Page 1

0a

 47e jaargang

nummer 4

 8 juni

2013 

Clubmagazine

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

1


01

Zwem- en polovereniging De Amstel Sinds april 1962 biedt "De Amstel" de mogelijkheid in clubverband alle variaties op de zwemsport te beoefenen. Dit varieert van het werken aan je conditie, tot het spelen van waterpolo op niveau of het zwemmen van wedstrijden. Daarnaast is er de mogelijkheid alle zwemslagen tot in de puntjes te leren beheersen bij onze afdeling diplomazwemmen. Dit alles in een goede sfeer, in een hypermodern bad en onder deskundige leiding.

Bestuur

 amstel.bestuur@zpv-de-amstel.nl

Voorzitter Paul Lamers Rietgors 13 3641 ZA Mijdrecht 0297-242064 paul.lamers@zpv-de-amstel.nl Secretaris Karin van der Zwaard Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht 0297-288645

Andere adressen Vertrouwens Harry van Vlijmen persoon Fender 32 1423 EB Uithoorn 0297-563052 harry.van.vlijmen@zpv-de-amstel.nl

Ons clubhuis Clubhuis “Bubbels” Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht Post naar secretariaat: Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht

karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

Penningmeester Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl Ledenadministratie / Public Relations / Redactie ‘t Zwamsteltje / Beheer Website

Gerard Visser Smaragd 17 3641 XK Mijdrecht 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Diplomazwemmen Co Compier Kievitslaan 13 3645 KJ Vinkeveen 06-38921372 co.compier@zpv-de-amstel.nl Waterpolo Ted Bradley Diamant 67 3643 AK Mijdrecht 0297-242015 ted.bradley@zpv-de-amstel.nl Masterszwemmen Rosanne Kok Klijne Meer 79 3645 WS Vinkeveen 06-20761341 rosanne.kok@zpv-de-amstel.nl Wedstrijdzwemmen Jan Visser en Koolmees 29 Clubhuisbeheer 1423 NE Uithoorn 0297-562980 jan.visser@zpv-de-amstel.nl Technische commissie Erik van Leeuwen Vice voorzitter Herenweg 221 3648 CG Wilnis 06-55550591 erik.van.leeuwen@zpv-de-amstel.nl

Ons bad Veenweidebad Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht www.optisport.nl/rondevenen

Commissies DZC (Diplomazwemmen)

WPC (Waterpolo)

Co Compier Colette Lamers Gerda Visser Anne-Marie Spaargaren Gerard Visser  dzc@zpv-de-amstel.nl

Hilde Roseboom Ted Bradley Kate Clarke Maaike Roseboom Mattijs te Riele Rob Broeken Sander Nieuwenhuizen  wpc@zpv-de-amstel.nl

MZC (Masterszwemmen) Rosanne Kok Karel Keers Han van Vliet  mzc@zpv-de-amstel.nl

TECHNISCHE COMMISSIE Erik van Leeuwen Gerda Visser (DZC) Peter Ottenhof (WZC) Karel Keers (MZC) Sander Nieuwenhuizen (WPC)  tc@zpv-de-amstel.nl

WZC (Wedstrijdzwemmen) Wim Spruijt Jan Visser Peter Ottenhof John Oudshoorn Rina van Diemen  wzc@zpv-de-amstel.nl

Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

@zpvdeamstel

Colofon Eindredactie & opmaak Gerard Visser Fotografie Gerard Visser en anderen

Kopij zwamsteltje@zpv-de-amstel.nl

Productie en hoofdsponsor van al ons drukwerk

2

Drukkerij HAZET, Constructieweg 33, 3641 SB Mijdrecht 47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


01

Voorzitterspraatje

Paul Lamers De dag van de opening was dan ook een schokmoment. Bijna alle deelnemers bij het startmoment door wethouder Moolenburgh en meervoudig Nederlands kampioen Nick Driebergen en daarna te water…….. Het leek allemaal even te veel van het goede, maar daarna werden diverse activiteiten in de ander baden en in het clubhuis ontdekt en spreidde zich de deelnemers weer een beetje.

