Page 1


Med kunden i centrum Georg Fischer A/S er et datterselskab af den internationale industrikoncern Georg Fischer AG. Vi er ansvarlige for salg og markedsføring i Danmark, Island, Grønland og Færøerne af rørsystemer i plast og metal til industri, VVS samt vand- og gasforsyninger.

Kvalitetssikring ISO 9001 •

Kontrollen af en virksomheds overholdelse af kvalitetssikringssystemet (i henhold til ISO 9001), bliver udført af en uafhængig instans. Denne kontrol blev gennemført første gang hos Georg Fischer i 1993 af SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Dette system udvikler vi kontinuerligt for at optimere produktkvaliteten.

Akkrediteret Testlaboratorium SN EN 45001 •

Georg Fischer testlaboratorium i Schweiz er officielt akkrediteret i henhold til SN EN 45001. • Akkrediteringen gælder for komponenter til rørsystemer såsom rør, fittings, overgange, manuelle og automatiske ventiler og måleinstrumenter

Miljøledelse ISO 14001 - Pioneering Green Solutions • •

At tage hensyn til miljøet er idag en selvfølge og en naturlig del af Georg Fischers virksomhedsfilosofi. God planlægning i produktudviklingsfasen kan reducere eller ligefrem eliminere mange miljøbelastninger i produktets livscyklus. Vi er overbevist om at produkter som er udviklet på en miljørigtig måde også er i interesse for vore kunder. På vores hjemmeside har vi et helt afsnit hvor alle miljøspørgsmål behandles. Man kan f.eks. beregne den mulige CO2 besparelse for rørsystemer i plast sammenlignet med rørsystemer i metal.

Generelle leverings- og returneringsbetingelser •

Georg Fischer A/S salgs- og leveringsbetingelser er de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser aftalt mellem VVS Fabrikanterne og Rørforeningen.

Taastrup

Georg Fischer A/S Kontor og Serviceværksted i Taastrup, Lager i Jønkøping, Sverige.

Værksted

Kontorsadresse

Georg Fischer A/S Malervej 4, 2630 Taastrup

Telefon

70 22 19 75

Fax

70 22 19 76

Salgsafdeling

salg.dk.ps@georgfischer.com

Regnskabsafdeling finans.dk.ps@georgfischer.com

Jönköping

E-mail

info.dk.ps@georgfischer.com

Internet

www.georgfischer.dk

Se alle kontaktpersoner på hjemmesiden


Introduktion Produktkatalog Dette er den nye udgave af Georg Fischers Forsyningskatalog. For produktområdet Industri findes et separat katalog. Dette katalog og andet informationsmateriale kan bestilles på telefon 70 22 19 75. Alle produktinformationer findes også i elektronisk form på vores hjemmeside www. georgfischer.dk. FORUM

FORUM

Tre gange om året udkommer FORUM, som er vores nordiske nyhedsbrev. Her præsenteres de seneste nyheder fra Georg Fischer. FORUM kan bestilles via telefon eller vores hjemmeside, hvor du også kan downloade tidligere udgaver.

Nordisk Nyhedsbrev

13 | Juni 2011

13

Rådgivning Udover den omfattende produktinformation i dette produktkatalog, samt på vores hjemmeside, har vi en række interne og eksterne produktspecialister som står til rådighed. Foruden information om vore produkter kan vi rådgive om valg af rørsystem i forhold til medie, samt øvrige driftsbetingelser. Tag os med på råd fra starten af projektet. På vores hjemmeside finder du en opdateret oversigt over medarbejdere, komplet med navn, telefon-nr., e-mail og jobfunktion. Markedssegmenter Som nævnt ovenover findes al produktinformation også på vores hjemmeside. Derudover har vi også defineret en række markedssegmenter som vi har særlig fokus på. Disse er: Building Technology, Chemical Process Industry, Cooling, Life Science, Micro Electronics, Ship Building, Water & Gas Utilities, Water Treatment. Hvert af disse markedssegmenter bliver beskrevet omfattende på vores hjemmeside med interaktive installationseksempler - se nedenstående fra vores hjemmeside. Til hvert markedssegment har vi også udarbejdet en markedssegment-brochure som vi meget gerne fremsender.

Præsentation af markedssegment Kemisk industri (CPI) som viser GF produkter i et neutraliseringsanlæg.

Præsentation af ny pneumatisk membranventil DIASTAR.

DIASTAR Six i vores online-katalog.

Print-udgave af DIASTAR Six.

Indhold | Sikkerhed i alle led | Butterflyventil i DN600 | PE rørsystem i d1000 | Elektrosvejsemaskine med GPS | MULTI/JOINT® PE Adaptor | 1½ mio. trækfaste koblinger på 13 år


Indholdsfortegnelse

Hjælpeværktøj Tekniske kataloger - Planning Fundamentals Vi har samlet vores tekniske kompetence inden for Industri og Vandforsyning i to kataloger som vi gerne fremsender. Den samme information er også tilgængelig på vores hjemmeside sammen med brugervejledninger og sikkerhedsdatablade. Den vigtigste del af informationen findes også i det tekniske afsnit bagerst i dette katalog.

PE ELGEF Plus

Planning Fundamentals på vores hjemmeside. De ønskede informationer kan hentes som pdf-filer.

Tryk/temperatur-diagram og kemiskresistens for vores plastrør-systemer findes på hjemmesiden

PE Stuk-fittings (spidsende og korte)

27

PE Muffesvejsefittings

78

WAGA M/J Plus koblinger, anboringsbøjler og tilbehør

87

PRIMOFIT kompressionskoblinger Planning Fundamentals

CAD tegninger OEM kunder og andre som anvender CAD til projektering, kan gøre dette med vores CAD tegninger. Tegningerne kan hentes på vores hjemmeside eller fås på DVD.

Oversigt over CAD tegninger.

PVC kuglehane type 546 som CAD tegning.

Online katalog Informationerne i dette katalog findes også i vores online-katalog. Man kan søge på varenr., VVS-nr. eller tekst-søgning, f.eks. vinkel, muffe etc.

Sökning på PVC rördelar. Oversigt over online-katalog.

Søgning på PVC fittings.

Vinkel 90°.

Datablad for Vinkel 90°

1

123

Kobberværktøj 133 Polyrac og iJOINT kompressionsfittings

135

Signet måleudstyr

167

Elektrosvejsemaskiner og værktøj

171

Stuk- og muffesvejsemaskiner og værktøj

197

Tekniske data og vejledninger

259

Artikelindex 335

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Indholdsfortegnelse

PE ELGEF Plus

1

PE Stuk-fittings (spidsende og korte)

27

PE Muffesvejsefittings

78

WAGA M/J Plus koblinger, anboringsbøjler og tilbehør

87

PRIMOFIT kompressionskoblinger

123

Kobberværktøj

133

Polyrac og iJOINT kompressionsfittings

135

Signet måleudstyr

167

Elektrosvejsemaskiner og værktøj

171

Stuk- og muffesvejsemaskiner og værktøj

197

Tekniske data og vejledninger

259

Artikelindex

335

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


16LGH ‘3(UéU ‘

‘(/*()3OXV(OHNWURVYHMVHILWWLQJV ‘

‘(/*()3OXV$QERULQJVEéMOHURJ9HQWLOHU ‘

‘(/*()3OXVYHQWLOHU ‘

‘9HQWLOG×NVOHULSODVW ‘


 ‘

‘

‘

 

  'LPHQVLRQ',1 )DUYH5$/VRUW /×QJGHUÃ’P (JQHWWLOPXIIHVYHMVQLQJXGHQVWéWWHEéVQLQJ ,NNHHJQHWWLOVWXNVYHMVQLQJ 

>PP@

 

‘

‘

>PP@

‘

>PP@

‘ ‘

3) ‘

‘

‘

‘

  ! "  ! 

