Page 1

PRESIKHAAF experiment voor een gezonde wijk

Smaakmakers wijzen de weg


Voorwoord De balans tot nu toe: experiment Gezonde Wijk Na een aantal ontmoetingen met de smaakmakers in Presikhaaf blijkt er vooral behoefte te zijn aan het samen brengen van vraag en aanbod. Het vooral te doen en er niet over praten. En er ontstaat het inzicht dat er wel 100 manieren zijn om dit te doen, maar vrijwel altijd via de persoonlijke lijn. Één op één. Of je nu een email stuurt om je buren uit te nodigen voor een expositie van jouw kunst. Of dat de huisarts je naar een soepje met wijkbewoners stuurt om de eenzaamheid te verdrijven. Of dat oma graag vertelt over vroeger en dit nu eens in de week op de basisschool doet. Aandacht maakt de match succesvol. Mensen maken hierin het verschil. Via een poster, via een mail, via een kruidenwijzer, via facebook, via via . . brengen mensen vraag en aanbod bij elkaar en creëren nieuwe mogelijkheden. Presikhaaf kent een héle berg prachtige programma’s. Er is behoefte aan een goede match. Niet via één medium of één krant, maar via wel 100 media. Wél met één plek waar alle informatie te vinden is. Maar vooral via een team van mensen die deze match kunnen maken! Het matchteam Een team mensen die zéér verschillend zijn, met één overeenkomst; ze zijn goed op de hoogte wat er speelt binnen hun eigen netwerk én willen dit verbinden aan wat er speelt in andere netwerken. Een jongere, een kunstzinnige, een vergadertijger, een oudere, een verzorgende, eentje uit de openbare ruimte, een student, een ondernemer en een vreemde eend in de bijt. Een team dat samen zó veel weet en met korte lijnen kan schakelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het experiment Gezonde Wijk gaat een volgende stap zetten door dit matchteam op te richten. In de volgende editie hierover vast meer. Of liever, ontvangt u dit nieuws via via . . . via een medium dat bij u past. Zichtbaarheid Een andere behoefte is zichtbaarheid. Zichtbaarheid van programma’s waar we het bestaan niet van weten, zichtbaarheid van de ménsen die deze programma’s maken. Tijdens de ontmoetingen verbaasd het iedereen hoeveel aanbod er is, en hoeveel mogelijkheden dit biedt. Mensen willen elkaar ontmoeten, elkaars wensen vervullen en weten waar iedereen mee bezig is. Zódat je mensen kunt helpen met dat wat bij hen past. Mensen maken de Wijk. Een Gezonde Wijk is een Gezellige Wijk.

2


De kracht van gezelligheid Gezellig. Het oer-Nederlandse woord dat vrijwel niet te vertalen is . . . en zo typisch voor ons land. Veelzeggend. Volgens Van Dale is ge·zel·lig bn, bw een huiselijk gevoel gevend, vriendelijk aandoend; knus: een ~e kamer. En wat betekent dit voor een Gezonde Wijk? Gezelligheid is ongedwongen aandacht die op één of andere manier zin heeft. Of zin gééft. Het geeft je een gevoel van thuis. Je voelt je geborgen. Thuis is waar iedereen weet wie je bent. Gezelligheid brengt ‘het gevoel van thuis’ op straat en tussen de mensen. Thuis betekent dat je elkaar kent. Ambitie Óf, dat de wijk een nétwerk van mensen is, zo op elkaar ingespeeld dat de sociale cohesie geborgenheid geeft. Waarbinnen mensen tot bloei komen, met hun wensen en hun mogelijkheden. Zou dat niet een prachtige ambitie zijn voor dit experiment? Volgens mij zijn wij er al op weg naartoe. Noor Bongers Participeren? Neem contact op met de pioniers van het experiment die je kunt vinden in dit magazine.

3


Inhoudsopgave 3 Voorwoord 6 Presikhaaf neemt initiatief 8 Zichtbare schakel: Dina Tunc 10 Vraag en aanbod, hoe breng je het bij elkaar 12 Smaakmaker Bezra Oscan 14 Werk groep Beeldend Bezig 16 De Soepsalon 18 Smaak maker Frida van de Putte 20 Proeftuin ‘kijk op diabetes’ 24 Leerbedrijf diogenaal: Innovatie en liefde voor het vak 26 Cultuur geeft een gezonde ontmoeting 28 Samen met je buren een tafel maken

