Page 1

0a

nummer 3

 20 april

2013 

Clubmagazine

 47e jaargang

27 t/m 31 mei!

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

1


01

Zwem- en polovereniging De Amstel Sinds april 1962 biedt "De Amstel" de mogelijkheid in clubverband alle variaties op de zwemsport te beoefenen. Dit varieert van het werken aan je conditie, tot het spelen van waterpolo op niveau of het zwemmen van wedstrijden. Daarnaast is er de mogelijkheid alle zwemslagen tot in de puntjes te leren beheersen bij onze afdeling diplomazwemmen. Dit alles in een goede sfeer, in een hypermodern bad en onder deskundige leiding.

Bestuur

 amstel.bestuur@zpv-de-amstel.nl

Voorzitter Paul Lamers Rietgors 13 3641 ZA Mijdrecht 0297-242064 paul.lamers@zpv-de-amstel.nl Secretaris Karin van der Zwaard Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht 0297-288645

Andere adressen Vertrouwens Harry van Vlijmen persoon Fender 32 1423 EB Uithoorn 0297-563052 harry.van.vlijmen@zpv-de-amstel.nl

Ons clubhuis Clubhuis “Bubbels” Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht Post naar secretariaat: Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht

karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

Penningmeester Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl Ledenadministratie / Public Relations / Redactie ‘t Zwamsteltje / Beheer Website

Gerard Visser Smaragd 17 3641 XK Mijdrecht 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Diplomazwemmen Co Compier Kievitslaan 13 3645 KJ Vinkeveen 06-38921372 co.compier@zpv-de-amstel.nl Waterpolo Ted Bradley Diamant 67 3643 AK Mijdrecht 0297-242015 ted.bradley@zpv-de-amstel.nl Masterszwemmen Rosanne Kok Klijne Meer 79 3645 WS Vinkeveen 06-20761341 rosanne.kok@zpv-de-amstel.nl Wedstrijdzwemmen Jan Visser en Koolmees 29 Clubhuisbeheer 1423 NE Uithoorn 0297-562980 jan.visser@zpv-de-amstel.nl Technische commissie Erik van Leeuwen Vice voorzitter Herenweg 221 3648 CG Wilnis 06-55550591 erik.van.leeuwen@zpv-de-amstel.nl

Ons bad Veenweidebad Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht www.optisport.nl/rondevenen

Commissies DZC (Diplomazwemmen)

WPC (Waterpolo)

Co Compier Colette Lamers Gerda Visser Anne-Marie Spaargaren Gerard Visser  dzc@zpv-de-amstel.nl

Hilde Roseboom Ted Bradley Kate Clarke Maaike Roseboom Mattijs te Riele Rob Broeken Sander Nieuwenhuizen  wpc@zpv-de-amstel.nl

MZC (Masterszwemmen) Rosanne Kok Karel Keers Han van Vliet  mzc@zpv-de-amstel.nl

TECHNISCHE COMMISSIE Erik van Leeuwen Gerda Visser (DZC) Peter Ottenhof (WZC) Karel Keers (MZC) Sander Nieuwenhuizen (WPC)  tc@zpv-de-amstel.nl

WZC (Wedstrijdzwemmen) Wim Spruijt Jan Visser Peter Ottenhof John Oudshoorn Rina van Diemen  wzc@zpv-de-amstel.nl

Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

@zpvdeamstel

Colofon Eindredactie & opmaak Gerard Visser Fotografie Gerard Visser en anderen

Kopij zwamsteltje@zpv-de-amstel.nl

Productie en hoofdsponsor van al ons drukwerk

2

Drukkerij HAZET, Constructieweg 33, 3641 SB Mijdrecht 47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


01

Voorzitterspraatje

Paul Lamers Ook een deelname aan het Paaswaterpolotoernooi bij ZPCH was een bijkomende activiteit. Hoewel het dit keer met de “ronselarij” om een team af te vaardigen nogal al stroef verlopen is.

Inmiddels zijn we alweer het einde van de competities aan het naderen. Inmiddels leert de ervaring na al die jaren dat het idee, dat je daarna wat rust zou krijgen (geen wedstrijden, niet coachen, niet fluiten) een utopie is. Elk jaar weer blijkt de vereniging zo actief, dat zelfs in die vermeende rustige tussen-competities-tijd, er een en al activiteiten zijn. Zo hebben we volgende week donderdag 25 april weer sponsorzwemmen. Dit keer met een, ook voor mij nog onbekende, nieuwe opzet. Maar het belooft weer een leuke bezigheid te worden zo vlak voor de meivakantie, de koningsspelen en natuurlijk de troon wissel van onze koningin. Daarna hebben we eind mei voor het eerst door onze eigen club georganiseerd en in samenwerking met Optisport, de Nationale Zwem4daagse. Daarvoor verwijs ik gemakshalve naar het stukje verderop in dit Zwamsteltje. Na ons eigen jubileumjaar, afgelopen jaar, hebben we opnieuw een jubileum te vieren. Onze eigen bond, de KNZB, heeft dit jaar een 125 jarig jubileum te vieren. De levensduur van onze bond bestrijkt inmiddels dus 3 eeuwen, voorwaar een hele prestatie in deze veel vergende maatschappij.

Andere activiteiten zijn inmiddels ook weer gepland: de Brug tot Brug tocht 27 juni, triotriathlon 16 juni, afzwemmen wereldzwemslagen 5 juli en afzwemmen zwemvaardigheid op 6juli. Beginseizoensactiviteit 31 augustus. En helemaal niet te vergeten de vrijwilligersavond 11 oktober. Kortom weer allerlei leuke bezigheden die een plekje in je agenda behoeven…vastzetten dus. Daarnaast is afgelopen maand ons “oude” clubhuis eindelijk verkocht. Alle notariële bezigheden zijn inmiddels “gepasseerd” en “dreigde” onze penningmeester al op de Bahama’s zijn toevlucht te gaan zoeken. Kortom onze fysieke roots in Uithoorn zijn nu letterlijk en figuurlijk afgesne-

O K R

T H C

den. Inmiddels hebben we ook weer als bestuur een nieuwe ALV “overleeft”. Inmiddels zijn natuurlijk ook alweer de nodige activiteiten Zoals het een goed bestuur betaamt was de opkomst weer geweest. Een ware wijnproeverij in het clubhuis georgani- geweldig groot…………….???????????? seerd door onze eigen heren 2 speler en vinoloog Gerard We zullen er maar vanuit gaan, dat een ieder die niet de Krijtenberg, als fondsenwerving voor zijn aandeel in de moeite heeft genomen te komen en/of zich af te melden, Alp d’huzes, was een bijzondere manier om aan de beno- het in volle vertrouwen met ons gerealiseerde beleid en digde deelnamegelden te komen. Zelfs mijn niet drinken- bestuur in het afgelopen jaren eens is en daar met duidede vrouw heeft de proeverij met verve gedaan. En heeft lijke afwezigheid zijn goedkeuring aan heeft gegeven. daarmee zoete witte wijn ontdekt. Natuurlijk zijn daarbij de wel aanwezigen weer bedankt voor hun bijdrage in het meedenken. Daarna is er weer een spelletjes-ontmoeting geweest in Noordwijk, waarbij onze “niet-startvergunninghouders” Inmiddels zijn er ook verder gevorderde plannen om vereen tweede plaats wisten te behalen. enigingszwemkledij te (laten) ontwikkelen. Daarover zulFoto’s verderop geven de uitslagen bekendmaking in ons len we jullie nog nader informeren. eigen clubhuis van de vorige ontmoeting. Die was ik vorige Voorlopig weer voldoende keer vergeten te sturen. zicht op alle (drukke) bezigheden. Kortom een bruisende vereniging

VE

Paul Lamers

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

3


Hallo zwemmers, zwemsters en anderen,

In 2011 hebben we ook met ons team meegelopen en is er door ons team €5000 opgehaald voor het KWF. We gaan Graag even jullie aandacht voor het volgende: dit jaar zeker proberen dit bedrag te evenaren. In het clubhuis in het Veenweidebad staat er vanaf eind Op 1 en 2 juni a.s. wordt er in Amstelveen een 24 uur du- april een collectebus waar je het sponsorgeld in kan doen. rende sponsorloop gehouden t.b.v het KWF Deze bus staat er met instemming van het Amstelbestuur. De naam van deze loop is: Samenloop Voor Hoop Op 1 en 2 juni hebben wij bij deze sponsorloop een kraam Samenloop Voor hoop is een actief, 24 uur durend wandel- waar wij een verloting houden met hele mooi prijzen. evenement waarbij teams uit de regio samen strijden te- De Samenloop voor Hoop zal worden gehouden in en bij gen kanker. Men zamelt geld in voor kankeronderzoek, ze het stadshart van Amstelveen. Daar zullen gedurende het zetten (ex-) kankerpatiënten in het zonnetje en er is inevenement tal van activiteiten en optredens plaatsvinden. formatie over kanker. Komt allen kijken op 1 en 2 juni en steun ons bij deze Bij dit evenement lopen teams van 10 tot 20 personen om loop en steun het KWF. de beurt op een parcours en er is altijd één teamlid op het parcours als symbool voor de voortdurende strijd teHet is ook mogelijk om zelf een team op te zetten en mee gen kanker. te lopen bij de Samenloop Voor Hoop. Voor info kijk op de site: www.amstelveen.samenloopvoorhoop.nl Wij hebben nu een team gevormd van meer dan 20 personen bestaande uit familieleden en wandelaars uit de We hebben ook een facebookpagina waar je al onze voor4daagse groep. bereidingen kunt volgen: Samen Loop voor Hoop team de Dit team heet De Bakkertjes. bakkertjes Wij proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Ook bij mij kan je voor informatie terecht. het KWF. Vind je dit een geweldig idee dan kan je ons sponsoren. Groeten namens team De Bakkertjes, Wim Spruijt

EXTRA: WERELDZWEMSLAGEN Beste diplomazwemmer, Wel eens van de dubbele Spaanse slag gehoord? Of van de Japanse crawl? Het zijn allebei wereldzwemslagen die jij kan leren zwemmen. Net als nog meer andere speciale zwemslagen. Vanaf vrijdag 12 april gaat Paul Lamers aan de diplomazwemmers die zich aanmelden een cursus wereldzwemslagen geven. Het zijn acht lessen van 18.15 uur tot 19.00 uur. In de negende les is er afzwemmen. Het gaat om de volgende vrijdagen: 12 april, 19 april, 17 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 28 juni en 5 juli (afzwemmen). 4

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op voor donderdag 11 april via het mailadres onder aan deze brief. Aan de cursus zijn 6 euro diplomakosten verbonden. Die kunnen bij de eerste les worden betaald. Als er nog vragen zijn, hoor ik dat graag! Met vriendelijke groet, Namens de diplomazwemcommissie, Anne-Marie Spaargaren

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


LET OP

KOPIJ

1

Nerveus voor de deadline? Lever het dan een weekje eerder in!!!!!

25 april Sponsorzwemmen 29 april t/m 10 mei Meivakantie; vakantierooster!

Nieuwe (proef)leden:

20 mei 2e Pinksterdag; geen training

zaterdag 18 mei 2013

Sienna Albers Yorgos Tsamitros Shiri Peters Marieke Witsenburg Jordy van Rijn Laetitia Bank Hendrik Has

27 t/m 31 mei Zwemvierdaagse; geen "gewone" trainingen, maar natuurlijk wel lekker zwemmen voor € 2,-(speciale "alleen leden" prijs)

dan ligt ie zaterdag 25 mei 2013 in je brievenbus!

Van harte welkom! 27 t/m 31 mei

LAATSTE NIEUWS! Gisteren te horen gekregen dat de KNZB onze zwem4daagse als de “kick-off” gaat aanhouden voor de start van het zwem4daagseseizoen (met name juni juli), Dit gebeurt met aankleding op maandag met banners (KNZB is 125 jaar dit jaar) en media-aandacht (ook landelijk) en een Bekende Nederlander die de opening doet. Als je dit wel leest, lees dan ook s.v.p. de oproep rechts hiervan! Paul

Z4D

Nog steeds komen mailtjes aan leden onbestelbaar retour……

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

7 Ninke van Zwieteren 10 Debby Veenhof 15 Casper Sannes 21 Leo Reeuwijk 21 Ted Bradley 21 Rogier van de Geer 23 Ruben van Bodegom 24 Frank van Dort 24 Sarah Krijtenberg 24 Aïsha Bank 28 Jeroen van Schie 30 Jasper Kamp 30 Bibienne van Hulst

JARIG IN JUNI

1 Marit Cornelisse 1 Adrie Böhm 3 Stefan Wijtsma 5 Wilma Molema 5 Roos De Jong 5 Rosanne Kok 8 Laetitia Bank-Roethof 17 Nick Sijmons 18 Iris Bastiaansen 19 Edwin van der Linden 19 Sander de Rooi 19 Annelies Waaijman 19 Andinih is Rahayu 22 Noah Kuystermans 22 Mitchel Post 28 Ton Kok 29 Jamaico Lamers 29 Hilde Roseboom 29 Niké van Duijkeren

JARIG IN MEI

3 Rico Mossinkoff 5 Mika de Groot 5 Carmen Los 5 Shiri Peters 5 Henri Michels 6 Rob Zuiker 7 Manito Lamers 11 Kate Clarke 11 Stéphane Urban 16 Roel Westenbrink 19 Hans Kok 19 Wendy Voorbij 20 Harry van Vlijmen 20 Ineke Hond-Ran 21 Anne-Marie Spaargaren 23 Onno van Beemdelust 28 Richard Streefkerk 28 Sandra Jansen 30 Mia van Duijkeren-Groot 30 Jeffrey van 't Schip 31 Karel Keers

JARIG IN APRIL

Meld ons je nieuwe adresgegevens direct!

5


PRESTATIEBREVETTEN Afzwemmen prestatiebrevetten Eens per jaar krijgen zwemmers van de Amstel de kans om af te zwemmen voor een van de prestatiebrevetten. Er zijn er zes, met opklimmende moeilijkheidsgraad. Op de schoolslag, rugslag, vlinderslag en vrije slag moeten er vastgestelde afstanden binnen een bepaalde tijd worden gezwommen. Als een zwemmer bij drie van de vier slagen binnen de tijd zwemt, heeft hij of zij het brevet behaald. Dat dat nog helemaal niet zo makkelijk is, zagen

we vorig jaar toen acht zwemmers het niet haalden. Het afzwemmen was dit jaar voor het eerst op de vrijdag in plaats van de maandag. De training op die dag is een half uur langer dan op maandag. Er kon zo meer tijd tussen de verschillende afstanden genomen worden om de zwemmers even te laten uitrusten. Dit pakte prima uit want alle 15 zwemmers hebben hun brevet behaald, zoals in het overzicht hieronder te zien is. Anne-Marie

Uitslagen

Op maandagavond 20 februari is er door een aantal Amstelkinderen afgezwommen voor de Amstelprestatiebrevetten. Amstelprestatiebrevetten zijn een soort diploma’s die te halen zijn als opstapje naar het wedstrijdzwemmen. Per brevet moeten alle 4 de zwemslagen worden gezwommen binnen een bepaalde tijd. Bij brevet 1 moet je van elke slag 1 baan zwemmen (dus ook vlinderslag) en daarbij moet de baan schoolslag binnen de 30 seconden. Bij het laatste brevet, 6, moet je van alle slagen 100 meter binnen de voor alle slagen gestelde tijden zwemmen. De tijden die gezwommen moeten worden zijn best pittig, je moet dus alle zwemslagen goed beheersen en snel kunnen zwemmen om de brevetten te behalen. Er wordt volgens de regels van het wedstrijdzwemmen gezwommen en de tijden worden officieel geklokt door een jury. Er deden die avond 15 kinderen een poging om de brevetten te halen. In 2012 waren er een aantal deelnemers die de brevetten niet haalden maar het ging dit jaar een stuk beter. Dit jaar hebben alle deelnemers de brevetten gehaald, een prima prestatie. Wim Spruijt 6

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

7


COMPETITIE 4 - 10 MAART - MIJDRECHT Uitslagen Estafette 4 x 100 m wisselslag Dames Loïs van Duijkeren 0.38.42 Valerie Otten Niké van Duijkeren Iris van der Moolen 4.48.20 1e

Dames, 100 m wisselslag Iris van der Moolen

Senioren 2 1.18.28 1e

Jongens, 100 m wisselslag Jeugd 2 en later Nick Sijmons 1.06.01 1e PR Mark Visser 1.09.26 3e PR

Jongens 4 x 50 m schoolJunioren 4 en later Martijn Ottenhof 0.33.27 Daniël van der Laan Vince Sijmons Rico Mossinkoff DIS EA

Dames, 100 m vlinderslag Senioren open Niké van Duijkeren 1.20.59 1e Loïs van Duijkeren 1.22.30 2e PR

Meisjes, 25 m schoolslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Minioren 4 en later 0.25.43 1e 0.28.38 2e

Heren, 100 m vlinderslag Nick Drenth Bart van der Zwaan Elrik Maat Stefan Oudshoorn

Meisjes, 100 m vrije slag Yara Bank Anne-Laure Has Esmeé Pappot

Junioren 1 en later 1.21.17 1e PR 1.22.75 2e PR 1.27.14 3e PR

Jongens, 100 m vrije slag Noah Kuystermans

Minioren 6 en later 1.48.32 4e PR

Meisjes, 50 m rugslag Anouk Pappot Fleur van Diemen Mouna Oudshoorn

Junioren 3 en later 0.42.08 3e PR 0.44.27 4e PR 0.46.07 5e PR

Jongens, 50 m rugslag Junioren 2 en later Martijn Ottenhof 0.41.89 4e PR Daniël van der Laan 0.41.92 5e PR Meisjes, 100 m schoolslag Jeugd 2 en later Valerie Otten 1.37.87 3e PR Romy Verhagen 1.49.07 5e PR Jongens, 100 m schoolslag Junioren 4 en later Vince Sijmons 1.33.87 4e PR Gauke Hofstra 1.35.73 6e Rico Mossinkoff 1.36.74 7e PR

Senioren open 1.08.93 3e PR 1.11.54 4e 1.11.54 4e PR 1.13.39 7e PR

Junioren 1 en later 1.45.70 1e 1.54.67 7e PR 1.58.35 10e PR

Jongens, 100 m schoolslag Minioren 6 en later Noah Kuystermans 2.13.81 5e PR Meisjes, 200 m wisselslag Anouk Pappot Fleur van Diemen Mouna Oudshoorn

Junioren 4 en later 2.35.93 4e 2.40.51 6e PR 2.45.52 7e

Dames, 200 m schoolslag Iris van der Moolen

Senioren 2 en later 3.18.32 1e PR

Jongens, 200 m schoolslag Jeugd 2 en later Nick Sijmons 2.44.62 1e PR Mark Visser 3.04.74 3e PR

Meisjes, 50 m vrije slag Minioren 4 en later Aïsha Bank 0.45.52 1e PR Bibienne van Hulst 0.46.54 2e PR Meisjes, 100 m schoolslag Anne-Laure Has Yara Bank Esmeé Pappot

Jongens, 200 m vrije slag Rico Mossinkoff Vince Sijmons Gauke Hofstra

Junioren 3 en later 3.32.65 3e 3.35.92 4e PR 3.42.54 5e

Dames, 100 m rugslag Niké van Duijkeren Loïs van Duijkeren

Senioren open 1.17.42 1e 1.21.10 2e

Heren, 100 m rugslag Bart van der Zwaan Nick Drenth Elrik Maat Stefan Oudshoorn

Senioren open 1.08.42 3e 1.11.90 4e 1.12.97 5e 1.14.09 6e PR

Estafette meisjes, 4 x 50 m wissel Jun3 en later Romy Verhagen 0.40.67 Valerie Otten Yara Bank Anne-Laure Has 2.43.45 1e Tijdens deze competitie zijn er 36 PR’s gezwommen. De grootste verbetering staat dit keer op naam van Fleur van Diemen. Zij zwom een tijd van 3.35.92 op de 200 m wisselslag.

Jongens, 200 m wisselslag Junioren 2 en later Martijn Ottenhof 3.03.52 1e PR Daniël van der Laan 3.03.93 2e PR Meisjes, 200 m vrije slag Valerie Otten Romy Verhagen

Jeugd 2 en later 2.39.01 2e PR 2.41.89 3e PR

Dtjes eisen in laatste P-tje de 3 punten op Hoewel je na een wedstrijd soms zegt: toch makkelijk gewonnen, is dat in het begin van een wedstrijd niet altijd even duidelijk te zien. Zo ook de wedstrijd van de aspiranten D tegen de Aalscholver uit Almere afgelopen zondag thuis. Een wedstrijd waarin de eerste periode een 1-0 overwinning voor de Amstel werd, waarvoor Daniël van der Laan de netvinder was, maar waarin de tweede periode na een uitbreiding van de voorsprong naar 2-0 (wederom met een ongeveer zelfde doorbraak van Daniël) net zo makkelijk weer uithanden werd gegeven om na het tweede eindsignaal een gelijke 2-2 op het bord te zien. Met een harde bal in de bovenhoek van Wesley Langeraar, om een stand van 3-2 te krijgen, kon nog steeds de weerstand van De Aalscholver niet gebroken worden. Opnieuw wisten ze naar 3-3 aan te haken, nadat onze verdediging iets te veel ruime liet. Een eerste achterstand wist Sander de Rooy te voorkomen door de geheel vrije midvoor net op punt van gooien precies in de arm te haken. Met voorwerk van Wesley, die het in het doelleggen van

8

de bal aan Daniël liet en hem daarmee een hattrick in deze match gunde, was de toon voor opeisen van de wedstrijd gezet. De pas sinds kort spelende Rogier van de Geer liet met een solouitbraak over de vleugel zien waar de furie zat. Helaas was de energie echter zodanig verzwommen dat de bal in handen van de vijandige keeper belandde. Met twee afrondende doelpunten van Martijn Ottenhof werd de score op 6-3 gezet en was de wil om te winnen bij de Aalscholver gebroken. Met nog twee moedige pogingen van Rogier bleef het gevaarlijk voor De Aalscholver. Maar helaas ontbreekt het Rogier (nu) nog aan de laatste afwerkfinesses anders was een 8-3 eindstand wellicht zijn verdienste geweest. Maar ook de 6-3 overwinning was voldoening-scheppend. Een genietende supporter Paul Lamers

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


01

SPONSORZWEMMEN EN CASINO op 25 APRIL

Mastertraining donderdag 25 april

Sponsorzwemmen voor de Jeugd

Om de club in beweging te houden en de mogelijkheden te vergroten zoeken wij geen activiteiten waarin wij persoonlijk gesponsord kunnen worden, zoals de jeugd dit doet door op deze avond te gaan sponsorzwemmen. Als masters prefereren wij een gezellige avond in de bar! Daarom duiken wij na afloop van onze training op 25 april met z'n allen het casino in! Ons clubhuis Bubbels zal omgetoverd zijn tot een chique casino waarvoor we 10 euro entree betalen en krijgen we een welkomstdrankje met 20 munten om mee te spelen. Een spel spelen kost een muntje en de inleg is aan jou. Zijn je munten op? Dan koop je nieuwe munten bij! Maar koop niet te veel, de chips zijn niet inwisselbaar voor geld. Om te zorgen dat we lekker lang blijven doorspelen worden er culinaire tapas verzorgd door onze sterrenkok Sander. Het mag duidelijk zijn dat de opbrengst van onze casinoavond ten goede komt aan de vereniging die ons allen het meeste aangaat, de Amstel. Introducés zijn van harte welkom om ook een gokje te wagen. Toegang vanaf 16 jaar. Aan het einde van de avond maken we de balans op en de chipleader gaat er vandoor met een serieuze hoofdprijs!

Donderdag 25 april is het weer zover en is er weer sponsorzwemmen. Deze week krijg je je sponsorkaart waarmee je sponsors kunt gaan werven. Je kunt jezelf laten sponsoren door familie, vrienden, kennissen, klasgenoten en iedereen die maar wil. Voor iedere baan die je zwemt, moet de sponsor dan een bepaald bedrag betalen. Ook kun je je laten sponsoren voor een ‘vast’ bedrag, waarbij het niet uitmaakt hoeveel banen je zwemt. Je hebt een uur de tijd om zoveel mogelijk banen te zwemmen. Lever de kaart voor 25 april in bij je trainer. Na afloop van het sponsor zwemmen om 19:30 kunnen we bijkomen in het clubhuis en met z'n allen bijkomen met casino spelen! Aan jou de keus met welk spel je begint, aan de roulettetafel of ben je meer van de kaarten en speel je poker of black jack? Zoals in een echt casino word je goed verzorgd met hapjes en drankjes en degene die een uurtje later om 20:30 de meeste punten heeft weten te verzamelen gaat met een prijs naar huis! Succes allemaal met sponsors zoeken en tot 25 april.

Zij waren wel op de ALV op 26 maart j.l.

en dit was ons uitzicht Meet & Eat van de Masters opnieuw zeer geslaagd! Op vrijdagavond 15 maart is door de Mastercommissie de tweede editie van de Meet & Eat georganiseerd. Deze activiteit had tot doel om de vrijdagavondtraining te promoten, maar ook om elkaar (en elkaars partners) beter te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje. Na de training hebben we met 15 man genoten van een buffet, geserveerd door Poelier de Haan uit Vinkeveen. Het buffet bestond uit smakelijke gehaktballetjes in zigeunersaus, kip in satésaus en kip in piri-pirisaus, met daarbij gekruide krieltjes en rijst. Jammie! Vanuit een van de zwemmers ontstond ter plekke het idee om weer eens met elkaar te gaan bowlen. En waarom dan niet meteen spijkers met koppen slaan? Een belletje naar de bowlingbaan was zo geregeld en zo kwam het dat we van 22.00- 23.00 uur ook nog een balletje hebben geworpen. Het was overheerlijk, gezellig en de reacties waren zeer positief, dus we kunnen concluderen dat het een geslaagde avond was! 47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

9


SPEEDO 4 - 17 MAART - AALSMEER Zondagmiddag 17 maart, een gewone druilerige zondag in maart die normaal als pyjamadag door zou gaan. Lekker op de bank met chips en cola in je pyjama. Maar zo’n dag is het niet voor Aisha, Yara, Anne-Laure, Bibienne, Noah, Martijn en Randy. Deze sporters hebben alles en vooral hun pyjamadag over voor het zwemmen. Zij zijn weer met veel fanatisme naar de Waterlelie gekomen, voor de Speedo 4, om alles waar voor ze getraind hebben te laten zien in verschillende afstanden en zwemslagen.

Een pyjamadag opgeven voor een PR, niet voor een medaille, je pyjamadag opgeven voor een DIS of een laatste plaats, dat is wat onze kinderen maakt zoals ze zijn: Winnaars. En voor degene die echt niet zonder kunnen, Aisha 2 x PR, Yara 2 x PR, Anne-Laure 2 x PR, Bibienne 3 x PR, Noah 1 x PR, Randy 2 x PR. Wil

Uitslagen Jongens, 100 m vrije slag Randy Sijmons

Minioren 6 1.35.70 4e PR

Jongens, 100 m vrije slag Noah Kuystermans

Minioren 2, 3 en 4 1.39.19 7e PR

Meisjes, 100 m wisselslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Minioren 4 1.55.50 2e PR 2.15.16 4e PR

Jongens, 200 m wisselslag Junioren 1 en 2 Martijn Otttenhof 3.05.49 4e PR

Meisjes, 200 m wisselslag Anne-Laure Has Yara Bank

Junioren 1 en 2 3.15.89 8e PR 3.29.10 12e PR

Meisjes, 200 schoolslag Junioren 1 en 2 Anne-Laure Has 3.51.24 14e Yara Bank 4.14.38 16e

Jongens, 100 m rugslag Minioren 6 Randy Sijmons 1.52.86 3e PR

Tijdens de speedo zijn er 8 nieuwe PR’s gezwommen. De grootste verbetering staat dit keer op naam van Noah Kuystermans. Hij zwom 1.39.19 op de 100 m vrije slag.

Jongens, 100 m rugslag Minioren 2, 3 en 4 Noah Kuystermans 1.56.05 10e Meisjes, 50 m vlinderslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Minioren 4 0.58.00 2e 0.59.72 3e

Irma

VIJFKAMP 4 - 24 MAART - MIJDRECHT Op 24 maart 2013 werd er weer meegedaan aan vijfkamp deel 4. Er zijn weer top pr’s gezwommen en veel medailles uitgereikt. De wedstrijd was nog maar net begonnen of Nick Sijmons had al een gouden medaille op zak van de 100m schoolslag en behaalde daarna weer een gouden medaille. Er zijn meerdere gouden medailles gehaald! Bibienne & Noah op de 100m vrije slag, Iris van der Moolen op de 100m schoolslag, Noah behaalde er ook nog een op de 50m schoolslag en ik zelf behaalde er ook twee! De grootste verbetering staan op de namen van Mouna die op de 200m vrije slag een pr haalde van 10 seconden en op de naam van Anouk staat ook een pr op de 200m vrije slag met 10 secon-

den. Verder zijn er ook zilveren medailles gehaald door: Bibienne, Vince, Nick, Aïsha, Anne-Laure, Iris M, Romy en Martijn! Er zijn natuurlijk ook nog derde plaatsen uitgedeeld aan: Rico, Yara, Mark en Anne-Laure. Het was een gezellige wedstrijd en daardoor waren er vaak valse starten. Helaas was Niké ziek dus moest ik invallen bij de estafette. Er zijn twee estafettes gezwommen een bij de heren en een bij de dames. De dames zijn geëindigd op de tweede plaats op de 4 x50m vrije slag. En de heren hebben het top gedaan en zijn eerste geworden op de 4 x50m vrije slag en hebben een pr van 3 seconden! Groetjes Valerie

Uitslagen Dames, 100 m schoolslag Loïs van Duijkeren

1.33.89 6e

Heren, 100 m schoolslag Nick Sijmons Mark Visser Elrik Maat Stefan Oudshoorn

1.15.86 1e PR 1.23.60 5e PR 1.23.65 6e 1.24.55 8e

Meisjes, 200 m vrije slag Valerie Otten Romy Verhagen Mouna Oudshoorn Anouk Pappot Fleur van Diemen

Junioren 3 en later 2.40.52 1e 2.42.51 2e 3.12.89 10e 3.13.00 11e 3.13.57 12e PR

Jongens, 200 m vrije slag Martijn Ottenhof

Junioren 2 en later 2.40.48 2e PR

Meisjes, 50 m vlinderslag Iris van der Moolen Iris Bastiaansen

Jeugd 2 en later 0.34.48 2e PR 0.38.52 7e

Jongens, 50 m vlinderslag Rico Mossinkoff Gauke Hofstra Bram Degens

Junioren 4 en later 0.37.08 2e PR 0.39.36 6e PR 0.42.37 7e PR

Meisjes, 100 m rugslag Junioren 1 en later Anne-Laure Has 1.34.23 2e Yara Bank 1.39.25 3e PR

Heren, 100 m vrije slag Nick Sijmons Mark Visser Stefan Oudshoorn Elrik Maat

0.58.20 2e PR 0.58.78 3e PR 1.02.32 5e 1.02.87 6e PR

Meisjes, 100 m vrije slag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Minoren 4 en later 1.39.62 1e PR 1.46.54 2e

Jongens, 100 m vrije slag Noah Kuystermans

Minoren 4 en later 1.42.73 1e

Meisjes, 50 m schoolslag Valerie Otten Anouk Pappot Romy Verhagen Mouna Oudshoorn Fleur van Diemen

Junioren 3 en later 0.44.03 1e PR 0.49.64 10e PR 0.49.64 11e 0.51.72 12e PR 0.52.46 13e PR

Jongens, 50 m schoolslag Martijn Ottenhof

Junioren 2 en later NG.ZA

Meisjes, 50 m schoolslag Anne-Laure Has Yara Bank

Junioren 1 en later 0.49.81 3e 0.51.37 5e PR

Jongens, 50 m schoolslag Randy Sijmons

Minoren 6 en later 1.02.57 10e

Jongens, 100 m rugslag Minioren 6 en later Randy Sijmons 1.48.43 9e PR

Meisjes, 100 m schoolslag Jeugd 2 en later Iris van der Moolen 1.30.89 1e PR Iris Bastiaansen 1.37.49 5e

Dames, 100 m vrije slag Loïs van Duijkeren

Jongens, 100 m schoolslag Junioren 4 en later Vince Sijmons 1.32.72 2e PR

10

1.10.09 5e PR

Gauke Hofstra Rico Mossinkoff Bram Degens

1.36.89 6e 1.37.57 7e 1.38.51 8e PR

Dames, 50 m vlinderslag Loïs van Duijkeren

0.36.61 5e PR

Heren, 50 m vlinderslag Nick Sijmons Elrik Maat Mark Visser Stefan Oudshoorn

0.28.98 1e PR 0.30.87 4e 0.31.84 7e PR 0.33.79 10e

Meisjes, 50 m schoolslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Minoren 4 en later 0.53.46 2e PR 1.03.51 4e PR

Jongens, 50 m schoolslag Noah Kuystermans

Minioren 4 en later 1.02.91 1e

Estafette Dames, 4 x 50 m vrije slag Iris Bastiaansen 0.34.12 Iris van der Moolen Loïs van Duijkeren Valerie Otten 2.10.09 2e Estafette Heren, 4 x 50 m vrije slag Elrik Maat 0.28.20 PR Stefan Oudshoorn Nick Sijmons Mark Visser 1.51.17 1e PR Tijdens deze wedstrijd zijn er 31 nieuwe PR’s gezwommen. Vince Sijmons heeft de grootste verbetering geleverd op de 50 m vlinderslag met een tijd van 44.76. Irma

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


COMPETITIE 5 - 7 APRIL - IJSSELSTEIN

Uitslagen Jongens 4 x 50 m wisselslag Jeugd 2 en later Mark Visser 0.31.80 Vince Sijmons Nick Sijmons Rico Mossinkoff 2.12.40 2e PR Meisjes 4 x 50 m vrije slag Jeugd 2 en later Romy Verhagen 0.34.97 Iris van der Moolen Iris Bastiaansen Loïs van Duijkeren 2.10.45 1e PR Meisjes, 100 m wisselslag Bibienne van Hulst Aïsha Bank

Minioren 4 en later 1.42.08 1e DIS RH

Meisjes, 50 m vlinderslag Yara Bank Anne-Laure Has Esmeé Pappot

Junioren 1 en later 0.38.80 1e PR 0.43.06 2e PR 0.48.03 3e PR

Jongens, 50 m vlinderslag Minioren 6 en later Randy Sijmons 0.52.57 1e PR Noah Kuystermans DIS VD Meisjes, 200 m vrije slag Anouk Pappot Mouna Oudshoorn Fleur van Diemen

Junioren 3 en later 3.10.31 5e PR 3.13.40 6e PR 3.17.14 7e

Jongens, 200 m vrije slag Martijn Ottenhof Daniël van der Laan

Junioren 2 en later 2.38.63 2e PR 2.45.14 3e PR

Meisjes, 100 m wisselslag Romy Verhagen

Jeugd 2 en later 1.28.49 4e PR

Jongens, 100 m wisselslag Junioren 4 en later Rico Mossinkoff 1.20.03 3e PR Vince Sijmons 1.23.39 4e PR

Dames, 100 m rugslag Iris van der Moolen Iris Bastiaansen

Senioren 2 en later 1.17.35 1e PR 1.21.42 3e PR

Jongens, 200 m rugslag Junioren 4 en later Rico Mossinkoff 2.45.38 2e Vince Sijmons 2.53.19 5e

Jongens, 100 m rugslag Jeugd 2 en later Mark Visser 1.05.80 1e PR Nick Sijmons 1.08.76 2e PR

Dames, 100 m vrije slag Iris van der Moolen Iris Bastiaansen

Senioren 2 en later 1.07.42 1e PR 1.15.21 4e PR

Dames, 200 m wisselslag Loïs van Duijkeren

Senioren open 2.58.39 1e PR

Jongens, 100 m vrije slag Nick Sijmons Mark Visser

Jeugd 2 en later 0.58.51 2e 0.59.96 3e

Heren, 200 m wisselslag Bart van der Zwaan Nick Drenth Elrik Maat Stefan Oudshoorn

Senioren open 2.27.76 3e 2.33.20 5e 2.34.67 6e PR 2.38.31 7e

Meisjes, 25 m schoolslag Bibienne van Hulst Aïsh Bank

Minioren 4 en later 0.24.77 2e PR 0.28.89 3e

Meisjes, 100 m vrije slag Anne-Laure Has Yara Bank Esmeé Pappot

Junioren 1 en later 1.21.12 1e PR 1.21.54 2e 1.29.25 3e

Jongens, 100 m vrije slag Randy Sijmons Noah Kuystermans

Minioren 6 en later 1.36.48 2e 1.41.57 4e

Meisjes, 50 m schoolslag Anouk Pappot Mouna Oudshoorn Fleur van Diemen

Junioren 3 en later 0.49.06 4e PR 0.51.93 6e 0.52.26 7e PR

Jongens, 50 m schoolslag Daniël van der Laan Martijn Ottenhof

Junioren 2 en later 0.48.81 5e 0.49.37 6e PR

Dames, 50 m vrije slag Senioren open Loïs van Duijkeren 0.32.19 2e Heren, 50 m vrije slag Bart van der Zwaan Nick Drenth Elrik Maat Stefan Oudshoorn 8 x 50 m vrije slag Romy Verhagen Martijn Ottenhof Iris Bastiaansen Rico Mossinkoff Iris van der Moolen Mark Visser Loïs van Duijkeren Nick Sijmons

