Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE KOLLUMERLAND C.A. NR 4, DECEMBER 2012

Schakelen tussen heden en verleden QFLEXSPECIALIST IN KOLLUM Q STAMPPOTAVOND KOLLUMERLAND C.A. QSTERK IN HET LASTIGE WERK QBEDRIJVENCENTRUM KOLLUM FEESTELIJK GEOPEND


2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

INHOUD 3 Voorwoord 4 Wethouder Paul Maasbommel schakelt tussen heden en verleden 7 Stamppotavond Kollumerland c.a. 9 Mr Andreaepassage Kollum 10 Toekomst gemeente Kollumerland c.a. 13 Kooistra: Sterk in het lastige werk 15 @Work: Flexspecialist in Kollum 17 Bedrijvencentrum Kollum feestelijk geopend 18 Kort nieuws

04

Het Noordoost Fryslân katern NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Gedeputeerde Hans Konst: Fryslân wordt niet vergeten NO 5 Streekhûs Noardeast Fryslân onder grote belangstelling geopend NO 7 Kafee NOF ook in 2013! NO 9 Project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân NO 11 Ambassadeurs zetten zich in voor Noordoost Fryslân NO 13 Hoekstra Suwâld: Sleutelen aan energie NO 14 ‘Crisis? Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid’ NO 18 Ambassadeurs van de regio

Gemeente Kollumerland c.a. Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum Postbus 13, 9290 AA Kollum T: 14 0511 E: gemeente@kollumerland.nl Bedrijvencontactfunctionaris Frederik Kamstra T: 0511 458 878 E: f.kamstra@kollumerland.nl W W W. KO L LU M E R L A N D. N L

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

13

15


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

3

Ondernemend

ANDERE TIJDEN

NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE KOLLUMERLAND C.A. NR 4, DECEMBER 2012

De neiging is groot om een somber verhaal te gaan houden. Somber, naar aanleiding van de economische crisis en het coalitieakkoord. Wat brengt ons het nieuwe kabinet Rutte? Welke onheilspellende bezuinigingen worden op Nederland los gelaten? Wat betekent dit alles voor ondernemend Nederland? Als ik zie wat er alleen al op de gemeenten wordt afgewenteld, qua bezuinigingen en qua beleid dat wordt overgeheveld, dan slaat de schrik je om het hart. Nu is het niet zozeer het feit zelf, dat er bezuinigd wordt, maar wel

Schakelen tussen heden en verleden QFLEXSPECIALIST IN KOLLUM Q STAMPPOTAVOND KOLLUMERLAND C.A. QSTERK IN HET LASTIGE WERK QBEDRIJVENCENTRUM KOLLUM FEESTELIJK GEOPEND

dat er taken naar gemeenten worden doorgeschoven, die met veel te weinig geld door de gemeente moet worden uitgevoerd. Denk alleen al aan de bijdragen voor huishoudelijke hulp, maar ook aan de kortingen op de Sociale Werkvoorziening. Het lijkt alleen een kwestie van geld, maar tegelijkertijd is er wel kostbare

Colofon Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Kollumerland c.a.

werkgelegenheid mee gepaard. De zorg staat onder druk. Er komt de komende tijd veel meer op de schouders te liggen van familie en mensen uit de omgeving van zorgbehoevenden. De vele kortingen op de gemeentelijke budgetten, die in 2017 opgelopen zijn tot enige miljarden, zijn niet mis. Gemeenten moeten zich er maar mee redden. Voor Kollumerland c.a. wordt het ook een zware opgave om dat allemaal voor elkaar te krijgen. We gaan naar een andere samenleving. We zijn natuurlijk ook verwend. Na de Tweede Wereldoorlog was er altijd sprake van opbouw. Daarmee zijn we wellicht doorgeschoten, in die zin, dat we altijd in de veronderstelling leefden, dat het puur om economische groei gaat. Gras- en bloemperkjes binnen de bebouwde kom, zijn in Nederland tot in de puntjes verzorgd. Maar is dat, heel nuchter gezien, strikt noodzakelijk? Zorg is tot in detail geregeld, maar is dat ten diepste een taak van de overheid? Zo is er heel veel naar de overheid overgeheveld, waarvan je je nu afvraagt; was dat echt nodig en is dat een taak van de overheid? Daarmee verwen je ook mensen en hebben de burgers de verwachting dat alles vanuit en door de overheid geregeld wordt. In al die jaren is de overheid te omvangrijk geworden. Uitgedijd, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden: de overheid moet in zijn takenpakket terug. De neiging om alles vast te leggen en te regelen, blijkt nu door te slaan, maar vooral, teveel

Bladmanagement OF BV / NOVEMA BV Ed Klijnman

Advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten T. 0512-366326 Contactpersoon: Tina van der Weg

Redactiemedewerkers Gemeente Kollumerland c.a. Frederik Kamstra (bedrijvencontactfunctionaris) Didi Boskma (communicatieadviseur) Engelien Klaver (communicatie medewerker)

te kosten. Ons land is kleinschalig en de ruimte die we hebben, met 16 miljoen inwoners, vraagt natuurlijk om goed beleid en beheer. Het wordt langzamerhand onbetaalbaar. Andere vraagstukken komen op ons af: krimp en werk. Alles loopt nu vast, zo lijkt het wel. Is er dan alleen sprake van somberheid? Nee, we moeten op tijd inzien dat we andere tijden in gaan. Dat dat wel eens een heel interessante uitdaging kan worden. En dat creatieve mensen in ondernemend Nederland het initiatief nemen om, gezien de vraagstukken die op ons afkomen, een antwoord zoeken en een oplossing creëren. Want één ding is zeker: je moet een gezond ondernemersklimaat hebben, want daar wordt het raderwerk in gang gezet. Als het economische raderwerk niet draait, dan hebben we echt een probleem. De economie stagneert ook, maar die is al zolang georiënteerd op groei en winst. Ook daar moet een omslag worden gemaakt, de economie van meer, moet worden de economie van duurzaamheid. Daar is winst te behalen.

Bijzondere medewerking aan deze editie van Franc Hylkema, Irene Rozemeijer en Ruthger Schoonderbeek

Redactie Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit

Fotografie Ed Klijnman, Frans Fazzi

Vormgeving Sprog | strategie + communicatie, Sneek

Druk Ik zie volop kansen in deze tijd van ommekeer, een omslag, dat we nieuwe kansen creëren en dat we er gezond weer uitkomen. Het zal wel wennen worden, om onze vastigheden van weleer los te laten. Het vraagt om een nieuw denk- en handelspatroon te ontwikkelen, een patroon dat geld oplevert. Een patroon dat in termen van duurzaamheid denkt en die ons als mensen weer dichterbij elkaar brengt. ‘Meer van hetzelfde’ zullen we creatief om moeten werken naar ‘het betere van het goede’. Bearn Bilker

Drukkerij van der Eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

WETHOUDER PAUL MAASBOMMEL SCHAKELT TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

Het toekomstgerichte denken van een geschiedenisdocent QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

5

Op 19 juli van dit jaar werd Paul Maasbommel geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Kollumerland c.a. Hij combineert het wethouderschap met zijn werk als geschiedenisdocent aan het Lauwers College in Buitenpost. Negen uur per week leert hij de jeugd over het verleden en de rest van de week werkt hij aan de toekomst van Kollumerland c.a. Ondernemend Noordoost-Fryslân in gesprek met een wethouder die voortdurend schakelt tussen heden en verleden. U bent nu een paar maanden wethouder. Daarvoor was u gemeenteraadslid en voorzitter van de PvdA-fractie. Is de overstap van de gemeenteraad naar het wethouderschap groot?

Is het in deze tijd van economische crisis en een bezuinigend kabinet nog wel leuk om als wethouder verantwoordelijk te zijn voor het sociale reilen en zeilen in Kollumerland c.a.? “Leuk is misschien niet helemaal het goede woord,

Wethouder Kollumerland c.a. en docent

“Ja. Het grote verschil is dat je als

maar het is wel boeiend. Er komt veel op ons

geschiedenis aan het Lauwers College

gemeenteraadslid veel meer met de hoofdlijnen

af. Veel taken worden doorgeschoven naar de

in Buitenpost

bezig bent, terwijl je als wethouder de diepte

gemeenten en tegelijkertijd moeten we die taken

in gaat. Als gemeenteraadslid krijg je complete

veel efficiënter, dus met minder geld, uitvoeren. Dat

GEBOREN

voorstellen onder ogen. Als wethouder ben je

is niet eenvoudig. Het is een stevige klus waar ik me

8 augustus 1959 in Amsterdam

verantwoordelijk voor het voorstel. Je weet hoe

de komende tijd in zal vast bijten. We zijn echter

BURGERLIJKE STAAT

het tot stand gekomen is en kent alle details.”

een innovatieve en ondernemende gemeente die

Getrouwd, 3 kinderen.

Profiel PAUL MAASBOMMEL

staat voor zijn burgers, dus uiteindelijk komen we

LOOPBAAN

Heeft u het gevoel dat u als bestuurder ook daadwerkelijk kunt sturen?

daar uit. Dat zal gewoon moeten.”

Na zijn studie geschiedenis in Groningen

“Dat heb ik zeker. Als wethouder geef je

Wat zullen de inwoners daar van merken?

automatisering en ICT en is aan de slag

inhoudelijke sturing aan de totstandkoming

“Dat de rol van lokale overheid zal veranderen. De

gegaan op de automatiseringsafdeling

van het beleid. Je overlegt intensief met de

tijd dat de gemeente op iedere vraag een antwoord

van PTT Post. In 1990 maakte hij de

ambtenaren. Die verwachten van jou dat je

had is voorbij. We zullen meer een beroep gaan

overstap naar Getronics Software, maar

aangeeft welke richting het op moet gaan. Jij

doen op de zelfredzaamheid van de burgers.

uiteindelijk heeft hij het geschiedenisvak

bent degene die de koers bepaalt. Dat is een

Uiteraard zullen we daarbij helpen, maar het zal

weer opgepakt. Sinds 2002 staat hij voor

rol waar je in moet groeien. Het is hard werken,

niet meer zo zijn dat wij altijd voor een pasklare

de klas als geschiedenisdocent. In 2006

maar tegelijkertijd ook heel boeiend.”

oplossing zullen zorgen. Mensen kunnen vaak meer

is hij namens de PvdA gemeenteraadslid

dan ze zelf denken en dat gaan we stimuleren. Dat is

geworden in Kollumerland c.a., waarvan

ook goed voor hun zelfvertrouwen.”

de laatste 3 jaar als fractievoorzitter.

