Page 1

Bewaar exemplaar acties en projecten ’14-’15

Mag Aditi ook naar school? Voer actie en win een meet & gr eet met Nick en Simon pag. 5


Wat hebben we ? t k i e r e b r a a j vorig Bedankt!

Ethiopië. Project van het schooljaar Het afgelopen jaar steunden we een school in een sloppenwijk van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. 400 kinderen mochten gratis naar school en ze kregen

ook nog een maaltijd. We betaalden mee aan de nieuwe toiletten en douches die gebouwd werden. Omdat een goede watervoorziening in de sloppenwijk ontbreekt, is dat een belangrijke voorwaarde om de leerlingen op school gezond te houden. Bedankt voor al jullie acties, kerstcollectes en sponsorlopen. Met elkaar haalden we ruim € 10.000,- op.

Bedankt!

Malawi De Mwatibu Primary School bouwde voor ruim € 5.000,- toiletten. Vooral voor meisjes is dit een voorwaarde om naar school te blijven gaan.

Ghana Op het platteland van Ghana kregen vier scholen een extra lokalenblok bijgebouwd. “De afwerking moet nog plaatsvinden, maar het effect is gelijk te merken” schrijft de schooldirecteur. De klassen zijn nu niet langer overvol. En omdat op vijf scholen elk 100 bankjes bijgekocht zijn (waar twee kinderen in passen), zitten er ook veel minder kinderen op de grond. Ook zijn er lesboeken aangeschaft, voor onder andere Engels.

Bedankt!

2


117 leerkrachten kregen training om beter Engelse les te geven. Ze leerden meer over de inhoud van een Engelse les, maar ook leerden ze de computer gebruiken bij de lessen. Na afloop kregen ze een certificaat. De lessen Engels zijn nu voor de leerlingen veel interessanter geworden en daardoor onthouden ze veel meer.

Gebruik gratis actiemateriaal Zie pagina 5 en 14-15

Meld je aan via de website www.edukans.nl/scholenvoorscholen/aan-de-slag

Meer acties basisonderwijs

Een school in Kenia die in een gebied tussen de Pokot en Turkana ligt, kreeg een muur om het schoolplein. De muur werd gebouwd met hulp van ouders die onderwijs belangrijk vinden voor hun kinderen. Ze hopen ook dat de vijandigheden tussen de Pokot en Turkana verminderen als beide groepen hun kinderen naar school sturen. De muur is gebouwd voor de veiligheid van de kinderen, én de schoolmaterialen. Daarnaast hebben 24.000 kinderen uit deze streek schoolboeken gekregen.

Kies het project van het jaar: India: Jongens èn meisjes naar school Zie pagina 4-5 Of kies voor een ander project Zie pagina 6-13

Materialen

Oeganda

Inhoudsopgave

Projecten

Kenia

Hoe werkt het?

Project van het jaar

Bedankt!

Wat hebben we bereikt?

Ook in het nieuwe schooljaar willen we weer kinderen naar school helpen. Daarom ontvangen jullie een nieuw boekje van Edukans met een selectie van projecten voor de basisschool. Edukans gelooft dat onderwijs hèt instrument is voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen. Hier èn in ontwikkelingslanden. Met jullie hulp kunnen kansarme kinderen naar een goede school.

Bedankt!

3

Contact

Stort de opbrengst naar NL21 INGB 0000 0005 15 Vermeld svp de naam en plaats van de school


Project van het jaar Schooljaar 2014-2015

Gelijke kansen voor Indiase meisjes en jongens #IN1415N01 Het afgelopen jaar hebben we veel gehoord over India. Het is niet makkelijk om daar op te groeien als je arm bent. Scholen liggen vaak te ver weg. Veel jongens en meisjes moeten werken. Soms in gevaarlijke omstandigheden, zoals in bijvoorbeeld kledingfabrieken. Meisjes hebben het extra moeilijk. Zij worden nog vaker thuisgehouden dan jongens. Omdat ze al vroeg trouwen en in het gezin van hun man gaan wonen, is geld voor onderwijs van meisjes weggegooid, denken de ouders. Daarnaast zijn veel meisjes slachtoffer van geweld.

Als jullie dit project steunen, krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief uit India.