Senioren open 0.27.93 4e 0.28.17 5e 0.28.17 6e PR 0.29.00 7e Mix

4.08.11 2e

Tijdens deze competitie zijn er 31 PR’s gezwommen. De grootste verbetering staat dit keer op naam van Esmee Pappot. Zij zwom 48.03 op de 50 m vlinderslag. Irma

Meisjes, 200 m rugslag Jeugd 2 en later Romy Verhagen 2.59.68 2e PR

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

11


10 KILOMETER IN ÉÉN WEEK; MASTERUITDAGING IN ZWEM4DAAGSE Praktische informatie Om de Zwem4Daagse in goede banen te leiden en het aantal deelnemers over de beschikbare uren te verdelen, hebben we een indeling gemaakt voor de verschillende afstanden. Van 18:00 - 19:00 uur zwemt iedereen voor de 250 meter, van 19:00 tot 20:00 uur wordt er gezwommen voor de 500 meter en tussen 20:00 en 21:00 uur mogen alle kilometervreters hun baantjes trekken. Let op! Dit geldt voor maandag tot en met donderConcept dag. Het concept van de Zwem4daagse is vergelijkbaar Op de vrijdag start namelijk om 20.30 uur de afsluimet de welbekende avondvierdaagse: je zwemt vier tende disco en kan er niet door ons gezwommen avonden dezelfde afstand en dat wordt aan het ein- worden. We moeten dus zorgen dat we op de donde van de week beloond met een medaille. Nu is het derdag de 10 kilometer compleet maken, zodat op zo dat je per avond 250, 500 of 1000 meter kan vrijdag gewoon mee kunnen feesten tijdens de zwemmen, maar dat doen wij Masters natuurlijk met DISCO :-) twee vingers in onze neus, dus daar komen we niet voor... Inschrijven De organisatie wil heel graag weten op hoeveel deelnemers zij kunnen rekenen. Daarom is het belangrijk om je NU al in te schrijven. Dit kun je doen via de volgende link: http://www.deamstel.zwem4daagse.nl Als je dan achter je naam "(10KM)" invult om aan te geven dat je wilt meedoen aan de "10 kilometer in de week"-actie krijgen wij als Mastercommissie ook een goed beeld van het aantal enthousiastelingen. Schrijf je vandaag nog in! Dan kun je het tenslotte ook niet meer vergeten!

km/w

In week 22 (27 tot en met 31 mei) vindt in het Veenweidebad de ZWEM4DAAGSE plaats. Tijdens dit evenement vervallen de gewone trainingen. Maar... daar krijg je wel een heel sportieve week voor terug!

Vrijwilligers gezocht!! Om de Zwem4Daagse tot een succes te maken, zijn er zeer veel vrijwilligers nodig! Er zijn mensen nodig om de inschrijvingen bij te houden aan de balie, bardienst te draaien, toezicht te houden, EHBO te verlenen, en ga zo maar door. Als je ook je handen uit de mouwen wilt steken, meld je dan bij Jan Visser. Je Daarom hebben wij als Mastercommissie de afstand kunt ook aangeven dat je je vrijwilligerswerk wilt wat opgeschroefd: wij gaan proberen 10 kilometer combineren met zelf zwemmen, dan houdt Jan daar in één week te halen! Dat houdt in dat je vier avon- rekening mee! Meld je! Want vele handen maken nog den lang 100 banen moet zwemmen, c'est ca! Dat altijd licht werk! moet te doen zijn, toch?! Wij denken in ieder geval van wel! Wij zien jullie inschrijvingen graag tegemoet! En als je nog niet overtuigd bent: voor Amstelleden kost het evenement geen € 6,--... maar slechts € 2,-Haha, nu kunnen jullie helemaal niet meer weigeren! Doen, doen, doen, dus!

Han (10KM), Karel (10KM) & Rosanne (10KM)

12

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


01

ZWEM4DAAGSE

Op de afsluitende vrijdag 31 mei is er de uitreiking van de behaalde Zwem4daagse medailles en een ware zwemdisco.

De KNZB doet dit door via nationale media aandacht te geven aan dit evenement en zal onze zwem4daagse met een startschot door een bekende Nederlander daarmee laten beginnen. Naast het zwemmen van 4 avonden een afstand van 250 /500 en of 1000 (en voor speciale “die hards” 2500 meter) zullen er zowel op het buitenterrein naast het zwembad, als in de andere baden, doelgroepenbad en recreatiebad, alsook in ons eigen clubhuis allerlei leuke activiteiten te doen zijn.

037 € 2,00 Alleen voor Amstel-leden

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

In schrijven kan inmiddels via www.deamstel.zwem4daagse.nl Dus doe het meteen: voor Amstelleden is er een zeer speciaal tarief: namelijk slechts 2 euro!!!! En natuurlijk mag iedereen mee doen van jong tot oud en wie niet mee doet is natuurlijk van harte welkom om de zwemmers aan te moedigen. Laat je met name op maandag in lijf zien en geluid horen, want dan komt het als een grote promotie voor het nationale bewegen over. De organisatie is in samenwerking met Optisport en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente De Ronde Venen en door onderstaande sponsors:

screendrukliberty

De KNZB heeft onze organisatie inmiddels “beloond“ met de eer om als “Kick-off” te dienen voor het nieuwe seizoen van de Nationale Zwem4daagse, die altijd in de maanden juni en juli valt.

Allerlei waterspelletjes, buitenspelen, schminken, tekenwedstrijd, grabbelton, stoeptekenen, duiken, kanoën, snoephappen, pannenkoeken, poffertjes zijn een greep uit alle randactiviteiten die dit evenement tot een groots kinderfeest moeten maken.

De zwem4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met een “oefenpoging” afgelopen jaar als leerschool, hebben we dit jaar de organisatie van de zwem4daagse zover dat het een week lang moet gaan bruisen van de activiteiten in het Veenweidebad in de week van 27 mei tot en met 31 mei.

13


14

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


Sorry wat zij hij 4° graden.. kan niet kloppen. Maar toch als ik het

Een land van …........... alles

vliegveld uit loop voelt het zeer bekend aan. Mijn moderne (dus van aluminium) stalen ros ziet er ook nog goed uit en lijkt het eerste deel van de reis overleeft te hebben. Op die koude nachten heb ik helaas niet gerekend en besluit snel naar het zuiden van het land te af te zakken. Na 40 uur op de trein bevind ik mij dan op 'Mangalore cs' midden in de nacht uiteraard. Toch zie ik hier in het donker mijn eerste palmbomen al staan. Overdag merk ik pas echt dat ik in een tropisch gebied zit, lekker met briesje van de Arabische zee maar toch tegen de 35°. Nu na een maand en ongeveer 1500km afgelegd te hebben bevind ik mij in het bijna magische Hampi, het is zeer rustgevend; lopen tussen en over meters grote rotsen en ruïnes. Ongeveer het zelfde gevoel zal ik later weer hebben bij Ellora. Onvoorstelbaar wat mensheid hier met hamer en bijtel heeft gemaakt. Heb meerdere keren naar achter moeten lopen om het netjes op een 1 foto te kunnen krijgen. Alle gangen zijn minstens 2,5 hoog, en de tempels zijn gebouwd met meerdere verdiepingen. Hier moeten de mensen die dit zo een 2000 jaar geleden gemaakt hebben over na gedacht hebben. Ook de stranden spreken voor zichzelf, soms met een fort dat lijkt op de zee te zijn gebouwd. Toch zijn er minpunten; zoals het zwerfafval, afval wordt gewoon voor de deur op straat gegooid. Papier, plastic en resterende etenswaren gaan zo uit de deur. Op sommige plekken denken ze hier wel over na en vind je soms vuilnisbakken. Ook hebben de mensen in sommige gebieden nauwelijks privacy en leven op elkaar, alles gebeurt ook op straat; eten, zaken, maar ook 'toiletbezoeken'. Toch zijn er erg mooie stuken land, en zeker in de omgeving waar ik dit schrijf, het centrale gebied. Enorme stuken landbouw grond, grote bossen met grote katten en wilde olifanten. En zoals ik later hopelijk ga zien een grote woestijn. Kortom dit land is zeer divers en immens groot. Ik heb nu ongeveer 4200km op de teller staan en zal daar nog zeker een paar duizend bovenop gooien voor ik terugkeer naar onze Amstel. Met vriendelijke groet uit India, Sander Klerx

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

15


WZ&PC Purmerend - 3 maart Het begon al slecht, de keeper (Mike) was er niet, maar gelukkig hadden we Roy en Ruben die konden invallen als keepers, dat hebben ze erg goed gedaan maar het was te merken dat we onze keeper misten. De partijen waren aan elkaar gewaagd en aan de inzet van de Amstel lag het

niet, maar speltechnisch waren de spelers van WZ&PC toch beter. Uiteindelijk was het een spannende wedstrijd met een uitslag van 4-8 voor WZ&PC uit Purmerend Mike van Vliet

AQUAFIT - 17 maart Zondag 17-03-2013 hebben we gespeeld tegen Aquafit in het veenweidebad in mijdrecht. De vorige keer dat we tegen Aquafit hebben gespeeld hebben we gewonnen met 6-2 in Castricum. In het begin zwommen beide teams snel naar de bal. Daarna volgde het eerste doelpunt jammer genoeg voor de tegenpartij. Later kregen wij een 5m voor en LoĂŻs scoorde het eerst doelpunt voor ons. Daarna scoorde Ruben ook nog een doelpunt en later scoorde Mickey ook nog een doelpunt. De eindstand van dit partje was 2-3 Het 2e partje was degene met de meeste overtredingen. Wij hadden 5 overtredingen en de tegenpartij had er 3.