‘

‘

‘

 

‘

 

‘

‘

 

  0DWHULDOH3(SRO\HW\OHQ )DUYH5$/VRUW 'LPHQVLRQ',1 5éUO×QJGHPPHGJODWWHHQGHU )RUGLVVHWRGLPHQVLRQHUVNDODQYHQGHVVWéWWHEéVQLQJNRGHQU [ RJ [ WLOPXIIHVYHMVQLQJ

‘# 

$$ 

‘

‘

‘

>PP@

3) ‘

‘

‘

‘

‘ ‘         

          ‘

 %"  %  %&  %  "

 "  "!  "  "  "%  ""  "  "&  "  

   !     %

‘

  !

  !%

  !

  

  %

  "

  %

  

 

  !%

  

  "

  &

 !

 !!%

 !%

 !&

  %

  %%

 

‘

‘

‘

          

‘

>PP@ ‘

          

‘

‘

  0DWHULDOH3(SRO\HW\OHQ )DUYH5$/VRUW 'LPHQVLRQ',1 5éUO×QJGHPPHGJODWWHHQGHU 

# 

$$ 

‘

‘

‘

   

‘

   

   

 

  !    %  ">PP@ ‘

 & %

 & "

 & %

 & "

 &

 & !%

 & 

WDEHOIRUWV×WWHUSÖQ×VWHVLGH

 

 "

>PP@ ‘

‘

‘

          >PP@‘

‘

   

‘

>PP@

   


‘# 

$$ 

‘

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

     

‘

‘

     

     

‘

   &   !

 !  !!  !  !  !%  !"  !

‘

>PP@ ‘

 & "

 & &

 &!

 &!!%

 &!%

 &!&

 & %

 & %%

 &

 &%

 &%

‘

‘

     

‘

1

‘

>PP@

     

‘

‘

' (

  0DWHULDOH3( $QYHQGHVYHGGRJGPXIIHVYHMVQLQJIRUDWXQGJÖDWUéUHWNROODSVHUXQGHURS YDUPQLQJVRJVYHMVHSURFHVVHQ 

‘

>PP@

‘

‘

 

$$ 

‘

‘

  

‘

‘

" &% &" !

 &% &" !%

‘

‘>PP@

‘

‘

‘

‘

‘

 

!

!

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

>PP@

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

‘

‘

3) ‘

 ) *   /×QJGHUÒP 6ODJIDVWNDSSHUéU)DUYH‘VRUW 5LQJIRULQIRUPDWLRQRP‘OHYHULQJVWLG

‘

‘

#

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘

       

>PP@

‘

       

>EDU@

‘

  

+, 

‘

       

       ‘

‘

‘

& & & & & & & & & & & & & & 

! !& !

! % " & 

    -

‘

‘

& ! & !& & ! & 

& & ! & & 

‘
‘

 ) *  . /,0 ‘

‘

  /×QJGHUÃ’P 6ODJIDVWNDSSHUéU)DUYH‘VRUW 5LQJIRULQIRUPDWLRQRP‘OHYHULQJVWLG #

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)‘

     

>PP@

‘

     

>EDU@

‘

     

  

+, 

‘

‘

      ‘

& "! & "!& & "! & "

& " & " ! & " & " & " % & " " & " 

     

‘

‘

‘

& % & %& & % & %%

& %% & %%! & %% & %% & %%% & %%" & %%

‘


1

®

Modulsystem ELGEF Plus Mindre lager, øget fleksibilitet, flere varianter – kunne lyde som modsætninger? Ikke med ELGEF Plus Modulsystem. Så enkelt er det: Modulsystem: Bøjler

Anboringstee

Anboringsbøjle Kat. 53 131 400

Reduktion Kat. 53 90 16 eller muffe Kat. 53 91 16

Anboringsventil

Anboringsbøjle Kat. 53 131 000

Anboringsbøjle-sæt Kat. 53 132 400

Topanboringsventil Kat. 53 153 200

Topanboringsventilsæt Kat. 53 153 000

Blæreadaptor

m

ra g o r te ep m s e n vejs ste e t De ktros dulsy ele d mo me

Blærebøjle Kat. 53 149 000

Studs med fræser

Tilslutningsbøjle med fræser Kat. 53 131 200

Modulsystem: Overgangsfittings

Slutprop

Reparationsbøjle Kat. 53 130 000

Muffe Kat. 53 91 16

Overgangsmuffe med udv.-/indv. gevind Kat. 20 92 07/20 92 02

Overgangsbøjle, udv. gev.

Overgangsadaptor udv. gev.

Overgangsadaptor indv gev.

Reduktion Kat. 53 90 16

Overgangsreduktion med udv. gevind Kat. 20 92 07

Overgangsbøjle, indv. gev.

Overgang med udvendig eller indvendig gevind

Vinkel 90° Kat. 53 10 16

Overgangsvinkel 90° med udv.-/indv. gevind Kat. 20 10 07/20 10 02

Vinkel 45° Kat. 53 15 16

Overgangsvinkel 45° med udv.-/indv. gevind Kat. 20 15 07/20 15 02
 / ,4 5(

‘

‘

‘

6 557( +,* /4    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS )MHUQEDUWFHQWHUVWRS>PP@ ‘

   

‘

3) ‘

‘

‘

  

‘

‘

% % % % % %

‘

 " " "  " & "  "

 "

‘

 /( ‘

&

&

&

&

&

&

! ! ! ! ! !

 ! !" 

  % "

‘

   

‘

   

‘ 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

       >PP@

‘

‘‘

   

‘

>PP@

‘

‘

   

% % % % % % % % % % % % % %

‘

 " ! " "  " % " " "  " & "  "!

 "! "!! "! "! "!%

‘

‘

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 "   !"  " & ! !!" !% !& " %" 

‘

‘

       

‘

  

 

 /(

       

‘

‘

% % % % ‘

‘

 "" " "& "

‘

‘

‘

  

‘

‘

  

‘

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

>PP@

‘

‘

‘

  

‘

‘

>PP@ EDUYDQG .XQWLOYDQGLQVWDOODWLRQ PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

3)

‘

 /(

‘

‘‘

6 55   

‘>PP@

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS )MHUQEDUWFHQWHUVWRSRSWLOGRYHULQJHQFHQWHUVWRS

>PP@

‘

$$ 

6 55 ( +,* /4

‘

3)

 

‘

‘

       

‘

>PP@

‘

‘

       

‘


1

‘

6 55 

‘

‘

   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS GPHGIMHUQEDUFHQWHUVWRS>PP@ ‘

‘

3) ‘

‘

     

 

$$ 

‘

‘

% % % % % % % % % % % ‘

 &  & & &  &!

 &! &!! &! &! &!% &!" &!

‘

/( ‘

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

 " & ! !!" !% !& " %" % %

‘

‘

‘

>PP@

     

‘

‘

>PP@

     

‘

‘

     

‘

6 55 "    EDUYDQG .XQWLOYDQGLQVWDOODWLRQ PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘ 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 % && &!!%"

 % & &!!"

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

 

‘

‘

>PP@ ‘

 

‘

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

6 55     EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS VHSDUDWHVYHMVH]RQHU ,QVWDOODWLRQNXQPXOLJPHGWU\NSODGHV×W 

9HGJHQHUDWRUEUXJ2XWSXWSÖPLQN:DQEHIDOHV 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘ ‘

 % &!& &!!%%"

 % &! &!!%"

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

>PP@

‘ ‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

‘
‘

$/ 8 7( +,* /4   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘>PP@ ‘

   

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % % %

‘

 " " "  " & "  "

 "

‘

&

&

&

&

&

&

 !

 !" 

 %

 "

‘

   

‘

   

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

>PP@

   

‘9

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

3) ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

$/ 8   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘ 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

3) ‘

‘

   

‘

% % % % % %

‘

 " ! & &  & % &  & &

‘

‘

&

&

&

&

&

&

" "

" 

"

" !"

" "

" &

‘

‘

‘

   

‘

‘

   

‘9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

$/ 8    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU

‘ 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘ ‘

3) % & & "! % &! & "!!" % &! & "!% ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

‘

 

‘


1

‘

$/%8 7( +,* /4   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘>PP@ ‘

  

‘

‘

 

$$ 

‘

‘

% % % %

‘

 % " & % "  % "

 % "

‘

‘

 /( ‘

&

&

&

&  % "

‘

‘

  

‘

‘

  

‘

‘

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

>PP@

  

‘

‘9

‘

‘

>PP@

‘

  

‘

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

‘

‘

3) ‘

$/%8  

‘

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

% % % % % %

‘

 % " ! % & % &  % & % % &  % & &

‘

‘

&

&

&

&

&

&

& "

& 

&

& !"

& "

& &

‘

‘

‘

   

‘

‘

   

‘9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

‘

3) ‘

$/%8   

‘

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 % % & & &! % % &! & &!!" % % &! & &!% ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

‘

‘

3)
‘

; 8(7( +,* /4

‘

   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘>PP@ ‘

‘

3) ‘

   

‘

‘

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % % %

‘

! " " ! " ! " & ! " ! "

! "

‘

‘

&

&

&

&

&

&

! ! ! !" !

! ! % ! "

‘

‘

   

‘

‘

   

‘

‘9

‘

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; 8(  

Â&#x2018;

  EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

% % % % % %

Â&#x2018;

! " ! ! & ! & ! & % ! & ! & &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

! " ! ! ! !" ! " ! &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

; 8(    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) % ! & & !! % ! &! & !!!" % ! &! & !!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


1

Â&#x2018;

; 8 =    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

!  ! % !  !  ! 

! % ! "

! " ! " ! 

!  ! &

! &

>PP@

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

 !" & " " " % " &! ! ! !!" &!!" %!!" "!% &!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;9

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

      

     

Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 "  "

 " " "% "" "% "%! "%" "% "%&

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

!% !" !"

!%

! !" !% !" % !% % ! " !" " !% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     !

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS!

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

 /(

 /  

Â&#x2018;

! Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$  EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

      

 

 /7( +,* /4  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

% % % % %

Â&#x2018; Â&#x2018;

 & & & & &

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&

& " & & % & Â&#x2018; Â&#x2018;

!" !% ! !" ! " ! &

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018; Â&#x2018;

  !

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;
‘

 /

‘

‘

   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU!

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

>PP@

  

‘

‘

  

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % ‘

 &  & & &

 &

‘

‘

&

&

&

&

!"! !!!" !&!% !"!%

‘

‘

‘

  

‘

‘!

9

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

‘

  

>PP@

‘ ‘

  

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

‘

 7 55   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘>PP@ ‘

   

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % % %

‘

" " " " " " " & " " " "

" "

‘

&

&

&

&

&

&

 ! !" 

  % "

‘

   

‘

   

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

>PP@‘

‘

   

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

‘

‘

   

‘

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

   

  

‘

% % % % % %

‘

" ! " "  " % " " " &

‘

&

&

&

&

&

&

& " & & & !" & & &

‘

‘

   

‘

   

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

‘

   

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘

‘‘

 7 55

>PP@

3)

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /HYHUHVVRPV×WLQFO(/*()Ÿ3OXVPXIIH GGRJGHUVWDWWHVDILQ×VWHWD EHO‘

‘

 ‘

‘

‘

 7 55

>PP@

3)

‘

  

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % ‘

‘

" " " " " "!

" "!

‘

‘

&

&

&

&

 " ! !!" !%

‘

‘

‘

  

‘

‘

  ‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

  

>PP@

‘

‘

  

‘

>PP@

‘

‘

‘

  

‘


1

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

( 7 ,((, Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A  A A!  A A!  A A! A A! 

! ! " ! !  ! ! & ! ! & ! ! !& ! !  ! !  ! ! ! ! ! !

! ! 

! ! 

! ! ! ! ! ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"" !

&" !"

&"&

&"

&"% 

&"& 

&" 

&"% 

&"& %

&" %

&"% %

&" "

&"% "

&"% "

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>LQFK@

>, (0( 00) @6

( 7,((,)

>PP@

3)Â&#x2018;

   

)

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A A!  A A! 

! ! ! & ! ! ! ! ! !

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"!

&" 

&" %

&"! "

&" "

&" "

&"% "

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

(77' 7 /   EDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV ,QFOIODGSDNQLQJWLOYDQGLQVWDOODWLRQHU .7::5&JRGNHQGW

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

        

)

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A  A A!  A A!  A A!  A A! 

! ! 

 ! !  ! ! 

& ! ! & ! ! !& ! ! 

 ! !  ! ! ! ! ! !

! ! 

! ! 

! ! 

! ! ! ! ! ! !  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"% !"

&"% !"

&"%

&"%%

&"%"

&"% 

&"%% 

&"%" 

&"% %

&"%% %

&"%" %

&"% %

&"% "

&"%% "

&"%" "

&"% "

Â&#x2018;

        

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;
Â&#x2018;

>, (0( 00) @CH 5 C %J 6 ,((, Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@ Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

 A! A  A A! A! A! 

Â&#x2018;

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!! " !!  !! & !!  !!  !! 

!! ! !! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"" !

&" !"

&"&

&" 

&"& 

&"& %

&"& "

&"& "

Â&#x2018;9

>PP@ Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>, (0( 00) @ CH 5 C %J 6,((,) 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!! ! " !! ! !! ! & !! ! !! !

!! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&" !

&" !"

&"!

&" 

&" %

&"% "

Â&#x2018;9

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

& HK>%J 7LOUHSDUDWLRQDIYDQGOHGQLQJHU,WU\NOéVWLOVWDQG )RUKLQGUHUYDQGLQGWUÃ&#x2014;QJQLQJ,VYHMVHRPUÃ&#x2013;GHWYHGHOHNWURVYHMVHPXIIHU 3DVVHUWLODOOHHOHNWURVYHMVHPXIIHU .XQDQYHQGHOLJWLOUéUVHULHQ6'5 ,626 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

 A! A  A A! 

