Page 1

GEP, de regenwaterspecialist! GEP heeft een compleet, breed en hoogwaardig assortiment waarmee voor ieder project een passend en duurzaam watersysteem samengesteld kan worden.

Regenwater Woningbouw

Regenwater utiliteitsbouw

Grijswater

Buffertanks met vertraagde afvoer

Afkoppelen & infiltratie

Waterzakken IRM Rainmanagers met ingebouwde pomp

(Regen)water Pompen

Afvalwater

Breaktanks

Platte Regenwater tanks

Regenwater filters

DEHOUST Tanks

Regenputten met ingebouwd regenwater filter

Sportvelden Drainage, Buffering en Infiltratie

Gro-walls

Ontwerp online uw regenwatersysteem via de rekenmodule op www.regenwater.com

www.infiltratie.com Š GEP Š GEP Benelux Benelux BVBV

w w w. re g e nwate r. co m Ontdek de mogelijkheden van regenwater

BEBE +32 +32 (0)56 (0)56 299701 299701 Uw GEP dealer:

NLNL +31 +31 (0)183 (0)183 610520 610520

Ontdek de mogelijkheden van regenwater


1

Voorkomen van wateroverlast

Sportvelden

Drainage Platen

Voorkom drassige en niet bespeelbare velden

Speelveld

Drainage, Buffering en Infiltratie Matrix Box GEP 30mm drainage plaat

Regenwater kan veel problemen veroorzaken op speelvelden. Als er veel regen valt kan er door gebrek van de juiste drainage een drassig speelveld ontstaan. Met gebruik van een drainage- en een buffering systeem is dit te voorkomen.

Pasklare oplossingen voor elke toepassing Drainage, buffering en infiltratie zijn sleutelwoorden tot milieuverantwoord watermanagement van de 21ste eeuw geworden. Tijdens een regenbui valt er veel water in een korte periode. Met het gebruik van een GEP buffering systeem wordt er door middel van Matrix Boxen het water tijdelijk opgeslagen waarna het doorstroomt naar een volgend afkoppelingspunt in de vorm van een infiltratie-, irrigatie- of water-recycling systeem.

2

Afkoppelen & infiltratie

Matrix Boxen

De voordelen: • • • • • •

milieubewust verlaagde kans op drassige onspeelbare velden mogelijkheid tot ontkoppelen vergroot ondergronds buffer regenwater kan gerecycled worden mogelijkheid tot het vergroten van demping van de bodem en vermindert blessures

3

Drainage pijpen Grasveld

1 3 Waterdicht folie

2

Drainage pijp

GEP timmert al meer dan tien jaar aan de weg om de samenleving van de noodzaak van groene steden te overtuigen. Inmiddels zijn we in staat vele oplossingen te bieden voor het ontwikkelen van een groene leef­ omgeving. Zo zijn

we gespecialiseerd in de opvang en zuivering van hemelwater, regenwater recycling, grijs water en intensieve en extensieve dak­oplossingen. Dit geldt voor projecten in zowel woning- en utiliteitsbouw.

Ook geschikt bij kunstgras

GEP Vandaag

Gewenste situatie met goede drainage

stadion met veld boven drainage platen

Situatie met slechte drainage


GEP Matrix® Box

Drainagepijp

Drainageplaten 30 & 52 mm

Regenwater tijdelijk bufferen en in de bodem infiltreren De Matrix Box is een sterk waterdoorlatende box met een extreem hoge buffercapaciteit en waterzuiverende werking. In de Matrix Box wordt het (regen)water gebufferd waarna het geleidelijk kan infiltreren in de bodem of door kan stromen naar een afkoppelingspunt. De Matrix Box heeft een hoge druksterkte, is aan alle zijden open en uitbreidbaar in alle richtingen. De Matrix box is eventueel als los plaatmateriaal leverbaar waarna de Matrix box op locatie in elkaar gezet kan worden. Er wordt dan geen lucht vervoerd zodat de transportkosten extreem laag zijn. Ook dat hoort bij duurzaam ondernemen.

Overal afkoppelen

Afkoppelen & infiltratie

Drainagepijpen worden gebruikt om opgevangen regenwater te transporteren vanaf het drainage materiaal naar een gewenst afkoppelingspunt zoals een infiltratie box, een buffering systeem, een water recycling systeem of naar een goot of put. De drainagepijpen kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden en zijn eenvoudig aan een systeem te koppelen door middel van een adapter.

