Page 24

Elov Olsson, produktionsansvarig, kopplar mätsystem.

����������������� ���������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

������

����

Innovation, utveckling och produktion sker i de charmfulla lokalerna i Wij herrgårdsflygel medan mätningarna av naturens element sker på plats i både Sverige och i olika delar av världen. Företagets namn, In Situ, är latin och betyder just ”på plats”. – Vi har specialiserat oss på lösningar som är användbara för mätning på plats i fält, berättar vd Björn Östberg som tillsammans med sin hustru Margaretha förvärvade företaget år 2010. Vårt mål är att tillhandahålla den teknik som är nödvändig för att företag, forskare och myndigheter ska kunna genomföra noggranna mätningar både av mark,

Mikael�Jonsson, programutveckling, � �� ������ utvecklar hårdvara. ��

Beläget vid natursköna Wij Trädgårdar i Ockelbo ligger In Situ Instrument AB, ett företag som specialiserat sig på att producera, informera och tillhandahålla service vid miljörelaterade mätningar avseende energi och miljö. Vid anläggningsarbete av vindkraftverk, dammsäkerhetssystem eller utvinning av energi ur marken besitter Ockelboföretaget en kompetens som är nästintill unik i världen.

� � � �� �

��

In Situ - framtidens miljömätningar från Ockelbo

��

vatten och luft. Vi utvecklar och tillverkar mätutrustning och system efter våra kunders specifika behov. Nyligen hade till exempel en kund problem som önskade kameraövervakning i ett mycket otjänligt läge vid kusten. Havsstänk och nederbörd försämrade linsernas klarhet så där applicerade vi en lösning som både värmer och rengör utrustningen. – Våra utrustningar och mätsystem används i både luften, på och i marken samt i vatten, förklarar Björn. Vi har som måtto att leverera nyckelfärdiga lösningar som fungerar under alla väderförhållanden och även i extrema klimat.

Lång erfarenhet

In Situ har nästan 30 års erfarenhet av mätningar och deras kompetensområden omfattar allt från kvalificerat ingenjörskunnande, mätteknik, meteorologi, hydrologi, miljömätningar och programmering till databaskunnande samt kvalificerad elektronik. I flertalet av systemen sker dataöverföring antingen via GSM, GPRS, NET 1, satellit eller internet. – Vi nöjer oss inte med att producera de mest krävande och specialanpassade lösningar som marknaden efterfrågar utan de senaste

�� � � � � � � �� �� � � � � � � ����� ������ � � � � ��� � ®

����������

� �������������������

�������������

����������������

������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������ ����������������������� �����������������������������������

����������������������������������� 24

Företagsbladet nr 8 2011  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Företagsbladet nr 8 2011  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement