Page 1

0a

 47e jaargang  nummer 7 2 november

2013 

Clubmagazine

47e jaargang nummer 7

2 november 2013

-1-


01

Zwem- en polovereniging De Amstel Sinds april 1962 biedt "De Amstel" de mogelijkheid in clubverband alle variaties op de zwemsport te beoefenen. Dit varieert van het werken aan je conditie, tot het spelen van waterpolo op niveau of het zwemmen van wedstrijden. Daarnaast is er de mogelijkheid alle zwemslagen tot in de puntjes te leren beheersen bij onze afdeling diplomazwemmen. Dit alles in een goede sfeer, in een hypermodern bad en onder deskundige leiding.

Ons Bestuur  amstel.bestuur@zpv-de-amstel.nl Voorzitter Paul Lamers Rietgors 13 3641 ZA Mijdrecht 0297-242064 paul.lamers@zpv-de-amstel.nl Secretaris Karin van der Zwaard Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht 0297-288645

Andere adressen Vertrouwens Harry van Vlijmen persoon Fender 32 1423 EB Uithoorn 0297-563052 harry.van.vlijmen@zpv-de-amstel.nl

Ons clubhuis Clubhuis “Bubbels” Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht Post naar secretariaat: Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht

karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

Penningmeester Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl Public Relations Ledenadministratie Diplomazwemmen Redactie ‘t Zwamsteltje / Beheer Website

Gerard Visser Smaragd 17 3641 XK Mijdrecht 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Waterpolo Ted Bradley Diamant 67 3643 AK Mijdrecht 0297-242015 ted.bradley@zpv-de-amstel.nl Masterszwemmen Rosanne Kok Klijne Meer 79 3645 WS Vinkeveen 06-20761341 rosanne.kok@zpv-de-amstel.nl Wedstrijdzwemmen Jan Visser en Koolmees 29 Clubhuisbeheer 1423 NE Uithoorn 0297-562980 jan.visser@zpv-de-amstel.nl Technische commissie Erik van Leeuwen Vice voorzitter Herenweg 221 3648 CG Wilnis 06-55550591 erik.van.leeuwen@zpv-de-amstel.nl

Ons bad Veenweidebad Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht www.optisport.nl/rondevenen

Onze Commissies DZC (Diplomazwemmen)

WPC (Waterpolo)

Anne-Marie Spaargaren Colette Lamers Gerda Visser Gerard Visser  dzc@zpv-de-amstel.nl

Hilde Roseboom Ted Bradley Sander Nieuwenhuizen Kate Clarke Rob Broeken Anthony Jongebloet  wpc@zpv-de-amstel.nl

MZC (Masterszwemmen) Rosanne Kok Karel Keers Han van Vliet  mzc@zpv-de-amstel.nl

TECHNISCHE COMMISSIE Erik van Leeuwen Gerda Visser (DZC) Peter Ottenhof (WZC) Karel Keers (MZC) Sander Nieuwenhuizen (WPC)  tc@zpv-de-amstel.nl

WZC (Wedstrijdzwemmen) Wim Spruijt Jan Visser Peter Ottenhof John Oudshoorn Rina van Diemen  wzc@zpv-de-amstel.nl

@zpvdeamstel

Colofon Eindredactie & opmaak Gerard Visser Fotografie Gerard Visser en anderen

Kopij zwamsteltje@zpv-de-amstel.nl

Productie en hoofdsponsor van al ons drukwerk

-2-

2 november 2013

Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

Drukkerij HAZET, Constructieweg 33, 3641 SB Mijdrecht

47e jaargang nummer 7


door Paul Lamers VOORZITTERSPRAATJE

sante bereidingen van de Zeeuwse lekkernij. Ook een “niet zwembezigheid” was de avond in het teken van het Leids ontzet. Ook daarover verderop in deze Zwamstel meer.

deze manier voor school hun ervaring in het verenigingswerk opdoen en natuurlijk is te hopen dat ze het dermate leuk vinden, dat ze iets willen blijven doen voor hun/ons cluppie.

Hard op weg naar meer zwemkennis en een officieel trainersdiploma zijn Marella Verhagen (moeder van Romy), Peter Ottenhof (vader van Martijn) en Rick (vader van Rico en Tess). Marella en Peter voor trainer 2 en Rick voor trainer 3. Het is goed om te weten dat er op die manier in 1 keer verschrikkelijk veel kennis in het Amstel wedstrijdzwemmen komt en te zien hoe enthousiast de trainers dit uitdragen is nog leuker om te zien. Op naar TOP.

Ook bij het polo zijn er ontwikkelingen geweest. Vielen Jikke ten Cate en Sarah Krijtenberg net buiten de boot , doordat hun team een afdeling hoger ging spelen en zij net te jong bleken, nu kunnen zij toch in samenwerking met De Meerkoeten een seizoen waterpoloën. Wellicht een eerste teken van de samenwerking die er op bestuurlijk en kaderlijk niveau reeds met de Meerkoeten gezocht is, nu hun Met uitstel van onze redacteur tot na thuisbad, het Meerbad in Abcoude, middernacht, lees volgende ochtend, binnen afzienbare tijd gaat verdwijwaarvoor mijn oprechte dank natuurnen. lijk, ’s morgens vroeg in de pen / Slecht nieuws daarentegen bereikte toetsenbord, omdat ik na een autorit- Vanuit de technische commissie is er weer een inmiddels al jaren uit beeld ons deze vakantie dat de competitieje van 16 uur het toch niet meer kon opbrengen om jullie mijn voorzitters- verdwenen actie opgepakt; “De grote leiders van onze regio (midwest van clubactie”. Erik van Leeuwen, die in- de KNZB) hebben aangegeven niet praatje te pennen, sorry. middels met een gebroken onderbeen langer de competitie te kunnen/willen Wat weer een ontnuchtering op zich is. Maar dan helemaal te bedenken in het stadium witte gips heeft bereikt, draaien door het gevoel tegengewerkt heeft hiertoe de aanzet gegeven. Te te worden door de KNZB en onvolwat voor weer ik terecht ben gekohopen is dat de leden er een hoop doende ondersteuning vanuit het remen. Heb ik de hele week in mijn giobestuur. Een hele ernstige situatie, korte broekie en blote bassie kunnen voor de club mee kunnen verdienen. Zo ook, maar dan wel geheel nieuw, is want welke “gek“ wil deze kluif op lopen, kom ik in regen en storm hier de actie bij de Boni in Mijdrecht. zijn bord hebben???. Wordt vervolgd…. weer uit mijn bed. Door klanten te verleiden de verdien- Wellicht al op de komende ALV van de Maar ja de werkelijkheid is hard en regio zaterdag 9 november, in ons eihet werk heeft zich ook weer opgesta- de muntjes in de Amstelpot te stoppen, kunnen we ook op die manier gen bad. peld. Dus ….weer hard aan de slag. voor de club wat extra zien te verdie- Dan als laatste (…but not least) ons eigen heren-1 team kun je inmiddels Op de mastersavond (donderdag) is er nen. Als bestemmingsdoel voor deze “Boni pot” is de Zwem4daagse 2014 weer volgen, naast natuurlijk ook de een nieuw gezicht aan de badrand benoemd. wedstrijden in het bad zelf, ook midverschenen, Pim van den Akerboom. dels de lokale media en “0297Een enthousiaste “ALO-er”. Daarover Ook de diplomazwemcommissie zit 0nline.nl”. verderop in dit Zwamsteltje meer. niet stil. Onder de bezielende leiding Ze trainen inmiddels 2 keer in de week stevig en worden door teammaVoor de schrijver a.s. donderdag, voor van Annemarie Spaargaren (moeder van Anouk, Esmee en Iris Pappot) is er nager/coach Michel Aarsman flink de lezer in ‘t volgende Zwamsteltje duidelijkheid en meer activiteit bij de “achter de vodden” gezeten. Resul(don’t miss it) is er weer een KroatiDZ. Inmiddels wordt op vrijdag weer taat moet volgen…. sche avond aansluitend aan de masterstraining. Mijn zoon Jamaico heeft een aparte cursus Survival-zwemmen georganiseerd. Ook staat er weer een Ik hoop weer voor iedereen een fijne vorig jaar al spontaan geroepen , ik tijd in en om het bad. Met de cluborganiseer een Kroatische avond , en versie van Wakzwemmen op de rol. Ook zijn de kaderleden op 7 oktober kampioenschappen (24 november), heeft nu wederom het een en ander wel of niet met ZWARTE Piet, en met meegenomen uit ons “2e vaderland”. weer bijgeschoold en staat er voor 4 het einde van het jaar, Kerst en Oud Wederom een bewijs dat de club niet november en 9 december weer een kadercursus gepland. en Nieuwjaar weer inzicht. alleen de mensen in het water verDaarnaast zijn Valentino van Leiden, Open haard- en kaarslichtjes-tijd enigt , maar ook op de kant. en Iris Bastiaansen en Iris van der Mo(zeker als ik nu naar buiten kijk) Daarvan mag ook de (nog weer meer) len uit de wedstrijdploeg, toegetregeslaagde “mossel-avond” in handen den tot het kadercorps en kunnen op van onze clubchef-kok Sander Nieudie manier de kennis die ze via boven- Paul Lamers wenhuizen getuigen. Op zondag 13 oktober waren bijna alle teams volle- genoemde trainers krijgen, door gedig vertegenwoordigd. Daarnaast ook ven aan onze jongste zwemmertjes. Daarnaast zijn de laatste tijd wedereen aantal nieuwe (ouders-) gezichten. Gezellig was het als afsluiting van om een aantal (maatschappelijke) een middagje thuiswedstrijden en we- stagelopers aan de badrand te vinden. Loïs van Duijkeren, Mike van der Bijl, derom wist Sander de smaakpapillen te beroeren met maar liefst 4 interes- Roy Bos en Bram Degens kunnen op

