Page 1

Katalog 2013 DIGITALE ORDBØKER APPS FOR MOBIL SPRÅKRØR BØKER

KUNNSKAPSFORLAGET.NO

ORDNETT.NO


Engelsk De engelske oppslagsordene har uttalen angitt i lydskrift og de norske oppslagsordene har kjønn angitt. Amerikansk-engelske former oppgis

Bøker 18 PRODUKTER

Apps for mobil 2 PRODUKTER

Digitale ordbøker 6 PRODUKTER

Språkrør 1 PRODUKT

KUNNSKAPSFORLAGET / ENGELSK

SIDE 03/34


Innhold Norsk

SIDE 3

Engelsk

SIDE 12

Fransk

SIDE 17

Tysk

SIDE 22

Spansk

SIDE 29

Italiensk

SIDE 33

Svensk

SIDE 43

Russisk

SIDE 48

Portugisisk

SIDE 52

Andre språk

SIDE 56

Kryssord

SIDE 60

Fag

SIDE 69

Barn

SIDE 74

Visuell

SIDE 81

Om Kunnskapsforlaget Kunnskapsforlaget ANS har siden opprettelsen i 1975 vært Norges ledende utgiver av leksikon, ordbøker og andre oppslagsverk i bok og elektronisk form. Kjente merkevarer Kunnskapsforlaget utgir er Kunnskapsforlagets blå ordbøker, ordbokserien Lingua, Tanums store rettskrivingsordbok, Bokmålsordboka og www.ordnett.no. Kunnskapsforlaget hadde 18 ansatte per 1. januar 2013. Forlaget eies 50/50 av H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA. Kunnskapsforlaget ledes av et styre på seks medlemmer. Styret har følgende sammensetning: Kari-Anne Haugen (styreleder) Kjell Bohlund Anne Cathrine Knudsen Ulv Pedersen Ellen Prebensen Svein Skarheim Forlagssjef er Thomas Nygaard. Besøksadresse: Gullhaug torg 1, Nydalen, Oslo Postadresse: Postboks 4432 Nydalen, 0403 Oslo

KUNNSKAPSFORLAGET / INNHOLD

SIDE 02/34


Engelsk lommeordbok

Ordnett Basis

Spansk blå ordbok

Engelsk-norsk / norsk-engelsk

Grunnleggende digitale ordbøker

spansk-norsk, norsk-spansk Henning Larsen (red.), Knut Andreas Eek (norsk fagkonsulent)

Innholdsrik og hendig til både norsk- og

Inneholder basisordbøker for norsk, som gir

Atlas for utforsking av hovedsystemene i

engelsktalende som trenger raske oppslag.

deg definisjoner, rettskrivning, synonymer

menneskekroppen.

m.m.. Det omfattende ordutvalget (ca. 33 000

Pakken inneholder også Engelsk ordbok,

Menneskekroppen er satt sammen av

ordbokartikler) er hovedsakelig hentet fra

selve standardverket blant norske

celler, vev og organer som virker sammen

dagligliv, reiseliv og nyhetsbildet. De

engelskordbøker i det mellomstore formatet.

på en svært raffinert måte. Anatomisk atlas

engelske oppslagsordene har uttalen angitt

viser hvordan de forskjellige enhetene er

i lydskrift og de norske oppslagsordene har

oppbygd, og hvordan de virker. Boken

kjønn angitt. Amerikansk-engelske former

omfatter 350 illustrasjoner og har over

oppgis, med mindre de er reglmessige.

1500 forskjellige termer, alle med engelsk

Boken ble grundig oppdatert i 2010 for å

oversettelse. Hver term har korte, presise

ajourføres med dagens språklige

definisjoner på norsk. detaljerte, oversiktlige

virkelighet. Den fikk bl.a. mange nye

og nøyaktige tegninger gir en visuell

oversettelser og flere amerikanske uttrykk.

forklaring av termene. Anatomisk atlas er

En parlørdel gir ord og uttrykk som kan

utviklet av mer enn 300 medisinske

være nyttige i situasjoner som turister ofte

spesialister. Boken egner seg godt innenfor

havner i. Midtsidene inneholder fakta,

alle typer helsefaglige studier.

praktiske opplysninger og enkel Anatomisk atlas er utgitt i samarbeid med

grammatikk.

det kanadiske forlaget QA International. Boken inneholder en kode som du taster inn for å få to måneders tilgang til Engelsk digital ordbok på www.ordnett.no.

2010 • 7. UTG.

2010 • 7. UTG.

2010 • 7. UTG.

ISBN 9788257321703

ISBN 9788257321703

ISBN 9788257321703

VEIL. PRIS: 249,-

VEIL. PRIS: 249,-

VEIL. PRIS: 249,-

KJØP PRODUKT HER

KJØP PRODUKT HER

KJØP PRODUKT HER

KUNNSKAPSFORLAGET / ENGELSK

SIDE 04/34

Kf katalog 2