Page 1

Ondernemend Súdwest-Fryslân WINTER 2012 / EDITIE 4

Toeristische & recreatieve sector SWF

We staan voor een geweldige uitdaging Werk in uitvoering in SWF Dertien gemeenten en Empatec: Uniek werkproject Columns van: Henk van der Veer, BENT Accountants en Rientjes


RENAULT SCHRIJFT GESCHIEDENIS MET DE AUTO'S VAN DE TOEKOMST KOM VOOR DE WAARHEID NAAR ABD RENAULT

FLUENCE VANAF

ZOE 2012 IN DE SHOWROOM

TWIZY VANAF

€25.990,-

Exclusief kosten rijklaar maken á € 895,-

KANGOO Z.E. VANAF

€20.000,-

Exclusief kosten rijklaar maken á € 895,-

€6.990,-

Exclusief kosten rijklaar maken á € 595,-

LEES ALLES OVER ELEKTRISCH RIJDEN OP WWW.ABDRENAULT.NL

WWW.RENAULT-ZE.COM WWW.ABDRENAULT.NL

ABD LEEUWARDEN HORTENSIASTRAAT 2 8922 HD LEEUWARDEN TEL. (058) 266 35 55

ABD IS OOK GEVESTIGD IN: DRACHTEN JADE 1 HEERENVEEN SKRYNMAKKER 26 SNEEK LORENTZSTRA AT 11

TEL. (0512) 515 615 TEL. (0513) 650 222 TEL. (0515) 413 291

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, fiscale stimuleringsmogelijkheden en kosten leasing accupakket. BPM en motor voertuigenbelasting vrij en 0% belasting. Informeer bij ABD Renault naar mogelijkheden en subsidieregelingen. Lees alle informatie over elektrisch rijden op www.renault-ze.com.


INHOUD / VOORWOORD

Ondernemend Súdwest-Fryslân WINTER 2012 / EDITIE 4

4 Toeristische & recreatieve sector SWF

We staan voor een geweldige uitdaging Werk in uitvoering in SWF Dertien gemeenten en Empatec: Uniek werkproject Columns van: Henk van der Veer, BENT Accountants en Rientjes

8

13

COLOFON Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente SWF Bladmanagement OF/NOVEMA BV Ed Klijnman edklijnman@of.nl

15

18

22

28

INHOUD 4

Gemeente artikel

8

Werk in uitvoering in SWF

11

Kort nieuws

13

Dertien gemeenten en Empatec: Uniek werkproject

15

Column: Henk van der Veer

17

Column: Bent

18

‘Onze verantwoordelijkheid stopt niet na de oplevering’

20

Handel & Industrie Sneek

22

‘Alles draait om een goede communicatie’

25

Mensenwerk!

28

De Rabobank Zorgcunsulent ontzorgt

30

Column Rientjes

32

Vereniging Sneeker Zakenlieden

Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Gert de Lange (gertdelange@of.nl) en André Landman Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Tel.: 0512-366326 Redactie Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Nancy Harlaar, Henk van der Veer, Wim Walda en Max van den Broek Fotografie Ed Klijnman, Wim Walda, Frans Fazzi en Djura van den Berg Vormgeving Sprog | strategie + communicatie Druk Drukkerij van der Eems © Copyright 2011. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

3


TOERISTISCHE & RECREATIEVE SECTOR SWF

We staan voor een geweldige uitdaging Connie Smits en Maarten Offinga hoorden twee jaar geleden op een bijeenkomst dat ‘het vijf voor twaalf’ is als het gaat over de recreatiebusiness in Súdwest-Fryslân. En verder: ‘het aanbod aan de toerist is antiek, versnipperd en kneuterig, het gastheerschap een flink eind onder de nul, de landelijke omgeving hier en daar goed verpest en de marketing door de provincie rijp voor de groene container.’


TOERISTISCHE & RECREATIEVE SECTOR

Connie zat toen nog in de denktank die door het leven ging als Toeristische Recreatieve Organisatie Zuidwest Friesland. Maarten Offinga was net geïnstalleerd als wethouder van de fusiegemeente SWF. Nu twee jaar later treffen we het duo weer in de werkkamer van Offinga van het gemeentehuis in Sneek. We kijken nog even terug, maar vooral hoe het er nu met het toerisme in de regio SWF voor staat.

BOFKONTEN “Je bent eigenlijk net even te vroeg met dit interview, want volgende week presenteren we de toekomstvisie toerisme & recreatie voor de gemeente SúdwestFryslân, voor de komende tien jaar”, vertelt wethouder Offinga op de eerste vrijdagmorgen van december. Terwijl de wethouder gastvrij de koffie inschenkt, vertelt Connie Smits dat ze de bewuste bijeenkomst in Hindeloopen nog goed weet te herinneren. “Maar ik kijk veel liever vooruit, ook nu ik niet meer in besturen zit”, zegt de directeur van Jachtcharter Holiday Boatin en jachtwerf Doerak uit Sneek. “Ik ben er van overtuigd dat we als ondernemers en gemeente met elkaar praten en sterk moeten worden. Wij kwamen dertig jaar geleden vanuit Utrecht naar Sneek, we wilden weg uit die drukke stad. Afgelopen week waren we even naar Utrecht geweest en keerden hier aan het begin van de avond terug. Je ziet dan al die prachtige lichtjes bij de bruggen in Sneek branden. Wat mooi! We zijn echt gigantische bofkonten om in de Zuidwesthoek te wonen en te werken. Dat moeten we met z’n allen gaan waarderen, nog meer trots op worden en op die manier gaan gebruiken”, houdt de import-

Friezin een spiegel voor. Waren die geluiden dan twee jaar geleden niet realistisch vraag ik Smits. Ze haalt haar schouders op en zegt: “Ik verkleurde er toen niet van, en dat doe ik nu nog niet. Het zijn inderdaad moeilijke tijden, maar wat helpt klagen? We hebben de crisis over ons heen gehad en die draaien we nu om naar positieve uitdagingen!” Maarten Offinga hoort het ‘halfvolle-glas-verhaal’ van Connie Smits met een glimlach aan en schrijft het woord coöperatie dat de Sneker zakenvrouw een aantal keren laat vallen gretig op. “Prachtig dat je dat woord coöperatie gebruikt. Ik wil dat zeker nog een plaatsje geven in wat nu nog conceptvisie toerisme & recreatie van ons gemeente heet. Een visie die nog besproken gaat worden, maar waarvan ik overtuigd ben dat hij goed is”, reageert de wethouder richting Smits.

GEVOEL VAN THUISKOMEN In die visie staat bijvoorbeeld dat de gemeente SWF de toeristischrecreatieve sector ziet als een economische factor die van belang is voor de vitaliteit van de regio in zowel economische als sociale zin. Wethouder Offinga noteert niet alleen het woord coöperatie van Connie Smit, maar ook de quote van het ‘goed gastheer willen zijn’, spreekt hem aan. Offinga: “We moeten de bezoeker een gevoel van thuiskomen en zichzelf kunnen zijn aanbieden. De rijkdom van het water, het landschap en onze zes Friese elfsteden zijn natuurlijk goud waard. Daarnaast moeten we in de komende tien jaar gaan zorgen voor nieuwe, eigentijdse en avontuurlijker actieve vormen van recreatie.”

5


www.personeelsned.nl Vestigingen in Sneek Leeuwarden Heerenveen

wij zijn op weg voor mensen en werk...

Wij zijn gespecialiseerd in...

Outplacement Oversteken naar een nieuwe baan...

Uitzenden Werken aan werk...

Re-integratie Een nieuwe koers...

Loopbaanadvies De sprong wagen...


TOERISTISCHE & RECREATIEVE SECTOR

een aanjaagfunctie in te zijn”, aldus een strijdbare wethouder.

Voor Maarten Offinga is ’samenwerking’, lees coöperatie een belangrijk sleutelwoord in het visiedocument van de gemeente SWF. “We hebben gezien dat er zowel op lokaal en provinciaal gebied teveel versnippering is en we moeten nu tot een eenduidige organisatie komen op het gebied van recreatie en toerisme. Niet elke ondernemer op zijn eigen terp, dat verhaal. Samenwerken is het credo. Zowel de provinciale als de lokale overheid moeten hierbij de regie nemen in samenwerking met het bedrijfsleven. We zijn daarom met een denktank gaan praten waarin ondernemers uit de betreffende sectoren zitting hebben. Met deze participanten bepraten we ons visiedocument.”

TOERISTISCHE HARDWARE EN SOFTWARE In de komende tijd zal er voor ‘ettelijke miljoenen’ in de gemeente SWF worden geherinvesteerd, in de woorden van Offinga is dat ‘investeren in de hardware’. De gemeente heeft, in samenspraak met de provincie, onlangs een omvangrijk investeringsprogramma gelanceerd voor de masterplannen Workum, Stavoren, Bolsward, Makkum. Berekend is dat deze investeringen circa 110 nieuwe banen zullen opleveren. Volgens Offinga weet de gemeente SWF dat er geïnvesteerd moet worden in de toeristensector, juist nu er sprake is van economische crisis. “We moeten de kop naar voren steken en het lef hebben om geld te investeren. Ik noem dat anticyclisch bewegen om er weer

Waar gesproken wordt over de hardware is er uiteraard ook sprake van investeren in de software. Ook hierover heeft wethouder Offinga een duidelijke mening en suggesties. “Friesland investeert 450 miljoen euro in heel veel aquaducten, bruggen, damwanden en andere voorzieningen. Ik denk dat de sector daar alleen maar blij mee is. Echter wat we vergeten zijn is de software en daarmee bedoel ik dat we een goede gastheer moeten zijn, gastvrijheid moeten bieden.” Er zal een programma met ondernemers ontwikkeld worden dat zich richt op gastvrijheid.

AFSCHAFFEN BRUGGELD Connie Smits haakt gretig in op het pleidooi van Offinga als het over het gastheerschap en dergelijke gaat. “Goed gastheerschap begint al bij de brugwachter die op een vriendelijke manier de brug voor je open doet. Het tegenovergestelde gebeurt nog veel te vaak. Het overkwam ons laatst zelf toen we na aankomst in het donker onze boot hadden aangelegd. De volgende morgen werden we met luid gebonk om 08.30 uur gewekt door een havenmeester die het liggeld wilde innen”, ventileert de onderneemster. De wethouder vindt dat Smits hem op dergelijk gedrag mag aanspreken, want hij ziet brugwachters en havenmeesters als de ambassadeurs van de gemeente. Het afschaffen van het bruggeld past in het klantvriendelijke beleid en in plaats van geld te vragen krijgen de watersporters nu iets uit het Friese klompje. Als voorbeeld haalt Offinga de flyer met toeristische info aan, met daarop het beeldmerk van Sneek. Hij stopte het drukwerkje in de Fries klomp die de brugwachter vervolgens voor de grijpgrage handen van een passerende watertoerist hield. Dat de camera van Omrop Fryslân hierbij aanwezig was, maakte de discussie in het achterland er alleen maar breder op. In plaats van geld

te vragen iets aanbieden van de gemeente! Volgens Offinga is er een mentaliteitsverandering nodig: “Niet zitten blijven en denken dat de toerist wel naar je toekomt, nee wij moeten naar de klant toe. Wij hier in de Súdwesthoek hebben kwaliteit te bieden!”

HOOGWAARDIGE CHILLPLEKKEN Zowel onderneemster Smits als wethouder Offinga zien het als een uitdaging om de jeugd te blijven interesseren voor de watersport. Randvoorwaarde daarbij is wel dat er meer dynamiek op en rond het water nodig is. Offinga ziet het dan ook als een opdracht om te werken aan goede verbindingen tussen watersport, horeca en de evenementensector. Heeft de wethouder ook voorbeelden hoe hij dat wil realiseren? “Er moeten aansprekende, hoogwaardige chillplekken aan het water komen, ik vertaal dat in terrassen, podia, drijf inn’s. Te denken valt aan een meedaagse Frisian Fun Tour langs verschillende dorpen en steden.”

MENTALITEITSVERANDERING Dat met deze plannen een mentaliteitsverandering plaats moet vinden begrijpt Smits als geen ander, maar de wethouder ook. Dat hierdoor misschien klappen gaan vallen moge duidelijk zijn. Offinga: “Het is hard om te zeggen dat er dan een paar omvallen. Dat is verdrietig maar de realiteit. Daardoor zal de sector opgeschoond worden. Het bedrijf van Connie Jachtcharter Holiday Boatin en jachtwerf Doerak is een prachtvoorbeeld dat men op tijd de zeilen heeft bijgesteld. Deze signalen hoor ik meer vanuit de markt. Je krijgt dan de kwaliteit die wij hier nodig hebben. Ik heb het zelf ook als ondernemer mee gemaakt dat ik het water tot aan de lippen had staan. Je kunt dan twee dingen doen, miepen en piepen of je geeft eens energie aan jezelf. In dat laatste geval ga je denken ‘ik ben ondernemer, ik moet veranderen’. Dat is niet gemakkelijk, maar we moeten er voor gaan!”

7


Werk in uitvoering in SWF Een goed beheer van de wegen en waterwegen staat aan de basis van de activiteit in een gebied. De gemeente Súdwest-Fryslân is, met een oppervlakte van 810 km2 aan land en water, de grootste gemeente van Nederland. Jaarlijks vinden er een groot aantal onderhoudswerkzaamheden plaats om de infrastructuur op peil te houden en het totale gebied op deze manier goed bereikbaar te houden.

WONNEBUURSTERWEG, RICHTING FERWOUDE Afgelopen voorjaar zijn de Wonnenbuursterweg den de Scharnebuursterweg in Ferwoude opgeknapt. De weg is opnieuw geasfalteerd en er zijn doorgroeistenen in de berm geplaatst. Dorpsbelang Ferwoude is tevreden. Secretaris Grietsje Stellingwerf: “Het eindresultaat mag er zijn! Het ziet er mooi en verzorgd uit. Met name de doorgroeistenen langs de weg zorgen ervoor dat de vaart wordt verminderd en dat het wegverkeer elkaar nu goed kan passeren.” Herstelwerkzaamheden aan een wegvak nabij Witmarsum


WERK IN UITVOERING

Er wordt een nieuwe wapening in de weg aangelegd

De gemeente beheert en onderhoudt ongeveer 600 km asfalt, 560 km klinkerverharding en 80 km betonwegen. Daarnaast wordt er ook nog onderhoud en beheer uitgevoerd aan 141 km vaarweg en 350 ha overig water. Voor de veiligheid op en rondom de infrastructuur zijn er zo’n 16.700 lichtpunten geïnstalleerd en zijn er bij gladheid strooiploegen actief. Het is vanzelfsprekend dat de wegen altijd begaanbaar zijn. Achter de schermen zijn er veel mensen actief om dit allemaal goed te laten werken. De afgelopen tijd zijn er weer een groot aantal onderhoudswerkzaamheden gerealiseerd. Voor een goede uitvoering van deze werkzaamheden is een grondig overleg met betrokkenen belangrijk. Communicatie met omwonenden

en bedrijven in de omgeving is essentieel. Daarnaast is een doelmatig en efficiënt overleg met andere overheden zoals buurgemeenten, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat ook erg belangrijk. Dit komt de kwaliteit ten goede en zorgt er bovendien voor dat werken zo vlot mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

HET EINDRESULTAAT MAG ER ZIJN Draagvlak bij burgers, belangenorganisaties en bedrijven is essentieel voor een snelle aanpak en uitvoering. Een voorbeeld van een geslaagd werk is de opknapbeurt aan de Wonnenbuursterweg en de Scharnebuursterweg in Ferwoude. De weg is opnieuw geasfalteerd en er zijn doorgroeistenen in de berm geplaatst. Dorpsbelang Ferwoude is tevreden. “Het eindresultaat mag

er zijn! Het ziet er mooi en verzorgd uit. Met name de doorgroeistenen langs de weg zorgen ervoor dat de vaart wordt verminderd en dat het wegverkeer elkaar nu goed kan passeren.”

INFORMEREN Betrouwbare en bruikbare verkeersinformatie op zowel de weg als het water is erg belangrijk. Voordat onderhoudswerken daadwerkelijk in uitvoering gaan, wordt hier vroegtijdig over geïnformeerd. Dit gebeurt via de gemeentelijke website en twitter, regionale en lokale bladen en door middel van huis aan huis berichten bij de omwonenden en bedrijven in de buurt. Bij werkzaamheden van langere duur wordt er ook tussentijds geïnformeerd. Voor alle werken is een contactpersoon bereikbaar waar burgers, bedrijven en andere betrokkenen hun vragen kunnen stellen. Voor meer informatie over werken bij u in de buurt kunt u de interactieve kaart bekijken op www.gemeentesudwestfryslan.nl, kopje ‘Werk in uitvoering’.

Volg ons op twitter voor de actuele informatie over wegwerkzaamheden: SWF_Actueel Scharnebuursteweg, richting Ferwoude

9


t c e r i d u N

ProďŹ teer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s be

YDQGHUHHPVGLUHF WQ

O

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

OFFSET DRUKWERK | DIGITAAL DRUKWERK | WAREHOUSING | DTP/OPMAAK | AFWERKING

Zien is geloven


KORT

Het bewijs van goede dienst Ondernemers en inwoners van Súdwest-Fryslân zijn voor sommige zaken, zoals vergunningen, afhankelijk van de gemeente. SúdwestFryslân vindt het belangrijk de dienstverlening te verbeteren om zo procedures te verkorten en het indienen van aanvragen te versimpelen. Om dit goed te doen is de gemeente dit najaar gestart met het project “Bewijs van Goede Dienst – gemeente Súdwest-Fryslân”. Het Bewijs van Goede Dienst Het Bewijs van Goede Dienst (BvGD) is een meetinstrument voor gemeenten om de dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren. Door het BvGD in te voeren kan de gemeente kosten besparen, kunnen administratieve lasten verder afnemen en de klanttevredenheid toenemen. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van EL&I en in samenwerking met gemeenten en MKB-Nederland en VNO-NCW. Voor deelname aan deze meting ontvangt de gemeente het certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’ uit handen van de Regiegroep Regeldruk (EL&I). Tevens ontvangt de gemeente een verbeterplan met concrete verbetervoorstellen om de dienstverlening aan ondernemers gericht te verbeteren. Resultaten Concreet levert het BvGD de gemeente het volgende op: • Inzicht in het niveau van dienstverlening van de gemeente aan ondernemers, gemeten aan de hand van tien servicenormen. • Inzicht in de sterke en minder sterke punten van dienstverlening voor elk van de 10 geselecteerde producten, zoals vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. • Concrete verbeterpunten die in de gemeentelijke organisatie kunnen worden toegepast om de dienstverlening te verbeteren. • Aansluiting van het verbeterplan op de lopende projecten en initiatieven binnen de gemeente die gerelateerd zijn aan dienstverlening. • Een basis voor een constructieve en open dialoog tussen de gemeente en de lokale ondernemer. Vervolgstappen De gemeente Súdwest-Fryslân gebruikt het BvGD als 0-meting voor de dienstverlening. Inmiddels zijn de eerste stappen in het verbetertraject gezet door het opstarten van zogenoemde Lean-trajecten. Hierbij wordt gekeken hoe de processen rondom verschillende gemeentelijke producten en vergunningen aangepast kunnen worden. De uitkomsten van dit proces moeten leiden tot een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven en burgers in de gemeente. Daarnaast wil de gemeente de voortgang meten door een vervolgmeting uit te voeren om de effecten te meten. Extra informatie Meer informatie over het BvGD is beschikbaar op www.bewijsvangoededienst.nl. U treft hier tevens een overzicht van de circa 130 gemeenten die het certificaat reeds hebben ontvangen. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan kunt u zich wenden tot bedrijvencontactfunctionaris Hendrik Buwalda, 0515-489550.

Duurzaam ondernemen: dat kost zeker nogal wat? Ja, maar het levert meer op dan het kost. Met een beperkte tijdinvestering en een eigen bijdrage van 500 euro heeft een aantal ondernemers uit SúdwestFryslân in 2012 forse besparingen in geld en energie gerealiseerd in het Koploperproject. Na een uitgebreide scan op duurzaamheid namen zij daarna maatregelen die pasten bij hun bedrijf en die ook nog eens financieel interessant waren. In een filmpje over het Koploperproject op de site van de gemeente (www.gemeentesudwestfryslan.nl/ondernemen) ziet u bijvoorbeeld hoe taxibedrijf Oenema het brandstofverbruik op het totale wagenpark met 7 procent vermindert en wat het winnen van de duurzaamheidsprijs heeft betekend voor Recreatiecentrum Sneek. Of kijk hoe de vervanging van traditionele verlichting met LED-verlichting leidt tot een besparing van 20.000 euro. Heeft u ook interesse? In 2013 starten opnieuw tien ondernemers met een Koploperproject. Er is nog plaats voor een beperkt aantal ondernemers. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de week van 11 februari 2013. Na uw voorlopige aanmelding bij de bedrijvencontactfunctionarissen Hendrik Buwalda of Jacques van den Bosch, via 0515-489990 of bedrijvenloket@gemeenteswf.nl ontvangt u meer informatie.

Derde uitreiking MKB vriendelijkste gemeente MKB-Nederland organiseert in 2013 voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. De prijs dient als oproep aan gemeenten om zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. In de voorgaande jaren heeft de prijsuitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf. Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers tot stand. De lijst komt tot stand op basis van een enquête die wordt uitgezet bij de MKB bedrijven. Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân worden aan de enquête een aantal gemeente specifieke vragen gekoppeld. Deze vragen geven inzicht in de dienstverlening aan de bedrijven in de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl.

11


tot d g n e l er Actie v ruari ‘13! 28 feb

Spectaculaire garagedeurenactie! Extra 15% korting en u betaalt geen BTW voor een Crawford garagedeur! Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15% extra korting en betalen wij voor u de BTW over het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonderlijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals buitenstandaard kleur en politiekeurmerk. Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen! Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk van afmeting en uitvoering al snel vele honderden euro’s voordeel oplevert.

Osingahuizen 10 · 8621 XD HEEG Tel. 0515 443383 · www.cobusson.nl

Toonaangevend in techniek en design. www.normstahl.nl

5 0 J A A R B O S 1 9 6 2 - 2 01 2 /M[XMKQITQ[MMZLQVPM\WV\_QSSMTMVMVNIJZQKMZMV ^IVQVVW^I\QM^MUIKPQVM[^WWZOZWVL^MZbM\MV[TWW\̉MVJMZUWVLMZPW]L

BOS KONSTRUKTIE EN MACHINEBOUW BV Hichtumerweg 1, Bolsward | 0515 - 57 29 41 | www.bosbolsward.com


UNIEK WERKPROJECT

DERTIEN GEMEENTEN EN EMPATEC

Uniek werkproject Dertien gemeenten in het westen van Fryslân starten samen met Empatec een uniek proefproject om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan werk te helpen. Hiermee lopen ze vooruit op de plannen van Kabinet Rutte II. De pilot start in februari 2013 en duurt een jaar. groot aantal taken overgeheveld worden van de landelijke overheid naar de gemeenten. Met dit project willen we zoveel mogelijk mensen in deze moeilijk economische tijden zo goed en snel mogelijk weer aan de slag krijgen.”

DIRECT AAN DE SLAG Iemand die zich inschrijft voor een bijstandsuitkering is vanaf dat moment een potentiële werknemer. Hij of zij gaat direct aan de slag bij een van de werkbedrijven van Empatec of bij een werkervaringsplek in het bedrijfsleven. Ondertussen wordt er gewerkt aan opleiding en bijscholing.

EFFICIËNTER WERKEN

WERKGEVERS CENTRAAL Centraal in de gezamenlijke werkwijze staat de werkgever en zijn mogelijkheden en wensen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in zijn bedrijf in te zetten. De samenwerkende organisaties bundelen hun krachten, kennis en potentieel van werk¬nemers tot een aanbod dat aan de werkgeverswens tegemoet komt. Daarbij ondersteunt het project met goede begeleiding on the job en financiën. Ook de risico’s en admini¬stratie zijn voor het project. Sleutel is dat de projectmedewerkers de gang van zaken in

het bedrijf van de opdrachtgever kennen en vandaaruit maatwerk in personeel leveren.

UNIEK IN NEDERLAND Douwe Willemsma, voorzitter van de stuurgroep, noemt dit project ambitieus en vernieuwend. “Dat zoveel partijen, de gemeenten en Empatec, in dit samenwerkingsverband de handen ineen slaan is uniek in Nederland. We anticiperen hiermee op de grote veranderingen die er aan zitten te komen op het gebied van werk en uitkeringen. We moeten meer doen met minder geld nu een

Eén team, één methodiek en één loket betekenen sneller en vooral efficiënter werken voor de samenwerkende organisaties. Re-integratieactiviteiten die sociale diensten eerst inkochten voert het werkvermogen project nu zelf uit. De wensen van werkgevers en de mogelijkheden van werkzoekenden in het westen van Fryslân worden beter op elkaar afgestemd. Met deze aanpak willen de betrokken partijen de herstructurering en bezuinigingen in het sociale domein omzetten in meer kansen voor zowel mensen die op een uitkering aangewezen zijn als voor het bedrijfsleven.

MEER INFORMATIE Wilt u meer weten over dit project en ontdekken waarom het ook voor uw onderneming toegevoegde waarde kan hebben? Neem dan contact op met Trijn van der Meulen, directeur van het project (06 - 255 846 32).

13


$OWLMGGRHQ

ZDWJRHGLV

MRUULWVPDERXZQO +DUOLQJHUVWUDDW:6%ROVZDUG

Hoge werkdruk?

Zo, nu eerst koffie en daarna weer met frisse moed aan de slag. Voor de lekkerste koffie op het werk en professionele koffieautomaten gaat u natuurlijk naar Fortune.

Fortune regio Friesland-Zuid Tel. (0515) 42 21 85

www.fortune.nl


COLUMN

HENK VAN DER VEER

Met de kloaten foar ut blok! Un moaie útdrukking, met de kloaten foar ut blok! Fynt fanself syn oarspong in de maritieme weareld, su as feul mear útdrukkingen in oans taal. Nyt su freemd, at je bedenke dat Nederlaan eeuwenlang un foaranstaande rol speult het in dy weareld fan seefaart en handel over ut water. Un soad fan dy útdrukkingen binne metafoaren om situasy’s, onderlinge ferhoudingen òf gebeurtenissen an te geven.

Kris Heijnis had dat ok in de gaten en het wat met dizze wetenskap deen. Kris Heijnis? Ja Kris Heijnis, hij is trener, coach en adviseur en werkt as sudanech bij un groate ferskeidenheid an bedriëven en òrganisasy’s. Syn meast bekende klant is wel skûtsjeskipper Douwe Visser fan de Sneker Pan. Al fanaf 2001 staat hij de markante en f’ral súksesfolle skûtsjeskipper út Sneek bij op ut gebied fan samenwerking en kommunikasy. Heijnis het andacht foar leiderskap, onderlinge kommunikasy en samenwerking op ut skútsje. Dat is opfallend in dy tradisjonele weareld fan ut skûtsjesilen wêr’t de kwaliteit fan de skippers met name afmeten wurdde naar hun spierkracht en lúde stem.

Is de inbreng fan Heijnis groat? At je naar de resultaten fan de Panne siën, blykber wel. De kommunikasy-goeroe besteedt andacht an de manier fan kommunisearen, ut stellen fan doëlen en ut maken fan dúdeleke afspraken over taakferdeling. En dat smyt resultaat op. In 2002, 2003, 2007, 2011 en 2012 ging bij de Snekers de kampioënsflach in de mast. Blykber leidt un goëd gesprek met mekaar tòt un betere samenwerking en kan winst oplevere.

Heijnis is un passyfol mins en werkte de aflopen 15 jaar as coach un soad met minsen dy’t in un burn-out terecht komen waren. Lui wêr’t ut flamke fan doofd was dus. Uteraard ging Heijnis in gesprek met dizze minsen, mar naast dizze gesprekken ontwikkelde coach Heijnis ok un spesiale metoade. Hij ging met syn útbluste klanten silen, un andere passy fan dizze adviseur. Al silende wurdden de minsen sich der bewust fan de effekten fan handelingen su as: teugen de wyn in sile, overstach gaan, toutsjes fiere late, ut roer út hannen geve en buten de boat falle. En dat allemaal onder ut motto fan “we kanne de wynrichting nyt bepale mar wel de seilen bijsette!” De anpak fan Heijnis het effekt. Deelnimmers an syn kursus wurdde kear op kear ferrast deur ut effekt. Na un dagje skútsjesilen reageare se entûsiast en de metafoaren út de maritieme weareld make ut mooglek om kwaliteiten, útdagingen, dillema’s en geheimen fan ut eigen bedriëf op un luchtege manier boven water te krijen.

Ik maak dan ok graach reklame foar Kris Heijnis syn manier fan werken, want ut aflopen jaar kwamen heel wat ondernimmers met de kloaten foar ut blok te sitten. En dat foëlt nyt lekker! Om un beter insicht in Jouw team, bedriëf òf òrganisasy te krijen an de haan fan skeepsútdrukkingen te krijen adfisear ik as earste ut boek Met de kloten voor het blok (Uitgeverij Louise, Grou) mar us an te skaffen. Dat adfys is gratis en fergees. Wedde dat de Sneker Pan in syn júbileumjaar wear hoge ogen goait in de SKS-kompetisy! Ik wêns alle SWF-ondernimmers in 2013 un behouden faart!

15


[ Met vertrouwen kom je het verst ] Hoe mooi uw huisstijl of reclamecampagne ook is, hét gezicht van uw onderneming bent u zelf. Omdat u vertrouwen hebt in uw eigen zaak en het vertrouwen van uw klanten geniet. Dit vertrouwen zoekt u ook in uw accountant. BENT accountants & adviseurs bijvoorbeeld. Vertrouwen is voor ons dé voorwaarde in elke relatie. Of u nu een grote onderneming of een eenmanszaak runt, al jaren meeloopt of net begint, met vertrouwen komt u het verst.

Bolsward (0515) 57 80 80 - Franeker (0517) 39 77 75 - Sneek (0515) 43 04 65 info@bentaccountants.nl - www.bentaccountants.nl

* Ventilatie * Sanitair * Loodgieters en Dakwerk * Elektrotechniek * Verwarming * Sanitair Showroom 525 m² * Airco SIKMA INSTALL ATIE SNEEK

Sikma Sneek

Edisonstraat 15 8606 JH Sneek Tel. 0515 414418

www.sikma.nl / info@sikma.nl


COLUMN

BENT

Sikko Hulzenga, gecertificeerd pensioenadviseur bij BENT pensioenadvies & -communicatie. BENT accountants & adviseurs heeft vestigingen in Sneek, Bolsward en Franeker en gaat per 1 januari 2013 samen met Acera accountants & raadgevers.

HET PENSIOEN VAN DE DGA

Durft u nog dividend uit te keren? Algemeen Veel directeuren-grootaandeelhouders bouwen hun pensioen op in eigen beheer. Op de balans wordt hiervoor een voorziening gevormd. In een pensioenovereenkomst worden rechten en plichten vastgelegd. Vaak worden naast een ouderdomspensioen ook andere toezeggingen gedaan, zoals een nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier wordt in het algemeen lichtvoetig over heen gestapt. Maar deze aanvullende pensioentoezeggingen vormen een aanzienlijk risico voor de BV, terwijl er fiscaal niet voor gereserveerd mag worden. Dividend uitkeren versus pensioenverplichting De Belastingdienst huldigt sinds september het standpunt dat bij een BV met een pensioenverplichting sprake kan zijn van afzien van pensioenrechten als door het uitkeren van dividend of terugbetalen van kapitaal de gehele pensioentoezegging niet adequaat en met een ruime veiligheidsmarge gedekt is tot in de verre toekomst. Onder die dekking valt onder meer een aan te houden vermogen dat voldoende is om het overlijdens-

risico van de DGA te dekken, als dat niet door de BV is herverzekerd. Daarbij valt te denken aan vermogen ter dekking van: een partnerpensioen, een wezenpensioen, een partner-overbruggingspensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de waarde in het economisch verkeer van de pensioenverplichting.

Conclusie Het is een goed moment om de gehele pensioenregeling en de aanwezige voorzieningen aan een kritische toets te onderwerpen en hierbij direct te anticiperen op komende veranderingen in de pensioenwetgeving. Wellicht ook het moment om de vennootschapsstructuur opnieuw tegen het licht te houden.

Ontbreekt het vermogen om op korte en/of lange termijn te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde pensioenen, dan kan de fiscus stellen dat de DGA (deels) afziet van pensioen en een zeer zware sanctie opleggen, welke nagenoeg even groot is al de gehele pensioenvoorziening op de balans.

Hoe dan ook, voorzichtigheid is geboden bij het nemen van een dividendbesluit. Voordat het bestuur goedkeuring verleent, dient zeker aandacht besteed te worden aan de dekking van de pensioenverplichtingen. Uw (pensioen) adviseur is u hierbij uiteraard graag behulpzaam.

Uiteraard zijn er mogelijkheden om deze risico’s te beperken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan: • Wijziging van vennootschap structuur • Herziening van de toezeggingen • Beoordeling of u door de komst van de Flex BV nog wel voldoet aan de criteria van DGA voor het voeren van pensioen in eigen beheer.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Bent accountants & adviseurs, Sneek: 0515-430465, Bolsward: 0515-578080, Franeker, 0517-397775 info@bentaccountants.nl, www.bentaccountants.nl

17


‘Onze verantwoor stopt niet na de o Beheersing van het complete bouwproces, dat is de kracht van Jorritsma Bouw, aldus Reinier Bron, commercieel manager van Jorritsma Bouw. Met de nieuwe pay-off: ‘De Bouw Meester’ moet dat meer voor het voetlicht gebracht worden. Bron: ”Hoogconjunctuur of laagconjunctuur, het is altijd van belang te laten zien waar je voor staat als bedrijf.”

Onlangs werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van zorgcentrum Erasmushiem in Leeuwarden. Het nieuwe onderkomen gaat huisvesting bieden aan zo’n 300 mensen. Scheiden van wonen en zorg, slim gebruik maken van technologieën, veiligheid en belevingsgerichtheid krijgen allemaal een plek binnen het omvangrijke project. Commercieel manager Reinier Bron: “Het nieuwe complex krijgt een sfeervol dorpsplein met tal van voorzieningen voor de omgeving; daarmee wordt het nieuwe Erasmushiem een bruisend middelpunt in wijk en stad. We zijn blij en trots op dit nieuwe project.” Het gaat goed met Jorritsma Bouw, alle negatieve geluiden uit de bouwwereld ten spijt. Bron: ”Ook wij hebben de afgelopen jaren wel een stap terug moeten doen. Maar we kunnen ook dit jaar weer zwarte cijfers schrijven en dat is in deze tijd iets waar je je over mag verheugen.”

DE BOUW MEESTER In de afgelopen periode werd de manier waarop Jorritsma Bouw intern en extern communiceert eens kritisch onder de loep genomen,

vertelt Bron: “Dat resulteerde in een nieuwe pay-off en een nieuwe communicatielijn, waarmee wij onze onderscheidende positie duidelijker voor het voetlicht willen brengen en onze merknaam verder willen verstevigen.” ‘De Bouw Meester’, zo luidt de nieuwe payoff. “Daarmee willen we duidelijk maken dat we het bouwproces in zijn geheel beheersen, vanaf de offerte tot en met oplevering en het meerjarenonderhoud. Klanten kunnen met alles bij ons terecht: met grote projecten, maar ook met relatief kleine opdrachten voor particulieren. Klanten kunnen ook voor advies bij ons aankloppen voor zaken die niet direct met de bouw te maken hebben, denk bijvoorbeeld aan financieringsvraagstukken of het aanvragen van vergunningen.”

VERANTWOORDELIJKHEID Gekozen is voor een profilering van drie divisies. Bron: “Dan gaat het om zakelijk, particulier en onderhoud & beheer. Die profilering komt niet alleen op onze nieuwe website tot uiting maar ook in onze directe communicatie naar klanten toe. Particulieren realiseren zich


JORRITSMA BOUW

delijkheid plevering’ vaak niet dat wij er óók voor hen zijn. Dat willen we zichtbaarder maken.” En dan is er de divisie Onderhoud & beheer: “We willen onderstrepen dat onderhoud essentieel is als het om het behoud van je vastgoed gaat. Onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid stopt niet na de oplevering, maar gaat dóór.”

VERTROUWEN Jorritsma Bouw, met vestigingen in Bolsward, Groningen, Drachten en Almere, bedient Noordelijk Nederland en is met 250 werknemers een belangrijke werkgever in de regio. In 1880 begon het bedrijf als eenpitter. Bron: “We zijn er al meer dan 100 jaar en dat is niet voor niets. We zijn een robuust en financieel sterk bedrijf dat opdrachten in alle maten, zonder problemen, aankan. En dat schept vertrouwen bij klanten.”

Reinier Bron Geboren: 8 augustus 1973 in Wageningen. Vooropleiding: MBO Bouwkunde, BNA/VTS, Bedrijfstechniek Loopbaan: Van werkvoorbereider, projectleider en acquisiteur naar Commercieel Manager:”Als Commercieel Manager hou ik mij dagelijks bezig met acquisitie, prekwalificaties en public relations. Daarnaast ben ik namens de directie de woordvoerder voor Jorritsma Bouw. Hobby’s: Trimmen, schaatsen, motorrijden, mijn drie dochters aanmoedigen bij hun sportactiviteiten en genieten van het leven.

19


KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN WEDEROM VERLENGD Vanaf 2008 hebben de industrieterreinen van Sneek, De Hemmen, Houkesloot en ’t Ges het wel begeerde Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en moet elke 2 jaar verlengt worden. Of deze verlening verleend wordt is afhankelijk van de audit welke onder streng toezicht van de KIWA gebeurd. In november was het zover en wij kunnen u mededelen dat voor de derde keer het Keurmerk aan alle drie de terreinen is toegekend! De KIWA was zeer lovend over het onderhoud en de algemene veiligheid op de terreinen. Ook de positieve medewerking van de gemeente, politie en brandweer werd door de KIWA als opvallend bestempel. Naast al dit positieve was de KIWA wel van mening dat de communicatie naar buiten toe nog een klein beetje beter kan. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. In dat kader zullen we via onze website (www.his-online.nl) u nog beter op de hoogte houden. Als u de website bezoekt zult u zien dat we de resultaten van de enquête online hebben gezet. In de loop van deze maand zullen ook het ‘plan-van-aanpak’ op de site verschijnen. Afgelopen

is door de werkgroep ‘kvo’ ook een nachtschouw gedaan. Ook deze resultaten komen op de site. Indien er vanuit de politie of vanuit de brandweer berichten opgesteld worden die voor u als ondernemers van belang zijn, zullen wij die direct op de site plaatsen. En er zitten een paar (financiële) voordelen aan te komen voor elke ondernemer binnen het KVO-B gebied. Meer daarover zeer binnenkort op de site. Keurmerk ontvangen en dan nu rusten? Niets is minder waar! Elke uitreiking is de start van een nieuw plan van aanpak. Voor de komende twee jaar staan er weer verschillende zaken centraal. Welke dat zijn kunt u zeer binnenkort op de site lezen. Laat heel helder zijn: het KVO zou niets zijn zonder de goede samen-

werking met gemeente, politie en brandweer. Maar ook zeker u als ondernemer is de belangrijkste schakel in de keten! En daarom vindt ik een felicitatie naar alle ondernemers op deze terreinen absoluut verdient! Heeft u vragen of opmerking welke u graag kwijt wil aan de werkgroep van het KVO dan is het mogelijk via onze site een bericht te versturen. Indien mogelijk zullen wij u vraag zo snel mogelijk beantwoorden. U kunt hiervoor contact zoeken met Richard Veldman, Voorzitter werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen.


HANDEL & INDUSTRIE SNEEK

AGENDA 2012 wijzigingen voorbehouden

8 januari Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de Vereniging van Sneeker Zakenlieden vanaf 17.30 uur in de Walrus te Sneek

25 januari Lunchbijeenkomst met Burgemeester Hayo Apotheker. Uitnodiging volgt.

NIEUWJAARSRECEPTIE Sinds enkele jaren houdt de HIS haar nieuwjaarsreceptie gezamenlijk met haar zustervereniging, de Vereniging van Sneeker Zakenlieden. Ook in 2013 is dit weer het geval. Omdat het een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie is, zal de uitslag van de verkiezing van het “Netste Bedrijf”, welke jaarlijks door de HIS wordt georganiseerd, worden verplaatst naar een later tijdstip in 2013. U wordt daar nog nader over geïnformeerd. Wij ontmoeten u graag op dinsdag 8 januari vanaf 17.30 uur in grand Café de Walrus te Sneek. Via deze weg wensen wij u allen al vast een fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2013 toe. Tot 8 januari!

HIS WEBSITE KRIJGT PROMINENTERE ROL De HIS website, www.his-online.nl, is al sinds enige tijd live. Echter ook de HIS zit niet stil. Momenteel zijn enkele commissieleden aan het inventariseren welke aanpassingen of toevoegingen er nog plaats moeten vinden, te samen met onze leverancier MyriadM. Een oproep om uw wensen kenbaar te maken met betrekking tot eventuele aanvullingen heeft reeds geschiedt via de HIS Twitter account en –Linkedin groep. Zodra alles is afgerond, wordt u uitgebreid geïnformeerd over de vernieuwingen.

2E SNEEKER KWARTIERTJE DRUK BEZOCHT

Voor de 2e maal dit jaar werd het bekende “Sneeker Ketierke” gehouden. Er was voor een unieke locatie gekozen dit keer. De HIS leden waren te gast “bij de Weduwe op zolder”. Door de gering beschikbare ruimte was aanmelden verplicht en dat was maar goed ook. Maar liefst 60 HIS leden waren present. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen naast de gastheer/-vrouw, 2 HIS leden de mogelijkheid zichzelf en zijn/haar bedrijf te presenteren aan de overige leden. Dit keer was er een geheel vrouwelijk podium. Onze gastvrouw Heleen Sonneberg trapte op de haar bekende enthousiaste manier af met een korte presentatie over ‘de zolder’ natuur Weduwe Joustra en haar producten. Daarnaast gaven Els Edes van Edes TV en Barry Diphoorn van Barry Kookt een vlotte presentatie. Ook in 2013 zal er in ieder geval weer 2 maal een Sneeker Ketierke worden gehouden. Wilt u ook als gastheer-/ vrouw optreden of een 5 minuten presentatie houden over u en uw bedrijf? Neem dan contact op met de activiteiten commissie via Tineke Jorritsma (TJorritsma@abvakwerk.nl) of vraag 1 van de overige commissieleden (Cor Dijkstra, Femmy Smink en Gert de Lange) tijdens 1 van de HIS bijeenkomsten.

NOG GEEN LID VAN DE HIS? U bent nog geen lid van HIS maar wilt dit wel graag worden? Ga naar www.his-online.nl en volg de stappen. Natuurlijk zijn ook de diverse bestuursleden bereid u meer te vertellen over het voordeel van lidmaatschap van de HIS. En niet te vergeten de meer dan 480 collega-ondernemers die u voorgingen. Kortom, bezoek de site en schrijf u in! Volg de HIS ook via Twitter @HIS_Sneek en via de eigen HIS Linkedin groep

21


“De gemeente en of provincie zoekt naar onze smaak onvoldoende de dialoog op�


ONDERNEMERSVERENIGING ARUM

‘Alles draait om een goede communicatie’ Arum is een dorp met een bruisende ondernemerscultuur. Ondernemersvereniging Arum telt 60 actieve ondernemers op een bevolking van duizend inwoners. “De vereniging hecht veel waarde aan informeel contact en gezelligheid” aldus voorzitter Jan Walstra, “maar we willen ook inhoud geven aan onze vereniging en hechten aan een goede communicatie.” Ook voor de ondernemers van Arum wordt 2013 een stevig jaar, denkt Jan Walstra: “Een aantal jaren recessie laat zich nu wel voelen. Er zijn hier ook een aantal ondernemers aan wie deze crisis zeker niet voorbijgaat. Maar anderen zien ook kansen en durven de stap naar nieuw ondernemerschap te zetten.” Het wordt ook een jaar waarin de vereniging een nieuwe start wil maken als het gaat om het opbouwen van een goed contact met de nieuwe gemeente. Want dat contact is nog niet echt van de grond gekomen, tot verdriet van ondernemend Arum. Jan Walstra: “Met het ontstaan van gemeente Súdwest Fryslân werd vanuit de gemeente contact gelegd met alle bestaande ondernemersverenigingen uit de vijf ‘oude gemeenten’. Behalve met ons. Men moest het op een gegeven moment wel toegeven: men is ons ‘vergeten’.” Natuurlijk, dat viel niet in goede aarde. Maar het is nu tijd om een

nieuwe, frisse start te maken, aldus Walstra: “Op 16 januari komt wethouder Leo Pieter Stoel naar Arum om het gesprek met ons aan te gaan. Daar kijken we naar uit.”

DIALOOG Een van de zaken die ter tafel zal komen is het item windenergie. Onlangs ontstond onduidelijkheid onder diverse ondernemers over de mogelijke plaatsing van grote windmolens in een aantal zoekgebieden, mogelijk ook in Súdwest Fryslân in onze nabije omgeving. Walstra: “De gemeente en of provincie zoekt naar onze smaak onvoldoende de dialoog op, je moet zoiets weer in de krant lezen. En dat, terwijl wij ook hier in Arum, specialisten op het gebied van duurzame energie (in dit geval zonne-energie) in ons midden hebben. Wil je tot een goed beleid komen dan moet je je vooraf heel goed oriënteren en dan is het van groot belang om in gesprek te gaan met je burgers en de ondernemers. Want alles draait

om een goede communicatie. Wij gaan dat contact met de gemeente graag aan.”

JAARVERGADERING Arum kent een hechte en betrokken ondernemerscultuur. Walstra: ”Informeel contact is daarbij belangrijk.” Een aantal keren per jaar organiseren we als vereniging activiteiten. Niet louter voor de gezelligheid, we organiseren ook bijeenkomsten waarbij we inhoudelijk bezig zijn. Zo kan het gaan over het actueel houden van de bedrijfshulpverlening of bieden we een workshop aan over het omgaan met brandblussers. Soms staat een thema centraal: hoe kun je je bijvoorbeeld als ondernemer onderscheiden? Of we nodigen bij een jaarvergadering een spreker uit met een boeiend verhaal over zijn ervaringen als bestuurder of ondernemer. Zo’n avond moet leerzaam zijn, dat is waar het om draait en waar onze ondernemers ook graag op afkomen.”