47e jaargang nummer 7

2 november 2013

-3-


Houd je van zwemmen? Denk jij jouw kennis hiervan te kunnen overdragen aan de 16+ jeugd van onze vereniging? En heb je een paar uurtjes tijd over per week? Dan is Zwem- en polovereniging de Amstel op zoek naar jou! Wij zoeken een enthousiaste

Trainer (m/v) die onze zwemmers naar een hoger niveau weet te brengen. Wij bieden: Enthousiaste wedstrijdzwemmers Prachtig zwembad met gezellig clubhuis 1 vrijwilligersavond per jaar Gratis 1 uur zwemmen per week Mogelijkheid tot het volgen van een trainersopleiding. Kijk voor meer informatie over onze vereniging op : www.zpv-de-amstel.nl Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met Jan Visser via e-mail: jan.visser@zpv-deamstel.nl

-4-

2 november 2013

47e jaargang nummer 7


NIEUWE LEDEN / PROEFLEDEN

KOPIJ

Luciano Schuurman

Nerveus voor de deadline? Lever het dan een weekje eerder in!!!!!

Danique Schuurman

1 Gauke Hofstra 2 Jonathan van Diemen 2 Fenna Kok 7 Rafaël Veldman 8 Mike van Lingen 10 Ton Reeuwijk 11 Gerard Visser 12 Carlo Pappot 13 Irma Ruizendaal 17 Olaf Driessen 18 Pim van Dijk 20 Marta Cichocka 20 Beau Kruyswijk 22 John Oudshoorn 25 Rina van Diemen 28 Maarten Knecht 28 Tim van Baarsen

JARIG IN NOVEMBER

(Let op je mailbox voor de officiële uitnodiging)

47e jaargang nummer 7

Jessica Kop

zaterdag 30 november

Emily Aalden Pim v.d. Akerboom

dan ligt ie zaterdag 7 december in je brievenbus!

Jacco van der Bijl Twan Oliemans

4 Karin van der Zwaard 10 Mariëlle Breij 10 Owen Michels 12 Michel Aarsman 14 Michelle Krijtenberg 15 Vince Sijmons 15 Jikke ten Cate 18 Noëlle Smeets 20 Mark Visser 24 Gerrit Roseboom 25 Jan van Tuijl 25 Bart van der Zwaan 27 Max de Jong 27 Inge Liesveld 28 Bo Voorend 30 Paul Lamers 30 Dick Melman

JARIG IN DECEMBER

Kom dan op dinsdag 26 november naar Bubbels voor de Najaars-ALV.

3 Maureen Grauw 4 John van Dijk 5 Rory Butterworth 6 Chris Adema 6 Madelon Klaver 7 Sander Aarsman 10 Marco Speet 10 Stefan Oudshoorn 11 Nina Siegers 16 Jeroen Janssen 18 Loïs van Duijkeren 18 Yvonne van Walstijn 19 Jan Visser 19 Rob Broeken 20 Pimpernel Brouwer 21 Marieke Witsenburg 23 Manon Buizert 25 Astrid Bastiaansen 25 Finn Blom 27 Maaike Kok 28 Valerie Otten 31 Elrik Maat

2 november 2013

JARIG IN JANUARI

Meebeslissen over de toekomst van De Amstel?

-5-


Mosselavond 13 oktober 2013 Op deze druilerige zondag speelde, op Heren 1 na, alle teams thuis in het Veenweidebad. Dit was dé uitgesproken dag om eens lekker met elkaar te genieten van een gezellig etentje in het clubhuis. Evenals vorig jaar was dit een enorm succes. Iedereen had goed meegeholpen om dit tot een succesvolle avond te brengen. Keukenassistenten, mosselmannen, mosselvrouwen, kassiers en niet te vergeten de helden van de schoonmaak en afwas! Vele hadden kookstelletje

en pannen meegenomen om mosselen te koken. Dit jaar waren er wel 50 deelnemers. Voor de deelnemers die niet van mosselen hielden had ik 3 soorten kip bereid en voor de mosseleters wel 3 soorten mosselen. In totaal zijn er wel 34 kilo mosselen en 12 kilo kipkluifjes verorbert met bijbehorende sausjes, stokbrood, friet en salade. Bijgaand op verzoek van jullie het recept van de Spaanse mosselen:

Spaans mosselpannetje

Met kruidige kippenbouillon en saffraan, chorizo en venkel Voor 2 personen: 2 kg mosselen (schoon) 150 gram chorizo 1 vleestomaat 2 teenjes knoflook fijn gehakt 2 rode peper 500 ml kippenbouillon met enkele draadjes saffraan 1 ui ½ knol venkel ½ bos platte peterselie 1 eetlepel olijfolie De kippenbouillon van te voren koken met enkele (ong. 10) draadjes saffraan. De venkel en ui in ringen snijden. De knoflook en peper (met zaadjes) fijnsnijden. De tomaat in blokjes snijden. De chorizo in plakjes snijden. Bak de chorizo aan in de olijfolie. Voeg de ui en venkel toe en bak deze even mee.

-6-

2 november 2013

Voeg alle overige ingrediënten toe en doe de deksel op de pan. Wacht tot de bouillon kookt en hussel de pan dan om. Als de mosselen voor de tweede keer aan de kook zijn gebracht zijn ze gaar.

Tip: Door de korte kooktijd van de mosselen hebben ze kort de tijd om de smaken van de bouillon en groente op te nemen. Daarom mag je best royaal zijn met aromatische groentes en kruiden. Aan de ‘chef’s table’ werd zelfs een mosselpannetje geserveerd met wel 5 hete pepers. Die waren heerlijk.

47e jaargang nummer 7


bij het Diplomazwemmen Vijftien diplomazwemmers zijn gestart Ondertussen met de cursus survival 1. In deze cursus leer je jezelf te redden als je per ongeluk een keer in het water valt. En als niet jij maar je vriendje of vriendinnetje erin plonst, dan kun je hem of haar vanaf de kant uit het water redden. Om dit te leren wordt er elke vrijdag onder leiding van Paul met kleding gezwommen. De zwemmers klimmen over matten, zwemmen er onderdoor en trekken elkaar uit het bad, zoals op de foto’s is te zien. Al met al best zwaar. Na nog wat weken oefenen gaan we op 13 december afzwemmen. Ondertussen wordt er op de maandag en donderdag getraind voor de verschillende zwemvaardigheden. Het was even schuiven met zwemmers en kader maar alle kinderen

zitten nu in een baan waarin ze lekker kunnen trainen. Op maandag en vrijdag hebben we de komende tijd bovendien extra kader aan de bak. Drie leden van onze vereniging lopen stage bij de Amstel. Mike, Loïs en Roy draaien een aantal maanden mee met ons kader. Tot zover, tot het volgende Zwamsteltje! Anne-Marie

Jeugdsponsoractie Naar aanleiding van de Boni Jeugdsponsoractie en de moeilijke financiële situatie waarin de sportverenigingen zich momenteel bevinden heeft ook Zwem- en polovereniging De Amstel uit Mijdrecht de stoute schoenen (zwemvliezen) aangetrokken en zich opgegeven om zich te laten sponsoren door Boni via de klanten. Afgelopen vrijdag was een afvaardiging van jeugdleden

BONI Jeugdsponsor actie

van de Amstel naar het centrum van Mijdrecht getogen om daar met al hun enthousiasme te laten zien waarom de klanten van Boni hun muntjes het beste in de koker van De Amstel konden deponeren. Volgende week zaterdag zullen zij opnieuw acte de présence geven om dan in spanning af te wachten hoe de €200.000,-- van Boni verdeeld gaat worden over de 288 ingeschreven jeugdverenigingen binnen de 38 vestigingen. Houd de komende weken je muntjes in de hand en deponeer ze in de grijze koker aan de rechterkant.