4

Dit jaar voeren we actie voor onderwijs voor àlle kinderen in India! Dat doen we door steun te bieden aan kleine onderwijscentra die letterlijk bereikbaar zijn omdat ze dichterbij liggen. De leerkrachten komen uit de dorpen zelf. En sociaal werkers doen hun best om ouders te vertellen hoe belangrijk het is dat ook hun dochters naar school gaan.

Asha

Nodig: Voor € 50,- per maand kan een leerkracht rondkomen Voor € 167,- krijgt een onderwijscentrum lesmateriaal

Manis

Kijk op www.edukans.nl/india2014 voor de verhalen van Asha en Manish en voor meer informatie over het project van het jaar


Wat hebben we bereikt?

Hoe kunnen we met de school actievoeren? Kerstactie voor India

Actievoeren met verdieping

Overig materiaal

Download het gratis materiaal om jullie sportdag of avondvierdaagse leuker te maken. Voor de sportdag is er de zeslandenrun met spelletjes uit allerlei landen, een alternatieve sponsorloop met extra inhoud. Met een zeslandenloop krijgt de avondvierdaagse een internationaal tintje en springt jullie school er kleurig uit bij de intocht. Bestem de sponsoring voor India. De materialen zijn vanaf september te downloaden: www.edukans.nl/sportactie-india.

Haal de Indiase kerstsfeer in je klas en vier met de leerlingen een internationaal kerstfeest. Met kleurplaten, recepten en kerstknutsel-ideeën. Bestem de opbrengst van je actie of collecte voor India. De materialen zijn vanaf september te downloaden: www.edukans.nl/kerstactie2014.

Spaar voor India en gebruik de gratis leskranten om uw leerlingen te betrekken bij kinderen in India. In de kant en klare leskranten wordt aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes, feesten in India, kleding ed. Er zijn 3 varianten voor de leeftijden 4-6, 7-9 en 10-12.

Kijk voor spaarmeters, envelopjes voor ouders, posters e.d. op pagina 14-15.

Projecten

Win een meet & greet met Nick en Simon

Materialen

Azië

Project van het jaar

Sportactie voor India

Leskrant India

Contact

17-03-14 20:03

Meer acties basisonderwijs

cover leskrant.indd 1

‘Onderwijs is de basis van je leven. Ieder kind móet naar school. Daarom zetten wij ons in voor Edukans. Als jullie school zich aanmeldt voor 1 september maak je kans op een meet & greet met ons.’ Nick & Simon, ambassadeurs van Edukans

5


Projecten

Verbetering van onderwijs In Nederland heeft elke school een veilig gebouw met materialen en leermiddelen. Leraren moeten een opleiding gevolgd hebben. En alle kinderen leren lezen en schrijven. In ontwikkelingslanden komt het vaak voor dat een kind nog niet kan lezen en schrijven nadat het al een paar jaar op school heeft gezeten. Dat komt omdat de klassen veel te groot zijn of omdat er geen boeken of schriften zijn om te oefenen. De kwaliteit van de scholen en van de lessen moet omhoog. En kinderen moeten wat leren!

#KE1315H01

Leslokalen en -boeken op het platteland #GH1315H04

Het onderwijs in Ghana is vooral in de stad goed georganiseerd. Als je ver in het noorden op het platteland woont, heb je het minder getroffen. De scholen zijn slecht en niet onderhouden en er zijn te weinig

Schoolborden en -bankjes

lokalen. Twee scholen worden nu opgeknapt. Dat kost € 5.000,-.

Nodig: 2 scholen opknappen

De Chesta School en de Nalemsekon School zijn scholen die in een gebied liggen waar nomadenstammen de regels bepalen. Dieren, gras en water zijn zo belangrijk dat ze daarvoor regelmatig vechten met elkaar. Onderwijs is de beste manier om de gevechten te laten stoppen. De scholen zijn

nog erg slecht uitgerust. Daarom sparen we onder andere voor whiteboards en schoolbankjes voor beide scholen.

Nodig: 12 whiteboards à € 47,50 60 schoolbanken à € 28,50

à € 2.500,3600 boekenpakketten à € 3,75

Als jullie dit project steunen, krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief uit Kenia

6


Wat hebben we bereikt? Project van het jaar

Als jullie dit project steunen, krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief uit Malawi

Gebouwen en boeken voor elkaar

#UG1114L05

#MW1215H07 lenen. Ze krijgen de boeken mee in kistjes met een slot eraan. Er worden 3.900 boeken en 100 kistjes aangeschaft

Nodig: € 36,- voor 1 kistje met slot € 3,85 voor 1 boek

De Mwatibu basisschool in Malawi heeft vorig jaar toiletten laten bouwen. De komende jaren werken ze aan verbetering van 3 lokalen en er is ook meer lesmateriaal nodig.