Gaandeweg de week leek het wel of de kinderen het zwemmen er even tussendoor bij deden om verder voor de randactiviteiten te gaan. Alom Een hele week lang een groots zwemfestijn. Dat zag je enthousiaste kinderen. mag in het kort de benaming zijn van de afgelo- Ik dacht dat het in de loop van de week wel zou pen week met onze eerste Zwem4daagse. Na afnemen, maar ik hoorde zelfs dat kinderen niet een “proef”-periode vorig jaar is de herkansing konden wachten tot ze weer naar het zwembad dit jaar een groot succes te noemen. mochten. Maar liefst 225 deelnemers hebben zich 5 (!!!) dagen lang de benen en armen uit het lijf gezwommen en werden daarvoor, daarnaast en daarna met allerlei randactiviteiten beziggehouden. Misschien dat je blind of doof wordt voor dingen die niet goed gingen als blijkt dat van alle kanten er alleen maar lof komt voor de organisatie van dit supergeslaagde evenement.

Kortom weinig nodig om de voldoening voor een jaar organiseren en stressen compleet te maken. Na elke dag van de week direct na je werk elke dag in het zwembad actief zijn, was het heerlijk om ’s avonds in het clubhuis na te praten en te voelen dat de tsunami aan enthousiasme je in bezit heeft genomen.

Niet in de laatste plaats door de optimale en uiterst plezierige samenwerking met Optisport, maar natuurlijk ook door de “halve” vereniging aan vrijwilligers die klaar stond om overal in te springen waar wat gebeuren moest of waar er geholpen kon worden. Daarnaast was in het zwembad één en al geel/blauw te bespeuren, daarmee accent leggend op het feit dat het toch wel echt een Amstelactiviteit mag heten.

Enige leegte op deze eerste “vrije dag” is dan ook wel een lichte kater die ik daar aan over heb gehouden.

Wat een geweldige week. Natuurlijk wil ik iedereen nog een keer via deze weg ook van harte bedanken voor alle inzet en aanwezigheid om dit zwemfeest tot een “mega event” te maken. Naast natuurlijk alle sponsors, waardoor we fiAls in een roes heb ik deze week beleefd. Ruim nancieel niet al te veel hoeven bij te leggen. En een half jaar zijn we zeer intensief met de orga- …..Optisport/Veenweidebad …………….Dikke nisatie bezig geweest. In het begin was het zelfs duim. nog moeizaam om de vereniging enthousiast te krijgen. Naarmate de tijd vorderde kwam steeds En de vraag volgend jaar weer????? meer het punt dat de organisatie wel klaar was ………….NATUURLIJK. en dat het wachten werd op de deelname. Tot voor 3 weken geleden was dat nog maar miniMoe maar zeer voldaan sluit ik af op de tijdslimaal en begon de angst te ontstaan dat het mis- miet voor de kopij. schien toch niet zo’n succes zou worden. Maar Volgende keer weer meer over de andere activide laatste 3 weken voor de start stroomden de teiten van de club. inschrijvingen letterlijk dagelijks binnen en begon de stress te ontstaan of alles wel goed zou Zwem ze ………….een leven lang!! verlopen. Paul Lamers

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

3


4

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


KOPIJ

1

Nerveus voor de deadline? Lever het dan een weekje eerder in!!!!! Nieuwe (proef)leden:

Nog steeds komen mailtjes aan leden onbestelbaar retour……

zaterdag 13 juli 2013

Nicolette van Dort Linde Zomer

Meld ons je nieuwe adresgegevens direct!

dan ligt ie zaterdag 20 juli 2013 in je brievenbus!

Van harte welkom!

31 augustus Seisoensopening

Deze keer met 8 pagina's Zwem4daagse!

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

1 Jim Clarke 7 Maaike Roseboom 9 Wim Spruijt 11 Mike van der Bijl 13 Bart Pappot 14 Jaco ten Cate 14 Henk Posthumus 20 Coen van Haaster 20 Mike van Vliet 22 Gerda Beljaars 24 Mark Gomes 27 Iris van der Moolen 27 Ester van Dijk

JARIG IN AUGUSTUS

6 Victor Sannes 8 Wesley Langelaar 10 Bartel Lamers 12 Melanie van der Woude 13 Erik van Leeuwen 18 Cock Hoffmans 18 Sander Nieuwenhuizen 18 Jos van der Pouw 18 Mike Melkman 19 Iris Pappot 20 Yara Bank 23 José van der Leur 24 Romy Verhagen 25 Danilo Lamers 26 Martijn Ottenhof 28 Wendy Buser 28 Peter Ottenhof

JARIG IN JULI

7 Ninke van Zwieteren 10 Debby Veenhof 15 Casper Sannes 21 Leo Reeuwijk 21 Ted Bradley 21 Rogier van de Geer 23 Ruben van Bodegom 24 Frank van Dort 24 Sarah Krijtenberg 24 Aïsha Bank 28 Jeroen van Schie 30 Jasper Kamp 30 Bibienne van Hulst

JARIG IN JUNI

Sponsors en vrijwilligers allemaal Hartstikke bedankt!

5


WERELDZWEMSLAGEN Negen Amstelzwemmers zijn begonnen met de cursus Wereldzwemslagen. In een aantal lessen op de vrijdagavond leert Paul Lamers de kinderen de fijne kneepjes van zeven verschillende zwemslagen. Het gaat hierbij om het technisch zo goed mogelijk zwemmen, snelheid speelt

01

geen rol. Op vrijdag 5 juli om 18.15 uur staat het afzwemmen op het programma. Natuurlijk zijn familieleden en andere belangstellenden van harte welkom om te komen kijken.

KONINGSSPELEN

Op 26 april waren landelijk de Konningsspelen voor alle basisscholen die zich daar voor hadden opgegeven. De leerlingen van de Plusgroep op de Jenaplanschool De Vlinderbos te Wilnis hadden de opdracht gekregen om voor de leerlingen buitengewone sportactiviteiten te organiseren. Jaco ten Cate had het idee om een waterpoloclinic te organiseren. Na informatie te hebben ingewonnen bij Paul, onze voorzitter, werd gekeken of dit te organiseren was. Na wat heen en weer informeren bleek het wel te kunnen maar er bleven wat vragen hangen. Bijvoorbeeld de datum en tijdstip en badhuur. We wisten toen nog niet dat het om de koningsspelen ging. Na goedkeuring van school, ging Jaco met een klasgenoot, GeertJan Dierickx, aan het werk. Gezocht moest worden naar een persoon die de clinic wilde geven. In eerste instantie wilde Paul dit zelf wel doen maar dat kwam niet uit qua datum, want die was weer eens naar Kroatië. Sander Nieuwenhuizen werd benaderd of hij tijd en zin had, tenslotte is hij ook Jaco’s coach. Sander was enthousiast en met hulp van Antony Jongebloet en de vader van Jaco, was de organisatie rond. Op de bewuste datum kwamen 16 leerlingen van de Vlinderbos naar het Veenweide bad. Na omkleden konden ze lekker een paar banen inzwemmen en vervolgens werden ze in twee groepen verdeeld. Daarna werd uitgelegd hoe te zwemmen, met het hoofd boven water dus en ook een 6

baltraining hoorde erbij. De groep werd daarna in drieën verdeeld en er kon een kleine competitie gespeeld worden. Het bleek toch behoorlijk vermoeiend te zijn voor de ongetrainde leerlingen, op een na, dus was het tijd voor een verfrissing. Na deze versterking werd er een partij gespeeld tussen twee teams. Echter “time flies when you ‘re having fun” en na zo’n anderhalf uur kwam er een eind aan deze sportieve middag. Een zeer geslaagd evenement, met dank aan Sander en Antony, die het prima hebben gedaan. Jos van der Pouw

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

7


KRINGKAMPIOENSCHAPPEN Op 11 en 12 mei startte het eerste weekend van de zomerkring. Met zijn zevenen vertegenwoordigden wij De Amstel. Mark was op de 100 m rugslag 2e en op de 50 m rugslag was hij 1e. Iris M. won een bronzen medaille op de 200 m vrije slag. Vince zwom ook goed, hij was 1 e op de 200 m rugslag.

