Page 27

Dubbelt så många vill ha hjälp med att starta eget

Nyföretagarcentrums rådgivare Anders Röstlund, L-G Rahm tillsammans med vd Lars Eldh gläds åt positiv utveckling i Gästrikland.

Under första halvåret 2010 har antalet unika besökare hos Nyföretagarcentrum Gästrikland ökat med 50 procent. – Många gästrikar blev av med sina arbeten under lågkonjunkturen och ökningen kan bero på att dessa väljer att idag starta företag, säger Lars Eldh, Nyföretagarcentrums vd. Under första halvåret 2010 ökade antalet klienter hos NyföretagarCentrum Gästrikland med 50 procent jämfört med tidigare år. Enligt NyföretagarCentrums vd, Lars Eldh, kan ökningen bero på att finanskrisen och lågkonjunkturen medfört att många gästrikar blivit utan arbete och att många av dessa väljer att starta företag. Han poängterar dock att det nog måste gå ett eller två år innan man kan urskilja den verkliga orsaken till ökningen. Enligt Lars Eldh kommer Nyföretagarcentrums klienter från hela Gästrikland. – Men vi kan se att antalet klienter från Sandviken har ökat under de senaste tre åren.

Också andelen kvinnor och nysvenskar som ha vill rådgivning har ökat. – Regeringen investerade resurser i kvinnligt företagande när de kom till makten 2006 och det är nog dessa investeringar vi ser resultatet av idag, säger han. När det gäller skälet till ökningen av de nysvenska klienterna är det inte lika enkelt att finna svaret. – Jag tror dock att varumärket NyföretagarCentrum har blivit mer känt, säger Lars Eldh. För att kunna ta om hand den ökande skaran av blivande företagare har Nyföretagarcentrum kontrakterat två rådgivare på deltid. – Antalet heltidstjänster uppgår därför i dags läget till tre, fortsätter Lars Eldh. NyföretagarCentrum Sverige grundades 1985 av PG Gyllenhammar. I dag är NyföretagarCentrum Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är också en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag. 2009 kom 23 400 personer till NyföretagarCentrum för rådgivning, varav drygt 10 000 har startat företag. Verksamheten täcker närmare 200 kommuner med rådgivningen och målsättningen är att bidra till fler livskraftiga företag. Det betyder att de företag som startas är väl förberedda – av dem som startat företag med hjälp av NyföretagarCentrum har faktiskt färre än en procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 80 procent av företagen aktiva och har i snitt två anställda. Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv och samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa bästa möjliga möjligheter till nyföretagande på varje ort där verksamheten finns. NyföretagarCentrums nätverk, som består av tusentals företagare och experter, är en unik tillgång i arbetet för ökat nyföretagande.

Text: Ulrica Åhrman · SvenskPress.se

������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������ ���� ������ �������� ������������ ������ ���������� �� ����������� ���� ���� ��� ��������� ��� ������ ������ ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������ �������� ������������ ������� �� ���������� �������� ���� ���� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������ ������������ ����� ��� ����� �������� ������� ���� ��������� �� ����������������������������������������������������������� ���������������������������� ������ ������������ ���� ������ ���� ��������� ������������ ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������

��������������������� 27

Företagsbladet nr 7 2010  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Företagsbladet nr 7 2010  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement