Page 1

Hart & Hand 10 November 2013

Saam op pad met God Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn

Baie welkom by ons Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof Oggenddiens

Bly altyd G/geesdriftig! Fanie van der Schyff Onbeskryflik en onverwoordbaar is ons Here se genade en liefde vir ons ... en bo alles is dit nog verniet ook! Wat meer kan ek doen as om myself as lewende en heilige offer aan Hom te gee, altyd G/geesdriftig te wees en Hom altyd in liefde te bly dien?

Aanddiens

Jou eie profeet Griffel van Wyk Ons begin vandag met ’n reeks wat daarop gemik is om vir jou vastrapplek te gee in jou verhouding met God en jou plek in Pretoria - maak nie saak waar jy geestelik trek nie. Ontdek in hierdie boodskap hoe Jesus op hierdie oomblik nog jou persoonlike profeet is en die waarde wat dit inhou...

Groot Kersprogram-pret vir ons graad 1 tot 3’s! Alle graad 1- tot 3-kinders kan hierdie kwartaal daarna uitsien om deel te wees van ons gemeente se Kersopvoering wat ná die erediens op 24 November 2013 op die planke gaan verskyn! Ons vra alle graad 1- tot 3-kinders en hul ouers se ondersteuning. Daar sal elke Sondag direk ná kerk 15 minute lank in die kerk geoefen word waarna die kinders na die lapa kan gaan vir hul weeklikse jeugkleingroep. Ouers word gevra om geduldig die 15 minute af te staan. Daar is ook hulp nodig met die dekor.

Eredienste Duxbury: 09:30 Fanie van der Schyff Teks: Romeine 12:11 Skrifgedeelte: Romeine 11:33-12:2 12:9-21 Sang: Sk 2-5:1, 3 Sk 1-2:1, 2, 3 Ps 116a:7 Ps 116b:5, 7 Ps 134a:4 Sk 12-3:1, 2 Sk 10-2 Sk 13-3

Duxbury: 18:30 Griffel van Wyk Skriflesing: Deut 18:15-19 Sang: Sal aangekondig word.

Troyestraat Christelike Sentrum: 09:30 Hierdie diens word deur die Hervormde Kerk gereël.

New Life City Church Reitz Street: 09:00 Prof Derrick Mashau


Sondag: 09:15 Susan Strijdom

Maandag: 18:00 Agapé

Dagboek

Troyestraat Christelike Sentrum

Woensdag: 18:00 Diakonie vergader in die konsistorie 19:00 Kerkraad vergader in die moederskamer

Gelukwense

Sondagoggend om 10:15: Ds Fanus lei interkerklike erediens by Susan Strijdom Woensdag 13 November: Bybelstudie by Troyestraat in die konsistorie om 10:30. Tema: 2 Petrus 2. Saterdagoggend 16 November: Markdag by Troyestraat. U ondersteuning sal waardeer word.

Eljadahuis

Die Here is naby dié wat hartseer is, Hy help hulle wat geestelik stukkend is (Psalm 34:19). 10/11 10/11 10/11

Eduan Sunel Erna

de Langen Duursema Kruger

082 442 3252 082 660 6581 082 453 2417

10/11

Leoné

Pieters

082 581 7585

11/11 11/11

Alida Jolien

Kruger Venter

073 950 7716 072 102 2255

12/11

Frans

Kruger

082 729 9061

12/11

Magdaleen

Nienaber

079 981 7001

12/11 13/11

Cornél Emmie

Schoombie Lee

082 906 6807 012 329 6903

14/11

Rita

Naude

012 755 9517

14/11 15/11

Henk Magda

Schalekamp Cunze

082 926 0708 083 308 0995

15/11

John

Krüger

082 334 4422

15/11

Arrie

Krüger

082 334 4422

15/11 15/11

Jerry Ankia

Potgieter Roos

082 802 9097 072 198 4240

15/11

Sheila

van Marle

082 772 6454

16/11

Annemarie

Bekker

083 527 4350

16/11

Hannalie

Kruger

083 365 0465

16/11

Willem

Marais

072 598 0965

Jou Christenskap en die reg Maandag 18 November 2013

Aangebied deur Kees van Dijkhorst

Kom neem deel aan ons spesiale projek hierdie Kersfees. Ons wil graag vir elkeen by Eljadahuis ’n pakkie met lekkernye gee koekies, lekkers en koeldrank. By die deure sal sakkies wees met ’n lysie op. As jy wil deelneem, neem ’n sakkie en maak hom vol met die items op die lysie. (Dit sal so R50 se lekkernye wees.) Bring die sakkie dan vir ons terug voor die einde van November. Moet tog asseblief nie van die nie-bederfbare kos vergeet nie. Eljadahuis sluit oor Desember en daar word probeer om vir elke gesin ’n kospakkie te gee. Die kos kan in die houtkis in die saal se voorportaal geplaas word. Baie dankie vir die wonderlike ondersteuning die afgelope jaar. Ons kon elke maand ’n groot klomp kos by Eljadahuis gaan aflewer.

Dringende

behoeftes: tuinstoele, voedselverwerker/menger, waaiers, alle soorte bottels, appeldose, skoendose, roomys- en margarienbakkies, los kaste en tafels, yskaste, enkelbed, enkelbedmatras, los stoele vir kombuistafel, los matte, toiletpapier, badseep, sjampoe, aanrol en spuitgoed en R2 400 vir Petro se tande Ons kosnood: Aanmaakkoeldrank, blikkies vleis, vis en groente, soja, rys, macaroni en spaghetti, koffie, tee, rakmelk, suiker, broodsmeer soos margarien, konfyt, stroop, grondboontjiebotter, Bovril, kookolie, kits ontbytkos en eiers.

Bankbesonderhede: Eljada Huis, Standard Bank, Montana Marketlink spaar: 044396058, kode 051001


Voorbidding – Iran Bid vir Ebrahim Firouzi wat deur die revolusionêre hof in Robat-Karim gevonnis is tot een jaar tronkstraf en twee jaar in ballingskap. Hy is daarvan beskuldig dat hy betrokke was by evangeliese aktiwiteite wat beskou word as verset teen die Irannese regime. Bid dat hy in dié tyd deurgaans bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees.

Naasteliefde

Nagmaal

Aangesien ons almal lede van die liggaam van Christus is, wil ons graag mekaar se lief en leed deel, meeleef en daaroor saambid. Indien jy bewus is van enige siekte of krisis, neem die vrymoedigheid en kontak die kerkkantoor of Bets Engelmohr by 082 320 9133 sodat ons dit onder die aandag van die gemeente kan bring. Kontak gerus een van die predikante vir meer sensitiewe persoonlike sake.

Volgende Sondag is dit nagmaal – ‘n saak tussen jou en Christus

Siekte

In die lig hiervan is toesig oor en versorging van die gemeente noodsaaklik. Binne die raamwerk van die omkeerstrategie en die unieke karakter van Brooklyn is die kerkraad tans besig met ’n nuwe bedieningstruktuur in die gemeente wat onder meer die herindeling van bestaande wyke en ander toedelings van gemeentelede en kleingroepe aanpas. Mekaarbediening en kleingroepe vervul steeds belangrike bedieningsgeleenthede en elkeen word aangemoedig om daarby in te skakel en mekaar te onderskraag. Die finalisering van die bedieningstruktuur is aan die gang en lidmate sal binnekort ingelig word deur wie hulle bedien en versorg sal word en waar hulle inskakel.

Daan Guillaume het die afgelope tyd ’n knievervangingsoperasie ondergaan. Ons bid hom spoedige beterskap en volkome herstel toe.

Gelukwense Baie geluk aan al die kinders wat vandag belydenis van geloof aflê. Ons bid dat daar ’n mooi toekoms vir elkeen sal voorlê.