 

)0 0 ' (   

Â&#x2018;

>LQFK@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

3)

)

Â&#x2018;

      

 & & &% &" & && & 

 !   %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% !

% 

% %

% "

% %

% 

%

% !%

% "

% &

%!

%!!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;


1

 N' ( '4 ($ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N' ( '4 6'/,      EDUJDVEDUYDQG 0HGLQGE\JJHWERUWLODQERULQJDIUéUXQGHUWU\N .RPSOHWPHGXQGHUSDUW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /DQJVWXGV +Ã&#x2014;WWHWÃ&#x2014;WQHWPHG2ULQJL1%5>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

   

 !  !! ! !

Â&#x2018;

&" 

&" 

&"! 

&" %

&" %

&"! %

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

!

<

<

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

N' ( '4 6'/,      EDUJDVEDUYDQG 0HGLQGE\JJHWERUWLODQERULQJDIUéUXQGHUWU\N 2YHURJXQGHUSDUWLHW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /DQJVWXGV +Ã&#x2014;WWHWÃ&#x2014;WQHWPHG2ULQJL1%5

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

         

Â&#x2018;

         

 !  %! % % % "! " " " !  !  

Â&#x2018;

&%% "

&%" "

&% "

&%% 

&%" 

&% 

&%& 

&%%

&%"

&%

&%&

&%% !%

&%" !%

&% !%

&%& !%

&%% "

&%" "

&% "

&%& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

!

<

<

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;
Â&#x2018;

N' ( '4 7057 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    EDUJDVEDUYDQG .RPSOHWPHGXQGHUSDUW 2YHURJÂ&#x2018;XQGHUSDUWLHW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

 Â&#x2018;9HGYDOJDIÂ&#x2018;DQERULQJVWHHHOOHUWRSDQERULQJVYHQWLOVNDOPDQVLNUHVLJDWW\SHQNDQ DQYHQGHVÂ&#x2018;WLOGHQDNWXHOOHÂ&#x2018;UéUGLDPHWHURJ6'5YÃ&#x2014;UGL /HYHUHVXGHQXQGHUSDUWÂ&#x2018;PRQWHUHVÂ&#x2018;VRPWRSORDGPHGYÃ&#x2014;UNWéM 9HGYDOJDIDQERULQJVWHHHOOHUWRSDQERULQJVYHQWLOVNDOPDQVLNUHVLJDWW\SHQNDQDQ YHQGHVWLOGHQDNWXHOOHUéUGLDPHWHURJ6'5YÃ&#x2014;UGL  

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;  Â&#x2018;  Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

     

       

Â&#x2018;

       

   % "  &    !   % 

Â&#x2018;

&% "

&% "

&% 

&%

&% !"

&% 

&% "

&% &

&%!

&%!!"

&%!%

&%!&

&% "

&%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG 0HGLQGE\JJHWERUWLODQERULQJDIUéUXQGHUWU\N /DQJVWXGV +Ã&#x2014;WWHWÃ&#x2014;WQHWPHG2ULQJL1%5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LOÂ&#x2018;(/*()3OXVÂ&#x2018;DQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 Â&#x2018; 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 Â&#x2018; 7LOÂ&#x2018;(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

       >PP@

N' ( 0' ( '4

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    Â&#x2018;

!& %& !& % !& & !& "

!& &% !& !& !

Â&#x2018;

&" "

&" "

&" ! "

&" "

&" "

&" % "

&" " "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

!9

Q

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


1

Â&#x2018;

;)0' ( ,0' ( '4   EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 6SLQGHO6:JDUQLWXUHOHYVHSDUWVHQU /DQJVWXGV 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 !& " % &" !"  !& " " &" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

!9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;)0' ( ,0' ( '4    EDUJDVEDUYDQG 0HGLQWHJUHUHWIUÃ&#x2014;VHU & WLODQERULQJDIUéUOHGQLQJVRPVWÃ&#x2013;UXQGHUWU\N 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 6SLQGHO6:JDUQLWXUHOHYVHSDUWVHQU /DQJVWXGV Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;

 !& &" % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

>PP@

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

>PP@ Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

R( Â&#x2018;

 6\VWHP& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

K'.(( (0 )0' ( ,  7LO(/*()3OXVWRSDQERULQJVYHQWLOHU 3DVVHUWLODQGUHIDEULNDWHUDIVWLNOHGQLQJVYHQWLOHU $9.+$:/('DQIRVV,VLIOR

 )MHGHUV\VWHPLWHOHVNRSHQKHGVLNUHUJDUQLWXUHQVSRVLWLRQ 7HOHVNRSVWDQJHUYDUPWJDOYDQLVHUHW 4XLFNNREOLQJUXVWIULWVWÃ&#x2013;OPHGLQGE\JJHWVWLIW7HOHVNRSJDUQLWXUHQNOLNNHVSÃ&#x2013;YHQWLOHQ RJGHPRQWHUHVXGHQEUXJDIYÃ&#x2014;UNWéM .DSSHUéUL333(PHGVPXGVWÃ&#x2014;W\GHUUéURJVDQGWÃ&#x2014;WEXQGVNLYH 7RSPHGYLQJHGHUSDVVHULYHQWLOGÃ&#x2014;NVHO '.XGJDYH

Â&#x2018;

3)

 */( 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>P@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

" % " %  " % % " % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

%!"

%!" !% %!" %

%!"!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;
Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

( 7 ,((, Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

$$ 

/(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A ! ! ! &" " A! ! ! &"% " ! ! &"% " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

( 7,((,) 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>LQFK@

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018; Â&#x2018;

)

 

$$ 

/(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A A! 

Â&#x2018;

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"! "

&" "

&" "

&"% "

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

(77' 7 /   EDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV ,QFOIODGSDNQLQJWLOYDQGLQVWDOODWLRQHU .7::5&JRGNHQGW

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

)

 

$$ 

/(

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018; Â&#x2018;

! ! ! ! ! ! !  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"% "

&"%% "

&"%" "

&"% "

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG 7LOVOXWQLQJVEéMOHNRPSOHWLQFOXQGHUSDUWRJVNUXHU (NVWUDIDVWJéULQJPHGVQDSOXNQLQJ 6YHMVHDIJDQJPHGLQWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéM 0RGVWDQGVWUÃ&#x2013;GHQHUÂ&#x2018;EHVN\WWHWPRGPHGLHNRQWDNW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /HYHUHVXGHQXQGHUSDUW5éUILNVHULQJPHGPRQWDJHYÃ&#x2014;UNWéM YDUHQU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;    

>PP@

      

 

$$ 

 /(

<

R

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

      

%

 %

% % !

% ! %

% % 

% % % %

% % % %

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

  

>PP@

; ( '4

>PP@

Â&#x2018;

 A A! 

>PP@

&"

&"%

&" !"

&"% !"

&" 

&"% 

&" "

&"% "

&"" "

&" &

&"% &

&"" &

&"!

Â&#x2018;

      

      

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

      


Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 /(

<

R

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    Â&#x2018;

    

% "

% " % " % 

% % % &

% &

Â&#x2018;

&"%!

&""!

&"!!"

&"%!!"

&""!!"

