Page 1

Knauf dekvloersystemen

Droge innovatieve dekvloersystemen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

01/2009


Knauf, uw partner in afbouw Knauf is een producent voor innoverende afbouwmaterialen en systemen die hun veelzijdige toe足passing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de gehele wereld levert Knauf complete oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren van hoog足 staande kwaliteit. Een perfecte afwerking en de eenvoudige en snelle montage van de systemen van Knauf staan garant voor een prachtig afbouwresultaat dat voldoet aan alle technische voorschriften en architectonische wensen. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u meedenkt over betere resul足 taten en oplossingen voor het totale afbouwproces.


Knauf dekvloersystemen

Belastingsklassen Knauf droge dekvloeren naar toepassingsgebied Toepassingsgebieden: (naar NEN 6702)

Gelijkmatig verdeelde belasting:

Geconcentreerde last:

1 Verblijfs- en verkeersruimten in gebouwen met een woonfunctie of logiesfunctie

2,0 kN/m2

3,0 kN (op vloeroppervlak van 50 x 50 cm)

2 Gebouwen met kantoorfunctie, onderwijsfunctie of gezondheidszorgfunctie of cellengebouwen2

3,0 kN/m2

3,0 kN

3 Bibliotheken en archiefruimten

3,0 kN/m2

7,0 kN

4 Verkoopruimten van winkelfuncties

4,0 kN/m2

7,0 kN

5 Overige gebruiksfuncties voor het personenvervoer, bijeenkomstfuncties, sportfuncties en de gebruiks­ functies “bouwwerk, geen gebouw zijnde” met een gedeelte mede bestemd voor bezoekers

5,0 kN/m2

7,0 kN

6 Delen van de gebruiksfuncties onder 5, ter plaatse van oppervlakken waar de zitplaatsen vast aan de vloer verbonden zijn

4,0 kN/m2

7,0 kN

De geconcentreerde last is gebaseerd op een belastingoppervlak van 10 x 10 cm, tenzij anders vermeld.

Grote tijdwinst met droge (zwevende) dekvloersystemen De toepassing van droge zwevende dekvloersystemen hebben een toenemende belangstelling binnen de nieuwbouw en renovatie. Lange droogtijden van natte cement­dekvloeren behoren tot het verleden en bovendien zijn droge dek­ vloeren dunner en lichter en voldoen aan de hoogste eisen van het bouw­ besluit. Ze zijn leverbaar in diverse uitvoeringen voor thermische en akoestische isolatie. Daar­om bieden deze dekvloeren grote voordelen voor nieuwbouw en renovatie. De dekvloersystemen van Knauf zijn licht, vormvast en binnen één etmaal kant-en-klaar voor elke harde of zachte vloerafwerking. De elementen hebben brede innovatieve lipverbindingen die zorgen voor een superstrakke en snelle montage en een perfect resultaat. Bij Knauf heeft u de keuze uit dek­vloerpanelen op basis van gipsvezel voor alle droge ruimten of op basis van cement die ook kunnen worden toegepast in alle natte ruimten. De dek­ vloersystemen van Knauf doorstaan elke ver­gelijking qua geluids­isolatie, thermische isolatie en brandwerendheid. Ze leveren een enorme tijdbesparing op ten opzichte van het aanmaken en storten van natte cementdekvloeren of anhydrietvloeren.

2 _ 3


Standaard oplossing voor renovatie van woningscheidende houten vloeren.

Gipsvezel

Knauf voorziet in alle toebehoren BRIO 18 WF

Zachthoutvezel Steenwolplaten (80 mm dik, min 35 kg/m3

om de dekvloeren zwevend te leggen waardoor contactbruggen met bouwkundige vloeren of ­wanden worden uitgesloten. Daarom kunnen de Knauf droge dekvloeren woningscheidend ­worden toegepast. Bovendien zijn de dekvloeren te combineren met

Knauf brandwerende bouwplaten 2 x 12,5 mm

woning- en kamerscheidende

Knauf veerregels h.o.h. 400 mm

Ze voldoen aan alle bouw­

wanden en plafonds van Knauf. voorschriften en architectonische

Prestaties woningscheidende houten vloer met Knauf Brio en veerregelplafond D151 Luchtgeluidsisolatie Ilu;lab Contactgeluidsisolatie Ico Brandwerendheid

wensen. Onderbouwing:

+ 4 dB Rapport + 11 dB Peutz A 1500-1* > 60 minuten

Conform NEN 6073

* Dit rapport wordt u op verzoek toegezonden.

Goed te combineren met

Ideaal voor renovatiebouw

Knauf woning- en kamer-

Bij renovatie moet rekening worden gehouden met de toestand van de be­

scheidende wanden

staande bouwkundige vloer. Veel houten vloeren mogen niet teveel worden

Alle Knauf afbouwsystemen zijn

belast en betonnen vloeren kunnen onvoldoende gewicht hebben om aan

met elkaar te combineren en ver­

de huidige eisen van contactgeluidsisolatie van woningen te voldoen. Door

hogen de woonkwaliteit. Zo kunnen

het relatief lage gewicht, de geringe dikte en hoge isolerende eigenschap­

kamerscheidende wanden (Knauf

pen zijn de Knauf droge dekvloeren bij uitstek geschikt voor de renovatie­

W111) direct op Knauf afdek­

bouw. De Knauf droge dekvloeren zijn gemakkelijk en snel te leggen. Ze

vloeren gemonteerd worden.

zijn vrijwel direct weer beloopbaar en gereed voor verdere afwerking van

Als het om woningscheidende

de toplaag.

wanden gaat dan adviseren wij een Knauf W115 wand te plaatsen op de constructieve vloer, de dekvloer hier te onderbreken. Ongewenste geluidsbruggen worden voorkomen door rand­ isolatiestroken toe te passen.


Knauf dekvloersystemen

Voordelen van droge dekvloeren n Droge, snelle montage n Strak en vormvast n Geringe dikte n Perfect sluitend n Sterk isolerend n Lichtgewicht n Brandwerend n Slijtvast

Een sterk staaltje voor nieuwbouw

Isolatie naar keuze

Een tendens in de nieuwbouw is om innovatieve lichte bouwvormen als

De Knauf dekvloersystemen worden

staalframe- of houtskeletbouw toe te passen. Deze manier van bouwen

geleverd in diverse bovenlaag­

vraagt om lichtere oplossingen. De droge dekvloeren van Knauf vervullen

diktes met diverse vormen van iso­

hierin een rol. Ze bieden zowel constructieve als architectonische voordelen

latie zoals zachthoutvezel (WF),

omdat deze droge dekvloeren lichter en dunner zijn dan natte cement­

polystyreen (EPS) of minerale wol

dekvloeren. De snelle montage en supervlakke afwerking bespoedigen elke

(MW). De platen vormen altijd één

afbouw en daarmee kan dit een besparing van veel geld betekenen. De hard­

samengesteld pakket. Uw keuze

heid en hoge mechanische belastbaarheid maakt de dekvloersystemen ook

is afhankelijk van de behoefte

zeer geschikt voor openbare ruimten met veel verkeer zoals winkels en

aan akoestische of thermische

kantoren. Daarnaast kunt u met deze dekvloeren vloerverwarming of vloer­

isolatie. Speciale randisolatie­

koeling probleemloos integreren. Dit geldt ook voor leidingen voor elektra en

stroken voorkomen contact­­

water. Bijkomend groot voordeel is dat droge dekvloeren ook eenvoudig

bruggen met muren en wanden.

(plaatselijk) kunnen worden verwijderd of vervangen in geval van verande­

De Knauf dekvloeren zijn onbrand­

ringen of aanpassing van een ruimte.

baar en vormen een veilige brandbuffer tussen de bouwlagen.