Het tweede weekend was op 25 en 26 mei. Dit weekend waren we gelukkig met meerderen. Er werd volop aangemoedigd, voor sommige aanmoedigers werd er gevreesd dat ze hun stem zouden verliezen (vooral Iris B.). Gelukkig werden hierdoor wel medailles gewonnen. Vince was op de 100 m en op de 50 m schoolslag 3 e. Iris M. verbrak met haar 2e plaats op de 200 m vlinderslag haar eigen clubrecord met 7 seconden! Het waren weer 2 leuke en gezellige weekenden! Groetjes, Iris B&M

Uitslagen Zaterdag 12 mei Heren, 50 m vrije slag Martijn Ottenhof Mark Visser

0.33.21 8e PR 0.26.98 5e PR

Dames, 50 m vlinderslag Yara Bank Iris van der Moolen Valerie Otten Iris Bastiaansen

0.39.08 4e 0.34.19 4e PR 0.37.92 12e PR 0.38.05 13e

Heren, 200 m schoolslag Vince Sijmons

3.20.69 1e PR

Heren, 100 m rugslag Mark Visser Dames, 100 m schoolslag Iris van der Moolen Valerie Otten Heren, 200 m wisselslag Martijn Ottenhof Zondag 13 mei Dames, 50 m schoolslag Iris van der Moolen Valerie Otten Heren, 50 m rugslag Martijn Ottenhof Mark Visser Dames, 200 m rugslag Iris van der Moolen Iris Bastiaansen

1.10.02 2e 1.35.66 7e 1.40.55 12e 3.02.98 9e PR

8

Zaterdag 25 mei Dames, 50 m vrije slag Anne-Laure Has Anouk Pappot Iris van der Moolen Valerie Otten Iris Bastiaansen Romy Verhagen Heren, 50 m vlinderslag Martijn Ottenhof Vince Sijmons Nick Sijmons Dames, 200 m schoolslag Iris van der Moolen Valerie Otten

2.32.47 3e PR 2.41.51 7e 2.47.73 9e 2.52.52 12e

0.37.41 17e 0.36.46 18e PR 0.31.11 7e PR 0.32.97 15e PR 0.33.25 16e 0.34.19 19e PR 0.38.06 6e PR 0.38.66 8e PR 0.29.15 8e 3.22.39 5e 3.37.84 7e

Heren, 400 m vrije slag Martijn Ottenhof

5.52.86 9e

0.39.39 9e PR 0.31.45 1e

Dames, 100 m ruglag Anne-Laure Has Iris van der Moolen Iris Bastiaansen Romy Verhagen

1.32.84 7e PR 1.20.96 4e 1.22.51 5e 1.29.21 12e

2.54.22 4e PR 3.02.32 8e

Heren, 100 m schoolslag Vince Sijmons Nick Sijmons

1.32.02 3e PR 1.19.96 6e

Dames, 200 m wisselslag Anne-Laure Has Iris van der Moolen Valerie Otten Iris Batiaansen Romy Verhagen

3.19.53 10e 2.52.29 6e PR 3.05.88 10e 3.10.37 13e 3.12.79 14e

0.42.72 6e PR 0.45.48 9e

Dames, 100 m vlinderslag Romy Verhagen 1.25.62 6e Iris van der Moolen 1.27.18 8e Iris Bastiaansen 1.36.23 12e Valerie Otten DIS VE Heren, 100 m vrije slag Martijn Otttenhof Mark Visser

Dames, 200 m vrije slag Iris van der Moolen Valerie Otten Iris Bastiaansen Romy Verhagen

Zondag 26 mei Heren, 50 m schoolslag Vince Sijmons Nick Sijmons

0.42.48 3e PR 0.35.95 7e

Dames, 50 m rugslag Anne-Laure Has Yara Bank Iris van der Moolen Iris Bastiaansen Romy Verhagen Fleur van Diemen

0.42.81 11e PR 0.43.63 12e PR 0.36.49 4e 0.37.07 5e 0.40.46 14e 0.44.14 18e PR

Heren, 200 m rugslag Vince Sijmons

2.53.73 4e

Dames, 200 m vlinderslag Iris van der Moolen 3.22.02 2e PR/CR Heren, 100 m vlinderslag Nick Sijmons Nick Drenth

1.06.46 6e 1.11.04 10e

Dames, 100 m vrije slag Yara Bank Anne-Laure Has Iris van der Moolen Valerie Otten Iris Bastiaansen Romy Verhagen

1.20.69 13e PR 1.21.76 15e 1.08.22 6e 1.12.82 11e PR 1.15.94 16e 1.16.98 17e PR

Heren, 200 m vrije slag Martijn Ottenhof

2.41.21 9e

De grootste verbetering staat op naam Romy Verhagen, zij zwom op de 100 m vlinderslag een tijd van 1.25.62. Iris van der Moolen heeft op de 200 m vlinderslag haar clubrecord met 7 seconden verbeterd. Zij heeft nu een clubrecord staan van 3.22.02. Irma

1.13.55 10e 1.00.89 7e

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


01

SPONSORZWEMMEN

Donderdag 25 april is er weer sponsor gezwommen. De opkomst was helaas niet groot maar er is wel goed gezwommen. Er waren 14 zwemmers dit samen 1087 banen hebben gezwommen en een bedrag van € 458,90 binnen hebben gehaald.

Naam

Casper Sannes Duncan Butterworth Rory Butterworth Bram Visser Martijn Ottenhof Iris Bastiaansen Alle zwemmers bedankt voor jullie inzet! Het geld wordt gebruikt als bijdrage voor de geluidsinstal- Mike van Vliet Iris van der Moolen latie. Roos de Jong Gerda Visser Jaco ten Cate Jikke ten Cate Marit Owen Michels Rick Driehuis

banen

bedrag

64 40 32 82 114 142 138 143 70 60 50 70 52 30

76,90 60,00 60,00 60,00 50,00 25,00 25,00 20,00 19,00 15,00 15,00 15,00 13,00 5,00

AFZWEMMEN Op zaterdag 6 juli 2013 gaan we tussen 15.00 en Op vrijdag 5 juli 2013 gaan de kinderen die mee17.00 uur afzwemmen voor het Amsteldiploma

doen aan de cursus Wereldzwemslagen 1 af-

en de Zwemvaardigheidsdiploma’s. Zet de da- zwemmen. Het afzwemmen begint om 18.15 uur. tum alvast op de kalender! Meer nieuws volgt bin- Dus….Roos, Beau, Iris, Yorgos, Marit, Ivo, Rick, Sarah en Sienna, schrijf de datum op en nodig je nenkort via de mail. familie uit om te komen kijken.

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

9


SPEEDO 5 - 14 april 2013 te Aalsmeer Hallo Amstelaars.

Gefeliciteerd !!!.De andere hadden ook hun best gedaan alleen net geen PR. Volgend jaar mogen Mouna Oudshoorn en Anouk Pappot niet door daar zij ze dan te oud voor. De anderen mogen het nog een jaar proberen (Aisha Bank, Yara Bank, Bibienne van Hulst, Noah Kuystermans en Randy Sijmons)

Hier een klein verslag van de Speedo 5. Het is alweer een tijdje geleden dat de wedstrijd gezwommen is en het was een mooie warme zondagmiddag dus het was lekker warm in het zwembad in Aalsmeer. Ik denk dat de zwemmertjes er ook last van hadden. Van de 7 zwemmers hadden er 2 een PR, alleen Noah Kuystermans en Bibienne van Hulst hadden een PR.

John Oudshoorn

Uitslagen Aïsha Bank 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag

5 5

Yara Bank 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag

11

Bibienne van Hulst 50 vrije slag 100 vrije slag

3

0.56.95 1:55.62 1:00.11 2:06.02 0.47.78 1:42.46 3:28.09 0.44.58 1:33.36

Noah Kuystermans 50 schoolslag 100 schoolslag

6

0.59.04 2:02.76

PR.

PR. Mouna Oudshoorn 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag

12

0.52.54 1:49.76 3:43.80

PR.

10

0.47.83 1:39.79 3:21.90

PR.

Randy Sijmons 50 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag

1 4

0.49.39 0.57.93 3:56.06

PR. PR.

PR. PR. PR.

