Page 1

DE ONDERNEMER EN ZIJN HOBBY

06 539

24 417

DE MEIDEN OVER BENDERS HANK HEIJN: De Verzoening


3

GERARD

UW LOCALE WAR ZONE Ik hou van ondernemers, mannen en vrouwen. Ondernemers zijn maf, apart, maken het verschil. Ondernemers willen de wereld veranderen, ze willen een gat in het heelal slaan. Ze zijn alert en attent. En ze hebben het motto van Steve Jobs “Stay Hungry. Stay Foolish”.

O

ndernemers stoppen nooit. Soms tot vervelends aan toe. Doet me denken aan een anekdote uit de

biografie van Winston Churchill, geweldig staatsman, journalist, officier in het Britse leger, politicus en ondernemer. Hij had door zijn gedrevenheid overal ruzie, met name met vrouwelijke parlementsleden. Eén van hen stapte op een dag naar hem toe met de mededeling: “Als ik

En daar zult u slim en voortvarend mee om moeten gaan.

uw vrouw was, deed ik vergif in uw wijn”. Waarop Churchill

Uw formule heeft de zaken redelijk op orde. Het is aan u om

antwoordde:” Als ik uw man was, dan dronk ik het glas

de lokale markt te bevechten. Met slimme acties, die loyaliteit

onmiddellijk leeg”.

en omzet opleveren. Met communicatie die u helpt om het middelpunt van de samenleving in uw dorp of stad te worden

Kenmerkend voor de vingervlugheid van de man die

of te blijven.

Engeland in de oorlog hield en met hand en tand verdedigde tegen de monsterlijke plannen van Adolf Hitler.

We hopen u met dit nummer voldoende inspiratie te geven voor uw strijd.

De strijd die Churchill moest leveren is natuurlijk niet vergelijkbaar met uw ‘War Zone’. Maar toch, uiteindelijk voert u uw eigen strijd om de laatste (en eerste) consumenteneuro.

Colofon Eindredactie Gerard Rutte, Jan Luc Zandjans Vormgeving Paul Kwee

Fotografie cover & Gerard Foto Kino Linders Redactieadres Zijlweg 133a 2015 BE Haarlem 023 - 20 10 200 info@uwsupermarkt.nl www.gerardmagazine.nl

Gerard Rutte

Adverteren? René Tanchette rene@uwsupermarkt.nl 06 - 204 651 81 Ook GERARD ontvangen? Ga naar: www.gerardmagazine.nl

Adreswijzigingen Op www.gerardmagazine.nl kunt u zelf uw gegevens aanpassen en nieuwe lezers vragen hier hun abonnement aan. Uitgeverij Uwsupermarkt.nl Zijlweg 133a, 2015 BE Haarlem

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


FOTO: FOTO KINO LINDERS

i

E. geertbenders@me.com T. 077 - 35 14 666

DE MEIDEN OVER BENDERS


5

G

GERARD

eert Benders interviewen is geen kunst.

niet zo heel erg geschikt voor het huishouden en de keuken.

De sympathieke Limburger (58) is een gepassioneerd

Thuis wordt alles bepaald door de vrouwen en Geert heeft

supermarktondernemer, die doorgaat waar anderen stoppen.

de verantwoordelijkheid voor de zakelijke activiteiten. “Daar

Hij praat wel en weet ook hoe hij met de pers moet omgaan.

praat hij wel graag en vaak over, betrekt ons in veel zaken,

Uitdagender is het om mensen om hem heen eens te vragen

maar neemt altijd zelf de beslissing. Wij krijgen wel alles te

wat Benders beweegt. Waar hij vandaan komt en hoe hij

horen en leven met hem mee. Lijden soms ook een beetje mee.

geworden is, zoals hij is. Wij spraken zijn twee dochters,

Het gebeurd niet vaak, maar na het afblazen van Fooddrome

terwijl Geert op de achtergrond een biefstukje bakt in de

is hij toch wel een aantal dagen somber geweest. Wij overigens

keuken van de demonstratieruimte op het dakterras van zijn

allemaal, het was één grote teleurstelling. Wij waren er

supermarkt in Venlo.

bedroeft om”, stelt Robin.

Robin (24) en Niki Benders (22) lijken uiterlijk meer op hun

Kansen

moeder. Qua karakter zijn zij echter net zo fanatiek als Geert.

Geert Benders ziet kansen waar anderen ze (nog) niet zien.

Niki en Robin werken op dit moment beiden in het bedrijf.

Hij ziet grote mogelijkheden in een mix van supermarkten,

Robin heeft net haar HBO-studie Facility Management

eerlijk en duurzaam eten, streekproducten, educatie en horeca.

afgerond en Niki is daar nog mee bezig. De meiden zijn gegrepen door het supermarktvirus en willen op termijn wellicht samen best de toko van ‘Pap’ - want zo heet dat in Limburg - wel overnemen. Niki wil eerst haar studie afmaken. Zij zullen zich echter eerst

Feitelijk de combinatie die Benders

ALS PAP FAILLIET GAAT, MAG HIJ BIJ ONS KOMEN VAKKENVULLEN

wilde verenigen in zijn Fooddromeproject. “Pap is een doorzetter, dus het zou mij niks verbazen als hij snel met een nieuw plan komt. Ik omschrijf hem in mijn vriendenkring altijd als een betrokken doorzetter, die met iedereen

moeten bewijzen in een ander bedrijf. Geert Benders is die

kan opschieten. Van jong tot oud, vrouwen en mannen.

mening toegedaan en zelf zijn zij het daar roerend mee eens.

Maar ook een werkgever die best streng kan zijn. Thuis is hij dat zeker niet. Als wij vroeger iets niet gedaan kregen bij mijn

Meer een vriend dan een vader

moeder, dan gingen wij het stiekem aan Pap vragen”, lacht Niki.

De zussen kunnen goed met elkaar opschieten. Werken het liefst samen. Waarschijnlijk geleerd in de tijd dat Geert en

Ongeduldig is hij wel

Petra Benders de supermarkt in Venlo aan het opbouwen

Geert wordt door zijn dochters liefdevol omschreven als

waren en niet altijd tijd hadden voor de dochters. “Wij zijn

‘positief, sociaal en betrokken’. Een omschrijving waar hij best

door de oppas opgevoed en dat vonden wij heerlijk. Als wij

trots op zal zijn. Maar de dames noemen hem ook veeleisend

dan ’s avonds opgehaald werden, hadden zij nog alle tijd voor

en ongeduldig. “Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan moet het

ons. Wij kwamen niets tekort”, verwoordt Niki de mening van

gebeuren en dan kan hij er ook heel lang over doorzeuren.

beide blonde dochters. Gevolg is waarschijnlijk wel dat Niki

Als opdrachten niet snel uitgevoerd worden, dan vraagt hij

en Robin hun vader niet alleen maar als vader zijn gaan zien.

iemand anders. Zo is het weleens gebeurd dat er vijf mensen

“Geert is voor ons naast een vader vooral ook een vriend. Wij

met dezelfde producten aan de deur stonden. Had hij hen

kunnen met hem over alles en nog wat praten en dan neemt

allen gevraagd. Daar hebben wij erg om moeten lachen”,

hij alle tijd voor je.” Geert Benders is veel aan het werk en is

vertelt Robin.

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 6

FOTO: FOTO KINO LINDERS

de baas zijn’. “Wij moesten gewoon solliciteren bij de teammanagers. Als die het niet zagen zitten, dan konden wij iets anders gaan zoeken. Pap heeft zich daar nooit mee bemoeid, wij moesten het lekker zelf uitzoeken”.

Sport Naast zakenman is Benders ook sportman. Weinig mensen weten dat Geert in zijn jeugd bij de top motorcrossers van Nederland behoorde. Topsport van de bovenste plank, waar hij mee moest stoppen als gevolg van een blessure. Daarna is hij gaan wielrennen en heeft hij een zwembad in de tuin laten aanleggen. Waarin naar eigen zeggen van april tot november elke dag ‘gebuffeld’ wordt. Daarnaast traint hij met zijn twee dochters voor de 10 kilometer van Venlo, de ‘Venloop’ die al jaren wordt gesponsord door Plus Benders. De bananen die daar uitgedeeld worden zijn vermaard. Benders geniet daarvan. Hij doet dat samen met een vriendenclub en staat altijd naast het parcours. Nu moet hij meelopen. “Wij zijn al een tijdje aan het trainen, maar de laatste weken komt het er weer niet van. Hij zal snel aan de bak moeten anders redt hij het niet”, glimlacht Niki.

Vershuys en risico’s nemen Recentelijk nam Geert Benders het bedrijf Vershuys over. Het gezin Benders wist overal van, maar Geert nam de eindbeslissing. Dit terwijl succes bij het eerder failliete

Zoontje van de baas

Limburgse bedrijf geenszins was gegarandeerd. De financiële

Benders is volgens beide dochters weinig thuis en is ook

risico’s zijn groot. “Pap neemt risico’s, daar is hij ondernemer

niet echt te managen. “Probleem is dat hij teveel dingen

voor. Hij is al dertig jaar ondernemer, kent het klappen van de

doet en overal even veel aandacht aan wil besteden. Daarom

zweep. Ik weet zeker dat hij ervoor zorgt dat het thuis allemaal

komt hij altijd te laat. Hij is bovendien niet erg goed in

kan doordraaien. Wat er ook gebeurd, hij gaat goed voor mijn

‘nee-zeggen’. Hij heeft naast zijn zakelijke contacten een

moeder zorgen”. Mocht Geert onverhoopt toch op zwart zaad

grote vriendenkring waar hij loyaal aan is. Hij slaat geen

komen te zitten, dan is er altijd nog plek voor hem in het

verjaardag over, al komt hij vaak als laatste binnen. Ook zijn

toekomstige bedrijf van zijn dochters.

zondagse fietstocht gaat altijd door, al heb ik de indruk dat

“Als wij het bedrijf overgenomen hebben en Geert gaat

er tegenwoordig sneller dan vroeger gestopt wordt op het

dan met zijn eigen BV failliet, dan mag hij bij ons komen

terras”, meent Robin. Zowel Robin als Niki hebben zich

vakkenvullen”, grapt Niki. Geert komt niet meer bij van het

nooit voorgetrokken gevoeld omdat zij ‘de dochters van

lachen. Het is tijd om aan tafel te gaan.


Chris Vos

FOTO: NATASJA VOS

2x wereldkampioen

In elk nummer van GERARD een bijzonder profiel van een zoon of dochter van een supermarktondernemer (M/V). Chris Vos, zoon van Natasja en Paul Vos, Albert Heijn-ondernemers uit Haarlem. Samen met broer Peter en schoonzus Masha runnen zij sinds 1999 vijf supermarkten, drie Gall&Gall winkels en één Etos. Chris Vos liep door een ongeval op 5 jarige leeftijd een Plexus laesie (een totale afscheuring van zenuwen en spieren in het been en in het bekken) op waardoor zijn rechterbeen deels verlamd is vanaf zijn voet tot aan zijn bil. Hij liet zich er niet door weerhouden en bleef met een orthese zijn lievelingssport Snowboarden beoefenen. Niet zonder succes. Hij schopte het tot deelnemer aan de Paralympische Spelen van Sochi in 2014 en werd onlangs in La Molina Spanje 2-voudig wereldkampioen. Chris is 17 jaar en hoopt dit jaar ook nog zijn opleiding VMBO-T af te ronden. De atleet droomt van goud op de Paralympische Spelen van 2018. In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is goud het enige wat telt. “Dat is het doel. Ik ga heel hard trainen in de fitness, maar ook in de sneeuw. Ik geef er alles voor op’’, aldus Vos. Dit jaar is het belangrijkste toernooi voor Vos de X-games in Aspen.

Voor meer informatie en leuke filmpjes van deze topper kijk je op www.adaptivechris.nl

i

E. chris@adaptivechris.nl T. 075 - 6703556

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


i

E. oos@kesbeke.nl T. 020 - 686 11 21

DE VISIE VAN OOS DOOR: GERARD RUTTE

FOTO: JAN LUC ZANDJANS

Ik krijg nachtmerries van de neerwaartse

overal ingelijste shirtjes van bekende voetballers. Van Ajax

prijsspiraal

natuurlijk. Eigenaar Oos Kesbeke, is duidelijk een fan van

E

en bezoek aan het hoofdkantoor van Kesbeke

de Amsterdamse club. Wel Johan Cruijff, niet Willem van

Tafelzuren in Amsterdam is een belevenis op zich. De

Hanegem. “Ik werk graag met winnaars”, lacht Kesbeke.

uitstraling is apart en kom je nergens anders tegen. Je weet niet waar je allemaal naar moet kijken. Naast opslag- en

Waarom prijsverlagingen?

productieruimtes zijn er meerdere kantoren en een grote

Winnaars in de supermarktbranche zijn voor Oos retailers

proefkeuken. Overal lopen mensen af en aan, in overalls en

die gaan voor vernieuwing en die geld willen verdienen

kostuums. In het kantoor van ‘Baas Oos’ staan grote aquaria

met de categorie Zuren. Winnaars zijn inkopers en

waar dierentuin Artis jaloers op is. Een Harley-Davidson van

categorymanagers, die vernieuwing en lef in hun vaandel

formaat neemt de ruimte van twee bureaus in, aan de muur

hebben staan. Die durven te veranderen, zonder het oude

hangen schilderijen waarvan je pijn aan je ogen krijgt en

weg te gooien. Verliezers zijn voor Kesbeke de klanten die


9

GERARD

steeds weer opnieuw de prijzen van zijn kwaliteitsproducten

Laten wij de kwaliteit niet vergeten, anders breng je schade toe

omlaag willen brengen. Omdat zij toevallig de goedkoopste

aan de hele categorie.” Kesbeke waarschuwt al langere tijd voor

moeten zijn. Omdat ergens anders in Nederland iemand weer

het gevaar van een neerwaartse kwaliteitsspiraal binnen het

eens gedachteloos een dubbeltje van de prijs af moet halen.

zurenschap. “Als wij een vergelijking maken met producten

“Niemand heeft mij ooit uit kunnen leggen wat voor zin het

van concurrenten, dan zie je bijvoorbeeld enorme verschillen

heeft om de prijzen van kwaliteitszuren op bodemprijsniveau

in vulgraad. Wij stoppen onze potten altijd tot de rand aan toe

te krijgen. De consument zit er niet op te wachten en op deze manier pers je alle marge uit een productgroep die eigenlijk een feest zou moeten zijn. Met zuren kan je goed geld verdienen. Als je het maar slim en professioneel aanpakt.

