Page 8

Motivationskoden, författad av Tommy Lundberg.

Ny bok om hur man engagerar sina medarbetare

My prisas för miljöarbete Vid en ceremoni på Högskolan i Gävle torsdag 19 maj får My Holgersson ta emot stiftelsen Gästrikeregionens Miljös stipendium på 15 000 kr. Vad är det du gjort My Holgersson? – Jag har undersökt intresset för optisk sortering av källsorterat hushållsavfall hos Sveriges kommuner. Det handlar om att använda påsar med olika färg, för olika sopor. Där kan man t ex sortera både glas och aluminiumburkar. Påsarna sorteras sedan automatiskt med optisk avläsning.

– Det står idag mellan optisk sortering och 4-facks sortering. Där optisk sortering är en långsiktigt billigare lösning, du kan använda samma bilar och det är lätt att i framtiden uppgradera till kameror som kan ta fler färger.

Hur ser du på miljöinslaget i kurserna på Högskolan i Gävle? – Jag gick en Coop-utbildning, Miljöteknik med inriktning vatten, återvinning och energi. – Det bästa var att varje kurs innehöll projekt där vi fick ta oss an verkliga problem ute på företagen. – Allt var knutet till hur det ser ut i arbetslivet och det uppskattade jag väldigt mycket, det förberedde mig på ett utmärkt sätt. Vad betyder det att få detta stipendium? – Jättekul och inspirerande för mig. Jag känner att jag fick en utbildning som man verkligen har nytta av och som efterfrågas mycket av arbetsmarknaden. Vad gör du idag? – Jag arbetar idag som handläggare i kvalitet och miljö inom försvarsmakten. Jag ska fortsätta att utbilda mig där och ett mål är att sedan få göra lite utlandstjänst inom miljöarbetet. Utdelning av stipendiet skedde den 19 maj på Högskolan i Gävle. Stipendieutdelare var Johan Englund, marknads- och kommunikationschef vid Gästrike återvinnare. Läs hela: www.foretagsbladet.se, sök: högskolan

Högskolan • SvenskPress.se

Fritidshus

för alla årstider

för alla årstider

Ny fritidshuskatalog beställ på vår hemsida www.borohus.se Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar

8

Om vi vill ha långsiktigt välmående företag behövs ett större fokus på utveckling av medarbetarnas inre drivkrafter, och mindre på kortsiktiga ekonomiska mål. Det menar Tommy Lundberg i sin nya bok, Motivationskoden. Många chefer, inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor, styr efter en förlegad löpande-band-princip med allt större fokus på kortsiktiga budgetmål och vinstintressen. Samtidigt är motivationen på svenska arbetsplatser låg, inte ens var femte anställd känner sig engagerad på jobbet, enligt en Gallup-undersökning från 2012. – Engagemang föds ur meningsfullhet, och om jobbet bara handlar om kortsiktiga vinstmål eller besparingar blir arbetet meningslöst. Att låta medarbetarna bli oengagerade på detta sätt är ett oerhört resursslöseri, säger Tommy Lundberg.

Humor som utgångspunkt

Med humor och utgångspunkt i forskning kring mänskligt beteende och sina egna erfarenheter visar Tommy vad det är som gör att vi går igång på jobbet och pekar på de mest fundamentala problemen med dagens ledarskap. – Vårt sätt att leda och styra verksamheter är hopplöst föråldrat. Ingen går till jobbet för att öka aktievärdet, säger Tommy. Med sin nya bok vill han inspirera ledare till att gå från ”Management” till ”Humanagement”. – Management handlar om att chefen kontrollerar verksamheten. Med begreppet humanagement vill jag lansera den motsatta tanken: att låta medarbetarna kontrollera sitt arbete, och ge individerna större möjlighet att utnyttja sina unika egenskaper som kreativa varelser. Humanagement är att leda utifrån de mänskliga behov som ligger bakom vår inre motivation. Det lönar sig, säger Tommy.

Omdömen om Motivationskoden:

fritidshus

Villor & fritidshus

Svenska chefer behöver ändra sin ledarstil för att väcka medarbetarnas engagemang. Här finns en enorm outnyttjad potential. Alla vet att motivation leder till bättre prestation. Det är bara ett problem: Människors motivation grundar sig i känslan av helhet, delaktighet och meningsfullhet, men cheferna försöker motivera sina medarbetare med siffror, grafer och vinstmål.

vi fram det optimala huset för just dig och din familj. Kontakta: Jörgen Larsson Tel. 070-313 75 80.

– Imponerande påläst, fint personligt och härligt mänskligt. Det här är inte en bok för ledare – det är en bok för alla människor! Säger Micael Dahlen, professor, författare och föreläsare. – Jag är ingen bokmal, men den här boken fångade mig. Den är verkligen intressant, och rolig att läsa med den underfundiga humor som ständigt återkommer. Jag fick en rad konkreta idéer och tips som jag själv kan ta med mig i mitt ledarskap redan i morgon, och det tänker jag göra. En mycket bra och stimulerande bok som jag hoppas kommer att inspirera många. Jag skulle gärna döpa den till En ledares guide till galaxen! Säger Joakim Carlsson, vd Nordic Fast Food AB. – Den här boken är rent läsegodis. Lättillgänglig, upplysande och väldigt stimulerande. I vårt arbete med en ny affärsplan inspireras jag att i ännu högre grad involvera medarbetarna, för att på allvar frigöra kraften och lusten. Jag ska köpa den till alla! Säger Pernilla Wigren, vd Kopparstaden. Läs hela: www.foretagsbladet.se, sök: motivationskoden

Great Words • SvenskPress.se

Företagsbladet juni 2016  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun

Företagsbladet juni 2016  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun

Advertisement