4 _ 5


Knauf Brio

de lichtste droge dekvloer Voor alle droge ruimten: Knauf Brio Door het lage gewicht, de hardheid en de geringe dikte is Brio geschikt voor alle woonvertrekken, kantoor- en publieke ruimten. Oneffen houten vloeren kunnen eenvoudig geëgali­seerd worden met de egalisatie­ producten van Knauf. Door de goede warmtegeleiding van het gipsvezel­ materiaal is Brio zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte-isolerende eigenschappen van Brio EPS dekvloeren dragen bij aan een lager energie­ gebruik en meer comfort. Brio vermindert de overdracht van contactgeluid naar onderliggende vloeren. Vooral bij renovatieprojecten bieden Brio droge dekvloeren een ‘alles-in-een’ pakket om de kwaliteit van ruimten in korte bouwtijd op te waarderen naar de maatstaven van nieuwbouw.


Knauf dekvloersystemen

Kenmerken Knauf Brio Samenstelling

Toepassings­gebied*

Verbetering contactgeluidsisolatie in dB op beton Lw (CI; )

in dB op hout

Ico

Lw (CI; )

Ico

Brio 18 MW

1

19 (-12)

7

7 (-1)

7

Brio 18 WF

1, 2

19 (-11)

9

9 (-1)

≥9

Brio 23 WF

1, 2

19 (-12)

7

9

9

Brio 18 EPS

1, 2

17 (-11)

4

4

4

Brio 18 MW, 12,5 mm gipsplaat, 20 mm Egalisatiekorrels PA

1, 2

24 (-13)

11

11

11

Brio 18 WF, 35 mm Egalisatiekorrels PA

1

24

11

14

14

Brio 18 + Brio 18WF (verlijmd)

1, 2, 3, 4, 6

20 (-12)

9

9

9

Brio 23 + Brio 23WF (verlijmd)

1, 2, 3, 4, 5, 6

20

9

9

9

*Zie voor het toepassingsgebied de tabel op pagina 3

Knauf Brio 23 mm met ingefreesde lipverbinding.

gemeten waarden geraamde waarden MW = minerale wol WF = zachthoutvezelplaat EPS = geëxpandeerd polystyreen PA = Knauf egalisatiekorrels

Een duurzame innovatieve samenstelling De Brio panelen zijn vervaardigd uit cellulosevezels en gips. In het speciale productieproces worden deze vezels geordend en in dezelfde richting gelegd. Hierdoor heeft de plaat een veel grotere sterkte dan andere gipsvezelplaten waarin de vezels ongeordend liggen. De platen zijn uit één stuk opgebouwd en hebben een gefreesde lipverbinding. De dekvloerpanelen zijn absoluut vormvast en bij een stevige egale ondergrond is kromtrekken en schotelen uitgesloten. De toplaag van de platen wordt afgeslepen waardoor onvolledig afgebon­ den gipsdeeltjes worden verwijderd. Dit komt ten goede aan de hardheid van de toplaag met als resultaat dat deze zeer slijtvast is. Knauf Brio is bestand tegen hoge mechanische belasting en voldoet ruimschoots aan de voorgeschreven vloerbelasting voor de woningbouw. Zelfs op de bouwplaats kan Knauf Brio tegen een stootje. Snelle eenvoudige montage op elke constructievloer Met Knauf Brio versnelt u de afbouw. De Brio dekvloerplaten zijn licht van gewicht en met het formaat (600 x 1200 mm) is Brio zeer goed handelbaar. De dekvloerpanelen hebben rondom strakke brede verbindings­ lippen voor een naadloze aansluiting. Door verlijming met Knauf Brio overlappingslijm en het schroeven van de verbindingslippen ontstaat een onwrikbare vlakke verbinding. Als de lijm droog is kan de dekvloer direct worden afgewerkt met elke harde of zachte vloerbedekking.

6 _ 7


Uitvoeringen Knauf Brio Voor elke bestaande bouwkundige vloer biedt Knauf Brio een isolerende afwerkvloer. U kunt kiezen uit vijf typen met een bovenlaag van 18 of 23 mm gipsvezelplaat en diverse vormen van

Doorsnede

Laagdikte

Totale dikte

Gewicht kg/m2

Brio 18

18 mm gipsvezelplaat

18 mm

22

DD D D

Brio 23

23 mm gipsvezelplaat

23 mm

28

D D

Brio 18 WF

18 mm gipsvezelplaat + 10 mm zachthoutvezel

28 mm

24

D

Brio 18 MW

18 mm gipsvezelplaat + 10 mm minerale wol

28 mm

24

606600000

isolatie zoals zachthoutvezel (WF), poly­styreen (EPS) of minerale wol (MW).