U heeft een stevige portefeuille met daarin onder andere sociale zaken, welzijn, armoedebeleid, jeugd en gezin en de WMO, maar ook onderwijs en ICT. Zijn die laatste onderwerpen geen vreemde eenden in die sociale bijt?

heeft hij de switch gemaakt naar de

HOBBY’S

onderwerpen die bij mij passen. Ik zit al jaren in

U staat ook nog paar uur per week als geschiedenisdocent voor de klas. Op school bent u bezig met het verleden en in het gemeentehuis met de toekomst. Wordt u al aangesproken door collega’s die iets van de wethouder gedaan willen krijgen?

het onderwijs en weet precies wat daar speelt.

“Nee, mijn collega’s weten dat het zo niet werkt.

Daarvoor was ik in de automatisering werkzaam,

Ik vind de combinatie van het wethouderschap

dus ICT is bij mij ook in goede handen. Net

en het docentschap wel heel plezierig. Ik schakel

als sociale zaken zijn het onderwerpen die

inderdaad voortdurend tussen heden en

mij interesseren en die ik ook graag in mijn

verleden. Zo had ik het nog niet bekeken, maar

portefeuille wil hebben.”

die houd ik er wel in.”

“Nou ja, misschien is dat zo, maar het zijn wel

Lezen, muziek luisteren, volleyballen, tennissen en achter de computer zitten.


Plussen en minnen bepalen altijd het verschil van de som... ...maar ieder zijn vak; elke goede ondernemer beperkt zich tot datgene waar hij of zij goed in is. En toevallig zijn wij goed in cijfers. Wij helpen u daarom graag uw bedrijfsadministratie op orde te houden en u hierin te adviseren. Ú kunt zich dan blijven concentreren op datgene waar ú goed in bent.

tŝũnjŝũŶĞĞŶďĞĚƌŝũĨĚĂƚƌĞƉĞƌĂƟĞƐĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĞƌƌŝĐŚƚĂĂŶ͗ >ĂŶĚΘǀĞĞƚĞĞůƚŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŐƌŽŶĚǀĞƌnjĞƚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ;ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŽŽŬŵĞĞŶĞĞŵŚĞŌƌƵĐŬƐͿ͕ ƚƵŝŶΘƉĂƌŬĞŶůĂƐͲΘĐŽŶƐƚƌƵŬƟĞǁĞƌŬ͘ dĞǀĞŶƐŬƵŶŶĞŶǁŝũŚŝĞƌǀŽŽƌŽŽŬĂůůĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶůĞǀĞƌĞŶ͘ E/ht KŽŬŚĞďďĞŶǁŝũĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶϭϬϬйĞůĞĐƚƌŝƐĐŚ ĂĂŶŐĞĚƌĞǀĞŶƚĞƌƌĞŝŶĂƵƚŽƐŵĞƚŬĞŶƚĞŬĞŶǀŽŽƌKŶͬKīĚĞZŽĂĚ ĞŶϭϬϬйĞůĞĐƚnjŝƚŵĂĂŝĞƌƐ͘ sƌĂĂŐǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚŶĂĂƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͙

ǁĂƌƚĞǁĞŐϵͻϵϴϱϯd'ͻDƵŶŶĞŬĞnjŝũůͻϬϲϭϮϵϲϱϴϮϭ


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLĂ‚N KOLLUMERLAND C.A.

Op maandag 12 november was het weer stamppotavond in het gemeentehuis in Kollum. Een gezellige avond voor ondernemers en gemeentebestuur om elkaar te ontmoeten. Dit jaar was als spreker Steven de Jong uitgenodigd. Hij wist het publiek te boeien met zijn verhaal over ondernemerschap en de filmwereld. Op de door hem kenmerkende manier zocht hij contact met mensen. Wat tijdens de avond tot de nodige hilarische momenten leidde.

Stamppotavond Kollumerland c.a. Burgemeester Bilker en wethouder Bijleveld openden de

In de hal van het gemeentehuis had Didi Boskma van

avond namens de gemeente. Zij hadden in hun toespraak

communicatie als primeur een replica van de Nuna 3

vooral aandacht voor de toekomst van Kollumerland c.a.,

geregeld die meedeed aan de WorldSolar Challenge. Ook

maar ook de moeilijke tijden die ondernemers momenteel

duurzaamheidsgoeroe Ruud Koornstra ging in op dit thema

doormaken. Met een opkomst van 150 personen was de

en liet ons kennis maken met de zelfbrandende ledlamp.

avond zeer geslaagd.

Hij wist vol humor te vertellen over zijn ontmoeting met bekende mensen als Kofi Annan.

Historie De eerste stamppotavond is gehouden in 2004. De

Vermaak

toenmalige bedrijvencontactfunctionaris Dietha Pauw,

De avond vindt altijd plaats in ontspannen sfeer met de

wethouder Tjitse Hogendorp en communicatieadviseur

nodige humor. Veelal was er tijdens deze avonden ook nog

Didi Boskma waren de initiatiefnemers. Het bleek direct een

aanvullend vermaak. Wie herinnert zich niet de Duitse Prof.

schot in de roos. De avond werd zeer gewaardeerd en een

Dr. J. FederknĂśttel met zijn zaklampen. Of de speciaal voor de

traditie was geboren. In de jaren daarna hebben diverse

stamppotavond gemaakte filmpjes over zonne-energie en

sprekers hun opwachting gemaakt in het gemeentehuis van

windmolens.

Kollum. Zo stond een avond in het teken van de kunst van het verleiden. Thijn van Ewijk nam ons mee in zijn ervaringen

Stamppot

en gaf tips over hoe klanten te werven en te binden. Het hele

De laatste jaren wordt nog steeds het gehele gemeentehuis

gemeentehuis was versierd in Italiaanse stijl en we konden

op zijn kop gezet, maar is, omwille van de kosten, het

eten aan lange tafels.

programma vereenvoudigd. De ondernemersverenigingen de HIM, de OSK en OVK werken mee aan de avond en dragen

Duurzaam

bij in de kosten. Van elke bezoeker wordt ook sinds vorig jaar

Verder heeft de stamppotavond de voorgaande jaren enkele

een bijdrage gevraagd. Wat onveranderd is, is het heerlijke

keren in het teken gestaan van duurzaamheid. Michel Baars

stamppotbuffet dat zoals elk jaar door de Colle wordt

van het bureau Search nam ons mee op weg de toekomst in,

verzorgd. De stamppotavond is nog steeds de netwerkavond

met krapte aan grondstoffen en nieuwe productiemethoden.

van ondernemend Kollumerland c.a.

7


RQWZHUS

Al meer dan 75 jaar degelijk vakmanschap! nieuwbouw | verbouw | onderhoud | renovatie restauratie | woningbouw | utiliteitsbouw

www.bouwbedrijfadema.nl Eelke Meinertswei 12 | 9295 KB | Westergeest | tel: 0511 44 21 87 info@bouwbedrijfadema.nl

.ROOXP ZZZNUHPHUHQNUHPHUQO

,17(5,(856230$$7

DE BONTE HONT Unieke designmeubelen op maat

Banken, stoelen, kasten, tafels, nieuw bij de bonte hont tv dressoirs op maat gemaakt met tv lift. Kom langs en laat je inspireren door alle mogelijk heden. Fam. van der Weg • Simmerwei 1 • 9295 KA Westergeest 0511 449823 • 0651474930 • www.debontehont.nl

Ultramoderne dames-, heren- en kinderkapsalon, waar vakkennis en persoonlijke aandacht centraal staan.

Minke van der Weg 0511 449823 / 0615864706 info@kapsalonhaar-salon.nl www.kapsalonhaar-salon.nl

ΛtKZ<WĞƌƐŽŶĞĞůƐĚŝĞŶƐƚĞŶsŝƐĞĞŶ ƵŝƚnjĞŶĚďƵƌĞĂƵǁĂĂƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚ ŚŽŽŐŝŶŚĞƚǀĂĂŶĚĞůƐƚĂĂƚ͘KŶnjĞŬƌĂĐŚƚŝƐ ĚĂŶŽŽŬ͖ŬŽƌƚĞůŝũŶĞŶ͕ĚƵŝĚĞůŝũŬĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ĞŶĞĞŶ͞ŶŽŶŽŶƐĞŶƐĞ͟ĐƵůƚƵƵƌ͘ŽŽƌĚĞnjĞ ŝŶƐƚĞůůŝŶŐnjŝũŶǁŝũƌĞĞĚƐĞĞŶďĞŬĞŶĚĞŶĂĂŵ ŝŶĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͘ ΛtKZ<ůĞǀĞƌƚƉĞƌƐŽŶĞĞůŝŶĂůůĞŵŽŐĞůŝũŬĞ ďƌĂŶĐŚĞƐ͘sĂŶŚŽǀĞŶŝĞƌƐƚŽƚƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬ͕ ƉƌŽĚƵĐƟĞ͕ŚŽƌĞĐĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨ͕ŵĞƚĂĂůŽĨ ďŽƵǁ͘ŝũΛtKZ<ŚĞƚĞŶǁĞŝĞĚĞƌĞĞŶǀĂŶ ŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͊

ĂĐƟĞĨŽƉnjŽĞŬ

@Work Personeelsdiensten BV Lavendelheide 11 9202 PD Drachten T: 0512-587999

Vestiging @WORK Kollum Voorstraat 104a 9291 CN Kollum T: 0511-820282


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLĂ&#x201A;N KOLLUMERLAND C.A.

Mr Andreaepassage Kollum Afgelopen maanden is het project Mr Andreaepassage grotendeels gereed gekomen. De Scapino is geopend en slagerij Notenbomer heeft zijn intrek genomen in het nieuwe pand. Bos mannenmode vestigde zich al eerder in het vernieuwde pand aan de Voorstraat. Het pand van Kapsalon Johan heeft een metamorfose ondergaan en hetzelfde gebeurt met de winkel van Tabak en Lectuurshop Hoekstra. De openbare ruimte is aangepakt en de steeg is van nieuwe verlichting voorzien. Initiatiefnemers

aantrekkelijker te maken, is als het ware een brug geslagen

Het initiatief voor deze ontwikkeling is genomen door Loft

tussen beide gebieden. Met de extra parkeerplaatsen aan de

Ruimtelijke ontwikkeling, investeerder Teka B.V. samen met

Waling Dijkstrastrjitte, is ook het parkeren rond de Voorstraat

de gemeente Kollumerland c.a. Dat een dergelijk project de

verbeterd. Uiteindelijk gaat het erom het winkelend publiek

nodige voeten in de aarde heeft gehad, mag duidelijk zijn.

en de bezoekers van Kollum goede voorzieningen te bieden.