IK WERK GRAAG MET WINNAARS

vol. En vol = vol bij Kesbeke. Daarbij zijn de uitjes van concurrenten soms witter, dat lijkt beter. Maar dat betekent dat er meer sulfiet in het product zit dan nodig. Het gevolg is dat de uitjes in elkaar zakken, kleiner worden en niet meer

De klanten die dat willen, zoek ik”. Als voorbeeld noemt en

knapperig zijn. Ik krijg er soms nachtmerries van, wij gaan

roemt hij de samenwerking van Kesbeke met Marqt en Albert

namelijk altijd voor kwaliteit”, bekent Kesbeke.

Heijn. “Voor Albert Heijn maken wij speciale producten en afwijkende inhoudsformaten, voor Marqt hebben wij speciale

Innovaties

recepturen ontwikkeld. Hierdoor krijg je unieke producten,

Om de neerwaartse spiraal om te buigen focust Kesbeke -

die nooit in een negatieve prijsspiraal terechtkomen. Zo kan je

wij hoeven niet de grootste maar wel de beste zijn - al lange

samen geld verdienen en de consument wordt er blij van”.

tijd op innovaties. Dat doet hij samen met bekende koks als onder andere Johnny Boer. Nieuwe producten als Spreads en

Nachtmerries

Zoutzure tomaten zullen binnenkort worden geïntroduceerd.

Natuurlijk ziet Kesbeke het liefst zijn eigen producten in

Maar Kesbeke gaat verder. “Momenteel zien wij dat veel

de schappen van alle supermarkten. Hij begrijpt echter het

consumenten bezig zijn met het maken van een lamp van onze

spel waarmee inkopers hun klanten willen verleiden en

Zure Bommenverpakking. Dat vonden wij een leuk idee en

een compleet aanbod willen bieden. Daar horen de eigen

daarom komen wij binnenkort met een bouwpakket waarmee

winkelmerken ook bij. “Eigen merken zijn uitstekend.

klanten zelf een grote lamp kunnen maken. Ondernemers

Wij maken ze echter niet of nauwelijks. Wel denk ik dat

kunnen hierop intekenen. Wij verwachten een echte hype”,

wij er met zijn allen voor moeten waken dat eigen merken

lacht de sympathieke ras-Amsterdammer.

er puur en alleen zijn voor de prijspositionering.

Kesbeke, de enige inleggerij van echte Amsterdamse Tafelzuren. Sinds 1999 geleid door Oos, derde generatie Kesbeke. Zijn grootvader, Charles Kesbeke, de grondlegger van het bedrijf, begon in 1948 in een keldertje in hartje Amsterdam, aan het Waterlooplein. Voor meer informatie kijk je op de website www.kesbeke.nl

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


Combineer design en technologie met de zakelijke oplossingen van LG

VIDEOWALL

TRANSFLECTIVE DISPLAY

SIGNAGE

COMMERCIAL LITE

LG’s nieuwste super dunne video wall oplossingen maakt diverse display mogelijkheden makkelijk toegankelijk. De video wall’s kunnen eenvoudig uitgebreid worden om zo een nog grotere aantrekkingskracht te verkrijgen. Daarnaast biedt de LG video wall prachtige naadloze overgangen door de kleinste, slechts 3,5 mm, bezel ter wereld en heeft LG’s eigen SuperSign-software met autocalibratie- en bewerking functies die geschikt zijn voor uiteenlopende beeldschermconfiguraties.

www.lgsolutions.nl


11

GERARD

FRED

van onze buitendienst DOOR: GERARD RUTTE

FOTO: FIGURE OF SPEECH

Fred van der Bent. Wie kent hem niet? Onze rots in de branding. Weet overal een oplossing voor. Hoe gek het scherm ook moet hangen, hoe scheef of hoog het plafond ook is. Niks is te gek voor Fred. Al moet hij de hele nacht doorgaan. Wij zijn trots op hem. Zijn dienstbaarheid en gevoel voor service staat voor wat wij willen zijn voor onze klanten. Loyaal en betrokken. Fred van der Bent, van de buitendienst van Uwsupermarkt.nl.

ze n o

n

ee

v

a

r

r e p p o t deze k

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 12

POLAR pilsener

Op gewoon bier en pils is niks meer te verdienen. De marge is helemaal uitgekauwd in de concurrentiestrijd tussen supermarkten. Speciaalbier daarentegen is gouden handel. Veel speciaal bieren komen uit België en Frankrijk. Minder bekend is bier uit de Caraïben. Een mooie afwisseling voor echte liefhebbers. En die liefhebbers willen veel keuze. Anders is zo’n bierschap helemaal niet spannend genoeg. Recentelijk kwam ik een leuk onbekend merk tegen. Nog niet verkrijgbaar in de Nederlandse supermarkt. Dat is gek, want potentievol. De flesjes Polar zijn klein, het bier smaakt redelijk zoet en daardoor krijgen mensen toch weer het gevoel alsof zij even terug zijn op vakantie, op bijvoorbeeld Curaçao. “Ik ontvang dagelijks leuke reacties van mensen die niet kunnen geloven dat zij Polar in Nederland kunnen drinken. Toen ik destijds begon hadden mensen ook de mogelijkheid om het Polar bier af te halen in Zeist, en omdat ik een aantal vaste klanten heb doe ik dit nog steeds”, stelt Polar verkoper Menno Velema. Ondernemers of inkopers die net zo avontuurlijk zijn als Menno kunnen zich melden op de website www.caribisch-bier.nl of nemen contact op met: Kerkweg 5 3701 HD Zeist 06 270 655 76 info@caribisch-bier.nl DOOR: GERARD RUTTE

FOTO: FIGURE OF SPEECH


13

FOTO: JAAP DE JONG

i

ARIE DE WIT Supermarktadviseur

I

GERARD

E. ariecdewit@kpnmail.nl T. 06 - 536 085 46

n de eerste jaren

verkocht en hij toen is verhuisd naar een warm oord, waar hij

na mijn opleiding,

alleen maar met zijn succesvolle hobby bezig kon zijn.

heb ik bij veel onder­

De tweede ondernemer had een hobby die iedereen graag zou

nemers een kijkje in hun ‘financiële keuken’ mogen nemen

willen hebben. Hij vond het namelijk geweldig om naar geld

en dan kwam het onderwerp ook regelmatig op hobby’s.

te kijken en eraan te ruiken. Het liefst zou hij, als een soort

Veel ondernemers hadden toen gelukkig financieel wel wat

Dagobert Duck, dagelijks in zijn geldpakhuis tussen de briefjes

mogelijkheden, maar het ontbrak hen meestal aan tijd om een

en de munten zijn gesprongen. Maar hij had geen geldpakhuis,

hobby te onderhouden. Uit die tijd herinner ik mij een tweetal

hij exploiteerde in de zeventiger jaren een supermarkt met een

ondernemers, die mij over hun hobby hebben verteld en die

uitstekende omzet en een hele goede marge. Hij had dus niet over

verhalen zijn mij altijd bijgebleven. Eén ondernemer was op zijn

geld te klagen! Om toch van zijn geld te kunnen genieten, zoals hij

23e jaar reeds eigenaar van een supermarkt en die winkel lag in

dat noemde, had hij in zijn woonkamer op de schoorsteenmantel

een wijk waar het vrij-besteedbare-inkomen, zeker 2 tot 3 keer

tussen twee boekensteunen vrijwel al zijn papiergeld staan

hoger was dan het gemiddelde in Nederland. Het begrip lokale

(uiteraard in guldens). Anderen vallen ’s avonds moe op de bank

marketing heeft hij zo ongeveer uitgevonden, want hij bood de

om daarna naar de tv te gaan kijken, maar hij genoot van zijn geld.

klanten een assortiment aan dat kwalitatief nogal afweek van het

En die twee boekensteunen kwamen steeds verder uit elkaar te

formule-assortiment. Bovenal wist hij precies welke consumentenprijzen hij kon hanteren zonder dat er klachten over kwamen. Begrijpelijk was dat zijn

DE ONDERNEMER EN ZIJN HOBBY

staan en op een gegeven moment stond de schoorsteenmantel helemaal vol. Toen heeft hij twee zwaardere boekensteunen gekocht zodat de biljetten nog dichter

prijsniveau hoger was dan bij veel van zijn collega’s.

tegen elkaar werden gedrukt en er meer ruimte voor meer geld

Hij had het gepresteerd om binnen drie jaar zijn investering

ontstond. Op het laatst schatte hij dat er ongeveer 150.000,=

in de supermarkt terug te verdienen. Geld was inmiddels

gulden tussen de boekensteunen stond...

zijn grootste hobby geworden. Dat uitte zich in een actieve

Dit soort succesverhalen hoor je tegenwoordig een stuk minder,

handel in aandelen en obligaties en met die hobby verdiende

maar gelukkig zijn er nog ondernemers die succesvol zijn

hij nog meer geld dan met zijn supermarkt. Rond zijn 30e

en die ook nog tijd hebben voor hun hobby. Ik sprak laatst

jaar verkocht hij zijn supermarkt voor de hoofdprijs en kocht

een ondernemer, die mij vertelde dat het met zijn zaken heel

daarvan een slecht lopende grotere supermarkt terug. En u

erg goed ging en dat er lekker werd verdiend. Hij had geen

raadt het al, binnen 2 jaar liep ook deze winkel als een trein

geldverslindende hobby’s dus vroeg ik hem of hij thuis een

en kon hij zich weer volledig op zijn hobby storten. Jaren later

schoorsteenmantel had...

hoorde ik dat hij op zijn 35e jaar die winkel ook al weer had

Goede zaken en mooie hobby’s toegewenst!

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


DOOR: GERARD RUTTE

FOTO: FIGURE OF SPEECH

DE ONDERNEMER EN ZIJN

HOBBY

GERARD RUTTE


15

I

GERARD

k geef het toe: fietsen is een verslaving. Sla je een keer over,

Alleen stort je ’s avonds om elf uur wel eens helemaal in. Maar dan

dan heb je een rotgevoel. Fiets je te weinig of te langzaam, dan

kruip je lekker in bed om de volgende dag weer fris op te staan.

is je dag verpest. Als het regent bijvoorbeeld en je draait je nog een keer om in je bed. Dan baal je ’s avonds dat je niet gegaan

Lekker lang

bent. Hier geldt het credo: “Altijd spijt als ik niet gegaan ben, nooit

Ik hou van het fietsen van lange stukken. Des te langer, des te

spijt als ik wel vertokken ben”. Heb je echter wel aan je zelfgekozen

lekkerder vind ik het. De hele dag gas geven, om ’s avonds voldaan

schema voldaan, dan zit je ook met een voldaan gevoel op de

met zware bovenbenen je bed in te duiken. Fietsen is lekkerder

bank. Of zit je met een adrenaline-shot in je lijf op je werk.

dan lopen. Tijdens het fietsen kun je beter nadenken en praten met mede-fietsers. Met fietsen kun je op slechte dagen uit de wind

Mensen die niet fietsen zullen dit gevoel nooit begrijpen.

fietsen, jezelf wegsteken. Achter iemand aanrijden. Dan kost het

Het doet me altijd denken aan de beginzin van het beste

minder energie en kun je eigenlijk iedereen bijhouden.

sportboek ooit geschreven, De Renner van Tim Krabbé. “Meyrueis. Lozere, 26 juni 1977. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me.” Beter kan dit niet verwoord worden.

FIETSEN MAAKT EEN NAAR MANNETJE VAN JE

Naar mannetje Van fietsen word je een naar monotoon mannetje. Je moet zoveel mogelijk fietsen. Alles en iedereen leidt eronder. Vakanties worden een probleem, tenzij je naar een gebied gaat waar je lekker kan fietsen. Bergen bijvoorbeeld, maar ook het platteland van Frankrijk of Spanje kan

Zelf fiets ik het hele jaar door. In de winter door­deweeks drie

mij bekoren. Van een langdurig bezoek aan het strand krijg ik

keer van half zeven tot half negen. Lekker vroeg en daarna

jeuk en een dagje Barcelona of pretpark bezorgt mij hoofdpijn en

onder de ultra-koude douche. In het weekend meestal

(vooral) zere voeten.

twee keer, maar dan 10 kilometer langer dan doordeweeks. In de zomer fiets ik bijna elke dag en schalen we op naar ritjes

Kinderen

van 100 tot 250 kilometer. Rondje Markermeer of IJsselmeer.

Wij hebben drie kinderen. Geen van hen fietst, afgezien naar de

Scheveningen is meer regel dan uitzondering. Vanuit mijn

waterpolo of school. Ik vind het belangrijk dat ze aan sport doen.

woonplaats Santpoort-Zuid is Scheveningen zo’n 100

Fietsen zou leuk zijn, maar is niet per se noodzakelijk. Mijn

kilometer. Lekker door De Zilk heen en door de duinen

vrouw Ans fietst ook. Ik vind het leuk om met haar te fietsen.

terug met een koffie-stopje bij Langevelderslag. Met een gemiddelde van 31 kilometer of meer per uur. Dat is best

Fiets

aanpoten, dan moet je niet te veel stoplichten tegenkomen.

Fietsen is een sport van spulletjes. Van broekjes en shirtjes, helm en sokjes. En vooral ook fietsen. Liefst van carbon,

Of we nog werken?

want dan hoor je erbij. Zelf heb ik mijn carbonfiets laten

Ja we zijn juist meer aan het werk en zeker effectiever. Eenmaal

spuiten in de kleuren van Bianchi (Celeste) maar dan wel met

’s morgens gefietst, kun je de hele dag weer lekker fris doortrekken.

mijn eigen naam en bedrijfsnaam erop. Gewoon voor de lol,

De adrenaline stuwt nog lekker een tijdje door en je voelt je

omdat het kan. Ik ben er zuinig op, vind het geen probleem om

energieker . Ik kan mijn tijd redelijk zelf indelen en ook op de fiets

hem regelmatig te reinigen en te poetsen. In de winter rij ik op

kun je creatieve ingevingen krijgen. Mobiel altijd bereikbaar en

een andere fiets met lichten en spatborden. Want het is zonde

met een smartwatch kun je ook op de fiets zien wie er belt of mailt.

om je nieuwe fiets daarvoor te gebruiken.

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 16

i

E. hansbog65@gmail.com T. 0186 - 601 356

DE ONDERNEMER EN ZIJN

HOBBY

HANS BOGAERTS


17

GERARD

Hendrik Ido Ambacht te hebben gerund, vond hij zijn nieuwe uitdaging

DEZE GAAT NIET WEG, HIER GA IK VAN GENIETEN! DOOR: JAN LUC ZANDJANS

FOTO: HANS BOGAERTS

in Mijnsheerenland. Begin volgend jaar staat er nieuwbouw gepland en gaat hij als één van de laatste, maar zeker niet de minste, Plus supermarkt over naar de Briljant formule. Maar nu even over belangrijker zaken. Zijn hobby, motoren. Van jongs af aan heeft hij al iets met motoren en racen gehad. In zijn jeugd heeft hij samen met zijn broer John nog aan motorcross gedaan en hij kent dus alle ‘ins en outs’ van een motorfiets. Hans heeft nu een eigen supermarkt en John een eigen garage. De soort die je op Discovery Channel ziet. De garage heet Ace13 en men bouwt daar custom motorcycles. “Op dinsdagmiddag ga ik altijd naar mijn broer in Capelle. Om 13.00 uur laat ik de supermarkt over aan mijn fantastische team en rij ik naar deI

werkplaats. Geconcentreerd werk ik

k ben er een jaar mee bezig geweest en hij is fantastisch

aan mijn motor en praat ondertussen

geworden. Er hebben zelfs al meerdere mensen een flink bod

even bij met mijn broer. Ik eet een

op tafel gelegd. Maar deze gaat niet weg. Deze hoort bij mij.”

hapje mee en ga dan nog even verder.

Hans Bogaerts over zijn eerste zelfgebouwde motor. Wij zitten in

Om half 1 ’s nachts kom ik thuis en

de kantine van zijn Plus supermarkt. Onder het genot van een vers

heb dan soms het metaalstof nog

kopje echte filterkoffie, vertelt hij mij over zijn hobby, motoren.

in mijn oren zitten. Zo’n hele middag

Misschien wel een obsessie? “Nee, nee, zo erg is het niet hoor”,

en avond in de garage vind ik echt

verbetert hij mij. “Maar ik vind het wel waanzinnig.”

super, ik kom er heerlijk tot rust en ben er even helemaal uit. Mijn eerste

Hans Bogaerts is ondernemer van Plus Bogaerts in Mijnsheerenland.

project is nu klaar en komt op termijn

Voorheen slager en bedrijfsleider bij de Super de Boer van

in de hal van mijn huis te staan.

Jan Pollemans, ondernemer van zijn eigen Super de Boer

Die is niet om op te rijden, maar om

en later C1000 in Breda. Na een jaar Plus Volgerlanden in

van te genieten.”

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 18

i

E. info@ahwarmond.nl T. 071 - 3011919

DE ONDERNEMER EN ZIJN

HOBBY

HANS OUDSHOORN DOOR: JAN LUC ZANDJANS

FOTO: COMITÉ 1813


19

I

GERARD

n het prachtige dorp Warmond ontmoet ik Hans

Voorvader

Oudshoorn. Ondernemer van de enige supermarkt in het

“Zo’n prachtig verhaal hoor je niet vaak meer. Een verhaal dat

dorp, de Albert Heijn aan de Dorpsstraat. Enthousiast en

onthouden moet worden”, zegt Hans Oudshoorn, nazaat van

aanstekelijk vertelt hij over de bijzondere geschiedenis

Willem Oudshoorn en een echte Warmonder. In het kantoor

van Warmond, waarin zijn verre voorvader een grote rol

van zijn Albert Heijn in Warmond vertelt hij over roemrijke

heeft gespeeld.

geschiedenis van Warmond en zijn verre voorvader. “Het verhaal heb ik al als klein jongetje meegekregen en ik ben op

Hans is namelijk een echte nazaat van Willem Oudshoorn,

latere leeftijd ook de geschiedenis ingedoken om nog meer te

bakker te Warmond, die met twee vrienden in 1813 de

weten te komen over die tijd. Vooral om een zo goed mogelijk

vaderlandse driekleur op de Oude Toren heeft gehesen om

beeld te krijgen van de geschiedenis en het verhaal.”

de aanstaande bevrijding van de Franse bezetters te vieren. De bakkerij is al die jaren in de familie gebleven, evenals het

Minister van Veiligheid en Justitie

bijzondere familieverhaal.

“Wij hebben de traditie hier in Warmond in november 2013 ontzettend mooi voortgezet. Samen met ‘neef ’ Ard van der Steur,

Napoleon Het is november 1813. Napoleon Bonaparte en zijn troepen zijn verslagen bij de Slag bij Leipzig en in Nederland trekt het Franse bezettingsleger zich terug. Gijsbert Karel van Hogendorp, een voormalige Oranjegezinde regent, maakt onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om een nationale opstand te

die ook een afstammeling is

ZO’N PRACHTIG VERHAAL HOOR JE NIET VAAK MEER, DAT MOET ONTHOUDEN WORDEN

ontketenen. De Warmondse

van Willem Oudshoorn, ben ik op 30 november precies hetzelfde als mijn verre voorvader Willem 200 jaar eerder de Oude Toren opgeklommen om de Nederlandse vlag te hijsen en het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk te vieren. Het was fantastisch om te zien hoeveel inwoners van Warmond ons enthousiasme deelden.

boodschapper Piet van Egmond spoedt zich te voet van

En het is toch een bijzondere combinatie van echte Nederlandse

Den Haag naar Warmond om zijn dorpsgenoten het goede

geschiedenis samen met de Warmondse historie.”

nieuws te vertellen. Nederland zal weer een vrij land zijn. Willem Oudshoorn, Johannes Schoneveld en de plaatselijke

Mooi

veldwachter ‘diender Huig Meurs’ vertrekken bij het horen

“Bijzonder is ook de belangstelling en welwillendheid van

van dit nieuws richting de Oude Toren, klommen naar boven,

allerlei inwoners uit Warmond om de geschiedenis levendig

hesen de Nederlandse vlag en riepen in koor: “Oranje Boven!”

te houden en door te vertellen. Er is zelfs een spel ontworpen

In 1863 klommen dezelfde mannen weer naar de nok van de

en een lesmethode bedacht om kinderen op speelse wijze

toren om het 50 jarig bestaan van het Koninkrijk te vieren.

de geschiedenis bij te brengen. Ik vind het heel mooi, dat

Een traditie is geboren!

zo’n klein dorp als Warmond zoiets samen voor elkaar bokst.”

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 20

DE ONDERNEMER EN ZIJN

HOBBY

RON VERMANING


21

GERARD

MIJN VIJF VROUWEN DOOR: GERARD RUTTE

O

FOTO: HDJ FOTOGRAFIE

ndernemers en hun hobby. Als je Ron Vermaning

ontspannen. Dat kan met muziek, maar ik vind het ook

Plus ondernemer in Olst, vraagt naar zijn

heel leuk als mijn kinderen of kleinkinderen er zijn”.

bezigheden buiten het werk in zijn Plus supermarkt. dan antwoord hij steevast: “Mijn vijf vrouwen”.

Sinds Vermaning kleinkinderen heeft, passen hij en zijn vrouw regelmatig op het kleine grut. Maar aan een

Humor en directheid kun je de plezierige vijftiger nooit

vaste dag in de week willen ze niet beginnen. “We hebben

ontzeggen, maar hij meent het serieus. Vermaning staat

de vrijheid terug, en willen geen verplichtingen”, stelt

immers bekend als een niet onverdienstelijke muzikant.

Vermaning

Hij bespeelt al jarenlang de accordeon en het keyboard bij verschillende groepen, en is dirigent van een koor.

Ook in het weekend is het nooit meer echt stil in huize Vermaning. “Het geeft ongelooflijk veel plezier om met

Tevens wordt hij vaak gevraagd om in te vallen bij

die kleintjes op pad te gaan. Mijn dochters kijken hun

diverse koren. De muziek is echter naar de tweede plaats

ogen uit, dat hebben ze met mij vroeger nooit meegemaakt”,

verdrongen “Ik ben gek op mijn supermarkt, klanten en

lacht Vermaning.

medewerkers, maar werk blijft werk. Als ik thuiskom ben ik vrij en ook niet meer met werk bezig, daarom wonen we ook niet in de buurt van de winkel, en kan ik me prima

i

E. ron.vermaning@plus.nl T. 0570 - 563006

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 22

i

DE ONDERNEMER EN ZIJN

HOBBY

ROB WAGNER

E. rwagner@plussupermarkt.nl T. 020 - 314 1430


23

DRANK IS MIJN HOBBY, MAAR WEL MET MATE DOOR: JAN LUC ZANDJANS

FOTO: ROB WAGNER

GERARD

Maar Rob, beetje gekke vraag misschien. Hoe beoefen je deze ‘hobby’? Het zou immers nog wel eens tot gekke taferelen kunnen leiden. “Je moet er in ieder geval niet al te veel van drinken en zeker niet op elk moment, maar het blijft een hobby hè. Als je op hockey zit, dan doe je dat op kantoor ook niet de hele dag”, lacht Rob in zijn kantoor boven de winkel. “Nee, gekheid natuurlijk. Ik ben vooral bezig met het product. Waar komt whisky vandaan en wie heeft het gemaakt, het hele verhaal erachter. Dat vind ik super interessant. Zo verzamel ik wat flessen en bezoek ik graag destilleerderijen. Onze vakantie wil ik er ook nog wel eens op aanpassen.” De favoriete vakantiebestemming valt snel te raden. “Waar ga je dan zoal naar toe? Ik ben onlangs naar Schotland geweest voor een ‘whisky trail’, samen met mijn vrouw. Dan wandel en klim je een week lang

R

door het Noorden van Schotland

ob Wagner, Plus ondernemer te Duivendrecht is gek op drank en dan met name whisky. “De voorliefde voor sterke

en bezoek je elke avond een ander dorpje of stad met een destilleerderij.

drank heeft bij mij eigenlijk altijd al wel bestaan en dat werd

De natuur is daar prachtig en de

naar mate ik ouder werd alleen maar sterker. Je leest eens wat en

wandelingen fantastisch. Dan komt

bezoekt een destilleerderij, zo groeit een interesse al snel uit tot

het verhaal van een brouwer aan het

een hobby”, lacht Rob.

einde van de dag wel echt binnen.”

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 24

i

E. janverbeeten@plusverbeeten.nl T. 0478 - 531456


25

GERARD

Waarom heten ze nu allemaal

Piet bij Plus Verbeeten? DOOR: JOHN D. WILDE

FOTO: JAN VERBEETEN

De supermarktfamilie Verbeeten uit Noord-Brabant

De familietraditie met de voornamen is er in die jaren als het

houdt een mooi traditie in ere. De jongste telg in de

ware ingegroeid. “Al sinds 1844 eigenlijk. Ik ben vernoemd

familie heet Piet Verbeeten, vernoemd naar opa en

naar mijn opa en wilde mijn zoon ook weer vernoemen naar

betovergrootvader Piet. De familie Verbeeten heeft

mijn vader Jan. Het is ook een mooie en makkelijke naam.

een paar Jannen en Pieten in de familie...

En als een kind 3 jaar is, hoort hij zijn eigen naam te kunnen schrijven”, zegt Piet lachend vanachter zijn bureau.

“Het begon allemaal aan het einde van de 19e eeuw.”

Vier Plus supermarkten

Vertelt Jan Verbeeten in het kantoor boven de Plus

Ondertussen is de winkel van Verbeeten uitgegroeid tot

supermarkt in Vierlingsbeek. “Mijn betovergrootvader Jan

een flinke organisatie met vier Plus supermarkten in

Verbeeten verkocht als marskramer koloniale waren vanaf

Vierlingsbeek, Overloon, Malden en Tegelen. “De mensen

een handkar in en rondom Vierlingsbeek. Zijn zoon Piet

komen echt naar Verbeeten”. Vertelt Jan. “Wij proberen in

startte daar begin 1900 een kruidenierswinkel. De twee

elke winkel iets extra’s te doen voor, zowel onze werknemers

zonen Jan en Martien Verbeeten, mijn opa en zijn broer,

als voor onze klanten. Daarnaast onderhouden wij een sterke

namen het stokje over en verkochten in de winkel aan

relatie met het lokale verenigingsleven en lokale activiteiten.

de Grotestraat levensmiddelen vanachter de toonbank.

De warmte die wij geven, krijgen wij van onze klanten ook

Midden jaren ‘50 was de winkel uitgegroeid tot een klein

terug. Die zijn over het algemeen heel erg positief. Dat is een

warenhuis en groothandel. Zij verkochten niet alleen

fantastisch compliment naar onze mensen op de winkel­vloer,

levensmiddelen, maar ook kleding, textiel

die wij ook zoveel mogelijk zelf proberen op te leiden tot wat

en tapijten.”

zij graag willen worden. Daar ligt op dit moment de focus en wij proberen zo een mooie organisatie door te kunnen geven

Zout in treinwagon

aan de volgende generatie.”

De toen nog jonge Piet Verbeeten (vader van Jan en opa van kleine Piet) werkte al van jongs af aan in de

Jan werkt al mee

zaak van zijn vader en oom. De winkel groeide uit tot

Koen Verstegen, Jolien en Jan Verbeeten vullen sinds een

kleine inkooporganisatie en distribueerde grote partijen

aantal jaar de directiefuncties in het familiebedrijf. Elk vanuit

levensmiddelen aan grossiers en winkels in de regio.

hun eigen expertise. De zoon van Jan, Piet, nu bijna één jaar

“Wij kochten zelfs zout per treinwagon in”, vertelt Piet

oud, kan niet wachten om de eerste stapjes te zetten in één

Verbeeten. “Dat is ongeveer 40.000 kilo aan zout! Deze

van de vier vestigingen. “Hij helpt zo nu en dan al een handje

wagons moesten altijd met de hand en steekwagens

mee. Zo staat er alweer een nieuwe generatie klaar om er

gelost worden. Het zout verkochten wij dan weer door en

voor te zorgen dat Plus Verbeeten nog vele jaren verder

vervoerden wij met onze Opel Blitz vrachtwagen.”

kan”, lacht Jan.

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 26

Changing the way people shop

1

Mobile Shopping

2

1

Cash Automation in Lane

3

2

Self-Checkout

4

3

Wilt u uw klanten een andere manier van winkelen laten ervaren? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van betalen, zelfscannen, emballagemachines en/of cash handling? Neem dan contact op met Wincor Nixdorf via benelux.info@wincor-nixdorf.com zodat wij samen met u naar de mogelijkheden kunnen kijken.

www.wincor-nixdorf.com

5

Attended Scanning

1

4

Automatic Scanning

5


27

GERARD

HIMMELSTUND

alcoholvrije cider uit Zweden Bij Plus Koelhuis in Bergschenhoek kwam ik deze ongepolijste parel tegen, Himmelstund alcoholvrije appelcider. Ik had het drankje nog nooit gezien, maar mijn vrouw gaat ervan watertanden. Himmelstund appelwijn is bereid met zuiver bronwater van Stenkulla uit Zweden. Stenkulla is een mineraalbron, die tienduizend jaar geleden ontstond in een kustbaai in Zweden. “Het kristalheldere water van Stenkulla bronwater heeft de heerlijke smaak van mineralen en hun gezonde eigenschappen geabsorbeerd. Het water heeft een goede minerale samenstelling en een laag natriumgehalte. Het heeft een pH-waarde van 8,2, wat goed is voor het lichaam en de reden waarom Stenkulla’s water is uit­ gegroeid tot een favoriet bij vele restauranthouders en sommeliers.” Himmelstund - wat Hemelse Momenten betekent - heeft om een authentieke smaak te krijgen een vergistingsproces doorstaan, waardoor alcohol ontbreekt. Het is gemaakt door appels en peren te persen in een cidermolen, een stenen molenwiel, dat de appels tot pulp maalt. Mijn vrouw drinkt Himmelstund graag met blokjes ijs in een mooi wijnglas. En daar kijk ik dan verwachtingsvol naar. Dagdromend van de volgende actie. Jumbo heeft Himmelstund alcoholvrije cider al opgenomen. Nu de andere formules nog! Sapor Soghati Hammarskjoldlaan 713 2286 HV Rijswijk-Holland T +31 (0) 70 26 00 500 M +31 (0) 6 11518866 www.saporsoghati.com

DOOR: GERARD RUTTE

fb.com/magazine.gerard

FOTO: FIGURE OF SPEECH

Reageer op Facebook


GERARD 28

Onze lekkere hapjes om Natuurlijk zijn we geen Japans Restaurant, maar onze producten zijn wel net zo lekker en hapklaar. Getest in de

3

praktijk en direct te gebruiken. Om uw klanten te informeren, te verleiden en aan te zetten meer bij

ACTIEKAST

u te besteden dan bij uw concurrent. Wij ontwikkelen elke dag door en maken deze producten beter en sterker. En zorgen ervoor dat ze helemaal toegespitst

Meer actie, minder gedoe

worden op uw winkel en marktgebied. Bel voor meer

> Fun, vermaak en loyaliteit

informatie met Sushi-Kings Bert Werkman (06 - 20181857) of

> Meer dan 30 verschillende acties

Gerard Rutte (06 - 53924417). Zij willen u graag bedienen.

1

> Met of zonder klantenkaart

4

FACEBOOK MANAGEMENT

INTERACTIEVE BEAMER

Vergroot uw digitale klantenkring

Actie op de winkelvloer

> Goed gevulde contentkalender

> Formule campagne ondersteuning > Centraal en lokaal bedienbaar

> Landelijke uitstraling met een lokale boodschap

> Beleving op de winkelvloert

> notificaties met locale content

2

5

INTERACTIEVE KOFFIETAFEL

NARROWCASTING

Directe interactie met de klant

Betere communicatie

> Mogelijkheid tot contact

> Unieke content

> Social koppelingen

> Regie in eigen hand

> Per winkel aanpasbaar

> Full Service content-team staat altijd klaar > Kantine en winkel


29

GERARD

uw klanten te verleiden 6

9

BLOEMEN BESTELZUIL

PRIJS-PRODUCTSCHERMEN

Bestellen via een touchscreen

Automatische digitale beprijzing

> Volledig assortiment bestelbaar

> Elk formaat scherm denkbaar

> Ontlasting medewerkers

> Centraal en lokaal bedienbaar

> Spaarmodule beschikbaar

> Inzetbaar voor alle (vers)afdelingen

7

10

GEBAK BESTELZUIL

JOHN’S KIDSCLUB

Uw klant bestelt in de winkel

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

> Professionele service

> Winkelwagentjes met tablets en beacons

> Online afhandeling bestellingen

> Wandopstelling met touchscreen

> Ontlasting medewerkers

> 30 “John” spelletjes

8

11

WIJN TOUCHSCREEN

NO PLASTIC BAG

Wijnen nog duidelijker in beeld

Jute is het nieuwe plastic

> Productadvies

> Persoonlijke en duurzame uitstraling

> Smaakadvies

> Gemaakt van 100% recyclebaar jute

> Bestelmodule beschikbaar

> Uw eigen naam en logo

您 的 超 市


GERARD 30

DE SMAAKSPECIALIST DOOR: ANRICO STREEP

FOTO: DE SMAAKSPECIALIST

Zaken doen met... In de rubriek ’Zaken doen met...’ stellen wij u graag voor aan inspirerende ondernemers. In deze editie is dat Pieter Dirven, oprichter van de Smaakspecialist, voorheen Teamzes.nl. Pieter is een gedreven ‘no-nonsens’ondernemer met passie voor voeding en supermarkten. Dirven’s bevlogenheid komt voort uit de tijd dat hij zelf een Plus supermarkt exploiteerde. Hij kent de branche en is nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en business. Pieter (45) is getrouwd, heeft 3 kinderen en is een levensgenieter.

Teamzes De Smaakspecialist was voorheen Teamzes.nl. Een frivool initiatief van zes supermarktondernemers om meer regionale en specialistische producten in het supermarkt­kanaal aan te kunnen bieden. Producten, die supermarkt­organisaties niet kunnen of willen leveren en waarbij er snel kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen in de levensmiddelenbranche. De ondernemers sloegen de handen ineen en distribueerden specialistische assortimenten als noten, wijnen en biologische producten naar supermarktondernemers die op zoek waren naar toegevoegde waarde.

De Smaakspecialist Sinds 2009 heeft Pieter 100% van de aandelen verworven en koerst hij nu met zijn bedrijf richting een unieke positie binnen de niches van het specialistische assortiment. “In 2014 zijn wij onszelf gaan profileren als de Smaakspecialist. Niet alleen door onze naam, maar vooral ook door onze merken en producten. Waar wij eerst nog vooral aan zelfstandige ondernemers leverden, helpen wij nu supermarktorganisaties met hun initiatieven en


31

GERARD

concepten in het biologisch en specialistisch assortiment.

Innovatiekracht

Zowel grote als kleine organisaties hebben moeite met

“De vraag naar een specialistisch assortiment in de

het inspelen op trends en nieuwe ontwikkelingen, of op

supermarkt blijft steeds verder groeien. Daar zien wij dus

het juiste moment snel kunnen schakelen. Die dynamiek,

een belangrijke taak voor ons weggelegd”, aldus Pieter.

daar hebben wij de oplossing voor.’’

De Smaakspecialist heeft door de breedte van haar assortiment de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen

A-Merken

en zodoende een volledige aanbieder te zijn. Daarin

In de afgelopen jaren is de productencatalogus van

verschilt het van het overgrote deel van de leveranciers.

de Smaakspecialist uitgegroeid naar meer dan 5000

“Maar vooral ook door de snelheid waarmee wij kunnen

producten en zijn er drie biologische A-Merken ontwikkeld

inspelen op de vraag van klanten en organisaties naar

die inspelen op de huidige trends. “Smaakt, BioToday

nieuwe producten. Dat maakt ons uniek”, voegt Pieter

en RAW Organic Food (voorheen RAW Super Food)

nog toe.

bedienen elk hun eigen doelgroep”, vertelt Pieter. “Maar wel binnen de huidige beweging van duurzaam

Doel

en gezond eten. Dat past bij onze missie om er voor

De Smaakspecialist groeit heel snel. Het buitenland

iedereen te zijn, of je nu natriumarm, lactosevrij, gewoon

is ondertussen geen onbekend terrein meer. Zij

biologisch of RAW wilt eten.”

distribueren nu al naar meer dan 12 landen en in oktober worden er 83 nieuwe producten toegevoegd

De passie bij Pieter voor verantwoorde levens­middelen

aan het Smaakspecialist-assortiment. “Maar dat is

houdt niet op bij het volgen van trends. Hij gaat door

niet alleen ons doel”, zegt Pieter. “Wij hopen met onze

om het assortiment verder uit te breiden, het buitenland

producten een positieve bijdrage te kunnen leveren aan

te bedienen en Nederland verantwoord te laten

het voedingspatroon van mensen. Wij moeten echt

eten. “In 2017 gaan wij over op volledig duurzame

kiezen voor het gezonder maken van producten en

verpakkingen en zitten er geen toegevoegde suikers

consumenten helpen bij de juiste voedingskeuzes”.

meer in onze producten. Wij zijn altijd bezig met klanttevredenheid en op zoek zijn naar toegevoegde waarde voor de consument”, aldus Pieter.

i

E. info@smaakt.nl T. 076 - 565 6709

FOTO: DE SMAAKSPECIALIST

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 32


FOTO: BART GROESZ

33

i

BART GROESZ Eigenaar Plus Briljant supermarkt in Rozenburg.