Anouk Pappot 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag

UURCHALLENGE Op 23 mei is er door de Mastercommissie opnieuw een Uurchallenge georganiseerd: voor de Masters hét moment om de conditie te peilen! Door zestien sportievelingen is geprobeerd om in een uur tijd zoveel mogelijk banen te zwemmen. De wedstrijdploeg heeft deze editie niet meegedaan aangezien zij een speciale korte-afstandstraining hadden, ter voorbereiding op een belangrijke wedstrijd van dat weekend. De einduitslag van de Masters was als volgt: Victor Karel Pim Wim Charl Rosanne Tim Dirk Han Sander Jos Mark Gerard Nicolette Michel Roel

10

3800 3550 3500 3400 3400 3250 3250 3000 3000 2950 2800 2450 2400 1950 1850 1350

meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter

Interessante feitjes naar aanleiding van dit schema:

Een speciale vermelding is er voor Nicolette, zij heeft de Uurchallenge voor het eerst volbracht met een score van 1950 meter! Een mooie prestatie voor een eerste keer! Goed gedaan Nicolette!

Charl en Wim zijn nog bij alle Uurchallenges aanwezig geweest, én zwemmen consequent dezelfde afstand! Tja, wie ligt er dan bij wie in de zuiging? Hulde ook voor Dirk Zijlstra: het lukt hem steeds om zijn Persoonlijk Record wat op te schroeven! Knap Dirk, hou dat vast!

Tot slot nog een klein bedankje voor alle banentellers, want zonder hen waren wij allang de tel kwijt geweest! En natuurlijk ook onze dank voor Jan “de Barman”, voor zijn uurtjes trouwe dienst achter de fijne bar in het clubhuis! Dit was de laatste Uurchallenge voor dit zwemseizoen, maar volgend jaar staat hij zeker weer tweemaal op het programma! Namens de Mastercommissie, Rosanne Kok

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

11


12

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

13


14

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

15


16

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

17


De zwem4daagse werd mede mogelijk gemaakt door:

screendrukliberty

En héél véél enthousiaste vrijwilligers! 18

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


WPC De waterpolocompetitie is afgelopen. Hoe hebben de teams van De Amstel het gedaan? Welk Amstelteam was dit seizoen het beste? In het seizoen 2012-2013 was Heren-1 het beste team van de Amstel. De heren zijn als 4e geëindigd in hun competitie. Gedeeld 2e zijn de Dames & Heren-2, ook de gemiddelde score van beide teams is gelijk. De dames hebben 5 weken lang op de 1e plaats gestaan in de competitie, omdat de dames een groot aantal speelsters hebben moeten missen werd het moeilijk die plek vast te houden. Dat ze Maaike moesten missen was voor een goed doel: haar zoontje Elias is geboren! 3 andere dames zijn geopereerd en konden daardoor niet meespelen, alle drie zijn gelukkig weer goed aan het herstellen. Heren-2 heeft vooral een hele gezellige competitie gehad met veel hapjes en drankjes na afloop van de wedstrijd. De jeugdteams zijn als 5e van de 7 (<15 jaar) en 7e van de 11 (<13 jaar) geëindigd. Tot slot heren-jeugd <19 jaar, door te veel afzeggingen konden zij de competitie niet langer volhouden en zijn zij halverwege teruggetrokken uit de competitie. Het is om vele redenen erg jammer dat de stekker uit dit team is getrokken.

Heren-1 2012-2013

Heren-2 2012-2013

Wie zijn nu de spelers uit deze teams? Zie hier alle teamfoto’s op een rij.

Aspiranten 2012-2013

Dames 2012-2013

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

Pupillen 2012-2013

19


WATERPOLO DAMES

Zo kan het ook hoe je met 4 speelsters een leuke wedstrijd kan verliezen

Dames 1 van de Amstel, of tenminste en speciale selectie daarvan (Debby, Niké, Rianne, Yvonne V & Kate), reisde af met coach Mike naar Zeist om tegen het 1e van Zeist te spelen. De voorbespreking van deze wedstrijd was al lang aan de gang want er was een klein probleempje, er waren slechts 4 dames beschikbaar om te spelen... Normaal gesproken mág je dan niet eens aan de wedstrijd beginnen maar gelukkig waren de dames van Zeist zo sportief om ons 3 dames te lenen. Onze 5e dame die ook present was probeerde al kussend de scheidsrechter nog naar onze hand te zetten maar dat was eigenlijk verspilde moeite, de einduitslag was onvermijdelijk. Een discussiepunt voor de wedstrijd bij De Amstel was: wie gaat er op doel? Geen van de 4 is erg talentvol op dat gebied maar gelukkig stonden onze nieuwe vriendinnen Petra en Dorien te popelen om te keepen (en Mike had ook nog zijn benen geschoren en zwembroek meegenomen) – de dames kregen er zelfs een beetje ruzie over. Petra won en mocht op doel – gelukkig maar want Dorien was (ondanks haar kater) best wel goed in het veld. Met deze 2 dames en Melanie was het een leuke wedstrijd. Binnen 1 minuut stonden we 2 -0 achter, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dus, toch iets meer ons best doen en het resultaat was 2-3 voor De