Overeenstemming moest worden bereikt met ondernemers over de invulling van hun panden. Gebouwen moesten

Samenwerking

worden aangekocht en gesloopt. Ook de nieuwbouw ging

Met de ontwikkeling van Mr Andreaepassage wordt duidelijk

niet altijd soepel, maar gelukkig zijn steeds weer oplossingen

dat deze investering ook andere ondernemers aanzet tot

bedacht voor de problemen. Al met al heeft het project de

actie. Diverse panden zijn inmiddels opgeknapt of hebben

nodige moeite gekost, maar het resultaat mag er zijn.

van binnen een ware metamorfose ondergaan. Ondernemers werken steeds meer samen voor het aantrekkelijk houden

Doel Mr Andreaepassage

van het winkelgebied. Dit is broodnodig in tijden van

Het doel is om een betere verbinding te maken tussen

economische achteruitgang. Kollum wil graag haar regionale

de kleinschalige winkels aan de Voorstraat en de grotere

positie van winkelcentrum behouden.

vestigingen aan de Mr Andreaestraat. Door dit tussengebied in te vullen met winkels en de doorgaande steeg

9


10

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

De heer A. Bakker geeft het woord aan één van de aanwezigen (Foto: Engelien Klaver)

Toekomst

gemeente Kollumerland c.a. De bestuurskracht van gemeenten staat de laatste jaren ernstig onder druk. Er komen meer taken en de eisen worden zwaarder. Daarnaast ontvangen gemeenten minder geld. De gemeente Kollumerland c.a. is daarom op zoek naar methoden van schaalvergroting om zo haar bestuurskracht te kunnen behouden, middelen en personeel efficiënter te kunnen inzetten en kwetsbaarheden te verkleinen.

Eind 2010 heeft de raad de notitie ‘Kollumerland kiest voor het zuiden’ vastgesteld. De gemeente koos daarbij expliciet voor de gemeente Achtkarspelen als natuurlijke samenwerkingspartner en eventuele toekomstige fusiepartner. Ondertussen zijn de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in november 2011 een gemeenschappelijke regeling van preferent partnerschap aangegaan. In deze samenwerkingsrelatie is voor de gemeente Kollumerland c.a. op basis van een gelijkwaardige positie geen plaats. Daarom wilde het gemeentebestuur van Kollumerland c.a. een aantal alternatieve toekomstscenario’s voor de gemeente verkennen op haalbaarheid en wenselijkheid.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 1

KORT REGIONIEUWS Q Geen BCD voor Netwerk Noordoost De gemeenten in Noordoost Fryslân zullen in 2013 niet met een gemeenschappelijk ondernemersplein deelnemen aan de Bedrijven Contactdagen. De gemeenten hebben deze conclusie getrokken na een enquête onder de ondernemers die het afgelopen jaar hebben meegedaan. Daaruit bleek dat er bij de ondernemers onvoldoende belangstelling is.

QOndernemerscyclus ‘Dwaande met je bedrijf’ afgerond

De laatste jaren is de animo voor deelname onder de ondernemers aan de jaarlijkse

Bijna vijftig startende ondernemers hebben aan één of

Uiteraard kunnen individuele ondernemers, of een groep ondernemers, zelf

meerdere onderdelen deelgenomen van de onderne-

het initiatief nemen om wel deel te nemen aan de volgende editie van de BCD.

merscyclus ‘Dwaande met je bedrijf’. De meeste onderne-

Contactpersoon is de heer Willem van Muylwijck (050-5260392).

ondernemersbeurs in Leeuwarden al tanende. Door de crisis is de focus bij ondernemers nog sterker komen te liggen op kostenbeheersing.

mers waren net met een eigen bedrijf begonnen, maar er waren ook mensen die nog moesten starten. In zes modules kregen de startende ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. In de laatste bijeenkomst die een middag en avond duurde passeerden de diverse onderwerpen nogmaals de revue en werd gewerkt aan het eigen ondernemersplan. Op deze manier is geprobeerd ondernemers praktisch op weg te helpen. Doordat de meeste ondernemers meerdere avonden bijwoonden, leerden ze elkaar kennen en konden ze van elkaar leren. Na de avonden was er in alle gevallen nog ruimte om met elkaar na te praten. Hierdoor is er een netwerk van starters ontstaan. Uit de evaluatie aan het einde is gebleken dat het startersnetwerk zeer gewaardeerd wordt. Dit is een duidelijk signaal en in de regio kijken we dan ook naar een mogelijk behoud en vervolg hiervan. Verder zijn de deelnemers zeer tevreden over de inhoud van de startersavonden: dit

Q Vital Rural Area, november 2012

blijkt uit een ruime 8 die de avonden kregen als score. In

Half november 2012 is er een vergadering geweest van het Europese project Vital Rural

de evaluatie is ook gevraagd op welke manier de regio nog

Area in Badhoevedorp. Dit project is gericht op de sociaal economische versterking van

meer startende ondernemers kan steunen. Dit is input voor

plattelandsregio’s. Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn

het nieuwe jaar, naast de algemene startersavonden die in

leadpartner van dit project. De 13 partners uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,

het voorjaar plaatsvinden en de cyclus die zeker volgend

Noorwegen, Denemarken en België hebben ruim 40 pilots in uitvoering op de volgende

jaar een vervolg krijgt. De cyclus “Dwaande met je bedrijf”

gebieden: versterking bedrijfsleven en arbeidsmarkt, regiomarketing en optimalisering

is georganiseerd door Netwerk Noordoost, bestaande uit

van voorzieningen. Binnen Noordoost Fryslân wordt gewerkt aan pilots zoals: innovatieve

de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,

starters, regiomarketing (o.a. Dwaande campagne, ambassadeursnetwerk), kenniswerk-

Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, in

plaats, kenniskaart, Agenda Netwerk Noordoost, virtueel loket en klasseglas. Het doel is om

samenwerking met de Kamer van Koophandel.

instrumenten te ontwikkelen voor een vitaal platteland die ook in andere regio’s toegepast kunnen worden. Zie voor meer informatie op: www.vitalruralarea.eu


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

GEDEPUTEERDE HANS KONST VERKLAART ECONOMISCHE BELEIDSVISIE FRYSLÂN

Noordoost Fryslân wordt niet vergeten Het is een misvatting dat de provincie Fryslân bij het opstellen van de economische beleidsvisie de regio Noordoost Fryslân is vergeten. Dat zegt gedeputeerde Hans Konst. “De regio wordt weliswaar niet expliciet genoemd, maar dat geldt voor meer regio’s. In de visie ligt de nadruk ook niet langer op gebieden die moeten worden ontwikkeld, maar juist op markten waar wij groeikansen zien. Ook het Noordoosten profiteert daarvan”, benadrukt hij met klem.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 3

De gemeenten in Noordoost Fryslân vinden dat

Hellema, een Helwa en Van der Meulen. De hele

de regio in de beleidsvisie wordt onderbelicht.

landbouwketen is eveneens vertegenwoordigd

De focus zou vooral liggen op initiatieven in

in Noordoost Fryslân. Het toerisme en recreatie

steden als Leeuwarden, Heerenveen en Sneek

zou nog wel een push kunnen krijgen, maar ook

en de gemeente Smallingerland. En dat terwijl

daar zijn we mee bezig. Denk aan het uitdiepen

het Noordoosten de afgelopen jaren juist zo

van de Súd Ie.”

goed heeft samengewerkt met de provincie met

De aanleg van snel internet is wel een vereiste,

betrekking tot de Agenda Netwerk Noordoost.

vindt Konst. Naast een goede en snelle

“Dat we die plaatsen expliciet hebben vermeld,

bereikbaarheid over asfalt, zoals het streven is

heeft vooral te maken met de rol die ze al

met de Centrale As, moeten Friese ondernemers

vervullen”, vertelt Hans Konst. “Daar zijn de

- en dus ook die in het Noordoosten - tevens via

meeste banen en die zorgen ervoor dat er elke

de digitale snelweg te vinden zijn. Wie een goed

ochtend vanuit de omliggende gemeenten

product heeft kan zo de hele wereld bereiken.

Profiel

mensen naartoe rijden om te werken. Zo reist

“We moeten af van het Calimero-gevoel”, vindt

HANS KONST

een groot deel van het Noordoosten dagelijks

hij. “Stoppen met zeggen dat we ergens buiten

Gedeputeerde provincie Fryslân

naar hun werk in Leeuwarden. Maar dat wil niet

vallen. Ondernemers in het Noordoosten moeten

zeggen dat we onze prioriteiten alleen maar

juist de kansen zien die er liggen. Die regio heeft

LEEFTIJD

in die steden leggen. De regio’s daaromheen

een ongelooflijk ondernemende bevolking. Uit

54 jaar.

kunnen juist meeprofiteren. Het gaat ons niet om

gesprekken met deze ondernemers begrijp ik dat

WOONPLAATS

gebieden, maar om specifieke markten.”

ze vooral behoefte hebben aan goed geschoold

Joure.

personeel. Dat is ook iets wat we als provincie

BURGERLIJKE STAAT

Voldoende kansen

gaan oppakken, in samenwerking met het

Gehuwd, vier kinderen.

Zo wil de provincie de komende jaren vooral

onderwijs en de ondernemers.”

HOBBY’S

projecten rond duurzame energie, toerisme

Wandelen en kunstgeschiedenis.

en recreatie, watertechnologie, voeding en

Consortia

FAVORIETE FILM

gezondheid en zorgeconomie stimuleren. Konst

De provincie wil de regionale economie ook

In de ban van de ring.

benadrukt dat op al deze vlakken ook voldoende

versterken door het stimuleren van consortia.

WELKE BOEK LIGT ER OP HET

kansen liggen in het Noordoosten. “We moeten

Verschillende bedrijven die zich gezamenlijk

NACHTKASTJE

de beleidsvisie nog verder uitwerken, maar

presenteren aan potentiële klanten staan sterker.

Detectives.

er zijn volop aanknopingspunten”, zegt hij.

“In Tytsjerksteradiel staat een goed voorbeeld.

ALS JE TWEE UUR MET IEMAND OP

“Neem duurzame energie. Dat is iets waar

Daar is een voormalige hoofdmeesterwoning

EEN TERRAS MAG ZITTEN. WIE ZOU

wij als provincie heel veel mee willen. In

omgebouwd tot voorbeeldwoning, waarin aan

DAT DAN ZIJN EN WAAROM?

Noordoost Fryslân zitten enkele vooraanstaande

de bouw gerelateerde ondernemingen laten

“Met mijn vrouw. Zorgen jullie dan wel

installateurs en bouwondernemingen, die

zien wat er op het gebied van duurzaamheid

voor lekker weer? Het lijkt mij heerlijk

landelijk toonaangevend zijn. Die kunnen op dit

mogelijk is. Dat was vooral een initiatief van de

om zomaar eens twee uren ongestoord

vlak dus een grote rol spelen.”

gemeente. Wij hebben dat opgepakt en ook

met haar te kunnen bijkletsen. Normaal

elders in de provincie al gestimuleerd.”

zijn we aangewezen op het weekend

Profiteren Hetzelfde geldt volgens de gedeputeerde eveneens voor de andere speerpunten. “Leeuwarden is het centrum van de watertechnologie, maar elders in Fryslân zijn er nog veel meer ondernemingen hierin gespecialiseerd. En die profiteren mee”, zegt Konst. “En wat voeding betreft: in Hallum werken achthonderd mensen in de bakkerij. Ik noem een

en vakanties.”


