Page 1

Hart & Hand 7 Julie 2013

Saam op pad met God Gereformeerde Kerk Brooklyn

Baie welkom by ons Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof

Eredienste Duxbury: 09:30 Leesdiens: Paul Grobler Skriflesing: Lukas 16:19-31 Sang: Ps 146a:1, 5, 6, 8 Sb 9-4:1, 2, 5, 6 Sb 15-1

Duxbury: 18:30 Oggenddiens

Is goed wees teenoor armes goed genoeg? Leesdiens: Paul Grobler “Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het ” -Luk.18:19 Aanddiens

Hemel op die platteland Ds Nikolaas Pienaar Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Troyestraat

Job se reaksie tot God kort ná die begin van sy lyde Ds Fanus Heystek Hoe tree mense op nadat groot teenspoed (finansieel, motorongeluk, siekte ...) hulle tref? Baie word ateïste of agnostici. Wanneer die ellende vereger, gaan hulle verder en vervloek God so asof God tog in hul onderbewussyn bestaan. Hoe het Job gereageer op wat God in sy lewe toegelaat het?

Ds Nikolaas Pienaar Skriflesing: Kolossense 2:6-8 & 2:20-3:4 Sang: Ps 33a:1, 3, 7, 11 (2de melodie) Ps 130c:1, 2, 3 (p. 642) Sk 14-1:1, 2, 3 Ps 134a:1, 2 (gemeente) Ps 134a:3, 4 (predikant) Karmel- en Troyestraat Ds Fanus Heystek Skriflesing: Job 13:13 – 28 (teks: 13:15) Sang: Ps 138:1, 3 Ps 119:1, 63 Lb 151:1, 2 Sk 12-6:1 – 4

New Life City Church Reitz Street: 09:00 and 18:00 Prof Derrick Mashau


Gelukwense

Die Here is groot, alle lof kom Hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik (Psalm 145:3) 8/7

Braam

van Zyl

082 771 6066

9/7

Sophia

du Plessis

082 414 9942

9/7

Hennie

Greeff

079 378 9565

9/7

Anrie

Oosthuizen

073 375 5568

9/7

Christel

van Staden

083 454 2103

9/7

Jan-Daniël

van Tonder

072 400 2285

10/7

Juliana

van der Walt

082 613 1890

11/7

Mia

Roberts

082 616 1822

12/7

Elene

Coetzer

072 786 4480

12/7

Du Toit

Ferreira

072 145 3902

12/7

Colyn

le Roux

083 259 2821

13/7

Huibrecht

Botha

082 613 3683

13/7

Phillip

Buys

079 696 8891

13/7

Zelné

Minnaar

083 987 6522

13/7

Karla

Piso

083 633 0490

13/7

Isca

Stoltz

076 539 8311

13/7

Hanlie

van Zyl

082 770 4159

Geen aktiwiteite vir dié week.

Kosbank ’n GROOT dankie vir soveel gemeentelede wat die afgelope tyd bygedra het tot die kosbank. Bydraes is egter steeds welkom, aangesien die kosbank in heelwat behoeftes voorsien. Berei asb. ’n ekstra porsie, vries dit en gee dit Sondag by die kerk aan Erna Kruger (082 453 2417) of aan enige Agapé-lid.

Eljadahuis Eljadahuis gee daagliks kos vir sowat 30 tot 40 mense. Hiervoor is baie kos nodig. Ons vra skenkings van enige nie-bederfbare blikkieskos wat aan die einde van elke maand na Eljadahuis geneem word.

Diakonie van Pretoria-Wes: Fondsinsameling Die diakonie van Pretoria-Wes verkoop “Best Braai”-houtskool, brikette en vuur-aanstekers as deel van hul fondsinsamelingsprojek. Houtskool verkoop @ R22 en vuur-aanstekers @ R15. Indien u belang stel, kan u Sondae by Marga Koelman u bestelling plaas.

Tweedehandse boeke

Huisgodsdiensriglyn Om ouers ’n riglyn te gee waarvolgens hulle die Bybel tematies vir hul kinders kan lees, gaan hierdie riglyn vanjaar elke week in Hart en Hand verskyn.