&"!%

&"%!%

&""!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

1

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; ( '4;)0     EDUJDVEDUYDQG 0RQWHUHVPHG7RSORDGYÃ&#x2014;UNWéM 6YHMVHDIJDQJPHGLQWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéM 0RGVWDQGVWUÃ&#x2013;GHQHUÂ&#x2018;EHVN\WWHWPRGPHGLHNRQWDNW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ 

Â&#x2018;

>PP@

3)

 

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

      

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      Â&#x2018;

      

%!& %!

%! % %

% % ! %

% % % % "

% "

Â&#x2018;

&" !&

&" !&

&"!!&

&" %"

&" %"

&"! %"

&" %

&" %

&"!%

&" "

&" "

&"!"

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

<

R

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

 * /( '4T!$   

Â&#x2018;

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG ,4 )*(!, PPVWLN $QYHQGHVVRPWÃ&#x2014;WQLQJVEéMOHPHG3(UHSDUDWLRQVSURSSHU YDUHQURJ RJVRPIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJDIUéUHIWHUVDPPHQNOHPQLQJ $QYHQGPRQWDJHWYLQJH YDUHQU WLOLQVWDOODWLRQ 

 

$$ 

 /(

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

     

     

Â&#x2018;

 !  ! ! !  !  ! % ! " !  !  !  !  ! !

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

" " % " " " " " " " !" " " " & "! "!!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;
‘

R* 00) 77

() )   EDUJDVEDUYDQG )RU(/*()Ÿ3OXV$QERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 7LOKRYHGGLPHQVLRQGRJGPPDQEHIDOHUYLPD[DQERULQJVGLDPHWHUSÖG PP

 ‘

‘

>PP@ ‘

‘

 

‘

)

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>LQFK@

‘

 A! !& ! &""& " A! !& ! &"" "

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

 

‘

‘

>PP@

 

Q

>PP@

‘

‘

‘

 

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

‘

9

 

‘

‘

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

R* 00)     EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()Ÿ3OXVDQERULQJVEéMOHU‘GUéU6'5 3(EO×UHDGDSWRULQGVDWVG 3URSPHG1%5‘JXPPLW×WQLQJ 393RPOéEHU 7LOKRYHGGLPHQVLRQGRJGPPDQEHIDOHUYLPD[DQERULQJVGLDPHWHUSÖG PP>PP@ ‘

‘ 

>LQFK@ ‘‘

$$ 

‘

 /(

‘

‘

 A !& ! &" & " ‘

‘

‘

‘

‘

‘‘‘>PP@

>PP@

‘‘

‘9

‘

>PP@ ‘

‘‘‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘>PP@

‘

‘

3)‘

‘

‘ EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH‘GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH‘GPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH‘GPPUéU6'5

‘

‘

‘

 75 *   

‘

‘

  

$$ 

 /(

!

Q

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 !& !! &" ! "  !& !

&" " ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

‘

 

‘


1

‘

-00) 7,((,)

‘

‘

   

& HK>%J EDUJDVEDUYDQG 7LOVOXWQLQJWLOSODVWHOOHUPHWDOJHYLQG )RUVW×UNQLQJVULQJUXVWIULWVWÖO $

7LO(/*()Ÿ3OXVDQERULQJVEéMOHU‘GUéU6'5 ,QGYHQGLJJHYLQG5S 3(6'5>PP@ ‘

‘

 

)

 

$$ 

/(‘

‘

‘

‘

‘

>LQFK@

‘

 A! !& !% &" " A! !& " &" % ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

/ ,4 +*   EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()Ÿ3OXVDQERULQJVEéMOH SDVVHUWLODOOHDQERULQJVEéMOHUW\SH0RQREORFGPPRJDOOHDQERULQJV WHHPHGDIJDQJGGGRJGPP SDVVHUWLODOOHDQERULQJVWHHUPHGDIJDQJGPP 

>PP@ ‘

‘

3)

‘ ‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

 !& %

&"! %"  !& % &"! " ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 

‘

‘
 , Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / (+0    ,626

EDUJDVEDUYDQG GGLKHQKROGWLO'9*:*: GWLOGPPOHYHUHVPHGEXQGSODGHRJVWURSSH G ERULQJVGLDPHWHU 0HGKHQV\QWLOWU\NWULQRJDQYHQGHOVHVNDOORNDOHVWDQGDUGHURJIRURUGQLQJHURYHUKRO GHV 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

       Â&#x2018;

! " ! ! & ! !

! ! ! ! !  

 !   %

Â&#x2018;

 % !

 % !% % ! % 

 % %

 % " % % % 

 % 

 % !% % "

 % &

 % !

 % !!%

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

<

<Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

 05 )* ( ,U5 ' U 

 ,626

 EDUJDVEDUYDQG G ERULQJVGLDPHWHU

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

<

<Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 *( - ) / (+0     

7LO(/*()3OXVNXJOHKDQHGGPP 6SLQGHOIRUOÃ&#x2014;QJHULKW'9*:*. 6SLQGHOILUNDQWWLOVOXWQLQJ[PPWLOG 6SLQGHOILUNDQWWLOVOXWQLQJ[PPWLOG .RQWLQXHUOLJMXVWHUEDURJVHOYEÃ&#x2014;UHQGH 7UÃ&#x2014;NIDVWRJVLNUHWPRGLQGWUÃ&#x2014;QJHQDIMRUGRJVDQG 9DUPWJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;OVSLQGHO 3(EHVN\WWHOVHVUéURJ3(FHQWUHULQJVKÃ&#x2014;WWHPHGWÃ&#x2014;WQLQJ ,QNOXVLYVSOLWLUXVWIULVWÃ&#x2013;O 0RPHQWPD[1P

-

 */( >P@

>P@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3)   

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % "  &% &" &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&

 %& 

 %&!%

 %&

 %& 

 %&%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


1

Â&#x2018;

K'.(( (0  / (+0 7LO(/*()3OXVNXJOHKDQHGPP 7LO(/*()3OXVNXJOHKDQHIXOGERULQJGPPRJGPP .RQWLQXHUOLJMXVWHUEDURJVHOYEÃ&#x2014;UHQGH 7UÃ&#x2014;NIDVWRJVLNUHWPRGLQGWUÃ&#x2014;QJHQDIMRUGRJVDQG 9DUPWJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;OVSLQGHO 3(EHVN\WWHOVHVUéURJ3(FHQWUHULQJVKÃ&#x2014;WWHPHGWÃ&#x2014;WQLQJ 3RO\JRQEéVQLQJLJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;O 3(IRULQJSDVVHUWLODOOHGLPHQVLRQHU 0RPHQWPD[1P

    

-

 */( 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

>P@

Â&#x2018;

   

  % %!" 

  " %!" &

  %!" !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 '4( ( )UHPVWLOOHWDIÂ&#x2018;39& 3DVVHUWLODOOHGLPHQVLRQHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

*( 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

  &! &%&&!  & &%&&  & &%&&

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 (+0.)%"NR 7 / ,4  0(

  0HGXQLRQIRUHQNHOLQVWDOODWLRQRJGHPRQWHULQJ .XJOHWÃ&#x2014;WQLQJDI37)( ,QWHJUHUHWJHYLQGEéVQLQJWLOIDVWJéUHOVHDIYHQWLO ,QGE\JQLQJPÃ&#x2013;OWLOVOXWQLQJVGHOHRJXQLRQHU///7)0'PHGW\SH >) 9HQWLOLQGLYLGXHONRQILJXUHUEDU VHUHVHUYHGHOVRYHUVLJW

 0XOWLIXQNWLRQVPRGXOPHGLQWHJUHUHWWLOEDJHPHOGHU 3QHXPDWLVNHOOHUHOHNWULVNDNWXDWRUIUDÂ&#x2018;*) 

#

# /,-,* 6 HV)W '0 J 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

>OPLQ@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

&

 !& ! &

 !& &

 % &

 % ! &

 % &

 % &

 % !" &

 % ! &

 % !&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

<

<

<!