47e jaargang nummer 7

2 november 2013

-7-


26 oktober | Wormerveer Op zaterdag 26 oktober reisden we af naar het dorpje Wormerveer waar ons een wedstrijd te wachten stond tegen de Ham. De wedstrijd startte wat later omdat er een flinke file was bij WestKnollendam (ja écht...) Onder aanvoering van Mickey werd er vervolgens netjes ingezwommen en ingegooid en het team kon na enige aanmoediging van ondertekende gefocust beginnen met de wedstrijd. We hadden met 3 spelers een royale reservebank en konden alles geven om de wedstrijd te gaan winnen. Bart lag op doel en was zichtbaar in zijn element. Daniel opende de score met 0-1 door een fraaie zwemactie gevolgd door een schot. Het was geen makkelijke opgave om de tegenstanders de scoringskans te ontnemen. De Ham had een indrukwekkende selectie van 13 spelers en kon ons tempo met gemak bijhouden. Op 1:24 wist Daniel nogmaals te scoren en bracht de stand op 2-0. Helaas resulteerde een verdedigende actie van Mika in een persoonlijke fout waardoor we voor 20 seconden met 6 spelers verder moesten. De Ham profiteerde en kon 2-1 maken. In de 2e periode maakte Martijn al snel een doelpunt door een uitstekende zwemactie. Koelbloedig ging de bal tussen de armen van de keeper. Toch wist wit 2 een tegendoelpunt te scoren waardoor de stand op 2-3 kwam.

De Ham Aspiranten

Ik was zeer tevreden over het resultaat wat we als team neergezet hadden deze 2 partjes, maar we moesten dit voort zetten. De tegenstander was sterk maar wij waren beter. De ballen werden keurig naar voren gebracht via de vleugels en er werd in de verdediging strak op de man verdedigd. In het derde partje kwam de Ham gelijk op 3-3. Dit werd wat spannend. Gelukkig kon de Amstel door enkele persoonlijke fouten van de tegenpartij profiteren en de stand naar 3-4 brengen. Het laatste doelpunt werd gescoord door een fraai schot van Mika. Het ene doelpunt verschil was niet comfortabel genoeg voor een overwinning. Daniel kon zijn derde doelpunt maken en vervolgens scoorde nieuwkomer Rafael van afstand zijn eerste doelpunt voor de Amstel. Na een U20 van de tegenpartij kon Finn profiteren en scoorde de 3-7. Mika en Martijn wisten ook nog 2 keer te scoren en kregen samen met Mickey als rots in de branding in de verdediging een welverdiende publiekswissel. De tegenpartij leek moe gestreden maar wist Bart nog eenmaal te verrassen met een niet te houden schot. De eindstand was 4-9 voor de Amstel. Complimenten voor deze geweldige wedstrijd. Een trotse coach, Sander

CLUBHUISBEHEERDER JAN VISSER GOOIT ZIJN AAS UIT Elke maand is er wel een verenigingsborrel op donderdagavond. Zo ook op donderdag 2 oktober j.l. Na de masterstraining wordt er onder het genot van een hapje en een drankje over van alles en nog wat gekletst. Deze keer was de aanleiding ‘Het Leids Ontzet’. Toen de datum voor de borrel ter tafel kwam riep iemand direct: dat is ‘Het Leids Ontzet’. Maar ja: je kunt alles wel een naam geven, maar wat houdt het in…? Enig Googlewerk bracht aan het licht dat het de bevrijding van Leiden van de Spanjaarden in de 80 jarige oorlog betekende en dat daarbij haring, wittebrood en hutspot kenmerken zijn. Geheel in de sfeer dus, heeft Jan Visser als goede gastheer voor haring en wittebrood gezorgd. Om de zwemmers alvast lekker te maken en ze als een echte snelle haring door het water te laten gaan heeft hij tijdens de training de zwemmers in het water al voorzien van de lekkernij en daarmee het spoor naar Bubbels gemarkeerd. Alwaar de haring in een ander sopje kon zwemmen.

Het Leids Ontzet

<PL>

-8-

2 november 2013

47e jaargang nummer 7


Langs de Lijn Hallo zwemmers / zwemsters, bij In het kader van wie staat er allemaal Diplomaaan het bad en schrijf daar eens een zwemmen

stukje over wat je doet en wie je bent heb ik de aftrap gewonnen, of gekregen of zo iets dergelijks. Nu dan, ik ben Henri Michels 48 jaar, woonachtig sinds 2000 in Vinkeveen samen met Karen. Ik ben de vader van Owen Michels en geef op de donderdagavond van 18.30 tot 19.30 diplomatraining. Tijd voor wat geschiedenis. (ahum). Geboren en getogen in het brabantse (te horen aan de spraak, denk ik) Oisterwijk (de bossen en de vennen). Hier ben ik op mijn 11e met de zwemsport in aanraking gekomen. Wat begon met eerst wat recreatief baantjes zwemmen eenmaal in de week 45 minuten groeide al snel uit naar rond de 8 uur per week trainen bij de wedstrijdploeg en waterpolo, zodat menig PR en CR gezwommen werd. In totaal heb ik zo’n 31 jaar actief gezwommen bij OZC’57. Naast het actieve zwemmen ben ik ook actief als zwem-official, zwemtrainer (diploma, wedstrijdgroep en waterpolo) geweest. En natuurlijk verscheidene hand- en spandiensten bij de zwemclub gedaan.

Henri Michels Verder houd ik er ook van om een hengeltje uit te gooien en een visje te vangen en tijdens de winter om een weekje te gaan skiën en de pistes onveilig te maken. (Meer door mijn skikunsten) In mijn dagelijks werk zit ik ook in het water, ik werk voor een ingenieursbureau uit Amersfoort / Rotterdam in de drinkwaterwereld. Op dit moment veelal in het Brabantse Breda waar ik medewerking verleen aan de renovaties op elektrotechnisch gebied van waterproductielocaties. Water loopt dus als een rode draad door het leven. Zowel vloeibaar als bevroren. Door Owen ben ik bij zvp de Amstel terecht gekomen. Hij wilde graag doorgaan met zwemmen na het behalen van zijn C-diploma. Eigenlijk eerst gaan waterpoloën maar hij zag toch in dat je daarvoor eerst goed moest en moet kunnen zwemmen. Dus eerst je slagen goed oefenen en diploma’s halen. Na een jaar aan de kant zitten toekijken bij Owen en de vraag van Co of er nog vrijwilligers waren die in het zwembad wilden helpen, ben ik nu sinds 1,5 jaar met veel plezier training aan het geven op de donderdag. En ik ben zelf nu sinds een paar weken weer bij de masters aan het zwemmen. Dit laatste valt na 7 jaar niet mee om een uurtje bezig te zijn. De geest wil wel maar de armen en benen denken daar anders over, maar dat komt ook wel weer. (hoop ik) Dit is in een vogelvlucht wat ik doe en wat mijn achtergrond is. Tot zwems op het zwembad Met een sportieve zwemgroet Henri Michels

PIM VAN DEN AKERBOOM MASTERSTRAINER OP DONDERDAG Sinds eind september heeft Pim van den Akerboom de training van de ‘gevorderdenbanen’ van de masters op zich genomen. Een grote toeloop aan nieuwe leden maakte het de huidige trainer Paul Lamers al moeilijk om soms 4 banen aan te sturen. Maar geheel toevallig liep Rosanne Kok

Nieuwe Trainer

47e jaargang nummer 7

(mastercommissielid) Pim in het zwembad tegen het lijf. Pim zocht een stageplaats voor zijn opleiding ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding). Gelukkig zag Pim de uitdaging wel zitten om 2 banen masters/senioren aan te sturen en ze een gedegen training te geven en begon er direct voortvarend mee. Inmiddels zijn de masters gewend aan Pim en gaan de trainingen uitstekend. Met de supervisie van Victor Sannes, die en de training ondergaat en Pim van begeleiding voorziet, gaat de samenwerking uitstekend en wordt Pim al geheel gezien als de nieuwe trainer. We hopen natuurlijk dat Pim na zijn stage het dan inmiddels zo leuk vindt, dat hij de trainingen wil blijven vervullen. Wie weet….? <PL>

2 november 2013

-9-


6 oktober 2013 | Mijdrecht mdat ik niet zo goed weet wat ik in zo’n stukje moet zetten heb ik van iedere letter van het alfabet een woord genomen dat met zwemmen, trainen en onze club te maken heeft.

