Page 1


 Al nostre planeta hi ha més de 250.000 espècies de

plantes diferents.  Es classifiquen en dos grups:  Plantes sense flors.  Plantes amb flors.


 Les plantes sense flors:  Es reproduexin per espores.  Tipus: molses i falgueres.  Les molses: plantes molt menudes i simples d’arrels minúscules, tija i fulles minúscules.  Les falgueres: tenen una tija subterrània de la qual surten les arrels i les fulles que solen ser grans.


 Les plantes amb flors:  Produeixen flors per reproduir-se.  Grups:  Les gimnospermes: la llavor es forma en pinyes o

altres òrgans. Les flors són molt simples. La majoria són arbres de fulla perenne: avet, pi, xiprer...  Les angiospermes: les llavors es formen a l’interior

de un fruit.  Herbes, arbustos i arbres.  Fulles perennnes i caduques  Exemples: rosella, el jacint, el romaní, la pomera,

l’alzina, el faig,…


 Com es nodreixen les plantes:  Fabriquen el seu propi aliment.  Etapes de l’alimentació:  Pendre substàncies del sòl i de l’aire.  Transformar-les en aliment.  Repartir l’aliment per tota la planta.

 Les plantes necessiten respirar permanentment

com la resta d’éssers vius.


 L’entrada de substàncies:  Aigua i sals minerals per l’arrel:  A través dels pèls absorbents.  Es forma la saba bruta.  La saba bruta puja per la tija fins les fulles a través

dels vasos llenyosos.  Diòxid de carboni per les fulles a través dels

estomes.


 La fotosíntesi:  Procés pel qual les plantes fabriquen el seu aliment:  Te lloc a les fulles.  L’aigua i les sals minerals de la saba bruta es

combinen amb el diòxid de carboni i es transformen en saba elaborada.  Es imprescindible la llum del sol.  Clorofil·la: substància verda que capta la llum

del sol.


 El repartiment de la saba elaborada:  La saba elaborada que s’ha format a les fulles es reparteix per tota la planta a través dels vasos liberians.  Aquest repartiment es necessari perque a les tiges i a les arrels no hi ha fotosíntesi i necessiten rebre aliments.


 La respiració:  Les plantes respiren com tots els éssers vius.  Necessiten l’oxigen per combinar-lo amb els aliments i aconseguir energia.  Les plantes respiren de dia i de nit.


 La reproducció sexual:  És aquella en la que intervenen les flors.  Les flors són el òrgans reproductors de les plantes.


 La pol·linització:  És el primer pas de la reproducció.  És el transport dels grans de pol·len des dels estams fins al gineceu.  Pol·linització pels insectes.  Pol·linització pel vent.


 La llavor i el fruit:  Després de la pol·linització, el gineceu de la flor experimenta canvis importants:  Els òvuls es transformen en les llavors.  La resta del gineceu es transforma en el fruit.

 El fruit conté les llavors i les protegeix de

l’exterior.  La llavor conté l’embrió i les substàncies nutrients que faciliten el seu creixement.


 La reproducció asexual: reproducció sense

flors ni llavors.  Intervenen altres parts.  Estolons: tiges disposades de forma

horitzontal que quan entren en contacte amb el sòl formen arrels i originen una nova planta.  Rizomes: tiges subterrànies: lliri.  Tubercles: tiges subterrànies engrossides que contenen substàncies nutritives: creïlla.


Les plantes  

Classificació, nutrició i reproducció de les plantes.

Les plantes  

Classificació, nutrició i reproducció de les plantes.