Page 1

NIEUWS November 2013 nr. 254

Zuidplas

Jaarfeest ANBO is vooral lekker bijkletsen Bovenstaande kop stond in het AD van 18 oktober. Een journalist van dit dagblad was er namelijk ook bij. Hij schrijft: ‘In zorgcentrum De Meander stond donderdag een high tea op het programma en vermaakte conferencier Jos Thomasse zo’n 75 bezoekers. De afdeling Nieuwerkerk en Moordrecht van de ouderenbond ANBO vierde er het jaarfeest. De afdeling bestaat nu 62 jaar. “En we groeien,” zegt voorzitter Chris Nebelstein. De afdeling heeft inmiddels 450 leden. Dat aantal is de laatste jaren gestaag toegenomen. Natuurlijk speelt de vergrijzing daarin een rol. “Maar zeker ook de activiteiten,“ zegt Nebelstein. “En onze landelijke bond, die zich sterk maakt voor belangenbehartiging voor ouderen.” Volgens Nebelstein is de ANBO een club met toekomst. “We richten ons met onze Nieuwerkerk/ Moordrechtse afdeling nu ook meer op jongere ouderen met onze activiteiten. Fitness en golf blijken bijvoorbeeld populair.” Terwijl de aanwezige bezoekers de laatste hapjes van de high tea opsmikkelen, kondigt de voorzitter de artiest van de middag aan: Rotterdammer Jos Thomasse, die met een verhaal over ergernissen de ouderen tracht in te pakken. Van de gevolgen van een verloren ov-chipkaart tot de losliggende tegel en de hondenpoep op straat; het komt allemaal langs. Met stemmetjes, hoedjes en sjaaltjes schmiert Thomasse erop los. Als de artiest zijn biezen heeft gepakt, kunnen de aanwezigen doen wat ze het liefst doen: lekker bijkletsen bij een hapje en een drankje.’ Noot van de redactie: En zo was het. Dank u wel AD! Het bestuur bedankt: Els Roelofs voor de pianomuziek, Angelina de Vries voor de persoonlijke hulp, Joke en de overige Meander medewerkers voor al het lekkers en alle andere vrijwilligers voor hun inzet. Zo werd deze High Tea een echt JAARFEEST!


NAMEN & ADRESSEN Bestuur

Adressen etc.

telefoon

Voorzitter Chris Nebelstein Chris@nebelstein.nl

De Batavier, Batavierlaan 4 0180 31 82 68

2912 SG Nieuwerkerk aan den IJssel Comenius College, Fresiaveld 20 2914 PN Nieuwerkerk aan den IJssel De Meander, Boslaan 1 2912 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Het Yogahuis, Dorpsstraat 32d 2912 CB Nieuwerkerk aan den IJssel Sportiv, Doortocht 13 2914 KA Nieuwerkerk aan den IJssel Dianthus, Mezendaal 2, 2914 ED Nieuwerkerk aan den IJssel

Secretaris Gerard Kempen gerardkempen@planet.nl

0180 32 16 33

Penningmeester Aart van der Vlugt aam.vdvlugt@wxs.nl

0180 31 33 56

Ledenadministratie* Bert Schetselaar b.schetselaar@me.com

0180 31 82 40

0180 31 30 93

*Verhuizing en andere mutaties: Graag onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres direct doorgeven aan de Ledenadministratie.

-p

0180 31 55 33

-aard

0180 63 19 80 0180 31 42 12 0180 31 40 50 0180 31 20 71 0180 31 49 23 06 114 68 335 0180 63 20 94

Rijbewijskeuring Dr. E. de Heer, Zorgpunt Zuidplas

0180 31 55 57

Bankrekening

nummer 345 238 176

-s

-ok

-h

-on

De oplossing vindt u op pagina 6.

Belastinginvulservice

ANBO Nieuwerkerk aan den IJssel

0180 33 06 50

i=n

e

Bij klachten over de bezorging direct bovengenoemd nummer bellen! Verzoek aan de bezorgers: Wilt u bijtijds doorgeven wanneer u afwezig bent i.v.m. vakantie, ziekte e.d.?

C.J. de Bruijn, Zevenhuizen Toon de Kort, Nieuwerkerk Kick Visser, Nieuwerkerk Jan KlĂźck Willy GrĂśnefeld (PCOB) v. 19-20 uur Piet v.d. Spek (PCOB) Jan v.d. Voorden (PCOB)

06 415 17 414

Rebus

Bezorging ANBO Nieuws Gerard Verkleij gcm.verkleij@hetnet.nl

0180 44 15 00

Een bloemetje voor wie in november jarig is. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid!

0180 31 72 79

Algemeen Anton Vorstenbosch anton.vorstenbosch@casema.nl

0180 44 04 70

2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel E-mail, afd.nieuwerkerkaandenijssel@anbo.nl Website, www.anbo.nl/zuidplas

0180 31 80 97

Ledenwerving Sjan Korste sjankorste@casema.nl

0180 32 20 66

ANBO, Postbus 103

Reizen en redactie Ferdinand Brul f.m.brul@casema.nl

telefoon

2

-p


MEEDENKEN

Moordrecht Zoals u weet zijn wij de afdeling Zuidplas van de ANBO. Deze afdeling heeft vooral leden uit de kern Nieuwerkerk aan den IJssel maar we hebben ook een aantal leden in Moordrecht. Helaas is het zo dat er geen activiteiten van de ANBO in Moordrecht plaats vinden en er zijn daar ook geen bestuursleden. Voor mij is dat een punt van zorg. Naast de landelijke belangenbehartiging waar de ANBO voor staat moeten we ook in onze gemeente aan belangenbehartiging doen. Wij zullen daar ook onze uiterste best voor doen.

Bent u degene die er geknipt voor is? Veel ouderen hebben moeite met het regelen van zorg, vervoer of financiën. Zij vragen zich af hoe zij hun privésituatie zouden kunnen verbeteren. Door alle regelgeving zien zij door de bomen het bos niet meer. Honderden vrijwilligers volgden de cursus voor Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) bij de ANBO Academie. Inmiddels adviseren en ondersteunen zij ANBO-leden bij vragen en problemen met gemeentelijke instanties en aanvraagprocedures. Wanneer de VOA het probleem zelf niet kan oplossen verwijst hij/ zij door naar de juiste instantie.

Wij willen graag ook in Moordrecht een aantal activiteiten organiseren maar het is lastig om dat vanuit Nieuwerkerk te doen zonder de medewerking van onze leden in Moordrecht. Ook in Moordrecht zullen we te maken krijgen met een groeiende groep ouderen waarvoor het van belang is dat zij een actieve en gezonde oude dag tegemoet kunnen zien. Wij willen natuurlijk als ANBO Zuidplas daar aan bijdragen maar daar hebben we hulp bij nodig van onze leden in Moordrecht.

Helaas beschikt ANBO Zuidplas nog niet over zo’n VOA. Bent u geïnteresseerd in gemeentelijke voorzieningen en aanvraagprocedures en kunt u goed met mensen omgaan? Neem dan contact op met Gerard Kempen, tel 0180 321633 of gerardkempen@planet.nl . U zult er een leuke en uitdagende vrijwilligersjob aan hebben! Wij zijn dringend op zoek naar een

Wij zoeken dus mensen met ideeën en die samen met het bestuur willen meedenken en meedoen met het opzetten van activiteiten in Moordrecht. Bent u een van de mensen naar wie wij op zoek zijn, neem dan contact met mij op en we gaan dan meteen in gesprek om te zien hoe we iets kunnen starten. En natuurlijk hebben wij ook in het bestuur plaats voor leden uit Moordrecht.

Webmaster Iemand die geïnteresseerd is in het onderhouden van het locale gedeelte van de ANBO website www.anbo.nl. Er is een modern platform beschikbaar. Tevens wordt een studiedag aan de ANBO Academie aangeboden. Leuke bezigheid voor iemand met gevoel voor IT. Bel 0180 321633 of e-mail gerardkempen@planet.nl .

