Page 26

Marknadsansvarig Anders Berglund.

Margaretha Östberg ansvarar för administrationen.

Projektledaren Mikael Sundberg.

< redovisningsbyrå. Tillsammans med Bengts erfarenheter från samarbeten och projekt tillsammans med forskarvärlden expanderar verksamheten ständigt med nya medarbetare, alla med olika specialistkunskaper som utökar den samlade kompetensen. – Vi betraktar oss inte som ett traditionellt företag utan mer som ett kunskapscentrum som samarbetar i symbios med våra uppdragsgivare, förklarar Björn. Våra senaste rekryteringar har varit baserade på individen. När vi upptäcker eller blir kontaktade av människor med stora kunskaper och potential ser vi till vad just den personen kan tillföra verksamheten hellre än att vi skall konstruera tjänster utifrån någon form av fastställt behov. Vår ledstjärna är ständig kompetensutveckling och utbildning av personalen.

Samarbeten och kunder

In Situ samarbetar idag med de största universiteten som Uppsala, Lund, Luleå och Umeå. Huvudmarknaden är Sverige och Europa. Bland kunderna återfinner man branschledande aktörer som Vattenfall, Eolus, O2, Deutsche Wind Guard och wpd. Komponenter köps in från hela världen liksom att utrustning och samarbetspartners finns representerade globalt. Arbetet på fältet kan innebära stora utmaningar då personalen vid vissa monteringar och slutskeden av projekt kan hamna i riktigt krävande situationer. – För att få installera en kamera i en bom på en fyr var vi första tvungna att utbilda vår personal i en räddningskurs i havsmiljö och förra vintern hade vi ett uppdrag då vi jobbade i Laxede inte långt från riksgränsen där termometern visade minus 40 grader. När jag hade arbetat

i flera timmar och dessutom tappat känseln i ena foten kan man lugnt säga att det var skönt att komma in i duschen, skrattar Björn. Att flyga ut på uppdrag i helikopter och att klättra i master på hundra meters höjd hör alltså till rutinuppdragen för fältpersonalen Wictor Magnusson gjuter på In Situ. kontaktdon på givare. – I ett aktuellt projekt mäter vi nu koldioxidnivåer på olika nivåer under vatten och i ett annat arbetar vi åt Vattenfall med dammsäkerhetssystem för riktigt stora dammar.

Framtiden

– Avseende framtiden är miljömätningar något som vi är mycket intresserade av och involverade i, berättar Margaretha. Hexicon har tagit fram planer på stora vindkraftsplattformar konstruerade för att placeras ute till havs. De kommer sannolikt att bli en global exportvara som det är mycket intressant att arbeta med. Tillsammans med Uppsala Universitet, har In Situ nu tagit fram ett system som mäter växthusgaser i både luft och vatten. – Detta är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi är stolta över att vara med och driva, säger Björn. På frågan vad som är In Situs starkaste område råder det ingen som helst tvekan. Det är Bengts egna favoritordspråk; – Vi är bäst på det vi inte kan.

SvenskPress.se

��������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������

����������������������� ����������������������

����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ������������������������������� 26

�����������������������������������

Företagsbladet nr 8 2011  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Företagsbladet nr 8 2011  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement