Page 1

Програми

за развитие

на Бизнеса за България


Siberian Health

открива вратите на СВЕТА НА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ!

01

Успех Високи доходи Признание Победа Качествено ново ниво на живота

Добре дошли в света,където Вие сами можете да промените към по-добър своя живот! Участвайте в програмите на Компанията-благодарение на тях Вие ще можете да станете успешни,професионални и силни. Вие ще се окажете в центъра на внимание на Главната сцена на Празника на Деловия Успех на нова ниво и с нова победа. Станете победител и получете грандиозно Признание! Стотици хиляди живи истории на Успеха на Консултантите-ярък пример за това,как използвайки Програмата за Развитие на Бизнеса, Консултантите на Компанията се придвижват нагоре по кариерната стълбицата,достигат нови височини в бизнеса и се развиват.

Създайте своята легенда,открийте за себе си света на удивителните възможности и Вие ще видите, че със Siberian Health е

ВЪЗМОЖНО ВСИЧКО!

Присъединете се точно в този момент!


02

съдържание

ЗА ВСИЧКИ

ЗА НОВИТЕ КОНСУЛТАНТИ

04

08 програма

Личен

програма

Кариера

дебют

24 програма

клуб

500

Подробните условия на страница 42-45

12 програма

Бърз

Подробните условия на страница 30-33

СТАРТ


03

За Консултантите 1-5 ниво,

ЗА КОНСУЛТАНТИТЕ 3-4 ниво

За Водещите консултанти,

Водещи консултанти, Премиер-консултанти

16 Подробните условия на страница 34-35

програма

re-СТАРТ

Премиер-консултанти, Професионали

20 програма

Подробните условия на страница 36-41

Аритметика на

УСПЕХА, 5 или

26 програма

Подробните условия на страница 46-47

Пътешествие

до морето

Програмата за Развитие на Бизнеса преди всичко е предназначена за Консултанти извършващи дейност в Бизнес-частта на Премиялния плана на Siberian Health. Участието в програмите за Развитие на Бизнеса е доброволно. Не трябва да се се заплаща за участие в Програмите. Консултантът в произволен момент може да прекрати участие в Програмите без да заплаща каквито и да е глоби. Обращаме Ви внимание,че успеха с бизнеса на Siberian Health, както и с кой да е друг се явява резултат от приложен труд и усилия. Създаването и поддържането на бизнес със Siberian Health е реално, но то не се явява възможност за лесно забогатяване. Ние Ви пожелаваме успех!


04

програма

Кариера

За Консултанти от всички нива Главна програма на Компанията, която отразява вашия успех в бизнеса!

Професионалист Премиер-консултант Водещ консултант • Билет за Бизнес конгрес или за Празник на деловия успех на Компанията • Значка на Водещ консултант

• Значка на Премиер-консултант • Билет за Бизнес конгрес или за Празник на деловия успех на Компанията • Билет за обучаващ семинар «Системата в действие»

• Златна значка на Професионалист • Лаптоп

лидер

Водещ лидер

• Златна значка на Лидер със сапфир • Прожекционен апарат + личен микрофон • Обучение в базов лидерски семинар «ПЪРВОКЛАСен Лидер»!

• Златна значка на Водещ лидер с изумруд • Лидерска конференция в чужбина


05

Национален лидер • Автомобил Mercedes-Benz • Златна значка на Национален лидер с брилянти

Златен Национален лидер

Брилянтов Национален лидер

Международен лидер

• 12 пътешествия за двама на стойност $75 000 • Значка на Златен Национален лидер

• Бонус за придобиване на недвижим имот на стойност $125 000 • Значка на Брилянтов Национален лидер

• Къща в Европа на стойност $400 000 • Значка на Международен лидер


06

програма

Кариера Висок статут! Отлични доходи! Великолепно признание!


програма

Кариера

Условия за получаване на квалификационни бизнес инструменти и отличия:

• Да бъде открит, да бъде закрит рангът и през третия месец да бъде потвърден. • Преди Бизнес конгреса (февруари 2014 година) и преди Празника на деловия успех (август 2014 година) задължително да бъде потвърден собственият ранг или да бъде повишен. За да се рангът водещ консултант: Билетът за Събитието може да бъде използван САМО през годината на завършване на квалификацията. В случай че Консултантът не идва на мероприятието в течение на цялата бизнес година, през следващата бизнес година билетът е невалиден. Стойността на билета не се компенсира. За да се рангът Премиер-консултант: Билетът за Събитието може да се използва за Бизнес конгреса или за Празника на деловия успех САМО през годината на завършване на квалификацията. През следващата бизнес година този билет е невалиден. Стойността на билета не се компенсира.

За да се рангът Лидер: Участниците в семинара плащат самостоятелно разходите за пребиваването и пътните.

За да се рангът Водещ лидер: Избора на полета и пътните до мястото на провеждане на Лидерската конференция в чужбина Водещите лидери плащат сами.

07


08

програма

Личен

дебют

За нови Консултанти

Програма за подкрепа на нови Консултанти, регистрирали се в Siberian Health от 1 септември 2013 г.*

Една от главните ценности на Siberian Health е здравото и щастливо семейство! За целта Siberian Health постоянно разработва и произвежда иновационни продукти за всеки член от семейството! Съберете колекция от седемте комплекта** най-популярни продукти на Компанията за цялото семейство! Комплектите се допълват взаимно и представляват една универсална серия! Продуктите за всекидневна употреба, пътешествия, поддържане на здравето и красотата ще са подходящи за всеки член от вашето семейство! С тази пълноценна колекция не само ще спестите от вашия семеен бюджет, но и ще се снабдите с най-необходимите и ефикасни продукти за всеки случай в живота! в програмата «Личен дебют» 17-та бизнес годишнина, зарегистрили се в Siberian Health от 1 март 2013 г. * Участниците също могат да продължат участието си и да закупят комплекти, съответстващи на месеца на победата.. и стойността на комплектите във валутата на страната е указана в листовките, които влизат в състава на Регистрационните ком** Състава плекти, така също може да ги получите в Центъра за обслужване на Компанията.


09


10

Условия на Програмата

Личен

дебют

В програмата могат да вземат участие:

• Консультанти регистрирали се в Siberian Health от 1 сентября 2013 г. • Участници в програмата «Личен дебют» на 17-тата бизнес-годишнина, регистрира ли се в Siberian Health от 1 марта 2013 г. За участие в програмата е необходимо да имате Личен обем (ЛО) = 200 и повече точки в течение на всеки месец, започвайки от месеца на регистрация в Компанията. Направете това и ще получите възможност да се сдобиете с всеки от СЕДЕМТЕ КОМПЛЕКТА за цялото семейство по намалена цена! Получавайки седемте комплекта за цялото семейство на стойност до € 280

спестявате за вашия семеен бюджет не по-малко от € 1 2 3 4

За получаване на всичките СЕДЕМ комплекта на намалена цена е необходимо седем месеца подред, започвайки от месеца на регистрация в Компанията, да имате Личен обем (ЛО) – 200 точки! Програмата се явява постоянно действаща. Ако новият Консултант е започнал да участва в програмата в средата или в края на бизнес-годината, то за такъв Консултант тя също ще действа седем месеца подред. В началото на новата бизнес-година състава на комплектите ще бъде променен. Консултантът, чието участие в програмата е започнало в предишната бизнес-година, при преминаване в следващата бизнес-година може да получи комплекти с нов състав, съответстващи на месеца на победата. В програмата могат да вземат участие Консултанти, в том число и за първи път изпаднали в статус Привилигерован клиент.

213!

5

В Личния обем (ЛО)се отчитат точките, зарегистрирани на индивидуалния номер на Консултанта, и точките на покупките на Привилигерованите клиенти.

6

Първия и всеки следващ комплект на намалена цена може да получите само в течение на следващия месяц в този Център на обслужване на Компанията, където е зарегистриран Консултанта.

7

Состав и стоимость наборов в валютах стран указана в листовках, которые входят в состав Регистрационных комплектов, также их можно приобрести в Центре обслуживания Компании.

8

Точките, бонусните начисления и премиите за личните продажби не се начисляват от Расчетната стойност (РС) на продукцията.

9

В случай на липса на една от позициите в комплекта на вас ще ви бъде предложен аналогичен по стойност продукт.


11


12

програма

Подробните условия на програмата прочетете на страница 30-33

Бърз

СТАРТ

За амбициозни Консултанти на Компанията, които са се насочили бързо да изградят собствен доходен бизнес! Изберете квалификацията, своя бонус и своя триумф на Главната сцена на Празника!

За нови Консултанти Главното условие да получите бонус «Бърз старт» и Признание е да постигнете избраната от вас квалификация в срокове, определени от Компанията (или още по-бързо).

Бонуси: • Паричен бонус «Бърз старт» или презентационен комплект от най-популярната продукция в изключителна чанта!

• Вашето име в специален раздел на Алманаха за Водещи консултанти, Премиер-консултанти. • Вашата снимка в специален раздел на ежегодния Алманаха (като се започне от стъпалото Професионалист)

• Особено Признание на Главната сцена на Празника на деловия успех!


13


14

програма

Подробните условия на програмата прочетете на страница 32-35

Бърз

СТАРТ

$200 1-4 месец

от месеца на регистрацията КОНСУЛТАНТ 5 НИВО

В течение на първите четири месеца от регистрацията да бъде направен общ стокооборот от 5 000 точки При това обемът на продажбите през предпоследния месец да бъде 1 500 точки, през последния - 2 500 точки. Презентационен комплект от продукцията на Компанията във фирмена изключителна чанта за $200.

$500

$1 000

$2 000

$3 000

5 месец

6 месец

7 месец

8-10 месец

Квалификацията трябва да започне на 4-ия, да бъде завършена на 5-ия и да бъде потвърдена на 6-ия месец.

Квалификацията трябва да започне на 5-ия, да бъде завършена на 6-ия и да бъде потвърдена на 7-ия месец.