IJzersterk in Noord Nederland

Dokkum

Heerenveen

Leeuwarden

Groningen Dokkum

P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl

Heerenveen

De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24

Leeuwarden

Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055

Groningen

Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079


FOTO’S: JAN KAMMINGA, RT V KANAAL 30

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Streekhûs Noardeast Fryslân onder grote belangstelling geopend Op maandag 5 november heeft gedeputeerde Johannes Kramer het Streekhûs Noardeast Fryslân als eerste streekhuis in Fryslân geopend. Dit deed hij samen met de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Eric ter Keurs, namens de gemeenten in Noordoost Fryslân en de voorzitter van de Ondernemers Federatie (ONOF) Henri Geursen. De opening vond plaats tijdens een bijeenkomst voor

ANNO

bestuurders, raads- en Statenleden en andere betrokkenen

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen

in Noordoost Fryslân. De ruim 170 aanwezige bezoekers

met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage

lieten zich door deze bijeenkomst informeren over de

leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor

projecten en de samenwerking voor de toekomst van

Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio,

de regio.

zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten

Streekhûs

Achtkarspelen, Dantumadiel , Dongeradeel, Ferwerderadiel,

Het Streekhûs Noardeast Fryslân biedt ruimte voor

Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

ontmoeting en is een flexibele werkplek voor allen die een bijdrage leveren aan de Agenda Netwerk

Symbool voor samenwerking

Noordoost. Vertegenwoordigers van maatschappelijke

Volgens gedeputeerde Kramer staat het Streekhuis symbool

organisaties, betrokkenen bij een project, deelnemers

voor de samenwerking: “Mei-inoar hawwe wy yn Noardeast de

aan werkgroepen, medewerkers van instanties, provincie,

koers foar de kommende 20 jier fêst steld, dat yn oparbeidzjen

Wetterskip en gemeenten, werken er gezamenlijk aan

yn in ynvestearringsprogramma foar de earste fiif jier útwurke

projecten.

is. It is no de keunst om mei in maksimale ynset fan alle belutsenen dizze plannen fierder út te wurkjen en út te fieren.

In het Streekhûs zitten: Gebiedsontwikkeling De Centrale

Sa geane wy it meast effisjint mei it jild om en krije wy droegen

As, Netwerk Noordoost, Noardlike Fryske Wâlden,

plannen klear, wêr’t de minsken yn Noardeast Fryslân belang

Kenniswerkplaats, Plattelânsprojekten en ANWB/VVN.

by ha. It Streekhûs stiet symboal foar dizze gearwurking!”

NO 5


Nu direct

e n i l n o ukwerk

Profiteer van de extra service

dr n e l l e t s e b

van Van der Eems

uw

YDQGHUHHPVGLUHF WQ

O

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

OFFSET DRUKWERK | DIGITAAL DRUKWERK | WAREHOUSING | DTP/OPMAAK | AFWERKING

Zien is geloven

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelf sprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voor touw. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen op de Watercampus onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering.

Dít is de toekomst van watertechnologie

Watercampus Leeuwarden

De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. Hiermee is Leeuwarden hard op weg om de Europese hoofdstad van watertechnologie te worden.

kijk

dat is ’t mooie van

leeuwarden Meer informatie?

Kijk op www.wetsus.nl of www.wateralliance.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Kafee NOF ook in 2013! Kafee NOF, het initiatief vanuit ondernemers om maandelijks een netwerkbijeenkomst te organiseren, krijgt ook in 2013 een vervolg! De opzet wijzigt in die zin dat een aantal ondernemers heeft aangegeven behoefte te hebben om kort zaken met aanwezigen te delen. Elke laatste donderdag van de maand is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis te delen, ideeën te bespreken, te brainstormen of samen te werken. Gewoon ontspannen netwerken dus. Iedere maand Kafee Noordoost vindt elke laatste donderdag van de maand plaats van 16.00-18.00 uur op een wisselende locatie. Kafee NOF reist door de hele regio. De volgende Kafee NOF’s worden via twitter @KafeeNOF bekendgemaakt. Iedereen is welkom!

www.dwaande.nl Tijdens een feestelijke bijeenkomst van Kafee NOF op

en Netwerk Noordoost lag het voor de hand om een

donderdag 27 september jl. in Burdaard is de nieuwe

gezamenlijke website te realiseren.

website www.dwaande.nl gelanceerd door de burgemeesters Waanders van Dongeradeel en Van den Berg van

Samen

Ferwerderadiel.

Deze website is een goede basis om de komende tijd verder uit te breiden. Niet een zoveelste nieuwe website, maar één

Overzichtelijk en fris

waardoor bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar

De nieuwe Dwaande.nl is een overzichtelijke website met

gebracht worden om gezamenlijk de digitale bezoeker via

een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven

één portal over de regio te informeren. Om dit te realiseren, is

informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast toeristische

samenwerking met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In

informatie, is er informatie over woningbouwlocaties,

overleg met ondernemers en samenwerkende partijen wordt

bedrijventerreinen, projecten in de regio, de Agenda Netwerk

de portal voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder

Noordoost, netwerkbijeenkomsten en evenementen op deze

uitgebreid, waarbij ook de sociale media worden meegenomen.

site te vinden. De site is ook als mobiele versie beschikbaar. De nieuwe website Dwaande.nl is ontwikkeld door Sterc,

Waarom een nieuwe site?

bureau voor internet & marketing uit Surhuisterveen en

Begin 2011 is de vorige website www.dwaande.nl live gegaan.

Dwaande-ambassadeur.

Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder te zijn dan alleen de toeristische informatie. Ook Netwerk Noordoost, het samenwerkingsverband tussen de zes Noordoost Friese gemeenten en de provincie, beschikte over een eigen website www.netwerknoordoost.nl die informatie gaf over de projecten binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing

NO 7


GLASVEZEL EN COAX

1RRUGRRVW)U\VO­QKHHIWKDDUHLJHQ]DNHOLMNHNDEHOPDDWVFKDSSLM .DEHOQRRUG=DNHOLMN,Q'RQJHUDGLHO'DQWXPDGLHOHQ.ROOXPHUODQG OHYHUW.DEHOQRRUG=DNHOLMNLQWHUQHWYLDJODVYH]HOHQFRD[ ,QGHJHPHHQWHQ$FKWNDUVSHOHQHQ7\WVMHUNVWHUDGLHOELHGHQZLMGH PRJHOLMNKHLGRPDDQWHVOXLWHQRSRQVJURHLHQGHJODVYH]HOQHWZHUN LQRD%XLWHQSRVWHQ%XUJXP

0HHUZHWHQRYHUHHQDDQVOXLWLQJELMXZUHJLRQDOHNDEHOPDDWVFKDSSLM" 1HHPFRQWDFWPHWPLMRS,NVWDYRRUXNODDU *HHUW+RRJVWHHQ 

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel werken samen met provincie Fryslân aan een visie op de waterrecreatie in Noordoost Fryslân. Zij worden daarbij ondersteund door de bureaus Schmeink Recreatie en NL RNT. Doelstelling De doelstelling van het project ‘Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân’ is tweeledig: 1.Het opstellen en ontwikkelen van een integrale visie op waterrecreatie in Noordoost Fryslân. De visie moet bijdragen aan het versterken van de recreatieve sector en het recreatieve aanbod in de regio. 2.Het samenstellen van een boek met projecten, die leiden tot meer waterrecreanten die langer in de regio verblijven

worden teruggekoppeld aan alle deelnemers, zodat zij

en meer bestedingen aan de wal doen.

zich ervan kunnen verzekeren dat de relevante projecten ook daadwerkelijk een plaats in het programma hebben

Atelier toekomstbeeld

gekregen. De visie zal begin 2013 bestuurlijk worden

Tot dusverre is met vele ondernemers en andere betrokkenen

vastgesteld.

bij de ontwikkeling van waterrecreatie in Noordoost Fryslân gesproken over hun ambities en inzichten in de kansen die

Camper- en sloepvaarders

er liggen voor de regio. Deze informatie, aangevuld met

Het zal geen verbazing oproepen dat de ‘camper- en

beleidsnota’s en onderzoeksrapporten, is samengebracht

sloepvaarders’ als voornaamste doelgroepen naar voren komen

in een discussienotitie. Na bespreking met de projectgroep

uit het voorlopige toekomstbeeld. De spreekwoordelijke

vormde deze notitie de input voor het ‘atelier toekomstbeeld’.

nautische habitat leent zich hier uitstekend voor. Het vormt

Op het atelier waren zo’n 40 personen aanwezig namens

als het ware een natuurlijke tegenhanger van het zeilsport-

de bedrijven en organisaties in de waterrecreatiesector. De

georiënteerde Zuidwest Fryslân. De keuze voor deze

vertegenwoordiging op het atelier vormde daarmee een

doelgroep betekent dat ook andere ‘kleine’ watersporters meer

goede en evenredige afspiegeling van de regionale belangen.

mogelijkheden zullen krijgen.

In gezamenlijkheid is er nagedacht over het perspectief van waterrecreatie in economisch goede en slechte tijden. Daarbij

Bijzonder

is gekeken naar de situatie op het water en de verbinding

Noordoost Fryslân heeft een bijzondere en eigenzinnige

met het land.

landschappelijke kwaliteit, een reflectie van haar wording uit de zee. Daar kan aan toegevoegd worden dat de regio

Projectenprogramma

min of meer begrensd wordt door drie nationale parken,

De volgende stap is om met alle beschikbare informatie

een nationaal landschap en de Waddenzee met haar

de strategische lijnen naar het toekomstbeeld uit te zetten

werelderfgoedstatus. Er zijn regio’s die het met veel minder

en te vertalen naar een concreet projectenprogramma. De

moeten doen!

uitvoering van de projecten moet er voor zorgen dat het einddoel van de visie wordt bereikt. Voordat het definitieve

Tiede Boorsma, gemeente Kollumerland c.a.

projectenprogramma wordt aangeboden, zal het eerst

ambtelijk trekker Project Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân

NO 9


- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

OOK ÚW BEDRIJF KAN EXTRA VERKOOPPOWER GEBRUIKEN!

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

Verhuizingen • Opslag • Transport

MetzPoint

Reclame & Communicatie

www.metzpoint.com

Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLĂ&#x201A;N REGIONIEUWS

Ambassadeurs zetten zich in voor Noordoost Fryslân Tijdens een bijeenkomst van de Dwaandeambassadeurs in Rabobank de Lauwers in Surhuisterveen werd op maandag 15 oktober besproken hoe de ambassadeurs zich in gaan zetten voor Noordoost Fryslân. De ambassadeurs zijn enthousiast over de Dwaandecampagne, hebben opbouwende kritiek meegegeven en geven aan dat de basis die er nu ligt veel kansen biedt. De ambassadeurs willen zelf graag een steentje bijdragen aan de campagne.

