Page 1

LLIBRE DIGITAL TECNOLOGIA

Georgina Leiva Campa単a 3rA ESO 2014-2015 Tecnologia


Índex 1. Introducció

2. Habitatge

2.1 Història

2.2 Tipus d’habitatge

2.3 Zones de una casa

2.4 Orientació

2.5 Construcció

2.6 Distribució

3. Propietats mecàniques

4. Solucions

5. Conclusió

1


Introducció En aquest llibre podreu observar tots els apartats de l’habitatge com per exemple “Que es l’habitatge?” també després de cada apartat tindreu activitats per si voleu ferles per saber si heu aprés tot el que heu llegit en aquest llibre.

Introducció L’habitatge és un edifici o la part d'un edifici que serveix d'habitació per als humans. La casa, formada pel sostre i les parets que tanquen un recinte, serveix per refugiarse de la pluja, el vent, el fred i la calor o altres inclemències meteorològiques . Disposar d’un habitatge adequat a les necessitats d’un mateix és un dels factors importants per gaudir d’una bona qualitat de vida. És per això que cal dissenyar bé els habitatges i construir-los amb materials i tècniques que assegurin als futurs usuaris per poder-hi viure còmodament i amb seguretat.

Història Les persones hem buscat sempre un lloc on viure, sobretot des que els humans van assentar-se en un indret i ja no van tenir necessitat de anar a un lloc a un altre per buscar aliments, i van deixar de ser nòmades. Els grups humans paleolítics eren nòmades, bona part dels neolítics. Van haver , a més dels refugis en coves, formes de protecció contra la intempèrie i l'acció dels depredadors, és possible que fossin "construccions" efímeres de les que no han quedat vestigis. Prehistòria : La història de l’habitatge va començar als voltants del 12.000 aC, quan els éssers humans van començar a viure en coves. En aquells temps, els humans eren caçadors, recol·lectors i pescadors. Eren nòmades, és a dir, quan se’ls acabava l’aliment d’una zona, buscaven una altra cova en un altre indret per poder trobar més menjar. Vivien en tribus força grans, és a dir, diverses famílies juntes. Decoraven les roques de les pedres explicant algunes caceres importants o altres fites que havien assolit.


Durant aquests anys els humans encara eren nòmades, però en lloc de viure a les coves es construïen les seves pròpies tendes. Aquestes estaven fetes de branques d’arbres, pells d’animals adobades i cosides, i cordes fabricades amb fibres vegetals i cuir. 1

La vida quotidiana no havia canviat gaire: continuaven sent caçadors, recol·lectors i pescadors, i quan no tenien aliment, desmuntaven les tendes i habitaven una altra zona. Continuaven utilitzant el sílex per cuina i per la caça.

2

Durant al neolític es van començar a construir poblats amb cases. Els humans van passar a ser sedentaris, és a dir, ja no calia que es traslladessin cada cop que els faltés aliment. El motiu d’això va ser la descoberta de l’agricultura i la ramaderia. Les cabanes estaven fetes de fusta, pedra i palla. Poc a poc, la societat va avançant i al final del neolític els humans ja havien après a extreure el coure de les roques per ferne armes, joies i estris de cuina com, per exemple, olles.

Edat antiga : Durant aquests anys, la península Iberica estava habitada pels Ibers. Els poblats Ibers solien estar envoltats per altes muralles i torres fetes amb pedres molt grans. Ç Les parets dels habitatges estaven fetes de fang i pedra; en canvi, les teulades estaven fetes de branques d’arbres i de fang. Els habitatges Ibers eren força petits: hi havia una sala rectangular on s’hi duien a terme les principals funcions de la vida quotidiana (descans, magatzem, cuinar...). Al mig d’aquesta habitació, hi havia el foc, que servia per cuinar, per escalfar la cambra. Per cuinar utilitzaven peces de ceràmica i estris de ferro. Hi havia altres habitacions on s’hi situaven els llits, que eren de fusta o de pell. Normalment, a cada habitatge hi solia viure una família: el pare, la mare i els seus fills. També podria ser que visqués alguna persona gran, els avis i/o les àvies.

1

3


Edat mitjana : Durant l’Edat Mitjana a gran part d’Europa es varen construir ciutats importants envoltades per unes grans muralles. A cada ciutat medieval solia haver-hi un castell alçat, a sobre d’algun turó, que protegia els habitants. Al castell hi vivien els nobles i el comte i la comtessa, que eren les persones més riques i amb més poder de la ciutat. Els carrers de les ciutats medievals eren estrets i foscos; a més, eren molt bruts i no estaven pavimentats. En totes les ciutats hi havia una catedral o una església que simbolitzava el cristianisme. Hi havia algunes zones públiques com els mercats o places. Les ciutats estaven formades per habitatges de dues o més plantes on hi vivien els artesans: filadors, bugaders, armers, venedors, sastres, sabaters... Els habitatges, per tant, no només servien perquè les famílies hi visquessin sinó que, també, eren els tallers i/o les botigues dels artesans. A cada casa hi solia viure un artesà, la seva família i, a vegades, algun aprenent. Les cases estaven fetes de pedra tallada i, per construir les taulades, feien servir teules i unes grans bigues de fusta. Per il·luminar els habitatges se solien utilitzar entorxes de foc, malgrat que si la família era benestant, podia tenir làmpades d’oli. El foc també era útil per cuinar i per escalfar la casa.

1

4


L’edat moderna : Durant aquesta època es van formar moltes ciutats noves. Les ciutats ja no estaven emmurallades i solien estar formades per edificis de dos o tres pisos. Hi ha alguns espais públics com la plaça i la catedral. A més, els reis i els comtes ja no vivien en castells, sinó en grans palaus amb immensos jardins. Per primer cop hi havia l’ajuntament, que posava ordre a la gran ciutat. Continuaven havent els artesans: sastres, barretaires, alquimistes, armers... A més, van aparèixer els primers hostals i bancs. La ciutat moderna tenia uns carrers més amplis i il·luminats que la mitjana. Tot i que cada vegada hi havia més persones que es traslladaven del camp a la ciutat, a Catalunya hi va haver un tipus d’habitatge que va esdevenir el símbol del camp català: la Masia. Les masies de l’Edat Moderna estaven construïdes de pedra, amb unes grans bigues de fusta que aguantaven la teulada, feta de teules. Les masies es repartien al llarg del territori de Catalunya. Eren unes cases grans, que tenien entre dos i tres pisos d’alçada. Al pis de sota s’hi guardava el bestiar. En aquest pis també hi havia les cambres comunes: un ampli menjador, amb una gran taula i bancs per menjar, una cuina amb una llar de foc que servia per cuinar i, a la vegada, per escalfar la casa. A la planta de dalt hi havia els dormitoris. El motiu que els dormitoris estiguessin a sobre era perquè, quan feia fred, els pagesos s’escalfaven amb la calor que pujava del bestiar (que estava a la planta de sota) i amb la llar de foc. Per il·luminar-se feien servir unes làmpades d’oli. A les masies solien viure grans famílies: els avis, els pares i els fills, tots a la mateixa casa.


Edat contemporània : Al segle XVIII es va produir la revolució industrial arreu d’Europa i, per tant, Catalunya també va començar aquest procés: l’electricitat, les fàbriques, els trens, els vaixells de vapor... Poc a poc es van transformant les ciutats modernes en ciutats industrials. Les ciutats són pavimentades, amb zones més riques i més pobres: les zones riques solen tenir uns carrers amplis, nets i ben cuidats; hi viuen els més rics de la ciutat, en cases unifamiliars de dues o més plantes. En canvi, a les zones pobres, els carrers són estrets i foscos, els habitants de classe baixa solen viure en blocs de pisos alts (de més de quatre plantes) i en habitatges molt petits. A la nit, els carrers s’il·luminen amb unes altes faroles: ja ha arribat l’electricitat i, per tant, la bombeta. En un principi, el subministrament d’aigua a través de les canonades a la ciutat era força deficient. Cap al segle XIX, l’aigua ja arribava amb canonades a quasi tots els habitatges. Els habitants, que fins ara havien estat artesans, ara treballen a les fàbriques. A més, hi ha molts pagesos que es traslladen a viure a la gran ciutat. A principis del segle XX l’habitatge es caracteritzava per la introducció d’aparells elèctrics. Hi havia tot tipus d’habitatges: cases aïllades, cases adossades i pisos. Ja arribava l’aigua corrent a la casa, però encara no hi escalfadors d’aigua. La majoria de les cuines fan servir carbó o llenya