Mijn Email adres is chris@nebelstein.nl en mijn telefoonnummer is 06 54 266 284. Met vriendelijke groet Chris Nebelstein Voorzitter

Activiteitencoördinator Iemand die contact onderhoudt met de verschillende activiteitenclubs en erop toeziet dat mutaties in het aantal deelnemers, de locaties, prijsstelling en datums worden doorgevoerd. Ook het begeleiden bij, en het realiseren van nieuwe activiteiten behoort tot de mogelijkheden. Voelt u zich aangesproken? Bel 0180 321633 of e-mail gerardkempen@planet.nl . 3


ACTIVITEITEN Voor adressen: zie pagina 2

AGENDA, onder voorbehoud

BRIDGEN

Zie ook publicaties in Hart van Holland

Elke dinsdag om 13.30 uur in De Batavier. € 2,50 per keer. Info: Anton Vorstenbosch, tel. 0180 313093.

Wo. 6 november Cultuuruitje per trein, zie pag. 7

Welkom nieuwe leden!

FITNESS Elke woensdag om 9.00 en 10.00 uur in het Comenius College. € 2,50 per keer. Info: Anton Vorstenbosch, tel. 0180 313093.

Uit Nieuwerkerk aan den IJssel: Mevrouw R. Bosman Mevrouw M. van Essen Mevrouw R. van Hoven De heer A. van Hoven De heer A. de Kort Mevrouw M. Simon De heer P. Simon Mevrouw K. Vriend Mevrouw T. Wallet Mevrouw A. Witteveen

KAARTEN MAKEN Elke woensdag om 14.00 uur in De Meander. € 2,50 per keer. Info: Corrie van Weelde, tel. 0180 313175.

Uit Zevenhuizen: Mevrouw E. Qualm De heer R Qualm

KLAVERJASSEN Elke dinsdag om 14.00 uur in De Meander. € 1,00 per keer. Info: Dik Bikker, tel. 06 516 23 750.

Wij hopen u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten en/of wellicht als vrijwilliger.

SPORTSCHOOL

Raadsel

Twee mannen in Egypte willen dezelfde vrouw trouwen. Ze vragen aan haar vader wie met haar mag trouwen. Die wil eigenlijk niet dat zijn dochter met een van hen trouwt en zegt: "Laten we een kamelenrace houden! Wiens kameel als laatste aankomt bij de eindstreep mag met mijn dochter trouwen!" Ze zijn verbaasd en weten niet hoe ze dit moeten oplossen. Ze willen allebei winnen en wachten tot de ander wat gaat doen. De vader denkt dat hij ze te slim af is. De twee mannen zoeken hulp bij een oude wijze man. Na 1 minuut met hem gesproken te hebben springen ze allebei op een kameel en racen naar de eindstreep. Wat zei de wijze man zodat ze toch de race begonnen? De oplossing vindt u op pag. 6.

Van maandag t/m vrijdag van 12.00 - 16.00 uur onbeperkt sporten en sauna. € 30,00 per maand. Info: Ad Sterk, tel. 0180 330650.

STIJLDANSEN Op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur in Dianthus. € 5,00 per keer. Info: Ferdinand Brul, tel. 0180 318097.

SAMEN ER OP UIT 2x per jaar een busexcursie 3x per jaar een uitje per trein 1x per jaar een zomervakantie Info: Ferdinand Brul tel. 0180 318097.

