Page 36

Nytändning på Drivhuset Gävleborg Att starta företag och driva projekt i nätverkande företagsform är trender som är på uppåtgående. Viktigt är god vägledning och kontinuerlig kompetens att rådfråga och stötta sig mot för alla i en uppstart av företag i någon form. Sedan augusti har Drivhuset Gävle en ny vd vid namn Rickard Petrés. Nya idéer ska bana väg för framtidens företagare i Gävleborg. Drivhuset vid Högskolan Gävle upplever en nytändning med Vd Rickard Petrés. Vid Drivhuset Gävle, beläget mitt på högskolan, fångas produkt och affärsidéer från främst högskolans studenter upp. Tanken med Drivhuset är att fungera som en portal för goda initiativ och hjälpa till att förvandla dessa till nya företag i regionen. Strategin är att knyta samman studentidéer och erfarna vägledare och skapa en plattform för tillväxt. Planerna är att framledes marknadsföra Drivhuset Gävle på en bredare front än idag, och att verkligen bli ”Drivhuset Gävleborg” med hela regionen som arbetsfält. – Vi ska fungera som vägledare och coacher för de som är intresserade av att starta företag omkring sina idéer, säger Rickard. Rickard Petrés, vd Drivhuset Gävleborg. – Vi arbetar inte lika som en del av de andra nyföretagarinstanserna som ratar och bedömer idéer, utan vi försöker hitta vägar för alla goda initiativ, fortsätter han. En av de nya strategierna är att skapa konkreta handlingar och bygga upp Drivhuset som en namnkunnig faktor inom hela regionen och inte bara i Gävle. En viktig faktor i detta är ett skarpt agerande för att skapa allmän kännedom om vilka resurser och kompetenser som finns inom Drivhuset och vilka nätverk och kontakter som redan idag finns tillgängliga. En god sporre för alla som är intresserade av dels sitt verksamhetsområde, men även få konkret kunskap om hur man gör affärer av sina intressen eller vill utveckla sitt företag, är att delta i Drivhusets diplomutbildning i affärsutveckling som kommer igen våren 2011 efter en lyckad startomgång under våren 2010. – Vitsen med programmet i affärsutveckling är att skapa ett fokus på verklig handling, och att man efter att ha deltagit i programmet ska känna sig motiverad att verkligen starta företag.

Vidare säger Rickard att det finns gott om drivande personer som skulle ha stor nytta av Drivhusets resurser och kunskap på många plan. – Man måste ju inte starta företag bara för att man går utbildningen i affärsutveckling, det är ett område man alltid har nytta av att känna till ändå, enligt Rickard. Under hösten 2010 och våren 2011, satsas hårt på nya initiativ och projekt för att dels nå ut till regionen och öka medvetenheten om vad Drivhuset har att erbjuda, men även att fler ska ta chansen att verkligen upptäcka vilka möjligheter människor kan skapa genom rätt vägledning och gott nätverksbyggande med Drivhuset som en ”pushande” resurs i ryggen. Rickard berättar vidare om olika specialiserade utbildningsinsatser som sker vid Drivhuset som exempelvis en utbildning i företagsförsäkringar som startar nu i början av oktober, Drivhusets diplomprogram i Affärs utveckling(Vårterminen 2011), aktiviteter ihop med Företagarnas riksförbund. Han har en hel del ytterligare kreativa idéer om vad som kan göras inom Drivhuset, vilket bådar gott för alla som tar chansen att komma förbi det lilla kontoret mitt på högskolan bredvid kaféet, och samtala en stund. – Önskedrömmen vore att Drivhuset i framtiden även skulle kunna erbjuda en variant av riktiga konkreta riskkapitallösningar i en uppstartsskala. I dag är riskkapital ganska svårt att få oavsett hur bra idéer man har och företaget ska helst redan tjäna pengar när man söker ett riskkapital, säger Rickard. En av de olika tävlingar som finns för företagare och blivande företagare är Venture Cup som premierar goda idéer och välskrivna affärsplaner med olika belopp. I slutänden kan man vinna en större summa riskkapital, men även nätverk av bra kontakter på en högnivå skapas genom tävlingens försorg. Juryn i Venture Cup utgjordes 2010 bland annat av Ulf Spendrup(Spendrups bryggerier) och Olof Stenhammar(tidigare ägare av bland annat OMX Stockholm)och Maria Wallenberg.

Text: Mattias Thorsell · SvenskPress.se

�������������������������������� ��������������������������� ����������� ������������ ������������������� �������������������

����������� ������������������ ������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� �������������������������� ������� ����������������� ������������������

������������������� 36

���������������� ���������������������

������������ ����������

������������������������������

����������������������

��������� ����������������

����������������� ���������������� ������������������

��������������������������������������������������������������������������

Företagsbladet nr 7 2010  
Företagsbladet nr 7 2010  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement