Page 1

BABY

PLANNER

Burgemeester de Raadtsingel 91 E Mirjam Filius 3311 jg Dordrecht Rianne van Utrecht Kirsten Sรถrensen Vivian Hofman

Gezondheidscentrum Eureka Burgemeester de Raadtsingel 91 E 3311 JG Dordrecht Telefoon (078) 614 81 13 SPOED (078) 820 09 96 www.verloskundigendesingel.nl


Orthopedie LivitLivit Orthopedie Uw specialist het gebied Uw specialist op hetop gebied van van therapeutische elastische therapeutische elastische kousenkousen (TEK) (TEK) Het dragen van TEK tijdens de zwangerschap voorkomt: Het dragen van TEK tijdens de zwangerschap voorkomt: Pijnlijke en vermoeide Pijnlijke en vermoeide benenbenen Vocht in de benen Vocht in de benen

Beladvies voor advies een afspraak voor het aanmeten Bel voor of eenof afspraak voor het aanmeten van van TEKonze met klantenservice onze klantenservice 0882000. -245 2000. TEK met op tel: op 088tel: -245

T+31(0)78 20 • www.kraamzorgmadelief.nl T+31(0)78 205 02205 20 02 • www.kraamzorgmadelief.nl

2 16052 Livit advertenie TEK Babyplanner 90x64 mm.indd 1 Livit advertenie TEK Babyplanner 90x64 mm.indd 1

m m me e ettt

aorg c c ch h httt org rg

en en en ekende ekende kende zorg zorg zorg XL LL ren en enbaby baby babyen en en

tijd ijd jd met met metXL XL XL

ele ele le gezin. gezin. gezin.

Zorg liefde Zorg metmet liefde voor leven. voor hethet leven.

worden van) Spataderen (erger(erger worden van) Spataderen

07-06-16 07-06-16 09:36 09:36

voor meer voorinformatie: meer informatie: www.elmar-kraamzorg.nl www.elmar-kraamzorg.nl

De beste zorgzorg De beste voorvoor jou en baby joujeen je baby VanVan harte gefeliciteerd met met uw zwangerschap! harte gefeliciteerd uw zwangerschap! De Vriesstraat 20 De Vriesstraat 20 3261 PC Oud-Beijerland 3261 PC Oud-Beijerland Tel: 0186-61 47 52 Tel: 0186-61 47 52

Marshallweg 13 Marshallweg 13 3068 JN Rotterdam 3068 JN Rotterdam Tel: 010-767 00 74 Tel: 010-767 00 74

au cade stko mel elko mstcadeau Kies jeKw w je s ie g! Bel 0181 14 40 hrijvin Bel390181 39of14 40 ofbij insc bij inschrijving! meld je aan via meld je aan via www.kraameiland.nl www.kraameiland.nl

MAXIMAAL MAXIMAAL O N T S PA N N E N O N T S PA N N E N TIJDENS JE TIJDENS JE KRAAMTIJD! KRAAMTIJD! Kraamzorg met m e e r Karaanadm a zco hr tg met

meer aandacht

KraamzorgXL levert uitstekende zorg

voor de kersverse moederlevert en baby en KraamzorgXL uitstekende zorg een ontspannen XL en baby en voor de kraamtijd kersverse met moeder aandachteen – voor het hele gezin. ontspannen kraamtijd met XL

aandacht – voor het hele gezin.

w w ww w ww w w...kk kr r ra a aa a am m mzzzo o or r rg g gxx xlll...n n nlll w w ww w ww w w...kk kr r ra a aa a am m mzzzo o or r rg g gxx xlll...n n nlll