1

5

i els aliments es poden conservar en unes petites neveres que s’havien de preparar amb blocs de gel. A l’hivern solien escalfar-se amb algun braser o estufa de llenya. Les cases solien tenir una cuina, un menjador, les habitacions i el lavabo. Sovint, solia viure una família (pare, mare i fills) a cada casa. L’any 1885 es va construir el primer gratacels del món: va ser a Chicago (Estats Units) i tenia un total de 10 plantes. Estava construït amb acer i totxanes. A partir de llavors, es van anar construint nombrosos gratacels en diverses zones del planeta. Actualment, el gratacels més alt del món es troba a Dubai (Emirats Àrabs) i s’anomena Burk Dubai. Va ser construït l’any 2004. Els gratacels es sostenen per uns fonaments d’acer i de formigó. En aquests edificis hi ha oficines, botigues, cinemes, hotels... tota mena de serveis. També hi ha gratacels que són residencials, és a dir, hi ha gratacels formats per pisos on hi viuen famílies de tota mena. Tenen conductes d’aire condicionat (fred i calent), conductes d’aigua corrent (també, freda i calenta), conductes de gas i tot tipus d’aparells elèctrics i electrònics (ordinadors, televisors, làmpades, ascensors...).

1

6


Informació extreta : híper vincle -

Llibre: tecnologia 3r Eso Editorial: Mc Graw Hill Pàgines: 78/80

-

Viquipedia

-

Història de casas

-

Més informació de la història de casas

Activitats 1-

a)

Digues quin d’aquests establiments son habitatges i quins no ho son. Justifica la teva resposta.

b)

c)

2- En quin primer sector va tenir lloc l’habitatge ?

d)


3- Has entès que es l’habitatge ? explica-ho amb les teves paraules.

Tipus de habitatges 1

7

Casa unifamiliar aïllada És aquell edifici habitat per una única família que no està en contacte físic amb altres edificacions. Normalment estan envoltats per tots els seus costats per un terreny pertanyent a l'habitatge, en què se sol instal·lar un jardí privat. En aquest aspecte hi ha variants, així, l'habitatge pot tenir un, diversos o tots els seus costats alineats amb la via pública.

Casa aparellada En aquest cas, es construeixen dos habitatges unifamiliars simètrics que exteriorment estan en contacte, encara que en la seva distribució interior són totalment independents, tenint cadascun d'ells el seu propi accés des de la via pública.


Casa adossada Similar a la aparellada, però aquest cas cada casa està en contacte amb unes altres dues (una a cada costat). Aquest tipus d'habitatges se solen caracteritzar per tenir una planta estreta i allargada i per la presència de finestres únicament en els extrems de la casa.

Activitats

1- Quins tipus de habitatges hi ha? Fes una breu descripció de cada una.

2- Digues en quin tipus de habitatge vius tu.

1

8


3- Et poso tres imatges i m’has de dir quin tipus de habitatge es cada una

d’elles.

b)

a)

1

9

c)

Informació extreta : Tipus de habitatge

Zones d’una casa

 Zona de pas : vestíbul  Zona de descans: dormitoris  Zona d’estar més viure: menjador  Zona de treball: cuina i estudi  Zona de higiene: lavabo  Zona d’emmagatzematge: rebost, garatge, traster


Activitats 1- Digam totes les zones de una casa.

Orientació Una casa pot estar orientada respecte: el nord el sud el est i el oest Terra 40 graus

1

El sol com més a l’estiu més orientada està. La orientació fa que la llum del sol toqui més o menys hores. En una casa el sol mai pot tocar directament. Activitats 1- En quins quatre sentits pot estar orientada una casa?

10


Construcció

Informació extreta: -

Apunts de classe

-

Fotografies de google imatges

Distribució

-

El lavabo es millor que estigui al costat del dormitori

-

La cuina ha d’estar a el costat del menjador.

-

El passadís es necessari perquè l’has de travessar quant vols anar algun lloc de la casa. Si hi ha mes passadís les habitacions son mes petites igual que si fas un passadís mes petit les habitacions son mes grans.