Roy heeft in dit partje 2x gescoord en Rico 1x. De eindstand van het 2e partje was 5-3 In het 3e partje heeft Rico 1x gescoord en de tegenpartij heeft ook 1x gescoord. De eindstand van het 3e partje was 6-4 In het laatste partje heeft de tegenpartij 1x gescoord en daar bleef het ook bij. Omdat Rico 2x heeft gescoord en Ruben en Roy hebben allebei ook nog een keer gescoord. Het was een zware wedstrijd omdat de scheidsrechters erg streng waren. De eindstand van de wedstrijd was 10-5 voor ons. J Bart Pappot

AALSCHOLVER - 23 maart Zaterdag 23 maart, De Amstel tegen De Aalscholver uit Almere in zwembad Almere-Haven We hadden net aan genoeg spelers, met z’n zevenen, gelukkig was de keeper er wel. Het was te merken dat er geen wissels waren. Zonder wissels tegen de vereniging die tweede staat in de competitie is toch knap lastig (wij staan vierde van de zeven). We moesten dus vooral defensief spelen om niet te moe te worden. Gelukkig was het een erg smal zwembad dus verdedigen was niet zo lastig. Ze hadden een erg goede keeper, maar wij hadden Mike, dus daarmee waren we gelijk. Rico had net sinds die middag lenzen in, maar ik kan niet zeggen dat je dat merkte J. Behalve dan dat hij voor de wedstrijd eerst nog

een kwartier nodig had om ze in te doen. De Aalscholver had een paar erg goede spelers, en vooral spelers die erg hard konden gooien. Deze ballen waren erg lastig om tegen te houden dus. We hadden veel mooie aanvallen. De enige keer dat we scoorden, was toen Ruben vanaf iets over het midden recht op doel schoot. Het was een mooi onverwachts doelpunt, en zeker verdiend. We hadden drie afgekeurde strafworpen. En ondanks het mooie doelpunt van Ruben werd het 5-1, met het hele team hadden we misschien wel kunnen winnen. Maar iedereen heeft zijn/haar uiterste best gedaan. Mike van Vliet.

IJSSELMEER - 6 april Zonder onze vaste coach, Mike en Lois gingen we met 2 wissels van start aan de wedstrijd tegen IJsselmeer uit Huizen. Als snel waren wij veel aan de bal en had Roy een hele mooi kans maar helaas eindigde deze op de paal. Maar door een overtreding moest Rico aan de kant en kon er gescoord worden door de tegenpartij waardoor we met 01 achter kwamen. Er volgde veel kansen voor de Amstel voor verschillende spelers maar de keeper van IJsselmeer was zeer goed en hield zijn doel schoon tot 00:32 seconden in de 1 e helft waarin Mike de gelijkmaker maakte! Helaas door een 5 meterworp stonden we direct in de 2e part al op 1-2 waarna er snel 1-3 en 1-4 kwamen. Toch gaven we de moed nog lang niet op en na een prachtige voorzet van Mika aan Finn konden we de 2 e part afsluiten met 2-4. We vonden elkaar goed in de aanval en alle ballen werden goed gericht naar elkaar gespeeld maar toch kwamen we helaas niet toe aan scoren door de goede keeper van IJsselmeer en kwamen snel verder achter naar 2-6. Roy gaf niet snel op toen de keeper de bal stopte en her-

16

overde de bal waaruit hij een mooie 3-6 scoorde. Mika werd kort daarna onder water geduwd maar wist bij bovenkomen toch nog te scoren waardoor we in 2:24 op 46 kwamen. Een minuut later scoorde IJsselmeer van heel veraf de 4-7. Door een overtreding op Roy kreeg Rico de kans op een 5 meter de 5-7 te maken maar helaas werd deze gestopt. Maar in de laatste 18 seconden van de 3e part scoorde Ruben de welverdiende 5-7 met een scherp hard schot in de rechterbovenhoek. Het 4de partje bleef het lang stil aan beiden kanten en werd er pas weer gescoord met nog 1:20 op de klok door Rico naar 6-7 maar helaas kreeg IJsselmeer in de laatste minuut nog de kans om de eindstand te zetten op 6-8. Bram heeft bij ons goed zijn mannetje tussen de latten gestaan en bleef dat de hele wedstrijd doen J Het was een hele spannende wedstrijd met goed samenspel en overleg. Helaas niet gewonnen maar jullie gaven het ze niet cadeau! Mika de Groot

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


 Vragen aan Valentino Deze keer:

Valentino van Leiden Leeftijd:

ik ben 13 jaar Woonplaats: Ik woon in Mijdrecht School: Ik zit op het Veenlanden College in Mijdrecht Ik zwem bij de Amstel sinds: eind 2008 Hobby’s: Behalve zwemmen doe ik ook aan tafeltennis en lees ik graag Lekkerste eten: Lasagna Leukste tv programma: Wie is de Mol? en de Mentalist Ik heb een hekel aan: Champignonss en olijven Favoriete zwemslag: Schoolslag Dat vind ik leuk aan het zwemmen bij de Amstel: De gezelligheid die er altijd weer is

Ik geef de pen door aan:

Frank van Dort 3 extra vragen voor Frank.

Wat is je grootste talent? Wat wil je zeker nog eens doen in je leven? Wai is je favoriete film?

Valentino

3 vragen van Elke. Wie is je grote voorbeeld?

Hmmm, heb ik niet echt, Mijn ouders zorgen ervoor dat ik nu een goed leven heb en ik hoop dit later ook te behouden.

Waar kan je absoluut niet

tegen? Mensen die niet eerlijk tegen me zijn…..

 Wat gooi je nooit weg?

Mijn gele teddybeer, die heb ik al sinds mijn 2e!

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

17


schilderwerken wandafwerking meerjarig onderhoud decoratieve technieken hout- en marmerimitaties

Leeuwerik 3 3641 ZT Mijdrecht T: 0297-77 82 87 M: 06-499 33 566 E: barry@devries-schilderwerken.nl W: www.devries-schilderwerken.nl

18

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


De Wedstrijdlijn

Yara

Wie ben ik? Ik ben Yara Bank. Ik ben 11 jaar en woon in Mijdrecht Wat ik in het dagelijkse leven doe? In het dagelijks leven zit ik op de school O.B.S Molenland en zit ik in groep 8. Ik speel veel met mijn vriendinnen. Eén keer per week ik zit op pianoles. Hoe lang zit ik nu al bij de Amstel? Ik zit al anderhalf jaar bij de Amstel. Heb je nog andere bobby’s en sporten? Mijn grootste hobby is zwemmen, en daarnaast vind ik het ook nog leuk om gewoon buiten te zijn. Verder vind ik het ook altijd leuk als we op vakantie gaan of een weekendje Ik geef het lintje door aan Anne-Laure weg. Als we op vakantie gaan is dat haast altijd wel naar een plaats waar we ook lekker kunnen zwemmen. Met de vragen: - Hoe ben je er op gekomen om te gaan wedstrijd zwemWat vind ik van de Amstel? men? Ik vind de Amstel een gezellige club. - Hoe is het om tweeling te zijn en een adoptie zus te hebben? - Wat vind je het leukste aan De Amstel? De drie vragen van Andinih Wat vond je van Suriname? Toen ik 4 jaar was ben ik een keer naar Suriname geweest, maar ik weet er eigenlijk niet zo heel veel meer van. Ik heb er wel foto ’s van gezien. Het leukste aan Suriname vond ik White Beach, dat is een strandje in de Suriname Rivier. En ik vond het erg warm. Wat wil je bereiken in De Amstel? Veel plezier in het zwemmen hebben, en er gewoon vriendinnen aan over te houden. Maar toch ook wel beter worden in zwemmen. Wat vind je van De Amstel? Ik vind De Amstel een hele leuke club en ik heb er ook veel aardige mensen leren kennen. En ze geven ook goede en leuke trainingen.

Yara

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

19


Zwembril op sterkte v.a. â‚Ź 99,00 Of toch liever contactlenzen? Kom bij ons langs voor de mogelijkheden.

20

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


De Bal is Rond

Coen van Haaster Vragen van Rico

De Amstel

Naam:

Rico Mossinkoff gaf de bal de vorige keer door aan Coen van Haaster.

Vraag 1 Wat doe je in de vakantie en in de weekenden als je niks te doen hebt? Hieronder zijn bijdrage. Eigenlijk heb ik nooit niets te doen. Ik ben graag aan het werk en anders gewoon met vrienden chillen. Als ik even tijd voor me zelf wil zit ik achter mijn laptop Coen van Haaster te gamen. Vraag 2 Wat voor opleiding doe je en wat wil je daarmee bereiken? Ik studeer bedrijfswiskunde aan de HvA, daar ben ik nu derdejaars. Wat ik precies wil worden weet ik nog steeds niet. Maar iets met beleggingen trekt mij wel aan. Vraag 3 Ben je van plan de komende jaren door te gaan met waterpolo? Sinds januari ben ik gestopt met wedstrijdzwemmen, het kostte te veel tijd. Maar ik denk en hoop dat ik mijn hele leven waterpolo blijf spelen.

Ik geef de bal door aan: Capnummer: 2 Team: Verjaardag:

Maksim Tillart

Vraag 1: Leg eens uit wat volgens jou het woord studeren betekent.