P: Pr, daar doen we het voor Q: Moeilijke letter die sla ik over R: Rugcrawl, dat is de aller leukste slag. S: Sneller, dat kunnen we allemaal als we straks de goede technieken beheren. T: Timing, daar gaat het om bij het overnemen in de estaA: Amstel hierna is onze club vernoemd. fette. B: Bubbels, de naam van ons clubhuis hier drinken we wat U: Uitzwemmen, dat is goed voor je spieren tijdens een wedstrijd. V: Vlinderslag, wat een verschrikkelijk slag is dit! C: Concurrent, deze schakelen we allemaal uit! X: Ook een moeilijke letten waar weinig over in het woorD: Doorzwemmen, dat moeten we van onze coach. denboek staat. E: Estafette, hierbij waren onze dames eerste! Y: Yara, heeft goed gezwommen. F: Flinke zwemspieren, die krijgen we door het harde Z: Zwemmen, daar houden we allemaal van trainen. G: Gezelligheid, daar staan we om bekendJ Mark H: Handdoek, we moeten ons af drogen tijdens een wedstrijd, zodat onze spieren warm blijven I: Iris, daar hebben we er 2 van. J: Juichen, dat doen we wanneer we winnen! K: Klokkers, die beslissen je tijd. L: Luieren dat doen we als we niet in het water liggen M: Mark heeft weer goed z’n best gedaan. N: Nieuwe zwembroek, die hebben we straks allemaal. O: Opschieten, dat moet je doen als je eerste wilt worden

Competitie Deel 1

UITSLAGEN

Estafette 4 x 100 m vrije slag Dames sr. open Valerie Otten 1.13.45 Loïs van Duijkeren Iris van der Moolen Niké van Duijkeren 1.36.32 1e Meisjes, 50 m schoolslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Junioren 1 en later 0.49.62 7e PR DIS SK

Jongens, 50 m schoolslag Noah Kuystermans

Minioren 6 en later 0.54.64 4e PR

Meisjes, 100 m wisselslag Anne-Laure Has Anouk Pappot Mouna Oudshoorn

Junioren 3 en later 1.30.73 2e PR 1.31.53 3e PR 1.42.32 7e

Jongens, 100 m wisselslag Junioren 2 en later Martijn Ottenhof 1.23.83 2e PR Randy Sijmons 1.46.89 7e PR Meisjes, 50 m vrije slag Jeugd 2 en later Iris Bastiaansen 0.32.51 1e Romy Verhagen 0.33.09 2e PR Andinih Rahayu 0.34.29 5e PR Jongens, 50 m vrije slag Vince Sijmons

Junioren 4 en later 0.30.48 2e PR

Dames, 100 m vlinderslag Iris van der Moolen Valerie Otten Tessa Mossinkoff

Senioren 2 en later 1.19.64 1e PR 1.26.45 2e PR 1.34.76 7e

- 10 -

2 november 2013

Jongens, 100 m vlinderslag Jeugd 2 en later Mark Visser 1.16.99 4e PR Gauke Hofstra 1.35.20 6e Dames, 50 m schoolslagSenioren open Niké van Duijkeren 0.39.95 1e PR Loïs van Duijkeren 0.43.22 2e Heren, 50 m schoolslag Senioren open Nick Sijmons 0.34.60 Nick Drenth 0.36.44 Elrik Maat 0.36.86 Bart van der Zwaan 0.37.20

1e PR 3e PR 4e PR 5e

Meisjes, 50 m rugslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Junioren 1 en later 0.47.55 5e PR 0.53.50 13e PR

Jongens, 50 m schoolslag Noah Kuystermans

Minioren 6 en later DIS RH

Meisjes, 100 m vrije slag Anne-Laure Has Anouk Pappot Mouna Oudshoorn

Junioren 3 en later 1.22.52 2e 1.23.90 3e 1.33.94 9e

Jongens, 100 m vrije slag Martijn Ottenhof Randy Sijmons

Junioren 2 en later 1.10.91 2e 1.37.99 7e

Meisjes, 100 m schoolslag Andinih Rahayu Iris Bastiaansen Romy Verhagen Fleur van Diemen

Jeugd 2 en 1.35.90 1.37.01 1.43.73 1.52.86

later 1e PR 2e 7e PR 11e

Jongens, 100 m schoolslag Junioren 4 en later Vince Sijmons 1.30.95 2e PR Dames, 200 m vrije slag Senioren 2 en later Iris van der Moolen 2.25.94 1e PR Valerie Otten 2.38.84 3e PR Tessa Mossinkoff 3.06.35 9e Jongens, 200 m vrije slag Jeugd 2 en later Mark Visser 2.17.68 4e Gauke Hofstra 2.36.08 6e PR Dames, 100 m wisselslag Senioren open Niké van Duijkeren 1.15.56 1e Loïs van Duijkeren 1.21.50 3e PR Heren, 100 m wisselslag Senioren open Nick Sijmons 1.06.99 1e Bart van der Zwaan 1.08.96 2e Nick Drenth 1.09.12 3e PR Elrik Maat 1.11.24 5e Meisjes, 4 x 50 m vrije slag Junioren 3 en later Esmee Pappot 0.38.96 Anne-Laure Has Anouk Pappot Yara Bank 2.36.42 2e Jongens, 4 x 100 m vrije slag Jeugd 2 en later Martijn Ottenhof 1.12.97 Gauke Hofstra Vince Sijmons Mark Visser 4.36.79 2e Noah Kuystermans mag dit keer de grootste verbetering op zijn naam zetten. Hij zwom met de 50 m schoolslag een tijd van 0.58.97.

47e jaargang nummer 7


22 september 2013 | Woerden De eerste zwemwedstrijd van het seizoen is de eerste Vijfkampwedstrijd op Vijfkamp 22 september 2013 in het BatensteinDeel 1 bad in Woerden. Iedereen heeft er erg veel zin in en de opkomst is groot. We zijn eigenlijk nog maar een aantal weken aan het trainen en die zijn natuurlijk ook wat rustiger begonnen. Een aantal hadden in de zomervakantie nog een beetje getraind, maar zeker niet allemaal. Het is dus even afwachten wat deze wedstrijd gaat brengen. Na 6 weken rust en een paar weken rustige opbouw daarna, is het niet raar als er weinig persoonlijke records gezwommen worden. Het tegenstelde is waar! Blijkbaar heeft de rust de zwemmers ook goed gedaan. Er is echt fantastisch gezwommen. Inclusief de tussentijden, zijn er 38 PR’s gezwommen!!! De grootste verbetering staat dit keer op naam van Iris van der Moolen op de 200 rugslag met een verbetering van haar tijd met 21.46 sec. Dan zijn de tijden op afstanden die nog nooit gezwommen zijn nog niet meegerekend. Tessa Mossinkoff zwom deze wedstrijd voor het eerst mee en ze moest als eerste afstand 200 rugslag. Niet de makkelijkste afstand, maar ze deed het geweldig. Daarna nog een 50 vrije slag en 100 wisselslag. De spits is er af. Welkom in het team Tessa! Ook Gauke moest 2 nieuwe afstanden; 200 rug en 100 wissel. En ook deze zijn zeer goed gezwommen. De eerste medailles van het seizoen zijn binnen. In totaal hadden we 5 x goud (inclusief 2 voor de estafetteploegen), 3x zilver en maar liefst 9 x een bronzen medaille. Gefeliciteerd! UITSLAGEN

Meisjes, 200 m rugslag Iris van der Moolen Niké van Duijkeren Loïs van Duijkeren

Senioren open 2.40.29 3e PR 2.53.49 10e 2.54.29 11e PR

Heren, 200 m rugslag Bart van der Zwaan Nick Drenth Nick Sijmons Elrik Maat Stefan Oudshoorn Mark Visser Gauke Hofstra