GERARD

E. bart@plusrozenburg.nl T. 0181 - 215776

FOOD FOR THOUGHT

A

fgelopen vakantie ben ik naar Frankrijk geweest. Om

Family grouping? Nooit van gehoord! Vervolgens werd de

precies te zijn Zuid-Frankrijk waar ik al jaren naartoe

pallet doos voor doos door een groot aantal personeelsleden

ga vanwege de sfeer en de manier van leven. De timing was

leeggehaald. Het ene artikel compleet aan de andere kant van

geweldig, want wij vertrokken precies op het moment dat

de winkel en het andere wat dichterbij. Ik kreeg ter plekke bijna

de boeren hun protest hadden gestaakt. Respect trouwens

een soort superioriteitsgevoel zo van ‘wat zijn die Fransen toch

voor die boeren in Frankrijk. Die flikkeren gewoon balen

ontzettend inefficiënt’. Waarbij ik natuurlijk ook dacht ‘wat

hooi, autobanden en alles op de Route du Soleil. Dat zie ik de

zijn wij Nederlanders toch ontzettend goed en efficiënt bezig’.

Nederlandse boeren nog niet zo snel doen.

Normaal zou ik vervolgens overgaan tot de orde van de dag, maar ja... ik was op vakantie en besloot om op een terrasje te

Zo’n vakantie is altijd weer even een moment van rust en

gaan zitten met een glas Chateau le Berne (wijndomein ligt 3

bezinning. Tijd om al die boeken te lezen die ik in het loop

kilometer verderop) en dacht...eigenlijk zijn die Fransen veel

van het jaar gekocht heb (meestal in een opwelling omdat het onderwerp interessant is). Tijd om eens echt bezig te zijn met de kinderen (gelukkig duurt de vakantie maar 3 weken anders zou ik ze terugsturen) en tijd

AF EN TOE EVEN BEZINNEN: RARE HOBBY OF GEWOON SLIM?

om gewoon eens te genieten van de manier waarop Fransen

slimmer! De prijzen zijn weliswaar iets hoger, maar zij hebben beduidend meer personeel in dienst. Daardoor zijn er meer mensen die een salaris verdienen (in plaats van een uitkering) en zijn er ook meer mensen die

wat te besteden hebben en wellicht wel bij jou? Sacre bleu!!

hun werk doen. Wij zaten in de buurt van een Intermarché en daar ging ik elke twee dagen wel even kijken. Wat mij opviel

Die Fransen snappen het gewoon! Wij focussen ons volledig

was de manier van werken. Ik kon mij niet aan de indruk

op prijs en grote aantallen. Daarom zijn wel vrijwel alle kleine

onttrekken dat daar voor productiviteit nog niet echt normen

zelfstandigen - ooit de motor van onze economie - verdwenen

zijn vastgesteld. Ik zag bijvoorbeeld regelmatig dat er een

uit het straatbeeld en staan er zoveel panden in de binnensteden

pallet in de winkel stond vol met verschillende producten. Ik

leeg. Bij ons ligt de focus op lage prijs en grote aantallen.

visualiseer altijd snel en zag op het DC op elke hoek van een

Zodanig dat zelfs Zalando in maaltijdboxen is gestapt (Hello

pallet één medewerker staan, die de boel tegenhield en een

Fresh). Dit ondanks het feit, dat dit de eerste jaren verliesgevend

vijfde persoon rende rond de pallet met krimpfolie, zodat

zal zijn. Waar het heen moet? Geen idee, maar misschien

niet alles eraf zou vallen. Ik weet zeker dat dit de procedure

schieten wij onszelf wel in de eigen voet? Misschien moeten wij

was, want in de supermarkt stonden vier medewerkers de

toch wat meer naar de Fransen kijken? Laat de boeren dan maar

producten ook tegen te houden, terwijl de vijfde medewerker

beginnen; lijkt mij wel eens leuk als de A16 door protesterende

het folie verwijderde. Prachtig om te zien!

boeren wordt geblokkeerd!

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


i

E. Serdar.d@hotmail.nl T. 06 - 19185372

Serdar Dagdeviren is een naam die bij de meeste mensen nog geen belletje laat rinkelen. Toch heeft deze ‘jonge hond’ al behoorlijk wat ondernomen. Van jongste Spar-ondernemer in Nederland tot eigenaar van Big Fruit en momenteel in een afrondende fase van zijn opleiding tot aspirant ondernemer bij Plus Retail. Wat drijft hem en wat wenst hij zich in de toekomst? Vragen aan Serdar Dagdeviren:

OVER 5 JAAR LOOP IK IN MIJN EIGEN MOOIE PLUS SUPERMARKT DOOR: JAN LUC ZANDJANS

FOTO: JAN LUC ZANDJANS

Allereerst, wat doe je momenteel?

In 2011 werd je als 21-jarige ondernemer.

p dit moment volg ik een opleiding tot aspirant-

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

ondernemer bij Plus Retail en loop daarvoor stage bij

“Op mijn 15e ben ik bij Spar-Oudorp begonnen, onder de

O

Plus Rechtuyt in Schoonhoven. Het is een opleiding van één jaar

hoede van Frans de Ruijter. Ik vond het heerlijk om met

waarin je wordt klaargestoomd tot ondernemer binnen de Plus

klanten te communiceren en ook het dynamische in de

formule. Vier dagen per week ben ik bij Bas Rechtuyt en één

supermarkt sprak mij aan. Het werken beviel mij zo goed,

dag krijgen wij les op de Nyenrode Business Universiteit. Het is

dat ik mijn VWO-opleiding heb laten verslonzen. Ik ben

allemaal erg goed geregeld en ik steek er veel van op. Daarnaast

dus niet het beste voorbeeld! Maar goed, ik heb nog wel

heb ik nog mijn eigen Spar-supermarkt in Amstelveen.”

eindexamen gedaan, maar jammer genoeg heb ik het niet


35

GERARD

gehaald. Op de dag dat ik zou worden gebeld over de eind­

Wat heeft in die beginfase het meeste

uitslag van het examen, ben ik aan het werk gegaan. Ik zei

indruk op je gemaakt?

tegen Daphne - mijn vriendin die nog steeds mijn partner is -

“Eigenlijk alles. Ik heb veel van Frans geleerd, maar had

neem jij straks de telefoon maar op? Ik ben werken.”

natuurlijk helemaal geen ervaring als zelfstandig ondernemer. Eigenlijk was het een kwestie van beginnen en doen. De hulp

“Vanaf dat moment had ik eigenlijk al mijn zinnen gezet op

van andere ondernemers staat nog steeds in mijn geheugen

het ondernemerschap en heb toen een beetje blufferig tegen

gegrift. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een

Frans gezegd dat ik de jongste Spar-ondernemer zou worden.

kasverschil van € 3000,-. Op de camerabeelden was iets te

Hij heeft toen het contact gelegd met het hoofdkantoor, dat

zien, maar ik had geen idee hoe dat moest worden aangepakt.

in Alkmaar gevestigd was en ik kon al snel langskomen.

Het ging ook nog eens om een medewerker. Toen vroeg Philip

Spar zag ook wel zitten, anders was het natuurlijk nooit iets

Griffioen (AH-ondernemer uit Amsterdam), zal ik het gesprek

geworden. Frans heeft mij de belangrijkste zaken van het

samen met jou voeren? Philip heeft toen het gesprek gevoerd

ondernemerschap geleerd en mij geholpen bij de aankoop van

en ik heb daar veel van geleerd. Later heb ik nog een aantal

de ‘oude’ vestiging van Spar-Amstelveen. De winkel zag er

vergelijkbare zaken meegemaakt en die heb ik allemaal zelf

slecht uit en wij dachten beiden: Dit kan alleen maar beter. En

opgelost. Dus zoals Philip mij had geleerd. Het contact met

daarna ben ik gewoon ingestapt.”

Hoe heb je de investering rond gekregen? “Hiervoor moeten wij terug in de tijd naar 2001. Oorspronkelijk kom ik namelijk uit Eindhoven. Ik ben daar opgegroeid in een gezin dat bestond

andere ondernemers (elkaar inspireren en van

VROEGER WILDE IK ALTIJD PILOOT WORDEN

elkaar leren) is eigenlijk het mooiste dat mij is bij gebleven.”

Hoe draait de Supermarkt momenteel? “Goed. Op het moment van overname zat de

uit mijn moeder, vader en broertje. Op mijn 12e jaar zijn mijn

winkel van 250m2 op € 30.000,= omzet en nu op € 43.000,=.

broertje en ik door mijn oma uit Oudorp in huis genomen.

Wij hebben een omzetgroei doorgemaakt van ruim 40% en

Oorzaak, een familiedrama dat een behoorlijke impact op ons

dat blijft stabiel en doen het aldus boven verwachting goed.

heeft gehad. Later werden wij bij pleegouders ondergebracht.

Mijn vriendin Daphne heeft daar ook een groot aandeel

Uiteindelijk heb ik mijn erfenis gebruikt om te investeren in mijn

in. Zij is erg goed in het begeleiden van medewerkers

winkel, natuurlijk in combinatie met een lening van de bank.”

en zij organiseert de gehele bedrijfsvoering. Ik hou mij hoofdzakelijk bezig met de grote lijnen. Nu helemaal met een

Is het familiedrama oorzaak dat jij zo jong al

opleiding van 50 à 60 uur per week.”

zelfstandig ondernemer bent geworden? “Ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Zo’n drama

Op jouw LinkedIn staat ook iets over Big

zorgt er in ieder geval wel voor dat je eigen keuzes

Fruit, wat is dat?

moet maken. Je bent eerder volwassen en hebt eerder

“Een grap, eerlijk gezegd. In eerste instantie deed ik het

verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben ook op mijn 17e

voor mijzelf. Ik vond het namelijk vreemd dat er weinig

zelfstandig gaan wonen. Het klikte niet met mijn pleegouders.

margerijke partijen handel groente en fruit vanuit de formule

En negen jaar later krijg ik de kans om een supermarkt over

werd verkocht en toen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan.

te nemen en die heb ik met beide handen aangegrepen.

Via het Foodcenter Amsterdam ben ik bij verschillende

Leeftijdsgenoten kochten een eerste huis, ik een winkel!”

groothandelaren terecht gekomen. Zij boden goede partijen

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 36

handel groente en fruit aan en die kon ik met een goede

Plus een uitermate geschikte formule om mijn ding te

marge verkopen. Dit concept heb ik bij een aantal collega’s

kunnen doen, mede door de coöperatieve samenwerking

aangeboden en sindsdien verkopen wij partijen handel

en mijn vrijheid om te kunnen ondernemen en mij te

groente en fruit aan verschillende zelfstandige ondernemers.

onderscheiden. Met Jan Brouwer aan het roer heb ik er

Big Fruit fungeert eigenlijk als tussenpersoon.”

alle vertrouwen in dat wij als Plus zullen blijven groeien. Ik investeer veel geld, tijd en energie in mijn opleiding en

Waar komt die ondernemersgeest vandaan?

in Plus en verwacht dan ook dat zij mij een mooie winkel

“Tja, moeilijk te zeggen. Vroeger wilde ik altijd piloot worden,

zullen gaan aanbieden!”

maar vanaf het moment dat ik bij Spar-Oudorp werkte, wist ik zeker dat ik supermarktondernemer wilde worden. Het

Heb jij hobby’s of is ondernemen jouw

enthousiasme en de vrijheid heeft mij aangespoord om die

grootste hobby?

ambitie te ontwikkelen. Ik word gelukkig als ik de kans krijg om

“Dat kan je wel stellen. Ik heb ook geen ‘echte hobby’, maar

nieuwe ideeën te ontwikkelen en te implementeren. De contacten

geniet van het ondernemen! Dus dan is het misschien toch

met andere ondernemers werkt trouwens ook heel aanstekelijk.”

een soort hobby. Ik doe het in ieder geval heel erg graag en hoop het nog lang te mogen doen. Ik zou het fantastisch

Wie is een voorbeeld voor je?

vinden om op termijn ook jonge honden te inspireren en

“Dat zijn er meerdere. Vooral Jan Bun (AH ondernemer)

begeleiden, zoals zij dat bij mij hebben gedaan.”

vind ik heel inspirerend en als mens word ik blij van hem. Hij helpt mij eigenlijk met alles als ik hem het vraag. Ook Philip Griffioen heeft mij heel erg geholpen. Van de diefstal tot een mogelijke overname, zowel zakelijk als privé. Ik heb ook veel gehad aan mijn vriend Ko van der Linden in Amstelveen. En Dick Ranzijn is voor mij ook een goed voorbeeld geweest. Hij is de vader van mijn goede vriend Michel en oprichter/eigenaar van Rodi Media. Op zijn zolderkamer als tiener begonnen omdat hij dacht het beter te kunnen doen dan zijn toenmalige baas (“Leen mij duizend gulden en ik zal laten zien dat ik ook mijn eigen krantenbedrijf kan opzetten’’). Nu drukt hij wekelijks ruim één miljoen kranten. Voor zijn leeftijd is het nog steeds een vooruitstrevend ondernemer: overnames en als eerste durven te investeren in nieuwe drukpersen. Een op en top ondernemer en een fantastische persoonlijkheid. Ja, dat zijn wel mensen waar ik een voorbeeld aan kan nemen.”

Waar zie jij jezelf over 5 jaar staan? “Over 5 jaar wil ik in een mooie Plus winkel rondlopen die voorop loopt met alle ontwikkelingen en klaar is voor de toekomst. Voor mij als ondernemer vind ik FOTO: JAN LUC ZANDJANS


Handgemaakte kwarktoetjes met puur fruit en zonder toevoegingen. Gemaakt door Leonie op melkveebedrijf van Zuilichem

"Is uw koelschap ook toe aan vernieuwing?"

Zoekt u ook onderscheidend vermogen in het koelvak? Neem contact op met Leonie Meijer voor een verhelderend verhaal van een moderne boerendochter. U kunt haar mailen op info@qarc.nl of bekijk de prachtige website www.qarc.nl


ATOMIC STRUCTURE COUNTS WIELERSPECIALIST

PA T R I C K B I K E C E N T E R V A N T U Y L

FIETSEN

“Trappen tot je erbij neervalt, schuim op je mond en het zuur tot in de vingertoppen. Alles voor die ene prestatie. Dat ultieme doel.

WIELEN

Daar train je keihard voor. En dan mag het overal aan liggen, maar nooit aan je fiets. Erewoord.”

KLEDING

SCHOENEN

HELMEN

VOEDING

TYPE THE

ELEMENT

MERK VANTUYL, GROEP VOLLEDIG SHIMANO ULTEGRA 6800, COCKPIT RITCHEY, WIELEN QLANO 5800

Ambacht 1 • 0418 - 64 30 56 • www.vantuyl.nl


39

GERARD

DE EERSTE UWSUPERMARKT & VAN TOL CYCLING CHALLENGE DOE MEE EN SCHRIJF JE NU AL IN! 25 mei 2016 vindt de eerste Uwsupermarkt & Van Tol Cycling Challenge plaats op het Kopje van Bloemendaal. De eerste editie van dit unieke wielerevent biedt plaats aan maximaal 120 rijders/sters en duurt één dag. De begeleiding is in handen van ervaren licentiehouders. Inschrijven kan nu dus al op: www.uwsupermarkt.nl Graag tot ziens op de 1ste Uwsupermarkt & Van Tol Cycling Challenge!

INSCHRIJVEN OP WWW.UWSUPERMARKT.NL Routes: - 60 kilometer - 100 kilometer - 120 kilometer

Deelname en kosten: € 99,- inclusief Shirt en BBQ


GERARD 40

ULTRA-FRESH JUICES & SMOOTHIES Hoera, onze JUST familie heeft zopas uitbreiding gekregen: JUST ultraverse sappen en smoothies! We zijn er bijzonder trots op, want onze sappen en smoothies zijn een van de weinige op de markt, die 100% fruit Ên ultravers zijn! Precies zoals je ze dus zelf zou persen en blenden thuis‌ maar dan zonder de afwas.

Wat maakt onze ultraverse sappen en smoothies zo speciaal:

- Ze zijn gemaakt van veel fruit en niets anders. Geen toevoegingen dus. - Ultravers betekent dat we onze sappen en smoothies niet gaan verhitten of koken. Zo behouden we hun heerlijke, verse en frisse fruitsmaak en blijven de gezonde vitamines intact. Sommige mensen zeggen dat onze sappen en smoothies een ware smaakexplosie zijn! Wees voorzichtig dus. JUST smoothies zijn te verkrijgen in aardbei-yoghurt en mango-passievrucht. JUST sappen vind je in 100% sinaasappel, 100% grapefruit, appel-peer-framboos, sinaasappel-kiwi, sinaasappel-banaan en sinaasappel-aardbei. Onze sappen en smoothies zijn in verschillende formaten te verkrijgen, van handige 250ml flesjes tot grote familieflessen.

Kortom; ultraveel keuze en altijd ultralekker!

uurlijk Puur en Nat Ultra vers mines gezonde vita r de natuur Respect voo

white

PM black c

PM 376c

PM 1797c

By Hessing www.justfresh.eu justmail@justfresh.eu


41

ROB ROSBAK

i

GERARD

E. flexfysio@hotmail.com T. 06 - 43647144

trainer/coach

FOTO: DUNCHAN KUIPER

Ondernemerschap

hier ook even het veel minder bekende:

E

en leuke quote van een collega/

‘bore out’. Hetgeen omschreven kan

coach is: “Als jouw werk jouw hobby

worden als het constant herhalen van

wordt, dan is jouw vrije tijd ver te zoeken!”

de dagelijkse sleur hetgeen je op een

Waarop ik antwoordde: “Als je van jouw

bepaald moment volledig kan uitputten.

ondernemerschap niet rond kan komen

Er kan dan precies hetzelfde met je

dan heb jij een dure hobby!”

gebeuren als bij een burn out.

Ik ga er dan wel vanuit dat het onder­ nemerschap met jouw passie te maken

Even de kop leeg

heeft, anders is het moeilijk vol te houden.

Hoewel het hebben van een hobby dus een belangrijk gegeven is, zijn er gelukkig geen

Helende hobby’s

vaste regels aan verbonden. Die regels

Wij zijn het er over eens dat het hebben

zijn namelijk voor iedereen verschillend.

van een hobby, voor ieder hardwerkend

Het doel van een hobby is genieten en

mens belangrijk is. Dit houd je in balans. In

ontspannen, een manier om de sleur te

mijn coachingspraktijk tref ik regelmatig

doorbreken en om even met iets heel

succesvolle ondernemers aan, die zich vaak

anders bezig te kunnen zijn. Het werk, de

teveel alleen op hun werk concentreren.

beslommeringen thuis of alles op en rond

Hoe leuk en interessant ondernemen ook

de zaak even helemaal vergeten en je even

is, het kan op een gegeven moment goed

verliezen in jouw favoriete bezigheid. Een

fout lopen. De bekende druppel, die de

hobby werkt meestal ontspannend en

emmer doet overlopen, noem ik dit maar

zorgt ervoor dat jij je weer kunt opladen.

voor het gemak. Als je het moeilijk vindt om een passende Een bekend gevolg hiervan kan zijn dat

hobby te vinden, zijn er websites waarop

jij jezelf gaat overbelasten, hetgeen tot

je met een kleine test kan uitzoeken welke

een burn out kan leiden. Dat voelt aan

hobby het beste bij jou zou passen. Maar

alsof je, zowel lichamelijk, emotioneel als

eerlijk is eerlijk, als je jezelf een beetje

geestelijk, bent opgebrand. Het hebben of

kent, weet je toch zelf wel waarvan je

beoefenen van een hobby kan dan helend

echt geniet? Of dat nu een wandeling, het

werken.

lezen van een leuk boek of het bezoeken van een bioscoop is. Lukt het je niet meer

Als groot voorstander van het zoeken

om dat te voelen, dan wordt het echt tijd

naar het dynamisch evenwicht, noem ik

voor een afspraak!

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 42

Een Een slim slim ontbijt ontbijt S)maakt (S)maakt e dag je dag

combinatie De combinatie van van zondgezond en lekker en lekker

n je dag goed Begin met je dedag biologische goed metontbijtproducten de biologische ontbijtproducten maakt. Eenvan uitgebreide Smaakt. Een reeksuitgebreide van producten reeks van producten an vezels, vitamines, rijk aan vezels, mineralen vitamines, ĂŠn vrijmineralen van ĂŠn vrij van tmatige geur-, kunstmatige kleur-, of smaakstoff geur-, kleur-, en.of smaakstoffen.

ombineer onze Tip: combineer vezelrijke muesli onze vezelrijke met muesli met ndelmelk enamandelmelk verse vruchten! en verse vruchten!

ww.smaakt.nl www.smaakt.nl


43

DOOR: GERARD RUTTE

GERARD

FOTO: RAYMOND JANSSEN

Het Moment van Jumbo-ondernemer

RAYMOND JANSSEN Na heel veel problemen in de aanloop werd C1000 Theo Janssen - zijn opa is de winkel ooit begonnen - vlak voor de zomer 2015 heropend in de bekende gele kleuren. Raymond Janssen wist direct wie de opening van de supermarkt moest verrichten. Niet een bobo van Jumbo, maar wel zijn grote vriend en zoon Sam. Sam is bij de gehele organisatie betrokken en een bekend gezicht op de winkelvloer. Sam en de medewerkers genoten van alle aandacht tijdens de opening.

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 44

Vers fruitsap op het schap

Puur en vers geperst Midden in de Flevopolder, dicht bij Biddinghuizen, produceren de broers Roel en Wyno Vermeulen 100% pure vruchtensappen, op hun boerderij midden tussen de eigen boomgaarden. Het fruit wordt vers geperst op een ambachtelijke, van oorsprong traditionele Zwitserse wijze. Het sap krijgt daarmee een lekker en licht gefilterd karakter. Meer weten over Flevosap? Neem contact op of ga naar www.flevosap.nl

Fruitkwekerij Vermeulen • Prof. Zuurlaan 22 • 8256 PE Biddinghuizen T +31 (0)321 331 742 • E info@flevosap.nl • I www.flevosap.nl


45

GERARD

FLEVOSAP DOOR: GERARD RUTTE

FOTO: FLEVOSAP

J

e bent er mooi klaar mee. Na een bezoek aan Flevosap

getrokken door twee broers, Roel en Wyno Vermeulen.

in het “verweggiestan Biddinghuizen” - je bent uren

Het bedrijf teelt al meer dan vijftig jaar appels en peren

onderweg - zet je de meegekregen flessen Flevosap thuis op

op meer dan veertig hectare grond in de Flevopolder. Vanaf

het aanrecht. En vervolgens word je door het thuisfront - drie

1993 worden er ook verschillende soorten vruchtensappen

jonge veelvraten in de leeftijd van 14 tot 18 jaar - vriendelijk

geproduceerd. Wat ooit begonnen is als een product om er op

doch dringend verzocht - in het vervolg geen Cola, maar

kleine schaal naast te produceren, is inmiddels uit­gegroeid

Flevosap te kopen.

tot een groot product. Per week worden er - hou je maar even vast aan de stoelleuning - maar liefst 60.000 flessen sap

Wat krijgen we nu? “Ja Pa en het liefst de sinaasappel/appel-

geproduceerd. Voor iedere liter Flevosap is 1,5 kilo fruit

variant, want die is het lekkerst”. Dus op naar Plus aan de

nodig. Als je daarbij bedenkt dat van de totale oogst aan

Rijksstraatweg in Haarlem, maar daar kom je van een koude

appels en peren slechts 10% wordt gebruikt voor de

kermis thuis. Geen Flevosap! Gesaneerd ten faveure van het

sapproductie, dan schetst dit de groeipotentie van het bedrijf.

huismerk Gijs. Best oké, maar de mannen willen Flevosap.

Er kunnen dus nog wel wat flessen bij, denken de broers.

Dus op naar Albert Heijn. Hetzelfde laken een pak. Waarom verkoopt Plus dit topproduct niet? Je laat je vaste klanten toch

Slim

niet naar een andere winkel gaan? De hele wereld verkoopt het.

Slim zijn ze daar in Biddinghuizen! Sap levert namelijk meer op dan losse appels en peren. Bovendien kan niet elke

Apart bedrijf

fruitteler sap produceren. Dat maakt ze onderscheidend van

Flevosap kent iedereen, alleen wilde ik wel eens weten wat er

andere telers. Bovendien wordt er elke week vers geperst

achter de flessen met het ietwat ouderwetse etiket zit. Is het

en worden er geen conserveringsmiddelen gebruikt. Ik zeg:

een groot bedrijf? Is het authentiek? Of zit er, net als bij heel

topbedrijf, leuke mensen! Nu alleen nog even dat etiket

veel vruchtensappenfabrikanten een grote marketingmachine

moderniseren en dan kunnen zij weer verder groeien.

achter. Flevosap is allesbehalve een marketingmachine. Zij

Ook bij Plus, want daar moet ik - als huisleverancier

weten in Biddinghuizen nauwelijks wat het betekent. Flevosap

- toch Flevosap kunnen kopen?

is een puur Nederlands agrarisch familiebedrijf, uit de klei

WWW.FLEVOSAP.NL

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


HANK HEIJN: DE VERZOENING

In ons kantoor in Haarlem verhuren wij ruimtes aan

Gaandeweg leer je iemand kennen en blijkt zij de

ondernemers. Een ervan is een fysiotherapeut.

weduwe van de ontvoerde en vermoorde Gerrit-Jan

Op woensdagochtend komt op dezelfde tijd dezelfde

Heijn te zijn. Dat is best wel onroerend. In de tijd van de

klant langs. Een energieke vrouw van rond de zeventig.

ontvoering van haar man leefden we mee, volgden we

Schatten wij. Stijlvol gekleed.

alle berichtgeving op de voet. Ik was toen zelf 28 jaar, studeerde politieke wetenschappen en werkte in het

Ze komt altijd met natte haren, net uit het zwembad

weekend in een bloemenzaak in Heemstede.

gekropen. En altijd dezelfde vraag: “kunnen jullie mijn auto even omdraaien”. Parkeren is namelijk lastig bij ons.

Hank Heijn - we mogen inmiddels Hank zeggen - gaf ons

Teveel auto’s. Doen we graag voor haar. Enige vrouw,

dit ontroerende boek over haar leven en de ontvoering

authentiek vooral.

van een van de grondleggers van Ahold. “In dit boek laat schrijver Verburg Hank Heijn, de weduwe van Gerrit Jan Heijn, aan het woord over de gebeurtenissen van ongeveer twintig jaar geleden, de ontvoering, de spannende, eindeloze periode van onderhandelen en afwachten daarna, het nieuws van de moord en de nasleep en tenslotte de verwerking van het verlies door haarzelf en door het gezin. Tussendoor vertelt Hank Heijn het verhaal van haar jeugd, het verblijf in Nederlands-Indië en in de Jappenkampen, haar tienerjaren in Nederland, de ontmoeting met haar latere echtgenoot, hun huwelijk en gezinsleven. Het beeld dat naar voren komt, is dat van een krachtige en zelfbewuste persoonlijkheid, een betrokken echtgenote en moeder, iemand die geen spoortje zelfmedelijden toont” (G.P. Schuring op bol.com) Een aanrader dit boek. Moet iedereen in de supermarktwereld gelezen hebben.

DOOR: GERARD RUTTE

FOTO: PAUL KWEE


FOTO: JAAP DE JONG

47

VAN DRAAIPOORTDRAMA TOT OMRIJPOMP i

JAAP DE JONG Directeur en eigenaar van Young Perfect www.youngperfect.nl

GERARD

I

E. jaap@youngperfect.nl T. 06 - 531 553 27

n onze branche

uitdrukken. Nee, mijn mineurstemming heeft alles te maken

draait alles om

met mijn beleving van gastvrijheid. Een voorwaardelijke

perceptie.

soort gastvrijheid.

Hoe we ergens tegen aan kijken, zegt alles over wie we zijn. Wat we kopen, is deel

ondernemen is omdenken

geworden van onze identiteit. Dat wat onze ideeën bevestigt,

Ik liet mijn ergernis achter op het parkeerterrein en begon

dáár willen wij ons mee identificeren en anderen graag over

al rijdend langs andere benzinepompen te dromen over hoe

vertellen. Dat geldt ook voor onze ervaringen bij kleine retailers,

het ook kan. Als ik pompstationhouder was, leefde ik in een

zoals tankstations. En in het bijzonder voor... toiletgebruik.

draaipoortloze wereld waarin nietszeggende momenten ineens een beleving worden. Met katoenen gastendoekjes,

Ja, je leest het goed. Ik neem je even mee terug naar vorig jaar. Ik

keurig opgerold op een stapeltje. Heerlijk geurende zeep.

was op weg naar een klant en stopte onderweg op de A27 voor een

Stijlvol en superschoon sanitair. En als kers op de taart een

sanitaire stop. Vijf minuten later stapte ik licht geërgerd terug in

supervriendelijke toiletdame die blij verrast is als je een

de auto. Waarom? Vanwege de draaipoortjes die me verhinderden

euro op het schoteltje legt, ook al zegt het bordje naast haar

door te lopen. Of liever, vanwege de gedachtegang die daaraan ten

“Het toiletgebruik is natuurlijk gratis. U bent vrij te geven

grondslag ligt. Draaipoort als metafoor Anno 2015 heb ik geen cash op zak, laat staan

FRAMING VAN GASTVRIJHEID

wat u het waard vindt.” De lekkerste stop aan de A27 Wanneer klantbeleving centraal staat

precies één passend 50 cent muntstuk. Op zo’n moment loop

in alles wat je zegt en doet, raak je mensen in hun emotie

ik gehaast terug de winkel in om iets te kopen en een handjevol

en groeit merkloyaliteit. Een stuk verder op de A27 bezocht

wisselgeld in ontvangst te nemen. Ik ga terug naar de toiletruimte

ik een pomphouder die dat perfect begreep: Scheiwijk voor

en werp het muntstuk in het draaipoortje. En dan komt het -

fijnproevers - De lekkerste stop aan de A27. Dankzij de

iedereen kent het wel - dan krijg je vervolgens een bonnetje voor

smakelijke, superverse gerechten is de pomp inderdaad een

50 cent korting op een kop koffie. Oploskoffie. Uit een plastic

walhalla voor de reizende foodie én het ideale excuus om nog

beker. Dat betekent dat ik weer terug de winkel in moet, opnieuw

wat langer op de weg te blijven. Of de tank nu leeg is of vol.

moet aansluiten in de rij, voor iets waar ik toch niet zo blij van word. Zeker niet als ik haast heb.

‘Beste Lekkerste Stop’ aan de A27, ga zo door met jullie prachtige onderneming, maar laat die draaipoortjes verdwijnen! Dan

Nou gaat het mij niet om die 50 cent. Integendeel, ik zou voor

gaan mooie fooien plaatsmaken voor krachtige mond-tot-

een positieve beleving mijn waardering graag in een gulle fooi

mondverhalen van onbetaalbare waarde.

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 48


49

GERARD

DE MOOISTE KANTINES VAN NEDERLAND

JUMBO HARALD & ILSE VAN BEEK UIT PANNINGEN OVER HUN NIEUWE KANTINE DOOR: ILSE VAN BEEK

FOTO’S: INGE LOHMAN, SCHAAL1:1 INTERIEURARCHITECTUUR

I

n het afgelopen voorjaar is onze C1000 in het Limburgse

is op maat gemaakt door een meubelmaker van een straat

Panningen verbouwd en vergroot naar Jumbo. De sociale

verderop. De design groene stoelen samen met de Ikea gele

ruimtes zijn hierbij verplaatst naar de volledig nieuwe eerste

fauteuils; een bijzondere maar wel levendige combinatie.

verdieping, om zo meer winkelvloeroppervlakte en magazijn

Het Jumbo-geel komt terug in onder andere de verlichting en

te kunnen creëren. De indeling van de bovenverdieping met

de fauteuils. Op de scheidingswand van het lounge-gedeelte

kantoren, kantine, toiletten en garderobe hebben we niet

zijn aspergebedden in de ondergaande zon afgebeeld,

volgens de standaard van Jumbo laten uitvoeren maar naar

aan de andere kant, bij het eetgedeelte liggen de asperges

ons zelf getrokken, met hulp van een interieurarchitect en

klaargemaakt op het bord. Om de asperges staat de gemeente

diverse lokale ondernemingen.

Peel en Maas, waarvan Panningen de grootste kern is, bekend.

We peilden allereerst de wensen van onze medewerkers,

Om op de openingsdatum niet alleen de winkel 100% in orde

die graag een rustgevende maar ook gezellige, lichte

te hebben maar ook de kantine af te hebben was een grote

kantine wilden met planten, een lounge- en eetgedeelte en

uitdaging. De kleinere (allen lokale) ondernemingen hadden

natuurlijke kleuren. Natuurlijk moest de ruimte ook praktisch

er hun handen vol aan maar het is gelukt!

zijn, makkelijk schoon te houden en met verschillende zitgedeelten, zodat er ook eventueel overleg mogelijk is

We zijn blij met het uiteindelijke resultaat; in de kantine komt

wanneer kantoorruimtes bezet zijn.

eenieder echt even ‘los’ van de hectiek van de winkelvloer.

Met al deze wensen en eisen stapten we naar een bevriende

De ruimte voldoet aan al onze eisen en wensen. En... ook niet

interieurarchitect waarmee we al snel overeenstemming

onbelangrijk: we zijn ook nog eens qua kosten binnen het

bereikten over een eerste opzet. Met haar tekeningen in de

beraamde kostenplaatje van Jumbo gebleven. Het heeft ons

hand hebben we vervolgens diverse lokale ondernemingen

dus niets extra’s gekost, behalve wat tijd en zweet... Maar dat

bezocht om alles bij elkaar te zoeken; de tegelvloer met

hebben we er graag voor over gehad!”

houtlook bij de plaatselijke tegelzetter, de steigerhouten bank

Heeft u ook een mooie kantine? fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 50

“SUPERMARKTEN ONDERSCHATTEN DE KRACHT VAN FACEBOOK“ DOOR: GERARD RUTTE

Terwijl wij allemaal al jaren weten dat het zwaartepunt van communicatie lokaal moet liggen, zien wij nog steeds een hopeloze hang naar centralisatie en verkrampte pogingen tot het beheersen van de communicatiestroom. Een pleidooi voor een gecentraliseerde Facebook-aanpak voor filiaalbedrijven en franchisegevers.

waren er zelfs concrete plannen om een eigen TV-soap uit te gaan zenden. Gesprekken met Endemol hierover waren serieus. Er werd geëxperimenteerd met ‘flash-kaartjes’ die door koeriers werden bezorgd. Ook Edah kan tot de voorlopers gerekend worden met haar communicatiezuilen in de

Tot het begin van negentiger jaren was er allemaal niets

supermarkten. Zij werden ondersteund door direct-mail

aan de hand in communicatieland. Je had de publieke

acties. Alles per post, e-mailen was immers niet mogelijk.

omroepen en daar kwamen voorzichtig een aantal commerciële initiatieven bij. Dat drukte de prijs een beetje en

Sociale Media

zorgde nauwelijks voor versnippering. Kijkers en luisteraars

Met de komst van snel internet, geavanceerde methoden

hadden immers weinig keus, het aanbod bleef beperkt.

om websites te bouwen en de mogelijkheid klanten per

Dat veranderde snel toen de digitale mogelijkheden zich

e-mail te bereiken, veranderde het medialandschap totaal.

aandienden. Websites werden gemeengoed en met de

En heel erg snel. De komst van de mobiele telefoon en

komst van sneller internet ook bereikbaar voor de massa.

daarna de smartphone zorgden voor de volgende ‘boost’. De lancering van sociale media en de introductie van

Schermen in de winkel

klantenkaarten, nieuwsbrieven en het gebruik van apps

In de supermarkt worden nieuwe communicatie­

hebben voor een radicale omwenteling gezorgd in de

mogelijkheden meestal snel getest. Zo zag je al snel

manier waarop bedrijven met klanten (kunnen) omgaan.

de eerste TV-schermen in de winkel verschijnen. Die daarna ook weer snel verdwenen omdat de techniek

Centrale communicatie

vaak achterbleef en het ondoenlijk was om zonder directe

Tegelijkertijd met het veranderen van het medialandschap,

verbindingen - internet was nog niet uitgevonden - de

is ook de supermarktwereld getransformeerd. Van een grote

informatie ‘up-to-date’ te houden. Zo was Dirk van den

groep ongeorganiseerde zelfstandig ondernemers en het

Broek één van de eersten met schermen in de winkels en

sterk georganiseerde Groot Winkel Bedrijf (GWB), zien wij


51

GERARD

nu een landschap met alleen maar sterk georganiseerde en centraal gestuurde supermarktformules. De communicatieaanpak is duidelijk: sterk centraal geleid. En het liefst zo veel mogelijk grip voor de hoofdkantoren. Logisch, want een goed opgebouwd merk verdient onderhoud en consistentie. Wat zoveel inhoud als de juiste logo’s en kleuren, de juiste doorkoppeling van het formulebeeld naar de eindgebruiker, de klant die elke dag weer moet worden verleid om de boodschappen in hun supermarkt te komen halen.

All business is local Tegelijkertijd wordt de noodzaak voor lokale communicatie steeds groter. Ondernemers, bedrijfsleiders en medewerkers

Management Programma

willen vaker en directer communiceren met hun eigen klanten. En ontdekken de kracht en het gemak van een

Oplossing: Mix van nationale en lokale content

eigen lokale Facebookpagina. De voordelen zijn evident,

Hoe verenig je nu beide werelden? Hoe stimuleer je

Facebook is makkelijk in gebruik, heeft een enorm bereik en

lokale communicatie via Facebook? De oplossing ligt in

is gratis. Veel klanten gebruiken Facebook en zijn frequent

het centraal regelen van de nationale content - vanuit het

- ook steeds meer mobiel - op het medium aanwezig.

hoofdkantoor dus - op de lokale Facebookpagina’s van

Ondanks deze voordelen zijn supermarktformules nog niet

ondernemers en filialen. De communicatie die beschikbaar

echt in de Facebook-touwen geklommen. Ondernemers en

is vanuit het hoofdkantoor loopt dan naadloos en parallel

winkelteams wel, met alle gevolgen van dien.

over in de informatie die verkregen wordt op de winkelvloer. Beide versterken elkaar. Daarnaast moet het mogelijk zijn

Afbreuk aan formule

voor centrale organisaties om een ‘oogje’ in het zeil te

De meeste Facebookpagina’s zijn van abominabele kwaliteit

houden. Vooral als het gaat om reacties van klanten. En

en worden slecht onderhouden. Reacties van klanten

als laatste moet het gebruik van de lokale Facebookpagina

worden niet altijd beantwoord. Menig formulemanager

gestimuleerd en gekanaliseerd worden.

heeft er nachtmerries van. Foute logo’s, de uitstraling is verkeerd en er staat heel veel bagger en onzin op. Het

Facebook Media Centrum

supermarktmerk wordt lokaal afgebroken De bezwaren

Binnen ons Facebook Management Programma is dit

tegen Facebook als lokaal communicatiemiddel zijn

mogelijk. Met onze software kunnen organisaties centraal

begrijpelijk. De voordelen van het gebruik van Facebook zijn

de lokale Facebookpagina’s van individuele supermarkten

echter talloos en feitelijk niet te negeren. Facebook speelt

ondersteunen. Met berichten en acties, maar ook door

een steeds belangrijkere rol in het leven van klanten en

bijvoorbeeld de headerfoto te wijzigen. Op de winkelvloer

medewerkers. En zal dat in de toekomst ook blijven doen.

worden medewerkers op een gestructureerde manier -

Door als supermarktorganisatie slim in te spelen op het

daar is een speciale App voor ontwikkeld - geholpen lokale

gebruik van dit sociale medium kunnen grote voordelen

content te genereren. In het ‘Facebook Mediacentrum’

geboekt worden. Grote vraag is, hoe ga je om met de

worden alle berichten van klanten weergegeven. En kan hier

vrijheid van de lokale ondernemers en filialen?

desgewenst centraal op worden gereageerd.

