Page 1

Fúzió: a társaságok tevékenységének összehangolása még az elején jár

Eredményes volt a Tisza Volán Zrt. A szolgáltatás színvonalának megtartása és a pénzügyi stabilitás biztosítása a legfontosabb feladat 2013ban Szarvas Péter, a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt. és a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója szerint. A dél-alföldi Volán társaságok vezérigazgatójával azt követõen készítettünk interjút, hogy május végén évzáró közgyûlés volt a Csongrád megyei közlekedési társaságnál. – Milyen eredménnyel zárta a Tisza Volán Zrt. a 2012-es esztendõt és mik a tervek 2013-ra? – A társaság 2012-ben eredményesen, vagyonvesztés nélkül gazdálkodott. Köszönet és elismerés jár ezért minden munkavállalónak. Nehéz körülmények között kellett dolgozni egész évben, ezért a siker még figyelemreméltóbb. 2013-ban nem javulnak a gazdálkodási feltételek, fontos feladat a szolgáltatás színvonalának megtartása és a pénzügyi stabilitás biztosítása. Sajnos az látszik, hogy idén már nem érkeznek új autóbuszok a céghez, emiatt a karbantartó üzemekre még nagyobb feladat hárul. – Sikerült-e a régió társaságainak azonosságait, eltérõ mûködési sajátosságait felmérnie, és összehangolni az elkülönülten mûködõ társaságok munkáját? – A régió társaságainak tevékenysége a sok azonosság ellenére is rendkívül sokszínû, több ponton is sajátos eltérések mutatkoznak. Azt lehet mondani, hogy lassan-lassan világossá válik és körvonalazódik, mi is az elõttünk álló feladat. Az elkülönülten mûködõ társaságok tevékenységének összehangolása még az elején jár. Összetettsége és bonyolultsága miatt ez egy permanens folyamat lesz a beolvadásig, és sejthetõen még az után is. – Megismerve a Tisza Volán Zrt. mûködését, mi a véleménye a cégrõl, a menedzsmentrõl? – A régió Volán társaságai közül a Tisza Volán Zrt. a legnagyobb mind mûszaki bázisát, mind éves forgalmát, mind apparátusát tekintve. A tevékenysége is a legszerteágazóbb és a legsokszínûbb a dél-alföldi

2013. június 28.

XXVI. évfolyam 2. szám

A forgalomirányítást és az utastájékoztatást korszerûsítik a régió Volán társaságai

A fejlesztéssel az utasok nyernek

Szarvas Péter: A Tisza Volán Zrt. a legsokszínûbb vállalat.

volánok közül. A menedzsment mindig is jól szervezte és irányította ezeket a folyamatokat. Szakmaiság és elhivatottság egyaránt jellemzõ a Tisza Volán Zrt. vezetésére, ami miatt a DAKK Zrt. feladatainak megoldásában is számítok a közremûködésükre. – Változik-e a jövõben a munkája amiatt, hogy immáron a tulajdonosi jogokat is gyakorolja a társaság felett? – A régiós átalakítás lépéseit remélhetõen fel lehet gyorsítani. Sok olyan horderejû feladat van, amit tulajdonosi jogok nélkül el sem lehetett volna kezdeni. Ehhez a cégek irányítására szolgáló „Uralmi szerzõdés" megkomponálására is szükség van. – Milyen feladatok várnak még Önre a 2014-es év végi fúzióig? – Nehéz pár mondatban összefoglalni, de talán három fõ aspektusát emelném ki a hátralévõ feladatoknak. Az egyikhez tartoznak a humánerõforrás oldaláról jelentkezõ feladatok: a kollektív szerzõdések harmonizálása, a szervezet és vezetés apparátusának funkció-orientált kiépítése, a 4 volánból egy nagy céggé válás folyamatának emberi oldalról fellelhetõ kohéziós erõinek megtalálása. A másik az ügyviteli és informatikai átalakítás és egységesítés lebonyolítása. És végül komoly feladat a személyszállítási szakmai mûködés új keretek szerinti felépítése is.

Mintegy 350 millió forintos DAOP-projekt keretében olyan komplex rendszert vezetnek be a dél-alföldi régió 4 Volán társaságánál az év második felében, amely az utasok kényelmét is szolgálja. A regionális és országos menetrend szerint közlekedõ autóbuszjáratokon megvalósuló fejlesztéshez 284 millió forint az uniós támogatás. Sajtótájékoztatót rendeztek április 4-én Szegeden, a Tisza Volán Zrt.-nél a Dél-alföldi Operatív Program keretében megvalósuló, a forgalomirányítást és az utasok tájékoztatását korszerûsítõ fejlesztés idõarányos eredményeirõl. Ezen a régió 4 Volán Társasága – Bács, Körös, Kunság és Tisza Volán – konzorciuma képviseletében dr. Szeri István igazgató, a kivitelezõ Delta Systems Kft. nevében Kiss Ferenc ágazat-igazgató ismertette a projektet. Elmondták: olyan komplex rendszert vezetnek be, amely a regionális és országos menetrend szerint közlekedõ autóbuszjáratokon biztosítja a korszerû forgalomirányítást, az utasok tájékoztatását. A beruházás megvalósítási fázisa 2012 augusztusában kezdõdött, amelynek kivitelezését a Delta Systems Kft. végzi. A projekt két szakaszból áll. A 2012 decemberében lezárult elsõ szakaszban telepítették a rendszer hardver és szoftver elemeit: a számítógépszervereket, a fedélzeti számítógépeket és kijelzõket, az állomásokon lévõ utas tájékoztató monitorokat és interaktív információs terminálokat, valamint az ezeket vezérlõ alkalmazói szoftvereket. A projekt jelenleg is zajló szakaszában a rendszert valós adatokkal töltik fel és véglegesítik, valamint tesztelik a Volán

A szegedi Bartók Béla téren a Tisza Volán Pont Május 27-én új helyre, a szegedi Bartók Béla tér 6. szám alá költözött a Tisza Volán Zrt. ügyfélszolgálati irodája, a Tisza Volán Pont. Forgalmas téren, közel a Mars téri autóbusz-állomáshoz, változatlan szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket a munkatársak. A Tisza Volán Zrt. ügyfélszolgálati irodája a Szent István tér 3. szám alól nemrégiben másik helyre költözött. Az iroda új címe: 6722 Szeged, Bartók Béla tér 6., ahol a Tisza Volán Pont ugyanazokkal a szolgáltatásokkal áll az utasok rendelkezésére, mint amihez hozzászokhattak a Szent István téren. Az irodában elõvételi jegypénztár mûködik, ahol bérleteket, jegyeket értékesítenek, és itt lehet megváltani az úgynevezett E-jegyeket, az elektronikus buszjegyeket is. A cégek bérletigényüket szintén a Bartók téren lévõ irodában jelenthetik be: felad-

Forgalmas helyre költözött az iroda

hatják megrendelésüket, megvásárolhatják a bérleteket. A további szolgáltatások: utazási igazolványok kiállítása, különjárati fuvarvállalás, ajánlatkészítés, megrendelés, az elõleg befizetése, valamint a csoportos utazások igénybejelentése. A munkatársak minden egyéb, utazással kapcsolatos információkkal segítik az érdeklõdõket.

A Tisza Volán Pont nyitva tartása hétfõtõl csütörtökig: 8.00–12.00, 12.30–15.30; pénteken 8.00–13.00 óráig. Elérhetõségek: Különjárati fuvarrendelés: (62) 555-090. Központi bérletigénylés: (62) 555-093. Telefon: (62) 555-099. Fax: (62) 555-091. E-mail: pont@tiszavolan.hu

A tájékoztatón bemutatták a buszokra telepített fedélzeti egységet. Fotó: Karnok Csaba

rendszerekkel való adatkapcsolatot. A közlekedési vállalatok személyzetének oktatása után kezdõdik a próbaüzem, amit a napi üzemeltetés követ majd. A forgalomirányítás korszerûsítése érdekében regionális szinten összesen 550 autóbuszon helyeztek el fedélzeti számítógépet. A rendszer mûhold alapú helymeghatározással (GPS-szel) követi az egyes autóbuszokat, és veti össze elõrehaladásukat a hivatalos menetrenddel. Az autóbusz mozgásának és mûködésének paramétereit is képes rögzíteni, így például a sebességét, az ajtók állapotát, hogy nyitva vannak-e, avagy sem. Az információk GPRS adatkapcsolaton ke-

resztül jutnak el a központba, illetve a diszpécserek onnan kapják az utasításokat. A pontos helyzetre vonatkozó információk alkalmasak arra az elõrejelzésre, hogy az egyes járatok tartják-e a menetrendet, így szükség esetén a diszpécser be tud avatkozni. Az új rendszer automatikusan vezérli az utasokat tájékoztató eszközöket a közlekedõ autóbuszokról érkezõ információ, valamint a hivatalos menetrend összevetése alapján. Az adatoknak köszönhetõen azok, akik utazni szeretnének, könnyen és gyorsan értesülhetnek a járatok pontos indulásáról, érkezésérõl interneten és mobiltelefonon, az állomásokon lévõ monito-

rok, információs terminálok segítségével. A szakemberek új, utastájékoztató monitorokat, indulási és érkezési képernyõket és interaktív információs terminálokat telepítettek Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kalocsa és Baja autóbusz-állomásaira. Interaktív infoterminált a bácsalmási és kisteleki állomás is kapott. A projekt keretében 45-tel bõvült az útirányt megjelenítõ, elsõ és oldalsó viszonylati kijelzõvel rendelkezõ autóbuszok száma. A beruházás elõnyeit a 4 Volán társaság utasai várhatóan 2013 második félévétõl tapasztalhatják, és az új szolgáltatásoknak köszönhetõen utazásuk még pontosabban tervezhetõvé válik.

Sûrített földgázzal járhatnak majd az elõvárosi utakon 9,5 millió egészség- Várhatóan 10 új busz megõrzésre érkezik 2014-ben A Tisza Volán Zrt. a munkavállalók egészségének megõrzésére 2012-ben több mint 9,5 millió forint uniós támogatást nyert. A pályázat keretében interaktív elõadások keretein belül dohányzásról való leszoktató program, egészségmegõrzõ, egészséges életmódot hirdetõ elõadások valósultak meg. A munkavállalók több sport- és egészségnapon vettek részt, javítva közérzetüket és egészségüket. Megismerkedhettek a rostban gazdag ételek elkészítésével, de a megfelelõ szakemberek az ételallergiában szenvedõknek is segítséget nyújtottak. A pályázat keretében több mint 500 munkavállaló vett részt valamilyen rendezvényen. Az egészséges életmód hármassága: hogyan mozogjunk és táplálkozzunk helyesen és hogyan szabaduljunk meg káros szenvedélyünktõl címû TÁMOP-projekt 2013. május 31-én zárult a Tisza Volán Zrt.-nél.

A Tisza Volán Zrt. várhatóan gázüzemû autóbuszokat vásárol uniós pályázat segítségével: bõvíti CNG – sûrített földgáz üzemû – flottáját. 2014 második felében remélhetõen az eddigi 41 helyett 51 jár majd. A megyei közlekedési társaság jelenleg 41 CNG-üzemû autóbusszal szállítja az utasokat, de kizárólag Szegeden. Dr. Szeri István, a Tisza Volán Zrt. igazgatója elmondta: döntés született arról, hogy 10 sûrített földgáz üzemû, szóló autóbuszt vásárolnak nemcsak Szeged útjaira, hanem az elõvárosi közlekedésre is. Ennek az az oka, hogy töltõállomás csak a megyeszékhelyen van. A beszerzést az teszi lehetõvé, hogy a hagyományos és a gázüzemû busz közötti többlet-beruházás költségét uniós forrás fedezi. Szóló autóbusznál maximum 18, csuklósnál legfeljebb 24 millió forint áll rendelkezésre. A beruházást a közgyûlésen kívül

a jármû-beruházási bizottság is jóváhagyta. Elkészültek a közbeszerzési anyagok, a mûszaki dokumentáció, nemrégiben pedig megjelent a felhívás is. – Figyelembe véve a közbeszerzési-, gyártási- és szállítási határidõket, az autóbuszok legkésõbb 2014 szeptemberében érkeznek meg reményeink szerint – mondta dr. Szeri István. – Kedvezõbbek lesznek az üzemanyag felhasználási körülmények, mivel a gáznak nincs jövedéki adója. A mostani pályázat egyik szigorú feltétele, hogy a káros anyag kibocsátás kevesebb legyen a cégnél, ezért nagyjából ugyanannyi környezetszennyezõ jármûvet kell kivonni a forgalomból, mint amennyit vásárolnak. A flotta tehát darabszámra nem bõvül, ám jobb minõségû, kedvezõbb üzemeltetésû lesz. Az igazgató reméli: hamarosan a helyközi flottát is további gázüzemû jármûvekkel bõvíthetik a következõ uniós pályázati ciklusban.


II. TISZA VOLÁN ÉLETKÉPEK

2013. JÚNIUS 28., PÉNTEK

Menetrendi értesítés Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy társaságunk 2013. július 1-jétől (hétfő) az alábbi országos és regionális autóbuszvonalakat érintő menetrend módosításokat vezeti be: 1503 Békéscsaba – Szeged – Baja – Pécs – Kaposvár – Zalaegerszeg autóbuszvonalon 11 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 6.30 óra, Zalaegerszeg, aut. áll. érkezik 14.15 óra, 5 perccel később és menetidő-korrekció végrehajtásával közlekedik (Zalaegerszeg, aut. áll. érkezik 13:30 óra). 14-es járatszámmal naponta új járatot helyezünk forgalomba Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs – Szeged útirányon át. 14 sz. járat Zalaegerszeg, aut. áll. indul 14.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 21.25 óra. Ezzel egyidejűleg a 12 sz. járatot Zalaegerszeg, aut. áll. indul 6.30 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 16.35 óra megszüntetésre kerül. A fenti módosítások miatt az 1503 sz. autóbuszvonal Békéscsaba – Szeged közötti vonalszakasza megszűnik. Új megállóhelyet helyezünk forgalomba Pécs, Uránváros aut. áll. elnevezéssel. A megállóhely Pécs, aut. áll. és Kaposvár, aut. áll. megállóhelyek között a 195,5 díjszabási km-nél helyezkedik el. Az új megállóhelyen a 14 sz. járat csak leszálló utasok részére 17.47 órakor megáll. 1504 Szeged – Baja – Mohács – Pécs autóbuszvonalon 221 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 5.20 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 9.35 óra, 11 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 8.30 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 11.55 óra, 25 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 12.30 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 15.55 óra, 206 sz. járatot Pécs, aut. áll. indul 13.25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 17.35 óra, 234 sz. járatot Pécs, aut. áll. indul 17.25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 21.35 óra és a 12 sz. járatot Pécs, aut. áll. indul 77 19.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 77 22.25 óra, megszüntetésre kerül. 13 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 77 14.30 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 77 17.55 óra, 5 perccel később és menetidő-korrekciót végrehajtva a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedtetjük (Pécs, aut. áll. érkezik 15 17.55 óra). Ezzel egyidejűleg Szeged – Mohács között a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon új járatokat helyezünk forgalomba: 201 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 15 11.40 óra, Mohács, aut. áll. érkezik 15 14.35 óra, 202 sz. járat Mohács, aut. áll. indul 15 16.25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 19.25 óra, 203 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 15 13.40 óra, Mohács, aut. áll. érkezik 15 16.35 óra, 204 sz. járat Mohács, aut. áll. indul 15 18.25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 21.25 óra. 1505 Szeged – Baja – Szekszárd – Kaposvár – Zalaegerszeg autóbuszvonalon 111 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 15 13.30 óra, Kaposvár, aut. áll. érkezik 15 17.40 óra és a 112 sz. járatot Kaposvár, aut. áll. indul 15 18.20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 22.20 óra megszüntetésre kerül. 1506 Szeged – Baja – Szekszárd – Siófok – Hévíz autóbuszvonalon 121 sz. járatot Szeged, aut. áll. 14 13.30 óra, Szekszárd, aut. áll. érkezik 14 16.25 óra a hetek utolsó tanítási napján valamint a hetek első tanítási napját megelőző napon közlekedtetjük (67es inverz). 131 sz. járatot Szeged, aut. áll. 15 11.20 óra, Szekszárd, aut. áll. érkezik 15 14.25 óra megszüntetésre kerül. 113 sz. járatnál Szeged, aut. áll. 15 06.40 óra, Siófok, aut. áll. érkezik 15 10.55 óra menetidő-korrekciót hajtunk végre (Siófok, aut. áll. érkezik 15 11.10 óra). 116 sz. járatot Siófok, aut. áll. indul 15 13.40 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 18.25 óra, 10 perccel később és megállóhelyi-, valamint menetidő-korrekciót végrehajtva közlekedtetjük. (Szeged, aut. áll. érkezik 15 18.15 óra). 125 sz. járatnál Szeged, aut. áll. 65 07.40 óra, Siófok, aut. áll. érkezik 65 11.55 óra megállóhelyi és menetidő-korrekció hajtunk végre, valamint a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedtetjük (Siófok, aut. áll. érkezik 15 12.10 óra). 126 sz. járatot Siófok, aut. áll. indul 65 16.40 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 65 21.15 óra, 10 perccel később, megállóhelyi és menetidő-korrekciót végrehajtva a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedtetjük. (Szeged, aut. áll. érkezik 15 21.15 óra). 1508 Szeged – Baja – Szekszárd – Bonyhád – Pécs autóbuszvonalon Új járatot helyezünk forgalomba a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 12-es járatszámmal Pécs – Bonyhád – Szeged útirányon. 12 sz. járat Pécs, aut. áll. indul 15 18.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 22.25 óra.

1514 Szeged – Szolnok – Eger autóbuszvonalon 113 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 6.15 óra, Eger, aut. áll. érkezik 11.00 óra, Felgyő, aut. vt. megállóhelyen 7.09 órakor megállítjuk. 5000 Szeged – Sándorfalva – Dóc – Baks autóbuszvonalon 249 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 15.35 óra, Baks, aut. vt. érkezik 16.43 óra, 10 perccel később közlekedtetjük. 5001 Szeged – Baks – Csanytelek – Tömörkény – Csongrád autóbuszvonalon 244 sz. járatot Tömörkény, aut. vt. indul 15.50 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 17.23 óra, 10 perccel később közlekedtetjük. Új járatokat helyezünk forgalomba Csanytelek, Síróhegy – Csongrád, aut. áll. között: 263 sz. járat Csanytelek, Siróhegy indul 4.40 óra, Csongrád, aut.áll. érkezik 5.20 óra, 265 sz. járat Csanytelek, Siróhegy indul X 18.35 óra, Csongrád, aut.áll. érkezik X 19.20 óra. 5023 Szeged – Makó – Csanádpalota – Pitvaros – Mezőhegyes autóbuszvonalon 453 sz. járatot Makó, aut. áll. indul 8.10 óra, Csanádpalota, községháza érkezik 8.40 óra, Pitvaros érintésével Csanádalberti, községháza megállóhelyig közlekedtetjük (Csanádalberti, községháza érkezik 8.55 óra), 478 sz. járatot Csanádpalota, községháza indul 8.50 óra, Makó, aut. áll. érkezik 9.20 óra, 10 perccel később és Csanádalberti, községháza megállóhelytől közlekedtetjük (Csanádalberti, községháza indul 9.00 óra, Makó, aut. áll. érkezik 9.45 óra).

163 sz. járat Szeged, aut. áll. indul ▲ 13.25 óra, Ásotthalom, aut. vt. érkezik ▲ 14.10 óra, 164 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul ▲ 14.15 óra, Szeged, aut. áll. érkezik ▲ 15.00 óra, 165 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 14.25 óra, Ásotthalom, aut. vt. érkezik 15.13 óra, 167 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 18.25 óra, Ásotthalom, aut. vt. érkezik 19.10 óra, 168 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul 19.45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 20.30 óra. 5040 Szeged – Mórahalom – Ásotthalom autóbuszvonalon 301 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 00.01 óra, Ásotthalom, aut. vt. érk. 00.44 óra, 14 perccel később és Szeged, aut. áll. és Szeged, Rókus, vá. bej.út között útvonal-módosítással közlekedtetjük (Ásotthalom, aut. vt. érk. 01.00 óra); 302 sz. járatot Ásotthalom, aut. vt. indul 03.15 óra, Szeged, aut. áll. érk. 04.05 óra, 10 perccel korábban és útvonal ill. megállóhelykorrekcióval közlekedtetjük (Szeged, aut. áll. érk. 03.50 óra). 332 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul 19.00 óra, Szeged, aut. áll. érk. 19.53 óra az 5034 sz. Szeged – Mórahalom – Ásotthalom – Ásotthalom-Gátsor autóbuszvonalon közlekedtetjük. 508 sz. járatot Ásotthalom, aut. vt. indul 20.45 óra, Mórahalom, aut. áll. érk. 21.00 óra 15 perccel később és az 5034 sz. Szeged – Mórahalom – Ásotthalom – Ásotthalom-Gátsor autóbuszvonalon közlekedtetjük. 609 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 16 14.20 óra, Ásotthalom, aut. vt. érkezik 16 15.13 óra az 5035 Szeged – Mélykút – Baja autóbuszvonalon 165-ös járatszámmal munkanapokon, 5 perccel később és Szeged, II. Kórház érintésével közlekedtetjük. 5041 Szeged – Domaszék – Szeged autóbuszvonalon

5030 Szeged – Röszke – Röszke, M5 határátkelőhely autóbuszvonalon 558 sz. járatot Röszke, Kisszéksósi, aut. ford. indul 6.15 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 6.50 óra, 543 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 6.55 óra, Röszke, M5 határátkelőhely érkezik 7.35 óra és az 548 sz. járatot Röszke, M5 határátkelőhely indul 7.35 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 8.10 óra, 5 perccel korábban közlekedtetjük. 5033 Szeged – Mórahalom – Kissor – Ásotthalom autóbuszvonalon Új járatot helyezünk forgalomba tanszünetben munkanapon 628-as járatszámmal: 628 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul ∆ 15.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik ∆ 16.35 óra. 5034 Szeged – Mórahalom – Ásotthalom – Ásotthalom (Gátsor) autóbuszvonalon 101 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 6.20 óra, Ásotthalom, Gátsor Krisztin kúria érkezik 7.30 óra 5 perccel korábban közlekedtetjük. 345 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 20.30 óra, Ásotthalom, Gátsor Krisztin kúria érkezik 21.50 óra Ásotthalom általános iskola érintésével, illetve Halastelek betérés nélkül közlekedtetjük (Ásotthalom, Gátsor Krisztin kúria érkezik 21.50 óra). Naponta új járatokat helyezünk forgalomba Ásotthalom – Mórahalom – Domaszék – Szeged útvonalon: 364 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul 21.00 óra, Mórahalom, aut. áll. indul 21.15 óra, Domaszék, kh. indul 21.31 óra, Szeged, aut. áll. 22.00 óra. 366 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul 19.00 óra, Mórahalom, aut. áll. indul 19.15 óra, Domaszék, kh. indul 19.31 óra, Szeged, aut. áll. 20.00 óra. 365 sz. járat Szeged, aut. áll. 22.00 óra Domaszék, kh. indul 22.22 óra, Mórahalom, aut. áll. indul 22.45 óra.

91 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 18.45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 19.40 óra Domaszék, bej. út megállóhelyig közlekedtetjük (érkezik 19.19 óra) 99 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 21.45 óra, Domaszék, bej. út érkezik 22.19 óra 15 perccel később és Domaszék betéréssel közlekedtetjük Mórahalom, aut.áll-ig az 5034 sz. Szeged – Mórahalom – Ásotthalom – Ásotthalom-Gátsor autóbuszvonalon. 5049 Szeged – Ruzsa – Pusztamérges autóbuszvonalon 255 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul 15.30 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik 16.40 óra 5 perccel később közlekedtetjük. 5060 Szeged – Szatymaz – Zsombó autóbuszvonalon Szatymaz, Útőrház III. és Szatymaz, Gulyás sarok között új megállóhelyet helyezünk forgalomba Szatymaz, Aigner krt. elnevezéssel. A megállóhely Szatymaz, Útőrház III. és Szatymaz, Gulyás-sarok megállóhelyek között a kerülő szakasz 2,5 km-nél létesül. Az új megállóhelyen, a vonalon meghirdetett járatok megállnak. A Szatymaz, Aigner krt. új megállóhely forgalomba helyezése az 5059 Szeged – Szatymaz – Zöldmező Tsz, 5061 Szeged – Szatymaz – Szeged és az 5062 Szeged – Szatymaz – Sándorfalva autóbuszvonalakra is vonatkozik. Ezzel egyidejűleg a ZsombóSzatymaz-Szeged irányban érintett járatok kisebb menetidőkorrekcióval közlekednek. 5064 Szeged – Kistelek – Baks autóbuszvonalon 153 sz. járatot Kistelek, vasútállomás indul X 11.55 óra, Baks, Mária telep indul X12.20 óra, Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark betéréssel közlekedtetjük. Ezzel egyidejűleg a 186 sz. járatot Baks, Mária telep indul X 12.20 óra, Kistelek, autóbusz-állomás érkezik X 12.52 óra, 10 perccel később és Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark betérés nélkül közlekedtetjük (Kistelek, aut. áll. érk. X 12.50 óra). 5071 Szeged – Kistelek – Pusztaszer – Csengele autóbuszvonalon

Megállóhelyi átnevezést hajtunk végre. Ásotthalom, Horváthtanya megállóhelyet Ásotthalom, Majoros-tanya elnevezésre módosítjuk. 5035 Szeged – Mélykút – Baja autóbuszvonalon Új járatokat helyezünk forgalomba az alábbiak szerint: 151 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 14 14.35 óra, Baja, aut. áll. érkezik 14 16.15 óra, 152 sz. járat Baja, aut. áll. indul 14 16.35 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 18.25 óra, 153 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 6.00 óra, Mélykút, aut. vt. érkezik 7.40 óra, 154 sz. járat Mélykút, aut. vt. indul 8.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 10.15 óra, 155 sz. járat Szeged, aut. áll. indul X 10.15 óra, Mélykút, aut. vt. érkezik X 11.40 óra, 156 sz. járat Mélykút, aut. vt. indul X 12.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik X 13.55 óra, 161 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 12.25 óra, Ásotthalom, aut. vt. érkezik 13.10 óra, 162 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul 13.50 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14.35 óra,