23


v.o.f Ingenieursburo Ir C. Linek c.i. De Fjรปrslach 17 - 8651 CJ IJlst Postbus 9 - 8650 AA IJlst Telefoon 0515 - 532031 - Fax 0515 - 531368 E-mail: linek@online.nl Advies: staal-, beton-, houtconstructies, funderingstechniek

+HWJRHGIXQFWLRQHUHQYDQXZ,7RPJHYLQJEHJLQWELMIUHTXHQWWRH]LFKWRSGHYHLOLJKHLG EHVFKLNEDDUKHLGHQSUHVWDWLHV1DWXXUOLMNKRXGHQZLMDOUHJHOPDWLJFRQWUROHVPDDUXZWRHQH PHQGHDIKDQNHOLMNKHLGYDQ,7HQGHJURHLHQGHGUHLJLQJYDQEXLWHQDIYUDDJWRPQRJVFKHUSHU WRH]LFKWGDQZLMWLMGHQVUHJXOLHURQGHUKRXGNXQQHQXLWYRHUHQ'DDURPLQWURGXFHUHQZLMHHQ QLHXZHGLHQVW3URDFWLHYH0RQLWRULQJ'DDUPHHNXQQHQZLMXZV\VWHPHQLQGHJDWHQ KRXGHQHQVWRULQJHQRIULVLFR VWLMGLJRQGHUYDQJHQ2IEHWHUQRJGHSUREOHPHQYRRU]LMQ ZDQWYRRUNRPHQLVLPPHUVEHWHUGDQJHQH]HQ      0DDNWXJHEUXLNYDQRQVSURDFWLHYHPRQLWRULQJDERQQHPHQWGDQNLHVWXYRRU]HNHUKHLG FRQWLQXLWHLWHQSURGXFWLYLWHLW]RQGHUWHLQYHVWHUHQLQNRVWEDUHQHWZRUNPRQLWRULQJVRIWZDUH %RYHQGLHQNXQQHQZLMRQ]HWLMGHQDDQGDFKWGRRUKHWDXWRPDWLVHUHQYDQV\VWHHPFRQWUROHV QRJPHHUULFKWHQRSYHUEHWHULQJHQLQQRYDWLH]RGDWXXZZHUNQRJEHWHUNXQWGRHQ

7VSFOIPVUt)BSEIPVUt1MBBUNBUFSJBBMt#PVXTUPGGFO

 1HHPJHUXVWFRQWDFWPHWRQVRSYRRUPHHULQIRUPDWLHHQHHQRIIHUWHRSPDDW

x x x x x x

Jongeneel Sneek

JONGENEEL ZWOLLE Marsweg 49, 8013 PE Zwolle T (038) 4671777 F (038) 4652315 www.jongeneel.nl

Van Giffenstraat 1, 8601 EX Sneek Tel. 0515-412888 email: sneek@jongeneel.nl www.jongeneel.nl

   

6\VWHHPEHKHHU 92,3WHOHIRQLH 7UXQN +RVWHG3%;  .DVVDV\VWHPHQHQ6RIWZDUH 2QOLQH%DFNXS &ORXGVHUYHUGLHQVWHQ 936 6DD63DD6 *ODVYH]HO$'6/6'6/YHUELQGLQJHQ 0DUFRP6\VWHPV   6XSSOLHV 6XSSRUW  ZZZPDUFRPV\VWHPVQO

7RXZVODJHUVWUDDWG6QHHN 7HO LQIR#PDUFRPV\VWHPVQO

&G/*2,8;288,* 

ERXZWHNHQRQWZHUSVWXGLR

VPLGVWUDDWKVVWDYRUHQPW HDQGULHVYLVVHUERXZVWXGLRQOZZZDQGULHVYLVVHUERXZVWXGLRQO


JAN FEENSTRA ADVIES & BEMIDDELING

Mensenwerk! “Eigenlijk wilde ik altijd al ondernemer worden, maar ik kon het juiste product niet vinden”, aldus Jan Feenstra. Hij volgde aanvankelijk een bakkersopleiding maar ontdekte acht jaar geleden zijn passie voor arbeidsbemiddeling. Hij zocht het uitzendwezen op en ging werken als intercedent en vestigingsmanager. “Toen ik mijn eerste outplacementproject mocht doen ging er een lichtje branden”, aldus Jan Feenstra. Twee jaar geleden startte hij Jan Feenstra Advies & Bemiddeling in Sneek, en het loopt boven verwachting goed.

25


BRANDSMA BOUW DIENSTVERLENING BR

• Digitaal uitzetten in B&U, INFRA, GROND-, WEG EN WATERBOUW • Robotic Total Station, ÊÊn man doet het werk • GPS / Glonass toepassing, binnen 5 minuten meten • Nieuw in 2012: 3D-laserscannen!

Kijk voor informatie over al onze activiteiten op: www.bbdbv.nl www.3d-laserscan.nl www.proďŹ leerdienst.nl

9LWDOLWHLWZHUNW :LOWXRRNJH]RQGHZHUNQHPHUV YRRUHHQYLWDDOEHGULMI" .LMNRSZZZI\VLRXQO

.OHLQ]DQG_%*61((. W_HLQIR#I\VLRXQO


JAN FEENSTRA ADVIES & BEMIDDELING

Hij was nog maar net begonnen of er deed zich al een prachtige kans voor. Jan Feenstra: “Een groot internationaal bedrijf zocht op korte termijn vijftig mensen voor een tijdelijk project. Er hing veel van het project af: mislukking zou gezichtsverlies betekenen. Het moest dus snel, én de basis moest in één keer goed zijn.” Het werd een succes. Én het bezorgde hem ook nog eens vervolgopdrachten: “Ik heb eigenlijk nog geen actieve acquisitie hoeven te voeren. Alles komt binnen via mond-tot-mondreclame. En ik heb een groot netwerk waar ik op kan bouwen.”

EENVOUD Gebakken lucht en holle frasen zijn hem vreemd. “Ik zeg altijd: ‘Ik ben maar gewoon Jan’. Voor ik begon heb ik me natuurlijk georiënteerd op websites van andere bureaus. Ik stuitte op zulke ingewikkelde dingen, als je dat leest begrijp je niet meer wat outplacement nu eigenlijk is. Ik geloof in eenvoud. Ik ga in gesprek met een klant en dan bekijken we welke dienstverlening hij nodig heeft. Dat werkt.”

MEDIATION Sinds kort houdt hij zich ook bezig met mediation. “Ik werd gevraagd voor een dergelijk traject: het ging om een team waarbij twee medewerkers niet meer door één deur konden. Het traject bleek mij goed af te gaan, ik werd enthousiast.” Inmiddels volgt hij de opleiding: “Het is geweldig mooi werk, echt mensenwerk. Waarbij het zaak is

om mensen zélf hun problemen te laten oplossen. Mensen realiseren zich dat niet altijd: maar dat is wél de essentie.”

EERLIJKHEID Mensenwerk vraagt inlevingsvermogen. Voeg dat samen met een dosis enthousiasme en Friese nuchterheid en je benadert de typische werkwijze die Jan eigen is. En daarbij hecht hij grote waarde aan eerlijkheid, zo blijkt uit een door hem opgediste anekdote: “Er kwam hier een ouder echtpaar langs, ondernemers. Eigenlijk wilden ze afscheid nemen van een van hun werknemers. Maar betreffende persoon was al zó lang bij hen in dienst, daar hadden ze zichtbaar moeite mee.” Hij wees hen door naar hun brancheorganisatie. “Natuurlijk, ik had er voor mezelf een mooi project uit kunnen halen. Maar zo steek ik niet in elkaar. De brancheorganisatie is er voor om in dat soort situaties begeleiding te bieden, en heeft dat ook prima gedaan.”

Jan Feenstra Geboren: 18 januari 1972 in Sneek. Werkzaam geweest als: Crisismanager bij de HEMA, productieleider bij Rentex, assistent bedrijfsleider bij de Stolp, versmanager bakkerij bij de supermarkt, diverse functies in het uitzendwezen van intercedent tot aan vestigingsmanager. Begon twee jaar geleden met Jan Feenstra Advies & Bemiddeling. Bijzondere opdracht: In opdracht van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en de gemeente Sudwest Fryslân houd ik presentaties voor de ondernemers van de toekomst. Mijn intentie is om ze te helpen het juiste spoor te vinden. Meest inspirerende presentaties van het afgelopen jaar/jaren: Pieter van den Hoogenband en Marc Lammers: combinatie topsport en Ondernemen. Beste advies dat je kreeg: Maak van je vier geen zeven, maar van je zes een tien.

MEERWAARDE De zaak was dus opgelost, tot grote opluchting en blijdschap van het echtpaar, zo bleek even later. Vlak voor kerst zag Jan dat er een mooi bedrag bijgeschreven was op zijn rekening: “Zonder dat ik een factuur had geschreven. Ik had er immers geen werk aan gehad. Die waardering doet je goed.” Want natuurlijk is hij bijzonder commercieel, maar in zijn werk draait het om méér, aldus Jan: “Zo stapte

hier vorig jaar een ondernemer binnen met de vraag of ik een goede salesman voor hem kon vinden. Die heb ik inderdaad voor hem gevonden. En wat blijkt? Het is een ideale match: de twee zijn echt voor de lange termijn met elkaar in zee gegaan. Zulke ervaringen geven mijn werk en leven méérwaarde.”

27


“Het belang en de gezondheid van onze klanten staat voorop”

Jan Pieter van Oosten Manager Verzekeren Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland Geboren: 16 december 1968 in Gouda. Burgerlijke staat: Gehuwd, kinderen. Loopbaan: Jan Pieter studeerde financiële planning aan Univesiteit van Amsterdam en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte bij diverse bedrijfsonderdelen van de ING Groep.Sinds 2008 is hij manager Verzekeren bij Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland. Hobby’s: Voetbal, gitaar spelen en varen.