De drainageplaten zijn opgebouwd uit verspringende vierkantjes. De bodem van de vierkantjes zijn komvormig waardoor er water in achterblijft. Per vierkante meter oppervlakte blijft 7,6 liter water achter in de platen. De drainageplaten kunnen zowel verticaal als horizontaal worden geplaats. Door middel van een speciaal clickverbindingen zijn de platen eenvoudig aan elkaar te koppelen, hiermee kan één groot geheel gecreëerd worden.

• • •

• • • •

snel te plaatsen makkelijk uit te breiden bied vele afkoppelingsmogelijkheden

snel te plaatsen makkelijk uit te breiden dankzij uniek click-systeem bestand tegen hoge belasting voorkomt regen- en grondwater overlast

modulair uitbreidbare GEP Matrix Boxen

In gebieden met een hoge grondwaterstand kunnen de GEP Matrix Halfboxen of de Drainageplaten toegepast worden. Dankzij de geringe hoogte kunnen deze dicht onder het maaiveld boven het grondwater geplaatst worden. Voor hogere verkeersklassen zijn speciale boxen of voorzieningen leverbaar.

GEP Drainage pijp

Voordelen • • • • • • •

hoge buffercapaciteit toepasbaar bij hoge en lage grondwaterstanden modulair driedimensionaal uitbreidbaar bestand tegen hoge (verkeers)belasting snel te plaatsen leverbaar als platen, dus geringe transportkosten en opslagruimte gerecycled en recyclebaar materiaal

enkele GEP Matrix box dubbele GEP Matrix box GEP Drainageplaten

GEP Drainage pijp met adapter

Over drainage Grote oppervlakten zoals sportvelden kunnen eenvoudig gedraineerd worden met behulp van GEP Drainageplaten. Hiervoor dient de ondergrond voorzien te worden van een waterdichte folie of een waterdoorlatend Geotextiel. Hierop worden de drainageplaten geplaatst. Een waterdicht folie heeft als functie het (regen)water via de drainageplaten naar

een afkoppelingspunt te leiden, bijvoorbeeld een infiltratie systeem. Het waterdichte folie zorgt er tevens voor dat het grondwater niet omhoog komt. Met een waterdoorlatend Geotextiel infiltreert het regenwater in de bodem over de gehele oppervlakte. Overtollig water wordt zijdelings in horizontale richting afgevoerd. Eventueel opkomend grondwater

wordt ook zijdelings afgevoerd. Per vierkante meter kunnen de platen 240 Liter per minuut afvoeren. De platen kunnen direct belast worden met een gewicht van ca. 74 ton/m2, wat tevens ruim voldoende is voor zwaar verkeer.


1

Foto‘s van de praktijk

1

2

2

De GEP 30 mm drainage platen worden boven op het Geotextiel geplaatst dat op matrix boxen ligt 3

GEP 30 mm platen omwikkeld in Geotextiel

Uniek click-systeem om platen te koppelen

Plaatsing van de GEP 30 mm drainage platen

Geotextiel is in het gat geplaatst 4

Resultaat is een laag van GEP 30 mm drainage platen onder het speelveld met daaronder een groot waterbasin waaruit het veld beregent wordt

Plaatsing van de GEP 30 mm drainage platen 3

Plaatsing van speciale dempings platen

GEP 30 mm drainageplaat onder sportveld

4

Eindresultaat is een cricket oefenveld met verminderde kans op blessures


Foto‘s van de praktijk

1

4

5 5

Systeem om verzakkingen en wateroverlast tegen te gaan. De paardenbakken en toegangswegen zijn voorzien van 52 mm drainage platen. Het gevolg is een paardenbak die niet verzakt en vlak blijft. De toegangswegen blijven vrij van kuilen, rijsporen en plassen. De platen hebben een dempende werking van de ondergrond wat gunstig is voor de gewrichten van een paard, dit voorkomt blessures.

Plaatsing van de GEP 52 mm drainage platen. 2

De GEP 52 mm drainage platen, bij hoeken kunnen ze eenvoudig met een zaag passend gemaakt worden.

De GEP 52 mm drainage platen in de toegangswegen. 3

De GEP 52 mm drainage platen zijn belastbaar voor zwaar verkeer.

Afwerking van de GEP 52 mm drainage platen. 6

Plaatsing van zand over de GEP 52 mm drainage platen.

Uniek click-systeem om platen te koppelen

GEP Sportvelden  

Brochure over de drainage en infiltratie van sportvelden zodat ze altijd mooi groen, droog en bespeelbaar blijven.