4


Colofon Magazine: Dit 2e digitale magazine kwam tot stand met medewerking van de volgende personen: Teksten: Alice Somer, Margriet van de Waeter, Mina Yacoub, Lonneke van Tuijl, Ineke Lieste, Angelique van den Hout, Barbara Willaert, Claudia Schouten, Hans Haarler, Laura Willemsen en Gerjanne Tiemens Foto’s: René Vriezen, Ruben Janssen, Margriet van de Waeter, Conny Bloemendaal, Noor Bongers, Laura Willemsen en Gerjanne Tiemens Vormgeving: Studio Redlab en Gerjanne Tiemens De werkgroep Gezonde Wijk bestaat uit: Barbara Willaert (gemeente Arnhem), Barbara.Willaert@arnhem.nl Ed van Dael (gemeente Arnhem), ed.van.dael@arnhem.nl Melissa Davina (Sportbedrijf Arnhem), Melissa.Davina@arnhem.nl Lars van Driel (Iriszorg) l.driel@iriszorg.nl Margriet van de Water (STMG), m.van.de.waeter@stmg.nl Alice Somer (GGD VVGM), alice.somer@vggm.nl Lonneke van Tuil (SWOA), lvtuil@swoa.nl Ineke Lieste (STMG), Wijkverpleging-Presikhaaf@stmg.nl Gerrit Spekschoor (Sportbedrijf/Leerbedrijf Diagonaal), gerrit.spekschoor@arnhem.nl Hans Haarler (wijkmanager), hans.haarler@arnhem.nl Maria Meekes (Indigo), m.meekes@indigogelderland.nl Irm Staarink (Indigo), i.staarink@indigogelderland.nl Helene Rigter (Indigo), h.rigter@ indigogelderland.nl Claudia Schouten (Cultuurscout), claudia.schouten@kunstbedrijfarnhem.nl Nynke Verhoeven (communicatie adviseur), info@nynkeverhoeven.nl Coördinatie experiment en magazine: Noor Bongers, licht@noorbongers.nl Gerjanne Tiemens, gerjanne.tiemens@gmail.co Ideeën en input voor het volgende magazine kunt u mailen naar gerjanne.tiemens@gmail.com

5


Presikhaaf neemt initiatief! Tekst: Hans Haarler Foto’s: René Vriezen Kinderen vroegen om lampen om s’ avonds te kunnen voetballen op het Cruijffcourt. Omwonenden hadden last van auto’s die met de lichten aan rondom het voetbalveld werden gezet, het licht scheen bij hen naar binnen. Daarom kwamen ze op het idee om lichtmasten met een schakelklok aan te vragen met middelen uit het Bewonersbudget Krachtwijk Presikhaaf. Een camping in het park Presikhaaf, een extra verkeersdrempel in de straat, opfleuren van een groenstrook met bloemen, sportactiviteit in het MFC Presikhaven, sterrenkijkavond door Presikheaven, nieuwe pannen voor een kookgroep. Zomaar een greep uit nog meer bewonersinitiatieven die in de afgelopen 2 jaar zijn uitgevoerd met geld van het Bewonersbudget Krachtwijk Presikhaaf. Allemaal mooie voorbeelden van hoe bewonersinitiatieven een positief effect hebben op de leefbaarheid in de wijk.

6


Begin 2009 heeft het toenmalige ministerie Wonen, Werken en Integratie (WWI) een bewonersbudget beschikbaar gesteld voor de wijk Presikhaaf. Aan wijkbewoners de uitdaging om met deze middelen mooie en nuttige initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Het Wijkplatform van Presikhaaf Oost en West beoordelen de initiatieven of ze voldoen aan de doelstelling. Vanaf de start tot en met nu zijn er meer dan 100 aanvragen ingediend. Het aantal wijkbewoners dat betrokken is geweest bij of heeft deelgenomen aan de initiatieven is ongeveer 3000. Er is voor een bedrag van â‚Ź 250.000 aan initiatieven gehonoreerd. Het is mooi om te constateren dat bewoners initiatief willen nemen en betrokken zijn bij het wel en wee van hun wijk. Men is trots op de wijk en wil het vooral leuker en gezelliger maken; met elkaar! Het beschikbare geld is een middel om de individuele kracht van bewoners vanuit de wijk zichtbaar te maken en te stimuleren. Bewoners worden uitgedaagd om mee te doen. Door zelf het initiatief uit te voeren blijft het ook van henzelf, het is leerzaam en het draagt bij aan het zelfredzaamheid en het zelfrespect. Ook de waardering van andere wijkbewoners wordt als een warm bad ervaren en moedigt aan. Dat maakt van deze Krachtwijk uiteindelijk een Prachtwijk! Tot en met september 2011 kunnen er nog initiatieven door bewoners worden ingediend. Kijk voor de voorwaarden op www.presikhaafnet.nl (wijkontwikkeling).