Nodig: Voor € 1.000,- wordt een

Materialen

blok met meerdere lokalen opgeknapt Voor € 2.000,- wordt lesmateriaal aangeschaft

Ga naar

www.edukans.nl/scholenvoorscholen/aan-de-slag

Meer acties basisonderwijs

In het noorden van Oeganda is de uitrusting van scholen nog steeds niet op peil sinds de burgeroorlog tot 2006 alles verwoestte. Veel scholen hebben niet genoeg boeken om goed les te kunnen geven. Er is een boekendepot in oprichting waar 7 scholen, met in totaal 7.000 leerlingen lesboeken kunnen

Projecten

School­bibliotheek in een kistje

voor meer informatie over deze projecten Contact

7


Onderwijs voor achtergestelde groepen In veel ontwikkelingslanden krijgen niet alle kinderen onderwijs. Dat zijn kinderen die zo afgelegen wonen dat er geen leerkracht naar toe wil. Of ze spreken een inheemse taal en missen daardoor de aansluiting op school. Anderen zijn zo arm, dat ze zich zelfs de luxe van naar school gaan niet kunnen permitteren, maar met kleine klusjes voor inkomen moeten zorgen. Ook voor veel meisjes geldt dat zij eerder van school worden gehaald dan hun broers. Het gaat hierbij om grote groepen kinderen die geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor deze kinderen zetten we ons in.

Onbereikbare stad wordt bereikt met onderwijs #PE1113L05 Iquitos is een stad die helemaal ingesloten ligt aan een rivier in het oerwoud van de Amazone. Je kunt er alleen per boot of vliegtuig komen. Meer dan de helft van de bewoners leeft in grote armoede. De huizen lopen regelmatig onder water als de rivier buiten haar oevers treedt. Veel kinderen hebben alleen een moeder. Omdat zij moet werken, sluit ze haar kinderen thuis op of ze laat hen de hele dag op straat. Dat is erg onveilig. Kleine kinderen verdrinken in de rivier of worden mishandeld of misbruikt. Veel kinderen zijn ondervoed en heb-

8

ben luizen en wormen. Sinds 2009 is een dagopvang gestart voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar. Ze krijgen kleuteronderwijs en ook gezond eten en medicijnen. 30 kinderen worden opgevangen. Voor â‚Ź 25,- kan een kleuter een heel jaar lang veilig naar de opvang. Zie ook www.elmanguare.nl

Nodig: Voor â‚Ź 25,- kan een kleuter veilig naar school


Wat hebben we bereikt? Project van het jaar

Computers in je dorp

#PE1215P03

#IN1315L03 met Spaans. Om de leerkrachten te helpen worden tweetalige computerprogramma’s ontwikkeld en 22 leerkrachten krijgen begeleiding.

Nodig: Voor ongeveer € 235,- krijgt

vroeg Engels leren. Vijftien leerkrachten worden getraind tot expert zodat ze nog eens 100 leerkrachten kunnen trainen. 5000 kinderen krijgen leesboeken en leskaarten waardoor ze straks goed Engels begrijpen en spreken.

Meer acties basisonderwijs

een school tweetalig digitaal taal- en rekenmateriaal Voor € 16,25 wordt een leerkracht een heel jaar begeleid zodat hij alles over ICT weet

In de afgelegen vissersdorpen van Andhra Pradesh wordt een lokale taal gesproken. In deze taal krijgen kinderen op school ook les. Veel leerkrachten spreken geen Engels. Maar Engels is de taal van communicatie, handel en wetenschap. Daarom is het belangrijk dat ook arme kinderen in India Engels leren. In 27 dorpen zijn in totaal 60 computers neergezet die draaien op zonne-energie. Met behulp van speciale educatieve programma’s kunnen dorpskinderen al

Materialen

In Nederland is de eerste taal Nederlands. Engels is tweede taal. Steeds meer basisscholen beginnen al vroeg met Engelse les. Zo groeien kinderen tweetalig op. In Peru is het voor Indianenkinderen precies omgekeerd. Ze leven geïsoleerd hoog in de bergen en praten thuis alleen Quechua. Maar als ze naar school gaan, wordt daar ineens Spaans gesproken. Gelukkig zijn er nu scholen waar de leerkrachten ook Quechua spreken. Zo kunnen kleine kinderen eerst les krijgen in hun eigen taal. Pas daarna beginnen ze

