Page 1

ledenAdMinStrAtie Terecht zijn een paar vragen binnen gekomen van leden die géén Annalen 2010 hebben ontvangen, ondanks het betalen van het lidgeld. Meestal had dit te maken met een adresverandering. Waarvoor onze excuses. Een enkele keer kreeg iemand 2 exemplaren bezorgd. Er wordt gepoogd met de voorzitter, de schatbewaarder en de secretaris om een perfect sluitend systeem uit te werken. Tot op vandaag verloopt de betaling van het lidgeld beter dan ooit, wordt beweerd. Daarom dit: indien nog géén betaling bij ons is geregistreerd wordt bij deze Rothnacum een rappel-stortingsformulier gevoegd. Dus alleen bij wie nog niet zou betaald hebben. Bij eventuele vergissing van onze kant, krijgen wij graag een terechtwijzing.

GeScHied- en OUdHeidkUndiGe krinG rOnSe

G

se-Renaix

chie d

he

R

on

d- en O u

id

kun

dige Kr

in

g

Il y a dans ce numéro un préface du président, l’annonce de trois activités, une visite du côté de Hal, au Kloef pour l’archéologie, pour Paris. Toute information est accesible auprès du secrétaire : gokrti@gmail.com ou 055-20 61 16

es

rÉSUMÉ FrAnÇAiS

renAiX cercle d’HiStOire et d’ArcHeOlOGie archeologische site ‘De Kloef ’ (de Stadstuin) foto van de middeleeuwse zone, met zicht op een gebouwplattegrond




WOORD VAN DE VOORZITTER Het werkjaar 2011 is goed op dreef ! Tal van nieuwe leden melden zich aan ! Ondertussen worden vier activiteiten op touw gezet: 30 april : medewerking aan het wijkfeest ‘Prinskouter’, met foto’s uit onze bibliotheek hopen we het rijke verleden van deze wijk in de ‘picture’ te plaatsen; 15 mei : geleid bezoek aan opgravingen op ‘de Kloef ‘ (de Stadstuin); 21 mei : uitstap naar het Pajottenland: ontdekking van het religieus erfgoed van Herne en St.-Pieterskapelle; 5 juni : geleide dagreis naar Parijs (o.a. Montmarte, Père Lachaise, ...). Ook onze facebook-pagina floreert ! In een jaar tijd zijn al meer dan 650 personen ‘bevriend’ met onze account. Met onze meer dan 1.000 afbeeldingen bereiken we niet enkel een breed publiek voor onze Kring en haar inzet, maar promoten we evenzeer onze geliefde stad Ronse! Ter herinnering ! Voor onze talrijke facebook- en andere vrienden : voor slecht 20 euro bent u al lid ! Daarvoor krijgt u GRATIS: een duimdik jaarboek met de laatste geschiedkundige bevindingen van en rond Ronse ( eventueel + 4 euro portkosten); dit viermaandelijks aankondigingsblaadje met onze activiteiten en ander nieuws; deelname(s) aan onze activiteiten mét uw partner (tenzij anders vermeld). Wenst u bij te dragen aan ons jaarboek ‘Annalen 2011’? Iedereen mag vrijblijvend haar/zijn bijdrage over Ronse, haar geschiedenis of andere doorsturen naar: GOKTRI@gmail.com of Bernard Decraene, redactiesecretaris Ommegangstraat 94, 9861 Maarkedal tel.: 055/20.61.16 of Herman Kerkhove, voorzitter J.-B. DeKeyserstraat 5, 9600 Ronse tel.: 055/21.43.74 Als uw bijdrage ons nog vóór 1 mei 2011 bereikt kan deze gratis worden opgenomen in de Annalen van Ronse 2011. Zo niet wordt het mogelijk verjaard naar 2012. Voor meer info zie onze redactievoorwaarden.