Funksies vir die res van die jaar Kom gerus en bring iemand saam van naby af of ver af. Sondag 10 November: Belydenis van geloof en Belydenistee (Duxbury) Sondag 17 November: Nagmaal en kuier in Bybelstudie- of kleingroepe (Almal reël dit asb. self) Sondag 24 November: Kersprogram en Kerstee (Duxbury)

Sestigplussers Reserveer solank die datum vir ons vrolike jaarafsluiting op Donderdag 28 November in die moederskamer. ONS SIEN JOU GRAAG DAAR! Erna en Niek.

Dit sal weer ’n groot voorreg wees om DV op 17 November nagmaal te vier. Nagmaal is vir ons almal kosbaar omdat ons die dood van ons Here Jesus Christus gedenk. Dit is nie maar net ’n gewoonteritueel nie en daarom verg nagmaal selfondersoek, verootmoediging en voorbereiding – ’n saak tussen jou en Christus.

Aangesien gemelde bedieningstruktuur nog in die proses van finalisering is, mag dit wees dat u nie voor die eerskomende nagmaal formeel besoek of deur ’n ouderling geskakel word nie. Ons vertrou egter dat dit nie vir u ’n verhindering sal wees om nagmaal te vier nie en u bly steeds te eniger tyd welkom om met enige ouderling en/of predikant te skakel. Ons vra u geduld en voorbidding totdat die nuwe indeling van wyke en kleingroepe bekend gemaak sal word. Die kerkraad sal u DV so gou moontlik volledig hieroor inlig. Seën word u toegebid. Groete Fanie van der Schyff


Predikante verbonde aan die gemeente:

Kantoor Rentia de Beer en Ela Mostert Posbus 11168, Hatfield, 0028 012 362 0069 086 639 1789 (Faks)

E-pos kantoor@gkbrooklyn.org.za

WEBtuiste www.gereformeerdbrooklyn.co.za

Sondae Administrasiehulp

Fanie van der Schyff (Hoofsaaklik lidmate bo 30jr )

012 348 2467 083 446 6096 fanie@gkbrooklyn.org.za Griffel van Wyk (Hoofsaaklik lidmate onder 30jr) 012 362 0320 082 354 3726 griffel@gkbrooklyn.org.za Fanus Heystek (Troyestraat Christelike Sentrum)

Marga Koelman 082 923 2346 Sondae in die kerkkantoor Musiekdirekteur – Duxburyweg:

012 542 3662 073 777 1254 fansan@lantic.net

Philip Loots 082 614 9415

Derrick Mashau (New Life City Church kerkplant in Sunnyside)

082 971 2725 mashautd@gmail.com

Reëlings Datum

Plek

10 Nov

Duxbury

10 Nov

Troyestr

17 Nov

Duxbury

17 Nov

Troyestr

Diensbeurt Ouderling Danie Eloff Diaken Marinus van der Hout

Dienste deur Hervormde Kerk Ouderling Koos Richards Diaken Petra de Klerk

Kollekte

Skinkbeurt

Onder die diens Diakonale werk By die deure Uitreikfonds

Sanet/Ronel

Onder die diens Diakonale werk By die deure Emeritaatsfonds

Magda

Baie dankie vir jou finansiële bydrae! Met meer bydraes groei ons impak! ABSA, Hatfield-tak, takkode: 334 745, Rekeningnommer: 540 340 110 Naam: Gereformeerde Kerk, Pretoria-Brooklyn. Indien jy enige bydrae elektronies inbetaal, gebruik jou noemnaam, voorletters en van as verwysing. Baie dankie!

Bankbesonderhede Diakonale kas: ABSA-tjekrekening, Diakonie Gereformeerde Kerk Brooklyn, rekeningnommer: 540 280 126 (Tak – Hatfield).


Eerstejaarskamp Stellenbosch 2014 Jou kaartjie na suksesvolle studentwees! 18-22 Januarie 2014 Koste: R562 Registreer by: www.gkstellenbosch.co.za/eerstejaarskamp.htm of by Mariétte by 072 778 7804 of Johan by 082 929 1733.

