Page 1

Zirai İlaç ve Aletleri Tarım Ürünleri İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kardelen Fidancılık Merkez Showroom Demircili Köyü Adabey mevkii Ödemiş İzmir / Türkiye Tel: +90 232 548 40 02 Faks: +90 232 548 40 03 www.kardelenfidancilik.com.tr info@kardelenfidancilik.com.tr

Kardelen Peyzaj İzmir Showroom İnciraltı yolu 10 sk. 27/ 1 İnciraltı İzmir / Türkiye Tel: +90 232 259 01 80 - 278 65 49 - 277 20 72 Faks: +90 232 278 14 34 www.kardelenpeyzaj.com.tr info@kardelenpeyzaj.com.tr

KATALOG 2012/2013

001


Selahattin Altun Ziraat Mühendisi Kardelen Fidancılık Yön. Kur. Başkanı Agricultural Engineer Chairman of the Board of directors

Sanayi devriminden sonra bitkilerin yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasında önemi gittikçe artmıştır. Estetik ve işlevsel özelliklere sahip bitkilerin üretilmesi amacıyla, nitelikli fidanlıkların kurulması, günümüz fidancılığının önemli bir sektör haline gelmesine neden olmuştur. Ödemiş, Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin bitki yaşamı yönünden sahip olduğu tüm olumlu özellikleri taşımaktadır. Ayrıca yakın çevresinin topoğrafik yapı özelliklerine bağlı olarak, kısa mesafelerde değişen lokal iklim özellikleri, Akdeniz florası yanı sıra Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Afrika ve Asya‘nın benzer iklim özelliklerine sahip bölgelerinde doğal olarak yaşayan pek çok bitkinin üretimini olanaklı kılar. Uzun süren vejetasyon periyodu, beklentilere uygun gelişmiş fidanların kısa sürede üretimine olanak sağlar. Kardelen Fidancılık olarak hedefimiz; Küçük Menderes havzasının sağladığı bu iklimsel avantajları, Avrupa’nın yüzyılı aşkın sürede edindiği fidanlık teknikleriyle birleştirerek, dünya fidan standartlarına uygun fidan üretmek; ayrıca ulusal ve uluslararası nitelikli üreticilerden temin ettiğimiz ürünlerle, aranan birçok farklı türün bulunabileceği zengin bir bitki koleksiyonu oluşturmaktır. Üretimlerimizin ve koleksiyonlarımızın yer aldığı bu ilk kataloğumuzu sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tüm meslektaşlarımıza ve doğaseverlere faydalı olması ümidiyle, sevgiyle kalın.

After the industrial revolution, the importance of plants has increased significantly for the creation of a habitable environment. Establishment of qualified nurseries for the production of plants having aesthetic and functional properties has caused today's arboriculture to become an important sector. Odemis has all the positive characteristics of the Mediterranean phytogeographic region in terms of plant life. In addition, local climate characteristics changing in close distances depending on the topographic structural characteristics of its immediate vicinity enable production of many plants that live naturally under similar climate conditions of the regions ranging from Mediterranean flora to America, Australia, New Zealand, North Africa and Asia. Long vegetation period enables production of young plants in a short time as per expectations. As Kardelen Fidancilik, our target is to produce young plants in conformity to world standards by combining the climatic advantages of Kucuk Menderes Basin with the Europe’s planting techniques acquired over a century, and also to create a rich plant collection that many different species in demand can be found thanks to the products supplied from national and international qualified producers. We are excited about sharing our first catalogue in which our productions and collections are provided. We hope that it will be useful for all our colleagues and nature lovers.

‫ ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻝ ﺗﺄﺳﻳﺱ‬،‫ﺑﻌﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺷﺗﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﺑﻬﺩﻑ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻔﻳﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎ ً ﻫﺎﻣ ﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺻﻧﺎﻋﺔ‬ . ‫ﺍﻟﺷﺗﻼﺕ ﻓﻲ ﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﻥ ﺃﻭﺩﺍﻣﻳﺵ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻳ ﺯﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻥ‬ ‫ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ‬. ‫ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻧﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺑﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻣﺣﻳﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺵ ﺑﺷﻛﻝ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ ﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻟﻰ‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﺗﺅﻣﻥ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ‬.‫ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﻭﺃﻭﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ﻭﻧﻳﻭﺯﻳﻼﻧﺩﺍ ﻭﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻭﺁﺳﻳﺎ‬ . ‫ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺷﺗﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣ ﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺩﻓﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺩﺍﻻﻥ ﻓﻳﺩﺍﻧﺟﻳﻠﻳﻕ ﻫﻭ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺅﻣﻧﻬﺎ ﺣﻭﺽ ﻛﻭﺟﻭﻙ ﻣﻧﺩﺭﺱ ﻣﻊ‬ ‫ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺷﺗﻼﺕ‬،‫ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺷﺗﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻗﺭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺷﺗﻼﺕ؛ ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻏﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻣﻳﺯﻭﻥ ﺑﻣﻳﺯﺍﺕ ﻭﻁﻧﻳﺔ‬ ‫ ﺇﻧﻧﺎ ﻧﻌﻳﺵ ﺍﻵﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻏﺎﻣﺭﺓ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺎﺗﺎﻟﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻪ ﻟﻧ ﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ‬. ‫ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﻋﺎﻟﻣﻳﺔ‬ ‫ ﻣﻊ ﺣﺑﻧﺎ‬،‫ ﻧﺄﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻔﻳﺩﺍً ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺯﻣﻼﺋﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﺣﺑﻲ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ‬.‫ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺗﻧﺎ‬ ... ‫ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻣﻧﺎ‬

002


2011 Dünya Kaliteye Bağlılık Ödülü Altın Kategoride Kardelen Peyzaja verildi. 2011 World Quality Commitment Award in Gold Category was granted to Kardelen Peyzaj

"‫"ﻁﻱﻁﺥﺕﻝﻝ ﺝﺍﺯﻱﺏ ﻥﺍﻝﺩﺭﺍﻕﻝ ﺓﻱﺏﻩﺫﻝﺍ ﺓﺉﻑﻝﺍ ﻱﻑ ﺓﺩﻭﺝﻝﺍﺏ ﻡﺍﺯﺕﻝﺍﻝﻝ ﺓﻱﻡﻝﺍﻉﻝﺍ ﺓﺯﺉﺍﺝﻝﺍ ﺕﺡﻥﻡ‬

Kardelen Fidancılık bir Kardelen Peyzaj kuruluşudur. Kardelen Fidancilik is an establishment of Kardelen Peyzaj. ‫ﺇﻥ ﻗﺎﺭﺩﺍﻻﻥ ﻓﻴﺪﺍﻧﺠﻴﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺭﺩﺍﻻﻥ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ‬

003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


016


Kanada Saskatchewan Üniversitesinin Fidanlığımızı ziyareti - Visit of the University of Saskatchewan - Canada 017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043

KARDELEN PEYZAJ PEYZAJ KATALOG  

KALIN KATALOG GİRİŞ

KARDELEN PEYZAJ PEYZAJ KATALOG  

KALIN KATALOG GİRİŞ

Advertisement