Senioren Open 2.29.48 1e 2.33.92 3e 2.34.21 4e 2.35.45 5e 2.40.21 7e PR 2.48.81 9e 2.56.85 11e

Meisjes, 100 m schoolslag Junioren 3 en later Anne-Laure Has 1.44.81 6e Anouk Pappot 1.44.90 7e PR Mouna Oudshoorn 1.50.09 8e PR Yara Bank 1.51.54 9e PR Esmee Pappot 1.58.44 11e Jongens, 100 m schoolslag J 2 en later Randy Sijmons 2.02.33 10e PR Meisjes, 100 m wisselslag Jeugd 2 en later Romy Verhagen 1.24.13 3e PR Andinih Rahayu 1.27.36 10e PR Fleur van Diemen 1.37.18 15e PR Valerie Otten DIS RH Jongens, 100 m wisselslag Junioren 4 en later Vince Sijmons 1.17.91 2e PR Meisjes, 100 m wisselslag Junioren 1 en later Bibienne van Hulst 1.40.02 3e PR Aïsha Bank 1.54.28 6e PR

47e jaargang nummer 7

Jongens, 100 m wisselslag Minioren 6 en later Noah Kuystermans 1.54.56 3e PR

Andinih Rahayu Fleur van Diemen

1.17.13 1.27.62

Dames, 100 m wisselslag Niké van Duijkeren Iris van der Moolen Tessa Mossinkoff Loïs van Duijkeren -

Senioren Open 1.15.66 4e 1.16.43 6e 1.31.49 11e DIS RK

Jongens, 100 m vrije slag Vince Sijmons

Junioren 4 en later 1.08.32 2e PR

Heren, 100 m wisselslag Nick Sijmons Bart van der Zwaan Elrik Maat Nick Drenth Stefan Oudshoorn Mark Visser Gauke Hofstra

Senioren open 1.06.69 1e 1.09.65 3e 1.10.18 4e PR 1.11.45 5e 1.12.56 7e PR 1.14.50 8e 1.20.92 14e

Meisjes, 50 m rugslag Anouk Pappot Anne-Laure Has Yara Bank Esmee Pappot Mouna Oudshoorn

Junioren 3 en later 0.41.94 4e PR 0.42.27 5e PR 0.45.83 8e PR 0.47.20 10e 0.48.89 12e

Jongens, 50 m rugslag Junioren 2 en later Randy Sijmons 0.48.37 10e PR Meisjes, 50 m vrije slag Junioren 1 en later Bibienne van Hulst 0.42.11 5e PR Aïsha Bank 0.45.92 8e Jongens, 100 m wisselslag Minioren 6 en later Noah Kuystermans 0.43.44 3e PR Meisjes, 100 m vrije slag Romy Verhagen Valerie Otten

Meisjes, 50 m vrije slag Senioren open Niké van Duijkeren 0.29.47 Loïs van Duijkeren 0.31.35 Iris van der Moolen 0.31.40 Tessa Mossinkoff 0.35.22 Heren, 50 m vrije slag Nick Sijmons Mark Visser Nick Drenth Elrik Maat Bart van der Zwaan Stefan Oudshoorn Gauke Hofstra

10e PR 16e PR

2e 9e 10e 14e

Senioren open 0.26.39 1e PR 0.26.88 2e 0.27.82 4e PR 0.28.12 5e PR 0.28.06 6e 0.28.56 7e PR 0.32.33 14e

Dames, 4 x 50 m vlinderslag Senioren open Romy Verhagen 0.36.86 Loïs van Duijkeren Iris van der Moolen Niké van Duijkeren 2.20.93 1e Heren, 4 x 50 m vlinderslag Senioren open Bart van der Zwaan 0.32.52 Elrik Maat Mark Visser Nick Sijmons 2.07.74 1e De grootste verbetering staat op naam van Iris van der Moolen, zij zwom op de 200 m rugslag 2.40.29.

Jeugd 2 en later 1.13.47 3e PR 1.13.61 4e PR

2 november 2013

- 11 -


Lange Afstand Competitie

29 september 2013 | Nieuw-Vennep

Vier zwemmers durven het aan. Mouna Oudshoorn , Iris van der Moolen, Martijn Ottenhof, en Romy Verhagen zijn de eerste Amstelleden die meedoen aan een Lange Afstand Competitie (LAC) wedstrijd. Op 29 september 2013 in Nieuw Vennep wordt de spits afgebeten.

zwommen heeft, en weet daar een PR neer te zetten. Daarna volgen Romy, Iris en Mouna met de 800 vrij. Zowel Romy als Iris hebben het geluk dat ze naast iemand zwemmen die een beetje hetzelfde tempo zwemmen. Zo kunnen ze zich optrekken. En wat is het mooi om te zien! Alle drie weten ze hun krachten mooi te verdelen. Moe maar voldaan eindigen ze de 800 meter. En nog belangrijker, ze hebben ervan genoten! En het is wel even wennen. Voor de 800 vrije slag en 1500 En dan komt Martijn met de killer-afstand van 1500 mevrije slag wordt meestal met 2 zwemmers in één baan ter! Deze zwemt hij het grootste deel van de tijd mooi gezwommen. Dit is om te voorkomen dat de wedstrijd te vlak en weet aan het eind nog te versnellen. Met een tijd lang gaat duren. van 22:28.48 een geweldige prestatie!! En alle zwemmers weten dat het heel makkelijk is om de tel kwijt te raken bij de langere afstanden. Om te zorgen De zwemmers zijn enthousiast over het zwemmen van de dat de zwemmers niet te veel of te weinig zwemmen zit lange afstanden en dit is zeker voor herhaling vatbaar. De er per zwemmer aan één kant van het bad iemand met volgende wedstrijd is al gepland voor 17 november 2013 een bordje waar op staat hoeveel banen er nog gezwom- in Houten. men moeten worden. Dit werkt goed als de bordjes onder Gefeliciteerd Mouna, Martijn, Iris en Romy met jullie gewater gehouden worden, maar zijn anders moeilijk te weldige prestatie!! zien. Dit is voor zwemmers soms lastig. Verder wordt door de klokker 50 meter voor het eind op een fluitje gevloten, zodat de zwemmer weet dat er nog 2 banen te gaan zijn. Ook dit is even wennen, want het is niet altijd duidelijk voor wie het fluitje bedoeld is. Door de lange afstanden en het verschil in niveau tussen zwemmers, kan het verschil tussen twee zwemmers soms wel een paar banen zijn. Verder is het nog moeilijk in te schatten hoe de krachten het best verdeeld kunnen worden. Dit komt met ervaring. Je wilt tenslotte niet te hard van start gaan en stuk gaan, maar ook niet te veel over hebben.

LAC Deel 1

Iris van der Moolen begon met de 200 wissel, een afUITSLAGEN stand die ze al eerder ge-

Dames, 200 m wisselslag Iris van der Moolen

Junioren 2 en ouder 2.44.23 2e PR

Dames, 800 m vrije slag Iris van der Moolen Romy Verhagen Mouna Oudshoorn

Junioren 2 en ouder 11.13.91 5e CR 11.32.25 9e 14.46.19 28e CR

Heren, 1500 m vrije slag Martijn Ottenhof 22.28.48

18e CR

Zowel Iris, Mouna als Martijn hebben een clubrecord neergezet. Iris en Mouna op de 800 m vrije slag en Martijn op de 1500 m vrije slag.

Meisjes, 100 m schoolslag Junioren 3 en later Anne-Laure Has 1.44.81 6e Anouk Pappot 1.44.90 7e PR Mouna Oudshoorn 1.50.09 8e PR Yara Bank 1.51.54 9e PR Esmee Pappot 1.58.44 11e

13 oktober 2013 | Aalsmeer

Minioren Deel 1

UITSLAGEN

Meisjes, 100 m schoolslag Minioren 5 Bibienne van Hulst 1.47.60 2e PR Aïsha Bank 2.04.60 4e PR

Meisjes, 100 m vrije slag Minioren 5 Bibienne van Hulst 1.35.00 4e Aïsha Bank 1.43.50 6e PR

Jongens, 100 m vrije slag Minioren 5 Noah Kuystermans 1.37.89 5e

Jongens, 100 m rugslag Minioren 5 Noah Kuystermans 1.42.19 2e PR

Meisjes, 200 m vrije slag Junioren 1 en 2 Anne-Laure Has 2.53.29 7e PR Yara Bank 3.02.11 12 PR

Meisjes, 200 m schoolslag Junioren 1 en 2 Anne-Laure Has 3.42.30 7e PR

- 12 -

2 november 2013

Meisjes, 100 m rug slag Minioren 5 Bibienne van Hulst 1.40.93 4e PR Aïsha Bank 1.53.91 6e PR De grootste verbetering staat op naam van Bibienne van Hulst, zij zwom op de 100 m rugslag een tijd van 1.40.93.