Een persoonlijke intake ter Een persoonlijke kennismakingintake ter

kennismaking Een vaste kraamverzorgster Een vaste

www.kraamzorgxl.nl www.kraamzorgxl.nl MAXIMAAL

Een Een Eenpersoonlijke persoonlijke persoonlijke O N T S P A NM NA EN XIMAAL intake intake intaketer ter ter Een Een Eenpersoonlijke persoonlijke persoonlijke T I J D E NO SNJTES P A N N E N kennismaking kennismaking kennismaking intake intake intaketer ter ter K R A A M TTI J I JDD! E N S J E kennismaking kennismaking kennismaking Een Een Eenvaste vaste vaste B e l o nKs R ! AAMTIJD! kraamverzorgster kraamverzorgster kraamverzorgster 0183-850786 Een Een Eenvaste vaste vaste Bel ons! kraamverzorgster kraamverzorgster kraamverzorgster 0183-850786 Goed Goed Goedopgeleide, opgeleide, opgeleide, ervaren ervaren ervarenen en enattente attente attente Goed Goed Goedopgeleide, opgeleide, opgeleide, kraamverzorgsters kraamverzorgsters kraamverzorgsters ervaren ervaren ervarenen en enattente attente attente kraamverzorgsters kraamverzorgsters kraamverzorgsters Jullie Jullie Julliethuis, thuis, thuis,jullie jullie jullie gewoontes gewoontes gewoontes Jullie Jullie Julliethuis, thuis, thuis,jullie jullie jullie gewoontes gewoontes gewoontes XL XL XLaandacht aandacht aandacht voor voor voor

kraamverzorgster Goed opgeleide, ervaren en attente Goed opgeleide, kraamverzorgsters ervaren en attente kraamverzorgsters Jullie thuis, jullie gewoontes Jullie thuis, jullie gewoontes XL aandacht voor moeder, baby én XL aandacht voor gezin moeder, baby én gezin

WWW.KRAAMZORGXL.NL M M MA A AX XXIIIM M MA A AA A ALLL. K R A A M Z O R G X L . N L W W W O O ON N NTTTSS SP P PA A AN N NN N NEE EN N N M M MA A AXXXIIIM M MA A AA A ALLL TTTIIIJ J JD D DEE EN N NSS SJ J JEE E O O ON N NTTTSS SP P PA A AN N NN N NEE EN N N KKKR R RA A AA A AM M MTTTIIIJ J JD D D!!! TTTIIIJ J JD D DEE EN N NSS SJ J JEE E BB Beeelll o o n sssA !A !A ! A Ko KKnnR R R A AM M MTTTIIIJ J JD D D!!!

0183-850 786 0183-850 786 00 011188 8333---88 855500 077788 866 6 BB Beeelll o o on n nsss!!!

00 011188 8333---88 855500 077788 866 6

moeder, moeder, moeder,baby baby babyén én én XL XL XLaandacht aandacht aandachtvoor voor voor gezin gezin gezin moeder, moeder, moeder,baby baby babyén én én gezin gezin gezin

Kraamzorg Kraamzorg Kraamzorg Kraamzorg Kraamzorg Kraamzorg De DeDrechtstromen Drechtstromen De Drechtstromen De DeDrechtstromen Drechtstromen De Drechtstromen Kraamzorg Kraamzorg Kraamzorg De DeDrechtstromen Drechtstromen De Drechtstromen Kraamzorg Kraamzorg Kraamzorg Kleinschalige Kleinschalige Kleinschalige organisate organisate organisate De DeDrechtstromen Drechtstromen De Drechtstromen Kleinschalige Kleinschalige Kleinschalige organisate organisate met metmet kraamzorg kraamzorg kraamzorg op op maat. maat. oporganisate maat. Wij Wijwerken werken Wij werken inin regio regio inRotterdam, regio Rotterdam, Rotterdam, Drechtsteden, Drechtsteden, met met met kraamzorg kraamzorg kraamzorg op opDrechtsteden, maat. maat. op maat.

