������������������� ������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������������������������������

����� ������������

������� ���������� ������������� �����������

����� �����������

����� ������������

��������� �������������

Hanna Eriksson och Frida Eriksson, Svartvinbärsdryck UF.

Priset för Bästa Årsredovisning gick till Slottegymnasiet Svartvinbärsdryck UF från Slottegymnasiet tog hem segern i Ung Företagsamhets regionala tävling Bästa Årsredovisning 2011. Priset Bästa Årsredovisning delades ut vid PWC kunskapsdag i Gävle. UF-företaget som vann, Svartvinbärsdryck UF, består av fyra framgångsrika unga företagare. Denna seger var deras andra i ordningen. Redan vid Ung Företagsamhets regionala mässa i april 2011 blev de länets unga Miljöföretag. Svartvinbärsdryck UF består av Hanna Eriksson, Frida Eriksson, Claudia Winder och Matilda Findikis. Deras affärsidé är att ekologiskt och miljömedvetet i alla led producera svartvinbärsdryck. Juryns motivering: Vinnaren har en sannolikt god affärsidé, vilket tydligt framgår av den lättöverskådliga förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen uppfyller innehållskraven i tävlingen med korrekt balans- och resultaträkning samt tilläggsuppgifter. Utan onödiga tillsatser presenterar vinnaren svarta siffror. Ung Företagsamhet • SvenskPress.se ������������������������

������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� �������������������������

���������������������������� ����������������������

����������������������������������������� ������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������

������������������ �������

���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

24 Näringsliv

������������������������������������

– Vill ni nå alla människor i Gävle kommun? –

Gestrike Magasinet nr 10 2011  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Gestrike Magasinet nr 10 2011  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Advertisement