47e jaargang nummer 7


10 Vragen Aan een diploma zwemmer

Sienna Albers Deze keer:

Sienna Albers

3 extra vragen van Annouk

Sienna, heb jij broers of zussen? Ja, ik heb 2 broers Wat wil je laten worden? Ik wil later zwemjuf worden. Doe je nog een andere sport? Nee, ik doe geen andere sport. Ik geef de pen door aan: Koosje

3 extra vragen voor Koosje

Sienna, heb jij broers of zussen? Wat wil je laten worden? Doe je nog een andere sport? Leeftijd:

Ik ben 7 jaar Woonplaats: Ik woon in Vinkeveen. School: Ik zit in groep 4 van OBS De Pijlstaart. Ik zwem bij de Amstel sinds: Maart 2013. Hobby’s: Zwemmen en buiten spelen. Lekkerste eten: Pizza en patat. Leukste tv programma: Violetta. Ik heb een hekel aan: Pesten. Favoriete zwemslag: Rugcrawl. Dat vind ik leuk aan het zwemmen bij de Amstel: Ik vind het leuk om nieuwe zwemslagen te leren.

47e jaargang nummer 7

2 november 2013

- 13 -


21 OKTOBER Heren-Jeugd We begonnen heel positief aan de Amstel wedstrijd, we hadden goed ingedraaid en de veldopstelling besproken. Het Brandenburg was nog even de vraag wie er voor de bal ging maar uiteindelijk besloten we af te wisselen. Het eerste partje van de wedstrijd verliep zonder dat er een doelpunt werd gescoord. Het ging hard tegen hard en het leek erop dat we aan elkaar gewaagd waren. Ook het tweede partje had bijna zo geëindigd maar in de laatste minuut werd het eerste doelpunt gescoord, voor de tegenpartij, het tweede doelpunt werd in die zelfde minuut gemaakt. We stonden 2-0 achter. Vanaf dat moment maakte de tegenpartij het ene doelpunt na het andere, ze hadden hun verdediging goed in

elkaar zitten en telkens wanneer ze de bal kregen waren ze gelijk weer in de aanval. De conditie van ons team werkte niet echt mee, ook lukte het ons niet om steeds op het juiste moment terug te zwemmen om de bal te halen waardoor die vaak in de handen van de tegenpartij kwam. We hadden twee 5-meters maar allebei gingen ze er niet in. Tegen het eind van het laatste partje maakte Ruben toch nog een mooi doelpunt waarmee de eindstand uiteindelijk op 7-1 kwam. Al met al was het een kwestie van weer even inkomen in het spel na de vakantie. Mike van Vliet.

AMSTELJEUGD TOONT RESPECT VOOR SCHEIDSRECHTERS

Week Van de Scheidsrechter

De afgelopen week was door de KNZB aangewezen als ‘de week van de scheidsrechter’ om de waterpoloscheidsrechters in Nederland te bedanken voor hun inzet in tijd, energie en enthousiasme, die ze opbrengen om de duizenden wedstrijden, die elk weekend in Nederland gespeeld worden, goed te laten verlopen. Zo ook werden de scheidsrechters, afgelopen zondag bij de thuiswedstrijden van Zwem en polovereniging De Amstel in het Veenweidebad, voorafgaand aan elke wedstrijd apart vermeld en kregen ze ook door de jeugdspelers een kleine attentie overhandigd. Aanvoerders Martijn Ottenhof en Mickey Peters overhandigden de heren scheidsrechters in dit geval een flesje wijn namens alle jeugdspelers. Het leek erop alsof alle spelers, zowel van de thuisteams als de bezoekende ploegen, deze dag extra hun best deden om hun waardering en respect jegens de arbitrage te tonen, want er was geen onvertogen woord of gezichtsuitdrukking richting de arbiters te bespeuren. Hoewel er vaak wat scheef gekeken wordt of iets wordt geroepen, is er bijna altijd een sprake van wederzijds respect. Te meer, omdat in het waterpoloreglement zelfs bij het geringste commentaar een speler naar de douche verwe-

- 14 -

2 november 2013

zen kan worden en dus de wedstrijd verder vanaf de tribune kan meemaken. De wedstrijd zelf werd door de C-jeugd met dikke cijfers verloren 3-18, maar daarvoor speelden ze dan ook tegen de nummer 3, DWT, de topploeg uit Haarlem. Daniel van der Laan (2x ) en Martijn Ottenhof waren de Amstelscoorders. <PL>

47e jaargang nummer 7


29 september De allereerste wedstrijd van het sei-

Dames zoen werd uit gespeeld tegen Zeist en SG Amersfoort met 5-3 gewonnen. Nu de eerste thuiswedstrijd tegen Amersfoort. Amersfoort 4 was vorig seizoen 9e (Amersfoort 3 4e) geworden in de competitie, de dames van De Amstel waren 6e geëindigd. Het was al gezellig achter de tafel met Gerrit, Richard, Kate & Irene, en ondanks dat er maar 1 wedstrijd werd gespeeld was er gezellig wat enthousiast publiek en heeft Robert mooie foto’s gemaakt. De dames van De Amstel waren op 1 na compleet. 9 dus en de tegenpartij ook. Het blijft krap met een team van in totaal 10 dames dus tips voor nieuwe leden zijn welkom! De wedstrijd begon om 15.00, het begon rustig aan. Het

eerste doelpunt werd na bijna 2 minuten door Niké gescoord. Amersfoort kreeg nog U20 tegen maar dat leverde helaas niks op voor onze dames. Het tweede partje kabbelde voort en Amersfoort scoorde hierin 1 keer: 1-1. Hoewel de vermoeidheid het spel niet actiever maakte leek er toch wel iets meer pit in de wedstrijd te komen. Dit leverde niet alleen meer doelpunten op maar ook ptjes. Loïs kreeg halverwege het partje een p-tje waar Amersfoort wel gebruik van maakte, zij scoorde hun 2 e doelpunt. Een minuut later werd ook YvonneW voor 20 seconden naar de hoek gestuurd, gelukkig profiteerde Amersfoort daar niet van. Wel maakte De Amstel (Niké) vlak voor tijd nog een doelpunt: 2-2.

47e jaargang nummer 7

De stijgende lijn zette door in het laatste partje, jammer dat er de hele wedstrijd niet met zo’n inzet was gespeeld. Niké scoorde snel haar 3e doelpunt. 3-2 voor De Amstel. De gemoederen liepen wat op, de scheidsrechter werd het een beetje te veel dat resulteerde in een gele kaart voor coach Mike. Achteraf bleek het een misverstand en Mike en de scheids hebben het na afloop weer goedgemaakt. Dat de scheidsrechter tijdens de wedstrijd nog een beetje van slag was bleek uit de U20 voor Rianne. Helaas scoorde Amersfoort ook nog eens vlak nadat de 20 seconden van Rianne voorbij waren. Nu was Rianne kwaad en dat leverde een prachtig mooi doelpunt op vanuit een bijna onmogelijke hoek. Het laatste partje was spannend! Met 4-3 op het scorebord en nog 2 minuten te gaan leek De Amstel op een winstpartij af te gaan. Helaas bleek het tegenovergesteld het geval, Amersfoort scoorde nog 2 keer en won de wedstrijd met 4-5. Jammer van het verlies, iets meer actie vanaf het begin had dat wellicht kunnen voorkomen. Volgende keer beter, uit in Amersfoort. De Amstel staat nu 6e in de competitie, Amersfoort staat 5e.