Tema: Moses Storielyn God stuur Moses – EK IS Die staf word ’n slang Moses praat moeilik Moses gaan Egipte toe Moses voor die koning

Dagboek

Bybelverse Eks 3:11-22

Datum 8 Jul

Eks 4:1-9 Eks 4:10-17 Eks 4:18-30 Eks 5:1-9

9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul

Multimedia- en klankdiensgroep As jy iets van rekenaars, klank, PowerPoint en multimedia weet, kom help ons in hierdie bediening. Kontak Werner Pieterson by 082 904 588.

Aanvullend tot Hermann Pretorius se boeketafel, wil ons graag tweedehandse geestelike boeke verkoop. Die fondse sal vir Bybelverspreiding gaan. Maak plek vir nuwe boeke op jou reeds oorvol boekrak. Bring vir ons daardie boeke wat jy nooit weer sal lees nie. Boeke kan vir Johanna Hellberg, Linda van Vuuren of Erna Kruger gegee word.

Baie dankie vir jou finansiële bydrae! Met meer bydraes groei ons impak! ABSA, Hatfieldtak, takkode: 334 745, Rekeningnommer: 540 340 110 Naam: Gereformeerde Kerk, Pretoria-Brooklyn. Indien jy enige bydrae elektronies inbetaal, gebruik jou noemnaam, voorletters en van as verwysing. Baie dankie! Bankbesonderhede Diakonale kas: ABSA-tjekrekening, Diakonie Gereformeerde Kerk Brooklyn, rekeningnommer: 540 280 126 (Tak – Hatfield).


Ons reëlings Die reëlings vir die biltongfees is nou sommer ernstig aan die gang, maar behalwe vir wildsbokke en ander borge vra ons ook veral vir makataankonfyt wat ’n pasmaat is vir die brood en biltong, ook iemand wat vir ons kaas kan voorsien of

inligting oor besonderse kaas teen besonderse pryse natuurlik! Die heel nodigste is natuurlik gasvroue en gashere met gaste vir tafels, rond of vierkantig, wat die minimum van 12 tot 20 persone kan akkommodeer.

BILTONGFEES 2013 16 Augustus + halfton biltong, droëwors, tuisgebakte brode, konfyt + vriende = BILTONGFEES

Kaartjies kos R100 vir volwassenes, R75 vir studente en R50 vir skoolkinders. Dit is beskikbaar by Marga op Sondae in die kerkkantoor en op ander tye by Wina, Elfrieda, Bets, Frikkie, Harm, Danie en die kerkkantoor.

Die jagseisoen is oop...! As jy dalk self ‘n wildsdingetjie (of ‘n gedeelte daarvan) vir die fees wil gaan skiet, of dit wil borg om te láát skiet, of jy het ‘n gawe pa, oupa, oom of buurman wat van oortollige wild ontslae wil raak, dan is dit nou die regte geleentheid daarvoor. Hoe meer en groter die verskeidenheid wild, hoe vreugdevoller die fees! Ons gaan ook weer beesbiltong van Pongola af invoer – 35 boude se kwaliteitsbiltong! Hierdie biltong kan vooraf geborg word teen R45 p/kg – ons beplan om meer as ‘n halfton nat biltong te bestel. Ons minister van biltong vanjaar is Jaco Marais. Vir enige borge of navrae, skakel hom gerus by 082 491 6204. Hierdie is ons fees, kom ons almal werk saam daaraan!

Biltonggroete!


Voorbidding – Bangladesj Geopende Deure bied van 11 tot 14 Julie ’n seminaar aan vir gelowige Bengali-egpare vanuit ’n Moslem-agtergrond. Na verwagting gaan meer as 100 egpare die seminaar bywoon. Bid dat die Bybelse lering rakende die huwelik en gesin die deelnemers tot seën sal wees. En ook dat daar geen politieke betogings op hierdie dae sal plaasvind nie.

Naasteliefde Aangesien ons almal lede van die liggaam van Christus is, wil ons graag mekaar se lief en leed deel, meeleef en daaroor saambid. Indien jy bewus is van enige siekte of krisis, neem die vrymoedigheid en kontak die kerkkantoor of Joëlna Heslinga by 082 374 1974 sodat ons dit onder die aandag van die gemeente kan bring. Kontak gerus een van die predikante vir meer sensitiewe persoonlike sake.