Lokale omroepen zetten zich in voor Noordoost Fryslân De lokale omroepen Kanaal 30 en RTV NOF gaan zich samen met Dwaande inzetten voor de verdere profilering van Noordoost Fryslân. De kabelkranten, de radiozenders en de websites van de omroepen worden ingezet om inwoners en ondernemers in de regio te informeren over de regiomarketingcampagne en de economische projecten die binnen de Agenda Netwerk Noordoost worden opgepakt. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld met betrekking tot de evenementenkalenders om zo op de verschillende websites en de kabelkranten een compleet overzicht te

Samen bouwen aan een sterk merk

kunnen bieden van alle activiteiten en evenementen in

De ambassadeurs vormen het visitekaartje van de regio.

Noordoost Fryslân. De lokale omroepen hebben onder de

Ze zijn geworteld in Noordoost Fryslân en hebben een

inwoners en ondernemers een groot bereik en zijn dan ook

gerenommeerde naam opgebouwd. Bovendien beschikken

bij uitstek geschikt om de informatie over Dwaande en alle

ze over een groot netwerk. De bedrijven kunnen hiermee

projecten in de regio onder de aandacht te brengen.

helpen bij het bouwen aan een sterk merk Noordoost Fryslân. Hier kan elk bedrijf een eigen invulling aan geven.

Dwaande in de draaideur

Zo zal het ene bedrijf in bedrijfspresentaties over de regio

In de maand november staat Dwaande in de goede doelen

en Dwaande vertellen, weer een ander plakt stickers op de

draaideur van Jumbo Foodtheater in Dokkum. Doel van

vrachtautoâ&#x20AC;&#x2122;s of plaatst een bord bij het kantoor, een derde

deze actie is om de inwoners van Noordoost Fryslân uitleg te

voegt het Dwaande-logo op het briefpapier en folders toe

geven over Dwaande. Bovendien wordt er met deze actie een

en een vierde organiseert een Dwaandedag of brengt een

goed doel gesteund.

Dwaandeproduct op de markt.

Sterc en Avek nu ook ambassadeur Dertien toonaangevende bedrijven waren al ambassadeur. De afgelopen maand zijn ook het internet- en marketingbedrijf Sterc uit

'ZDDQGH

Surhuisterveen en Avek Slaapsystemen uit Surhuisterveen ambassadeur van

Â&#x2026;(HQFDPSDJQHRP

1RRUGRRVW)U\VOkQ PHHUEHNHQGKHLGWHJHYHQ Â&#x2026;(HQFDPSDJQHRPPHHUWRHULVWHQQDDU GHUHJLRWHWUHNNHQ Â&#x2026;2PWHLQVSLUHUHQHQPRWLYHUHQWRWQLHXZH LQLWLDWLHYHQVDPHQZHUNLQJHQQLHXZ RQGHUQHPHUVFKDS .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHU GHFDPSDJQHRSZZZGZDDQGHQO

Noordoost Fryslân geworden.

NO 11


NO 12

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 13

HOEKSTRA SUWÂLD

Sleutelen aan energie Vraag Piet Gosse Hoekstra naar de kwaliteiten van Hoekstra Suwâld en het antwoord rolt zonder problemen van zijn tong. “Op installatiegebied zijn wij erg sterk in het bedenken van betrouwbare oplossingen die onze klanten minder geld kosten en meer rendement opleveren”, zegt de eigenaar van het bedrijf. “Juist door bestaande installaties te koppelen aan nieuwe technieken kunnen bedrijven, instellingen en particulieren met een relatief kleine investering aanzienlijk besparen op hun energiekosten.”

Profiel PIET GOSSE HOEKSTRA Samen met vrouw Gelbrig DGA van Hoekstra Suwâld

Zo heeft een van Hoekstra’s klanten in

bestaande installatie. We kijken naar wat er echt

Drouwenermond een machinefabriek met

moet worden vervangen en wat gerepareerd of

LEEFTIJD

een lasrobot. Deze lasrobot wordt gekoeld

gerenoveerd kan worden. Bovendien hebben we

51 jaar.

met water. “Wij hebben ervoor gezorgd dat dit

er wat nieuwe techniek aan toegevoegd.”

WOONPLAATS

opgewarmde water nu hergebruikt wordt om

Bestaande installaties hergebruiken en koppelen

Suwâld.

het kantoor te verwarmen”, vertelt Piet Gosse.

met de nieuwste technieken, vindt Piet Gosse

BURGERLIJKE STAAT

Het is slechts één van de voorbeelden die Piet

nog het allerleukste. “En het mooie daarvan voor

Gehuwd, twee kinderen.

Gosse oplepelt. “Ondernemers hebben soms

de klant is dat hij ook weer volledige garantie

HOBBY’S

geen idee hoeveel ze op hun energiekosten

over de installatie heeft.”

“De motorsport. Ik bouw zelf motoren

kunnen besparen. “Het is druk en ze staan

en rij er graag op. Techniek is mijn

er verder niet bij stil. Ons doel is ze daarin te

Wopke Bijker en Lico Kielstra van L+W Vastgoed:

passie. Daarnaast train ik bij voetbalclub

adviseren. Zo kun je bijvoorbeeld overstappen

“In het najaar van 2011 en de eerste drie

BCV in Burgum, die wij ook sponsoren.”

op zonne-energie”, zegt hij.

maanden van 2012 heeft Hoekstra-Suwâld

GROOTSTE WENS ALS ONDERNEMER

Het installatiewerk is slechts één van de

het installatiewerk voor ons verricht bij de

“Dat het bedrijf nog heel lang mag

bedrijfstakken van Hoekstra Suwâld. Ze

nieuwbouw van Huisartsen- en Tandartspraktijk

bestaan en zijn maatschappelijke

zitten ook al tientallen jaren in de zonne- en

‘it Pelderhûs’ te Burgum. Wij zijn positief

en sociale rol mag vervullen voor

windenergie. De installatiebranche maakt

werknemers en klanten.”

moeilijke tijden door. Er wordt nog maar weinig gebouwd. Het installatiewerk verschuift nu vooral naar inspectie, onderhoud en reparatie van bestaande installaties. “Daarnaast monitoren we 24/7 de installaties van bedrijven. Zo grijpen we meteen in als er iets aan de hand is.” Meedenken met klanten en ze zo goed mogelijk adviseren over de mogelijkheden: dat vindt Piet

‘De monteurs van Hoekstra vallen op door hun vakkennis en praktische aanpak’

Gosse heel belangrijk. “Je moet niet als eerste aan je eigen omzet denken, maar aan het belang

en ruim tevreden over de samenwerking,

van de klant”, stelt hij. Zo had een concurrent

het installatiewerk, de zonneboiler, de

berekend dat de installatie van een potentiële

klimaatinstallatie en de WTW-ventilatie. De

klant moest worden vervangen. “Wij hebben

monteurs van Hoekstra vallen op door hun

de klus voor 50.000 euro opgeknapt. Hoe dat

vakkennis en praktische aanpak. Alle afspraken

kan? Wij maken eerst een goede analyse van de

zijn efficiënt uitgevoerd volgens de offerte.”


NO 14

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

BOUWONDERNEMERS ZIEN LICHTPUNTJES, OOK AL IS DE LUCHT NOG STEEDS GITZWART

Crisis? Misschien is dit

wel de nieuwe werkelijkheid’ Bedrijven vallen om, werknemers staan op straat. Vooral in de bouwsector vallen harde klappen. Brancheondernemers uit Noordoost Fryslân gaan eveneens gebukt onder de recessie. Vier ondernemers en Sjoerd Wind van de brancheorganisatie Bouwend Nederland praten op een kille najaarsavond openhartig over de soms dramatische gevolgen van de economische crisis voor hun onderneming. “Maar kun je nog wel van een crisis spreken? Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid”, stelt Sjoerd Wind. De opmerking van Sjoerd Wind over de nieuwe werkelijkheid

knikken instemmend. De ondernemers hebben een gelaten

krijgt bijval van de anderen aan tafel. Volgens officiële cijfers

blik in de ogen. Een blik die onderstreept dat ze dondersgoed

gingen in het derde kwartaal van dit jaar in Friesland alleen

beseffen hoe slecht het momenteel werkelijk is gesteld met

al 59 ondernemingen failliet, waarvan er 18 in de bouw- en

de economie. “En er volgen nog veel meer faillissementen”,

nijverheid. “En daar zijn er vandaag weer drie bijgekomen”,

verwacht Kempenaar. “De reserves zijn op en dan komen

verzucht Durk van der Meulen, terwijl hij zijn koffie roert.

de wintermaanden er nog aan. Dat is traditioneel toch de

Klaas Meindertsma (Bouma Technisch Installatiebedrijf,

periode dat er weinig wordt verdiend.”

Sumar), Durk van der Meulen (Timmerfabriek MEWO,

“Maanden waarin de vaste lasten wel gewoon doorgaan”,

Wâlterswâld), Jan Kempenaar (Houthandel Barkmeijer,

weet Klaas Meindertsma van Bouma Installatie in Sumar uit

Kollum), Hein Adema (Bouwbedrijf D. Adema, Westergeest)

eigen ervaring. “Als dan het vlees van de botten is, heb je

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Sjoerd Wind

Peter de Wit (interviewer) en Frederik Kamstra.

Durk van der Meulen

echt een probleem.” Hij ondervond begin vorig jaar hoe snel

Durk van der Meulen. “Er is echt niemand hier aan tafel die

het tij kan keren. “De wintermaanden waren stil, maar ik had

voor zijn plezier personeel ontslaat. We proberen allemaal zo

uitzicht op drie werken. Eén daarvan ging niet door omdat de

lang mogelijk onze mensen in dienst te houden, maar daar

bank weigerde met geld over de brug te komen. De andere

worden we nu voor gestraft.”

opdrachten waren voor scholen, waarvan de geldpot leeg bleek”, blikt Meindertsma terug. Weg was de ingecalculeerde omzet van 700.000 euro. “En we hadden het al krap. Er moest tien man uit. Ik wilde dat in goede harmonie regelen, maar de bonden speelden het hard. Die zaaiden onrust bij sommige jongens, wilden dat zij een hogere ontslagvergoeding zouden eisen. Uiteindelijk heb ik vier jongens kunnen behouden. Maar de opstelling van de vakbond heeft mij zeer gedaan.”

