Page 1

FORUM Nordisk Nyhedsbrev

16 | Februar 2014

Indhold | Verden set fra vores side | Svejseforberedelse | 9900 Batch Controller | Ultrasonic controller | IM 250 stuksvejsemaskine | BĂŚredygtighed

16

1


Vedvarende energi

Naturgas

Klimaforandringer

Øget levestandard

Genanvendelse af ressourcer

Verden Set fra vores side Udfordringer

Verden af i dag giver os klare udfordringer. I takt med at verdensbefolkningen øges stiger behovet for vand og energi. Højere levestandard sætter yderligere pres på behovet for vand. Utidsvarende rørsystemer betyder tab af værdifuldt drikkevand. Desuden er det nødvendigt med effektive løsninger for at transportere aggressive medier og sikre vores miljø. Disse grundlæggende kendsgerninger viser hvordan vores verden er under forandring • 800 mio. mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand • I 2030 forventes der at være 3 mia. flere middelklasseforbrugere i verden • I 2030 vil behovet for rent vand være steget med hele 30 % • I 2050 vil 70 % af jordens befolkning bo i byen • Verdens befolkning vil stige med 2,5 mia. i 2050 til i alt 9 mia.

2


Forældet infrastruktur

Energibehov

Sikker transport af aggresive medier

Energibehov

Biobrændstof

Løsninger til morgendagens udfordringer

I lyset af disse globale problemstillinger giver vores unikke teknologi dig betydelige fordele. Med et omfattende produktsortiment af fittings, ventiler og automatik, sammen med den rette samlingsteknologi, arbejder vi sammen med dig for at finde den rette løsning. Når du har brug for et system som kræver den nyeste teknologi og de nyeste fremskridt i materialer, kan du regne med os og drage fordel fra vores omfattende knowhow. I dette nummer af FORUM kan du igen finde spændende information med produktnyheder indenfor svejsning af plast, præsentation af vores industriteknologi og vores arbejde i undergrunden, nyheder indenfor Batch Control, Ultra Sonic Flow & Level, en spændende prøvningsrapport fra Sverige, og til slut en opsummering af Georg Fischers nøgleprincipper i miljø- og bæredygtighed. Det er mit håb at du vil finde informationer der rammer dit arbejdsfelt og vi hører gerne fra dig når du vil vide mere eller møde os til præsentation af mulighederne. Vi ser frem til en spændende dialog om fremtiden. Kim Blicher, Adm. Direktør Georg Fischer Danmark 3


Svejseforberedelse – de vigtigste led i svejseprocessen

Stockholm Vatten VA AB er det største og mest tonegivende vandforsyningsselskab i Sverige. De har gennemført en hel del prøvninger igennem årene, og svejseprøven nedenfor viser præcis, at hvis man følger svejseforberedelserne korrekt så holder det! I forbindelse med introduktionen af en ny serie tilslutningsbøjler i PE100 SDR11 fra Georg Fischer, valgte Stockholm Vatten VA AB at give Swerea KIMAB opgaven at vurdere en tilslutningbøjle i d315-160. Tilslutningsbøjlen blev monteret af Stockholm Vatten VA AB på et PE100 rør af fabrikat KWH d315, SDR 11.

© Kari Kohvakka/Stockholm Vatten

Spørgsmålene kommer igen, år efter år. Skal man skrabe røret? Skal hele området skrabes? Hvor dybt skal man skrabe? Skal man anvende en kniv, lakskraber eller smergellærred? Skal man også rengøre svejseområdet? Hvad kan man springe over – og holder det ikke alligevel? Dengang som nu er svaret givet og ganske enkelt: Det går ikke at undlade nogen dele af svejseforberedelsen. Følg brugervejledningen – og gør man det rigtigt, så holder det!

Adnan Kovac, ledningstekniker på Stockholm Vatten

1

Prøvning af tilslutningsbøjle i aksial retning Prøvningen udførtes med en Schenk-Trebel trækprøvningsmaskine. I henhold til standarden skal prøvningen udføres til enten sadlen går løs eller til sadlen flekser således at griberne på værktøjet slipper sit greb. Se billede 1

Resultat

Swerea KIMAB, tidligere Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB er et svensk Forskningsinstitut, ejet af den svenska stat og industrien. Kontakt os hvis du ønsker at få rapporten tilsendt. Send en mail til: niels.holm@georgfischer.com, Markedschef, VVS og Forsyningsteknik