Új megállóhelyet helyezünk forgalomba Csengele, 3-as km-kő elnevezéssel. A megállóhely Csengele, Feketehalmi iskola és Csengele, vasútáll. megállóhelyek között a 42,8 díjszabási km-nél létesül. Az új megállóhelyen, a vonalon meghirdetett járatok megállnak. 5105 Csongrád – Hódmezővásárhely – Maroslele – Makó autóbuszvonalon 135 sz. járatot Csongrád, aut. áll. indul 13.30 óra, Makó, aut. áll. érkezik 15.25 óra, 5 perccel később közlekedtetjük és Szentes, aut. áll. megállóhelytől 5 perccel később 14.00 órakor indítjuk. Hódmezővásárhely, aut. áll. indul 14.45 óra, Makó, aut. áll. érkezik 15.35 óra. 5110 Tömörkény – Csanytelek – Felgyő – Csongrád – Szentes autóbuszvonalon 422 sz. járatot Tömörkény aut. vt. indul X 18.30 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik X 19.20 óra, 5001 Szeged – Baks – Csanytelek – Tömörkény – Csongrád útvonalon 265 járatszámmal közlekedtetjük (Csanytelek, Siróhegy indul 18.35 óra).


III. TISZA VOLÁN ÉLETKÉPEK

2013. JÚNIUS 28., PÉNTEK 440 sz. járatot Tömörkény aut. vt. indul 4.35 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik 5.20 óra, 5001 Szeged – Baks – Csanytelek – Tömörkény – Csongrád útvonalon 263 járatszámmal közlekedtetjük (Csanytelek, Siróhegy indul 4.40 óra).

Menetrendi értesítés Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az alábbiakban részletezett társaságunk által üzemeltetett emeltszintű országos autóbuszjáratok 2013. június 1-jétől (szombat) megszüntetésre kerültek:

5160 Szeged – Hódmezővásárhely – Székkutas – Orosháza – Békéscsaba – Gyula autóbuszvonalon

1102 Budapest – M5 autópálya/Kecskemét – Szeged autóbuszvonalon

223 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 11.40 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik 12.55 óra, 232 sz. járat Orosháza, aut. áll. indul 13.20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14.35 óra és a 230 sz. járat Békéscsaba, aut. áll. indul 51 15.45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 51 17.45 óra megszüntetésre kerül. 226 sz. járatot Békéscsaba, aut. áll. indul 16.50 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 18.53 óra, hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével naponta közlekedik (51 –es inverz). 228 sz. járatot Gyula, aut. áll. indul 77 15.15 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 77 17.45 óra, 65 perccel később közlekedik.

107 sz. járat Budapest, Népliget indul 94 14.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 94 16.40 óra, 103 sz. járat Budapest, Népliget indul 67 15.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 67 18.05 óra, 111 sz. járat Budapest, Népliget indul 67 16.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 67 18.40 óra,

5169 Hódmezővásárhely – Földeák – Makó autóbuszvonalon 18 sz. járatot Makó, aut. áll. indul 12.25 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik 13.25 óra 10 perccel később közlekedtetjük.

Kísérleti jelleggel tanszünetben munkanapokon új járatpárt helyezünk forgalomba Mórahalom – Zákányszék – Bordány – Üllés viszonylatban: 329 sz. járat Mórahalom, aut. áll. indul ∆ 15.50 óra, Üllés, aut. vt. érkezik ∆ 16.20 óra és a 328 sz. járat Üllés, aut. vt. indul ∆ 16.25 óra, Mórahalom, aut. áll. érkezik ∆ 16.55 óra

Jelmagyarázat: munkanapokon X munkaszüneti napok kivételével naponta O szabadnapokon szabad és munkaszüneti napokon + munkaszüneti napokon közlekedik ▲ iskolai előadási napokon ∆ tanszünetben munkanapokon 14 hetek utolsó tanítási napján 15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 16 tanév alatt munkanapokon 51 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napok kivételével naponta 65 hetek első tanítási napját megelőző napon 67 hetek utolsó tanítási napján és hetek első tanítási napját megelőző napon 77 hetek utolsó tanítási napján és hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon

102 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 94 6.10 óra, Budapest, Népliget érkezik 94 8.20 óra, 104 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 67 11.00 óra, Budapest, Népliget érkezik 67 13.10 óra, 110 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 67 13.20 óra, Budapest, Népliget érkezik 67 15.30 óra. Jelmagyarázat: 67 hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási napját megelőző napon 94 hetek első és utolsó tanítási napján

Társaságunk a nyári tanítási szünet kezdetétől, 2013. június 17-től (hétfő) az alábbi regionális autóbuszvonalakat érintő menetrend módosításokat vezette be: 5032 Szeged – Mórahalom – Zákányszék – Bordány – Üllés – Forráskút autóbuszvonalon

5165 Hódmezővásárhely – Erzsébettelek – Békéssámson – Tótkomlós autóbuszvonalon 460 sz. járatot Tótkomlós, aut.vt. indul 16 9.40 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik 16 10.40 óra, munkanapokon közlekedtetjük.

5169 Hódmezővásárhely – Földeák – Makó autóbuszvonalon 34 sz. járatot Makó, aut. áll. indul 16 5.30 óra, Földeák, aut. vt. érkezik 16 5.45 óra – kísérleti jelleggel – tanszünetben munkanapokon is közlekedtetjük. 41 sz. járatot Földeák, aut. vt. indul 16 5.45 óra, Óföldeák, aut. vt. érkezik 16 5.55 óra – kísérleti jelleggel – tanszünetben munkanapokon is közlekedtetjük. 43 sz. járat Hódmezővásárhely, aut. áll. indul 17.45 óra Óföldeák, aut. vt. érkezik 18.25 óra – kísérleti jelleggel – Makó, aut. áll.-ig közlekedtetjük (Makó, aut. áll. érkezik 18.45 óra). Ezzel egyidejűleg Makó – Óföldeák – Földeák viszonylatban – kísérleti jelleggel – munkanapokon új járatot helyezünk forgalomba: 46 sz. járat Makó, aut. áll. indul 19.00 óra, Földeák, aut. vt. érkezik 19.30 óra.