Brio 18 EPS

18 mm gipsvezelplaat + 20 mm EPS

38 mm

22

Brio 23 WF

23 mm gipsvezelplaat + 10 mm zachthoutvezel

33 mm

30

6060 0600

600 600

Uitvoering

1200 1200

600 600

1200

1200 1200 1200

606600000

D

1200

1200

1200 1200 1200

1200 1200

6060 0600

D

1200

D D D

D D

Een compleet pakket. Voor de montage van Knauf Brio afwerk­ vloeren levert Knauf alle benodigdheden. Wel zo mak­kelijk en een garantie voor kwaliteit en aanzienlijke tijdbesparing.

Brio Overlappingslijm Voor een onwrikbare lipverbinding.

Egalisatie Universeel Geschikt voor houten en steenachtige constructie­ vloeren. Laagdikte 2-10 mm.

Egalisatiemassa Mortel voor het egaliseren van steen­achtige constructie­­vloeren. Laagdikte 10-30 mm.

Brio schroeven Speciaal ontwikkeld en met de juiste maten.

Brio Platenlijm Voor verlijming van meerdere lagen Brio.

Egalisatiekorrels PA Droge egalisatie en isolatie. Minimale laag­ dikte 20 mm.

Brio Voorstrijk Voor betere hechting van vloerbedekking en Knauf Vloeregalisatie 415.

Brio randisolatie stroken Vervaardigd van minerale wol ter voorkoming van contactbruggen met wanden en doorvoeren.

Knauf Vloeregalisatie Een zelfnivellerende vloei­ mortel als egalisatie op Brio vloer­elementen ten behoeve van gladde en dunne vloer­­ be­dekking. 2 - 15 mm


Knauf dekvloersystemen

Innovatief bouwen De Aquapanel Cement board technologie verandert de architec­ tuur en de constructie van ge­ bouwen. Het is een belangrijke innovatie ten opzichte van traditi­ onele bouwmethoden bij binnen­ toepassingen die veel meer tijd en inspanning vergen. De vloeren worden lichter, zijn sneller te monteren en af te werken en ver­ hogen het wooncomfort door perfecte isolatie-eigenschappen. Met een compleet assortiment hulpmaterialen levert dit droge dekvloersysteem een totaaloplos­ sing voor alle ruimten in kantoren, woningen en openbare gebouwen. Voor zowel droge als natte ruimten.

Knauf Aquapanel Floor® de snelste cementdekvloer ter wereld De droge cementdekvloer als totaaloplossing Knauf Aquapanel Floor is een harde droge dekvloer op basis van water­ vast cement. Daarom is deze droge dekvloer ook ideaal voor natte ruim­ ten. De dekvloerpanelen zijn volledig schimmel­bestendig en kunnen di­ rect worden afgewerkt. De Aquapanel Floor wordt zelfs aanbevolen voor het direct verlijmen van massief parket. Knauf Aquapanel Floor is zeer geschikt voor de installatie van vloerver­warming. Deze worden vooraf gelegd in een bed van droge isolatiekorrels waarmee de bouwkundige ondervloer gelijktijdig geëgaliseerd wordt. Door Aquapanel Floor te monteren op een laag droge egalisatiekorrels worden oneffen onder­ vloeren geëgaliseerd en leidingen weggewerkt. Knauf Aquapanel Floor wordt ook geleverd met een 11 mm dikke isolatielaag van drukvaste minerale wol voor toepassing als verend opgelegde dekvloer.

8 _ 9


Ontwikkeld voor een snelle montage en perfecte afwerking De Aquapanel elementen zijn laag in gewicht en hebben een hand­ zaam formaat van 900x600 mm. Alle elementen zijn rondom voor­ zien van een groef. Hierin passen als hulpmiddel bij de montage, de Aquapanel koppelplaatjes. De kan­ ten worden tegen elkaar gelijmd waarna een onwrikbare supervlak­ ke dekvloer vrijwel direct gereed is. Voor toepassing in natte ruimten adviseren wij de vloer eerst water­ dicht af te werken. Dit is niet nodig in droge ruimten. Deze dekvloer is zeer geschikt als strakke ondervloer voor het verlijmen van bijvoorbeeld massief parket, laminaat of linoleum.

Kenmerken Knauf Aquapanel Floor® Samenstelling

Toepassings­gebied*

Verbetering contactgeluidsisolatie in dB op beton Lw (CI; )

in dB op hout

Ico

Lw (CI; )

Ico

Aquapanel Floor MF

1, 2

21 (-6)

8

10

8

Aquapanel Floor, Contactgeluids­ isolatieplaat Fasoperl-TS, 30 mm Aquapanel Egalisatiekorrels

1, 2

29 (-6)

15

13

11

Aquapanel Floor, Aquapanel Indoor, Afdekplaat FasoperlA8, 30 mm Aqua­ panel Egalisatiekorrels

1, 2

19 (-13)

7

13

11

Aquapanel Floor, Aquapanel Floor MF

1, 2

21

11

*Zie voor het toepassingsgebied de tabel op pagina 3

9

11

gemeten waarden geraamde waarden MF = Minerale wol


Knauf dekvloersystemen

Technische gegevens Knauf Aquapanel Floor

570

Uitvoering

870

Laagdikte

Totale dikte

Gewicht kg/m2

Aquapanel® Cement Board Floor

22 mm cementgebonden plaat

22 mm

36

Aquapanel® Cement Board

22 mm cementgebonden plaat + 11 mm drukvaste minerale wol

33 mm

38

D

570

870

Doorsnede

D

Floor MF

Een compleet pakket. Voor de montage van Knauf Aquapanel® afwerk­vloeren levert Knauf alle benodigd­ heden. Wel zo mak­ kelijk en een garantie voor kwaliteit en aan­ zienlijke tijd­besparing.

Fasoperl-TSN Contactgeluidsisolatie­ plaat van zachthoutvezel (WF), naar EN 13171. Als afdekplaat op AQUA­ PANEL® Egalisatiekorrels, tevens ter verhoging van de (contact) geluids­ isolatie, een bouwbiolo­ gisch gunstig alternatief.

AQUAPANEL® Floor lijm (PU) Voor onderlinge verlijming van de elementen van AQUAPANEL® Cement Board Floor.

AQUAPANEL® Egalisatiekorrels Droog korrelmateriaal, ideaal voor het egaliseren van oneffen ruwbouw­ vloeren en het verbeteren van de brand­werendheid en geluidsisolatie.

Fasoperl-TS Contactgeluidsisolatie­ plaat van steenwol (MW), naar EN 13162, aan onderzijde met glasvlies gecacheerd. Als afdek­ plaat op AQUAPANEL® Egalisatiekorrels, tevens ter verhoging van de (contact) geluidsisolatie.

AQUAPANEL® koppelplaatjes Hulpmiddel bij het vlak monteren van de Aqua­ panel Floor.

AQUAPANEL® Grondering-binnen Grondering t.b.v een maximale hechting voor gelijmde vloer­ bedekkingen.

Fasoperl-A8 Zachthoutvezelplaat (WF) naar EN 13171. Als afdekplaat op Aqua­ panel Egalisatiekorrels

AQUAPANEL® Egalisatiemortel Een zelfnivellerende vloeimortel als egalisatie op Aquapanel Floor ten behoeve van gladde en dunne vloerbedekking. 2 - 15 mm

10 _ 11


Voor vragen over Knauf Brio of Aquapanel Cement Board Floor en specifieke toe足passingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op www.knauf.nl Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen op het Knauf Trainings足centrum in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen. De adviseurs van Knauf komen bij u langs op de bouwplaats indien er ter plaatse advies gewenst is.

KDDDV_03/0901/NL/VDB/C14101

Knauf B.V. Mesonweg 8-12 3542 AL Utrecht Tel: (030) 247 33 11 Fax: (030) 240 96 90

Knauf Advies Voor meer informatie: ) (030) 247 33 89 www.knauf.nl @ techniek@knauf.nl

Briofloor  
Briofloor  

folder Briofloor

Advertisement