Page 26

Vilka företag är framgångsrikast i Gästrikland? – Framför verkar vara ett väldigt positivt projekt och det skall bli spännande, säger Patrik Andersson. Jag har jobbat med liknande projekt på Göranssonska så det skall bli riktigt spännande. Anders Franck, Handelskammaren, Lars Beckman, Svenskt Näringsliv, Elisabeth Hansson, Sandvikens Näringslivskontor och Carin Nordström, Högskolan i Gävle, presenterade Framför för studenterna och möttes av en hel del entusiasm. Aktiv Revision gör sammanställningen och underlaget för det aslutande urvalet och Länsstyrelsen är också med och stöttar projekt liksom alla kommuner i Gästrikland. – Vi skall lyfta fram de goda exemplen på företag och försöka hitta sambanden hos de företag som är framgångsrika, säger Lars Beckman. Uttagningen av vilka som ekonomiskt sett är framgångsrikast i Materialet kommer också att användas till forskning. Gästrikland är ganska enkel. De som klarar följande kriterier väljs ut 2008 års Framför-företag hade tillammans en omsättning på 3,6 i en första gallring: aktiebolag som verkat i minst fem år, minst fyra miljarder och totalt 2 700 anställda. anställda, minst fyra Studenterna får miljoner i omsättning vänta sig att det kan bli samt att företaget växt Elisabeth Hansson och Anders svårt att boka tid med de tre senaste åren Franck. företagarna eftersom med vinstmarginal. det är tidskrävande att MM Partners står för vara framgångsrik. Men Patrik Andersson och Joel utgallringen och det är det är alltså de mjuka Lars Beckman berättar Hansson ser fram att få jobba cirka 120 företag som sidorna som avgör. om Framför med Framför. i slutet av september Exempel på frågor: nåddes av det glada • Beskriv bolagets beskedet att de är historia uttagna i tävlingen. • Varför startade du Men det är de företaget? mjuka sidorna hos • Vilken är din företagen som avgör affärsidé? vilka 50 företag som får • Hur stimulerar du utmärkelsen Framför. dina medarbetare så Där spelar studenterna att de trivs? på Ekonomprogrammet De som satsar på att på Högskolan en viktig de anställda skall trivas roll. De skall intervjua har visat sig vara de som alla företagen och göra lyckats bäst. enkät där företagen – När ni ringer och bedöms efter hur de bokar tid för intervju planerar och driver och när ni genomför Ekonomstudenterna laddar upp för att intervjua Gästriklands mest framgångsrika företagare. sitt företag. Den 28 intervjuerna, tänk på att september samlades ett ni är glädjespridare som hundratal ekonomstudenter i en av tentasalarna i den gamla ”markan” kommer med ett positivt ärende, säger Carin Nordström. (basarnas fik på militärens tid) för att få veta mer om vad som förväntas Studenterna fick också en del tips hur de skall genomföra både av dem. bokningar och intervjuer. De kan dock räkna med att bli positivt bemötta. Joel Hansson från Gävle drev UF-företag på hockeydomargymnasiet I samband med de tidigare utdelningarna på slottet har de allra flesta i Mora och kom trea i ”bästa tjänst” i Dalarna. företagare vittnat om hur positivt de upplevt studenternas besök. – Jag tror att jag kommer att ha nytta av mitt UF-företag i det här – Det var annat i början när en del hoppade av för att de inte ville visa uppdraget eftersom jag jobbade med föreläsningar om ledarskap och upp att de är framgångsrika, berättar Lars Beckman. Men nu har alla börjat bemötande, berättar Joel. Det här verkar vara ett kul projekt med bra förstå hur viktigt det är för regionen att våra företag är framgångsrika. chans att få träffa framgångsrika företagare och knyta nyttiga kontakter. Som en extra morot kommer två av studenterna att via lottdragning Patrik Andersson från Forsbacka drev också UF-företag när han få vara med på Slottet någon gång i februari – mars. gick på Göranssonska i Sandviken. Det gick så bra att han vann klassen Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se bästa säljare i Gästrikland och fick vara med om finalen i Globen.

Arbetet med att ta fram de 50 mest framgångsrika företagen i Gästrikland inleddes för tionde året den 28 september på Högskolan i Gävle. Det handlar om utmärkelsen Framför och då gäller inte bara ekonomiskt resultat utan även mjuka värden som personalpolicy, kundhantering, hur man tar hänsyn till miljön etc. De 50 vinnarna presenteras i början av 2011 och de bjuds traditionsenligt till Gävle Slott av landshövding Barbro Holmberg för utdelning av diplom och en trevlig middag.

������������������������� ��������

�������������� ������������������ ������������ ��������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

��������������� 26

������������������������������������������������������

Företagsbladet nr 7 2010  
Företagsbladet nr 7 2010  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement