Page 1

LILLA-NAP IDÉN A NAPFÉNY PARKBAN SOKAN CSAK A RETIKÜLÖS FUTÓVERSENYES NAPKÉNT EMLEGETTÉK TAVALY A NAGY SIKERREL RENDEZETT LILLA-NAPUNKAT, AMELYRE IDÉN, JÚNIUS 8-ÁN A NAPFÉNY PARKKAL KÖZÖS SZERVEZÉSBEN VÁRJUK KEDVES OLVASÓINKAT.

A változatosság kedvéért tehát most nem a Kárász utcán, hanem a Napfény Parkban adnak majd egymásnak randevút sztárjaink, az egészséges életmód hirdetôi és követôi, valamint játékos kedvû olvasóink. Az egész napos családi program délelôtt tízkor kezdôdik az OBI elôtt: kaspókba, balkonládákba lehet majd növényeket ültetni, a kilátogatók bútorokkal, grillekkel ismerkedhetnek, a kicsiket egész napos kézmûves-foglalkozásra várják. Délutántól egymást követik a nézôcsalogató rendezvények, például Czanik Balázs capoeira edzése, táncos Intersport divatbemutató a Hiypnology Dance Crew közremûködésével, ezt kö-

vetôen Fitt-Kid bemutató, aikido-bemutató, Creative Dance School hiphopbemutató. A sokak által várt retikülös futóverseny – vállalkozó kedvûeknek, a jó hangulat kedvéért ajánlott a magas sarkú cipô! – 14 óra 20 perckor indul. A nap sztárjai pedig a 17 órakor koncertezô Stone, valamint egy órával késôbb Király Linda és testvére, Viktor lesznek. Kuponjainkkal egész nap kedvezményes vásárlási lehetôség várja a Lilla-napra kilátogatókat az üzletekben és a kiállítói standoknál. Emellett egészségügyi szûrések és mérések, Breki gyermeksarok és „Én vagyok a Lilla-címlapon” fotózásra várjuk olvasóinkat.

A k u p on o k j ú n i u s 7–9 - i g v á lt h a t ó k b e a z a d o t t ü z l e te k b e n , k iv é ve , h a e t t ô l e lt é r ô , a fe l h a s z n á l á s ra von a t koz ó i n for m á c i ó v a n fe lt ü n te t ve . A ke dvez m é n ye k a m i n d e n kor i l i s t a á r b ó l ( a l a p á r b ó l ) é r te n d ô k , a k é s z l e t e re j é i g . A k é p e k i l l u s z t r á c i ó k . A h i rd e t é s e k t a r t a l m á é r t a D é l m a g y a ror s z á g K i a d ó fe l e l ô s s é ge t n e m v á l l a l .


L I L L A- N A P A N A P F É N Y PA R K B A N

A k u p on o k j ú n i u s 7–9 - i g v á lt h a t ó k b e a z a d o t t ü z l e te k b e n , k iv é ve , h a e t t ô l e lt é r ô , a fe l h a s z n á l á s ra von a t koz ó i n for m á c i ó v a n fe lt ü n te t ve . A ke dvez m é n ye k a m i n d e n kor i l i s t a á r b ó l ( a l a p á r b ó l ) é r te n d ô k , a k é s z l e t e re j é i g . A k é p e k i l l u s z t r á c i ó k . A h i rd e t é s e k t a r t a l m á é r t a D é l m a g y a ror s z á g K i a d ó fe l e l ô s s é ge t n e m v á l l a l .


L I L L A- N A P A N A P F É N Y PA R K B A N

A k u p on o k j ú n i u s 4 - t ô l v á lt h a t ó k b e a z a d o t t ü z l e te k b e n , k iv é ve , h a e t t ô l e lt é r ô , a fe l h a s z n á l á s ra von a t koz ó i n for m á c i ó v a n fe lt ü n te t ve . A ke dvez m é n ye k a m i n d e n kor i l i s t a á r b ó l ( a l a p á r b ó l ) é r te n d ô k , a k é s z l e t e re j é i g . A k é p e k i l l u s z t r á c i ó k . A h i rd e t é s e k t a r t a l m á é r t a D é l m a g y a ror s z á g K i a d ó fe l e l ô s s é ge t n e m v á l l a l .

Lilla kuponok 2013 junius  

Délmagyarország Lilla Magazin kuponok 2013. júniusban

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you