2 november 2013

- 15 -


Amstel-heren beginnen seizoen met gelijk spel tegen degradant

HEREN-1 Media Offensief deel 1

Afgelopen zondag speelden de eerste heren van De Amstel hun eerste competitieduel tegen degradant Triton 3 uit Weesp. Zonder enige verwachtingen tegen de onbekende opponent, maar met de wetenschap dat er een aantal sterke en ervaren spelers bij de tegenstander was, begonnen de heren vrijwel direct na aanvang met een door Coen van Haaster benutte strafworp, die tegen de Triton-keeper werd gegeven. Direct werd al duidelijk dat het jonge herenteam meer beweeglijkheid en snelheid had dan de tegenstander, die dit soepele spel slechts met routine bij kon benen. Na een gelijkmaker in de tweede periode liet De Amstel zien over iets beter spel te beschikken en legde Stefan Bramsen de bal voor de tweede maal on-

<PL>

Amstel-heren zetten gelijkspel voort

HEREN-1 Media Offensief deel 2

Afgelopen zaterdag speelde het eerste herenteam van de Amstel hun tweede competitieduel uit tegen het Amsterdamse DJK-ZAR, dat met een wedstrijd meer gespeeld aan de kop gaat in deze jonge competitie. Wederom in een spannende wedstrijd liet de jonge Amstelploeg zien dat ze de koploper de baas konden. Met een wedstrijdverloop van 1-2, 4-2, 1-1 en 2-3 kon het team laten zien dat ze het iets beter was, maar het net niet tot een volledige puntenwinst wist te maken. De openingsscore werd gemaakt door Max de Jong die als nieuwe speler, daarmee met zijn eerste competitiedoelpunt meteen aan een periodewinst werkte, die met een snelle 0-2 van Stefan Bramsen even de tegenstanders wakker schudde voor een 1-2. Enigszins hersteld en geholpen door een toegekende strafworp tegen Amstelkeeper Mike van Baarsen zette DJK-ZAR De Amstel met een periodewinst van 4-2, met doelpunten van Maxim Tillart en Sander Aarsman, weer even met beide benen op de aarde. In de derde speeltijd wisten beide ploegen een 20 seconden uitsluiting te benutten, waarmee Coen van Haaster nog wel De Amstel eerst langszij deed komen en konden daarmee de stand op een lichte voorsprong voor DJK-ZAR houden, 6-5. De winst in het eerste spelpart en de gelijke strijd in de derde had De Amstel toch op gedachten van een winnende pot gezet.

- 16 -

der de Triton-lat. Daarmee werd een eerste helft met een nipte voorsprong afgesloten en mocht van een uitstekend resultaat tot dus ver gesproken worden, zeker omdat de verwachtingen nogal laag ingeschat waren. Met een duidelijk signaal van 2 doelpunten, door Amstel midvoor Stefan Bramsen in de derde periode, naar Triton, dat er aan een overwinning werd geroken, kon Triton slechts ternauwernood aanhaken en wist de laatste periode in te gaan met 1 doelpunt achterstand 4-3. Routine en ervaring van oudere Triton-spelers zetten de jeugdige Amstelheren in het laatste part langszij en na een uitsluiting van 20 seconden voor Mark Visser bereikten zij hun eerste voorsprong in deze match. Niet veel later (17 seconden), op de helft van de laatste speeltijd werd deze stand weer naar een gelijke stand getrokken door een fraai doelpunt van Stefan Bramsen. De laatste minuut van de wedstrijd deed het publiek op de rand van de stoel zitten. Een onnodige verdedigingsfout liet Triton de overwinning proeven. Maar een onverwacht afstandsschot van Coen van Haaster in de laatste 14 seconden bracht de puntenverdeling voor De Amstel. Een strakke pressing voor de laatste paar seconden en het verlossende eindsignaal liet een 6-6 score uiteindelijk toch tot een overwinning voelen.

2 november 2013

Met een uitsluiting voor de thuisploeg was het wederom Sander Aarsman die de gelijkmaker legde om kort daarna de voorsprong door Anthony Jongebloet op 6-7 in Amstelvoordeel te zien komen. Een beetje stuivertje wisselen in de laatste helft van de laatste periode naar 7-7 en 8-7 door een benutte strafworp tegen Danilo Lamers, met nog driekwart minuut speeltijd, leek De Amstel nog zonder punten naar huis te moeten. Maar met een 30 seconden nog op de klok schoot Stefan Bramsen de gelijkmaker en puntenverdeler in het vijandig net. Al met al een knappe en spannnende wedstrijd, waarbij het gevoel leefde dat er iets meer in zat dan een puntenverdeling. Voor zowel publiek als spelers en coach Michel Aarsman een sportieve stressverwekker. <PL>

47e jaargang nummer 7


Heren-1 De Amstel naar eerste overwinning

HEREN-1 Media Offensief deel 3

Nadat ze deze competitie begonnen zijn met twee gelijk geëindigde wedstrijden was het afgelopen zaterdag in Amsterdam tegen ‘Het Y’ voor het eerst in deze competitie dat de volle winst mee naar huis kon. Slechts in de tweede periode kon ‘Het Y’ even aanhaken met een gelijkmaker naar 3-3. Ondanks het gevoel één van de twee scheidsrechters lichtelijk tegen ons te hebben, werd toch elke periode hard gestreden en winnend afgesloten. Een openingspartje (1-2) gaf met doelpunten van Stefan Bramsen en Anthony Jongebloet een redelijk rustig begin van een nogal geïrriteerd eindigende wedstrijd. De tweede periode (3-4) leek dat ook nog te zijn. Hoewel toen al duidelijk werd, dat met 5 uitsluitingen voor nogal onbetekenende overtredinkjes de toon voor grimmigheid was gezet. Met name Danilo Lamers moest dat met twee kort achterelkaar liggende ’rustperiodes van 20 seconden’ bezuren. Voor een 1-3 voorsprong tekende Sander Aarsman, waarna de periodestand, na de enige gelijkmakers van de zijde van ‘Het Y’ naar 3-3, door opnieuw Anthony Jongebloet op 3-4 voorsprong kwam. Middels een aan de Amstelheren toegekende en door Sander Aarsman benutte strafworp en nettreffers van Anthony en Coen van Haaster werd duidelijk dat een overwinning in het vooruitzicht kwam. Een treffer van ‘Het Y’ in de laatste fase van de derde speeltijd liet duidelijk het verschil zien: 4-7. Maar in deze derde periode werd ook Stefan Bramsen op scherp gezet middels twee even knullige uitsluitingen als Danilo in de tweede periode ervaren

had. Het effect op de scheidsrechter was dat in de laatste periode zijn uitsluitingen alleen nog maar de Amstelheren leken te treffen. Een snelle uitsluiting van Stefan Wijtsma en daar achteraan de derde en dus definitieve uitsluiting voor zijn naamgenoot en het daarop volgende doelpunt voor ‘Het Y’, liet Stefan Bramsen zijn ongenoegen over de scheidsrechterlijke beslissing bekoelen op dezelfde scheidsrechter door deze van een grote waterfontijn te voorzien. Het rapport wat volgde zal hem ongetwijfeld op een tijd tribune trakteren. Met nog twee minuten te spelen na het tumult om de reeks uitsluitingen, wisten de heren het hoofd nog even koel te houden en legden met het achtste doelpunt voor de Amstel van Max de Jong een overwinning van 6-8 met enige verhitting op het scorebord. <PL>

AMSTELHEREN ZWEMMEN TEGEN EERSTE VERLIES AAN

HEREN-1 Media Offensief deel 4

In de uitwedstrijd tegen het Utrechtse UZSC-8 liepen de eerste heren van Zwem en polovereniging De Amstel tegen hun eerste betere opponent van deze competitie. Vooral in de eerste twee perioden heeft het team zijn kansen om te winnen laten liggen. De in het algemeen oudere en meer ervaren spelers van het Utrechtse UZSC drongen de jonge Amstelploeg hun eigen spel op en de Amstelboys hadden daar niet direct het juiste antwoord op. Halverwege de wedstrijd keek de Amstel tegen een ogenschijnlijk onoverbrugbare achterstand aan. Met periodestanden 2-0 en 3-0 was het na de helft van de speeltijd 50. Uitsluitingen voor 20 seconden waren een grote vuller van het wedstrijdformulier. Gelijk met de helft van de wedstrijd had de helft van het Amstelteam ook een kruis voor een persoonlijke fout op het formulier. Hoewel de verdeling van de toegekende persoonlijke fouten met UZSC gelijke tred hield, wist UZSC de uitsluitingen beter te benutten. De twee laatste speelperioden krabbelden de Amstelheren overeind en wisten beide perioden met winst af te sluiten (1-2 en 1-2). In de voorlaatste speeltijd legde Stefan Bramsen de eerste

47e jaargang nummer 7

Amsteltreffer in het net en werd Sander Aarsman met een gemiddelde uitsluiting van 1 per spelpart geconfronteerd met zijn derde kruisje en daarmee een enkele reis douche. UZSC legde een zesde doelpunt in het Amsteldoel achter keeper Mike van Baarsen. De periodewinst kon ook door Stefan Bramsen genoteerd worden, die een manmeer situatie na een uitsluiting aan Utrechtse kant tot doelpunt wist te promoveren. In de laatste periode werd de stand nog een beetje acceptabeler gemaakt met doelpunten van beide Stefans; Wijtsma en Bramsen, om zo een 1-2 periodewinst op de klok te krijgen en een uiteindelijk 4-7 verloren wedstrijd. Een wrange pil na een goede start van de competitie en een volle reservebank. <PL>

2 november 2013

- 17 -


Zwembril op sterkte v.a. â&#x201A;Ź 99,00 Of toch liever contactlenzen? Kom bij ons langs voor de mogelijkheden.