YOGA Elke dinsdag om 9.30 en 10.45 uur in Het Yogahuis. € 4,30 per keer. Info: Hannelore Terlouw, tel. 06 415 17 414. 4


GEZOND Het Alzheimer Café Zuidplas

Een verhoogd cholesterol, wat nu? Een hoog cholesterolgehalte verhoogt de kans op harten vaatziekten. Toch is cholesterol ook nuttig. We hebben het dagelijks nodig. Cholesterol is een bouwstof voor uw cellen en hormonen. Zonder cholesterol kunt u niet leven. Het meeste cholesterol maakt u zelf aan in de lever. Hierbij spelen vetten een rol. Een klein gedeelte van het cholesterol krijgt u via uw voeding binnen. In het ideale geval maakt uw lichaam precies genoeg cholesterol aan. Maar dat gebeurt niet altijd. Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt uw risico op hart- en vaatziekten. Andere risicofactoren zijn bijvoorbeeld roken, hoge bloeddruk, diabetes of overgewicht. Ook erfelijkheid speelt een rol. Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe groter uw risico.

In Nederland hebben ongeveer 230.000 mensen een vorm van dementie, een complexe ziekte. De patiënt, maar ook de naaste omgeving, krijgen te maken met machteloosheid, onbegrip en schaamte. Dat maakt de zorg voor mensen met dementie gecompliceerd. Het vraagt om een specifieke aanpak. Hoe krijgt men meer kennis van het ziektebeeld en tips om er mee om te gaan? Dat kan in het Alzheimer Café Zuidplas, dat elke laatste donderdagavond van de maand een bijeenkomst organiseert voor mensen met dementie en hun naasten. Er is een spreker aanwezig die vertelt over de specifieke problematiek. Ook is er ruimte voor ontmoeting, maar zeker ook voor persoonlijke vragen vanuit de eigen situatie. Men kan daarvoor terecht bij een van de leden van de werkgroep. Ook de thuiszorg en een arts of fysiotherapeut zijn aanwezig. Elke caféavond heeft een ander thema.

Medicijnen zijn niet altijd meteen nodig. Een gezonde leefstijl is de eerste stap: gezonde voeding voldoende bewegen (minimaal 30 minuten per dag matig intensief) niet roken een gezond gewicht; vooral buikvet verhoogt het cholesterolgehalte.

Het eerstvolgende Alzheimer Café wordt gehouden op 28 november van 19.30 tot 21.00 uur in Zorgcentrum Moerdregt, Land voor Water 3, in Moordrecht. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. “Als het thuis niet langer gaat”, is het thema. Een maatschappelijk werker vertelt wat er allemaal komt kijken bij een opname.

Gezonde voeding Een gezonde voeding draagt bij aan een goede vetstofwisseling. U kunt hiermee uw cholesterolgehalte verlagen met ongeveer 10%. Dit houdt in: minder verzadigd vet (verkeerd vet) eten en verzadigd vet vervangen door onverzadigd vet (gezond vet) 2 ons groente en 2 stuks fruit per dag nemen veel vezelrijke (volkoren) producten eten 2 keer per week vis op het menu zetten, waarvan tenminste 1 keer vette vis. Matig gebruik van alcohol (maximaal 2 glazen per dag voor mannen en 1 glas voor vrouwen) is gunstig voor het HDL-cholesterol. Bij meer glazen alcohol is het positieve effect verdwenen en kan het zelfs een nadelige invloed hebben op uw hart en bloedvaten.

Mocht vervoer een probleem zijn: er zijn een aantal vrijwilligers beschikbaar voor het halen en brengen naar de caféavonden. Tel. 0180 310050.

Kent u iemand die wellicht lid wil worden van ANBO? Tot 1 januari 2014 is het nieuwe lidmaatschap gratis! Neem contact op met Sjan Korste, tel. 180 317279, of e-mail sjankorste@casema.nl . Zij geeft nadere informatie.

Linedancing

Een diëtist kan u helpen bij het aanleren van gezonde voedingsgewoonten. www.femkevanliere.nl, tel: 010 7510584. Gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De organisatie van linedancing heeft toch meer voeten in de aarde dan verwacht. We zijn nog steeds op zoek naar een docente en locatie. Weet u iemand die bereid is om dit op zich te nemen? Neem dan contact op met Ferdinand Brul, tel. 0180 318097 of f.m.brul@casema.nl . 5


EROP UIT Zin in handwerken?