!%

"

6* 7

 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A  A A!  A! 

Â&#x2018;
$*/ )0 Â&#x2018;

- -!

*/ )+0 (+,( ,  0DWHULDOHKXV*ODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHWSRO\HVWHU 0DWHULDOHOÃ&#x2013;JVWéEHMHUQ*-/LKW(1 &RDWLQJVRUWIDUYH PLNURLKW,62

 /Ã&#x2013;JLQGHKROGHUWHNVWLQGOÃ&#x2014;J*)RJHNVWUDÂ&#x2018;VRPRSWLRQ 7HPS¡&¡& 6WDWLVNEHODVWQLQJN1WLPHU 1(1

 )DOGWHVWLQJHQVNDGHHIWHUORGUHWIDOGSÃ&#x2013;PHWHU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;.)

R / , 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J PHGVRUWLQGOÃ&#x2014;JXGHQVNULIW !% %"!! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;.)

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J [[ /[%[+

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$- &%-!%

*/ )+0 (+,( ,  0DWHULDOHKXV*ODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHWSRO\HVWHU 0DWHULDOHOÃ&#x2013;JVWéEHMHUQ*-/LKW(1 &RDWLQJVRUWIDUYH PLNURLKW,62

 /Ã&#x2013;JLQGHKROGHUWHNVWLQGOÃ&#x2014;J*)RJHNVWUDÂ&#x2018;VRPRSWLRQ 7HPS¡&¡& 6WDWLVNEHODVWQLQJN1WLPHU 1(1

 )DOGWHVWLQJHQVNDGHHIWHUORGUHWIDOGSÃ&#x2013;PHWHU ;.)

R / , 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J PHGVRUWLQGOÃ&#x2014;JXGHQWHNVW !% ! %"! &% %3XQGHUODJVSODGH IRUSHUPDQHQWSODFHULQJ !% %"! &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;.)

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J [[ /[%[+

%3XQGHUODJVSODGH XGYHQGLJ[PPLQGYHQGLJ[PP Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R! - -!% */ ' 0+0(

/., 5 .( -(+,(  0DWHULDOHKXV*ODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHWSRO\HVWHU 0DWHULDOHOÃ&#x2013;JVWéEHMHUQ*-/LKW(1 &RDWLQJVRUWIDUYH PLNURLKW,62

 /Ã&#x2013;JLQGHKROGHUWHNVWLQGOÃ&#x2014;J*)RJHNVWUDÂ&#x2018;VRPRSWLRQ 7HPS¡&¡& 6WDWLVNEHODVWQLQJN1WLPHU 1(1

 )DOGWHVWLQJHQVNDGHHIWHUORGUHWIDOGSÃ&#x2013;PHWHU ;.)

R / , 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J PHGVRUWLQGOÃ&#x2014;JXGHQWHNVW !% %"! 

%3XQGHUODJVSODGH IRUSHUPDQHQWSODFHULQJ !% %"!&

25 VWDEHOEDUPRQWDJHSODGH !% & %"!&

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

;.)

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J [[ /[%[+

%3XQGHUODJVSODGH XGYHQGLJ[PPLQGYHQGLJ[PP 25 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)( H /- )  /-/ 7 55J 6LGH Â&#x2018;6SLGVHQGHILWWLQJVL3( Â&#x2018;

Â&#x2018;6WXNVYHMVHILWWLQJV3( Â&#x2018;

Â&#x2018;0XIIHVYHMVHILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;*HYLQGILWWLQJVWLOPXIIHVYHMVQLQJ3( Â&#x2018;2


) 5( 

Â&#x2018;

$/ 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 

" 

 

& 

 

  !    %  "   &   !

 !! 

!

Â&#x2018;

& !

& !"

& 

& 

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

$/ 8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&!&! 

&!! 

&!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 

 !"

 

 "

 &

 !

 !!"

 !%

 !&

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/%8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

% % % % % % % % % % % % % %

 % 

" % 

 % 

& % 

 % 

 %  % ! %  %  % % % " %  % & % 

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH ! !" 

  % " "   !"  " & !

Â&#x2018;

       

       

>PP@

       

>PP@

       

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       


Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;

 % !

 % ! % !! % !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;

&

&

&

&

!!" !% !& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  >PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/%8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 % & % &  % & % % & " % &  % & & % &  % &!

 % &! % &!! % &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;  !"  " & ! !!" !% !& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

$/ 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! & !  ! 

 !  ! ! !  !  ! % ! " !  ! & !  ! !

 ! ! ! !! ! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

& 

& 

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;
Â&#x2018;

$/ 8

  6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 ! & ! &  ! & % ! & " ! &  ! & & ! &  ! &!

 ! &! ! &!! ! &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 

 !"

 

 "

 &

 !

 !!"

 !%

 !&

 "

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/ %8.)

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3)        

% % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

&  

  

   !      %  "    &    !

  !  !!  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


Â&#x2018;

$/ %8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 &  &  & %  & "  &  & &  &  &!

 &!  &!!  &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

R4( 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

"  &  

 

 ! 

 

 

 % 

 " 

 

 & 

 

 ! ! 

 !! 

 ! 

 ! 

 !% 

 !" 

 ! 

 !& 

 ! Â&#x2018;

& " !

& " !"

& "

& " 

& " %

& " "

& " "

& " 

& "

& " !"

& " 

& " "

& " &

& "!

& "!!"

& "!%

& "!&

& %"

& 

& %

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;
Â&#x2018;

R4( 8

  6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

      Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&!&! 

&!! 

&! 

&! 

&!% 

&!" 

&! 

&!& 

&! 

&&

Â&#x2018;

 " 

 "

 " !"

 " 

 " "

 " &

 "!

 "!!"

 !%

 !&

 "

 %"

 

 %

 %

 %"

 "

 

 &

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

R4( 8

   6SLGVHQGH .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 6HJPHQWVYHMVW 6HJPHQWVYHMVWHILWWLQJVKDUHQGULIWVWU\NUHGXFHULQJVIDNWRUSÃ&#x2013; EDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;!!

! 

!!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

R4(" 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % %

 

&  

  

   !      %  "    &    !

  !  !!  !

&!

&! 

&! %

&! "

&! "

&! 

&!

&! !"

&! 

&! "

&! &

&!!

&!!!"

&!!%

&!!&

&! "

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

        

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

        

Â&#x2018;


Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % Â&#x2018;

  !  !%  !"  !  !&  !

Â&#x2018;

&! %"

&!

&!%

&!%

&!%"

&!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R4(" 8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 &  &  & %  & "  &  & &  &  &!

 &!  &!!  &!  &!  &!%  &!"  &!  &!&  &!

Â&#x2018;

! 