Projecten

Les in je eigen taal

Nodig: € 250,- voor begeleiding

van de leerkracht € 5,- voor leesboeken en leskaarten per kind

Contact

Als jullie dit project steunen, krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief uit Peru 9


Als jullie dit project steunen, krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief uit Oeganda

Kinderen in de gevangenis

Trauma verwerken op school

#ID1315L05

#UG1414H00

In Indonesië kunnen minderjarige kinderen jaren de gevangenis ingaan voor de kleinste vergrijpen. Het afgelopen jaar zijn in de gevangenis een computerlokaal, een sportlokaal en een bibliotheek ingericht. Begeleiders komen langs om de 100 kinderen te helpen met leren en om te praten over hun toekomst. Ook krijgen ze gezonde voeding en voorlichting over belangrijke onderwerpen als hiv/aids.

Nodig: Per kind voor een jaar:

€ 17,30 voor de begeleiding € 2,- voor activiteitenmateriaal € 2,65 voor voorlichting over gezondheid en ziekte

Indonesië

De kwaliteit van het onderwijs in Oeganda laat veel te wensen over, maar in de regio Lango is het nog erger gesteld. Leerlingen die daar het nationale examen – aan het eind van de basisschool – afleggen, scoren erg slecht ten opzichte van kinderen uit andere gebieden. Een groot probleem hier is de nasleep van de burgeroorlog. Veel kinderen hebben psychische klachten, ze zijn erg angstig, durven niets te ondernemen of

zijn als weeskinderen achtergebleven. Deze kinderen hebben speciale begeleiding nodig om hun nare ervaringen te verwerken. 300 leerkrachten worden nu getraind, zodat zij leerlingen met trauma’s kunnen helpen. In totaal 9.000 kinderen worden hiermee geholpen.

Nodig: Per leerkracht kost de training € 16,-

Ga naar

www.edukans.nl/scholenvoorscholen/aan-de-slag voor meer informatie over deze projecten 10


Wat hebben we bereikt? Project van het jaar

Onderwijs voor sloppenwijkkinderen #ET1212H03 psychisch- en sociaal-werkers. Voorlichting over hiv/aids maakt onderdeel uit van het het lesprogramma, waardoor elk jaar 400 nieuwe leerlingen zich leren te beschermen tegen deze ziekte.

Projecten

Nodig: Voor € 25,- per jaar kan

een leerling gratis naar school Voor €7,- leert een moeder naaien zodat ze meer verdient om haar gezin te onderhouden

Materialen

In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië wonen veel arme mensen bij elkaar in een sloppenwijk. Veel mensen verdienen niet genoeg om van te leven. Schoolgeld kunnen ze helemaal niet betalen. Daarom helpt Edukans een school in de sloppenwijk om arme kinderen gratis les te geven in een alternatieve school. Elk jaar worden 400 nieuwe leerlingen toegelaten in de eerste groep en stromen zo’n 400 kinderen vanuit het derde jaar door naar de gewone basisschool. Elk jaar krijgen 800 leerlingen schooluniformen en boeken en hulp van

Meer acties basisonderwijs

je 3x per jaar een Als jullie dit project steunen, krijg k actiekranten, e-mailnieuwsbrief uit Ethiopië. Oo akket een kerstactiepakket en een sportp zijn hierbij te krijgen. Kijk op www.edukans.nl/ethiopie2013

Contact

11


Onderwijs voor kinderen met beperkingen Als je een beperking of handicap hebt, is het moeilijk om mee te gaan in de stroom van het gewone onderwijs. Gelukkig hebben we in Nederland veel extra hulp om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij onderwijs. In ontwikkelingslanden is dat niet zo. Kinderen die de les niet kunnen volgen, stoppen met naar school gaan. En kinderen die echt gehandicapt zijn, worden thuis verstopt. Zij gaan al helemaal niet naar school.

Kinderen met rugzakjes op de markt

Autistisch in Kinshasa

Doven kunnen toch leren!