Samen uit, samen genieten

Creatieve groep zoekt creatieve leden.

Stichting Vier Het Leven organiseert theaterbezoek met begeleiding voor senioren die niet graag alleen op stap gaan. Zij regelen het vervoer, de beste plaatsen en de consumptie. U wordt begeleid door een theaterliefhebber. Met een klein gezelschap gaat u naar het theater. U kunt zich per arrangement opgeven. De kosten zijn incl. vervoer, consumptie(s), entree en begeleiding.

In de St. Josephkerk, Kerklaan 20 te Nieuwerkerk is om de week een groepje dames actief die borduren, naaien of breien, kortom gezellig creatief bezig zijn. Er is ruimte voor nog een paar dames en/of heren die handwerken leuk vinden. De woensdagmorgen van 9 tot 12 uur is gratis en u krijgt er koffie bij! Voor informatie of aanmelden: bel Riet de Groot op 0180 315613. Oplossing rebus pag. 2: sinterklaas en zwarte piet Oplossing raadsel van pagina 4: De wijze man zei: "Neem elkaars kameel..." Uitleg: de vader zei: "wiens kameel als laatste aankomt bij de eindstreep". Dus wie als eerste over de streep komt met de kameel van de ander, diens eigen kameel komt automatisch als laatste over de streep!

Het programma in het Isala Theater, Capelle aan den IJssel, aanvang 20.15 uur. 05 nov. Diederik van Vleuten - Buiten Schot. Een verhaal dat zo ongelooflijk is dat het wel waar gebeurd moet zijn. € 32,25 09 nov. Vuile Huichelaar 3 - Vluchten kan niet meer. Paulette Willemse en Saskia van Zutphen (Mrs. Einstein). € 33,25 12 nov. De Donkere Kamer van Damokles/W.F. Hermans. Victor Löw, Hein van der Heijden, Annick Boer, Reinier Bulder, Michel Sluysmans, Rob Das en Randy Fokke. € 40,25 19 nov. De man die het wist - Hilarische hommage aan Hitchcock. Sander de Heer, Hymke de Vries, Filip Bolluyt, Renée van Wegberg en Lex Passchier. € 37,25 26 nov. Vaarwel 2013 -Sjaak Bral. De traditionele oudejaarsconference. € 32,25 29 nov. Carnage - Huub Stapel, Johanna ter Steege, Anneke Blok en Paul R. Kooij gaan een partijtje verbaal boksen. € 40,25 Kaarten reserveren van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur, telefoon 035 524 51 56.

6


SAMEN EROP UIT Neem een kijkje in één van de vijf hoofdcollecties van het Universiteitsmuseum: Geschiedenis Humane Geneeskunde Diergeneeskunde Natuurwetenschappelijke Instrumenten Natuurlijke Historie

Utrechts Archief In het nieuwe publiekscentrum van Het Utrechts Archief kan jong en oud de Utrechtse geschiedenis binnenstappen. Niet alleen de vele bronnen maken van het archief een huis vol verleden, ook het gebouw zelf toont tastbare sporen van een eeuwenoude geschiedenis. Resten van de 11eeeuwse Paulusabdij zijn nog duidelijk in de muren af te lezen en ook elementen uit de monumentale rechtbank zijn zichtbaar. De bijna 1000-jarige geschiedenis van dit gebouw, wordt getoond in de multimediale presentatie Van abdij tot rechtbank, die deel uitmaakt van de interactieve opstelling over 2000 jaar Utrecht (stad en provincie) die Het Utrechts Archief op deze historische plek inrichtte.