Vraag 2: Wat hoop jij te kunnen bereiken met Nu al het vierde seizoen met Heren 1. heren 1?

Lid van de amstel sinds:

20 augustus Vraag 3: Wat zou jij ooit in je leven nog willen doen? September 2004 Coen

Beste sportprestatie: Tweede wedstrijd voor wedstrijdzwemmen, goud op de 200rug. Leukste herinnering aan de Amstel: Natuurlijk Ter Apel! Leren zwemmen door: Co Compier in Uithoorn. Favoriete sporter: Gerard Krijtenberg. Favoriete film: Ted Favoriete muziek: House, dance en hardstyle. Favoriete boek: Mij ooit gezien met een boek? Anders The Black Swan. Favoriete tv-serie: Studio Sport. Favoriete website: 9gag

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

21


01

HET MOMENT WAAROP JIJ JE STEM HAD KUNNEN LATEN HOREN

Verslag Algemene Ledenvergadering Zwem- en polovereniging de Amstel van 26 maart 2013 Aanwezig: Bestuur: Paul Lamers, Dick Melman, Co Compier, Ted Bradley, Gerard Visser, Jan Visser, Rosanne Kok. Leden: Ton Reeuwijk, Karel Keers, Wim Spruijt, John Oudshoorn, Jos van der Pouw, Peter Ottenhof, Gerda Visser, Michel Aarsman, Gerard Krijtenberg, Han van Vliet, Robert van Duijkeren, Anne Marie Spaargaren(notulen). Afwezig met bericht: Bestuur: Erik van Leeuwen, Karin van der Zwaard Leden: Rina van Diemen, Ineke Hond, Harry van Kints, Rob Broeken, Hilde Roseboom Opening Paul heet iedereen welkom en meldt dat wij elkaar en onszelf als Amstelleden mogen feliciteren en wel met het 125 jarige bestaan van de KNZB. Mededelingen *Per 1 januari 2013 zijn de kringen opgeheven, de zwemvereningen zijn nu ondergebracht in Regio’s, die overeenkomen met de vroegere districten. De Amstel hoort bij de Regio Midden-West, voorheen Regio 3. *Het jubileumjaar is afgesloten. Paul wil de dames die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van het succesvolle weekend van 13 april hartelijk bedanken voor hun inzet. *Op 25 december 2012 is Kees van Duijkeren overleden. Hij was erelid van de vereniging en heeft in een periode van vijftig jaar erg veel voor de vereniging gedaan. We nemen een minuut stilte in acht om hem te herdenken. *Er is een technische commissie gevormd onder leiding van Erik van Leeuwen. Het is een voortvarende commissie waardoor het bestuur al meer tijd krijgt om zich met beleidszaken bezig te houden. Notulen Bij de ALV van november vertelde Paul over zijn hartklachten. Hij is nog niet helemaal klachtenvrij maar wel weer ‘happy en levendig’. Er zijn verder geen opmerkingen of vragen, dus worden de notulen vastgesteld. Ingekomen stukken Ton Reeuwijk heeft een brief geschreven met vragen over de begroting. Het is prettig dat hij zo goed meekijkt. De vragen worden straks doorgenomen. Jaarverslag Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. Financieel jaarverslag Er zijn geen reacties behalve de vragen van Ton. In het algemeen probeert Dick de cijfers die binnenkomen in het lopende jaar al mee te nemen bij het maken van de begroting. De badhuur ligt lager dan begroot omdat er wordt afgezwommen binnen de reguliere zwemuren. Voor het oude clubhuis is niets begroot maar er zijn wel kosten gemaakt, waaronder makelaarskosten. ‘t Zwamsteltje is iets goedkoper uitgevallen. Er zijn minder (930) speculaaspoppen verkocht dan beraamd (1000). Naast het geld dat door het sponsorzwemmen is binnengekomen voor de clubkleding is 15 euro per kledingset door de club bijgelegd. 22

Het jubileumfeest is goedkoper uitgevallen, het geld van de vrijwilligersavond is niet gebruikt. De helft van dit geld is gereserveerd voor een vrijwilligersavond in het najaar. De kapotte ruiten bij de Otter zijn door de verzekering betaald. De bestuurskosten zijn gestegen. Dit is omdat de drankjes voor het kader in deze post zijn meegenomen. De eigen verstrekkingen en de verkopen van de bar zullen worden gescheiden i.v.m de inzichtelijkheid.

Verslag kascontrole-commissie Jos van der Pouw en Adrie Böhm zijn namens de leden akkoord gegaan met het jaarverslag. Dit staat op papier. Het bestuur is hiermee niet meer hoofdelijk verantwoordelijk. Benoeming kascontrole-commissie Jos en Adrie hebben aangeboden nog een jaar in de commissie te blijven. Voor Adrie was dit echter het laatste jaar daarom biedt Ton Reeuwijk zich aan als tweede lid. Zo is sprake van continuïteit als Jos stopt. Begroting 2013 De kosten voor ‘t Zwamsteltje worden lager begroot, de advertentieopbrengsten zullen dalen omdat een paar adverteerders zich hebben teruggetrokken. Er zal sprake zijn van meer portokosten. De eigen verstrekkingen van de bar zullen apart genoemd worden. De huurkosten voor Bubbels zijn lager omdat de ZDRV ook meebetaalt. De posten drukwerk en folders zijn omgewisseld. Ze stonden in de begroting van november wel juist. (vraag Ton). Het terugtrekken van een waterpoloteam, zoals de Amstel heeft gedaan, kan een boete opleveren en een factuur van andere verenigingen voor badhuur voor niet gespeelde uitwedstrijden. (vraag Ton). De regel is dat dit alleen gebeurt als er sprake is van het verzetten van een wedstrijd of bij een extra wedstrijd. Er volgt nu dus geen rekening. Er wordt met de begroting ingestemd, met dank aan Dick. Verslag 2012 commissies Diplomazwemcommissie (Voorheen RES): De achternamen van de kaderleden ontbreken, verder geen vragen of opmerkingen. Het is goed dat er weer veel jonge leden komen bij de vereniging. Masters, Waterpolocommissie, Wedstrijdzwemcommissie, Technische commissie; geen vragen of opmerkingen. Clubhuis: Jan vraagt zich af waarom hij een verslag schrijft. Het clubhuis is geen commissie en alle gegevens zijn al terug te vinden. Het bestuur vindt het toch wel zinvol om een verslag te schrijven. Paul geeft aan dat het streven is om in de toekomst nog meer activiteiten in het clubhuis te organiseren. PR: Fijn dat er zoveel persberichten zijn geplaatst. Bestuursverkiezingen Ted Bradley heeft twee maal meegedraaid bij een bestuursverkiezing. Dat is aan beide kanten goed bevallen. Ted wordt het vaste aanspreekpunt voor het waterpolo in het bestuur. De leden stemmen in met zijn toetreding tot het bestuur. Paul, Erik en Co zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De leden stemmen in dat Paul, Erik en Co weer drie jaar als bestuurslid aan de Amstel zijn verbonden. Paul voegt nog toe dat het dankzij de overige bestuursleden is dat hij zo lang bestuursvoorzitter blijft.

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


01

HET MOMENT WAAROP JIJ JE STEM HAD KUNNEN LATEN HOREN ‘Besturen met een visie’. Jan, Karin en Rosanne hebben deze cursus van de KNZB gevolgd. De cursus is er voor besturen die los willen komen van het ad hoc probleem oplossen en meer beleidsmatig willen gaan werken. De cursus geeft hiervoor handvatten. Rosanne geeft een PowerPointpresentatie, die ook in ‘t Zwamsteltje zal verschijnen. Met de presentatie wil ze de leden informeren en enthousiast maken voor de plannen van het bestuur. De hoofdpunten van de presentatie in het kort: Als sterke punten van de Amstel zijn te noemen: de prachtige accommodatie, het stabiele bestuur en de gezellige sfeer. Als zwakkere punten zijn te noemen: Verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit bij zowel polo als wedstrijdzwemmen kunnen beter, er is te weinig gediplomeerd kader, de doorstroom tussen disciplines kan beter en de prestaties van waterpolo en wedstrijdzwemmen zijn gemiddeld. Dan ontbreekt een vrijwilligersbeleid en is de ouderbetrokkenheid (nog) te klein. Er komen uit het bovenstaande drie beleidsthema’s naar voren. 1. Het opleiden van het kader, hier is al een start mee gemaakt, 2. de communicatie en samenwerking tussen de disciplines verbeteren, dit via de Technische Commissie. En 3. het organiseren van nevenactiviteiten om leden betrokken te houden en de betrokkenheid te vergroten. De verschillende commissies stellen de komende tijd een actieplan op waarin staat beschreven hoe zij bij kunnen dragen aan de beleidsthema’s. De plannen worden uitgevoerd en weer terug gekoppeld naar het bestuur. In de najaars ALV komt het punt weer op de agenda om te zien waar we dan staan. Ton geeft aan dat er nog een ouder beleidsplan ligt. Zijn er daar ook nog punten uit te gebruiken? Het plan is om voorlopig alleen aan deze punten te werken omdat we anders door de bomen het bos niet meer zien. Han vraagt zich af of er budget is voor de plannen waarmee de commissies gaan komen. Dat geld is er, net als voor de opleidingen.

