Page 1

1-Naturalesa del so Freqüència: Número d'oscil·lacions o variacions de la pressió per segon. La freqüència és una magnitud objectiva i mesurable referida a formes de ona periòdiques. Està relacionat amb quants cicles per segon té que donar la ona, indicant la idea de velocitat amb que es produeixen. Període: Velocitat amb que es forma una ona o el temps que tarda en produir-se. La seva fórmula és: número d'ones/temps transcorregut. Longitud d'ona: La longitud d'ona d'una ona descriu com de llarga és. La distància entre dos crestes consecutives és el que anomenem longitud d'ona. Velocitat de transmissió del so: La velocitat del so és la velocitat de propagació de les ones de pressió longitudinals que constitueixen el so. Aquesta velocitat depèn del medi a través del qual viatgen les ones sonores. Amplitud: L'amplitud és la quantitat de pressió sonora que exerceix la vibració en el medi elàstic. L'amplitud també determina la energia que conté una senyal sonora. Com més fort és un so, més amplitud té. Intensitat: La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia sonora que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud d'ona, com més gran és l'amplitud més gran és la intensitat sonora. Altura o to: L'altura és la freqüència fonamental percebuda d'un so. Un so és més agut si té més altura i més greu si en té menys. Timbre: El timbre és el tret més característic d'un so, que pot ser agut o greu depenent de l'altura de la nota. És una de les quatre qualitats essencials del so juntament amb l'altura, la duració i la intensitat.

Inf 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you