Cachet-Eerstejaarskamp 2014 Datum: 6-10 Januarie 2014 Plek: Nooitgedacht, 30 km buite Potchefstroom Koste: R750 (T-hemp en etes ingesluit) Vertrekpunt: Teologiese Skool Potchefstroom Die Administratiewe Buro van die GKSA in Potchefstroom het ’n vakature vir ’n:

Assistentrekenmeester. Sluitingsdatum vir aansoeke: 22 November 2013. Indien u teen 6 Desember 2013 nie vir ’n onderhoud genooi is nie, was u aansoek nie suksesvol nie. Diensaanvaarding: 6 Januarie 2014 Navrae: Johan Coetzee by 018 297 3986 CV’s: Per hand by: Die Administratiewe Buro, Molenstraat 62, Potchefstroom Faks: 018 293 1042 E-pos: johan@gksa co.za.

Nuus van Troyestraat Ons het verlede Sondag ons eerste 11:00-diens in die sitkamer van Karmel aangebied. Die vertrek was van hoek tot kant vol van inwoners wat gekom het met krukke, loopraampies en in rolstoele. Ons bedank die personeel vir hul aandeel en omgee.

Eerstejaarskamp Bloemfontein 2014 Dit vind plaas vanaf 10 – 12 Januarie 2014. Alle voornemende jong werkendes en studente in Bloemfontein wat belang stel, stuur ’n e-pos na studente@gkbloemburg.co.za of skakel Jan by 084 440 1662.

Kersklanke 2013 Petru Wessels / Carel Trichardt Musiek: Katrien Holm/Herman van den Berg

Die Hemele roem Die laatmiddagson verf ’n goue soom om die donker wolke wat saampak. Blitse speel op die horison, donderslae laat mense vervaard koers kry en ’n grys reëngordyn vou oor die stad. Die hele tafereel vorm ’n eenheid waaroor komponiste simfonieë skryf en digters God se mag in die natuur in woorde probeer vasvang. Psalm 8 beskryf Dawid se verwondering as hy sê: As ek u hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U ’n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?” Die mens as kroon van God se skepping kan elke keer as dit reën – of dit ’n storm of sagte nagreën is - die genade oor ons almal sien en die verantwoordelikheid om dit te bewaar in nederigheid aanvaar, want ons is net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese. Hy gee die reën en maak die storms stil – ook in die siele van sy kinders. Ons sien Gods lof in die skepping en juig saam met al sy skepsels oor sy wonderdade.

PIERNEEFTEATER Do 14 Nov om 19:00 Vr 15 Nov om 19:00 Sa 16 Nov om 10:00 en 19:00 So 17 Nov 15:00 Petru en Carel het vroeg vanjaar Kaap toe verhuis, maar keer spesiaal terug na Pretoria vir hierdie seisoen van Kersklanke. Kerslig, hooibale, gemmerbier en soetkoekies dra by tot die innige en warm atmosfeer van ’n tradisionele Kersfeesviering. Besprekings 012 329 0709 of die Deur e-pos info@pierneefteater.co.za


Opname oor die gemeente onder Brooklyn-lidmate Die strategiese kommissie het op ’n kwotabasis vraelyste vir invul aan lidmate in die gemeente gestuur. Slegs 60 respondente in die hele Brooklyngemeente is gevra om deel te neem. Die organiseerders van hierdie internasionale navorsingsopname is in Duitsland gesetel. Dit staan bekend as die Natural Church Developmentmeetinstrument, waarby baie kerke betrokke is. Indien u nie genader is om die vraelys in te vul nie, is dit oor die grootte van die kwota wat aan ons toegeken is. Vir dié wat wel die vraelys ontvang het, versoek ons vriendelik dat dit teen 15 November by die kerkkantoor ingegee moet word. U samewerking word opreg waardeer. Ons sien uit om die resultate van hierdie ontleding te ontvang om dan so ’n objektiewe beeld te kry van waaroor ons dankbaar kan wees en hoe ons die resultate kan gebruik om te groei waar dit nodig is.

Nagmaalete Met die nagmaal op 17 November is daar geen gemeente-ete nie, maar wel wyke, kleingroepe of geloofsvriende wat saam eet. Reël asseblief.

