Page 1

GERARD N. BORST

En nu jij, beste psycholoog Pogingen tot zelfanalyse in de spreekkamer

Leiden 3 maart 2011


ʻʻBESTE PSYCHOLOOG, IN DE ZANDBAK van mijn kleuterschool gold de heerschappij van de vuist. Cheirocratie, heet dat officieel. Ik bedoel maar, ik ben niet van de straat. Ik heb doorgeleerd, jazeker. Goed, die kleuterschool hield ik al na twee dagen voor gezien, maar de toekomst zou nieuwe kansen bieden. Een kleine zestig jaar later staan die kleuterschooldagen me nog helder voor ogen. Op dag één vocht ik met Wietse Koopman. Inzet was de macht over de scherpe emmer. Dit behoeft toelichting. We schrijven het jaar 1955. De polder waarin mijn dorp lag, werd verkaveld. Draglines – wij hadden het over ‘happers’ – verzetten overal grote hoeveelheden grond. Die graafwerkzaamheden spraken zeer tot onze verbeelding. Urenlang speelden we draglinemachinist. Onze happers waren kleine emmers waaruit de bodem was verwijderd. De zandbak die op mijn eerste kleuterschooldag tot strijdperk werd, was voorzien van twee van die speelgoedgravers. De ene emmer had een scherpe onderrand, de andere een stompe. Vraag me niet hoe dit verschil tussen de ‘scherpe’ en de ‘stompe’ emmer was ontstaan. (De ene emmer stomp gemaakt omdat men bang was dat de jeugdige machinisten zich zouden bezeren? Dit bij de andere uit nonchalance vergeten?) Hoe dan ook, met de scherpe emmer was het lekker happen, met de stompe ging het moeizaam. Wietse Koopman kroonde zich meteen tot koning van de scherpe emmer. Hij stelde deze positie veilig met zijn mokers van vuisten. Wie ook maar een vinger naar de scherpe


-3-

ʻʻ emmer uitstak, kon rekenen op een rechtse directe op de kin. Dat lot trof ook mij. Iets terugdoen wilde ik wel, zij het schoorvoetend, maar door Koopmans verdediging kon je niet heen dringen. Thuisgekomen met een bloedkorstje op mijn onderlip kreeg ik mijn vaders hoon over me heen: ‘Morgen sla jij in die zandbak die Koopman op zijn bek, hoor je!’ De vergelding bleef uit. Dag twee was regenachtig, de zandbak verboden gebied. Wel voltrok zich een nieuwe ramp. Ter voltooiing van een door mij getekend vogelverschrikkerslijf moest ik uit geel plakpapier een rond hoofd knippen. Al mijn pogingen waren vergeefs. Met geen honderdduizend paarden kregen ze me daarna nog naar die kleuterschool. Ik bezeerde me op het toneel van mijn machteloosheid en onvermogen. De emancipatiepijn schrijnde. En ik wist maar één remedie: terug naar de oude geborgenheid. Een vlucht, welbeschouwd. Het zou zich herhalen.


-4-

ʻʻ IK HEB EEN DIPLOMA meegebracht uit een verleden dat inmiddels zo grijs is als de as van een sigaar. ‘GETUIGSCHRIFT HOGEREBURGERSCHOOL A’, luidt de kop. Het document is gedateerd op 23 mei 1970. Het is ’t bewijs dat ik ruim veertig jaar geleden met gunstig gevolg eindexamen deed. 23 mei 1970 was een zaterdag. Aan de diploma-uitreiking ging rond het middaguur een telefoontje over de uitslag vooraf. Ik had een juweel van een kater – vrijdagnacht mijn angst voor de executie proberen weg te drinken; door een chronische zenuwachtigheid niettemin geen oog dichtgedaan. Maar de wonderen in de wereld weten van geen wijken, m’n duffe kop werd niet van m’n wrakke romp gescheiden, de valbijl bleef me bespaard. Het was wat je noemt ‘op het nippertje geslaagd’. ‘Triomf, triomf! Hef aan, mijn luit, want Koster zegt: voilà de buit.’ Met mijn kennis van de Nederlandse klassieken is niks mis. Zelfs voor een Tollens-citaat draai ik mijn hand niet om. Voetnootje: Koster, conrector aan de Rijks Hogere Burger School te Schagen, was de brenger van de blijde boodschap. Conrector Koster was de eerste die mij feliciteerde. Dit had een speciale reden. Aan hem was het te danken dat ik na het derde jaar voor de hbs behouden was gebleven. Had hij me op zeker moment niet streng toegesproken dan had ik de school voortijdig verlaten om bij mijn vader in de zaak te gaan. ‘Zaak’ was een groot woord voor mijn vaders brandstoffenhandel, die al op de ondergang afstevende.