7


Zichtbare Schakel: Dina Tunc Foto’s & tekst: Laura Willemsen

Dina Tunc is het gezicht van Zichtbare Schakel in Presikhaaf. Dina is wijkverpleegkundige bij Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) en werkt al meer dan twee jaar voor Zichtbare Schakel. Samen met Steunpunt Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Dinsdagochtend houdt ze van 9 tot en met 12 uur een spreekuur in Waalstaete. Tijdens het spreekuur kunnen mensen met een multiculturele achtergrond terecht met allerlei gezondheidsvragen.

8

‘Het is voor veel buitenlandse mensen onbekend wat de mogelijkheden zijn in de zorg en zorg thuis krijgen. Ik geef ze advies over allerlei gezondheidsvragen of ik verwijs ze door naar een andere specialist. Ik spreek hun taal, dat verlaagd de drempel om gezondheidsvragen te stellen. Als ze naar de huisarts gaan moeten ze hun eigen kind meenemen, dat is niet altijd prettig. Spreken in de taal van je cliënt, dat maakt Zichtbare Schakel in Presikhaaf uniek.’


‘Ik ken tachtig procent van alle mensen die dinsdag langskomen, ik weet wat hun klachten zijn en help iedereen maar al te graag. Dinsdagmiddag komt er altijd een groep van ongeveer vijftig Turkse dames naar Waelstaete. Ze kunnen dan met elkaar praten en bij mij terecht voor vragen over zorg en welzijn. Er zijn bijvoorbeeld erg veel Turkse dames met een te hoge cholesterolgehalte, ik geef ze dan advies over voeding en beweging. Het is alleen heel erg jammer dat de plek die wij in Waalstaete hebben niet groter is, de dames moeten in een klein hoekje bidden en de

groep moet door de beperkte beschikbare ruimte niet veel groter worden. Hoewel ik wel graag zou willen dat iedere Turkse vrouw hier langskomt met haar gezondheidsvragen.’ De gezondheidsspreekuur bij Dina Tunc is van 9:00 tot 12:00 (Waalstraat 36) Gezondheidsthema’s worden van 13:00 tot 15:00 uur besproken. Mail adres Dina Tunc: Wijkverpleging-allochtonen@stmg.nl

9


Vraag & Aanbod, hoe breng je het bij elkaar? Tekst: Ineke Lieste en Lonneke van Tuil foto’s: Het is een lastig iets, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Er is al heel veel, maar wat is er allemaal? Welke (hulp) vragen zijn er van mensen, bewoners en welke aanbod is er en hoe stem je het op elkaar af? In deze tijd is het niet meer gewoon dat er van alles en nog wat wordt ‘bedacht’ door professionals en dan maar kijken of je er mensen warm voor kunt maken. Maar hoe kom je dan achter de vraag en de wensen van de bewoners? Hoe weet je wat mensen nodig hebben? En moeten we zo langzamerhand niet eens af van de scheiding van doelgroepen? Om daar achter te komen is het belangrijk mensen te inspireren en te motiveren, daar is een vertrouwensband voor nodig van mensen die dichtbij staan, dichtbij wonen en herkenbaar zijn. Veel van het huidige aanbod in de wijk wordt aan de mensen bekend gemaakt via de geijkte kanalen: wijkkrant, sociale kaart, digitale nieuwsbrieven etc. Maar wie leest wat en wanneer?

10


Kunnen we wellicht meer mensen bereiken via social media zoals Facebook, Hyves? Misschien de jongere generatie? Deze middelen zijn niet zaligmakend en zijn altijd afhankelijk van de trekkers, de sleutelďŹ guren die als lijm fungeren, maar kunnen misschien een goede toevoeging zijn aan de huidige communicatiekanalen. De ervaring is in ieder geval dat het persoonlijke menselijke verhaal over een activiteit of aanbod, helpt om mensen te triggeren! De wens is uitgesproken om jong en oud meer met elkaar te betrekken, bijvoorbeeld een oudere die een vliegticket via internet wil boeken en daarmee wordt geholpen door een jongere of een studenten van de HAN of de ROC. We zijn er nog niet helemaal uit, maar met zoveel mogelijk smaakmakers uit de wijk moet het mogelijk zijn verbindingen met de wijk te leggen en misschien kan dan een mooie wens worden gerealiseerd! In elk geval het zaadje is gezaaid, wie gaat het oogsten???