Bedenkelijke rol

NO 15

‘De ontslagen raken ons allemaal. Wíj kennen de gezinnen en weten welke drama’s zich daar in huis afspelen’

Niet alleen de bonden spelen een bedenkelijke rol als bedrijven het water tot aan de lippen staat en overgaan

Drama’s

tot een ontslagprocedure. Het UWV werkt eveneens tegen,

“Mensen beseffen niet hoeveel stress dit een werkgever

hebben alle vier de ondernemers inmiddels ondervonden.

oplevert”, reageert Kempenaar. “Die ontslagen raken ons

Allemaal hebben ze de afgelopen jaren mensen op straat

allemaal. Wíj kennen elk gezin dat achter een ontslag

moeten zetten. “In onze business ben je al blij als je twee

schuilgaat. We weten welke drama’s zich daar in huis afspelen.

maanden vooruit kunt kijken. Als je dan ontdekt dat er over

Je ligt er ’s nachts wakker van.”

twee maanden echt geen werk meer is, wordt het door de

Bij familiebedrijven als Bouwbedrijf D. Adema en Houthandel

huidige regels heel moeilijk om op zo’n korte termijn mensen

Barkmeijer behoren werknemers soms ook letterlijk tot de

te ontslaan”, leggen ze uit.

familie. Gedwongen ontslag is dan extra zuur. “Wij moesten

De ontslagprocedure die ondernemers moeten volgen,

anderhalf jaar geleden afscheid nemen van een oom. Hij had

neemt al snel een maand of zes in beslag. En dan mogen ze

zijn hele leven bij ons gewerkt”, vertelt Hein Adema. “Maar we

nog blij zijn als ze in het gelijk worden gesteld. Want moeten

hadden te weinig werk. Ik heb hem de situatie uitgelegd. ‘Dan

ze vervolgens ook nog een ruime ontslagvergoeding betalen,

moet ik er maar een tijdje uit’, gaf hij zelf aan. Helaas hebben

dan betekent dat vaak de nekslag voor het bedrijf. Veel

we hem nog steeds niet opnieuw in dienst kunnen nemen. Er

ondernemingen hebben geen reserves meer en de ontslagen

is voor hem gelukkig een acceptabele regeling getroffen met

zijn noodzakelijk om te overleven. “Geloof ons nou,” zegt

het UWV.”


Toewijding intechniek... r cv r dakbedekking r elektra r gas r riolerinH r water

'H37+*URHSELHGWYDQXLWGULHEHGULMYHQHHQFRPSOHWHRSORVVLQJ YRRUDXGLRYLVXHOHFRPPXQLFDWLH

37+$9 ,&7 %LHGWFRPPXQLFDWLHRSORVVLQJHQPHWGHV\QHUJLHYDQDXGLRYLVXHOH LQIRUPDWLHHQFRPPXQLFDWLHWHFKQLHN

37+67$',21)$&,/,7,(6

,QVWDOOHHUWHQEHKHHUW]RZHOGHSHUPDQHQWHDOVWLMGHOLMNH $9IDFLOLWHLWHQLQKHW$EH/HQVWUD6WDGLRQ6SRUWVWDGHQ7KLDOI

37+5(17$/ 2QGHUVWHXQWDOXZHYHQHPHQWHQPHWDXGLRYLVXHOHIDFLOLWHLWHQ 8KHHIWGHERRGVFKDSZLMGHWHFKQLHN

Grienewei52-9137SBOosternijkerk Tel.(0519)241888-www.faber-installaties.nl

7) ZZZSWKJURHSQO_LQIR#SWKJURHSQO

Adverteren in OF?

Juist nĂş! Stel niet uit en neem nĂş contact met ons. Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x152;Â?ÇŁ Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2020;ÇĄÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2013;ÇĄÂ&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;¹ǥÂ?Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Ǩ Â&#x2014;Â&#x161;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â? Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â? Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2022; Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2021;Â?

Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;ŜϾϾώϯϭ^ĆľĆ&#x152;Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ç Ĺ?ĹŠĹśĹ&#x161;ĆľĹ?Ć?ĹľÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;ŜůdϏϹϭώͲϯϲϭϾϹϭ

Bel 0512 36 63 26 of mail via info@of.nl en vraag naar de mogelijkheden.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Dicky van der Meer en Klaas Meindertsma

Hein Adema

Moordende concurrentie

kunnen we nog wel even vooruit”, meldt Meindertsma.

Om iedereen in dienst te kunnen houden, moet er voldoende

“Natuurlijk, het is een flinke investering, zowel voor de

werk zijn. Maar hoe haal je opdrachten binnen in een tijd dat

woningcorporaties als particuliere huiseigenaren, maar

iedereen om werk verlegen zit? De concurrentie is moordend

deze betaalt zich in tien jaar terug dankzij de besparing

en potentiële opdrachtgevers weten dat. Het aantal

op de energielasten”, zegt hij. De overheid moet hierin een

bedrijven dat voor een aanbesteding staat te calculeren is

stimulerende rol vervullen, vinden de ondernemers.

NO 17

Jan Kempenaar

verdubbeld. “Bij een werk van een beetje omvang staan al snel 25 potentiële bouwers en installateurs op de stoep”,

Lokaal aanbesteden

vertelt Meindertsma. “Ook wij maken dan toch maar weer

Gemeenten en woningcorporaties in Noordoost Fryslân

een berekening in de hoop dat werk te krijgen.” Dure uren die

zouden bij aanbestedingen ook nog vaker het werk aan lokale

voor de meesten vrijwel niets opleveren.

ondernemers moeten gunnen. “Bij kleine opdrachten gebeurt

“Wat je nu veel ziet is dat bouwbedrijven onder de kostprijs

dat al wel”, ziet Adema, “maar zodra het werk omvangrijker

werken”, geeft Sjoerd Wind van brancheorganisatie Bouwend

wordt, kijken gemeenten en woningcorporaties al snel ook

Nederland aan. “Bij aanbestedingen is het nu zo dat een paar

naar bedrijven buiten de regio. Maar in samenwerkingsverband

bedrijven ongeveer op de kostprijs uitkomen, eentje daar net

kunnen lokale bedrijven dat werk uitstekend uitvoeren.”

boven zit en een ander er tien procent onder duikt. Die laatste

Een positieve uitzondering hierop was de bouw van het MFC in

heeft bij eerdere aanbestedingen steeds naast de klus gegrepen

Westergeest, weet Van der Meulen. “De gemeente Kollumerland

en wil het werk deze keer per se pakken.”

had als eis gesteld dat de hoofdaannemer moest werken

Bouwbedrijven en installateurs ondervinden ook oneerlijke

met onderaannemers die binnen een bepaalde straal zijn

concurrentie van startende zzp’ers. Dat zijn vaak ontslagen

gehuisvest. Dat is een goede zaak.”

bouwvakkers die in de WW zijn terechtgekomen en via het UWV

Om te kunnen overleven hadden bedrijven, indien mogelijk,

de gelegenheid krijgen om met behoud van hun uitkering een

al maatregelen moeten nemen, zegt Hein Adema. “Als de

eigen onderneming op te zetten. “De eerste 26 weken moeten

branche zich in zijn geheel aan de huidige economische situatie

de inkomsten vanuit de onderneming worden verrekend met de

aanpast en de markt stabieler wordt, kunnen we misschien

uitkering, dat werkt prijsdumping in de hand”, vindt Wind.

langzamerhand met elkaar weer uit het dal klimmen.” “Wij hebben in 2009 actie ondernomen”, vertelt Jan Kempenaar.

Lichtpuntjes

Houthandel Barkmeijer had toen nog een keukencentrum en

Ondanks de vele zwarte bladzijden die ze de afgelopen

houthandel. “De eerste werd, zeg maar, gesponsord door de

jaren stuk voor stuk hebben moeten schrijven, zien de

laatste”, vertelt Jan Kempenaar. “Dat kon zo niet doorgaan.

vier ondernemers ook lichtpuntjes. Geld voor nieuwbouw

Dus hebben we het keukencentrum afgestoten en voor twee

ontbreekt, maar er is wel volop werk in het verduurzamen

medewerkers van de houthandel ontslag aangevraagd. Dankzij

(energiezuiniger en levensloopbestendig maken) van

die maatregelen konden we weer vooruit.”

bestaande woningen, winkel- en bedrijfspanden. “Als we

Met deze maatregel is Kempenaar klaar voor de nieuwe

die allemaal aan een optimaal energielabel moeten helpen,

werkelijkheid.


NO 18

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Ambassadeurs van de regio In maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit Noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. Het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en Noordoost Fryslân te promoten. Het is aan de bedrijven zelf hoe ze dit doen. Het ene bedrijf plakt stickers op bedrijfsauto’s, een ander plaatst een bord bij het kantoor en een derde voegt het Dwaandelogo toe op het briefpapier en folders. De ambassadeurs zijn trots op Noordoost Fryslân. Het doel is dat ze dit ook uitstralen naar buiten toe.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Wie zijn deze ambassadeurs en wat doen zij eigenlijk

De ambassadeurs komen zo’n vier keer per jaar bij elkaar.

voor de regio? In deze editie vertellen Tom de Boer van

“Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën besproken over

Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. en Daniël Pijnacker van

hoe we met elkaar Noordoost Fryslân sterker en bekender

aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v. over hun

kunnen maken. Zo gaat Bennie Miedema van de Dokkumer

ambassadeurschap.

Vlaggencentrale aan de slag met een Dwaandedag”, vertelt De Boer.

Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. Tom de Boer is directeur Bedrijven bij Rabobank Burgum-

Pijnacker vertelt dat hij door het ambassadeurschap de

De Lauwers e.o. “De Rabobank is een coöperatieve bank, dit

regio beter leert kennen. “Ik ga steeds vaker in Noordoost

betekent dat het belang van onze klanten voorop staat. Wij

Fryslân shoppen, omdat ik nu weet wat er valt te halen. Het

staan open voor ideeën van de klanten en de omgeving. Als

is belangrijk dat iedere ondernemer in Noordoost Fryslân

het met de omgeving goed gaat, gaat het met onze klanten

weet wat andere ondernemers aanbieden. ‘Onbekend maakt

ook goed.”

onbemind’ geldt ook in onze regio.“

Als bestuurder zit De Boer in veel ondernemersnetwerken,

Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. zet zich in om nieuwe

die als doel hebben de omgeving en de regio krachtiger te

initiatieven vanuit de regio te stimuleren. Bijvoorbeeld

maken: “Daarom zijn wij ook ambassadeur van Noordoost

financiering van kleine ondernemers, waardoor deze

Fryslân. Dwaande sluit precies aan op onze idealen om de

ondernemers de kans krijgen om te groeien.

regio te versterken. Samen staan we sterk en aan dat doel

“‘We dragen nieuwe mogelijke bedrijven aan voor het

willen wij graag samen met andere ambassadeurs een

ambassadeursnetwerk. En door de Dwaandesticker laten

bijdrage leveren.”

we in elk kantoor zien dat we meedoen aan Dwaande. Rabobank moet ook nog groeien in haar ambassadeurrol.

Daniël Pijnacker b.v.

