Page 1

Voortgezet onderwijs

Zo doen wij het tegenwoordig!

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Inhoud

UVoortgezet onderwijs algemeen UVMBO UHavo/vwo

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Inhoud

UVoortgezet onderwijs algemeen UVMBO UHavo/vwo

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Onderwijsaanbod Onderbouw Leerlingbegeleiding Bovenbouw Activiteiten

www.annavanrijn.nl


Inhoud

UVoortgezet onderwijs algemeen UVMBO UHavo/vwo

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Onderwijsaanbod Onderbouw Leerlingbegeleiding Bovenbouw Activiteiten

www.annavanrijn.nl


Populatie van de school

“Het Anna van Rijn College wil een afspiegeling zijn van de samenleving.”

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Onderwijsaanbod vmbo

1e en 2e leerjaar

VMBO LWOO

Voorlichting basisscholen 2008-2009

VMBO Basisberoeps Kaderberoeps

VMBO Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg www.annavanrijn.nl


VMBO LWOO

ULeerWegOndersteunend Onderwijs UCentrale toetsing en indicatie ULWOO op colleges ULWOO op zorglocatie ‘De Linie’ UOnderwijs Voorlichting basisscholen 2008-2009

Mentor Zorg Kleine klassen Handelingsplan Weektaak www.annavanrijn.nl


Vmbo onderbouw

U Basisvorming

U Leergebieden

U Breed georiĂŤnteerd Mens & Maatschappij Mens & Techniek Mens & Zorg Kunst & Cultuur Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Leerlingbegeleiding

U mentoraat

U Teams

U Zorg

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Leerlingbegeleiding

U mentoraat

U Teams

U Zorg

Leerlingbespreking Vast docententeam Expertise Korte lijnen

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Leerlingbegeleiding

U mentoraat

U Teams

U Zorg

Dyslexie Faalangst Remedial Teaching Huiswerkklas IB-uur Counseling Zorg Advies Team

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Bovenbouw VMBO

Techniek

Bouw-, metaal-, voertuigen-, elektro-, installatietechniek, transport & logistiek, proces milieu en laboratorium techniek, grafische afdeling

Economie

Administratieve-, commerciĂŤle dienstverlening, mode & commercie, handel & verkoop, Leerroute ICT en een consumptieve afdeling

Zorg & Welzijn Landbouw

Verzorging en een uiterlijke verzorging afdeling

Landbouw en natuurlijke omgeving

Gemengde Leerweg Voorlichting basisscholen 2008-2009

Theoretische Leerweg www.annavanrijn.nl


Bovenbouw VMBO

Techniek Economie Zorg & Welzijn

Voertuigentechniek, installatietechniek Administratie, Mode & Commercie, Leerroute ICT Verzorging

Gemengde Leerweg Voorlichting basisscholen 2008-2009

Theoretische Leerweg www.annavanrijn.nl


Activiteiten

U

Internationalisering en ELOS

U

Werkweek

U

Projecten

U

Maatschappelijke stage

U

Sponsorloop

U

Cultuur

U

Schoolfeesten

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Europa als leeromgeving op scholen

www.annavanrijn.nl


Activiteiten

U

Internationalisering en ELOS

U

Werkweek

U

Projecten

U

Maatschappelijke stage

U

Sponsorloop

U

Cultuur

U

Schoolfeesten

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Kasteelconcert Musical Anna van Rijn Lezing

www.annavanrijn.nl


Inhoud

UVoortgezet onderwijs algemeen UVMBO UHavo/vwo

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Inhoud

UVoortgezet onderwijs algemeen UVMBO UHavo/vwo

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Onderwijsaanbod Onderbouw Leerlingbegeleiding Bovenbouw Activiteiten

www.annavanrijn.nl


Inhoud

UVoortgezet onderwijs algemeen UVMBO UHavo/vwo

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Onderwijsaanbod Onderbouw Leerlingbegeleiding Bovenbouw Activiteiten

www.annavanrijn.nl


Onderwijsaanbod

5 sterrenroute

VMBO TL

Voorlichting basisscholen 2008-2009

HAVO

VWO= Atheneum + Gymnasium www.annavanrijn.nl


Onderwijsaanbod

Tweetalig onderwijs

VMBO TL

Voorlichting basisscholen 2008-2009

HAVO

Atheneum

Gymnasium

www.annavanrijn.nl


Leerlingbegeleiding

U mentoraat

U Teams

U Zorg

Leerlingbespreking Vast docententeam Expertise Korte lijnen

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Leerlingbegeleiding

U mentoraat

U Teams

U Zorg

Dyslexie Faalangst Remedial Teaching Huiswerkklas IB-uur Counseling Zorg Advies Team

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


onderwijsaanbod U Projectgestuurd U Zelfstandig werken

Groepsopdrachten Vakoverstijgend Zelfverantwoordelijk

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


internationalisering

U Contacten buitenlandse scholen U Uitwisselingen U Projecten U ELOS

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Activiteiten

U

Kamp

U

Werkweek

U

Cultuur

U

Sport

U

Excursies

U

Schoolfeesten

Voorlichting basisscholen 2008-2009

Kasteelconcert Met-show CafĂŠ Chantant Revue Musical Anna van Rijn Lezing

www.annavanrijn.nl


Ouders en school U Anna’s Omgangsregels U Ouderraad U Ouder Resonans Groep U Medezeggenschapsraad

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl


Ouders en school

www.annavanrijn.nl Locatie de Linie: OPEN AVOND, vrijdag 15 februari 2008 Locaties Albatros en Harmonielaan: OPEN DAG zaterdag 16 februari 2008 Lesavonden voor ouders en leerlingen Bezoek van de basisscholen aan het Anna van Rijn College

Voorlichting basisscholen 2008-2009

www.annavanrijn.nl

Presentatie Voorlichting Basisscholen  

Presentatie Voorlichting Basisscholen voor de locaties Albatros en Harmonielaan

Presentatie Voorlichting Basisscholen  

Presentatie Voorlichting Basisscholen voor de locaties Albatros en Harmonielaan

Advertisement