11


Smaakmaker Besra Ozcan Tekst: Alice Somer foto’s: Besra Ozcan en Gerjanne Tiemens

Besra Ozcan is een van de Smaakmakers uit Presikhaaf en actief betrokken bij het ‘Experiment de Gezonde Wijk’. Besra is oorspronkelijk Turkse en woont sinds 18 jaar in Nederland. Een sterke dame met een uitgesproken mening die graag mee wil doen met het realiseren van ideeen rondom de Gezonde Wijk in Presikhaaf. Enthousiasmeren Ik ontmoet Besra op de eerste smaakmakers- bijeenkomst in Presikhaaf op 16 maart; het valt me direct op dat deze opgewekte vrouw met een heleboel (levens)- ervaring, veel te vertellen heeft, heel wat ondernomen heeft en ook nog een heleboel mooie plannen heeft, die zij het liefst in de wijk tot uitvoering brengt. Wanneer er een festival wordt georganiseerd in de wijk dan is Besra betrokken; “Ik leer daar veel van, het is goed voor mijn taal en ik ben erg sociaal ingesteld, leer graag nieuwe mensen kennen. Ik was ook mede- organisator van kinderpicknicks, ik ben dol op koken en vind het echt leuk om mensen bij elkaar te brengen en enthousiast te maken. Tja, en als moeder moet je ook van alles kunnen, toch?” lacht de vitale organisator, moeder, kokkin.

12


Stageplek Besra kent de wijk Presikhaaf goed, woont er al lang en heeft veel contacten onder andere doordat zij kinderen heeft. “Het is hier bij mij thuis altijd een zoete inval en als iemand geen eten heeft of een slaapplaatsje wil dan ben ik er voor ze. Ik vind dat heel belangrijk.” “Wat mij dwars zit is dat het zoveel moeite kost om mij helemaal goed in het Nederlands uit te drukken en daarom lukt het, ondanks alle ervaring die ik heb op allerlei terreinen toch niet om een stageplek te vinden. Ik zou dolgraag laten zien wat ik allemaal kan, zodat ik uiteindelijk een vaste baan zal hebben. Misschien lukt het mij wel, ik heb ook 10 jaar geleden met heel veel doorzettingsvermogen mijn rijbewijs gehaald.” Wens Ik zou heel graag een inloophuis runnen in Presikhaaf, een laagdrempelig inloophuis. Er zijn zoveel mensen die zoeken naar een dak boven hun hoofd, verlegen zitten om een praatje of een hapje eten. Ik zou dolgraag gastvrouw voor ze zijn. Lekker koken, aandacht geven, in gesprek gaan en iets betekenen voor een ander!

13


Werkgroep Beeldend Bezig Tekst: Angelique van den Hout Foto’s: Conny Bloemendaal

Tijdens de tweede bijeenkomst van het experiment Gezonde Wijk werd mijn belangstelling getrokken door het enthousiaste verhaal van Conny Bloemendaal over de werkgroep Beeldend Bezig. Een goed voorbeeld van hoe een activiteit een bijdrage kan leveren aan een gezonde wijk, gezonde mensen en een goede invulling van de vrije tijd. Werkgroep Beeldend bezig is een club die samen schildert en aan houtbewerking doet. De club is zo’n 35 jaar geleden opgericht door mensen die hun baan hadden verloren en iets zinvols en creatiefs wilden doen. Nu bestaat de club voornamelijk uit 65-plussers die al vele jaren lid zijn van de club, die zo’n 16 leden telt. Zelfs leden die uit Presikhaaf verhuisd zijn naar Arnhem Zuid of omliggende dorpen komen trouw elke dinsdagochtend naar de club.

14

Voorheen zat men in de Snuffelpaal maar sinds de komst van het MFC Presikhaven is dat hun thuishaven geworden. Voordeel is dat men hier hun schildersspullen kan laten staan. Het principe is gezellig bij elkaar zijn, ontspannen en creatief bezig zijn. Momenteel is Theo Bekker voorzitter en Conny Bloemendaal penningmeester. Ze is zeer gedreven lid van de club en een goed schilderes, getuige de foto’s die ik van haar schilderijen mocht zien. Iedereen schildert wat hij of zij zelf leuk vindt, soms werken ze met een thema. Zo zijn er door verschillende mensen schilderijen met tulpen gemaakt en is er een thema ‘Vrolijk zijn’ geweest waar ieder zijn eigen invulling aan heeft gegeven.