4

Tilslutningsbøjlen løsnede sig ikke fra røret. Kraften oversteg 50 kN inden bøjlen fleksede så griberne på værktøjet slap sit greb. Kraften for at opnå dette var så stor at gevindstængerne bøjedes. Se billede 2. Billede 3 viser de brudflader som opstod i forbindelse med den første prøvning. Begge brudfladerne efterviser en sejhed som betyder at der er særdeles god binding mellem tilslutningsbøjlen og røret i den aksiale retning. Læg især mærke til, at der kun er opstået en meget lille brudflade i forbindelse med prøvningen, hvilket viser at det er en meget stærk svejsning. Tilslutningsbøjlen løsnedes ikke eftersom, svejsningen til røret var for stærk

2

3


Prøvning af tilslutningsbøjlen i radial retning Ved denne prøvning sprang kæderne i trækprøvningen, se billede 4. Trækkraften var da oppe på ca. 55 kN. Brudfladen ved den radiale prøvning var ikke eksisterende og svejsningen virkede helt intakt. Kanten på sadlen, der hvor værktøjet havde været fastgjort, var knap nok bøjet da bruddet på kæden indtraf. Billede 5 viser kanten af svejsningen efter prøvningen. Svejsningen var helt intakt.

4

5

6

Lækagetest Billede 6 viser afgreningen fyldt med vand for at kontrollere om der er eventuelle lækager. Der sporedes ingen lækage på afgreningen ved denne test.

7 Analyse af svejsningen Opsavet tværsnit af den testede tilslutningsbøjle. Til venstre på billede 7 ses kanten som var påvirket af den axiale test. Bemærk at bruddet på denne del indtraf i PE sadlen på grund af fleksningen og ikke i svejsningen. Til højre ses kanten som blev påvirket af den radiale test. Ingen af de opsavede tværsnit viste det mindste tegn på en dårlig svejsning,

8

Konklusion Tilslutningsbøjlen opfylder de kriterier som kræves i ISO 13956:2010. Den uddybende undersøgelse hvor sadlens tæthed blev testet med vand, samt hvor sadlen blev opsavet og svejsningen undersøgt i både radial og aksial retning, efterviser en svejsning af meget høj kvalitet

9

Billede 8 og 9 viser skrabning af rørende før svejsning af el-muffe, henholdsvis skrabning med vor nye "vinduesskraber" som svejseforberedelse før svejsning af den nye tilslutningsbøjle. I begge tilfælde skrabes min. 0,2mm fra hele røroverfladen. Bemærk at spånen er ubrudt. Derefter skal svejseområdet rengøres med PE rensevæske. En god svejseforberedelse er nøglen til en god og fejlfri svejseforbindelse.

5


Infrastruktur Set i vores perspektiv Livet stopper aldrig. Verden er i konstant forandring. Infrastrukturen skal være i orden og driftsikker. Nedslidt infrastruktur fører til lækager. Vores pålidelige og sikre rørsystemer beskytter den personlige sikkerhed og miljø og bidrager til en stadigt stigende levestandard. Forældet infrastruktur i nogle af Vesteuropas byer er årsag til et enormt vandspild. For eksempel mister man i Storbritannien hver dag mere end 3,3 mia. liter vand - 20 % af den udpumpede mængde – på grund af lækager i rørsystemerne. Vandspildet ville dække det daglige behov for 21,5 mio. mennesker. Vores mangeårige erfaring og innovative produkter inden for vandforsyningssytemer kan hjælpe dig med at løse sådanne problemer som du møder i dit daglige arbejde

6


Fortsat i front med PE 100 fittingssystem i dimensioner op til 2000 mm I tæt samarbejde med vores kunder har vi udviklet moderne, modulære produkter til distribution i store dimensioner. Denne udvikling har primært været målrettet vandbehandling og vand- og gasforsyninger. Dette gælder med det nye ELGEF Plus sortiment for PE rørsystemer, med el-muffer op til d1200 og tilslutningsbøjler op til d2000 rør med afgreningerne op til d500. Det unikke modulære system garanterer sikker samling af komponenter og samtidig en enkel installation

Overgang til PE fra gamle systemer varetages af vores WAGA produkter Ældre rørsystemer i stål, eternit og støbejern erstattes med PE100 rør og ELGEF Plus. Udskiftning og reparation af det gamle rørsystem udføres med MULTI/JOINT koblinger fra DN50 til DN 2800. Over DN600 bygges koblingerne iht. kundens specifikationer.

