Page 1

Tot op het bot een close-reading-commentaarstuk op het persbericht van N-VA. De teerling is geworpen: CD&V en Open Vld kiezen niet voor een Vlaams front met N-VA1 om een beter bod af te dwingen van de Franstaligen2, maar laten de N-VA vallen3 en plooien opnieuw voor de PS4. De N-VA vindt het vooral pijnlijk voor de Vlamingen, want zij zullen de grote verliezers worden van dit schouwspel. Zij zullen worden opgezadeld met torenhoge belastingverhogingen5 terwijl Brussel een pak geld bij krijgt6 en de transfers vanuit Vlaanderen met minstens 1 miljard euro worden verhoogd.7 En intussen wordt dit land alweer niet ten goede hervormd, niet op institutioneel vlak8 en niet op sociaal-economisch vlak9. De N-VA stelt vast dat, in tegenstelling tot de soms lyrische communicatie in een aantal media10, uit een nuchtere analyse van de feiten blijkt dat er aan geen enkele eis van de CD&V tegemoetgekomen is door de Franstaligen: 1. De nota is niet grondig herschreven, noch het communautaire noch het sociaaleconomische of budgettaire luik. Dit was nochtans een expliciete eis van Kris Peeters. Hiermee aanvaardt de CD&V de nota van Elio Di Rupo als onderhandelingsbasis, een nota 1 Er nemen 4 Vlaamse partijen deel aan de onderhandelingen, met meer dan 50% van de stemmen aan Vlaamse zijde, dat lijkt me een front (toegegeven, met N-VA zou het groter geweest zijn, maar ze hebben zelf besloten om in de hoek te gaan mopperen. 2 Er is al gebleken dat Di Rupo meer toegevingen wil doen aan de Vlamingen zonder de dreiging van een separatistische N-VA in de nek, dan mét. Toegegeven, er moet nog altijd onderhandeld worden, het bod van Di Rupo lijkt me ook geen bod van “de Franstaligen”, eerder dat van een aspirant toekomstig Premier. 3 Omdat ze mee onderhandelen??? Kom nou, jullie zijn zelf aan de kant gaan staan en dat noemen jullie “laten vallen”? Je moet mij trouwens eens vertellen hoe een partij van 17% er één van 27% “laat vallen”. Het lijkt me meer zo dat de bullebak ervoor gezorgd heeft dat de kleine een afkeer van hem heeft gekregen. 4 OK, jullie hebben iets tegen Links, we weten het, maar de nota Di Rupo afdoen als zijnde van de PS, écht?? Me dunkt dat de PS behoorlijk wat inhoudelijke bezwaren heeft op die nota (en daarmee bedoel ik niet per sé over de staatshervorming, maar over de sociaal-economische maatregelen. Wat is er trouwens gebeurd met “de Franstaligen” . Nu is het plotseling “de PS”, als ik me niet vergis zit ook MR mee aan tafel, en nu kan je van CdH en Ecolo zeggen dat ze di Rupo volgen, dat is bij MR ab-so-luut niet het geval. En “Plooien”? Aan tafel gaan zitten om je standpunten te verdedigen en meer uit de brand te slepen dan wat er aangeboden wordt lijkt me niet “plooien”, dat lijkt me het tegenovergestelde. Ik vrees dat jullie geplooid zijn: “Meer kunnen we er niet uitkrijgen, dus doe ons maar verkiezingen.” Komaan mannen, doe eens moeite. 5 Ten eerste, nogmaals, er is nog niets beslist, er wordt alleen nog maar onderhandeld. Jullie doen al alsof er een regeerakkoord is gesloten. Ten tweede, wanneer je doelt op de belastingsvoorstellen van Di Rupo (nogmaals, die nog niet goedgekeurd zijn) dan lijkt me eerder dat “de grootgeldverdieners” meer belastingen gaan moeten betalen en niet de u teerbeminde “gemiddelde Vlaming”. Toegegeven in Vlaanderen wonen meer van die kapitaalkrachtigen dan in Wallonië, maar een Waal en een Vlaming die even rijk zijn gaan de belastingsverhoging even hard voelen. 6 Als ik me niet vergis wordt er nog onderhandeld over de voorwaarden voor die extra financiering, het lijkt me nog een beetje vroeg om te stellen dat daar geen grondige hervormingen aan vast zullen hangen. Of je moest uitgaan van het “jaja, wij kennen dat”-principe. 7 Ik neem aan dat ik daar nog wel een berekening van te zien zal krijgen. Als die echter volgens dezelfde mathematische onjuistheden is opgesteld als het vorige, (de gemiddelde Vlaming zal 1000 euro meer belastingen betalen”) wordt het een eitje om ook dit argument weer van tafel te vegen. 8 Omdat voor jullie enkel een onafhankelijk Vlaanderen een voldoende institutionele hervorming is. 9 Omdat voor jullie enkel een Neo-liberaal, rechts egoïstisch systeem voldoende sociaal-economische hervorming is. Belangrijk in vorige twee punten is “voor jullie”. 10 De schuld van de media alweer. Het feit dat Bart de Wever de politicus is die in 2010 én 2011 het meest in de media is verschenen doet er blijkbaar niet toe. OK, de media deelt niet al jullie standpunten,... is dat niet de taak van de media?


die op alle vlakken nog veel slechter is dan de nota van Vande Lanotte, die de CD&V in januari nog categoriek weigerde.11 2. Voor de splitsing van BHV zijn het de wetsvoorstellen van Di Rupo en niet die van Beke die de basis voor onderhandelingen vormen. En deze ontnemen Vlaanderen zijn voogdij over de zes faciliteitengemeenten.12 3. De 4 toegevingen die CD&V verwijderd wilde zien, blijven integraal van de nota Di Rupo deel uitmaken en worden dus niet geschrapt. CD&V wordt zelfs belachelijk gemaakt door cdH en MR-FDF, die publiek benadrukken dat ze te allen tijde nog extra amendementen kunnen indienen, tot en met zelfs de uitbreiding van Brussel.13 4. Er wordt niet eerst over BHV alleen onderhandeld. De splitsing van BHV wordt gelijktijdig onderhandeld met de staatshervorming en de financieringswet, waardoor de Franstaligen alles aan alles kunnen koppelen.14 Dit is overigens precies dezelfde methode als degene die we nu al 400 dagen volgen, dus ook hier is niets veranderd. Het is overigens bizar dat de partijen die ons heel die tijd scherp verweten dat er parallel ook over het sociaaleconomische moest gesproken worden, vandaag zelf mee in die methode stappen. Plots lijkt de crisis geen argument meer te zijn, begrijpe wie kan.15 Het is verbijsterend dat intussen CD&V en ook Open Vld zedig zwijgen over de "lawine van belastingverhogingen" die op de middenklasse en de ondernemingen afkomt. Meent men werkelijk dat men de nota van Elio Di Rupo nog zal kunnen ombuigen op dit vlak? Voor de N-VA gaf de sociaal-economische visie van de PS de doorslag om krachtig neen te zeggen aan de nota van Elio Di Rupo. Voor de andere Vlaamse partijen lijkt het echter van geen belang.16 11 Wereldschokkend, een volledige partij die niet doet wat één iemand expliciet vraagt, ik kan me inderdaad inbeelden dat dat voor jullie raar moet zijn. Voorts weten jullie maar al te goed dat die “categorieke weigering” er toen enkel is gekomen omdat CD&V nog in de waan was dat ze Vlaamser (of minsten even Vlaams) dan jullie moest zijn. Niet toevallig zijn ze met hun weigering gekomen vlak voordat jullie ermee afkwamen. Je vergeet hier wel dat er ook binnen die partij een strekking is die wél mee wilde onderhandelen, het lijkt me dat er binnen CD&V een compromis gesloten is tussen de twee vleugels om wel mee te doen, maar onder bepaalde voorwaarden zodat ze geen gezichtsverlies zouden lijden. Dit is trouwens de eerste nota waar een cluster partijen die meer dan 2/3 van de bevolking vertegenwoordigt bereid is over te praten, dus zo slecht zal ze wel niet zijn. (Voor jullie wel, da's waar, maar daar hebben we weer dat dekselse “voor jullie”) 12 Di Rupo heeft 8 wetsvoorstellen geformuleerd die bijzonder dicht bij die van Wouter Beke aanleunen en genoeg waren om hen te overtuigen om mee aan tafel te komen, dus ik denk dat ze er inderdaad niet ver af zullen gelegen hebben. 13 Net zoals CD&V amendementen kan indienen, overigens. Dat wil nog niet zeggen dat die aangenomen worden. Wanneer deze partijen trouwens met amendementen afkomen waarvan ze op voorhand weten dat ze nooit goedgekeurd zullen worden, maken ze enkel zichzelf belachelijk. 14 Dat is zo, volkomen gelijk. Net zoals de Vlamingen de herfinanciering van Brussel aan vanalles en nog wat kunnen koppelen. 15 Wat bedoel je nu? Dat de crisis wél een punt is en dat jullie dat heel de tijd hebben geminimaliseerd, of dat de crisis géén punt is en ze nu je goede raad opvolgen? In het tweede geval zou ik vereerd zijn. Parallel over het sociaaleconomische praten was trouwens een oplossing om vlotter een akkoord te krijgen. De staatshervorming zou wat verder kunnen gaan, als de sociaal-economische maatregelen minder rechts zouden zijn. Eigenlijk zou je blij moeten zijn, die dekselse Walen willen dat er nu zelfs al niet meer aan koppelen. 16 Ten eerste: Visie van de PS? Are you kidding me? Nogmaals, het gaat hier niet om een PS-nota, het is een formateursnota, iets wat jullie nogal graag verwarren. Als het een PS-nota zou zijn, zou er bijvoorbeeld niet te veel in staan over de ambtenarenpensioenen. De vakbonden stonden trouwens ook al op hun achterste poten, wil je nog meer bewijs? Vervolgens, de “lawine aan belastingen die op de middenklasse afkomt.” Met de middenklasse bedoelen jullie uiteraard “de gemiddelde Vlaming” die jullie zo aan het hart drukken. In jullie commentaar op de nota di Rupo kon ik al lezen dat die “gemiddelde Vlaming” 1000 euro extra belastingen zou moeten betalen. Er stond een rudimentair berekeningetje naast (totale nieuwe inkomsten gedeeld door 11miljoen inwoners, vermenigvuldigd met 4 voor een gemiddeld gezin, en we zitten aan 1000 euro). Wat ik heb gedaan is de vermogens eens opgedeeld volgens de inkomensschaal (voor de volledige berekening moet ik u verwijzen naar dat andere stukje: “spelen met cijfers”, ik