Conny uit haar zorgen over de geringe aanwas van nieuwe leden. “Het is jammer dat er geen nieuwe leden bij komen want we hebben plaats voor 20 personen, bovendien worden we allemaal ouder en het zou fijn zijn als er mensen van rond de 60 bij kwamen.” Ze merkt echter op dat veel mensen van 60 en 65 nog werken of een bijbaantje hebben, waardoor er minder tijd en behoefte lijkt te zijn voor de werkgroep Beeldend Bezig.

bewerken organiseren ze voor Kerst altijd iets bijzonders voor de leden en gaan ze één maal per jaar gezamenlijk uit eten. Ze hebben meegedaan met Tree Art, een boomkunstroute door Presikhaaf. En nu probeert Conny door haar deelname aan het experiment Gezonde Wijk een bijdrage te leveren aan het geluk en welzijn van de bewoners van Presikhaaf.

De club is zelf echter nog steeds actief. Behalve de wekelijkse bijeenkomst om te schilderen of hout te

15


De Soepsalon Tekst: Angelique van den Hout

“De Soepsalon is een recent geopend soeprestaurant vanuit Locatie Spatie aan de Grevelingenstraat in Presikhaaf.” Aan het woord is Clement Zwiers, één van de drijvende krachten achter de Soepsalon. Locatie Spatie is het gebouw waar het jongerencentrum Push en de wijkwinkel in gevestigd was voordat deze verhuisden naar het MFC Presikhaven. Het is een centraal gebouw in de wijk, dat op de nominatie voor sloop staat. Claudia Schouten, cultuurscout Presikhaaf, heeft contact opgenomen met gemeente en woningbouwvereniging Portaal en is tot een regeling gekomen waarbij het gebouw gebruikt mag worden door het Kunstbedrijf voor zolang het nog niet gesloopt

16

wordt. Locatie Spatie is inmiddels een bruisend middelpunt voor kunst en cultuur in Presikhaaf. Een maand geleden is vanuit Locatie Spatie de Soepsalon gestart door een groep vrijwilligers die onder de naam De Mallemoere in Casa de Pauw, Oude Velperweg 34, al biologisch veganistisch kookten (www.mallemoere. nl). “In februari hebben we de mogelijkheden voor een Soepsalon met het Kunstbedrijf besproken bij Locatie Spatie. En nagedacht over een geschikte openingdatum. Dat werd het concert van de Kift en onze vuurdoop in Locatie Spatie: de geboorte van de Soepsalon.”


Met een startkapitaal van het Kunstbedrijf is een inventaris aangeschaft; een grote pan, borden, bestek, glazen, servetten etc, etc. Eénmaal per week op donderdag wordt er door een groep van ongeveer 5 á 10 vrijwilligers inkopen gedaan bij de biologische winkel in Arnhem en voorbereidingen getroffen voor het koken van soep en het serveren van salades en brood. De Soepsalon opent haar deuren om 17.00u. Rond de klok van half zes worden de soep en salades geserveerd, binnen, maar bij mooi weer ook lekker buiten. Een grote pan wordt bereid, genoeg voor zo’n 40 personen. Men betaald op basis van vrijwillige donatie. De Soepsalon is bedoeld voor alle bewoners van Presikhaaf, de soep is 100% halal, want biologisch veganistisch. Het doel is met het serveren van soep terug te gaan naar de basis van eten. Inzetten voor elkaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

Tot nu toe is de Soepsalon een groot succes. Na het concert op 17 maart is er een promotiecampagne opgezet om de Soepsalon bekend te maken in de wijk. Er zijn brownies gebakken en samen met een folder huis aan huis bezorgd en uitgedeeld in het Winkelcentrum Presikhaaf. Er werd veel gesproken met bewoners en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De eerste keer dat de Soepsalon open was kwamen er 25 mensen eten, jong en oud. De kosten die gemaakt worden voor het bereiden van de soep worden tot nu toe door de vrijwillige donaties redelijk gedekt. Door mond op mond reclame hoopt men dat het aantal bezoekers zich in stijgende lijn voortzet. De vrijwilligers gaan op 1 mei ook cateren voor de Kunstenaarsroute van het Kunstbedrijf. Ook daarmee hoopt men de bekendheid te vergroten.