Alblasserwaard Alblasserwaard Alblasserwaard en Hoekschewaard. Hoekschewaard. enin Hoekschewaard. Wij Wijwerken werken Wijen werken in in regio regio Rotterdam, regio Rotterdam, Rotterdam, Drechtsteden, Drechtsteden, Drechtsteden, Alblasserwaard Alblasserwaard Alblasserwaard en en Hoekschewaard. Hoekschewaard. Hoekschewaard. ||078 www.drechtstromen.nl www.drechtstromen.nl www.drechtstromen.nl 078 –en –|641 641 078 46 46 – 98 641 98 46 98

||078 www.drechtstromen.nl www.drechtstromen.nl www.drechtstromen.nl 078– –|641 641 07846 46 – 98 641 98 46 98 per pergezin gezin per gezin Workshops Workshops Workshops voor voor voor één éénkraamverzorgster kraamverzorgster één kraamverzorgster moeder moeder moeder en enkind kind en kind per pergezin gezin per gezin Workshops Workshops Workshops voor voor voor één éénkraamverzorgster kraamverzorgster één kraamverzorgster moeder moeder moeder en enkind kind en kind Drecht0029_Advertentie_90x64mm_v2.indd Drecht0029_Advertentie_90x64mm_v2.indd Drecht0029_Advertentie_90x64mm_v2.indd 11 1

Drecht0029_Advertentie_90x64mm_v2.indd Drecht0029_Advertentie_90x64mm_v2.indd Drecht0029_Advertentie_90x64mm_v2.indd 11 1

13-1-2015 13-1-2015 13-1-2015 15:30:12 15:30:1215:30:12

13-1-2015 13-1-2015 13-1-2015 15:30:12 15:30:1215:30


ZORGPAD WANNEER WAARSCHUWEN: -

ongerustheid regelmatige weeën die elke 4-5 minuten komen gebroken vliezen minder leven plotseling ruim bloedverlies persoonlijke instructies van je verloskundige

Weken

Wat doet uzelf?

Wat doet uw verloskundige?

8-10

• Eerste afspraak verloskundige; • Termijnecho; • Huisarts en apotheek inlichten over zwangerschap; • Nadenken en beslissen over prenatale screening of NIPT.

• Termijnecho maken; • Counseling; • Stivoro / VMIS toepassen.

10-12

• Verloskundige-intake; • Bloed laten prikken; • Evt. screening of NIPT laten verrichten; • Verzekering bellen; • Kraamzorg regelen/kraampakket aanvragen.

• Lab.form meegeven; • Evt. counseling SEO en; papieren meegeven.

15-17

• Bezoek verloskundige; • Afspraak SEO* regelen; • Evt. op zoek naar zwangerschap-/ borstvoedingscursus.

• Lab. bespreken; • Afspraak SEO checken.

20-22

• SEO laten verrichten.

22-26

• Bezoek verloskundige;

26-28

• Bezoek verloskundige;

27

• Evt. irr antistoffen / RhD / Rhc anti-lichamen laten prikken.

• Evt. bloedprikken op irr antistoffen / RhD / Rhc anti-lichamen.

28-32

• Bezoek verloskundige; • Hb laten prikken (bij 30 wkn); • Geboorteplan maken.

• Folders KNOV meegeven; • Hb prikken / Anti-D toedienen bij 30 wkn.

34-36

• Bezoek verloskundige; • Liggingsecho.

• Geboorteplan bespreken; • Liggingsecho maken; • Belinstructies geven.

37, 39 en 40

• Bezoek verloskundige.

• Informatie rondom overtijdscontrole

41-42

• Bezoek verloskundige, een overtijdscontrole en overname.

• Afspraak maken voor overtijdscontrole

• Uitkomst SEO bespreken; • Gewenste voeding bespreken; • Plaats bevalling bespreken.

Opmerkingen


Aangifte Is jullie kindje geboren? Zorg er dan voor dat je hem of haar binnen 3 werkdagen na de geboorte aangeeft bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar jullie kindje geboren is.

Babykamer Weet je al waar de babykamer komt? Dan wil je die natuurlijk verven, behangen en inrichten. Zorg ervoor dat de kamer tussen de 32e en 37e week van je zwangerschap helemaal af is!