#GH1113L02

#CD1314L05

#MW1314L01

Op de Kaneshie Markt in Accra lopen veel kinderen die eigenlijk naar school moeten. Ze hopen dat ze daar een klusje kunnen vinden en wat kunnen verdienen. Ze gaan niet naar school omdat ze dyslectisch zijn, ADHD, of andere moeilijkheden hebben. Daardoor kunnen ze het gewone onderwijs niet volgen. Op de markt is nu een school waar ze extra begeleiding krijgen door een remedial teacher en een psycholoog. O ­ udere kinderen krijgen een beroepstraining.

Autisme is een probleem waardoor kinderen moeilijk contact kunnen leggen. In Nederland is daarvoor specialistische hulp. In Congo denken ouders dat hun autistische kind behekst is. Ze proberen de demonen uit te drijven met gevaarlijke rituelen. Ook worden kinderen vaak uit de familie gezet. Ze komen dan snel terecht in straatbendes die verantwoordelijk zijn voor veel geweld. In een pas geopend centrum wordt nu hulp geboden aan 90 autistische kinderen. Voor de kinderen is er een programma. En moeders leren daar hoe ze het beste met hun autistische kind om kunnen gaan. De hulp moet uitgroeien naar 150 kinderen.

Doven en mensen met een andere handicap kunnen in Malawi niet meedoen in de maatschappij. Ze kunnen niet naar school en ook niet aan het werk. Voor hen is er nu een werkschool: The Greenshop, een groente- en fruitkwekerij met bijbehorende winkel. Doven en andere gehandicapten kunnen daar aan de slag en ze krijgen les in het verbouwen en verkopen van producten.

Nodig: Huur van de school

€ 2.000,- per jaar Educatieve materialen € 1.000,per jaar

Nodig: Voor € 450,- krijgt een kind

een jaar lang begeleiding

12

Nodig: De werkschool krijgt een bijdrage van € 10.000,Bekijk ook het filmpje:


Wat hebben we bereikt?

Nodig: Materialen voor gehoor-

testen kosten € 5.000,Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en leerkrachten: ruim € 1.000,-

In Indonesië is weinig kennis over kinderen met een geestelijke handicap. Twee Nederlandse vrouwen werken nu aan het geven van voorlichting aan ouders en pabo’s. Daarnaast trainen ze leerkrachten zodat ze beter kunnen inspelen op kinderen met onder andere het Syndroom van Down.

Nodig: 125 kinderen aangepast

lesmateriaal. Per kind kost dat € 25,108 gezinnen leren gebarentaal om te communiceren met hun dove kind Per gezin kost dat € 15,3 scholen krijgen aangepast drempels Per school kost dat bijna € 400,-

Nodig: Voor € 12.000,- in 2014 en € 8.000,- in 2015 kunnen deze vrouwen hun kennis overdragen

Indonesië

Contact

Ga naar

Gehandicapte kinderen in Ethiopië hebben extra steun nodig om naar school te kunnen gaan. Hun ouders denken dat het zonde van het geld is, om lesgeld voor hen te betalen. De leerkrachten zouden niet eens weten hoe ze gehandicapte kinderen les moeten geven. In sommige scholen zijn de drempels zo hoog dat de toegang onmogelijk is. Gelukkig wordt er nu gewerkt aan verbetering. Met jullie steun krijgen:

Meer acties basisonderwijs

opsporen van doofheid bij kleine kinderen. De kinderen en hun ouders worden daarna begeleid.

#ID1315L01

Materialen

Baby’s in Oeganda die doof of met een gehoorprobleem geboren worden, krijgen pas aandacht voor hun handicap als ze op 6-jarige leeftijd naar school gaan. Dan zijn de eerste vijf jaar waarin ze hun belangrijkste ontwikkeling doormaken al voorbij. Die achterstand halen ze nooit meer in. Daarom wordt nu gewerkt aan het vroeg

#ET1215H01

Projecten

#UG1213L14

Verstandelijk gehandicapten beter begrijpen

Project van het jaar

Kleuters met gehoorproblemen

Extra steun voor gehandicapte kinderen

www.edukans.nl/scholenvoorscholen/aan-de-slag voor meer informatie over deze projecten 13


Ondersteuning bij jullie actie Presentatie op school Een vrijwilliger komt op school met een leskoffer, DVD en powerpoint. Vooraf neemt hij of zij contact op om te overleggen over groepsgrootte, leeftijd van de kinderen en het aantal presentaties. Als de school minimaal € 500,- ophaalt, is de presentatie gratis. Anders vragen we een bijdrage in de kosten van € 65,-. Voor dit bedrag kunt u meerdere presentaties op één dag inplannen. De presentatievrijwilliger stemt met jullie af wat de wensen zijn.

www.edukans.nl/presentatie-leskist

Leskisten en kleutermateriaal Bestel een landenleskist bij jullie actie met daarin speelgoed, muziekinstrumenten, kleding, schoolboeken en gebruiksvoorwerpen. Voor de midden- en bovenbouw zitten er leskranten in. De leskisten zijn twee weken te leen. De verzendkosten bedragen € 45,-. Maar jullie mogen ze natuurlijk ook zelf ophalen.