- 18 -

2 november 2013

47e jaargang nummer 7


Annouk Pappot

De Wedstrijdlijn Wie ben ik? Ik ben Anouk Pappot, ik ben 13 jaar en woon in Mijdrecht.

Vragen van Esmee Heb je ook nog andere sporten? Ja, hardlopen en wielrennen. Een paar keer in het jaar doe ik ook mee aan triathlons. Welke sport vind je het leukst? Alle drie vind ik ze erg leuk, maar als ik echt moet kiezen, denk ik toch wel zwemmen. Wat wil je later worden? Ik weet nog niet wat ik later wil worden. De meeste vakken vind ik wel leuk, vooral Grieks.

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik zit in twee gymnasium op het Minkema College. Hoe lang zit je bij de Amstel. Vanaf mijn 8e zit ik bij de Amstel, dus al 5 jaar. Eerst heb ik twee jaar diploma gezwommen en daarna ben ik bij de

Mijn vragen aan:

Mouna Oudshoorn   

Vind je waterpolo of wedstrijdzwemmen leuker en waarom? Vind je lange of korte zwemafstanden leuker en waarom? Heb je nog andere hobby’s, zo ja welke?

wedstrijdploeg gekomen.

47e jaargang nummer 7

2 november 2013

- 19 -


schilderwerken wandafwerking meerjarig onderhoud decoratieve technieken hout- en marmerimitaties

Leeuwerik 3 3641 ZT Mijdrecht T: 0297-77 82 87 M: 06-499 33 566 E: barry@devries-schilderwerken.nl W: www.devries-schilderwerken.nl

- 20 -

2 november 2013

47e jaargang nummer 7


DE BAL IS ROND

| Debby Veenhof

we soms zelfs De keten was tijdelijk verbroken maar speelsters De Amstel wordt opnieuw opgepakt en wel door tekort om 1 Debby Veenhof team comDe Amstel pleet te hebHieronder haar bijdrage. ben…. Maar ik vind het erg Naam: Debby Veenhof leuk om weer te poloën .We Capnummer: hebben een 5 (vroeger 4, gezellig team zie foto) en daar doe je het eigenTeam: lijk ook voor. Het altijd En het spellegezellige Dames 1 tje is gewoon erg leuk. Verjaardag: 10-06-1969 Lid van de Amstel sinds: Ongeveer vanaf m’n 8ste jaar tot m’n 32ste en sinds 2011 weer lid.

Vraag 2: Wat doe je graag in je vrije tijd? In m’n vrije tijd sport en lees ik graag en ben ik graag buiten. Vraag 3: Zou je ooit nog eens een verre reis willen maken en waar naar toe?

Beste sportprestatie: Oh ja, ik zou zeker graag een verre reis willen maken Clubkampioen toen ik 10 was ..Ja in 1979 dus..en 1x naar China, ik wil graag een deel van de Chinese muur met Onno van.Beemdelust als coach en 1x bijna kampi- lopen. Amerika lijkt me ook geweldig. oen in 1994 (zie foto) Leukste herinnering aan de Amstel: Toch wel de trainingen in het Kootbad..Erg koud maar heel leuk. Leren zwemmen door: Mevr.Perrels… Favoriete sporter:Wielrenner Johnny Hoogerland…wat een doorzettingsvermogen heeft hij. Favoriete film: Favoriete muziek: Alle muziek…alleen niet van metal maar verder alles. Favoriete boek: Saskia Noort,Sophie Kinsella, Loes den Hollander..etc

Ik geef de Bal door aan: Colette Lamers

Favoriete TV serie: Voice of Holland.

Vraag 1: Wat is je lievelingsactiviteit in de winter?

Favoriete website: www.facebook.com/twistmusic1

Vraag 2: Wat ga je doen als Paul ooit stopt als waterpoloscheids?

Vraag 1: Hoe bevalt het om weer te waterpoloën na een aantal jaar niet te hebben gespeeld? De Dames hadden zoveel wissels dat ze “oude “speelsters benaderden om weer te komen spelen om een 2e team te maken. Ik was de enige die over bleef. Ik weet niet of het aan mij lag maar sindsdien komen 47e jaargang nummer 7

Vraag 3: Heb je nog tijd voor vrije tijd en wat doe je dan?

Debby

2 november 2013

- 21 -


Uw partner op het gebied van verbrandingstechniek 

Onderhoud aan stookinstallaties

Verkoop van industriële verbrandingssystemen t.b.v. Droogovens Hogetemperatuur ovens Thermische olieketels Stoomketels Luchtverhitters

      

Onderdelen t.b.v. stookinstallaties Periodieke inspecties

- 22 -

2 november 2013

Tel. 0297-264444 Fax. 0297-266690 E-mail info@icam.nl

www.icam.nl

47e jaargang nummer 7


01

01

TRAININGSTIJDEN

CONTRIBUTIE kalenderjaar 2013 BASIS / TOESLAGEN / KORTINGEN Basis Voor maximaal 2x per week zwemmen (RES, Masters en conditietraining). RES-Instromers (maximaal 1x per week) op vrijdagavond: Toeslag Wedstrijd zwemmen (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Waterpolo (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Pupillentraining waterpolo (geen wedstrijden) voor 1x per week trainen Korting Wedstrijdzwemmen + waterpolo (training en competitie) voor max. 4x per week trainen.

Jonger dan 12 jaar

van 12 t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

€ 153,50 per jaar €112,50 per jaar

€ 169,50 per jaar

€ 184,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 123,00 per jaar

€ 29,50 per jaar

€ 29,50 per jaar

n.v.t.

€ 41,00 per jaar

€ 41,00 per jaar

€ 62,00 per jaar

KORTING OP BASISCONTRIBUTIE Zie de kortingsregeling zoals gepubliceerd in ‘t Zwamsteltje 45e jaargang nummer 3 - 9 april 2011 - pagina 18

VRIJSTELLING Ereleden, leden van verdienste, bestuur en kader die geen diensten afnemen.

DIVERSEN Proeflidmaatschap (8 weken 2x per week) Inschrijfgeld (incl. geschenk) Startvergunning (vanaf 12 jaar) Donateurs (i.v.m. kosten Zwamsteltje)

€ 25,00 éénmalig € 25,00 éénmalig € 32,00 per jaar Minimaal € 45,00 per jaar

PRAKTISCHE BEPALINGEN Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie mogelijk.

ADVERTEREN IN ‘t ZWAMSTELTJE FULL COLOUR 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Achterpagina Halve achterpagina

€115,00 €208,50 €375,00 €410,00 €250,00

per per per per per

jaar jaar jaar jaar jaar

Verschijnt 8x per jaar in een oplage van ruim 250 stuks Geïnteresseerd in andere vormen van sponsoring? Neem contact met ons op!

47e jaargang nummer 7

INFORMATIE

.

Ledenadministratie:

Penningmeester:

Gerard Visser, Smaragd 17, 3641 XK Mijdrecht, Tel 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht Tel 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Geef al je wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door!

rekeningnr. 19.52.01.264 t.n.v. penningmeester 'De Amstel' te Mijdrecht.

2 november 2013

- 23 -


AGENDA TOT 't VOLGENDE ZWAMSTELTJE Kijk voor de laatste wijzigingen toch altijd nog even in de agenda op de website!

- 24 -

2 november 2013

47e jaargang nummer 7

Zwamsteltje 47 07 02 nov 2013  
Zwamsteltje 47 07 02 nov 2013  
Advertisement