7


Ny industriel segment-stuksvejsemaskine IM 250 Den er designet, kompakt og garanteret svejsbar IM 250, den nye industrielle segment-stuksvejsemaskine, indeholder løsninger der gør det nemmere at udføre stuksvejsning, have fokus på sikkerhed og sikre en perfekt svejsning. Maskinen er designet til optimalt svejsearbejde på byggepladsen. Grundmaskinen er opbygget på en vridningsstabil ramme hvorpå slæderne kører. Slæderne kan drejes 30° så man kan lave segmentsvejsninger.

Opspændingsværktøjet designet for rør d75-250 mm i klasse SDR 41 til SDR 11. En aftrækkermekanisme sikrer at spejlet fjernes fra røret efter opvarmningen. Det er udstyret med et lukkeværktøj med snaplås. 30° hældning af spændet gør det nemt tage de svejste emner ud. Laserskårne reduktionsringe som er designet til at være lette, tynde og nemme at skifte uden brug af skruer. Kan anvendes til alle typer GF fittings, incl. flangebøsninger op til d250. Slædens bevægelse styres af et let kørende håndhjul som sikrer en hurtig omskiftning. Et låsehåndtag fastholder trykket mellem rørene i svejsefasen. Rørstøtterne på slæden kan indstilles i længderetningen og endevendes efter behov. Svejsespejlet er PTFE coatet og har en konstruktion med meget jævn fordeling af varmen. Til visuel kontrol af temperaturen er der et termometer på spejlet. Høvlen drives af en kraftig motor, og er ergonomisk ophængt så det er nemt nå håndtaget med den indbyggede kontakt. Den er konstrueret til dobbelt– og enkeltsidet høvling uden interferens med opspændte rør og fittings. En micro-switch forhindrer utilsigtet start og en lås fastholder høvlen i arbejdet. Temperaturen er præcist og elektronisk styret og indstilles på regulatoren under dækslet.

8


IM 250

Nyh

ed!

9


Når idéer bliver til virklighed – vores procesforståelse er tryghed Vi interesserer os også for de små detaljer i dit rørsytem. Vores produkter er grundlaget for den overordnede drift. Rør, fittings, ventiler og øvrige komponenter skal kunne installeres sikkert og blive et pålideligt rørsystem i din proces. Ved at holde styr på detaljerne kan vi tilbyde et meget bredt sortiment som passer ind i de fleste installationer. Nu fortsætter vi produktudviklingen og introducerer nye løsninger i PE100 op til 2000 mm til kemi-, vand- og køleapplikationer. Vi har idag rør, fittings, ventiler, automation, måle-og reguleringsudsytr i PVC, PVC-C, ABS, PE100, PP-H, PP-N og PVDF mellem 6-2000 mm afhængig af materiale. Vi tilbyder samlingsteknikker til alle materialer og behov. Vi forstår processerne i industrien og kan altid tilbyde den optimale løsning til dine behov. Vi har idag en bred forståelse af processerne inden for vandbehandling, røggasrensning, renvandsinstallationer inden for elektronik- og life science industrien, bare for at nævne nogle eksempler. Vores tilgang gør os til den perfekte partner for dig når du skal vælge rørsystem til den næste investering.

10

Doseringskuglehane type 523

BCF svejsning af PVDF rør

Signet 9900 Transmitter til tavlemontage

3-vejs kuglehane type 543 med låsbar håndtag

Membranventil type DIASTAR Ten FC trykløs lukket

BCF Plus svejsemaskine til vulst og kærvfri svejsning


11


Signet 9900 transmitter* fås nu med doseringsfunktion – Batch-controller

Nyh

ed!

*(2. generation)

Georg Fischer har introduceret Signet 9900 transmitter generation II. Udover alle de funktioner den oprindelige havde, så har man nu yderligere inkluderet en Batch Controller doseringsfunktion Den nye Signet 9900 Transmitter (2. generation) understøtter en mængde forskellige sensorer som flow, pH / ORP, konduktivitet / ledningsevne, saltindhold, temperatur, tryk, niveau, og 4 til 20 mA-signaler, og nu også en doseringsfunktion med mange nye muligheder inden for sikkerhed, individuel tilpasning og information. Man kan vælge at købe en komplet 99001BC Batch Controller fra start eller helt enkelt konfigurere sin 9900 transmitter (generation II) med en batch- og relæmodul. Man får en doseringsfunktion som den vi tidligere har haft med Batch Controller 5600 (som nu udgår). Den nye version forstærker dermed 9900 transmitterens alsidighed, hvilket samtidig øger servicegraden og gør lagerføring nemmere.

9900 Transmitter Generation II.

Batch-modul

Eksempe: Når doseringen er færdig fra tank 1, kan det være signalet til at starte en ny dosering fra tank 2 eller til en ekstern tæller.