Квалификацията трябва да започне на 6-ия, да бъде завършена на 7-ия и да бъде потвърдена на 8-ия месец.

Квалификацията трябва да започне на 9-ия, да бъде завършена на 10-ия и да бъде потвърдена на 11-ия месец*.

ВОДЕЩ КОНСУЛТАНТ

ПРЕМИЕР-КОНСУЛТАНТ

ПРОФЕСИОНАЛИСТ

ЛИДЕР


15

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ Ако Лидерът запази своята квалификация минимум седем месеца поред след потвърждаването, той получава допълнителна възможност за ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ до един от най-хубавите курорти в света в петзвезден хотел!

Национален лидер 10-12 месец

НАЦИОНАЛЕН ЛИДЕР

Квалификацията трябва да започне на 11-ия, да бъде завършена на 12-ия и да бъде потвърдена на 13-ия месец.


16

програма

re-СТАРТ

Подробните условия на програмата прочетете на страница 34-35

съществува забележителна възможност да направят «RE-старт»!

За консултантите 3 и 4 ниво

Стартирайте в най-пиковите месеци и постигнете нов статут! • Издигнете се на ново ниво на доходите!

• Пътешествайте в състава на Отбора на победителите!

• Получете особено Признание на Бизнес конгреса или на Празника на деловия успех и презентационан комплект в изключителна чанта с продукция за $150 или бонуси на стойност $350, $500, $1.000, $2.000.

Стартирайте:

през есента от септември 2013 година през пролетта от април 2014 година.


17

$ 1 000 Профессионал

$ 2 000 Лидер


18

програма

re-СТАРТ

$150

Консултант 5 ниво:

Презентационен комплект на продукцията на Компанията в изключителна чанта за $ 150.


програма

re-СТАРТ

Водещ консултант

ПРЕМИЕР-КОНСУЛТАНТ

Подробните условия на програмата прочетете на страница 36-37

Бонуси

ПРОФЕСИОНАЛИСТ

Лидер

19


20

програма

Подробните условия на програмата прочетете на страница 36-41

Аритметика на

УСПЕХА, 5 или

Луксозен червен Mercedes, международен бизнес, грандиозно Признание на Събитието!! Ние ви предлагаме нова уникална програма за бъдещи Национални лидер!

За консултантите 1-5 ниво,възнамеряващи да извършват дейност в Бизнес-частта на Премиалния план,Водещи консултанти,Премиер-консултанти

Заложете правилната структура на бъдещия Национален лидер!

Всичко е много просто! 1 2 3 4 5

Участвайте в програмата. Исползвайте технологиите на Компанията. Създайте широка първа линия. Намерете пет ключови Консултанти. Изградете пет Професионалисти и вашата цел ще стане реалност!

Всичко започва от широката първа

линия!


21


22


програма

Подробните условия на програмата прочетете на страница 36-41

23

Аритметика на

УСПЕХА, 5 или

ГЛАВНОТО УСЛОВИЕ НА ПРОГРАМАТА: е през всеки месец на участие в програмата да имате минимум ТРИ активни клона, формирани от нови Консултанти. Всеки активен клон е ваш бонус за 15 €! Колкото повече активни клонове имате във вашата структура, толкова по-голям е вашият бонус! Големината на бонуса е главният критерий за вашето успешно придвижване към набелязаната цел. Можете да започнете участие в програмата през всеки месец! Тримесечията за всеки участник се смятат индивидуално!

$10 000

для ТОП-10 според резултатите на бизнес полугодието! На Бизнес конгреса и на Празника на деловия успех сред ТОП-10 според резултатите на бизнес полугодието ще бъде разпределен допълнителен бонус от $10 000.

Хората не се раждат Национални лидери, те стават такива!


24

програма

Подробните условия на програмата прочетете на страница 42-45

клуб

500

Искате да станете Професионал и да получите достойно Признание от Компанията? Участвайте в програмата «Клуб 500», получавайте звезди и награди от Компанията!

Членството в «Клубе 500» е престижно и изгодно! Това е възможност бързо да се сформират професионални навици и да се започе работа в Бизнес-часта на Премиалния план.

Направете ТРИ крачки към своя успех!

КРАЧКА ПЪРВА Изпълнявайте Личния обем (ЛО) 500 и повече точки за месец и получавайте звезда! Събирайте звезди и избирайте награди! КРАЧКА ВТОРА Станете член на «Клуб 500»! Главното условие е три месеца поред да имате Личен обем (ЛО) 500 и повече точки. ВАШАТА НАГРАДА Е: • Ексклузивна значка на член на «Клуб 500» • 10 каталога за Красотата и 10 каталога за БАД.

КРАЧКА ТРЕТА Влезте в «Елитен Клуб 500»! Главноето условие е дванайсет месеца поред да имате Личен обем (ЛО) 500 и повече точки. ВАШАТА НАГРАДА Е: • Значка на член на «Елитен Клуб 500». • Вашето име е в ежегодния Алманах на Компанията. • Признание на Главната сцена на Празника на деловия успех.


25

$ 1 000 Профессионал

$ 2 000 Лидер


26

програма

Подробните условия на програмата прочетете на страница 46-47

Пътешествие

до морето

Стигнете до статута Водещ консултант и получете правото да участвате в програмата «ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО МОРЕТО» – перлата на корпоративните програми!

Тази ексклузивна програма на Компанията стартира на ВСЯКА половин година! От 1 октомври 2013 г. и от 1 април 2014 г. Като участват в програмата и изпълняват определен процент от прираста на стокооборота,

победителите получават следната награда: • Ексклузивно обслужване в петзвездни хотели! • Топло море и галещо слънце! • Интересна екскурзионна програма и незабравими впечатления!

Консултантите победители в тази програма получават нови квалификации, което означава нови доходи и

ново жизнено ниво!

Пътешествието до морето е за онези, които заслужават

повече!


27


28


29

ПОДРОБНИ Условия

на програмите


30

Условия на програмата

Бърз

СТАРТ

начало программы: 1 сентября 2013 года окончание: 31 августа 2014 года

!

За нови Консултанти Главното условие да получите бонус «Бърз старт» и Признание е да постигнете избраната от вас квалификация в срокове, определени от Компанията (или още по-бързо).

ПРОФЕСИОНАЛИСТ КОНСУЛТАНТ 5 НИВО

В течение на първите четири месеца от месеца на регистрацията направете общ стокооборот от 5 000 точки. При това обемът на продажбите през предпоследния месец да бъде 1 500 точки, а през последния - 2 500 точки. Презентационен комплект от продукцията на Компанията във фирмена ексклузивна чанта за $200.

$200

1-4 месец

ВОДЕЩ КОНСУЛТАНТ

Квалификацията трябва да започне на 4-ия, да бъде завършена на 5-ия и да бъде потвърдена на 6-ия месец.

$500

5-и месец

ПРЕМИЕРКОНСУЛТАНТ Квалификацията трябва да започне на 5-ия, да бъде завършена на 6-ия и да бъде потвърдена на 7-ия месец.

$1 000 6-и месец

Квалификацията трябва д а започне на 6-ия, да бъде завършена на 7-ия и да бъде потвърдена на 8-ия месец.

$2 000 7-и месец

За победител в програмата се смята онзи Консултант, който е започнал, завършил и потвърдил квалификацията в съответствие с посочените условия. За участие в програмата трябва да имате личен обем (ЛО) 100 и повече точки.

ЛИДЕР

НАЦИОНАЛЕН ЛИДЕР

Квалификацията трябва да започне на 9-ия, да бъде завършена на 10-ия и да бъде потвърдена на 11-ия месец.

Квалификацията трябва да започне на 11-ия, да бъде завършена на 12-ия и да бъде потвърдена на 13-ия месец.

$3 000 ПЪТЕШЕСТВИЕ 8-10-и месец Ако Лидерът запази своята квалификация минимум седем месеца поред след потвърждаването, той получава допълнителна възможност да направи ЧУДЕСНО ПЪТЕШЕСТВИЕ до един от най-хубавите курорти в света с настаняване в петзвезден хотел!

$20 000 12-и месец


31


32

Условия на програмата

Бърз

СТАРТ УСЛОВИЯ ЗА КОНСУЛТАНТ 5 НИВО За да получите първия бонус, общият обем на продажбите на структурата от месеца на регистрация в Компанията трябва да е 5 000 точки, като се взема предвид месецът на регистрацията. При това обемът на продажбите през предпоследния месец трябва да не е по-малък от 1 500 точки, а през последния – 2 500 точки. Ако Консултантът от вашата персонална група изпълнява условията на тази програма едновременно с вас, за да получите чанта с презентационен комплект вие трябва да изпълните тези условия без обема на продажбите на неговата група. Чантите с презентационния комплект се връчват на международните Бизнес сесии. Освен това победителят може да си поръча чанта чрез Бизнес центъра след края на международните Бизнес сесии.

УСЛОВИЯ ЗА ВОДЕЩИ КОНСУЛТАНТИ И НАГОРЕ В посочения брой месеци влизат два месеца за завършване на квалификацията, т. е. квалификацията трябва да започне в по-кратък срок (например квалификацията на Премиер- консултант трябва да започне най-късно на 5-ия месец, на 6-ия трябва да бъде завършена и да бъде потвърдена на 7-ия месец). Трябва да се спазва необходимият обем на стокооборота и неговата структура 60 % на 40 % (оборотът без най-силния клон трябва да не е по-малък от 40 % от квалификационната норма).

За да получи бонус, победителят трябва всеки месец да потвърждава квалификацията преди Събитието, където става връчването на бонусите. Такива събития са: Празникът на деловия успех, Бизнес конгресът и есенните и пролетните международни Бизнес сесии. Паричните бонуси (от № 2 до № 4) не се сумират. По-големият бонус отнема по-малкия. Ако квалификациите са потвърдени последователно (Консултант 5 ниво, после Водещ консултант, после Премиер-консултант и Професионалист), наградите са: чанта с презентационен комплект (за ранга Консултант 5 ниво), $500 (за ранга Водещ консултант), още $500 (за ранга Премиер-консултант минус бонуса на Водещия консултант) и още $1 000 (за ранга Професионалист минус бонуса на Премиер-консултанта и Водещия консултант). По този начин ЦЕЛИЯТ бонус за постижението ще бъде $2 000 и презентационен комплект с продукция на Компанията във фирмена ексклузивна чанта за $200. В ежегодния Алманах и на Главната сцена на Празника получават признание онези победители, които всеки месец са потвърждавали квалификацията преди Празника на деловия успех.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА СТРАТЕГИЯ Избирате за себе си най-високото, но реално постижимо стъпало и целенасочено работите, за да го постигнете. Когато го постигнете, вие автоматично получавате бонуси и за всички предишни стъпала. Например сте си избрали стъпалото Премиер-консултант. Вие целенасочено работите точно за него в течение на седем месеца, като не се концентрирате върху по-долните стъпала. Когато стигнете до този статут, вие получавате признание като Премиер-консултант, паричен бонус от $1 000, който автоматично включва $500 за постигане на статута Водещ консултант и презентационен комплект на Компанията в ексклузивна чанта.

Вярвайте на себе си и избирайте максималните рангове! Чакаме ви, за да получите бонусите си на Събитията на Компанията!


33 41 00


34

Условия на програмата

re-СТАРТ

Стартирайте: през есента от септември 2013 година през пролетта от април 2014 година.

Консултанти 3 и 4 ниво, от чиято дата на регистрацията в Компанията е минала една година или повече. ТВОЯТА ПРОГРАМА ЗА УСПЕХ НА 18-ТА БИЗНЕС ГОДИНА:

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ С ПРОДУКЦИЯ НА КОМПАНИЯТА НА СТОЙНОСТ $150

$150

Есен Пролет

До декември 2013 г. (включително) завършете ранга Консултант 5-то ниво и ще получите корпоративна чанта с продукция на стойност $150.

До юли 2014 г. (включително) завършете ранга Консултант 5 ниво и ще получите корпоративна чанта с продукция на стойност $150.

$500 $350 До февруари 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Водещ консултант и ще получите бонус $350.

До септември 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Водещ консултант и ще получите бонус $350.

До март 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Премиер-консултант и ще получите бонус $500.

До октомври 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Премиер-консултант и ще получите бонус $500.

$1 000

До април 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Професионалист и ще получите бонус $1 000.

До ноември 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Професионалист и ще получите бонус $1 000.

За месец на потвърждаване за всички нива се смята 3-ият месец след започване на квалификацията (1-и – започване, 2-и – завършване, 3-и – потвърждаване). За участие в програмата трябва да имате ЛО 100 точки и повече. Консултантите, които преди са участвали в програмите «Бърз старт», «Зимен Бърз старт» и «RE-cтарт», не могат вда вземат повторно участие в същите програми.

$2 000 До юли 2014 г. (включително) потвърдете* ранга Лидер и ще получите бонус $2 000.

До февруари 2015 г. (включително) потвърдете* ранга Лидер и ще получите бонус $2 000.


За програмата «RE-старт» действат същите правила за получаване на бонуси и Признание като в програмата «Бърз старт». ОБЕМЪТ НА КОЙ МЕСЕЦ ЩЕ БЪДЕ ФИКСИРАН ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМАТА?

35

Въпроси и отговори. Въпрос 1: Мога ли да се присъединя към програмата в по-късен срок, а не веднага от септември или април?

За всички Консултанти, участващи в програмата от 1 септември 2013 година, ще бъде фиксиран обемът за август 2013 година.

Отговор: Да, но в този случай сроковете за нейното изпълнение се съкращават.

За Консултантите, участващи в програмата от 1 април 2014 година, ще бъде фиксиран обемът за март 2014 година.

Въпрос 2: Ако започна програмата от октомври, от кой месец ще се взема под внимание моят прираст?

Съответно, за да станете победител в тази програма, прирастът от 5 000 точки за месеца на победата, трябва да се прибави като плюс към фиксирания. (При това обемът на продажбите за предпоследния месец трябва да е 1 500 точки, а за последния - 2 500 точки). Т. е. взема се предвид прирастът, направен по отношение на фиксирания обем.

Отговор: Ако сте започнали участието си в програмата от 1 октимври, месецът за фиксиране на вашия ОО е предишният (септември).

Например: Вие сте Консултант 3 ниво. Вашият Общ обем (ОО) през август е 700 точки. Тези 700 точки се фиксират. Всеки месец те ще се изваждат от направения Общ обем (ОО) през следващите месеци. Фиксиран 1 месец 2 месец 3 месец 4 месец месец прираст прираст прираст прираст Август ОО през август е 700 точки. (Тези точки всеки месец ще се изваждат от вашия ОО.)

Септември 1 000 – 700 = 300 точки. Зачитат се 300 точки.

Октомври 2 000 – 700 = 1 300 точки. Зачитат се 1 300 точки.

Ноември 2 700 – 700 = 2 000 точки. Зачитат се 2 000 точки.

Сумираме точките, които са влезли в приемането на програмата: 300 + 1 300 + 2 000 + 3 400 = 7 000 точки. И така, общо са събрани повече от 5 000 точки. През предпоследния месец са направени повече от 1500 точки. През последния месец – повече от 2 500 точки. Този Консултант става победител и получава своя бонус и Признание.

Декември 4 100 – 700 = 3 400 точки. Зачитат се 3 400 точки.

Въпрос 3: Прирастът на стокооборота трябва да се прави само с нови Консултанти и Клиенти, или може да се прави прираст на стокооборота върху структурата, който имам към момента на участие в програмата? Отговор: Да, вие запазвате структурата си. Можете да правите прираст на стокооборота от 5 000 точки както с участието на Консултанти и Постоянни клиенти от вашата структура, така и с участието на нови Консултанти и Постоянни клиенти. Въпрос 4: Ще бъдат ли изваждани точките на висшестоящия Консултант, ако неговият Консултант едновременно участва в програмата? Отговор: Да, ще бъдат, в случай че победи нижестоящият Консултант. Въпрос 5: Могат ли в програмата да участват Консултанти, които преди са стигали до следните рангове: Консултант 5 ниво и Водещ консултант? Отговор: Не, програмата е само за онези Консултанти, които са стигнали до това ниво за пръв път.


36

Условия на програмата

Аритметика на

УСПЕХА, 5 ! ! или

Участници в програмата:

Консултанти 1-5 ниво, Водещи консултанти, Премиер-консултанти.

Главно условие :

В течение на всеки месец на участие в програмата да имате минимум ТРИ активни клона, формирани с участието на нови Консултанти*.

Внимание:

В Личния обем за дадената програма не се отчитат точките на Привилигерованите клиенти, само личните точки на Консултанта, зарегистрирани на неговия индивидуален номер.

Участието в програмата може да започне през който и да е месец в периода на действие на програмата.

Всеки активен клон е ваш бонус от 15 €! Колкото повече активни клонове имате във вашата структура, толкова по-голям е вашият бонус! Големината на бонуса е главният критерий за вашето успешно придвижване към набелязаната цел. За участие в програмата трябва всеки месец да имате Личен обем (ЛО) 200 точки.

Руководители и сотрудники Центров обслуживания Компании любого уровня не могут участвовать в программе.

Началото на участието в програмата е месецът, когато във вашата структура са се появили три активни клона, формирани с участието на нови Консултанти. За всеки участник тримесечията се смятат индивидуално. Например: Консултант е решил да започне да участва в програмата през септември 2013 година. За него ПЪРВОТО тримесечие на участие в програмата е септември, октомври и ноември 2013 година. Друг Консултант е решил да започне да участва в програмата през октомври 2013 година. . Съответно за него ПЪРВОТО тримесечие на участие в програмата е октомври, ноември и декември 2013 година

Под нови Консултанти се разбират Консултанти, регистрирани в Компанията от 1 септември 2012 година до 31 август 2013 година. Както и Консултанти, за пръв преминали в този статут от Постоянни клиенти от 1 септември 2012 година до 31 август 2013 година. Програмата е насочена към Консултанти , които ще се занимават с предприемаческа дейност. При изпълнение на условията на програмата от Консултанти 1-5 ниво, на тях ще им се направят бонусни начисления, които те могат да използват като отстъпка при покупката на продукти.


37


38

Условия на програмата

Аритметика на

УСПЕХА, 5 или

Какво е активен клон?

Активен клон е клон от нови Консултанти, където минимум един Консултант, на което и да е ниво, има ЛО 100 и повече точки.

(три поредни месеца) да имате три активни клона и повече.

2

Например:

ЛО = 200

Как се начислява бонус? се начислява според резултатите от всяко лично тримесечие. За 1 Бонусът начисляване на бонуса е необходимо в течение на личното тримесечие

ЛО < 100 ЛО < 100 ЛО = 100

ЛО < 100 ЛО = 100

НЕАКТИВЕН КЛОН АКТИВЕН КЛОН АКТИВЕН КЛОН

Как се пресмята броят активни клонове за тримесечието? Всички активни клонове за тримесечието се сумират и се извежда средно аритметично. При това всеки месец трябва да се запазват минимум три активни клона.

Например: Според резултатите от първото тримесечие вие имате 3 + 7 + 5 = 15 активни клона. Разделяме на 3 месеца и получаваме, че средно за месец вие имате 5 активни клона. Съответно според резултатите на своето първо лично тримесечие вие ще получите бонус 75 € (5 клона х 15 €). По този начин, като постоянно попълвате и поддържате активност в новите клонове, създадени от септември 2012 година, вие всеки три месеца можете да получавате неограничен бонус активност.

Бонусът се разпределя пропорционално на броя на клоновете. За всеки активен клон от средното аритметично на активните клонове за личното тримесечие (три поредни месеца) се начислява бонус в размер 15 €.