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 52

EEN FUSIE VAN GELIJKEN? i

KEES KAN Kees Kan is advocaat en gespecialiseerd op het gebied van franchising

A

E. info@franchisehulp.nl T. 0900 - 0400859

hold en Delhaize

lot van de Delhaize franchisenemers. Hij vreest te weinig

zijn gefuseerd.

ondernemingsruimte en inspraak voor de franchisenemers.

Feitelijk is sprake

en alles wat daarmee

van een overname,

De zorgen lijken mij terecht. Op termijn blijft vermoedelijk

samenhangt.

maar dat valt niet

maar één formule over, waarschijnlijk Albert Heijn. Alle

goed in België. In het

Delhaize franchisenemers zullen dan “over moeten” naar AH

persbericht spreekt Jan Hommen, de voorzitter van de RvC

met aanzienlijke investeringen en risico’s van dien. Niet alle

van Ahold, van “een fusie van gelijken”. Dat dit zo nadrukkelijk

ondernemers zullen dat kunnen of willen en zullen hun winkels

wordt gesteld, is op zich al verdacht. Zeker als in datzelfde

(noodgedwongen) verkopen.

persbericht ook staat dat de aandeelhouders van AH 61% van de aandelen in het fusiebedrijf krijgen en die van Delhaize de

Verder is de verhouding tussen AH en haar franchisenemers niet

resterende 39%.

al te best. Er wordt openlijk flink geruzied. De procedure tussen

Het nieuwe bedrijf is indrukwekkend groot, zowel qua winkels (meer dan 6500), medewerkers (375.000) als omzet (51 miljard). Men verwacht

SPANNENDE TIJDEN VOOR DE FRANCHISENEMERS VAN DELHAIZE EN AH

AH en een groot aantal franchisenemers over de onverdeelde marge van 200 miljoen euro is tekenend net als de wens van AH om de franchisecontracten aan te passen om de macht van de (multi)

synergievoordelen van 500 miljoen euro per jaar,

franchisenemers in te perken. Ook de reactie van AH op de

nadat de integratie over drie jaar is voltooid.

onlangs gepubliceerde concept Nederlandse Franchise Code is veelzeggend. In het concept worden normen gesteld hoe

Het persbericht bevat ook enthousiaste reacties van beide

franchisegevers en franchisenemers met elkaar behoren om te

directies. De fusie is goed voor de aandeelhouders, klanten en

gaan. In haar reactie heeft AH al aangegeven dat de ‘Code’ in

medewerkers! Over de franchisenemers van AH en Delhaize

haar huidige vorm niet door haar zal worden onderschreven o.a.

geen woord. Zijn zij vergeten, worden zij niet gezien als

omdat “de plichten van de franchisenemers onderbelicht zijn”.

‘stakeholders’ of zijn zij gewoon niet belangrijk genoeg? Het worden spannende tijden voor de franchisenemers van De Belg Pierre Vancrutsen schreef een open brief aan (o.a.)

Delhaize en AH. Wordt het één formule, krijgen zij inspraak,

de Belgische Minister van Economie en Werk over de fusie.

behouden zij enige vrijheid en worden zij geraadpleegd of

Pierre is al meer dan 20 jaar actief in de fooddistributie en was

betrokken bij de integratie. Moeten zij investeren en krijgen zij

tot voor kort werkzaam bij Ahold. Hij is ervaringsdeskundige

verbeterde rendementen? Ik ben benieuwd hoe de vlag er over

bij uitstek. Pierre spreekt zijn zorgen uit over de fusie en het

een jaar bij hangt!


kassa kanjer 53

GERARD

DE

VAN DEZE KEER

Jeanne Bronkhorst is 22 jaar en werkt fulltime

Wat is je leukste klantervaring?

als assistent hoofdcassiere bij Plus Giel Smits

“Even nadenken hoor. Oja, ik heb ooit een bos bloemen

in De Meern. Ze is opgegeven door Elbert van

van een klant gekregen op mijn verjaardag. Dat werd

den Doel, bedrijfsleider bij dezelfde Plus en

toen bij de winkel bezorgd. Dat vond ik wel bijzonder.’ 

voor de Kassa Kanjer verkiezing stelden we haar een paar vragen.

Heb je nog tips voor beginnende kassa medewerkers? “Vooral plezier hebben. Want volgens mij is de uitstraling

Wat vind je het leukste aan je baan?

die je dan hebt onbetaalbaar. Ik zie genoeg mensen die

“Vooral het contact met de klant en dat je op een

met tegenzin naar hun werk gaan. Dat werkt niet. En

gegeven moment een band met ze opbouwt. Na een

verder natuurlijk lol maken met je collega’s.’’

tijdje leer je de vaste klanten echt kennen en heb je best een hechte band met ze.’’ Wie is de leukste, klantvriendelijkste, charmantste Waarom denk je dat je voor de Kassa Kanjer

caissière (m/v) van Nederland? Geef je op en wie weet

verkiezing bent opgegeven?

win jij wel die professionele fotoshoot en eeuwige roem!

“Ik denk dat ik onze klanten het gevoel geef dat ze welkom zijn in onze supermarkt. Misschien zien ze me ook wel als het visitekaartje van de winkel.’’

Aanmelden kan via de website www.gerardmagazine.nl fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


GERARD 54

GERARD EN DE PERS DOOR: JAN LUC ZANDJANS

FOTO: GERARD RUTTE

Ik ben nooit objectief, wel altijd eerlijk en

een aanfluiting voor de branche. Zij hebben eigenlijk op het

oprecht

gebied van nieuws geen concurrenten en dat maakt ze lui en

erard Rutte en de Pers’ is een opmerkelijke combinatie.

zelfzuchtig. Wat hebben ze bij Distrifood nu voor nieuws?

Niet alleen is hij de scherpste columnist en opiniemaker

Op een mening heb ik ze nooit kunnen betrappen. Zij zijn erg

G

van de Nederlandse levensmiddelenbranche, hij verschijnt

goed in het overtikken van persberichten en nieuws uit andere

wekelijks in de krant, op de radio en/of televisie. Toch heeft

kranten. Deze grote en professionele branche verdient echter

hij een middelgroot bedrijf met 10 man personeel en klanten

een professionelere aanpak. Een professioneel mediabedrijf

onder alle grote supermarktformules.

met niet alleen maar één keer per week een halfgaar blaadje. Bij Distrifood weten ze niet meer wat er op de winkelvloer

Kritiek op klanten kan dat?

speelt en dat is triest”.

Opmerkelijk feit: Gerard Rutte is opgeleid als Politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting

Is GERARD dan geen concurrent van

Internationale Betrekkingen. Daarna is hij in de

Distrifood?

supermarktwereld terecht gekomen door voor een vakblad te

Neen, maar als ik mij kwaad maak, worden wij dat wel.

gaan werken. “Ik ben er ingerold en niet meer weggegaan.

Nieuws is voor ons nu niet belangrijk. GERARD is opgezet

De supermarktwereld is interessant, altijd in beweging en toch

voor de zelfstandige ondernemers die deze branche groot,

kan er nog heel veel veranderen. Er kunnen namelijk

leuk en professioneel maken. Het heeft geen enkele andere

nog steeds veel dingen beter”.

pretentie. Een ode aan de ondernemer, zo is het bedacht.

Hij ergert zich naar eigen zeggen ‘dood’ aan het amateurisme

Want zij maken deze branche zo gaaf als hij is. Ik kwam laatst

binnen de branche op het gebied van public relations en

in een parkeergarage de hoofdredacteur van Distrifood Peter

communicatie. Dat begint al bij de vakbladen. “Distrifood is

Garstenveld tegen. Hij lachte mij uit en zei smalend dat hij ons


55

GERARD

nieuwe blad op de lijst van concurrenten had laten zetten.

van groot belang. Ik ben altijd heel helder over wie mijn

Wat een minachting en arrogantie! Garstenveld is een

broodheren zijn. Daar kan niemand mij op pakken. Je bijt

pannenkoek, laat hij eens een behoorlijk nieuwsblad gaan

immers niet in de hand, die je voedt! Bovendien ben ik vaak

maken. Anders gaan wij dat wel doen”.

positief over Aldi en Lidl, terwijl ik daar nooit een euro aan zal gaan verdienen. Dat interesseert mij ook geen bal, in die

Je hebt het niet zo op hoofdkantoren?

zin ben ik nooit objectief, maar wel altijd eerlijk”.

“Ik werk graag met hen samen. Het mag allemaal wat sneller en doortastender, dat wel. Maar over het algemeen gaat het

Hoe kom jij aan dat fanatisme, je hebt

goed. Maar op het gebied van public relations en de omgang

volgens mij ADHD?

met de pers moeten zij nog heel veel leren. Er wordt heel

Wie Gerard Rutte kent zal hem als eerlijk, maar ook als

spastisch omgegaan met vragen van de pers. Ik praat met

cowboy en ongeleid projectiel met een zwaar ADHD-

elke journalist op ons vakgebied en kan veel gedaan krijgen.

profiel, kenschetsen. Geen jongen, die geschikt is voor een

Voor ons allen. Als je maar weet hoe het spelletje gespeeld

kantoorbaan. “Waarschijnlijk wel, ik leef met de dood op mijn

moet worden. Dat kost veel tijd en levert op de korte termijn

hielen. Wil niks missen, alles eruit halen wat erin zit. Luiheid

geen euro op. Op de lange termijn wel, maar bovenal vind

is dodelijk en welvaart ook! De meeste mensen met veel

ik het leuk om met ‘echte’ journalisten om te gaan. Vooral

geld zijn uitgezakt en ambitieloos. Die hoeven niet zo nodig

radio is leuk, maar ook de journalisten van De Telegraaf zijn

meer, denken zij. De buit is binnen, het leven is zogenaamd

toppers. Ik vind De Telegraaf overigens de beste krant van Nederland, omdat zij zelf onderzoek verrichten en ongeacht over wie het gaat, publiceren zij wat boven water moet komen.

Kom jij nooit in een spagaat?

geslaagd. Maar het gaat in het leven toch niet

DISTRIFOOD IS EEN AANFLUITING VOOR DE BRANCHE

Ik bedoel jij werkt voor alle formules en jij bent

alleen om geld of bezit? Bezit is overigens een last! Je bent hier op aarde om ook wat te leren. En dood gaan wij ook allemaal, dat is zeker.

Bewondering Ik heb een grenzeloze bewondering voor

tegelijkertijd kritisch tot op het bot?

mensen en bedrijven, die het net even anders doen.

“Ik was laatst op het hoofdkantoor van Albert Heijn

Disrupters, ondernemers, aanpakkers. Waarvoor mooie

in Zaandam. Dan kom je medewerkers tegen, die het

producten meer tellen dan geld en bezit. Je kunt geen dag

opmerkelijk vinden dat ik daar word ontvangen. Ik snap die

verspillen, doe dan het juiste en wat jouw hart je ingeeft.

gedachte, maar als je goede afspraken met elkaar maakt dan

Niet teveel nadenken, geen politiek en dubbele agenda’s.

is er helemaal niets aan de hand. Jij zult mij nooit kunnen

Gave dingen maken en uitbouwen, daar gaat het om. Echte

betrappen op oneerlijkheid. Maar als jij mij een oor aannaait,

mannen als Winston Churchill, Steve Jobs, Dirk van den

dan ben je aan de beurt! Ik krijg jeuk van mensen, die het

Broek, Co Hermans en Robbie Williams emotioneren en

achter de ellebogen hebben”. Uwsupermarkt werkt voor bijna

motiveren mij enorm. Veel ondernemers in de huidige

alle supermarktformules in Nederland en is actief in meer dan

supermarktbranche vind ik geweldenaren. Het is ontzettend

450 winkels. Is dat geen probleem? Levert het geen spanning

leuk om met ze te praten en van ze te leren. Ik heb grote

op tussen supermarkten onderling? “Het komt inderdaad

bewondering voor deze mannen en vrouwen die deze branche

steeds vaker voor dat wij voor meerdere supermarkten in

zo uitdagend maken. Daar wil ik graag over berichten.

hetzelfde marktgebied aan het werk zijn. Gelukkig niet altijd

GERARD is daar het platform voor”.

in opdracht van het hoofdkantoor. Transparantie is daarom

fb.com/magazine.gerard

Reageer op Facebook


BEDANKT voor het schouderklopje voor het aardig zijn voor uw bestelling voor uw geduld voor uw hulp voor uw begrip voor het klant zijn

GERARD - Tweede editie  

Boordevol leuke informatie van en voor ondernemers. Met onder meer een opmerkelijk interview met de dochters van Plus-ondernemer Geert Bende...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you