Open Vld heeft niet eens gesparteld op weg naar de slachtbank. CD&V deed dat wel, maar heeft uiteindelijk alles prijs gegeven. Er is eigenlijk maar één ding veranderd: CD&V heeft de NVA los gelaten17. De Franstaligen en hun media beseffen maar al te goed dat ze daarmee de hoofdprijs afgeschoten hebben18. Gratis dan nog, in ruil voor geen enkele toegeving. Voor CD&V is er geen weg terug meer mogelijk: immers, als CD&V de onderhandelingstafel nu nog zou willen verlaten, dan moet ze toegeven dat de N-VA over de ganse lijn gelijk had19. Bijgevolg zal CD&V – en met hen alle andere Vlaamse partijen – de komende weken en maanden niet anders kunnen dan node aanvaarden wat de Franstaligen hen willen toestaan. CD&V staat met de billen bloot en nu zullen ze er nog heel wat kletsen op krijgen de komende weken20. De eerste verklaringen van cdH en MR-FDF spreken boekdelen.21 Wat de N-VA ook enorm verbaast, is de houding van het Paleis. Nog geen twee dagen geleden schreeuwde de koning in een mooi een-tweetje met Elio Di Rupo moord en brand: er moest dringend een nieuwe regering komen, want het land stond op instorten en de financiële markten lagen op de loer! Nu CD&V definitief aan boord is, zal er lange tijd niet over het sociaaleconomische gesproken worden én mogen de heren en dames politici plots allemaal 3 weken met vakantie. Zo erg is de toestand blijkbaar niet. Blijkbaar wilde het paleis de Vlamingen, en de CD&V in het bijzonder, enkel de stuipen op het lijf jagen22. De PS zal tevreden zijn23.