!

! !"

! 

! "

! &

!!

!!!"

!!%

!!&

! "

! %"

!

!%

!%

!%"

!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

R4(%8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 % 

& % 

 % 

 %  % ! %  %  % % % " %  % & %  % !

 % ! % !! % ! % ! % !% % !" % ! % !& % !

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&  % " "   !"  " & ! !!" !% !& " %" % % %" "

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;
Â&#x2018;

R4(%8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 % & % &  % & % % & " % &  % & & % &  % &!

 % &! % &!! % &! % &! % &!% % &!" % &! % &!& % &!

Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;  !"  " & ! !!" !% !& " %" % % %" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

R4(%8

 @ "  6SLGVHQGH .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 6HJPHQWVYHMVW 6HJPHQWVYHMVWHILWWLQJVKDUHQGULIWVWU\NUHGXFHULQJVIDNWRUSÃ&#x2013; EDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)  

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;

! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%%

%%&

%%

%%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;


Â&#x2018;

R4( 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 " 

& " 

 " 

 "  " ! "  "  " % " " "  " & "  " !

 " ! " !! " ! " ! " !% " !" " ! " !& " !

Â&#x2018;

&

& 

& %

& "

& "

& 

&

& !"

& 

& "

& &

&!

&!!"

&!%

&!&

& "

& %"

&

&%

&%

&%"

&"

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

R4( 8

  6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " & " &  " & % " & " " &  " & & " &  " &!

 " &! " &!! " &! " &! " &!% " &!" " &! " &!& " &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !"

 

 "

 &

!

!!"

!%

!&

 "

 %"%

%

%"

"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

R4(!!8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 & 

& & 

 & 

 &  & ! &  &  & % & " &  & & &  & !

 & ! & !! & ! & ! & !% & !" & ! & !& & !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

R4(!!8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)        

% % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & & & &  & & % & & " & &  & & & & &  & &!

 & &! & &!! & &! & &! & &!% & &!" & &! & &!& & &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;


Â&#x2018;

R4( 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 

&  

  

   !      %  "    &    !

  !  !!  !  !  !%  !"  !  !&  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

R4( 8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;

 &  &  & %  & "  &  & &  &  &!

 &!  &!!  &!  &!  &!%  &!"  &!  &!&  &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

; 8(

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 0HGSÃ&#x2013;VYHMVWHUéU 6HJPHQWVYHMVWRJIRUVWÃ&#x2014;UNHW ,QJHQWU\NUHGXNWLRQVIDNWRU 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

! 

" ! 

 ! 

& ! 

 ! 

! ! ! ! !  ! % ! " !  ! & !  ! !

! 

!

 ! !!

 !

 % !

 " !

 !

 & !

 ! !

! !

Â&#x2018;

& !

& !"

& 

& 

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

& %"

& 

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

; 8(

 @ "  GG3) GG3) GG3) 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;

6HJPHQWVYHMVWRJIRUVWÃ&#x2014;UNHW 0HGSÃ&#x2013;VYHMVWHUéU ,QJHQWU\NUHGXNWLRQVIDNWRU

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

        Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

!

& !

& !

& % !

& " !

& !

& & !

& !

&!

!

&! !

& ! !

&

!

& !

& % !

& " !

& !

& & !

& ! !

! !

Â&#x2018;

 

 

 !"

 

 "

 &

 !

 !!"

 !%

 !&

 "

 %"

 

 %

 %

 %"

 "

 

 &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;


Â&#x2018;

;%8(

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

!

 

% !% % !% ! % !% % !% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

& "

& "

& "

& 

&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

2

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;%8(

 @ " EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 % !% "

  % !% " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

; 8 = 

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG  

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

                 

>PP@

Â&#x2018;

                 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

!  ! % ! " !  ! ! ! ! ! 

! !& ! ! ! ! & ! 

!  ! % ! " !  !  ! %

! & !  !  ! % ! " !  ! 

!  ! ! !  ! & !  ! % ! %! ! % ! %

Â&#x2018;

& ! "

& % "

& "

& ! "

& 

& 

& ! 

& 

& 

& !

& !"

& ! !"

& "

& " "

& % "

& "

& " &

& % &

& ! &

& !

& !

& "!

& !

& !!"

& &!!"

& !!"

& !!"

& !!"

& &!%

& %!%

&! !%

& !%

& !%

& !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                 

Â&#x2018;

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

; 8 = 7)C ,4  / 

 EDUJDVEDUYDQG  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

>PP@

            

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

! 

! ! 

! 

 ! 

% ! " ! 

! ! !  ! &

! & ! &! ! " ! & ! &% ! &" ! & ! & ! 

!  ! ! !  !  ! % ! " ! 

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

            

            

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

            

>PP@

            

>PP@

            

>PP@

            

>PP@

            

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

            

                 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

% % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

! & !  ! 

! ! ! ! 

!  ! % ! " !  ! & !  ! 

! ! ! ! !  ! %

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

2

Â&#x2018;

; 8 = 

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG  

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

! &! !

&! !

&

!

&!& !

& !

& ! !

& !

& !

& % !

& " !

& !

& !

& & ! & ! & ! &% ! &" !

& !

&

!

& !

&! !

& ! && ! & !

&% !

&%! !

&% !

&%

Â&#x2018;

 

 

 ! 

 

 

 !

 ! !"

 "

 " "

 % "

 "

 " &

 ! &

 !

 !

 "!

 !

 !!"

 &!!"

 !!"

 !!"

 !!"

 &!%

 %!%

! "

 "

 "

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

              

Â&#x2018;

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

        
Â&#x2018;

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

      

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

; 8 = 7)C ,4  /X EDUJDVEDUYDQG Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

                

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

!

& !

&

!

& !

& ! !

&!! !

&! !

&! !

&!% !

&!" !

&! !

&% !

&" !

& !

&& !

& !

&%

!

&%% !

&%" !

&% !

&%& !

&% !

&"

!

&" !

&"! !

&" !

&" !

&"% !

&"" !

&" !

&"& !

&" !

&

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG Â&#x2018;

       

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

% % % % % % % % % % % % %

 &  !   &   "  %%  %  %  %!  "

 %  %&

&! !"

&!%

&!

&!" 

&!% 

&! 

&! %

&!" %

&!% %

&! %

&!" "

&!% "

&! "

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

                

9

>PP@

 />PP@

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

      

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@>PP@ Â&#x2018;

      

 Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 "  "  "%  !   

 &   "  &  &!  &  &

 &"  &  &  &%  &&  

 &  !      % 

 ""  !   "  "  %   

 "& 

 

!  &   

 

   

%  !    %  "   &   !

 !!  !  !%  !"  !  ! 

   

    %   %

Â&#x2018;

&!" "

&!% "

&! "

&!" 

&!% 

&! 

&!"

&!%

&!

&! !"

&!" !"

&!% !"

&! !"

&! 

&!" 

&!% 

&! 

&! "

&!" "

&!% "

&! "

&!& &

&! &

&!" &

&!% &

&! &

&!"!

&!%!

&!!

&!!!"

&!"!!"

&!%!!"

&!!!"

&!!%

&!"!%

&!%!%

&!!%

&!" "

&!%!&

&!!&

&! "

&!" "

&!% "

&! "

&!" %"

&!% %"

&! %"

&!"