Speciaal voor de kleuters zijn de handpoppen Tiku en Tika gemaakt. Zij vertellen verhalen uit verre landen met achtergrondinformatie over Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Graag uw bijdra

ge of machtiging

in deze envelop

Geef een kind een kans op school

SvS1310

• Voor € 2,75 koopt u een werkboek rekenen of taal voor een kind in een ontwikke lingsland. • Voor € 6,05 zorgt u voor een lerarenha ndboek, zodat de onderwijz er beter les kan geven. • Een telraam kost € 10,75. Hiermee leert u een hele klas in Afrika rekenen.

Bestel gratis posters, sponsorkaarten, spaarmeters en meer om jullie actie te ondersteunen.

14


Wat hebben we bereikt?

Als jullie dit project steunen, krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief

E-mailnieuwsbrieven

Op een eigen actiepagina plaatst jullie school of klas zelf nieuws, foto’s en verhalen. Leerlingen en ouders kunnen direct reageren en doneren. Bij jullie aanmelding via www.edukans.nl/scholenvoorscholen/ aan-de-slag kun je aanvinken dat jullie een online actiewebsite willen hebben.

Bij een aantal projecten in dit boekje staat genoemd dat jullie 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief krijgen met foto’s, verhalen, tekeningen en opdrachten rond het project dat jullie steunen.

Projecten

Welke muziek, wat voor weer en welke dieren komen voor in Malawi, Kenia, Oeganda, India, Ghana, Peru en Ethiopië? Leerlingen kunnen hun spreekbeurt maken met behulp van www.spreekbeurt.yurls.net. Onder het kopje ‘Aardrijkskunde’ heeft meester Jack Nowee spreekbeurten gemaakt voor Edukans over bovengenoemde landen.

Eigen actiepagina

Project van het jaar

Spreekbeurten over jullie actieland

Materialen Meer acties basisonderwijs Contact

15


Andere acties voor het basisonderwijs

Een cadeau van kind tot kind

16

Schoenmaatjes is een najaarsactie waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Meedoen kan van september tot aan de kerstvakantie. De schoenendozen kunnen in november en december worden ingeleverd bij een van de vele inleverpunten. 足

Schoenmaatjes is leuk om te organiseren op school en leerzaam voor leerlingen. Door zelf een schoenendoos te vullen, leren kinderen wat geven en delen is.

Zie ook: www.edukans.nl/schoenmaatjes


Wat hebben we bereikt? Project van het jaar

Reis mee als Werelddocent Onderwijsprofessionals trekken op met collega’s ter plaatse, kijken mee bij de lessen in de klas en werken samen aan concrete ideeën voor verandering en verbetering. Vervolgens wordt er samen een strategie voor de lange termijn uitgezet. Op deze manier werken beide groepen aan de kwaliteitsverbetering van hun professie.

Projecten

Dè kans voor leerkrachten die hun kennis willen delen met collega’s in ontwikkelingslanden. Meld je aan voor een reis van twee weken naar India, Peru, Suriname, Ghana, Oeganda, Malawi, Ethiopië of Kenia. De reizen vinden plaats in/rondom de mei-, zomer- en herfstvakantie. De inschrijving voor 2015 start half september 2014.

Materialen

Zie voor meer info www.edukans.nl/werelddocent

Global School Award Meer actie basisonderwijs

Een originele actie opgezet over het thema wereldburgerschap? Laat zien wat jullie school heeft gedaan en maak kans op de Global School of the Year Award. Kijk verder op www.scholen.edukans.nl/voor-alle-scholen/global-school-award

Contact

17


Persoonlijke begeleiding Colofon Uitgave Edukans Postbus 1492 | 3800 BL Amersfoort T (033) 4606010 | f (033) 4606020 info@edukans.nl | www.edukans.nl Voor giften: NL21 INGB 0000 0005 15 Vormgeving De Grafische Keuken Sabine van Winsen

Kim van den Berg is eerste aanspreekpunt voor scholen. Zij verzorgt graag jullie bestelling en het inplannen van presentaties.

