Page 20

Unga gävlebor bildar företagskoncern i Estland

��������������

������������

��������� ���

�� � � � � ��

�� � � � � � � � �����

����������������������������������

Gävle kommuns första internationella UF-företag är under uppbyggnad. Sju UF-elever från Thoren Business School i Gävle är på internationell UFkonferens i Tallinn 25-27 november. Ung Företagsamhet i Sverige är medlem i JA-YE Europe (Junior Achievement Young Enterprise Europe) som idag består av cirka 40 länder med samma utbildningskoncept. Inom JA-YE organisationen finns fler entreprenörskapskoncept än UF-företagande – ett av dem är Enterprise Whitout Borders, EWB. Tanken med EWB är att ge UF-eleverna möjlighet till samarbete och handel över gränserna. Man kan jobba med konceptet EWB på flera olika sätt. Allt ifrån att enskilda UF-företag, på eget initiativ registrerar sina företag på EWB:s hemsida och använder den för att hitta partners eller kunder, till att genomföra större samarbetsprojekt som att bilda gemensamma bolag. Gävle kommuns första internationella UF-företag är under uppbyggnad och sju UF-elever från Thoren Business School i Gävle är på internationell UF-konferens i Tallinn 25-27 november. Konferensen riktar sig till elever från Estland, Lettland, Litauen, Finland, Norge och Sverige. Arrangörer är den Estländska UF-organisationen. Ett av målen är att skapa ”international partnerships”. Pionjärer från Thoren Business School i Gävle heter Amanda Andersson, Sara Bernardsson, Linn Fjellet Törnström, Dan Vikström, Linnea Gåsberg, Daniel Carlsson samt Linus Norgren. – Intresset bland våra UF-företagare för internationalisering är stort. Att bilda UF-koncerner och arbeta med sitt företag internationellt ger eleverna språklig träning, kulturell förståelse och internationella kontakter, säger Helene Åkerlind regionchef i Ung Företagsamhet Gävleborg. – Detta ger en erfarenhet utöver det vanliga, tänk att dessa ungdomar kan på kommande anställningsintervjuer säga; När jag var 18 år startade jag min första koncern, avslutar Helene Åkerlind.

���������������������� ������������������ ��������������������� �������������������� ������������������������� ���������������

SvenskPress.se

������������������������� �����������������������

����������������������������������� ������������������� ������������������������������������������������

���������������������� 20 Näringsliv

– Vad vill ni läsa om i Gestrike Magasinet? www.gestrikemagasinet.se –

Gestrike Magasinet nr 10 2011  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Gestrike Magasinet nr 10 2011  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Advertisement