Meelewing Oom Dirk Jurius is Maandag om middernag oorlede. Ons innige meegevoel aan Annatjie, sy vrou, wat hom so getrou bygestaan het. Dirk se afsterwe was ’n verlossing – sy liggaam kon nie meer nie. Annatjie is een van ons staatmakers met dienslewering by Troyestraat. Die begrafnis vind Dinsdag om 11:00 plaas vanuit die Troyestraat-kerk.

Groot DANKIE vir Brooklyn se NIE-KOFFIEFONDS! ’n Groot dankie vir die mildelike bydraes tot Brooklyn se NIEKOFFIE-FONDS! Ons bedieninge in en vanuit die gemeente kan steeds voortgaan om te groei met die heerlike verwelkomende geur van koffie in die lug! Kom drink gerus ná die erediens ’n ietsie in die saal, kuier saam en deel mekaar se hartseer en vreugdes soos wat broers en susters in Christus behoort te doen

Die doel van hierdie geleentheid is om geloofsgroei te stimuleer, om weer van nuuts af ons dissipelskap te ontdek, daaroor te besin en ons daarin te verdiep. ’n Kenner lei die gesprek in waarna ons op ’n informele wyse die onderwerp bespreek. Almal is hartlik welkom.

Datum Julie 15 22 29

Tema

Aanbieder

Wat gebeur met 'n sterwende. Vrede wat alle verstand te bowe gaan Eienskappe van 'n Dissipel

Fanie Fanie

‘n Raamwerk om vriende(en jouself) met die evangelie te beraad Agapé-vergadering Lofprysing deur musiek: Hoe vind dit sy beslag in die Bybel The Presence and Work of the Holy Spirit

Griffel

Paul

Augustus 5 12 19 26

Herman Derick

September 2 9 16 23 30

Tekens van die tye Agapé-vergadering Christene en geld Ons Missionale opdrag Die spanning tussen die Christendom en die wetenskap

Fanie Griffel Flip Buys Laurette

Oktober 7 14 21 28

The five Principles of the Reformation Agapé-vergadering Leer my om te bid Hoekom haat mans kerk

Brian Johann le Roux Griffel

November 4 11 18

Leer my om te bid Agapé-vergadering Jou Christenskap en die reg

Johann le Roux Kees


Hulp met voertuig vir Confession Church in Zambië Die Gereformeerde Kerk Pretoria het van 2003 betrokke geraak met voltydse Woord- en sakramentbediening in Zambië deur ds. Charles Zulu as predikant te beroep met sendingopdrag Zambië. In die 10 jaar wat hy daar arbei, het daar onder baie moeilike omstandighede ’n “kerkverband” vir Zambiërs ontstaan, met die naam Confession Church Zambië. Die lidmate woon wyd verspreid en word met groot opoffering deur ds. Charles bedien. Twee jaar gelede het daar vir ds. Charles ’n roeping na vore gekom as dosent by Covenant College om sy gawes aan die studente deeltyds aan te bied en daar klas te gee. Al waarmee die kollege vir ds. Charles kan help, is gratis verblyf, aangesien sy “nuwe roeping” as dosent vereis dat hy hom op die terrein van die kollege moet vestig. Dit het meegebring dat hy meer as 500km van Lusaka moet woon, waar hy hoofsaaklik sy evangelisasie en sendingwerk vantevore verrig het. Dit is van die uiterste belang dat ds. Charles met ’n goeie voertuig toegerus word om die werk wat oor die jare in die Confession Church gedoen is nie ten gronde te laat gaan nie. In die vorige klompie jare het hy hoofsaaklik van net twee voertuie – in baie opsigte oud en gehawend - gebruik gemaak. Hulle is eintlik nie meer herstelbaar nie. Daar is nou ’n Confession Church-voertuigfonds in die lewe geroep. Indien u hiertoe wil bydra, kan u geld oorbetaal in die ABSA-rekening van die Gereformeerde Kerk Pretoria: rek nr 040340106, takkode 632005. Merk asb u bydrae duidelik as CCVV-voertuigfonds. .