Versoek Annemarie Bekker se oudste seun, Leendert Droomer (42), het twee jaar gelede beroerte gehad waardeur hy die gebruik van sy regterhand verloor het (gelukkig is hy linkshandig). Hy praat nou al amper normaal en ondergaan spraak-, musiek- en groepsterapie en is ook by ’n biokinetikus. Hy bestuur sy eie motor. Hy was vroeër bestuurder van ’n drukkery en het baie ondervinding in die motorbedryf. Sy gesondheidstoestand is nou weer normaal. Is daar dalk iemand wat hom met ’n toepaslike werk kan besig hou om die eensaamheid te verdryf? Kontak Annemarie Bekker by 012 362 1090.

Kersfees in November Troyestraat Christelike Sentrum vier DV Sondag 24 November om 17:00 in die kerkgebou Kersfees. U word almal hartlik uitgenooi om die diens by te woon. Hierdie jaar word die program deur die Hervormde Kerk aangebied. Kom almal saam om by hierdie interkerklike geleentheid ons Here Jesus te vereer. Verversings sal ná die tyd aangebied word. Navrae: Petra Cooper by 012 341 2003 of Hanneke Joubert by 012 341 3020.


Brooklyn Bybelbank

VOLUIT AAN DIE GANG! Om te kan reis is ’n wonderlike voorreg. ’n Mens sien nuwe plekke en ontmoet interessante mense. Dis veral wanneer ’n mens in Afrika reis en die mense van nader leer ken dat ’n mens besef hoe geseënd ons is. Ons wou graag iets van hierdie voorreg met mense deel. . Die reaksie wanneer ons ’n Bybel vir iemand gee, is soms baie uiteenlopend en ons vertel binnekort meer hieroor.

’n Bybel ’n Dag ‘n Tamatie en ui en ’n Bybel daarby Pieter Stronkhorst Jonas (sy regte naam) pas ons op toe ons in die munisipale kampterrein in Buluwayo kamp. Hy werk vir die metropolisie, sy uniform is al verbleik en uitgewas, maar skoon en glad gestryk en sy .38 S&W-rewolwer is netjies in die leer-holster. Ons gesels oor hoe dit gaan in Zimbabwe en hy vertel hoe swaar dit gaan. Hy kry swaar en sy salaris is skaars genoeg om kos van te koop. Later die middag vra hy of ons hom nie net kan help met ’n ui en tamatie wat hy wil braai vir aandete saam met sy pap nie. Ons gee vir hom uie en tamaties en wortels wat ons vroeër die dag langs die pad gekoop het. Hy kry ook ’n Bybel, nou kan hy elke dag goeie nuus lees, anders as dit wat in die koerante staan.

Dit is hoe ons as gesin toe ’n projek begin het wat ons “’n Bybel ’n dag” noem. Ons neem Bybels saam in die tale van die plekke wat ons gaan besoek en deel dan die Bybels uit soos ons deur die Gees gelei word Omdat dit vir ons so ’n ongelooflike belewenis is om die Bybels te versprei, wil ons die projek verder uitbrei en die gemeente ook die geleentheid bied om deel te neem. Die behoefte aan Bybels is ongelooflik groot in ons eie land en in die res van Afrika. Om dit makliker vir julle te maak om Bybels te bekom, gaan ons met ’n Bybelbank by die kerk begin. Daar sal elke Sondagoggend ná kerk by die saal Bybels beskikbaar wees teen kosprys van R60 elk. Ons sal Bybels in al die tale van Suid-Afrika en die buurlande in voorraad hou. Ons het ook donasies nodig om ’n voorraad Bybels aan te koop om die Bybelbank mee te begin. Indien jy self nuwe Bybels het wat jy wil skenk vir die projek sal dit baie help. As jy reis vir plesier of werk, maak plek vir ’n Bybel of tien. En as jy nie reis nie dink gerus aan ander uitreike waar Bybels baie welkom sal wees soos by New Life City Church, Vosstraat, Agapédamesuitreikdag en dan is daar ook nog die studente wat Swaziland of Malawi toe uitreik. Dink daaraan om vir jou huiswerker of tuinier ’n Bybel as kersgeskenk te gee. Indien enigiemand by die projek betrokke wil raak, is julle welkom om met ons te kom gesels.