SONNENBORGH Museum en sterrenwacht Hoe levensvatbaar is Mars? Een speurtocht naar leven op Mars tot stand gekomen in samenwerking met Mars-onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Inge Loes ten Kate en Maarten Kleinhans. Meridiaanzaal U kunt er de meridiaankijker en de meridiaan van Utrecht bekijken en ontdekken hoe de tijd er werd gemeten. Planetarium Kom de stand van de planeten bekijken. En lees op de klok af wanneer het donker wordt, waar de maan staat en of er een zons- of maansverduistering is. Bastion Daal af naar de 16e eeuw en ontdek de kanonsgaten achter de drie meter dikke muren van het bastion. Neem een kijkje in de oude waterput of bij een echte 16e-eeuwse wc en ontdek hoe de Utrechtse soldaten hier lang geleden leefden.

Wat is er te zien en te doen? Stap in een echte koets en maak een virtuele rit door het Utrecht van 1713. Ontdek hoe de diplomaten en hun gevolg zich vermaakten met luxe diners, theater, drank, gokken en prostitutie. Schuif aan de feesttafel van een diplomatendiner. Ontmoet de buitenlandse afgezanten en zie waar ze woonden. Leer meer over de Vrede van Utrecht.

CultuurUitje naar Utrecht Het programma op woensdag 6 november: 8.55 uur verzamelen bij het NS Station Nieuwerkerk, Dorresteinzijde. Zelf een retour Utrecht CS kopen -/- 40% á € 8,80 en maak gebruik van elkaars Voordeelurenkaart. 9.10 vertrek vanaf spoor 1 richting Gouda. 9.19 aankomst in Gouda, overstappen. 9.24 vertrek vanaf spoor 3 richting Utrecht. 9.43 aankomst op Utrecht Centraal. Wandelen via Hoog Catharijne (onderweg koffie) naar het Utrechts Archief. Toegang gratis. 12.00 vertrek naar Universiteitsmuseum. Toegang € 7,00, 65+ € 3,50, met museumkaart gratis. 14.30 vertrek naar de Sonnenborgh. Toegang € 7,00, met museumkaart gratis. 17.00 vertrek naar een restaurant. Diner zelf afrekenen. 19.47 vertrek vanaf spoor 8a richting Gouda. 20.06 aankomst in Gouda, overstappen. 20.12 vertrek vanaf spoor 8 richting Rotterdam. 20.18 aankomst in Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt zich vóór 5 november opgeven bij Ferdinand Brul, tel. 0180 318097 of f.m.brul@casema.nl.

Universiteitsmuseum In 1918 werden op de zolder van het Laboratorium voor Natuurkunde ca 1000 instrumenten gevonden uit de periode 1500-1850. Deze instrumenten waren tussen 1777 en 1850 aangeschaft door het Natuurkundig Gezelschap. De vondst was de aanleiding om de Stichting Universiteitsmuseum op te richten (1928). Inmiddels waren ook archieven, prenten, foto's en realia over de geschiedenis van de universiteit en het studentenleven aan de collectie toegevoegd. Daarna heeft het Universiteitsmuseum collecties en objecten van universitaire instellingen overgenomen. Ook werden objecten verworven door schenkingen van particulieren en door aankoop. Geleidelijk veranderde de collectie van een natuurkundige in een universitaire, waarin inmiddels de meeste wetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd zijn.

7


BEWEGEN Ook huisartsen werken hier naar mijn mening aan mee. Zij zijn veel te bang dat ouderen vaker vallen als ze meer bewegen. Dit immobiliseren van ouderen, wat dus diep in onze cultuur geworteld ligt, is een groot probleem. In Amerika hebben ze dit bijzonder effectief aangepakt. Huisartsen zijn daar verplicht om met hun patiënten het onderwerp bewegen bespreekbaar te maken. Ook in Nederland zouden huisartsen dit naar mijn mening veel vaker moeten doen.’

SENIOREN MOETEN BEWEGEN! Hoe kunnen ouderen hun functionele leeftijd met minimaal tien jaar verlagen? Door simpelweg te bewegen! De kosten voor de zorg rijzen de pan uit. Jaarlijks wordt er maar liefst 700 miljoen euro aan medische kosten gemaakt omdat Nederlanders niet voldoende bewegen. Een groot deel van dit bedrag wordt besteed aan zorg voor ouderen. Doordat zij een steeds minder mobiel leven leiden krijgen ze last van allerlei kwalen. Hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose; het zijn slechts een aantal voorbeelden.