-5-

ʻʻ Het gesprek met conrector Koster moet hebben plaatsgevonden in 1968. 1968 – omineus jaar in de westerse geschiedenis. Maar ook in mijn persoonlijke geschiedenis. Om de mond van de toekomst begon een lachje te spelen. Na de hbs heb ik mij door mijn studie en werk losgemaakt uit het kleinburgerlijke dorpsmilieu van mijn jeugd. Zoiets gaat niet vanzelf. Wie uitbreekt stoot zich, wie stijgt valt zich builen. Ik had op te treden in intellectueel-stadse arena’s. Op den duur speelde ik daar thuiswedstrijden. Maar legio waren de momenten waarop ik plotseling toch weer werd herinnerd aan mijn afkomst. Ik speel bij een andere club, besefte ik dan. Datzelfde gevoel van anders zijn overviel me ook geregeld als ik in het oude milieu terug was. Op menige verjaardagspartij bij mijn ouders was ik meer buitenstaander dan deelnemer. Enfin, de emancipatiewonden zijn nu wel geheeld. In het hoofd is de rust gekomen om me ongedwongen te kunnen bewegen in beide milieus. Niettemin: de hoogste tijd voor een eresaluut aan conrector Koster. ‘Onderwijs loont’, zegt de bijna zestigjarige. Het reikt mensen mogelijkheden aan om van het leven te genieten.


-6-

ʻʻ ARNON GRUNBERG IS de meester van het aforisme. Zijn romanoeuvre nodigt uit tot eindeloos citeren. Eén Grunberg-citaat zij mij hier vergund. Het komt uit Huid en haar, de in 2010 verschenen roman. Hierin raakt de held Roland Oberstein, een in volkerenmoord geïnteresseerde econoom, bevriend met de Amerikaanse Lea, biografe van Auschwitzcommandant Rudolf Höss. Ze kennen elkaar amper een dag als een kinderboek dat zij haar dochter wil geven, Lea in tranen brengt – het gaat over de dood. Roland wil liever niet betrokken raken bij het gehuil: Andermans verdriet, blijf erbij weg, trap er niet in. Het is de muizenval van het menselijk contact. Het spijt me, ik ga mijn quotum van één Grunberg-citaat overschrijden. Het valt me zwaar een citatenvrek te zijn. Uit verhaaltechnische overwegingen moet ik hier ook de oneliner opnemen die de schrijver aan de geciteerde regels laat voorafgaan: Het begint met gehuil en het eindigt ermee dat je samen een huis koopt. Een zakelijke botsing is ook een menselijke relatie. Zo’n relatie hebben Q en ik gehad. Er vloeiden vrouwelijke tranen, maar de gezamenlijke aankoop van een huis had ’s levens loop niet in petto. Na de botsing scheidden zich onze wegen. Jaren duurde het voor ik haar terugzag. Hufters waren we, en niet eens aardige hufters. Met een ongelooflijke arrogantie redigeerden we een weinig gelezen tijdschrift. Het werken aan elke nieuwe editie was een egotrip van krankzinnigen van het redactionele gelijk die zich niet ontzagen iedere bijdrage van een ander volgens de eigen regelen der kunst grondig op te knappen. Knippen en scheren, noemden we dat. Of: hakken en branden.


-7-

ʻʻ Dit lot trof ook een stuk van Q. ‘Verdienstelijk,’ voegde ik haar toe, ‘als het niet zo abominabel geschreven was; ik heb het maar even onder handen genomen.’ Zij ervoer het als een doodvonnis. En barstte in tranen uit. Het kan verkeren. Ultimo september. Een museum is het decor van een poëziemiddag. Onder het publiek bevindt zich een tegen de zestig lopende ex-redacteur. Na afloop vraagt hij haar de gepresenteerde bundel te signeren. Speelt om haar mond een triomfantelijk lachje? Geen sprake van. Een groot dichteres.


-8-

ʻʻ TIJDSCHRIFTMEDEWERKERS HEBBEN een interessant leven. Zo smaakte ik als redacteur van Historisch Nieuwsblad het intellectuele genoegen de socioloog Joop Goudsblom te interviewen, toevallig ook mijn leermeester. Of nou ja, toevallig, toevallig... Hoe dan ook, het interview vond plaats op een warme juni-avond in 1997. Goudsblom had nog een paar maanden te gaan tot zijn emeritaat. Met het gepubliceerde resultaat was hij nogal ingenomen. ‘We houden toch contact?’ Het klonk door de telefoon absoluut gemeend. Maar latere ontmoetingen zouden schaars blijven. Vriendschap in de weg gezeten door bewondering – zoiets moet het geweest zijn. Wel kreeg ik per post zijn afscheidscollege toen dat in druk was verschenen. Dit wordt geschreven op een septemberzondag. De openingsalinea zadelt me op met een vraag. Waar is dat Goudsblom-boekje gebleven? Ik ga naar de boekenkast beneden. Die kast is wanordelijk. Waarom in godsnaam? Was ik niet ooit een voorbeeldige bibliothecaris? Waarom dan in mijn eigen boekenkast die wanorde? Terwijl ik zoek, komt een gedachtenstroom op gang: Ach, bibliothecaris... een beroep aan het eind van een van mijn vluchtwegen... als catalograaf koesterde ik de geborgenheid van een kunstmatige wereld waaruit alle chaos was verbannen... een leven bij de gratie van onomstotelijke regelwerken. Pffft... mijn gegrasduin in de kast heeft succes. Ik moet ervoor op de knieën, maar Goudsbloms uittreerede komt tevoorschijn. ‘Voor Gerard’, lees ik aan de kop van de titelpagina. Het staat er in een priegelig handschrift. Zijn paraaf completeert de opdracht. Behalve een scherpzinnig socioloog is Goudsblom een begenadigd aforist. Bij mij is dit veruit favoriet: Een perfectionist: hij zegt achter alles misschien.


-9-

ʻʻ Haal dat niveau maar eens. Toch een poging: Zien met contactlenzen: afzien. Dit aforisme drong zich op bij herlezing van mijn vakantiedagboekje 15-30 okt 2001: Athene. Ik heb in het droge, stuivende Athene veel last gehad van mijn lenzen. Zó veel, dat ik het dagboekje afsloot met een aanbeveling: ‘Overweeg de aanschaf van een bril – jawel!’ Uit de memoires van Theo Kars: ‘Je moet een bril hebben’, zei mijn moeder [...] Ik moest mij bij deze zinnige beslissing neerleggen, maar nam mij voor de bril nooit te dragen en hield mij daaraan. Ik nam hem iedere dag in mijn tas mee naar school, maar haalde hem daar nooit tevoorschijn, hoewel ik besefte dat ik door mijn slechte zicht onnodig fouten maakte. Ik handelde als middelbare scholier net zo. Na de hbs loste ik het probleem van mijn beperkte zicht op met contactlenzen. Waarom ben ik die veertig jaar lang blijven dragen? Waarom heb ik veertig jaar willen afzien door te zien met lenzen? Waarom mij pas in mijn zestigste levensjaar bekeerd tot de bril? Antwoord: Omdat ik er eerder niet over piekerde uit te komen voor een lichamelijk mankement. Misschien.


- 10 -

ʻʻ DE HALVE MENSHEID of meer is online. Het googelen is uitgegroeid tot een wereldsport. Soms bereidt het WorldWideWeb je een verrassing. Neem de zoekterm ‘ocnofiel’. Een verpletterende stilte is je deel. Nul-komma-nul treffers. De verrassing van het zoete niets in een door informatieontreddering geteisderde wereld. Tenminste, zo was het een jaar of drie geleden nog. Nu, in mijn zestigste levensjaar, levert de zoekterm vijf resultaten op. Vijf! Kennelijk is niets meer veilig voor het imperialistische geweld van de informatisering. Niets kunnen we meer voor ons zelf houden. Niets. ‘Geen klote, geen donder, geen reet’, om met de dichter Jules Deelder te spreken. VolksKrantBlog, zondag 15 april 2007 [van internet geplukt dus]: De ‘ocnofiel’: iemand met een te sterk ontwikkelde afhankelijkheidspool; tegenovergestelde van de autonome persoonlijkheid, de ‘filobaat’. Zelf gebruik ik het begrip ocnofiel gemeenlijk in de betekenis die de schrijver Hugo Claus eraan gaf. Op bladzijde 273 van Het jaar van de kreeft (25e druk, Bezige Bij 1994) zegt Claus van zijn romanfiguur Pierre dat hij een ocnofiel was. Dat was iemand die zich wanhopig vastklampte aan het liefdesvoorwerp zodat dat voorwerp, daardoor dodelijk vermoeid, niet anders kon dan vluchten. And now for something completely different. Op zoek naar een levenspartner liet ik in september 2006 op een relatiebemiddelingssite de volgende profielschets plaatsen: Mislukte relaties hebben me opgezadeld met bindings- en verlatingsangst, die van mij een relatie-ontwijkende persoonlijkheid hebben gemaakt. Uit praktische overwegingen wil ik daarin verandering brengen. Bij bepaalde gelegenheden ervaar ik het ontbreken van een partner als een gemis dat langzaam maar zeker ondraaglijk wordt. Tijdens vakanties alleen uit eten moeten – zó onaangenaam! Oudejaarsavond, 24u00, als er ‘gelukkig nieuwjaar’ moet worden gewenst – een ramp voor de alleenstaande!


- 11 -

ʻʻ En zo is er meer. Het ‘gewone’ uitgaan bijvoorbeeld. Of bezoeken aan familie, vrienden of kennissen. Of iets speciaals op het werk, waarvoor uitdrukkelijk ook de partners zijn uitgenodigd. Het begint me allemaal meer en meer tegen te staan. Ik noemde me dus een relatie-ontwijkende persoonlijkheid. Een leugen om bestwil, want er was niets van aan. Een relatie-ontwijkende persoonlijkheid? Ben je gek! Ik was een ocnofiel, die vroeger potentiële levensgezellinnen op de vlucht had gejaagd. De vrouw die ik ten slotte heb getrouwd, heeft zich op den duur niet door mijn ‘stoornis’ laten afschrikken. Zij is gebleven, niet op de vlucht geslagen. En ik mag wel zeggen, de ‘patiënt’ is flink aan de beterende hand.

EN NU JIJ, BESTE PSYCHOLOOG.ʼʼ

En nu jij, beste psycholoog  
En nu jij, beste psycholoog  

Een zakelijke botsing is ook een menselijke relatie.

Advertisement