worden besproken of ze voldoen en dan gaan ze richting de commissies. De Verklaring Omtrent Gedrag kan door de club worden voorbereid maar moet uiteindelijk door de vrijwilligers persoonlijk worden aangevraagd bij de gemeente. Zwemvierdaagse Vorig jaar is hij afgeblazen maar nu zijn de folders de deur uit, hij gaat dus door. Als de activiteit een succes wordt, is dat een goede zaak voor de Amstel. De ZDRV doet dit jaar niet mee aan de organisatie. In de folders staat een tijdsindeling op leeftijd maar die is niet heel strikt. Verwacht wordt dat mensen die een grotere afstand willen zwemmen dit later op de avond doen, als de kleine zwemmers al zijn geweest. Er wordt gekeken of een Mastersafstand van 4 maal 2500 mogelijk is maar dit is afhankelijk van het aantal gewone inschrijvingen en dus de beschikbaarheid van het badwater. Amstelleden betalen 2 euro voor deelname. Er is die week geen reguliere training. Jubilarissen Paul feliciteert de volgende personen: 5 jaar clublid: Mitchel Post, Iris Westerink, Han van Vliet, Martijn Ottenhof, Paul Dekker, Jan van Tuijl, Charl van Dam, Mouna Oudshoorn, Randy Sijmons, Mike van Vliet, Karin van der Zwaard. 10 jaar clublid: José Orge-Markwat, Danilo Lamers, Yannick Buser, Hans Kok. 15 jaar clublid: Rianne Kok 20 jaar clublid: Wim Spruijt. In eerste instantie ontbrak Wim op de lijst. Dit bleek aan de printdatum van de jubilarislijst te liggen. Wim is echt 20 jaar lid van de Amstel. 25 jaar clublid: Harry van Kints, Cock Hoffmans, Kate Clarke. 30 jaar clublid: Colette Lamers

Rondvraag Hoe zit het met het discozwemmen van Optisport tijdens onze trainingsuren? Optisport blijft het discozwemmen organiseren, twee maal in het voorjaar, twee maal in het najaar. Op deze avonden kan de Amstel trainen van 18.00 uur tot 19.00 uur. Optisport voelde Beantwoording ontvangen vragen niet veel voor discozwemmen in de vakanties of op zaterdag, De vragen van Ton zijn beantwoord, verder geen vragen. wegens de verwachting dat er te weinig belangstelling is dan. Verkoop clubhuis / besteding gelden / oprichting stichting Paul geeft aan dat we in ons achterhoofd moeten houden dat wij Het clubhuis is verkocht, 15 maart was de overdracht. De vraag alleen in dit bad kunnen blijven als het zwembad het financieel is wat we gaan doen met de opbrengst. Het bestuur heeft het blijft redden. De band en het overleg met Optisport is goed, ook idee opgevat om het geld te parkeren op een rekening en de omdat er vijf Amstelleden werkzaam zijn. Er is inmiddels een rente te gebruiken voor extra activiteiten voor de club. Om te jaarcontract afgesloten in plaats van een halfjaarcontract. Het voorkomen dat we te boek komen te staan als een rijke verenicontract komt van het hoofdkantoor van Optisport en er is dus ging en zo subsidie en dergelijke mislopen, is het een goed plan niet veel ruimte om het aan onze situatie aan te passen. om een stichting op te zetten die het geld gaat beheren. Deze Update Karel over internetaansluiting clubhuis. stichting krijgt een eigen bestuur en staat in dienst van de verHet plan uit de vorige ALV is niet uitvoerbaar. Na overleg met eniging. Ted is bekend met deze constructie vanuit de scouting. het hoofdkantoor van Optisport lijkt het aanvragen van een eiIn het bestuur nemen mensen van binnen of buiten de vereniging gen aansluiting de enige zitting met expertise. Dit kunnen ook bestuursleden van de Am- optie voor snel, onbestel zijn. Het geld blijft vrij beschikbaar voor goede besteding perkt internet. De lijideeën en kan in de toekomst ook gebruikt worden om in te tenen zijn aanwezig. Inren mocht dat nodig zijn. Het geld wordt niet ingezet voor een ternet zou de club rond contributieverlaging. De aanwezige leden gaan akkoord met het de 240 euro per jaar opzetten van een stichting. De leden worden geïnformeerd over gaan kosten. Karel gaat de voortgang in ‘t Zwamsteltje. Het punt komt terug op de ALV ermee verder. in het najaar. Verklaring Omtrent Gedrag Dit punt is al eerder besproken. Het zwembad gaat de Verklaring Omtrent Gedrag in de toekomst opleggen en de Amstel zelf wil het ook. Een verklaring zegt niet alles maar ondervangt veel. Verhalen komen snel in de wereld. Via het NOC-NSF is er subsidie voor clubs van wie de leden een bewijs van goed gedrag aanvragen. Het lid moet het bedrag voorschieten en krijgt het terug. Michel geeft aan dat gedragsregels belangrijker zijn dan een papiertje. Er is een gedragscode zwembadmedewerker. Deze moet bekend worden bij het kader en in het huishoudelijk reglement staan. Afgesproken wordt dat de richtlijnen in het bestuur

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

Sluiting Paul merkt op dat de masters een paasborrel organiseren en dat Gerard Krijtenberg een cursus wijnproeven organiseert om geld in te zamelen voor het KWF. Dan sluit hij de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid.

23


01

Besturen met een visie

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen gaf Rosanne Kok tijdens de ALV een presentatie. Hieronder de beelden.

24

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


WATERPOLONIEUWS

Restaurant Bubbels Het einde van het seizoen 2012/2013 komt er al een beetje aan, er zijn nog maar enkele thuiswedstrijden te gaan: een goede redden voor een gezellig etentje in het clubhuis. Op zondag 7 april hebben de senioren teams van De Amstel samen spareribs gegeten. Rob heeft voor 21 personen spareribs, sla, knoflooksaus en patat besteld bij

in Vinkeveen. Diana en Kate moesten iets langer wachten bij het ophalen want het was toch best een grote bestelling. De bezwete kok keek ook heel blij toen hij zijn bestelling af had. En zo ziet dat er dan uit:

ZPCH Paastoernooi Een team met heren van De Amstel heeft zoals elk jaar weer aan het gezellige ZPCH paastoernooi meegedaan. Het ging goed met de heren, er zat een mooi patroon in de activiteiten en er zijn goede resultaten geboekt. Het schema was als volgt: wedstrijd spelen overwinning vieren wedstrijd spelen

overwinning vieren

etc‌

Heerlijk! Goed geregeld Rob!

O, ja – en ook nog als scheidrechter in de weer :-)

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

25


Uw partner op het gebied van verbrandingstechniek 

Onderhoud aan stookinstallaties

Verkoop van industriële verbrandingssystemen t.b.v.     

Droogovens Hogetemperatuur ovens Thermische olieketels Stoomketels Luchtverhitters

Tel. 0297-264444 Fax. 0297-266690 E-mail info@icam.nl

www.icam.nl

Onderdelen t.b.v. stookinstallaties

26

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013


01

01

TRAININGSTIJDEN

CONTRIBUTIE BASIS / TOESLAGEN / KORTINGEN Basis Voor maximaal 2x per week zwemmen (RES, Masters en conditietraining). RES-Instromers (maximaal 1x per week) op vrijdagavond: Toeslag Wedstrijd zwemmen (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Waterpolo (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Pupillentraining waterpolo (geen wedstrijden) voor 1x per week trainen Korting Wedstrijdzwemmen + waterpolo (training en competitie) voor max. 4x per week trainen.

Jonger dan 12 jaar

van 12 t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

€ 153,50 per jaar €112,50 per jaar

€ 169,50 per jaar

€ 184,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 123,00 per jaar

€ 29,50 per jaar

€ 29,50 per jaar

n.v.t.

€ 41,00 per jaar

€ 41,00 per jaar

€ 62,00 per jaar

KORTING OP BASISCONTRIBUTIE Zie de kortingsregeling zoals gepubliceerd in ‘t Zwamsteltje 45e jaargang nummer 3 - 9 april 2011 - pagina 18

VRIJSTELLING Ereleden, Leden van verdienste, Bestuur en kader die geen diensten afnemen

DIVERSEN Proeflidmaatschap (8 weken 2x per week) Inschrijfgeld (incl. geschenk) Startvergunning (vanaf 12 jaar) Donateurs (i.v.m. kosten Zwamsteltje)

€ 25,00 éénmalig € 25,00 éénmalig € 32,00 per jaar Minimaal € 45,00 per jaar

PRAKTISCHE BEPALINGEN Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e -mail bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie mogelijk.

ADVERTEREN IN ‘t ZWAMSTELTJE FULL COLOUR 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Achterpagina Halve achterpagina

€115,00 €208,50 €375,00 €410,00 €250,00

per per per per per

jaar jaar jaar jaar jaar

Verschijnt 8x per jaar in een oplage van ruim 250 stuks Geïnteresseerd in andere vormen van sponsoring? Neem contact met ons op!

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

INFORMATIE Ledenadministratie:

Penningmeester:

Gerard Visser, Smaragd 17, 3641 XK Mijdrecht, Tel 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht Tel 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Geef je wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door!

rekeningnr. 19.52.01.264 t.n.v. penningmeester 'De Amstel' te Mijdrecht.

.

27


AGENDA TOT 't VOLGENDE ZWAMSTELTJE Kijk voor de laatste wijzigingen toch altijd nog even in de agenda op de website!

28

47e jaargang nummer 3 - 20 april 2013

't Zwamsteltje #3 - 20 april 2013  

't Zwamsteltje #3 - 20 april 2013

't Zwamsteltje #3 - 20 april 2013  

't Zwamsteltje #3 - 20 april 2013

Advertisement