Page 18

�������� ������������� �������������������������� ������������ �����������������

���������������������������������������

��������

������

������

���������

���

��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������

Ny kraftfull och flexibel bergvärmepump Här har vi en ny bergvärmepump av senaste snitt: 5 – 10 % effektivare än föregångarna. Nu är den möjliga besparingen för uppvärmning av en privat villa uppe i 7 000 – 9 000 kronor per år jämfört med den gamla oljepannan. Bosch Compress heter denna nya bergvärmepump, som kan öka energibesparingen i en normalvilla, med upp till 500 kWh på ett år jämfört med tidigare generationer värmepumpar. Ny och vidareutvecklad teknik gör detta möjligt. Samtidigt ger en ny reglercentral nya möjligheter. Behövs större effektbehov, exempelvis vid utbyggnad, kan flera värmepumpar kopplas samman. Hjärtat i värmepumpen är en scrollkompressor med världspatent som ger mycket hög effekt och driftstemperatur. Kompressorn är optimerad in i minsta detalj och har en mycket låg ljudnivå. Bosch Compress finns i storlekar 6-17 kW vilket gör att den passar för de flesta typer av villor. Modellen LW/M har inbyggd varmvattenberedare. Till LW-modellen väljer du separat varmvattenberedare efter personligt behov. Läs hela artikeln på: www.gestrikemagasinet.se Sökord: Bergvärmepump Text: Lars Bergström • SvenskPress.se

����������������������������������������� ���������� ����������� ������������

���������

��������� ��������������

�� ��

���� ���������������� ��������

� �� �� �����

����

����������������� ������������ �������������

���������� �����������

��� ��

���� ��

���� ������������

���������� ���������������� 18 Näringsliv

���������� ����������

– Vill ni också vara med i Gestrike Magasinet? www.gestrikemagasinet.se –

���������������� �������������������� ������������������

Gestrike Magasinet nr 10 2011  
Gestrike Magasinet nr 10 2011  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Advertisement