Relæ-modul

ULTRAFLOW U1000

Nyh

Flowsensor med ultralydsteknologi Georg Fischer introducerer nu en mere enkel ultralyds flowsensor til permanent montering på rør. To integrerede sensorer sender og modtager ultralydssignaler, og måler udbredelseshastigheden på lydbølgerne efter Time of Flight princippet. Sensoren udregner derefter den interne volumen. Kompakt, kraftig og pålidelig! U1000 er helt ideel til Georg Fischers plastrørsystem og den installeres hurtigt og nemt uden specialværktøj. Sensoren konfigureres ganske enkelt efter rørdimension og materiale. Typiske applikationer: • Ultrarent vand • Kølevand • Procesvand

12

ed!

Ultraflow U1000 monteret på rør med spændebånd uden indgreb i rørsystemet.

Indtast rørdimension og materiale. - Bekræft og klar!

Specifikationer

Værdier

Måleprincip

Ultralyd, Time of Flight

Flowhastighed

0,1 - 10 m/sek

Nøjagtighed

3% af målt værdi

Reaktionstid

< 500 ms

Rørdimension

d25 - 115 mm

Rørmateriale

PVC, PVC-C, ABS, PP, PE, PB, PVDF

Arbejdstemperatur

0 - 50 C

Forsyningsspænding

12 - 24 V DC

Output

4-20 mA, pulse


Ultralyd niveautransmitter 2260 og niveausensor 2270

Nyh

ed!

Georg Fischer introducerer den nye ultralyd niveautransmitter 2260 og den nye ultralyd niveausensor 2270. Målingen sker med ultralyd og sensoren har ingen kontakt med mediet. Teknikken er pålidelig og vedligeholdelsesfri. Målemetoden fungerer næsten for alle typer medier i både åbne og lukkede tanke og bassiner. Sensoren er enkel at montere og håndtere og give stabile og meget pålidelige måleresultater.

Niveausensoren har en række fordele: • Intelligent signalbearbejdning, pålidelige måleværdier også under turbulente forhold, damp eller fugt.

Genkendelse af fremmede objekter (Echo-Map). Systemet kan skelne mellem fremmede elementer og det faktiske niveau i tanken. Signaldæmpning blokerer uregelmæssige forstyrrelser. Sensorerne leveres i PP-H og PVDF hvilket gør dem særdeles modstandsdygtige og giver en lang levetid længere end f.eks. stål og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Display på 2260 Ultralyd Niveau-transmitter. Til venstre 2260 Ultralyd Niveau-transmitter og til højre 2270 Ultralyd Niveau-sensor. Øverst til højre på siden Niveau-transmitter med PP-H flange.

Specifikationer

Værdier

Måleområde

0.2-4m/ 0.25-6m/ 0.45-15m

Nøjagtighed

+/- 0.2% af måleværdi, +/- 0.05% af måleområde

Tilslutning

BSP, NPT-gevind eller flange (15m version)

Sensor-materiale

PP-H, PVDF

Temperatur

-30-90 °C

Forsyningsspænding

12-36 V DC

Output

4-20 mA, HART, relæ

Standarder & Godkendelser

CE, ATEX, RoHS

13


Under overfladen Bæredygtighed er den ansvarlige strategi for at bevare ressourcerne og øge effektiviteten. For os er bæredygtighed det logiske svar på vores langsigtede filosofi om innovation. Hvordan kan vi udvikle rørsystemer så de fungerer bedre i den moderne verden. Gennem en bæredygtig strategi for produktudvikling vil vi støtte og fremme state-of-the-art standarder i både industri og livsstil. Vores globale markedsstrategi, vores know-how og vores erfaring garanterer holdbarhed gennem afprøvede organisatoriske metoder. Planlagte transporter, lokale produktionsanlæg og specialister på plastrørsystemer og teknologi, bidrager til vores minimale miljøpåvirkning.

14

Dette er de vigtigste principper i vores miljø- og bæredygtighedsstrategi til produktudvikling


Bæredygtighed vokser med ansvarlighed Funktion og fordele • • • •

Skab effektive funktioner med så lille en miljøpåvirkning som muligt. Øg effektivitet; minimer energi- og materialeforbrug. Optimer levetid; udvikle pålidelige produkter med lang levetid. Interaktion med mediet; gennemtænk produktets renlighed, vibrationer og støj. • Sikkerhed; gennemtænk sikkerhedsaspekter for hele levetiden.

