Page 1


Diari El Pais de los Estudiantes  

Aquest es un diari que hem anat fent durant un temps entre 5 alumnes de la classe.

Diari El Pais de los Estudiantes  

Aquest es un diari que hem anat fent durant un temps entre 5 alumnes de la classe.