De komende jaren zullen we steeds duidelijker in onze

Daniël Pijnacker is directeur van aannemingsmaatschappij

communicatiemiddelen laten zien dat we ambassadeur zijn.

Daniël Pijnacker b.v. uit Kollum en verricht werkzaamheden

Bijvoorbeeld tijdens onze ledendag in 2013.”

op het gebied van de grond,- weg,- en waterbouw in Fryslân, Groningen en Drenthe. Aanleg en bouw van wegen en

Dwaandegevoel

onderhoud van de wegen en vaarwegen in deze provincies

Volgens Pijnacker is het Dwaandegevoel er altijd geweest,

horen bij zijn werkzaamheden. Pijnacker vindt het belangrijk

maar krijgt het nu structuur door het merk Dwaande. “Maar

dat het goed gaat met de regio en zet zich daarom graag in

niet alleen wij zijn ambassadeurs van de Noordoost Fryslân,

als ambassadeur: “Ons bedrijf is van oudsher gevestigd in

ook de inwoners zijn ambassadeur. Laat zien dat je trots bent

Noordoost Fryslân, ik heb feeling met deze regio.”

op de regio en vertel hoe mooi het hier is!”, aldus Pijnacker.

NO 19


NO 20

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Juist nu noodzaak om op te vallen Veel bedrijven, horeca en detailhandel hebben het momenteel lastig. De klanten geven minder snel hun geld uit of besteden het online en buiten de regio. Meer dan voorheen vraagt het ‘echt ondernemen’ om in te spelen op het veranderende koopgedrag van consumenten, op de economische omstandigheden en wijzigende regelgeving. Waar zitten nog de kansen, hoe bepaal je een nieuwe koers? Nieuwe kansen

je opvallen. Anders word je over het hoofd gezien. Dus

Want een nieuwe koers is voor vele ondernemers noodzaak

zichtbaar zijn voor je klanten. Online via website en social

voor het voortbestaan. Een familiebedrijf dat al heel lang

media. Offline via regelmatige publicaties of een goede

bestaat moet ineens meer doen aan zijn naamsbekendheid

brochure. En heel belangrijk: via persoonlijk contact. Wat ook

en imago om zich staande te houden. Ze kunnen niet

weer via online kanalen kan zijn, zoals een goede Facebook-

gewoon hun bedrijf voortzetten zoals heit en pake het

bedrijfspagina.

vroeger deden. De huidige tijd vraagt lef en initiatief om het anders te doen. Winkeliers bijvoorbeeld zijn aan het kijken

Communicatie

hoe ze sfeer en beleving aan hun winkels kunnen toevoegen

Het lokken en ‘verleiden’ van de klant draait om

om de klanten te lokken en te koesteren. Het online gebeuren

communicatie, reclame en promotie. Juist in deze tijden is het

en social media halen zij steeds meer als aanvulling binnen.

nodig om als ondernemer op de juiste wijze bij de klant in

Er zijn ook ontwikkelingen om als collectief van winkeliers

beeld te komen en je te onderscheiden van je concurrenten.

samen het hele dorp te gaan promoten in plaats van als

Wilt u meer naamsbekendheid, promoten van uw product,

winkelier afzonderlijk. Burgum is daar een voorbeeld van.

meer omzet? MetzPoint kan u daarbij helpen. Van campagnes tot en met online en offline middelen.

Opvallen, juist nu!

Bel: 06 – 2939 7633 of mail: info@metzpoint.com

Maar voor alle ondernemers geldt: juist in deze tijd moet

www.metzpoint.com

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

Presentatie van de gemeentesecretaris R. Schoonderbeek (Foto: Engelien Klaver)

De heer Bakker trad op als gespreksleider tijdens de discussieavonden (Foto: Sake Beerstra)

Onderzoek scenario’s

onderzoeksbureau Partners+Pröpper is gegeven.

In januari 2012 heeft de gemeenteraad, op voorstel van

Door het organiseren van een discussieavond is voor inwoners,

het college van burgemeester en wethouders, besloten

bedrijven en instellingen een mogelijkheid gecreëerd om mee

een aantal scenario’s voor de toekomstkoers van de

te praten over de toekomst van Kollumerland c.a. Ook is de

gemeente te onderzoeken. Daarvoor is onderzoeksbureau

ondernemingsraad en het managementteam gevraagd om

Partners+Pröpper ingeschakeld, dat in opdracht van de

te reageren op het voorlopige standpunt. De reacties vanuit

gemeenteraad onderzoek heeft gedaan naar de volgende

de discussieavond omvatten vooral informatieve vragen, de

drie scenario’s:

keuze van het scenario door het college werd in de kern niet ter

1. Zelfstandig blijven en doorontwikkelen tot

discussie gesteld. De discussieavond gaf daarom geen aanleiding

regiegemeente. 2. Ambtelijke samenwerking met de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. 3. Herindeling met de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel.

om het voorlopige standpunt te wijzigen. De reacties van de ondernemingsraad en het managementteam vormden hiervoor evenmin aanleiding, zowel ondernemingsraad als managementteam onderschreven het voorlopige collegestandpunt. Medio oktober heeft het college zijn definitieve standpunt bepaald en vastgesteld welk voorstel het als meest wenselijke toekomst-

In het scenario regiegemeente blijft de gemeente Kollumerland

koers aan de gemeenteraad zal voorleggen. Dit voorstel is om

c.a. zelfstandig, waarbij de gemeente diensten bij andere

met voortvarendheid in te zetten op een herindeling met de

gemeenten en marktpartijen inkoopt en afneemt.

gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel. De

Het tweede scenario is een intergemeentelijke samenwerking

enige wijziging van het definitieve standpunt ten opzichte van

met de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Het meest

het voorlopige standpunt is dat het woordje ‘eventueel’ ten aan-

verstrekkende model waartoe dit scenario zou kunnen leiden is

zien van Ferwerderadiel is vervallen. De reden hiervoor is dat de

een ambtelijke fusie tussen de betrokken gemeenten.

vier betrokken gemeenten steeds nauwer zijn gaan optrekken.

Het derde scenario is herindeling met Dantumadiel en Dongeradeel. Intensivering van ambtelijke samenwerking is in

Hoe verder?

dit verband een stap op weg naar een toekomstige herindeling.

De gemeenteraad neemt op donderdag 13 december 2012 een

Uit het onderzoek naar deze drie scenario’s is door het

besluit over de door het college voorgestelde toekomstkoers. Op

onderzoeksbureau een advies geformuleerd.

het moment van schrijven dit artikel is het besluit van de raad nog niet bekend. Als de raad het collegevoorstel overneemt,

Standpuntbepaling college

gaat het college met het standpunt van de Gemeente

Voordat het college een definitief standpunt ingenomen heeft,

Kollumerland c.a. naar de beoogde samenwerkingspartners met

is er in oktober 2012 eerst een voorlopig standpunt ingenomen.

het verzoek om deze koers te onderschrijven.

Dit standpunt was om in te zetten op een herindeling met

Informatie over het traject ‘toekomst Kollumerland c.a.’ vindt

de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en (eventueel)

u op www.kollumerland.nl.

Ferwerderadiel. Dit sluit aan bij het advies dat door het

11


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

13

AUTOBEDRIJF KOOISTRA: CREATIEF OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN

Sterk in het lastige werk Continu op zoek naar nieuwe markten. Dat is autobedrijf Kooistra uit Kollumerpomp ten voeten uit. Het familiebedrijf, gespecialiseerd in autoreparaties en verkoop van occasions, rijdt al ruim tien jaar namens de ANWB als Wegenwacht in het Noorden en heeft zich onlangs gespecialiseerd in Bovag technische keuringen, onderhoud en reparatie van caravans, campers en aanhangwagens.

Profiel ANNE KOOISTRA Mede-eigenaar Autobedrijf Kooistra

LEEFTIJD 50 jaar. WOONPLAATS

Creatief, flexibel en betrouwbaar. Autobedrijf

kostprijs. Daarmee onderscheiden we ons. En dat

Kollumerpomp.

Kooistra heeft deze drie kernwoorden hoog in

spreekt aan. Zo hebben we laatst een reparatie

BURGERLIJKE STAAT

het vaandel staan. “Bij ons staan klanten nooit in

uitgevoerd voor iemand uit de buurt van

Getrouwd met Anita, twee kinderen

de wacht. Als iemand met een probleem bij ons

Eindhoven. We hebben die auto opgehaald en

(zoon van 18 en dochter van 15 jaar).

langskomt, zullen we altijd proberen dat werk er

vervangend vervoer achtergelaten.” Binnenkort

HOBBY’S

tussendoor te doen”, vertelt Anne Kooistra. “Ons

mag Autobedrijf Kooistra ook caravans en

Skiën.

streven is een duurzame relatie met onze klanten

aanhangwagens Bovag technisch keuren.

WELK BOEK LEES JE

op te bouwen.” Voor zo’n goede band heeft

Campers onderhouden, repareren en keuren

Vakbladen en Leeuwarder Courant.

Kooistra veel over. Zo zijn er klanten uit Noord-

doen ze daar al langer. De verkoop van occasions

FAVORIETE FILM

Holland, Drenthe en van Texel die speciaal voor

verloopt tegenwoordig veel via internet. Anne:

Weinig tijd voor films.

hun autokeuring naar Kollumerpomp komen.

“Onze auto’s zijn goed vindbaar. Wij staan

“Wij maken het onze klanten makkelijk door ze

meestal al op de eerste drie pagina’s.”

gratis vervangend vervoer aan te bieden. En we zijn ook op zaterdag open.”

Wegenwacht Kooistra rijdt al dertien jaar namens de ANWB

Autobedrijf Kooistra is een universeel

als Wegenwacht in het noorden van Nederland.

garagebedrijf. De vijf monteurs zijn thuis in elk

Anne: “Dit werk levert ons ook weer klanten op.

merk en werk. “Uiteraard doen wij veel van het

Als iemand pech heeft en wij ze weer op weg

snelle Kwik-Fit werk, maar onze kracht schuilt

helpen, raken we met die mensen in gesprek en

in de ingrijpende reparaties. Denk aan het

laten een kaartje achter. Als er een onderdeel

vervangen van een motor of koppeling. Dankzij

moet worden vervangen, wijzen we er op dat wij

onze hoge productiviteit hebben we een lage

dat werk direct kunnen uitvoeren.”


)RUPLGR.ROOXP XZYHHO]ÄĄGLJHERXZPDUNW LQGHEXXUWPHWRD GLYHUVHMDFKWODNNHQHQ YHHOZRRQDFFHVVRLUHV

JUDDJWRW]LHQV LQ.ROOXP .2//80 -XPDZHJ 7 2SHQLQJVWÄĄGHQ PDWPGR YU ]D

Adverteren in OF?