Kim van den Berg T 033 460 60 10 kim@edukans.nl

Gerry de Bruin T 033 460 60 10 gerry@edukans.nl twitter.com/GerrydeBruin

Foto’s Rogier Jaarsma Justin Nan Edukans

Gerry de Bruin kan jullie meer vertellen over de projecten of denkt met jullie mee over een leuke actie.

Redactie Gerry de Bruin Maarten de Bruijn

Presentatievrijwilligers

Druk Torendruk, Nijkerk

Edukans heeft 6 presentatievrijwilligers in het land die graag op jullie school langskomen om een presentatie te geven of een cheque in ontvangst te nemen. Neem hierover contact op met Kim.

Edukans bezit het keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving- en besteding

De 3 consulenten van educatieve uitgeverij Kwintessens kunnen u ook alles vertellen over de acties van Edukans.

18

Regio Noord: Jan Klein T 06 534 463 83 j.klein@kwintessens.nl Regio Zuid/West: Wim van Oosterom T 06 204 420 84 w.van.oosterom@kwintessens.nl Regio Zuid/Oost: Joke Bouwman T 06 229 720 21 j.bouwman@kwintessens.nl


Wat hebben we bereikt?

Veel gestelde vragen

Project van het jaar

Edukans maakt kosten om projecten te beoordelen, te begeleiden en te controleren. Daarvoor gebruiken we ongeveer 10% van uw gift.

Kunnen we meerdere jaren voor een project sparen?

Als jullie project voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan bij Edukans een bijdrage aangevraagd worden. Edukans werft dan fondsen voor jullie project. www.edukans.nl/partnership

Een project loopt meestal meerdere jaren door. Het hangt er dus vanaf in welk jaar jullie beginnen te sparen. Wilt u zeker zijn, kijk op de website of vraag het bij ons na.

We willen na afloop graag een cheque overhandigen. Kan dat? Ja, als u de datum op tijd aan ons doorgeeft (uiterlijk twee weken van te voren) zullen wij er voor zorgen dat een vrijwilliger van Edukans bij u langskomt.

Wij hebben ons eigen onderwijsproject. Wat kan Edukans voor ons betekenen?

Welke onderdelen van het onderwijs financiert Edukans? Edukans helpt kinderen in ontwikkelingslanden naar school. Door het opzetten van STER-scholen zorgt Edukans ervoor dat deze scholen ook goéde scholen zijn. De vijf punten van de ster staan voor de vijf belangrijkste aspecten van een goede school.

Contact

Bij een aantal van onze projecten krijgt jullie school drie keer per jaar een e-mailnieuwsbrief met recente informatie en foto’s van jullie project. Ook kunnen jullie verhalen of tekeningen voor de kinderen daar aan ons opsturen. Wij zorgen dan dat ze bij de school/het project terechtkomen.

Ja, dat is mogelijk. In principe is iedereen vrij om het eigen project te bezoeken. Een andere mogelijkheid is dat de docent of onderwijskundige mee op reis gaat met de actie Werelddocent. Tijdens de reis krijgt hij/ zij een goed inzicht in wat er allemaal speelt bij de projecten van Edukans.

Meer acties basisonderwijs

Kunnen we contact leggen met de school die we steunen?

Gaat onze gift 100% naar het project?

Materialen

Vaak gaat het bij een project om een hoger bedrag dan wat we in dit boekje vragen. We beschrijven projectactiviteiten die kinderen het meest aanspreken. Als er inderdaad geen geld meer nodig is voor dit specifieke project wordt uw gift gebruikt voor een ander project. Echter alle projecten van Edukans zijn gericht op het bieden van onderwijs aan de allerarmsten.

Kunnen we op reis naar ‘ons project’?

Projecten

We halen een hoger bedrag op dan voor het project wordt gevraagd. Wat gebeurt er dan met ons geld?

19


PR1401

Bedankt namens onze leerlingen in ontwikkelingslanden! www.edukans.nl

14017 edu projectenboekje 2014 2015 v5  
14017 edu projectenboekje 2014 2015 v5  
Advertisement