Nemzetközi menetrendi változás Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 603 Szeged – Röszke, oh./Horgos – Senta nemzetközi autóbuszvonalon Szeged – Senta viszonylatban naponta meghirdetett 603/3, 4 sz. járatok és a 605 Szeged – Röszke, oh./Horgos – Subotica vonalon üzemeltetett 1, 2 és 5, 6 sz. járatok közlekedtetését társaságunk 2013. július 1-jétől (hétfőtől) szünetelteti: 603 Szeged – Röszke, oh./Horgos – Senta nemzetközi autóbuszvonalon 3 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 12.30 óra, Senta, aut. stan. érkezik 14.10 óra, 4 sz. járat Senta, aut. stan. indul 17.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 18.40 óra,

605 Szeged – Röszke, oh./Horgos – Subotica nemzetközi autóbuszvonalon 1 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 37 6.30 óra, Subotica, aut. stan. érkezik 37 8.05 óra, 2 sz. járat Subotica, aut. stan. indul 37 10.30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 37 12.05 óra, 5 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 77 12.30 óra, Subotica, aut. stan. érkezik 77 14.05 óra, 6 sz. járat Subotica, aut. stan. indul 77 14.45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 77 16.20 óra, közlekedtetése 2013. július 1-jétől szünetel.

Kivonatos menetrendi tájékoztató a 2013. július 1-jétől bevezetésre kerülő országos menetrendi változásokról. (A kivonatos menetrend a Dél-alföldi vonalcsoport országos járatait és azok forgalmasabb megállóhelyeit tartalmazza.)

Jelmagyarázat: 1 Munkaszüneti napokon nem közlekedik 2 A hetek első tanítási napját megelőző nap közlekedik 3 Munkaszüneti napokon közlekedik

i. Indulási időadatok é. Érkezési időadatok S Nem érinti a települést, eltérő útvonalon halad A külön nem jelölt járatok naponta közlekednek.

A táblázatokban szereplőkön felül további országos és regionális járatok, valamint hétvégi mentesítő expresszjáratok is közlekednek eltérő útvonalon és menetidővel.


IV. TISZA VOLÁN ÉLETKÉPEK

2013. JÚNIUS 28., PÉNTEK

17. Volán-nap: pörkölt, foci, napsütés, buli A hagyományos családi napot Sziksósfürdõn, június 22-én, 17. alkalommal rendezte meg a Tisza Volán Zrt. vezetése, a Tisza Volán Dolgozói Alapítvány, valamint a Közúti Közlekedési Szakszervezet. A Volán-napot – amelyre közel 600-an jöttek el, közülük 113 gyerek – dr. Szeri István igazgató nyitotta meg. Adva volt a rekkenõ kánikula, a vízpart, a baráti társaság, a jó hangulat, minden, ami a nyári családi nap sikerét megalapozhatja: a 20 bográcsközösség kiválasztotta a helyét, felsorakoztak a csapatok a pörköltfõzõ versenyhez. Megmérkõztek a focicsapatok is a hagyományos munkavállalók, irodaház felállásban: idén újra a munkavállalók gyõztek, a jutalmat, az egy-egy rekesz sört Szarvas Péter, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója, valamint dr. Szeri István adta át a gyõztesnek és a vesztesnek egyaránt. A munkavállalók nevében Vass Zoltán autóbuszvezetõ, az irodaházat képviselve Keresztes Ottó megbízott humánpolitikai igazgató vette át a jutalmat. Dél körül elkészültek a marhapörköltek: a

Életkép.

„mintákat” a Szuh Ernõ KKSZ-elnök vezette 3-tagú zsûri kóstolta meg és értékelte, miután körbejárta a fõzõhelyeket és szigorú véleményt mondott a szakácsokról, öltözékükrõl, környezetükrõl. Objektív döntés született a helyezésrõl: a zsûritagok csak a kóstolás után nézték meg, milyen számot írtak filctollal a tányér aljára. Az elsõ helyezett a makóiak csapata lett, a fõszakács Tóth Zoltán egy kis bográcsot és egy üveg pezsgõt vett át dr. Szeri Istvántól. A második a helyi járatos sofõrök csapatának pörköltje volt: Siskovics Zoltán kapta a merõkanalat és az italt; a harmadik helyen a humán csapata végzett, Mórocz Zsolték jutalma pedig egy fakanál volt – plusz az üveg pezsgõ. Milyen programok közül választhattak a dolgozók? A színpadon a Szegedi Pinceszínház mûvészei kabaréval szórakoztatták a nagyérdemût, a gyerekeknek kézmûves foglalkozásokat tartottak, volt arcfestés, gyöngyfûzés, ugrálóvár, sõt rodeó is. A mozgó planetáriumban a Naprendszer bolygóit látogatták végig a résztvevõk.

Szarvas Péter gratulál a focicsapatnak.

Kell egy csapat.