20

Amstel aan het eind van het 2e partje. Toen liepen we nog uit naar 2-4 en moesten we wel een beetje gaan opletten. Omdat het niet zo vriendelijk is eerst de speelsters van Zeist in te pikken en ze vervolgens in te maken hebben we iets meer kansen dan normaal weggegeven. Dat was ook nodig want het leek erop dat de lat en de paal partij voor ons hadden gekozen. Ook het versieren van een U20 leek deze wedstrijd lastiger dan normaal. De eindstand was 6-4 voor Zeist. Wij hebben vooral een leuke wedstrijd gespeeld met een heel gezellige tegenstander. Het is dat ze niet om te hoek zitten anders zouden we voortaan alle wedstrijden samen spelen.

Voor volgend seizoen zoeken we ook echt nieuwe dames, we doen ons best nieuwe dames te vinden maar kijken ook naar een samenwerking met een andere vereniging. Heb je zelf interesse of ken je iemand die waterpolo eens wil uitproberen, laat het dan weten!

Het is nu of nooit.

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


 Vragen aan Frank 3 vragen van Valentino. Deze keer:

Frank van Dort Leeftijd:

Nu nog, 13 deze maand 14 Woonplaats: Is Mijdrecht School: Ik zit op het VLC Mijdrecht Ik zwem bij de Amstel sinds: Eind 20012 Hobby’s: Ik teken, speel met mijn 2 honden, speel gitaar en natuurlijk zwem ik Lekkerste eten: Risotto Leukste tv programma: Het zijn er veel maar vooral: Top Gear en Arrow Ik heb een hekel aan: Huiswerk Favoriete zwemslag: Schoolslag Dat vind ik leuk aan het zwemmen bij de Amstel: Gezellig zwemmen en even ergens anders aan denken dan aan school

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

Wat is je grootste talen:

Mijn grootste talent is tekenen/ ontwerpen

Wat wil je zeker nog eens doen in je leven: Een reis door de wereld

 Wat is je favoriete film

James Bond Skyfall

Ik geef de pen door aan: Zit bij mij in de groep maar ben de naam vergeten :-( Hoor je nog……. 3 extra vragen voor …...

Welk land lijkt jouw het leukst om te

bezoeken en waarom? Welk tijdschrift(en) vind jij het leukst om te lezen?

Wat is jouw favoriete bordspel?

Frank

21


schilderwerken wandafwerking meerjarig onderhoud decoratieve technieken hout- en marmerimitaties

Leeuwerik 3 3641 ZT Mijdrecht T: 0297-77 82 87 M: 06-499 33 566 E: barry@devries-schilderwerken.nl W: www.devries-schilderwerken.nl

22

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


De Wedstrijdlijn

Wie ben ik? ik ben Anne-Laure Has , ik ben 12 jaar en ik woon in Mijdrecht. Wat doe ik in het dagelijks leven. Ik zit op school op O.B.S de Eendracht in groep 8, na de zomervakantie ga ik naar de eerste van het VLC Mijdrecht, verder doe ik zwemmen (natuurlijk) en hockey.

Anne-Laure

Vragen van Yara Hoe ben je er op gekomen om te gaan wedstrijdzwemmen? Ik heb 2 jaar geleden aan een clubkampioenschap meegedaan, daarna vond ik het steeds leuker worden en uiteindelijk ben ik op wedstrijdzwemmen gegaan en het bevalt me heel erg goed.

Heb je nog andere hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s? Mijn allergrootste hobby is zwemmen en daarnaast heb ik heel erg lang op hockey gezeten, ook vind ik het op het strand in Frankrijk heel erg leuk, vooral als er hoge golven zijn.