17


Smaakmaker Frida van de Putte tekst & foto: Margriet van de Waeter Frida van de Putte (82 jaar) woont 14 jaar in Presikhaaf en heeft als wijkbewoonster een aantal initiatieven opgezet. “Het is allemaal begonnen met de telefooncirkel vier jaar geleden” vertelt Frida. Enkele medeflatbewoners die hulp nodig hadden en niet in staat waren buren te waarschuwen en pas na dagen werden gevonden, hebben haar aan het denken gezet. Nu belt zij elke ochtend om 08.30 uur de eerste deelnemer van de telefooncirkel, die weer de tweede deelnemer belt en zo verder. Op dit moment nemen acht mensen deel. “Wij zijn een soort familie van elkaar geworden en bieden elkaar nu ook spontaan hulp aan”. De laatste deelnemer belt altijd Frida, zodat de cirkel weer rond is. Wordt de telefoon ergens niet opgenomen, dan wordt Frida gewaarschuwd. Als zij zelf ook geen gehoor krijgt, waarschuwt zij de politie. Frida beschikt over telefoonnummers van kinderen en vrienden van de deelnemers, zodat zij gewaarschuwd kunnen worden. Omdat uit deze dagelijkse telefoontjes ook problemen naar boven kwamen, ontstond één jaar geleden het idee van burenhulp. Burenhulp is gebaseerd op ontmoeting, hulp vragen en hulp bieden. Twee dagdelen in de week kunnen zowel jong als oud elkaar ontmoeten in de Klup. “Hier ontstaan de matches. Mensen leren elkaar kennen en durven hun noden te vertellen”. Iedereen uit Presikhaaf kan hier met een (hulp)vraag terecht, maar ook om hulp aan te bieden. “Er zijn al vriendschappen uit ontstaan, maar ook mensen die voor elkaar kleine karweitjes doen of voor elkaar gaan koken. Het lijken maar kleine dingen, maar die zijn o zo belangrijk”. Zijn vragen niet zelf op te lossen, dan wordt contact met professionals gezocht. Frida, zelf bestuurslid van Burenhulp, organiseert gezamenlijk activiteiten als een paaslunch, kerstdiner en elke maand een bingo. Maar het is ook mogelijk om gewoon voor een praatje of om te kaarten naar de Klup te komen. “Niks moet en het samenhorigheidsgevoel onder de bezoekers is erg groot”. De Klup Iedere vrijdag- en zaterdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur aan de Vrij Nederlandstraat 61. Iedereen is welkom.

18


19


Proeftuin ‘Kijk op diabetes’ Tekst: Alice Somer foto’s: Noor Bongers en Ruben Jansen Ytje Zweers en Kadiriye Moerkens werken allebei in de huisartsenpraktijk van dokter Delleman en Bulbul in het gezondheidscentrum Presikhaaf. Ytje is oorspronkelijk diabetes verpleegkundige en werkt net als Kadiriye in de functie van praktijkondersteuner (POH-er). Deze professionals vullen elkaar goed aan!

20


Diabetes Presikhaaf is een multiculturele wijk, er wonen mensen met allerlei achtergronden. Van mensen met een Turkse, een Marokkaanse en Surinaamse achtergrond is bekend dat zij een groter risico lopen op het krijgen van diabetes, suikerziekte in de volksmond. Ook is de kans op diabetes type2 groter wanneer een van de ouders de ziekte heeft of heeft gehad. Op deze factoren heb je geen invloed, waar je wel vat op hebt is op je eigen leefstijl. Diabetes is een vervelende ziekte, na verloop van tijd kun je als gevolg van deze ziekte nare complicaties oplopen. Het is fijn als je er op gewezen wordt dat je door een bewustere leefstijl aan te nemen een hoop ellende kunt voorkomen en lekker gezond en vitaal oud kunt worden.

Gezonde leefstijl “Wij begeleiden en ondersteunen patiënten met fors overgewicht of met (voortekenen) van diabetes. De dokter stuurt hen naar ons toe om samen een stappenplan te maken. Tijdens het intake-gesprek gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem en wat er voor nodig is om de spiraal waarin mensen met ongezond gedrag zitten te doorbreken”. Soms is er een aanleiding, waardoor het mensen niet lukt om letterlijk in beweging te komen. Het kan zijn dat mensen druk zijn en te vaak en veel een snelle en vette maaltijd eten. Maar ook eenzaamheid of financiële problemen kunnen ten grondslag liggen aan een ongezonde leefstijl, waar uiteindelijk gezondheidsklachten uit voortkomen. Ytje en Kadiriye proberen tijdens een aantal gesprekken hun patiënten meer bewust te maken van hun (voedings) keuze en hen te motiveren om naar een sportschool of beweegclub in de wijk te gaan.

