Page 1

Mobilitat CEAPAT Habilitats d’autonomia Personal i social C-3

Rosa Parraga Georgina Roman 1er TIS-B


1. Què és una ajuda tècnica? Producte de recolzament es defineix en la norma UNE- EN ISO 9999 V2, productes de recolzament per persones amb discapacitat . Classificació i terminologia. Qualsevol producte ( encruïn dispositius, equips, instruments i software ) fabricat especialment o disponible en el mercat, utilitzat per persones amb discapacitat destinat a: . facilitar la participació . protegir, recolzat, entrenar, medi, o substituir funcions/estructures corporals i activitats; o . prevenir deficiències, limitacions en la activitat o restriccions en la participacions. Aquesta definició suposa l’actualització del termino tenim en comte els conceptes i la filosofia de la Classificació Internacional del Funcionament , la Discapacitat i la Salut (CIF), redactada per la Organització Mundial de la Salut ( OMS ). Per altre costat, “ productes de recolzament substitueix al termini “ Ajudes Tècniques”. 2. Què és la CEAPAT? Les sigles del C.E.A.P.A.T signifiquen centre Estatal d'autonomia Personal i Ajudes Tècniques, és un centre tecnològic, dedicat a potenciar l’accessibilitat integral i el desenvolupament tecnològic. 3. Quin és l’objectiu d’aquest centre? L'objectiu del centre es potenciar l’accessibilitat promovent l'optimització de les ajudes tècniques amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, persones majors i persones amb limitacions temporals, implantar una cultura de disseny i facilitar la interacció social per tothom, impulsar la I+D en les matèries abans citades i oferir informació i assessorament. .

4. De qui depèn? CEAPAT depèn del Ministeri de Treball i Assumptes Socials

5. Explica quatre informacions que podem trobar a la web i que ens siguin útils.  Agenda: En aquest apartat es poden veure classificats per data, diferents activitats tals com: congresos, curses, conferències, seminaris, trobades, etc conten amb la promoció del Ceapat o guarden relació amb col·lectives i matèries objectes d’ actuació del centre.


 Centre documental: En aquesta secció pot trobar una descripció bibliogràfica dels documents i publicacions del Ceapat, en l'elaboració ha participat el centre, així com altres publicacions d'interès en els àmbits de la tecnologia de suport, l'accessibilitat integral i el disseny per a tots. Molts d'aquests documents s'ofereixen a text complet i en diferents formats (. Pdf. Doc. Html) També s'han inclòs en aquesta secció un capítol sobre normativa i la col·lecció completa del Butlletí del Ceapat. Accessibilitat o Accessibilitat universal o Accessibilitat en l'entorn o Edificació i urbanisme o Habitatge o Transport • Productes de Suport • Tecnologies de la Informació i la Comunicació o TIC en general o Sistemes de comunicació augmentativa o Accés a l'ordinador • Disseny per a Tothom • Discapacitat • Legislació o Legislació bàsica d'accessibilitat i productes de suport o Legislació bàsica d'accessibilitat a la informació i la comunicació o Legislació internacional o Desenvolupament de la Llei d'Igualtat d'Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal Habitatge


• Adaptació de l'habitatge a la població dependent: necessitats, solucions i costos • Obertura de portes de forma remota adequada a persones amb mobilitat reduïda • Crear llars accessibles • Guia informativa: obres i actuacions d'accessibilitat en comunitats de propietaris: règim legal • Els majors i la cambra de bany • Els majors i la cuina • Els majors i les zones d'estar • Els majors i la seva llar • Preguntes més freqüents sobre accessibilitat • Un bany a la meva mida. Lavabo: punts importants .  Serveis: Programes gratuïts com l’editor predictiu, teclat virtual.  Diferents catàlegs: En la web trobem diferents catàlegs on ens mostren aparells i noves tecnologies que faciliten la vida a persones amb diferents handicapés. 6. Catàleg de productes de recolzament:


7. Llistat de tipus d’ajuda (ISO12)  Cotxes amb agenollament : Vehicle accessible a persones amb c. r. - Va dirigit a persones amb cadira de rodes, que tenen diferents discapacitats. - Per augmentar la seva mobilitat. - És una reforma estructural del terra del vehicle amb una amplada i longitud optima per allotjar una cadira de rodes, rampa lliscant per les guies i assistida telescòpicament per solucionar el problema del pes i facilitar el seu ús.

 Cotxes de baixa velocitat Vehicle accesible a persones amb c. r. -Va dirigit a persones amb cadires de rodes que tenen diferents discapacitats però que mantenen la mobilitat als braços. -Ajuda a augmentar la seva mobilitat -Vehicle de gasolina de baixa velocitat (45 km/h), dissenyat per ser conduit des de la cadira de rodes (1plaça). El accés al vehicle es realitza per la porta del darrera, amb una solapa que s’acciona mitjançant un comandament a distancia. L’ancoratge de la cadira de rodes te un mecanisme automàtic que facilita l’entrada i la sortida del vehicle.


 Cotxes de baixa velocitat Va dirigit a persones amb discapacitats motrius, poden caminar però no distàncies llargues, usuaris de cadires de rodes. -Ajuda augmentar la seva mobilitat. -Vehicle de gasolina, baixa velocitat (50km/h), capacitat per a dos persones, disennyat per a ser conduit desde el seient, té dimensions reduïdes (1,80x1,10m). Els comandaments de la conducció al peu es poden adaptar a les mans.

 Vehicle motoritzat

Vehicle adaptat pel transport a llocs de difícil accés de persones amb problemes de mobilitat. Basa la seva mecànica en us de sistema de rodes d’oruga que li permet desplaçar-se per escales, dunes, neus i camins. De fàcil funcionament amb un operari.

CEAPAT  

Cataleg de recursos automovilistics per a persones amb diferents handicapes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you