3 Бонусът се начислява през месеца, следващ месеца на изчисляването. Кога не се начислява бонус? Ако сте пропуснали един от трите поредни месеца или не сте изпълнили условието за «ТРИ активни клона», бонус не се начислява.

Бонус ТОП-10

ТОП-10 на Консултантите с най-голям брой активни клонове според резултатите от бизнес полугодието, които участват в разпределянето на допълнителен бонус от Компанията в размер

$ 10.000

Бонусът се разпределя пропорционално на броя активни клонове За начисляване на бонуса е необходимо лично да присъствате на Бизнес-конгрес или на Празник на Деловия успех.


39

$ 1 000 Профессионал

$ 2 000 Лидер


40

Условия на програмата

Аритметика на

УСПЕХА, 5

Въпроси и отговори

или

Въпрос 1: Ако през едно от тримесечията съм имал осем активни клона, а през следващото броят им е намалял до щест, ще получа ли бонус за активност?

Отговор: Да, ще получите своя бонус за шест активни клона.

Въпрос 2: Ако през първото тримесечие съм имал три активни клона, а през следващото също три активни клона, но с други нови Консултанти, ще получа ли бонус за активност? Отговор: Да, ще получите. Не е важно кои ваши клонове ще бъдат активни, главното е да не бъдат по-малко от три. Въпрос 3: Ше получа ли бонус, ако активизирам стари клонове?

Отговор: Не, бонус се начислява само за нови клонове, създадени от септември 2012 година.

Въпрос 4: Ще бъде ли смятан за активен клон, където 100 точки има Привилегирован клиент, а не Консултант? Отговор: В програмата се взема предвид активността само на Консултантите.


Въпрос 5: През втория месец не съм изпълнил условието да имам минимум три активни клона и не са ми начислили бонус. От кой месец мога пак да участвам в програмата? Отговор: От всеки месец. Главното условие за начисляване на бонус е да имате 3 активни клона минимум ТРИ месеца ПОРЕД. Въпрос 6: Ако броят на активните клонове (средноаритметично за 3 месеца) не е цяло число (3 + 8 + 5 = 16, 16 : 3 = 5,33), как се изчислява бонусът? Отговор: Бонусът се изчислява, като средноаритметичното (без закръгляване) се умножава по 15 €. (5,33 х 15 €. = 79,95 €.).

Въпрос 7: Ако съм Премиер-консултант, но статутът ми вече е по-висок, мога да участвам по-нататък в програмата? Отговор: Статутът се проверява през първия месец на тримесечието. Ако в този момент сте били Премиер-консултант или по-долу, за вас през това тримесечие програмата действа. Въпрос 8: За да се смята клонът активен, трябва ли новите Консултанти да бъдат регистрирани в моята първа линия? Отговор: Не. Активният Консултант (с ЛО повече от 100 точки) може да бъде регистриран на всяко ниво. ВАЖНО! Нови Консултанти са Консултантите, които са регистрирани от 1 септември 2012 година до 31 август 2013 година. Въпрос 9: В цитирания по-долу пример аз имам пет активни Консултанти. Защо ми е начислен бонус само за трима?

ЛО = 200

ЛО < 100 ЛО < 100 ЛО < 100

ЛО < 100 ЛО = 100 ЛО = 100

ЛО = 100 ЛО = 100 ЛО = 100

Активен клон Активен клон Активен клон

Отговор: Смята се броят на активните КЛОНОВЕ, а не броят на активните Консултанти! В цитирания по-горе пример има ТРИ активни клона, макар че активните Консултанти са пет.

41


42

Условия на програмата

клуб

начало программы: 1 сентября 2013 года окончание: 31 августа 2014 года

500

Участници в програмата: • Консултанти от всички нива на водене на бизнеса • Ръководители и сътрудници от Центровете за обслужване на Компанията на всяко ниво не могат да участват в програмата.

Главно условие на програмата – да имате Личен обем (ЛО) 500 и повече точки на месец. В Личния обем (ЛО)се отчитат точките за покупки на Консултанта, регистрирани на неговия индивидуален номер и точките за покупките на Привилигерованите клиенти, регистрирани в периода от 1 септември 2012 година до 31 август 2013 година.

Правила за начисляване на звезди:

За който и да е месец на изпълнение на Личния обем (ЛО) от 500 и повече точки Консултантът получава една звезда. • При това няма изискване месеците да са поредни.

Как да получим допълнителни звезди?

При изпълнение 500 точки Личен обем (ЛО) ШЕСТ поредни месеца Консултантът получава още ЕДНА допълнителна звезда. При изпълнение 500 точки Личен обем (ЛО) ДЕВЕТ поредни месеца – ДВЕ допълнителни звезди. При изпълнение 500 точки Личен обем (ЛО) ДВАНАЙСЕТ поредни месеца – ТРИ допълнителни звезди. За целия период на действие на програмата можете да съберете максимално 18 звезди!