Elkészült az új üzletszabályzat A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen társaságunk elkészítette üzletszabályzatát, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. április 24-én jóváhagyott. A kiadvány azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, amelyek az üzletszabályzat kiadója és a természetes vagy jogi személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítással összefüggõ, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így kiemelten: Az igénybe vehetõ közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, menetrendünk megismerhetõségére, a szolgáltatás igénybevételi feltételeire, díjaira, kedvezmények feltételeire, a szolgáltatási szerzõdésbõl eredõ követelések érvényesítésére; az utasok tájékoztatására; a menetjegyek, bérletek megvásárlására; a

személyszállítás szerzõdési feltételeire, az utazási feltételekre; a menetdíjak visszatérítésére; a pótdíjak fizetésével kapcsolatos eljárásra; a panaszok bejelentésére és kezelésére; a személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra; az autóbusz-állomások és más létesítmények használatára vonatkozókat. Az üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi annak melléklete, amely tartalmazza a közforgalmú menetrend szerinti járatokon való utazás díját, a díjak kiszámítására és alkalmazására, az utazási kedvezményekre vonatkozó szabályokat, valamint a jegyek, bérletek és más utazási okmányok használatának szabályait. A Tisza Volán Zrt. közforgalmú menetrend szerinti járatainak igénybevételére, az öszszefüggõ és a kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdési ajánlatát, alkalmazott szabályait a közzétett menetrend, az üzletszabályzat IV. címét alkotó utazási feltételek és a mellékletében található díjszabás együttesen képezik. A hatályos üzletszabályzatot társaságunk elektronikusan, teljes terjedelmében honlapján (www.tiszavolan.hu) teszi közzé, valamint biztosítja az üzletszabályzathoz történõ hozzáférést papír alapon az autóbusz-állomásokon is.

Családi nap a Volán-nap.

Dömötör-emlékérem társaságunknak

Igazgatói kóstoló.

Sárkányok hete Július 21–28-án Szegeden rendezik meg a 11. Nemzetek Közötti IDBF Sárkányhajó Világbajnokságot, amelyre 5 kontinensrõl több mint 3 ezer versenyzõt várnak. – A legtöbb versenyzõ repülõvel érkezik, õket cégünk nagy befogadó képességû autóbuszai szállítják majd a szegedi és hódmezõvásárhelyi szállodákba – mondta Draskóczy István, a Szegedi Közösségi Közlekedési Divízió igazgatója. – Ez már önmagában is nehéz feladat, de még nagyobb felkészültséggel jár a szállodákból a versenyekre való szállításuk. Egy versenyzõ számára ugyanis az lenne a legnagyobb tragédia, ha lemaradna a futamról. – Hiába szereztünk nagy

rutint a síkvízi kajak-kenu versenyeken: most a versenyzõk száma közel 3 ezer, majdnem 10-szeres lesz. Elõször azt kell biztosítanunk, hogy eljussanak az edzésekre, majd 23-án egyszerre mindenkit a megnyitóra kell vinnünk. A július 24. a „könnyed” nap: a résztvevõk a Tiszán versenyeznek, így csak a távolabb lakókat kell szállítani. Utána vasárnapig a Maty-éren zajlik a versengés. – Keményen készülünk, a „helyis” kollégák tudják, nincs szabadság ebben az idõszakban – érzékeltette a szervezés izgalmait Draskóczy István. – De készülünk az óriási érdeklõdésre, a nézõk szállítására is: a 40C-s járat menetrendjét pontosítás után azonnal felrakjuk a honlapunkra.

A Tisza Volán Zrt. alapítása, 1999 óta támogatja a szegedi színházi élet legjobbjainak járó Dömötör-díjat. Idén május 25-én a Szegedi Nemzeti Színházban, a 15. gálaesten Dömötör-emlékéremmel köszönték meg társaságunk szponzori tevékenységét.

Tanulók vizsgáztak

InnoMax Díjas a Tisza Volán Zrt.

A Tisza Volán Zrt. Csongrád megye egyik legnagyobb gyakorlati képzõhelyeként a 2012–2013-as tanévben is több szakmában bonyolította le a gyakorlati vizsgákat. A tanulószerzõdéses tanulók idén

A 2013-as, Invitel által alapított idei InnoMax Díjakat március 28-án Budapesten, a Mûvészetek Palotájában adták át: nagyvállalati kategóriában az elsõ helyet a Tisza Volán Zrt. szerezte meg Forgalomirányítás és utastájékoztatás-fejlesztés a Dél-alföldi Régió Volán társaságainál címmel. A díjat Paragi József, a közlekedési

társaság IT fõmérnöke vette át. A pályázatot ugyan a Tisza Volán nyújtotta be, de az elismerés mögött a régió 4 Volán társaságának konzorciumban végzett közös, innovatív munkája áll. Az Invitel idén olyan fejlesztéseket díjazott az InnoMax Díjjal, amelyek szélesebb közösségek különféle problémáit igyekeznek megoldani.

az alábbi szakmákban szereztek bizonyítványt: hegesztõnek 2 fõ, autószerelõnek 10, autóelektronikai mûszerésznek 5, karosszéria lakatosnak 13, hálózati villanyszerelõnek 5, géplakatosnak 5 fõ tanult.

A Tisza Volán Zrt. idõszakos kiadványa Kiadja a Tisza Volán Zrt. – 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. E-mail: tvpublic@tiszavolan.hu Felelõs kiadó: dr. Szeri István igazgató. Szerkesztõ: Fekete Klára Szerkesztõség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A lapot nyomja és terjeszti a Lapcom Kft.

Életképek júniusi száma - 2013 06 28  
Életképek júniusi száma - 2013 06 28  
Advertisement