RABOBANK

EXTRA SERVICE VOOR ANTWOORD OP ALLE ZORGVRAGEN

De Rabobank Zorgconsulent ontzorgt Er gaat niets boven een goede gezondheid. Daarom kan iedereen die klant is bij de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland een beroep doen op Rabobank Zorgconsulent. Mocht het met de gezondheid niet helemaal gaan zoals het zou moeten dan kan men daar gratis en voor niets terecht met alle zorgvragen. Jan Pieter van Oosten, manager Verzekeren bij de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, legt uit waarom deze service zo goed past bij de visie van de bank. “Toonaangevend, betrokken en dichtbij. Dat zijn onze merkwaarden en de service van de zorgconsulent sluit daar perfect op aan. Onze betrokkenheid bij klanten gaat verder dan het zakelijke deel. Vooral de menselijke aspecten vinden wij belangrijk. Goede gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol en daar dragen wij graag ons steentje aan bij”, stelt Jan Pieter van Oosten. De bank gaat daarmee een stapje verder dan alleen maar het aanbieden van een zorgverzekering. Van Oosten: “Een zorgverzekering is uiteindelijk het sluitstuk. Iedereen is verplicht om zo’n verzekering af te sluiten. Werkgevers kunnen hun werknemers voordeel bieden via een collectieve regeling. Wij hechten echter ook belang aan het traject daarvoor. Zeker als het om bedrijven en ondernemers

gaat. Hoe zorg je dat de werknemers vitaal blijven en als ze dan toch ziek worden, hoe worden ze dan zo snel en zo goed mogelijk geholpen? Dat is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer.”

DE BESTE SPECIALIST Dat is ook het moment dat de Rabobank Zorgconsulent in beeld komt. Die is met één telefoontje te bereiken en kan de zorgvragen van de ondernemer, werknemer of de werkgever meteen beantwoorden. “Dus als bijvoorbeeld een werknemer iets aan zijn oog heeft, dan kan ik me goed voorstellen dat die graag geholpen wil worden door de beste specialist op dat gebied. Je hebt tenslotte maar twee ogen, dus daar ben je zuinig op. Met die vraag kun je terecht bij de zorgconsulent en die zoekt dat uit.”

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het maken van een MRI-scan. Daar zijn vaak lange wachtlijsten voor. Via Rabobank Zorgconsulent kan die wachttijd flink verkort worden en kan de scan vaak al binnen twee weken gemaakt worden. Van Oosten: “Dat komt omdat wij zowel in Nederland als in het buitenland een zeer fijnmazig netwerk hebben, ook in de zorgsector. Daar maken we optimaal gebruik van voor onze klanten. Zelfs als ze geen zorgverzekering bij ons hebben afgesloten kunnen ze toch een beroep doen op onze zorgconsulent. Het belang en de gezondheid van onze klanten staat voorop.”

Voor meer informatie over de zorgconsulent kunt u terecht bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, telefoon 0515 - 437000

29


COLUMN

RIENTJES

Karin Rientjes, Rientjes van Rossum Notariaat & Advocatuur Gevestigd in Sneek.

DGA en huwelijksvoorwaarden? Weg ermee... Een ondernemer hoort huwelijksvoorwaarden te hebben die elke gemeenschap van goederen uitsluit. Ja, toch? Vanuit de gedachte van risico-inperking bij faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid of echtscheiding is het antwoord daarop: ja, zeker! Maar bij overlijden kunnen huwelijksvoorwaarden hoofdbrekens geven. HUWELIJKSVOORWAARDEN EN OVERLIJDEN Bij afwikkeling van de nalatenschap van een ondernemer die op huwelijksvoorwaarden was gehuwd is het vaak een hele opgaaf om na te gaan wat precies tot de erfenis van die ondernemer behoort. Er bestaan namelijk verschillende vormen van huwelijksvoorwaarden, elk met hun eigen spelregels. Zo kwamen vroeger het wettelijke deelgenootschap voor of de winst & verlies/vruchten en inkomsten.

Ook zijn er wel huwelijksvoorwaarden met verrekenbedingen, maar waarvan het verrekenen van inkomen (waaronder ondernemingswinsten) niet is uitgevoerd. Elke vorm kent zijn eigen complicaties bij de eindafwikkeling, zeker als de voorwaarden niet strikt zijn nageleefd.

DAN MAAR DE ALGEHELE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN? Het omzetten van de huwelijksvoorwaarden in een algehele gemeenschap van goederen

maakt de afwikkeling van een nalatenschap eenvoudiger, omdat het vermogen van de overleden ondernemer dan doorgaans bestaat uit de helft van wat het echtpaar samen had. Echter, in verband met het risico van echtscheiding wordt door de notaris veelal geadviseerd om de huwelijksvoorwaarden te handhaven, doch bij overlijden in de huwelijksvoorwaarden wel een zogenaamd finaal verrekenbeding op te nemen. Dit beding impliceert dat de echtelieden


Wilt u meer weten, belt, mailt of schrijft u gerust: Rientjes van Rossum Notariaat & Advocatuur Marktstraat 2 | 8601 CT Sneek | Postbus 205 | 8600 AE Sneek tel. (0515) 435600 | info@rientjesvanrossum.nl | www.rientjesvanrossum.nl

bij het einde van het huwelijk hun vermogens verrekenen alsof er sprake was van een algehele gemeenschap van goederen. Achterliggende gedachte is om daarmee erfbelasting te besparen. Immers, als de vermogende ondernemer als eerste komt te overlijden, zal zijn vermogen geheel in de belastingheffing worden betrokken. Door het finaal verrekenbeding gaat de helft van zijn vermogen naar zijn echtgenote en wordt zodoende slechts de helft van het vermogen in de erfbelasting betrokken. Dit laatste heeft het meeste effect als de echtgenote geen of een klein eigen vermogen heeft. Op deze wijze voorkom je kortom het wegvloeien van liquiditeiten naar de fiscus. Geld dat de langstlevende wellicht hard nodig heeft voor het eigen levensonderhoud.

AANMERKELIJK BELANG AANDELEN, AANMERKELIJKE BELASTINGHEFFING? Iemand die meer dan 5% van de aandelen in een BV houdt wordt een aanmerkelijk belang houder genoemd. Bij de meerderheid van de mkb-BV’s zien wij een 100%-aandeelhouderschap. Als deze aandeelhouder komt te overlijden, gaan zijn aandelen over op zijn erfgenamen. Gevolg is dat zowel inkomstenbelasting als erfbelasting worden geheven. Dubbele belasting derhalve. Voor de inkomstenbelasting moet worden afgerekend over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen op het moment van overlijden en de verkrijgingsprijs van die aandelen. De verkrijgingsprijs is veelal het bedrag dat op de aandelen is gestort bij oprichting van de BV (bijv. € 18.000). Erfbelasting wordt geheven over

de waarde in het economisch verkeer van de aandelen eventueel na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting.

de langstlevende echtgenoot. Huwelijksvoorwaarden met een finaal verrekenbeding helpen hier overigens niet tegen!

BV MET ONDERNEMING

De oplossing is dan om de huwelijksvoorwaarden op te heffen en deze om te zetten in de algehele gemeenschap van goederen. Sinds 2012 is dit veel eenvoudiger te regelen dan vroeger, omdat de Rechtbank er niet meer aan te pas hoeft te komen. Een eenvoudige notariële akte volstaat.

Om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen, kan voor de inkomstenbelasting de fiscale claim naar de erfgenamen worden doorgeschoven, mits hierom binnen 2 jaren na het overlijden is verzocht en de BV daadwerkelijk een onderneming drijft. Voor een dergelijke BV geldt voor de erfbelasting ook een (gedeeltelijke) vrijstelling (de zogenaamde BOR-regeling). Deze vrijstelling geldt onder voorwaarde dat de onderneming door de erfgenamen gedurende 5 jaren wordt voorgezet. Door deze vrijstelling in de erfbelasting en de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting valt de belastingheffing wel mee, maar alleen omdat er een daadwerkelijke onderneming bij de BV is betrokken. Bij de zogenaamde beleggings-BV of BV zonder onderneming is dit helaas anders.

BV ZONDER ONDERNEMING De meeste oud-ondernemers hebben nog een holding. De werkmaatschappij is verkocht of reeds aan de volgende generatie overgedragen. Als deze oudondernemer die nog buiten gemeenschap van goederen is gehuwd, komt te overlijden, zal over zijn aandelen (lees: het aanmerkelijk belang) geheel moeten worden afgerekend voor de inkomstenbelasting. Het gevolg is dat meteen 25% over de waarde van 100% van de aandelen met de fiscus moet worden afgetikt; een aardige financiële aderlating voor

Door de gemeenschap van goederen behoeft bij het overlijden van de eerste echtgenoot dan slechts over 50% van de aandelen te worden afgerekend. Dit scheelt de helft aan inkomstenbelasting! Reken dit maar eens uit ... Lastiger is het als de echtgenootniet ondernemer als eerste komt te overlijden. Dan zal de echtgenoot die wel ondernemer was over 50% van de waarde van het aanmerkelijkbelangpakket moeten afrekenen, wat hij eerst niet hoefde toen hij nog buiten gemeenschap van goederen was gehuwd. De oplossing is dan: in het zicht van het overlijden alsnog snel huwelijksvoorwaarden opstellen en de aandelen geheel toedelen aan de echtgenoot-oud ondernemer. Deze langstlevende houdt dan weer alle aandelen en er behoeft dan nog niet te worden afgerekend over het aanmerkelijk belang. Ditzelfde kan overigens – maar dan andersom – ook gedaan worden als de echtgenoot – ondernemer als eerste mocht komen te overlijden!

CONCLUSIE NA DIT ENIGSZINS TECHNISCHE VERHAAL Aan het einde van de rit, in de regel toch maar de gemeenschap van goederen invoeren.