Materialetype, antal og struktur • Vælg passende materialer; favoriser materialer med lavt energiindhold og lavt ”carbon footprint”. Giv kunder rådgivning ved materialevalg. • Undgå farlige materialer; tilsikre anvendelighed, sikkerhed og bortskaffelse ved produktets ophør. • Fremme genanvendelse; tilsikre ikke-destruktiv demontering, simpel materialeseparering og genanvendelse. • Mindske vægt og størrelse; optimér materialemængden og minimér produktstørrelsen.

Produktion, emballage og distribution • Understøt energieffektiv produktion; optimér design til produktion, minimér udledning, energi- og ressourceforbrug. • Emballering og distribution; minimér energi-og ressourceforbrug under transport.

Information • Giv kunderne den nødvendige information for at tilsikre miljøvenlig og sikker anvendelse, samt opmuntre til genanvendelse.

15


Konkurrence

Hvor mange mennesker har idag ikke adgang til rent drikkesvand? 800 mio.

600 mio.

250 mio.

Den nye IM250 stuksvejsemaskine kan også segmentsvejse. Hvad er den maksimale segmentvinkel man kan udføre pr. svejsning? 2 x 30°

Total 30°

15°

Ved hvilken kraft bøjede gevindstængerne (svejsningen holdte) da tilslutningsbøjlen blev testet. ca. 10 kN (1 ton) ca. 30 kN (3 tons) ca. 50 kN (5 tons)

De rigtige svar på konkurrencen i nr. 15

Deltag i konkurrencen: Svar på spørgsmålene og fax kuponen med navn og adresse til Georg Fischer. Vinderne får direkte besked og offentliggøres i næste udgave af FORUM. Medarbejdere hos GF Piping Systems og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrerncen .

Præmier 1 stk. Swiss Chronograph

2 stk. GF Sweat-jakke

3 stk. GF-kniv Victorinox, 15 blade

Hvad hedder den nye doseringskuglehane?

- Type 523

På vores elektrosvejsefittings er der en label med bl.a. en QR-kode. Hvad står QR for?

- Quick Response

Hvilket år fejerede Georg Fischer sit 200 års jubilæum?

- 2002 Vindere i FORUM nr. 15: 1 stk. Digital kamera: Dennis Baad, CG Entreprise A/S, Danmark 1 stk. Swiss Chronograph: Jacob Lind, Brdr. Dahl, Danmark 1 stk. Swiss Chronograph: John Thurø Hansen, Brdr. Dahl, Danmark 4 stk. biobillet: Bente Pedersen, Silhorko-Eurowater A/S, Danmark 4 stk. biobillet: Flemming Bindslev, Krüger A/S, Danmark 4 stk. biobillet: Matti Kaikonen, Kymeu Vesi Oy, Finland

Udgivet af Georg Fischer A/S Malervej 4, 2630 Taastrup Tel. +45 70 22 19 75, Fax. +45 70 22 19 76 www.georgfischer.dk info.dk.ps @ georgfischer.com Georg Fischer AB Liljeholmsstranden 5, 117 43 Stockholm Tel. +46 8 506 77 555, Fax. +46 8 749 23 70 www.georgfischer.se info.se.ps @ georgfischer.com Georg Fischer AS Rudsletta 97, 1351 Rud Tel. +47 67 18 29 00, Fax. +47 67 13 92 92 www.georgfischer.no no.ps @ georgfischer.com Repræsentationskontor i Finland Georg Fischer AB Koivupuistontie 28, 01510 Vantaa Tel. +358 9 586 5825, Fax. +358 9 586 5829 www.georgfischer.fi info.fi.ps@georgfischer.com Redaktionel kontakt Jan Zaremba: jan.zaremba @ georgfischer.com Udgaver/Sprog 2-3 gange om året på dansk/norsk, svensk og finsk Oplag: 9.000 stk. Tidligere udgaver kan findes på vores hjemmeside Forsidebillede: Jorden set fra rummet

16

Bestillingsformular Fax formularen til det relevante kontor. Jeg ønsker følgende tilsendt: Industrikatalog - Bog nr. 3 Forsyningskatalog - Bog nr. 3 Info om IM 250 segment-stuksvejsemaskine Info om Signet 9900 Batch-Controller Info om Ultraflow U1000 Info om Ultralyd niveautransmitter 2260

Jeg ønsker at få tilsendt FORUM i fremtiden Send ovenstående til Firma: Att. Adresse Post nr. og By Telefon e-mail:

Gf forum 16 dansk 2014 web  

Georg Fischer A/S kundemagasin. Teknisk information om rørsystemer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you