KOERIERS EXPRES

SUN RELAX

)RDUZHL -7.ROOXPHU]ZDDJ 7HO (PDLOLQIR#VXQUHOD[QO

Juist nĂş! Stel niet uit en neem nĂş contact met ons. Bel 0512 36 63 26 of mail via info@of.nl en vraag naar de mogelijkheden.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

15

Profiel DE PERSOONLIJKE AANPAK VAN @WORK PERSONEELSDIENSTEN

Flexspecialist in Kollum Rommie Woudstra, eigenaresse van @WORK Personeelsdiensten BV, opende afgelopen najaar haar tweede vestiging in Kollum. Hiermee realiseerde ze haar grote wens om zich dichter bij haar klantenkring in deze regio te vestigen. “Wij hebben in de directe omgeving van Kollum veel klanten zitten en die kunnen we nu nog beter van dienst zijn”, verklaart ze de doelbewuste stap.

ROMMIE WOUDSTRA Directeur eigenaar @Work Personeelsdiensten BV

LEEFTIJD

38 jaar. WOONPLAATS

Buitenpost. BURGERLIJKE STAAT

Samenwonend, vier kinderen. HOBBY’S

Ik ben een fanatiek tennisster.

Rommie Woudstra startte ruim vijf jaar geleden

een flexspecialist in de regio. “Wij kunnen veel

FAVORIET BOEK

met @WORK Personeelsdiensten in Drachten. Al

betekenen voor bedrijven die hun flexibele schil

Ik lees wel eens een boek, maar

snel vervulde haar uitzendbureau een sterke rol

willen uitbreiden om op die manier flexibeler om

met vier kinderen komt daar

in de regionale arbeidsmarkt. “Onze persoonlijke

te kunnen gaan met bijvoorbeeld afnemende

weinig van terecht. Als ik lees zijn

benadering en ons hoge servicegehalte

drukte of wintergevoelige werkzaamheden.

het boeken als die van Kluun en

hebben geleid tot een enorm succes. Onze

Op deze manier behoudt het bedrijf de goede

Heleen van Royen.

uitzendkrachten en opdrachtgevers werden onze

medewerker, maar loopt geen risico dat deze

FAVORIETE FILM

ambassadeurs en dat zegt ook iets over onze

werknemer moet worden doorbetaald in het

Ik heb de laatste jaren alleen

werkwijze”, zegt ze.

geval hij geen werkzaamheden kan verrichten.

maar Disneyfilms in première

Dit scheelt enorm in de kosten.”

gezien.”

De opening van een kantoor in Kollum is voor

“In Kollum hebben wij een kantoor geopend aan

GROOTSTE WENS ALS ONDERNEMER

Rommie een logische stap. “Juist door onze

de Voorstraat”, vertelt Rommie. “Door midden in

Die heb ik onlangs gerealiseerd

persoonlijke benadering vinden wij het erg

het centrum te gaan zitten zijn wij opvallend en

door een vestiging in Kollum te

belangrijk om dicht bij onze opdrachtgevers en

uitstekend bereikbaar. Sinds onze start hebben al

openen.

uitzendkrachten te zitten. Onze no nonsense

heel wat ondernemers uit de regio Kollumerland

werkwijze vraagt nou eenmaal om persoonlijk

de weg naar ons gevonden. Wij richten ons

contact en daarom zitten wij het liefst in de

voornamelijk op het MKB en opereren in

buurt”, vervolgt Rommie haar uitleg.

allerlei branches. U kunt bij ons terecht voor

Vooral in deze economisch onzekere tijden

uitzendkrachten, payrolling en werving en

hebben heel veel ondernemers behoefte aan

selectie.”


.HUNVWUDDW&$.ROOXP 3RVWEXV$$.ROOXP 7   )   ( QRWDULV#EHXJHOLQNNQEQO : ZZZQRWDULVEHXJHOLQNQO


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

BEDRIJVENCENTRUM KOLLUM

Feestelijk geopend Het op initiatief van Makelaardij Van der Schaaf & Schievink ontwikkelde “Bedrijvencentrum Kollum” is onlangs feestelijk geopend door wethouder Bijleveld van de gemeente Kollumerland c.a. De inloopmiddag werd door circa 250 mensen bezocht. In de toespraak van de wethouder werd het initiatief van de ondernemers bijzonder geprezen. De wethouder gaf aan het als zeer positief te ervaren dat in tijden van crisis juist dit soort positieve ontwikkelingen van de grond komen. Het centraal in Kollum gelegen bedrijvencentrum (tegenover

en kunnen klanten voor diverse zaken op één adres terecht.

de Rabobank) biedt inmiddels plaats aan zeven bedrijven:

Hiervan zijn nu al synergie-effecten merkbaar. Ook kan op

• Dietisten Friesland

projectbasis tijdelijk kantoorruimte worden gehuurd.

• Next-Step Design • Foekje@Wurk

In het gebouw zijn voldoende toiletten en pantry’s aanwezig.

• Rudy Klein Advies en Mediation

Verder zijn er wachtruimtes en spreekkamers en is iedere

• Massagepraktijk Huijskes

kantoorkamer voorzien van stoffering, airco, zonwering etc.

• Schotanus Administraties en Advies • Makelaardij VanderSchaaf&Schievink

De inmiddels in het gebouw aanwezige bedrijven zijn zeer te spreken over de nieuwe locatie. De feestelijke opening werd

Het complex is zodanig groot dat er nog wel zeven bedrijven

gezamenlijk voorbereid en de sfeer is uitstekend.

bij kunnen. Er is nog voldoende ruimte, in verschillende afmetingen beschikbaar. Het centrum leent zich uitstekend voor mensen die nu nog

Meer informatie: Voor meer informatie over het

thuis werken en werk en privé wat meer gescheiden willen

bedrijvencentrum en de huurmogelijkheden kunt u

hebben. Te denken valt aan advieskantoren, architecten,

terecht bij Douwe van der Schaaf van Makelaardij

artsen, zorg- en onderwijsinstellingen, fysio-praktijken,

VanderSchaaf&Schievink 0511-452221. Kijk ook op

reisbureaus etc. Door de gezamenlijkheid kunnen bedrijven

www.bedrijvencentrumkollum.nl.

van elkaars netwerken profiteren, met elkaar brainstormen

17


18

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

KORT NIEUWS QMultifunctioneel Centrum/Brede school Triemen/Westergeest Donderdag 18 oktober 2012 werd onder grote belangstelling

De functie van het gebouw is meerledig. Hoofdbestemming is de

het Multifunctioneel Centrum (MFC) te Westergeest officieel

basisschool voor leerlingen uit de dorpen Triemen en Westergeest,

geopend door burgemeester Bilker van gemeente Kollumerland

met als reden dat de vorige huisvesting niet meer voldeed aan de

c.a. De openingshandeling bestond uit het laten zakken van een

eisen. Daarnaast fungeert een deel van het gebouw als dorpshuis

beweegbaar podium die tevens als berging dient.

voor bewoners van het nabijgelegen Westergeest. Ook mogen verenigingen hier activiteiten ontplooien. De derde functie behelst

Ook werd deze middag de naam voor het Multifunctioneel

kinderdagopvang. Ten slotte is een deel gereserveerd voor de

Centrum onthult door een aantal leerlingen. Door middel van

tennisvereniging. Om die veelvoud aan functies vloeiend te laten

een prijsvraag konden de inwoners meedenken over een naam.

samengaan, is het gebouw flexibel in te delen.

Als winnaar kwam de naam ‘De Tredder’ uit de bus. ‘De Tredder’ is Fries en betekent in het Nederlands, met z’n drieën. Het dorpshuis,

Het Multifunctioneel Centrum is de uitwerking van een duurzaam,

de school/opvang en de tennisvereniging zijn tezamen drie. Verder

energieneutraal, multifunctioneel, innovatief en toekomstbestendig

heeft het gebouw de vorm van een driehoek, wederom het getal

concept. Voldoende aspecten om als eerste schoolgebouw in

‘drie’.

Nederland te voldoen aan de Breeamcertificering ‘very good’.

QBelangrijke regiofunctie Kollum Kollum had en heeft altijd een regiofunctie

Kollum al vijf nieuwe ondernemers be-

In Kollum kunnen bezoekers nog steeds

gehad. Niet alleen inwoners vanuit

groeten; een bloemenzaak, een exclusieve

gratis parkeren. Uiteraard zijn nieuwe

Kollumerland c.a. komen naar Kollum, ook

mannenmodezaak, een eetcafé, een

ondernemers welkom in een eigen pand of

inwoners van buiten de provinciegrenzen

speelgoed speciaalzaak en een schoenen-

in een huurpand, hetzij in een bedrijven-

weten de middenstanders van het mooie

en sportzaak. Door die nieuwe aanwas is

centrum. Belangstelling? Neem contact op

historische dorp te vinden. Dat is belangrijk

de bestaande middenstand gestimuleerd

met Frederik Kamstra, bedrijvencontact-

dat dat zo is, maar het moet ook zo blijven.

om ook te gaan investeren in hun

functionaris van de gemeente,

Middenstand, ondernemersvereniging

ondernemingen. Diverse winkels hebben

0511 - 458 878 / f.kamstra@kollumerland.nl.

HIM en gemeente doen er alles aan om het

een ware metamorfose ondergaan!

Of neem contact op met

winkelcentrum zo aantrekkelijk mogelijk

Daarnaast zijn de parkeerplaatsen in het

Sierd-Henk de Bruine, voorzitter onder-

te houden of uit te breiden. Dit jaar mocht

centrum opgewaardeerd en uitgebreid.

nemersvereniging H.I.M., 06 - 53 74 90 76.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


6XCBOL[BLFOOFU[P HFTUSPPNMJKOEBMTVXCFESJKGT QSPDFTTFO%BUJTIFUJEFF 6 IFFGU IFU BM ESVL HFOPFH NFU POEFSOFNFO %BBSPN NPFUFO EF EBHFMJKLTF GJOBODJ¿MF [BLFO HFXPPO HFTUSPPNMJKOE [JKO ;PEBU IFU CFUBMJOHTWFSLFFS TPFQFM WFSMPPQU  EF LSFEJFUFO PQ NBBU [JKO FO EF CFESJKGTSJTJDPhTBGHFEFLU%FBDDPVOUNBOBHFSWBOEF3BCPCBOLCFHSJKQUEBU8JMUVPPLEBUEFEBHFMJKLTF GJOBODJ¿MF [BLFO TPFQFM MPQFO  /FFN EBO DPOUBDU PQ NFU 3BCPCBOL #VSHVN%F -BVXFST WJB UFMFGPPOOVNNFS  

6XCVTJOFTTHBBUBMUJKEWFSEFS POT DPNNJUNFOUPPL 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMCVSHVNEFMBVXFST


Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUM Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl

Ondernemend Noordoost Fryslan - editie Kollumerlandca december 2012  
Ondernemend Noordoost Fryslan - editie Kollumerlandca december 2012  

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomar...

Advertisement