Uitdaging voor de sportschoolhouder Bewegen is een heel ruim begrip. Dit kan bij een sportclub, maar ook in en om het huis. Prof. Dr. Hopman-Rock: ‘Met alleen drie keer per week een uur sporten en verder in je luie stoel blijven zitten kom je er niet. Het gaat erom dat ouderen iedere dag voldoende beweging krijgen. Juist de combinatie van sporten, waarbij je werkt aan kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie, met bewegen in het dagelijks leven is optimaal voor een goede gezondheid. Het is goed om te weten dat 30 tot 40% van de bevolking gewoon niet sportief is. Dit is genetisch bepaald. Dus om die groep te mobiliseren moet je het aantrekkelijk voor ze maken. Deze mensen willen niet liggen zweten op een matje. Hier ligt naar mijn mening een grote uitdaging voor de sportschoolhouder. Zorg dat je een aanbod creëert dat past bij deze a-sportieve ouderen en zet lessen als yoga, tai chi, dansworkouts en seniorenfitness op het rooster. Gelukkig gebeurt dit ook al volop. Met name krachttraining is van belang, want hierdoor worden hormonen in de spieren aangemaakt die goed zijn voor het immuunsysteem. Daardoor worden mensen minder vatbaar voor infecties en dergelijke. Maar ook hier geldt, maak het aangenaam. Pas de muziekkeuze aan, zorg voor televisieschermen en natuurlijk goede begeleiding. En tot slot: je bent nooit te oud om te bewegen.’

Uit onderzoek is gebleken dat voldoende bewegen preventief werkt. Het voorkomt ziektes en de verergering daarvan én kan leiden tot meer zelfstandigheid en gezonde levensjaren. Bewegen is dus hét sleutelwoord om de zorgkosten omlaag te brengen. Dat klinkt makkelijker dan het is. Helemaal als je weet dat al in 1987 bekend was dat door de opkomende vergrijzing de medische kosten flink zouden gaan stijgen. 10 tot 20 jaar jonger Prof. dr. Marijke Hopman-Rock, werkzaam bij TNO als bijzonder hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen aan het EMGO instituut, afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc te Amsterdam, ziet het als haar persoonlijke missie om ouderen in beweging te krijgen. 'Door regelmatig te bewegen, nog meer dan door gezond te eten, kun je ervoor zorgen dat de functionele leeftijd van mensen met 10 tot maar liefst 20 jaar omlaag gaat. Dit is enorm. Dat het de afgelopen 25 jaar niet gelukt is om meer ouderen in beweging te krijgen is deels te wijten aan de politiek. De beleidsmakers zijn veelal bezig met korte termijn plannen, terwijl je om mensen in beweging te krijgen en te houden toch echt een lange adem nodig hebt.' ‘Moeder blijft u maar zitten’ syndroom ‘Daarnaast hebben we ook te maken met een cultuurprobleem,’ aldus prof. dr. Hopman-Rock. 'Ik noem dit het zogenaamde “moeder blijft u maar zitten” syndroom. Zodra mensen op leeftijd raken worden ze behandeld alsof ze niets meer zelf kunnen. We nemen ze alles uit handen en daardoor wordt hun beweging tot een minimum beperkt.

TIPS om de bewegingsnorm van 30 minuten gematigd intensief bewegen per dag te bereiken: Loop rond tijdens het telefoneren Loop elke dag naar de supermarkt voor de boodschappen Klets met vriend(inn)en bij tijdens een flinke wandeling in plaats van thuis op een stoel Doe iedere ochtend op Nederland 1 mee met Nederland in Beweging Gebruik voor korte afstanden de fiets in plaats van de auto. Bron: healthclub sportiv

Noot van de redactie: bij ANBO Zuidplas kunt u terecht voor yoga, fitness en sportschool, zie pag. 4. 8

Anbo blad nov 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you