31


Vereniging Snee FeeĂŤrieke led-verlichting in Sneek Sneek heeft een grootsteedse uitstraling gekregen door de sprookjesachtige sfeerverlichting van led-lampjes gekregen in de bomen van de binnenstad. Een Anton Pieck tafereel avant la lettre en zo wordt het ook door zowel de inwoners van Sneek als de gasten van de Watersportstad ervaren. Opdrachtgever is de Vereniging van Sneeker zakenlieden. De fondsen voor de verlichting kwamen uit het Ondernemersfonds Binnenstad Sneek Stichting OBS), de organisatie die het fonds van de BIZ gelden beheert.

Met hoogwerkers en veiligheids klimgordels zijn de mannen in november bezig geweest om circa 90 bomen binnen de grachtengordel van deze verlichting te voorzien. Ondernemersfonds De Vereniging van Sneeker Zakenlieden was in de periode dat Sneek nog een separate gemeente was, groot aanhanger van een ondernemersfonds naar Leids model. Daarmee zouden ze relatief veel vrijheid krijgen ten aanzien van de besteding van het daartoe in het leven geroepen fonds.

Foto: Djura van den Berg

De toenmalige gemeenteraad van Sneek zag dat niet zitten, zodat uitgeweken werd naar een ondernemersfonds naar model van de net geĂŻntroduceerde wet Business Investerings Zone (BIZ). Dat had weliswaar meer beperkingen, maar kwam wel door de gemeenteraad. Aan het BIZ fonds wordt door alle bedrijven binnen de grachtengordel van Sneek meebetaald via een kleine verhoging van de onroerende zaakbelasting. Via het aantrekkelijker maken van de binnenstad hoopt de Stichting OBS de investeringen in bloembakken (in de zomer) en de sfeerverlichting dubbel en dwars voor de retailers van Sneek rendabel te maken door het aantrekken van meer gasten. Daarnaast hoopt de Stichting OBS op een bijdrage van de gemeente Sudwest-Fryslan in de kosten van de bovengenoemde zomerse en winterse verfraaiing van de binnenstad, omdat een combinatie van bloembakken in de zomer en led-verlichting in de winter periode een te zware wissel trekt op het OBS budget. Het winterseizoen 2012-2013 is voor de VSZ en de Stichting OBS een evaluatiejaar. Daarna worden er knopen doorgehakt over het voortzetten van de verlichting.

Nieuwjaarsreceptie De traditionele nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden en de Vereniging voor Handel en Industrie, de uitgelezen mogelijkheid om collega ondernemers een voorspoedig en gelukkig 2013 te wensen, wordt dit jaar gehouden op:

Datum: Tijd: Locatie:

Dinsdag 8 januari 2013 17:30 uur Grand Cafe De Walrus


VERENIGING SNEEKER ZAKENLIEDEN

ker Zakenlieden Bas Hollenberg nieuwe voorzitter VSZ de Noordelijke Jonge Ondernemers Prijs. Arjen Rusticus werd onlangs de meest markante horeca-ondernemer van Friesland. Bestuurlijk Het regelen zat de horeca-ondernemer, die eigenlijk vanaf zijn Leeuwarder periode al een ‘klik’ met Sneek had en dat uiteindelijk ook effectueerde, in het bloed. Als eigenaar van de Lachende Koe werd hij lid van de zakenclub van het Kleinzand. Met een ‘niet-lullenmaar-poetsen’ mentaliteit en jeugdig enthousiasme kreeg hij menig project op het Kleinzand van de grond. Bas Hollenberg is tijdens de najaarsledenvergadering van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden in Lokaal 55 in Sneek benoemd tot voorzitter van de VSZ. Maar wie is die Bas Hollenberg nou eigenlijk? Tijd voor een nadere kennismaking. Bas Hollenberg zag het levenslicht op 26 mei 1976 in Alkmaar, maar is opgegroeid in Winsum onder de rook van Leeuwarden, waar hij dan ook naar de middelbare school ging. Stilzitten in schoolbanken was niet ‘helemaal zijn ding’ en bovendien kriebelde het ondernemersbloed. Na twee succesvolle horecabedrijven in Leeuwarden kwam in 2009 het pand van het voormalige Van der Wal aan het Leeuwenburg in Sneek te koop, dat door Bas Hollenberg en Arjen Rusticus werd gekocht en verbouwd tot wat het nu is: van binnen een rustieke zaak die overdag winkelpubliek trekt en ‘s avonds het domein is van de eters en mensen die een borreltje komen drinken. Maar achter de schermen is de zaak hypermodern. En passant werd de Walrus ook nog het beste Friese terras, en won Bas (samen met Arjen Rusticus, zijn partner in crime)

Maar het balletje ging pas echt aan het rollen toen Vereniging van Sneeker Zakenlieden in 2005 onder regie van de toenmalige voorzitter Herbert de Vries besloot een gooi te doen naar het nationale record (en dus ook wereldrecord) Oranjekoek maken. Bas raakte betrokken bij de organisatie maakte zich sterk voor de VSZ op steeds meer vlakken. Lekker Sneek, het culinaire evenement rond de Martinikerk, zag het levenslicht en de banden met de andere horecagelegenheden werden aangehaald. Samen met Jan van Omme (Irish Pub) Anne Wind (Onder de Linden) en Roelof Oosterbaan (Hotel-restaurant de Wijnberg) werd de Stichting Uit in Sneek opgericht om naar potentiële sponsors een blok te kunnen vormen en jaarafspraken te kunnen maken. Tevens was het een signaal aan de rest van de Sneker horeca om de krachten te bundelen om gezamenlijke de stad Sneek te verkopen. En dat ze daar in geslaagd zijn moge blijken uit de drukke agenda van collectieve horecaevenementen in Sneek. In 2010 kwamen de activiteiten voor het het Sneker Ondernemersfonds, een fonds waaruit gezamenlijk geïnitieerde

activiteiten konden worden georganiseerd. Een Ondernemersfonds volgens Leids model kon de goedkeuring van de Gemeenteraad van toen nog Sneek niet wegdragen, maar een fonds naar de regel van de nieuwe wet Business Investerings Zone wel en Hollenberg, inmiddels volledig ingeburgerd in Sneek, werd ambassadeur om zoveel mogelijk winkeliers in de binnenstad over de streep te trekken. De rest is geschiedenis. Het BIZ Ondernemersfonds kwam er en het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Sneek was ook present op de najaarsvergadering van de VSZ-leden. En in 2012 resulteerde dat in het voorzitterschap van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden. Plannen “Goede taakverdeling, allemaal de handen uit de mouwen en ons stinkende best doen om Sneek te verkopen. Waarin de succes sleutel samenwerken is. Overleg met de gemeente, leuke dingen bedenken en uitvoeren zoals Gastvrij Sneek, Lekker Sneek zomer- en wintereditie verder uitbouwen naar twee dagen, kortom Sneek nog bruisender te maken en beter op de kaart te zetten als zowel de watersportplaats van Nederland waar toeristen zich welkom voelen en er dus graag verblijven, maar ook als sfeervol koopcentrum van de Zuidwesthoek van Friesland. Niet achteroverleunen en teren op vergane glorie, maar knallen; er leven genoeg leuke plannen voor Sneek waarvan er helaas vele als een stervende zwaan aan hun einde komen omdat mensen niet weten hoe ze dingen moeten aanpakken, financieren. En daar kunnen we als VSZ in samenwerking met Sneek Promotion een belangrijke rol in spelen”, aldus Hollenberg.

33


Met uw bedrijf naar Theater Sneek? Kaartverkoop seizoen 2012/2013 is van start! Komt binnen! WWW.THEATERSNEEK.NL

!ANNEMINGSBEDRIJF7EG EN7ATERBOUW

3TIENSTRA6ANDER7AL )*LST Anton Visser is gespecialiseerd in: • constructiewerk • machinebouw • reparatie • onderhoud. Daarnaast zijn wij allround in staal, rvs en aluminium. Bij ons staan kwaliteit en service hoog in het vaandel. Wij verzorgen van ontwerp tot en met montage op locatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en veelzijdigheid bij het vinden van oplossingen.

Hichtumerweg 5C/D - 8701 PG Bolsward Telefoon: 0515 574 468 - Mob: 06 53 228 226 - Fax: 0515 580 796 www.antonvisserconstructie.nl - info@antonvisserconstructie.nl


.BLLFMJKLPWFSPQ*#"/ %BUJTIFUJEFF *O  LPNU FS ½½O HF[BNFOMJKLF CFUBBMNBSLU FO CFUBBMU JFEFSFFO NFU FFO JOUFSOBUJPOBBM SFLFOJOHOVNNFS 0PL V BMT POEFSOFNFS LSJKHU UF NBLFO NFU EF PWFSHBOH OBBS &VSPQFFT CFUBMFO 3BCPCBOLIFMQUVHSBBHCJKEF[FPOUXJLLFMJOHFO*TVXCFEJKGBM*#"/QSPPG 0NJO[JDIUUFHFWFOJOEF NPHFMJKLF HFWPMHFO WPPS VX BENJOJTUSBUJF FO GJOBODJ¿MF CFESJKGTWPFSJOH  IFFGU EF 3BCPCBOL EF 4&1"$IFDLPOUXJLLFME%F4&1"$IFDLHFFGUVFFOFFSTUFJOESVLWBOXBUVUFXBDIUFOTUBBU.BLLFMJKL PWFSPQ*#"/%BUJTIFUJEFF

0WFSPQ*#"/FO4&1"  #FSFJEVWPPSFOEPFEF4&1"$IFDL 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMSBCPTFQBDIFDL


dw est- F

r

ys

lân

be

drijf!

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân wenst u een ondernemend 2013 Graag tot ziens in het nieuwe jaar www.gemeentesudwestfryslan.nl

Ondernemend Sudwest Fryslan december 2012  

Ondernemend Sudwest Fryslan is hét medium van en voor de ondernemers in de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan. Boeiende en inspirerende artikel...