Pieter en Ronel Stronkhorst


Kaartmasjien ’n Besluit van die kerkraad maak dit nou vir lidmate moontlik om met die gerief van ’n kaartmasjien debiet- en kredietkaarte vir die volgende dienste te benut:  maandelikse bydraes;  barmhartigheidsbydraes;  boeketafel-aankope;  kaartjies vir gemeentefunksies;  betaling vir kampe. Die kaartmasjien sal op die volgende tye beskikbaar wees:  Sondae ná die diens in die kerksaal by die persoon aan diens;  Sondagaande by die boeketafel;  weeksdae tydens kantoorure by die kerkkantoor;  by spesiale funksies;  vir Bybelbank-donasies.

ADVERTENSIES 1. BELASTINGOPGAWES 2013 SARS se sperdatum vir die indiening van elektroniese belastingopgawes vir die 2013belastingjaar is 22 November 2013. Skakel my gerus indien u hulp soek met die indiening van opgawes vir persoonlike sowel as besigheidsbelange. Geregistreede belastingpraktisyn en geoktrooieerde rekenmeester. Kontak Fanus by 084 764 6068 of e-pos fanus.nortje@gmail.com.

2. TUINWOONSTEL TE HUUR, BESKIKBAAR 1 FEB 2014: 20 m2 oopplan-tuinwoonstel met aparte badkamer (met stort, wasbak en toilet). Eie tuintjie en met ingeboude braaiplek. Nuut oorgedoen. Water, elektrisiteit en wasgoed een maal per week ingesluit in geadverteerde prys. Gemeubileerd met ’n klein yskassie, tafel, stoel, mikrogolfoond, klein induksie-stoofplaat en dubbelbed. Slegs 500 m van Steve Bikohospitaal-ingang. R3 100 p.m. en deposito betaalbaar. Kontak Mathilda du Preez by mathildadupreez@gmail.com (vir foto’s) of by 083 657 7007.

3. WERK GESOEK ’Ndou Fulufhelo Solvin is ’n lidmaat by New Life City Church. Hy is op soek na werk in die gesondheids- of veiligheidsveld. Hy het ’n SAMTRACK-sertifikaat van NOSA in Centurion. Indien u weet van ’n werk kontak hom by e-pos sthidumbusolvin@yahoo.com

4. VAKATURE BY PRESIDENT KRUGERKINDERHUIS Vir ’n spysenier. Aansoeke kan by wyse van ’n CV ge-e-pos of gefaks word na die volgende adres: ppkhuis@telkomsa.net of faks 012 332 3976. Sluitingsdatum 12 November 2013. Onderhoude vanaf 15 November. Vir verdere inligting kontak die bestuurder, Kobus Vorster, tydens kantoorure by 012 332 1366.

5. TUINWOONSTEL TE HUUR Tuinwoonstel (een kamer) met songeyser te huur, ongeveer 36 m2, ongemeubileerd, nierokend en troeteldierloos. In Villieria en naby Steve Biko-hospitaal. R3 000 p.m. plus elektrisiteit. Onmiddellik beskikbaar. Kontak Gerrie Snyman by 072 212 8089 of nauurs by 012 329 1601.

ADVERTENSIEBLAD Koste? Geen! • Hoekom? So kan ons mekaar ondersteun deur kennis te neem van produkte of dienste van medegelowiges. • Wat? Enige iets wat vir ’n medegelowige van waarde kan wees. • Formaat? Slegs teks, geen grafika nie, anders raak die e-pos te groot en stadig vir gewone telefoonlyne. • Waarheen? Stuur u advertensie na die kerkkantoor by: kantoor@gkbrooklyn.org.za Wanneer? Sommer nou. • Advertensies sal slegs drie weke geplaas word. Indien u dit weer geplaas wil hê, moet u die bewoording verander en weer instuur.

Kennisgewing

Let asseblief daarop dat die gholfdag wat vir

Hart en hand 10 november 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you