Onze bibliotheek is ondertussen ontstoft en geordend en verbergt een schat aan documenten. Iedereen kan onze bibliotheek consulteren op woensdagnamiddag (enkel tijdens de schooldagen). Gelieve vooraf contact op te nemen met één van onze bibliothecarissen: Bernard Decraene : 055/20.61.16 Jan Laleman : 055/31.17.47

Activiteitenkalender Zondag 15 mei geleid bezoek aan de archeologische site ‘De Kloef ’ (de Stadstuin) Uitleg : Naar aanleiding van de realisatie van het project ‘De Stadstuin’ worden momenteel in opdracht van Stad Ronse door SOLVA archeologische opgravingen uitgevoerd op de terreinen tussen de Bredestraat, de Delghuststraat en de Ninovestraat. Reeds tijdens het vooronderzoek bleek dat de terreinen op verschillende plaatsen interessante archeologische sporen bevatten. De opgravingen brachten inmiddels Romeinse bewoning en begraving aan het licht. De voorbije maanden kon ook een middeleeuwse nederzetting opgegraven worden. De archeologen geven aan de hand van een tentoonstelling en een geleid bezoek aan de opgravingen meer uitleg bij de voorlopige resultaten. Waar ? : Oscar Delghuststraat, ter hoogte van de werfburelen (naast huisnummer 37) Wanneer ? : tussen 10u en 18u worden op regelmatige tijdstippen rondleidingen voorzien. Prijs : GRATIS en voor IEDEREEN! Inschrijven : niet noodzakelijk Aangepast schoeisel is aan te bevelen.


Zaterdag 21 mei 2011

Zondag 5 juni 2011

uitstap naar het Pajottenland ontdekking van het religieus erfgoed in Herne en Sint-Pieters-Kapelle

daguitstap naar Parijs

Programma : 8.45 u: samenkomst parking J. Ferrantstraat, 9600 RONSE 9 u (met wagens GOKRTI) 10 u : aankomst dorpsplein Herne (parking voorzien), gids Urbain De Blander leidt ons naar het ‘Kartuis’, het oudste Karthuizersklooster der Nederlanden, en verhaalt over het ontstaan, evolutie én een bepaalde figuur uit Ronse… 12 u : terug richting dorpsplein en bezoek aan Waldetrudismolen 13 u : eigen picknick of (zelf te betalen) lichte maaltijd in ‘De Egelantier’ (soep of andere) 14 u.: aankomst centrum van St.-Pieters-Kapelle, rondleiding 13e-15e eeuwseparochiekerk met aandacht voor kerkschatten met o.a. kruisweg van Constantin Meunier, Piëta,... Einde : 15.30 u, nakeuvelen en terugtocht Prijs : Gratis voor leden en partners. De kring zorgt voor vervoer. 5,00 euro voor welkome belangstellenden. Inschrijven : uiterlijk tegen 10 mei; met vermelding indien u soep of een lichte maaltijd wenst Herman Kerkhove J.-B. De Keyserstraat, 5 9600 Ronse tel. 055/21.43.74 e-mail: herman.kerkhove@telenet.be

Dit is onuitgegeven in de 60-jarige geschiedenis van onze historische kring. Het bestuur nodigt U uit op een culturele zondag naar Parijs ! Programma : Vertrek : 6.30 parking Delhaize 09.00: Compiègne: clairière de l’armistice 11-11-1918 10.15: Montmartre: (begeleide wandeling 2,5 km;) Moulin de la Galette, Allée des Brouillards, Lapin Agile, Turelure, Sacré Coeur, J.B.Clement, Abesses, Mur des je t’aime. 12.45: Lunch: eigen picknick of eigen resto. 14.00: vertrek met metro voor Lachaise (begeleid bezoek), het beroemdste, belangrijkste, mooiste kerkhof, maar o zoveel emotie, geschiedenis en treurnis, schoonheid ter wereld (wandeling 1,5 km) Einde: 17.00uur Terug in Ronse: ongeveer 21.00 uur Prijs : 10,00 euro, jawel! voor lid en partner (niet-leden 15,00 euro) Daarvoor krijgt u: busreis (voor 56 personen), metro, begeleiding. De Kring komt tussen voor het resterend bedrag. Inschrijven: direct, zo snel als het kan, uiterlijk zondag 22 mei. De leden en hun partner die snel reserveren hebben uiteraard voorrang op de nietleden. Ondervoorzitter Christophe Deschaumes biedt deze activiteit ook aan op facebook Geschiedkundige Kring Ronse. Reservatieadres: Sekretariaat GOKRTI Bernard Decraene Ommegangstraat 94, 9861 Maarkedal tel.055/20.61.16 • gokrti@gmail.com VERMITS HET AANTAL DEELNEMERS BEPERKT IS GELDT DE VOLGORDE VAN reservering ALS DEELNAMELIJST

Rothnacum 2-2011  

Nieuwsblaadje van de Geschiedkundige Kring Ronse

Advertisement