Page 1

Núm. 61 Recibido de Euros _____________ ___________________ por _______________ ___________________ __5_de__Octubre_____d e 2013

NORTE, SA calle Alondra, 58 28015 Madrid A-28/853612 Recibí de José Gonzalez

Núm. 61

La cantidad de euros dos mil doscientos veintidos con veintidos por: en concepto de cancelación de deuda por cobro de la factura nº 456. ________5_______de_____Octubre_________de 2013

Euros 2.222,22 € Son _______2.222,22____________ euros

T9 act. 1  

asdasdsadas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you