Beauty Tijdens je zwangerschap zorgt het vrouwelijke hormoon oestrogeen voor prachtig, glanzend haar en een gave huid. Ben je toch ontevreden over je uiterlijk, ga dan wat vaker naar de kapper en je schoonheidsspecialiste voor meer zelfvertrouwen en mooi zwanger zijn.

Bevalling Voor je bevalling en kraamtijd moet je zelf de bedklossen, uitzet en het kraampakket regelen. Ons land kent een unieke keuzevrijheid waar je wilt bevallen: thuis of in het ziekenhuis. Laat je goed voorlichten voordat je die keuze maakt.

Borstvoeding Borstvoeding is de beste voeding voor zuigelingen, versterkt de emotionele band met je kindje, is altijd beschikbaar, op de juiste temperatuur en hygiënisch. Niet iedereen kan of wil borstvoeding geven. Ga bij vragen naar je kraamhulp of het consultatiebureau.

Erkenning Zijn jullie niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan kun je de erkenning regelen bij het Stadkantoor

Rhena Als je in het ziekenhuis gaat bevallen kun je samen met je partner een kijkje nemen in de bevalsuites. De verloskundige heeft meer informatie over data.

Echo en pretecho Tijdens je zwangerschap worden twee echo’s gemaakt: de ‘termijn echo’ rond de 10e week en de ‘screening echo’ rond de 20e week van de zwangerschap. Bij een echobureau kun je een ‘pretecho’ laten maken als leuk cadeau voor a.s. opa’s en oma’s en voor jullie zelf. Tijdens je zwangerschap worden er 3 echo’s gemaakt : de “termijnecho” rond de 9e week en de “screeningsecho” rond de 20e week van de zwangerschap. Bij 35 weken maken we een echo om de ligging van de baby te bepalen.

Fitness Tijdens je zwangerschap kun je met lichamelijke klachten te maken krijgen. Rug-, bilen beenklachten, bekkenproblemen of anders.Er zijn cursussen die ervoor zorgen dat je fitter blijft en je spieren sterker worden, zoals de NVFB-ZwangerFit® cursus.

Uitzet Vanaf de 6e maand van je zwangerschap begin je met de voorbereidingen voor de komst van je kindje. De uitzet bestaat uit alles voor het slapen, het in bad gaan, de verzorging, voeding en kleding. Op het internet vind je handige lijsten.

Verloskundige Zij begeleidt het gehele traject, voorziet je van informatie en advies, staat voor jullie klaar bij vragen of onzekerheden, staat je bij de bevalling terzijde en grijpt in wanneer dat nodig is.

Zwangerschapscursus Ben je 20 weken zwanger dan is het tijd om naar een zwangerschapscursus te gaan. Niet verplicht, maar wel een nuttige voorbereiding op de verdere zwangerschap en de bevalling.

Geboortekaartjes Geboortekaartjes zijn er in vele soorten en maten. Van traditioneel tot hip. Op internet vind je talloze mogelijkheden om van jullie geboortekaartje iets persoonlijks te maken.

Kraamhulp Ben je 12 weken zwanger vraag dan je kraamhulp bij een kraamzorginstelling aan. Informeer je zorgverzekeraar over je zwangerschap en vraag daar een kraampakket aan. De toewijzing verschilt per verzekeraar. Neem bij vragen contact op met je verloskundige.

Kraampakket In een kraampakket zit alles voor de thuisbevalling: matrasbeschermer of kraammatras, kraamverband, net-/stretchbroekjes, (verband) watten, steriele gaasjes, koortsthermometer, ontsmettingsmiddelen en een navelklem. Je moet het voor de 7e maand in huis hebben.

Misselijkheid Driekwart van de zwangere vrouwen heeft last van misselijkheid die meestal in de 3e of 4e maand weer verdwijnt. De precieze oorzaak is onbekend. Blijft of verergert de misselijkheid neem dan contact op met je verloskundige.

Burgemeester de Raadtsingel 91 E 3311 jg Dordrecht

Profile for Gericht Media BV

Babyplanner bp0036  

Babyplanner bp0036