21


Drempel Kadiriye: “Voor vrouwen met een niet-westerse achtegrond is het extra belangrijk om zich welkom te voelen in de sportschool. Niet overal mag gesport worden met een hoofddoek op en ook sporten deze vrouwen niet gemengd. Dat betekent dat de drempel om te sporten vaak te hoog ligt. Er is een nieuwe sportgelegenheid gestart in de Rietgrachtstraat, EVA. Ondanks dat het in het stadscentrum, buiten de wijk ligt, is er vanuit onze praktijk veel belangstelling om te sporten bij EVA. Ook het lidmaatschap blijkt geen groot probleem te zijn voor de meesten.

22

Confronteren Kadiriye is oorspronkelijk Turkse, zij kent de cultuur en weet naast haar professionele inbreng ook haar culturele achtergrond in te zetten in haar werk. Hoewel zij in eerste instantie op de betrekking zit met haar patiënten, loopt zij er ook niet voor weg om hen te confronteren met hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. “Ik kan dat doen omdat ik lang in de wijk heb gewoond en de mensen ken. Ze zien mij soms ook als rol-model: “Als zij het kan, dan kan ik ook wat bereiken”. Ytje zegt dat anders te doen. Zij geeft als voorbeeld dat ze een Marokkaanse patiënt had die heel goed haar best deed om te werken aan haar leefstijl. Toch bezocht deze dame de informatie-bijeenkomsten niet, terwijl die zo interessant voor haar zouden zijn, dacht Ytje. “Ik heb haar gebeld, gewoon uit belangstelling. “Ik denk dat u deze voorlichtingen heel prettig zou vinden en goed kunt volgen.” Op de volgende bijeenkomst kwam de dame en was heel enthousiast en geïnteresseerd. Ze had dat extra duwtje en de stimulans kennelijk nodig”.


Proeftuinen Naast Amsterdam is Arnhem een van de twee steden in Nederland waar een Proeftuin ‘Kijk op diabetes’ is opgezet door de Nationale Diabetes Federatie (NDF). Ook het Voedingscentrum en het NISB zijn betrokken. Doelstelling is om mensen met een verhoogd risico op diabetes type2 vroegtijdig op te sporen en om hen aan te zetten tot een gezonde leefstijl. De NDF richt zich vooral op moeilijk bereikbare groepen. Alice Somer is namens de GGD (VGGM) de lokale coordinator van de Proeftuinen Arnhem en ziet kansen voor de vroegtijdige opsporing van diabetes wanneer deze structureel onderdeel uit gaat maken van ‘Het experiment de Gezonde Wijk’. Op korte termijn wordt een meeting georganiseerd vanuit Gezondheidscentrumtrum Presikhaaf. ‘Professionals’ gaan in gesprek met de mogelijke doelgroep, dagen hen uit en vragen hen om de sleutel tot de juiste benaderingsstrategie.

23


Leerbedrijf Diagonaal: innovatie Tekst & foto: Mina Yacoub Ik ben Mina Yacoub en ik studeer Sociaal Cultureel Werk werk op het Rijn IJssel. Toen ik 6 was, zijn mijn ouders en ik uit Irak vertrokken omdat het daar niet meer veilig was. Op mijn 9e ben ik in Nederland terecht gekomen, de 3 jaar ervoor heb ik heel veel gezien en heel veel meegemaakt. Deze ervaringen hebben mij een bepaald beeld gegeven over het leven. Ik heb gezien dat de wereld heel hard kan zijn, maar dat er genoeg goede mensen zijn die anderen willen helpen, dat heeft mij geïnspireerd in de visies die ik nu heb, waardoor ik voor deze opleiding heb gekozen.

Wat betekent Presikhaaf voor mij? : De visies die ik heb over het leven, voer ik uit in Presikhaaf, Presikhaaf is een multiculturele wijk met veel mooie mensen en veel creativiteit. Het is heel inspirerend om de dwarsverbanden te zien in Presikhaaf, en met dwarsverbanden bedoel ik: verschillende nationaliteiten die samen activiteiten bezoeken en verschillende instanties die samen projecten opzetten. Als ik Presikhaaf in één zin moet beschrijven: een bruisende wijk met veel positieve mensen!