17 18 19 20 21 22

23

beperk me hier tot de conclusies). Ik kom er dan bij uit dat die nieuwe belastingen vooral terecht gaan komen op de 20% rijkste Belgen (ja, Belgen. Goed, de meeste van die rijken wonen in Vlaanderen). Hoe durven jullie dan te spreken van de “gemiddelde Vlaming” als 80% van de bevolking niet in die berekening thuis hoort? Bovendien zie je de “inkomsten uit fraudebestrijding” als een “belastingverhoging”, pardon? Je belastingen eerlijk betalen hoeft blijkbaar ook al niet meer? En we weten allemaal welke bevolkingsgroep de meeste belastingen ontduikt (ik zal een hint geven, niet de “gemiddelde Vlaming”) Is dat een probleem? Ik neem aan dat jullie liever hadden gehad dat je de CD&V gewoon kon opslokken, maar ik denk dat die partij nog niet klaar was voor zijn doodsstrijd. Ze hebben trouwens een eigen programma en zijn niet verplicht om dat van jullie partij te volgen, als ik me niet vergis. Dat beseffen de Vlaamse media ook, hoor, maar vooral CD&V beseft dat ze de hoofdvogel hebben afgeschoten door een manier te vinden waarop ze niet meer aan jullie rokken moeten hangen zonder gezichtsverlies te lijden. Is het tegenovergestelde dan ook waar? Als ze eruit komen tijdens de onderhandelingen, hadden jullie dan over de ganse lijn ongelijk? “Met de Franstaligen valt niet te onderhandelen” klopt dan namelijk niet. Wauw, stevig argument, chance dat de insinuatie over anale penetratie achterwege blijft (met een homoseksueel als formateur zou dat natuurlijk zeer ongepast zijn) FDF bedoel je. Maingain, nooit om een straffe uitspraak verlegen, zien hoe ver hij ermee komt. Als het even ver is als Bart de Wever nu en Yves Leterme destijds, dan heb ik er niet te veel schrik voor, eerlijk gezegd. Als er al 400 dagen voorbij zijn, zullen die drie weken het niet maken, trouwens de eerste waar nu op de financiële markten naar gekeken wordt is Amerika, met de deadline over hun “debt ceiling” van begin augustus. De financiële markten liggen trouwens nog altijd op de loer, maar die zijn nu weer eventjes gerust omdat er toch op zijn minst onderhandeld wordt. Hoe lang dat juist zal duren dat er niet over het sociaal-economische gesproken wordt, valt ook nog te bezien. Hoeveel keren hebben we dat nu moeten lezen, altijd maar weer die PS. Hier verraden jullie het eigenlijke probleem dat jullie hebben met de Walen. Niet per sé dat ze Franstalig zijn, maar het feit dat ze links zijn. (volgens jullie “een andere democratie”, een grotere aanfluiting van het woord democratie ken ik niet). Jullie willen een Neo-Liberaal, rechts economisch programma erdoor drukken, maar weten verduiveld goed dat het er niet zit aan te komen dat de Franstaligen plotseling rechts gaan stemmen. In een onafhankelijk Vlaanderen zou het voor jullie echter veel gemakkelijker worden (eventjes toch). Dus schilderen jullie die Walen maar af als hangmatprofiteurs, waar de Vlaming beter zo ver mogelijk van weg kan blijven. Schaamte is jullie blijkbaar onbekend, wel ik heb er plaatsvervangend op overschot.

Tot Op Het Bot  

Close-reading-commentaarstuk op de recente persmedediling van N-VA, naar aanleiding van het opstarten van de onderhandelingen met 8 partijen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you