43


44

Условия на програмата

клуб

500

Въпроси и отговори:

Значките на «Клуб 500» ще ви бъдат изпратени с първата поръчка за наградата за събрания брой звезди. Значките на «Елитен Клуб 500» се връчват на Празника на деловия успех. Ако Консултантът не е пристигнал на Празника, той може да получи наградата на следващото голямо Събитие на Компанията (Бизнес конгреса или Празника на деловия успех).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: Къде и как Консултантът може да види събрания брой звазди?

Консултантите, включили се в бизнеса на Siberian Health след 1 септември 2013 година, т. е. след старта на програмата, също могат да станат членове на «Клуб 500» и «Елитен Клуб 500».

На сайта на Компанията в раздела «Програми за развитие на Бизнеса – «Клуб 500».

За да станете член на «Елитен Клуб 500», трябва общо да съберете 6 000 точки Личен обем (ЛО) от месеца на регистрацията до август 2014 година включително. При това Личният обем (ЛО) всеки месец трябва да е 500 и повече точки.

Как Консултантът научава, че е станал член на «Клуб 500» или член на «Елитен Клуб 500»?

Консултантите, регистрирали се в Компанията през юли или август 2014 година, могат да станат членове на «Клуб 500». За целта е необходимо три поредни месеца (съответно: юли-август-септември 2014 година или август-септември-октомври 2014 година) да имате Личен обем (ЛО) 500 и повече точки.

Информация за победителите се разполага на сайта на Компанията в раздела «Програми за развитие на Бизнеса». Къде и как Консултантът може да получи своята награда? Наградите за събрания брой звезди можете да получите, като направите поръчка на сайта на Компанията в раздела «Програми за развитието на Бизнеса» – «Клуб 500». Как Консултантът може да получи каталози? Каталозите могат да бъдат получени в Центъра за обслужване на Компанията.

По-нататък през 18-та бизнес година те вече не могат да станат членове на «Клуб 500». През текущата Бизнес година член на «Клуб 500» можете да станете само веднъж.

«Клуб 500» –

е програма за Професионалисти в бизнеса с преки продажби!


45

Сартификат за накопленные звезды: Сартификат за събрания брой звезди вие можете да разпечатате, като направите поръчка на сайта на Компанията в раздел «Програма за Развитие на Бизнеса» - «Клуб 500». Можете да използвате Сартификата в Центъра за обслужване на Компанията. Действието на Сартификата се отнася за целия асортимент на продукти  представен в  Центровете за обслуживане на Компанията

4

6

8

сартификат за сума

сартификат за сума

сартификат за сума

25 €

35 €

50 €

10

12

15

18

сартификат за сума

сартификат за сума

сартификат за сума

сартификат за сума

60 €

75 €

85 €

150 €

Начислява се във валутата на страната по курса на ЦБ РФ в момента на поръчката на сайта. Премията и бонусните начисления за Личния обем (ЛО) и точките при покупка на продуктите по сартификата на програмата  «Клуб 500» не се начисляват.


46

Условия на програмата

Пътешествие

до морето НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА:

Главно условие на програмата: Сумарният прираст на УСО за периода на действие на програмата за определен брой точки е минимум 20 000. Точната величина на прираста на УСО се обявява през месеца преди началото на програмата. При това е необходимо да се запазва или да се увеличава Общият обем (ОО).

Зимна програма на Пътешествията: От 1 октомври 2013 година до 31 януари 2014 година

Месец на фиксиране на УСО: Лятна програма на Пътешествията: От 1 април 2014 година до 31 юли 2014 година

Зимна програма на Пътешествията: Август 2013 година Лятна програма на Пътешествията: Февруари 2014 година


Участници в програмата: Водещи консултанти Премиер-консултанти Професионали Последний месяц открытия квалификации для участия в программе: Зимна програма за Пътешествия: Септември 2013 година, Лятна програма за Пътешествия: Март 2014 година. Как да станеш участник в програмата? За да станеш участник в програмата е необходимода се регистрираш на сайта на Компанията в раздел «Пътешествие по море» в месеца, предшестващ началото на програмата: Зимната програма за Пътешествия: Септември 2013 година Лятна програма за Пътешествия: Март 2014 година

Въпроси и отговори: Въпрос 1: Могат ли да вземат участие в програмата Консултанти на Компанията – предприемачи, осуществяващи търговия чрез самостоятелно организирани центрове за обслуживане? Отговор: Да, могат. Въпрос 2: Ако е сключено семейно Споразумение, в случай на победамогат ли да тръгнат на Пътешествие двамата супрузи? Отговор:За тези, които са сключили семейно Споразумение,за да пътешества втория супруг е необходимода се изпълни двоен растеж на УСО. Управляем стокооборот (УСО) – това е вашия оборот без УСО на Консултантите в ниво Водещ консултант и по-висок. За победителите на предишните програми за пътешествия важно условие се явява увеличението на Общия обем (ОО) в сравнение с окончателните резултати от предишните програми за пътешествия.


УЧАСТВАЙТЕ!

ПОБЕЖДАВАЙТЕ

www.sibvaleo.com

103678

ДОСТИГАЙТЕ!

Prb 2013 2014 bulgary  
Prb 2013 2014 bulgary  
Advertisement