24


en liefde voor het vak

Leerbedrijf Diagonaal Diagonaal is een leerbedrijf waar ik mijn hele Sociaal Cultureel Werk- traject als leerwerknemer heb doorlopen. Ik ben erg dankbaar dat ik hier terecht ben gekomen! Door de steun en begeleiding die je krijgt bij Diagonaal kan je je persoonlijk heel goed ontwikkelen, maar ook in je werk krijg je de ruimte om te ontwikkelen. Diagonaal is een bedrijf wat gerund wordt door studenten en een aantal professionals. Onze samenleving is erg aan het veranderen en aan het ontwikkelen, Diagonaal is daar een mooie weerspiegeling van. Het is bijvoorbeeld erg ďŹ jn dat verschillende disciplines op de werkvloer elkaar weten te vinden en elkaar helpen met de te maken opdrachten. Ik heb het idee dat wij op deze manier erg goed op weg zijn. Diagonaal heeft dit jaar haar 3-jarige bestaan gevierd, 3 jaar vol innovatie en liefde voor het vak. 25


Cultuur geeft een gezonde ontmoeting Tekst: Barbara Willaert en Claudia Schouten Foto’s: Noor Bongers en Gerjanne Tiemens Op 6 april was er weer een inspirerende bijeenkomst over De Gezonde Wijk Presikhaaf en stond dit keer in het teken van Wensen brengen Geluk! Deze titel alleen al geeft veel energie. Op de avond hebben we ons met veel plezier bezig gehouden met het onderwerp “Cultuur geeft een gezonde ontmoeting”. De eerste verbindingen waren al snel gelegd, want het podium van de Willem Dreesschool roept om artiesten en de artiesten van Locatie Spatie zoeken een podium! Het podium is bedoeld om door middel van voorstellingen, optreden etc. integratie te bewerkstelligen tussen jong en oud in de wijk! Kunst en cultuur gaan ook over identiteit, net als de mensen uit de wijk. Creativiteit geeft energie aan mensen en brengt je op ideeën waar je misschien eerder niet zo snel aan zou denken. We vinden het dus heel goed als de mensen die in Presikhaaf wonen, op de hoogte zijn van alle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (zoals schilder- en zanglessen). Onze wens is dan ook dat we bijvoorbeeld via informatiepanelen in de wijk zichtbaar maken wat je allemaal aan creatieve en ontspannende dingen kan doen en waar je heen moet. Dus een soort kunstroute die je kan bewandelen in de wijk! Namens de smaakmakers “Cultuur”, Barbara Willaert Claudia Schouten

26


27


Samen met je buren een tafel maken? Tekst: Gerjanne Tiemens Foto’s: Nils Roemen en Gerjanne Tiemens Vorig jaar ontmoetten Nils Roemen (Waarmakerij, Nijmegen) en Gerrit Snijders (meubelmaker, Arnhem) elkaar. Nils is een enthousiaste pionier die dingen in gang zet met behulp van sociale overwaarde en Gerrit maakt de mooiste meubels van hout, soms alleen in zijn werkplaats, maar steeds vaker in workshops, samen met buurtgenoten of medewerkers van bedrijven. Al pratende bedachten Nils en Gerrit samen de sociale overwaarde tafel; een tafel gemaakt van verschillende stukjes hout, bij elkaar gebracht door bijvoorbeeld de mensen uit een straat of bedrijf. De meeste mensen hebben wel ergens een stukje hout liggen waar je niet echt iets mee kunt, maar met al die stukjes bij elkaar maak je samen de mooiste tafel. De eerste tafel werd gerealiseerd met de mensen bij Nils in de straat en rond Hoe zou het zijn als de omwonenden van dit stukje groen samen een picknicktafel gaan maken? Een tafel van verbinding en herkenning. Een tafel waar weer met elkaar gepraat wordt, in plaats van over elkaar. Kortom, een bijzondere tafel op een bijzondere plek in een bijzondere wijk. Al doende leert men elkaar kennen èn men creëert samen een plekje om elkaar buiten te ontmoeten deze zomer!

28


Wat is sociale overwaarde? Datgene wat over is of gemist kan worden op de plek waar het nu niet van waarde is terwijl het door het op een andere plaats in te zetten, op een ander manier te verbinden, weer van nut kan zijn. Het gaat hierbij niet om geld maar om materiĂŤle zaken, ideeĂŤn, toegang of vormen van hulp.

29


Experiment Gezonde Wijk Presikhaaf - 2  

Het tweede digitale magazine over experiment Gezonde Wijk Presikhaaf.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you