C

M

C: cuina L: lavabo M: menjador Zona d’estar

1

11


L

Coses importants a l’hora de fer una casa: “Vull viure en un lloc” -

Gent

-

Superficies

-

Localització

-

Diners (la quantitat que vols gastar)

-

Distribució

-

Orientació

Informació extreta: -

apunts de classe Activitats

1- Distribueix el següent requadre:

1

12


Propietats mecàniques: Una força es tot allò que pot provocar moviment (canviar una cosa de lloc) sense canviar bla seva posició. Hi ha tres tipus de moviment: -

desplaçar: traslladar alguna cosa

-

rotar o girar

-

trencar o deformar: canviar de forma

perquè una cosa suporti bé una força em de tenir en compte: forma del objecte quantitat força material on i com força forma interessa que l’estructura sigui: resistent rígid estable -

una cosa està en equilibri -> sinó cau

-

com més gran és la base més equilibri està

Plàstic : Quan faig força es deforma i quan deixo de fer força no torna a la forma. Rígid: Quan faig força no es deforma fàcilment Tall: Quan fas força es forada/ ratlla fàcilment

diamant, vidre

Dur: Quan fas força es forada/ratlla difícilment. Fràgil: si fas força em poc temps (cop) es trenca fàcilment Resistent: no es trenca

clip

Estable: es difícil de que caigui, es mogui, canviï o desaparegui.


1

13

Hi ha dues maneres de que una cosa:

Cos penjat: Es penja des de punt A, es deixa que quedi en equilibri. Es va vertical que passa pel punt A i es repeteix per el B. A

INTERCCIÓ: centre de gravetat

Cos sobre una base:

` e< ESTABLE

inestable: més fàcil de caure estable: més difícil de fer caure indiferent: és indiferent

informació extreta: -

apunts de classe

INESTABLE

INDIFERENT


14

Activitats 1- Quines 5 coses s’ha de tenir en compte perquè un objecte suporti bé una

força?

2- Digam les tres maneres que un cos pot estar sobre una base.

Solucionari

Activitats 4-

Digues quin d’aquests establiments son habitatges i quins no ho son. Justifica la teva resposta.

b)

a)

A – NO

B – NO

c)

C - SI

d)

D - SI


b) En quin primer sector va tenir lloc l’habitatge ?

Va tenir lloc a la prehistòria.

c) Has entès que es l’habitatge ? explica-ho amb les teves paraules.

Un habitatge es un recinte tancat amb parets, on també hi hagi un establiment de higiene.

Activitats

4- Quins tipus de habitatges hi ha? Fes una breu descripció de cada una.

-

Casa unifamiliar aïllada

És aquell edifici habitat per una única família que no està en contacte físic amb altres edificacions -

Casa aparellada

En aquest cas, es construeixen dos habitatges unifamiliars simètrics que exteriorment estan en contacte, encara que en la seva distribució interior són totalment independents, tenint cadascun d'ells el seu propi accés des de la via pública. -

Casa adossada

Similar a la aparellada, però aquest cas cada casa està en contacte amb unes altres dues (una a cada costat).

15


5- Digues en quin tipus de habitatge vius tu.

Jo no tinc cap d’aquets tipus de casa, visc en un bloc de pisos però jo estic a la planta baixa.

6- Et poso tres imatges i m’has de dir quin tipus de habitatge es cada una

d’elles.

b)

a)

16

c)

a)

cassa adossada

b) cassa aparellada

Activitats

c) cassa unifamiliar


1- Digam totes les zones de una casa.

Zona de pas : vestíbul Zona de descans: dormitoris Zona d’estar més viure: menjador Zona de treball: cuina i estudi Zona de higiene: lavabo Zona d’emmagatzematge: rebost, garatge, traster

Activitats 1- En quins quatre sentits pot estar orientada una casa?

Nord, sud , est i oest

Activitats 1- Distribueix el següent requadre:

C D Sala d’estar

L

17 1


Activitats 1- Quines 5 coses s’ha de tenir en compte perquè un objecte suporti bé una

força?

forma del objecte quantitat força material on i com força forma

2- Digam les tres maneres que un cos pot estar sobre una base.

inestable: més fàcil de caure estable: més difícil de fer caure indiferent: és indiferent


1

18

Conclusió En aquest llibre apart de escriure crec que m’he esforçat com a mínim per poder enviar-lo a temps, també he volgut posar tots els apunts que he apuntat a classe perquè sigui informació fiable, el apartat que més m’ha costat més de fer ha sigut el últim que vam explicar a classe (propietats mecàniques) ja que es una de les coses que no sem donen gaire bé i he tingut que esforçar-me més a l’hora de fer-ho.


1

19


Llibre digital tecno de veritat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you