Page 20

���

Bosch EHP LW Compress

Värmepumpen som anpassar sig

Felaktiga falska fakturor En aktuell fråga som måste hitta en lösning är falska fakturor. Idag finns det en liten grupp, i många fall rent kriminella personer, som ägnar sig åt att skicka falska fakturor. De allra flesta av företagen finns i Malmö. En falsk faktura ska man skicka tillbaka till avsändaren med texten ej beställt. Men tyvärr finns det fall där dessa rena kriminella företag sedan inte ger sig utan går vidare till kronofogden. Där blir det ett registrerat ärende, vilket kan ställa till förtret för den som berörs. Eftersom många företagare vet att det kan ställa till problem att få ett registrerat ärende hos kronofogden, kan det finnas de som betalar fakturan bara för att slippa trassel. Det här är ett stort problem som måste hitta sin lösning. För ett par veckor sedan träffade jag ledningen för Svensk Handel för att diskutera aktuella frågor och det här var en av frågorna som de tog upp som ett stort och växande problem.

Lösningar

Vill du kunna utveckla ditt boende i framtiden, utan att redan idag bestämma exakt hur? Då är jord-/bergvärme- pumpen Bosch Compress rätt val. Den är förberedd för anslutning av både radiatorer och golvvärme, eller pooluppvärmning och frikyla. Eller solpaneler.

www.boschvarme.se

Som Riksdagsledamot för man då frågan vidare till aktuell myndighet, i det här fallet Kronofogden, för att se om de kan föreslå lösningar på problemet. Det finns konkreta åtgärder som myndigheterna kan vidta men förmodligen kommer det att krävas politiska beslut. Frågan bereds nu därför på Finansdepartementet. Svensk Handel hade också konkreta förslag på lösningar som skulle kunna reducera problemen för Sveriges företagare och förhoppningsvis hittar vi lösningar den närmsta tiden. Det är också viktigt att polisen tar frågan på allvar och att man lagför de som skickar falska fakturor, även om det ibland känts som att polisen inte har prioriterat dessa brott.

Positiv bild av Sverige 070-595 49 53

026-25 41 41

��������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� �������������� �������������������

���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������

En annan fråga som vi fortsätter att jobba aktivt med är att Sverige ska ha en positiv bild i världen för att underlätta för våra exportföretag att sälja sina produkter och tjänster. Det arbetet underlättas självklart av att Sverige är i världsklass när det gäller att ha ordning och reda på statsfinanserna. Alliansen tar gemensamt ansvar för arbetslinjen och tack vare den kommer fler och fler i jobb. År 2006 var 4,5 miljoner människor i arbete och idag är det 4,7 miljoner som går till jobbet varje dag.

Lågkonjunktur

Detta trots att vi har gått igenom en lågkonjunktur som saknar motstycke i historien. I det socialistiska landet Grekland har man som bekant stora problem, men tack och lov saknar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inflytande på den ekonomiska politiken i Sverige. S presenterade nyligen sin budgetmotion till riksdagen och en försiktig beräkning visar att den var underfinansierad med cirka 30 miljarder. Om Håkan&Tommy fick ta över finansdepartementet skulle det alltså gå snabbt utför med Sveriges ekonomi med kraftigt höjda räntor och högre arbetslöshet som följd. Politik handlar om att förbättra människors vardag och ett annat område, där alliansen nu sätter in stora resurser, är inom infrastrukturen. För ett litet land i norra Europa med de flesta kunderna i andra delar av världen är det av största vikt att vi har en god infrastruktur och att de flaskhalsar som finns ska jobbas bort. Vilka frågor känns angelägna för dig? Kontakta gärna mig så tittar vi på frågan och ser om vi kan hitta en lösning.

�������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

��������

������

������

���������

���

��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������

20

Lars Beckman Riksdagsledamot Gävleborg (M)

Företagsbladet nr 8 2011  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you