AROS-Beurse beskikbaar in 2014 Vir AROS is dit nie net belangrik om goeie onderwysers op te lei nie, maar ook om mense te identifiseer wat op meduim tot lang termyn Christelike, passievolle, roepinggedrewe, knap en bekwame skoolhoofde sal kan word. Vir hierdie doel het AROS “superbeurse” van R50 000 per jaar beskikbaar gestel. Hierdie beurse sal ná ‘n streng keuringsproses beskikbaar gestel word aan studente waarvan ons redelik seker is dat hulle in die toekoms ‘n leidende rol as skoolhoofde en in die onderwysstelsel van Suid-Afrika sal kan speel. Ons vra u hulp met die identifisering van belowende jongmense wat tans in matriek is of wat reeds die skool verlaat het. Indien u van sulke persone weet, stuur asb die betrokke kandidate se naam, van, kontakbesonderhede en CV voor of op 31 Julie aan ons by lydia.vanderkooy@aros.ac.za.

Kermis Ons Huis-ouetehuis Florida 27 Julie van 10:00 tot 14:00 Die inwoners, personeel en beheerliggaam nooi u om die dag saam met hulle te kom geniet. Madelinestraat 110, Tel: 011 672 5018


Kantoor Rentia de Beer en Ela Mostert Posbus 11168, Hatfield, 0028 012 362 0069 086 639 1789 (Faks)

E-pos kantoor@gkbrooklyn.org.za

WEBtuiste www.gereformeerdbrooklyn.co.za

Sondae Administrasiehulp Marga Koelman 082 923 2346 Sondae in die kerkkantoor Musiekdirekteur – Duxburyweg:

Philip Loots 082 614 9415

Predikante verbonde aan die gemeente: Fanie van der Schyff (Hoofsaaklik lidmate bo 30jr )

012 348 2467 083 446 6096 fanie@gkbrooklyn.co.za Griffel van Wyk (Hoofsaaklik lidmate onder 30jr) 012 362 0320 082 354 3726 griffel@gkbrooklyn.co.za Fanus Heystek (Troyestraat-bedieningspunt)

012 542 3662 073 777 1254 fansan@lantic.net Derrick Mashau (New Life City Church kerkplant in Sunnyside)

Reëlings Datum

Plek

7 Julie

Duxbury

7 Julie

Troyestr

14 Julie

Duxbury

14 Julie

Troyestr

Diensbeurt Ouderling Pieter Heslinga

Kollekte

Skinkbeurt

Onder die diens Diakonale werk By die deure Emeritaatsfonds

Janneke

Moenie neersien op iemand wat geval het nie.

Diaken Joëlna Heslinga Ouderling Schalk van Vuuren Ouderling Schalk van Vuuren Diaken Marinus v.d. Hout Dienste deur Hervormde Kerk

082 971 2725 mashautd@gmail.com

God het jou dalk die val gespaar omdat Hy geweet het jy sou nie kon opstaan nie. Onder die diens Diakonale werk By die deure Uitreikfonds

Sanet

Anoniem

Hoe jy jou vrye tyd deurbring, is ‘n toets van jou karakter John Maxwell


ADVERTENSIEBLAD 1. WOONSTELKAMER TE HUUR

6. MEUBELS GESOEK

teen R3 000 per maand, 1.4km van hoofkampus af, om te deel met manstudent. Onbeperkte “wi-fi”-internet asook water en ligte tot en met R400 ingesluit. Dadelik beskikbaar. Kontak Corné by 082 876 7687 of Francois by 073 037 1155.

’n Lidmaat is op soek na ’n klerekas en ’n laaikas. Indien u daarmee kan help, kontak Rentia asb by die kerkkantoor.

2. NUWE PRIVATE OUETEHUIS op 1 Junie vanjaar geopen in Hennopspark, Centurion. Versorger, sekureitskompleks, dubbelkamers, gesonde maaltye, skoonmaak en wasgoed ingesluit. Vervoer beskikbaar na inkopiesentrums. Skakel Liza du Plessis by 082 564 1793.

3. TUINWOONSTEL Eenslaapkamer-tuinwoonstel in Helderkruin, Jhb. Oopplan-kombuis, sitkamer, eie veiligheidshek-ingang. Troeteldiere welkom. Braaigeriewe beskikbaar en gebruik van swembad. R3 800 pm water en ligte ingesluit. Kontak Wilna Dreyer by 072 589 4091.