Hoe is het om tweeling te zijn en een adoptiezus te hebben? Heeeeeel erg leuk, mijn zus is de liefste van de wereld ook al zijn we soms pissig op elkaar, en om een tweeling te zijn is niet anders dan een gewoon broertje te hebben. (ook al schelen we maar een half uur).

Hoe lang zit je al bij de Amstel? Ik zit al vanaf mijn 8e bij de Amstel, dus al 4 jaar.

Wat vind je het leukste aan de Amstel? De groepsuitjes zoals het badeendtoernooi.

Mijn vragen aan Aisha Hoe is het om een oudere zus te hebben die ook op wedstrijdzwemmen zit? Wat vind je het leukst bij de amstel? Hoe is het dat je moeder uit Suriname komt?

Anne-Laure

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

23


Zwembril op sterkte v.a. â&#x201A;Ź 99,00 Of toch liever contactlenzen? Kom bij ons langs voor de mogelijkheden.

24

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


CASINO Als onderdeel van het sponsorzwemmen had de MasterZwemCommissie dit jaar een "illegaal" Casino georgani-

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

seerd. Wat dat opgebracht heeft? Maar het was wel hĂŠĂŠl erg gezellig!

25


Uw partner op het gebied van verbrandingstechniek 

Onderhoud aan stookinstallaties

Verkoop van industriële verbrandingssystemen t.b.v.     

Droogovens Hogetemperatuur ovens Thermische olieketels Stoomketels Luchtverhitters

Tel. 0297-264444 Fax. 0297-266690 E-mail info@icam.nl

www.icam.nl

Onderdelen t.b.v. stookinstallaties

26

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013


01

01

TRAININGSTIJDEN

CONTRIBUTIE BASIS / TOESLAGEN / KORTINGEN Basis Voor maximaal 2x per week zwemmen (RES, Masters en conditietraining). RES-Instromers (maximaal 1x per week) op vrijdagavond: Toeslag Wedstrijd zwemmen (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Waterpolo (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Pupillentraining waterpolo (geen wedstrijden) voor 1x per week trainen Korting Wedstrijdzwemmen + waterpolo (training en competitie) voor max. 4x per week trainen.

Jonger dan 12 jaar

van 12 t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

€ 153,50 per jaar €112,50 per jaar

€ 169,50 per jaar

€ 184,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 123,00 per jaar

€ 29,50 per jaar

€ 29,50 per jaar

n.v.t.

€ 41,00 per jaar

€ 41,00 per jaar

€ 62,00 per jaar

KORTING OP BASISCONTRIBUTIE Zie de kortingsregeling zoals gepubliceerd in ‘t Zwamsteltje 45e jaargang nummer 3 - 9 april 2011 - pagina 18

VRIJSTELLING Ereleden, Leden van verdienste, Bestuur en kader die geen diensten afnemen

DIVERSEN Proeflidmaatschap (8 weken 2x per week) Inschrijfgeld (incl. geschenk) Startvergunning (vanaf 12 jaar) Donateurs (i.v.m. kosten Zwamsteltje)

€ 25,00 éénmalig € 25,00 éénmalig € 32,00 per jaar Minimaal € 45,00 per jaar

PRAKTISCHE BEPALINGEN Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e -mail bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie mogelijk.

ADVERTEREN IN ‘t ZWAMSTELTJE FULL COLOUR 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Achterpagina Halve achterpagina

€115,00 €208,50 €375,00 €410,00 €250,00

per per per per per

jaar jaar jaar jaar jaar

Verschijnt 8x per jaar in een oplage van ruim 250 stuks Geïnteresseerd in andere vormen van sponsoring? Neem contact met ons op!

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

INFORMATIE Ledenadministratie:

Penningmeester:

Gerard Visser, Smaragd 17, 3641 XK Mijdrecht, Tel 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht Tel 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Geef je wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door!

rekeningnr. 19.52.01.264 t.n.v. penningmeester 'De Amstel' te Mijdrecht.

.

27


AGENDA TOT 't VOLGENDE ZWAMSTELTJE Kijk voor de laatste wijzigingen toch altijd nog even in de agenda op de website!

Zwem4daagse 2014? De Amstel is er klaar voor!

28

47e jaargang nummer 4 - 8 juni 2013

Zwamsteltje 47 05 1 8 juni 2013  
Zwamsteltje 47 05 1 8 juni 2013  
Advertisement