4. KUNSKLASSE vir kinders en volwassenes in teken- en skilderkuns. Privaat- en kleingroeplesse. Slegs Maandae tot Donderdae. Kontak Renske van der Walt by 079 969 4949 of renne@live.co.za. Klasse vind plaas by my huis in Bettystraat 375, Kloofsig.

5. TUINHUIS TE DEEL – CENTURION – CELTISRIDGE ‘n Meenthuis te deel in Heuwelsig Landgoed, Celtisridge. Naby hoofroetes en winkelsentrums. Het ook eie winkelkompleks. Slaapkamer met eie badkamer. Moet lief wees vir diere, met sober gewoontes en verkieslik nie rook of drink nie. Huur R2 500 pm, water en ligte ingesluit. Verkieslik ‘n Christelike manspersoon. Beskikbaar van 31 Julie 2012. Kontak Marie by 073 736 0183 ná 16:00.

7. OPTIMALE GESONDHEID Weens ons veeleisende lewenswyse skenk ons selde tyd aan ons welstand. Ons liggaam is geskape as ’n selfregulerende organisme. As ons gesond leef en die regte nutriënte inneem, kan ons liggaam optimaal funksioneer en homself beskerm en genees. ’n Nuwe benadering van geïntegreerde gesondheid kombineer die beste van “moderne medisyne” met die beste gesondheidstrategie vir die ondersteuning van die liggaam se normale herstelproses om so die beste vir ’n pasiënt te bied. Om meer uit te vind van die nuutste tegnologie in plantaardige aanvullings en wat dit vir jou gesondheid kan beteken, skakel Contessa vir ’n afspraak by 082 464 2690

8. ALGEMENE TUINDIENSTE BENZ Tuindienste. Algemene tuindienste, weeklikse en/of op maandelikse basis, snoeiwerk en tuinvullisverwydering; en/of enige ander ad hoc-verfraaiing van tuin. Kontak Frans Bekker by 072 271 3778

IS JY EEN VAN HULLE? Inkopie-terapie 11.3 miljoen Suid Afrikaanse volwassenes (32%) vind die stelling ‘Shopping makes me feel that my life is worthwhile’ baie toepaslik (AMPS2012B) Aanlyninkopies Volgens die 2012/13 ‘Mastercard Online Shopping Survey’, dui 54% Suid Afrikaanse respondente aan dat hulle gereeld die Internet vir aanlyninkopies gebruik. AMPS (All Media and Product Survey)

ADVERTENSIEBLAD Koste? Geen! • Hoekom? So kan ons mekaar ondersteun deur kennis te neem van produkte of dienste van medegelowiges. • Wat? Enige iets wat vir ’n medegelowige van waarde kan wees. • Formaat? Slegs teks, geen grafika nie, anders raak die e-pos te groot en stadig vir gewone telefoonlyne. • Waarheen? Stuur u advertensie na die kerkkantoor by: kantoor@gkbrooklyn.org.za Wanneer? Sommer nou. • Advertensies sal slegs drie weke geplaas word. Indien u dit weer geplaas wil hê, moet u die bewoording verander en weer instuur.


Ons kerklike bydraes Die grafika toon aan dat ons die finansiĂŤle jaar goed begin het. Kerklike bydraes van Maart tot Mei 2013 het die begroting oorskry en ons is dankbaar vir hierdie bydraes. Die Junie-bydraes was egter R28 000 onder die mikpunt. Saam kan ons seker maak dat ons Julie-bydraes weer die mikpunt bereik.

Dankoffer Tot aan die einde van Junie het ons reeds een derde (R159 040) van ons doelwit behaal. Die doelwit van R500 000 wat ons uit dankbaarheid en genade beoog om teen die einde van Augustus te bereik, is om die draai en daarom noem ons die volgende: Ons dankoffer maak 15% van die totale begroting uit. Ons dankoffer is van kardinale belang om ons gemeente in staat te stel om met werk in die Koninkryk van God te kan voortgaan.

Hart en hand 07 julie 2013  

Nuusbrief van die Gereformeerde Kerk Brooklyn Pretoria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you