&!%

&!

&!%

&!"%

&!%%

&!%

&!%

&!"%

&!%%

&!%

&!%"

&!"%"

&!%%"

&!%"

&!"

&!""

&!%"

&!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                 

Â&#x2018;

                                 

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

                                 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 /

 @ " Â&#x2018;

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                   

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                                  

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %&! 

&& 

&" 

&&! 

&& 

&&&&" 

&& 

&& 

&&% 

&&& 

&&& 

& 

& 

& 

& 

&% 

& ! 

&"" 

&! 

& 

&" 

&" 

&% 

& 

&&"& 

& 

& ! 

&& 

& 

&& 

& 

& % 

& " 

& & 

& 

&& 

& ! 

& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&!&! 

&!! 

&! 

&! 

&!% 

&!" 

&! 

&!& 

&! 

& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH!% 

! 

!"

!

! !"

!% !"

! !"

! 

!" 

!% 

! 

! "

!" "

!% "

! "

!& &

! &

!" &

!% &

! &

!"!

!%!

!!

!!!"

!"!!"

!%!!"

!!!"

!!%

!"!%

!%!%

!!%

!"!&

!%!&

!!&

! "

!" "

!% "

! "

!" %"

!% %"

! %"

!"

!%

!

!%

!"%

!%%

!%

!%

!"%

!%%

!%

!%"

!"%"

!%%"

!%"

!"

!""

!%"

!"

!"

!%

!

!"&

!%&

!&

!"

!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                  

Â&#x2018;

                                  


Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  >PP@ Â&#x2018;

                                  

>PP@

Â&#x2018;

  

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;& 

&! 

& 

&

Â&#x2018;

!

!"

!%

!9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                                  

>PP@

                                  

>PP@

                                  

>PP@

                                  

>PP@

                                  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                                  

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                  

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

 ) )

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG R7* / )UHPVWLOOHWDIGUHMHWHPQH

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

          Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

" 

" " 

 " 

& " 

 " 

" " ! " "  " % " " "  " & "  " !

" ! " !! " ! " ! " !% " !" " ! " !& " !

Â&#x2018;

&& !

&& !"

&&

&& 

&& %

&& "

&& "

&& 

&&

&& !"

&& 

&& "

&& &

&&!

&&!!"

&&!%

&&!&

&& "

&& %"

&&

&&%

&&%

&&%"

&&"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

 ) )

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG R7* / )UHPVWLOOHWDIGUHMHWHPQH

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

        Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

" &

" & " & ! " & " & " & % " & " " & " & & " & " &!

" &! " &!! " &! " &! " &!% " &!" " &! " &!& " &! " &

" & " & ! " &

Â&#x2018;

& %

& "

& "

& 

&

& !"

& 

& "

& &

&!

&!!"

&!%

&!&

& "

& %"

&

&%

&%

&%"

&"

&

&&

&

&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0(/ 0,0(

 7' )0/50 0( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

  6SLGVHQGH 7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIRUELQGHOVHUWLOPPH5 0 ( CN#K@N6R "%J 8SWRGVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHW\SHDQGÂ&#x2018; $ERYHXVH3($GDSWRUIRUEXWWHUIO\YDOYHV6'5 GG

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU EDUJDVEDUYDQG 7\SH$ZLWKRXWFKDPIHU7\SH%ZLWKFKDPIHU 1RWVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHV 

#

6 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5      

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

&" & && & &&

 &

 ! &

 &

 &

 % &

 " &

 &

 & &

 &

 !

&

 ! &

 !! &

 ! &

 ! &

 !% &

 !" &

 ! &

 !& &

 ! &&Â&#x2018;

& & !

& & !%

& & !

& & 

& & %

& & "

& & %

& & 

& & 

& & !%

& & 

& & "

& & &

& & !

& & !!%

& & !%

& & !&

& & %

& & %%

& & 

& & %

& & %

& & %"

& & "

& & 

& & &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;#!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

>PP@

         Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ $ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;
Â&#x2018;

0(/ 0,0(

 @ " 7' *( 50 0( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  6SLGVHQGH 7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIRUELQGHOVHUWLOPPH5 0 ( CN#K@N6R "%J 8SWRGVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHW\SHDQG $ERYHXVH3($GDSWRUIRUEXWWHUIO\YDOYHV6'5 GG

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU EDUJDVEDUYDQG 7\SH$ZLWKRXWFKDPIHU7\SH%ZLWKFKDPIHU

Â&#x2018;

1RWVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHV 

#

6 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;  Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5       

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

&

 &% &

 &" &

 & &

 && &

 & &

 

&

 &

 ! &

 &

 &

 % &

 " &

 &

 & &

 &&

 &

 ! &&

 &

 % &

 " &

 &

 &

Â&#x2018;

&  %

&  "

&  %

&  

& 

&  !%

&  

&  "

&  &

& !

& !!%

& !%

& !&

&  %

&  %%

& 

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

& 

& 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

       Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;  

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ % % % $ % % % % % % % $ $ $ $ $ $ $ $

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 50( -$ ; / ,4 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  )ODQJHKHOWLSODVW33*) JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW

 0HG9QRWVRPIRUGHOHUNUÃ&#x2014;IWHUQHMÃ&#x2014;YQWSÃ&#x2013;NUDYHQ 0HGLQWHJUHUHWEROWKROGHUWLOPRQWDJHKMÃ&#x2014;OS 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31

2

.RPEQHUHWYHUVLRQPP$16, $/DQWDOKXOOHU ª 3DVVHUWLOPXIIHRJVWXNVYHMVHV\VWHPHU LQJHQSLNWRJUDPSÃ&#x2013;IODQJHQ>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;   

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

% !

% !

% % !

% " !

% !

% & !

% !

%!

!

%! !

%!! !

%! !

%! !

%!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

!" !

!" !%

!" !

!" 

!" %

!" "

!" %

!" 

!" 

!" !%

!" 

!" "

!" &

!" !

!" !!%

!" !%

!" !&

!" %

!" %%

!" !<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;   

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 50( -$ ;7 55 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  )ODQJHKHOWLSODVW33*) JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW

 0HG9QRWVRPIRUGHOHUNUÃ&#x2014;IWHUQHMÃ&#x2014;YQWSÃ&#x2013;NUDYHQ 0HGLQWHJUHUHWEROWKROGHUWLOPRQWDJHKMÃ&#x2014;OS 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 .RPEQHUHWYHUVLRQPP$16, $/DQWDOKXOOHU ª 3DVVHUWLOPXIIHRJVWXNVYHMVHV\VWHPHU LQJHQSLNWRJUDPSÃ&#x2013;IODQJHQ>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;   

 

Â&#x2018;

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

 !

 !

 " !

 !

 !

!

!

! !

!! !

! !

! !

!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

!" !

!" !%

!" !

!" 

!" %

!" "

!" %

!"! 

!"!

!"! 

!"! "

!"!!

!"!!!%

!"!!%

!"!!&

!"! %

!"! %%

!"!

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

         >PP@

3)

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;   

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 50(@ C  / ,4 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  33 JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW PHGVWÃ&#x2013;OULQJ 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

$$ 

/(

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

!

! " !

! !

! & !

! !

!

!

! !

! ! !

 !

 !

 % !

 " !

 !

 & !

 !

 !

!

 ! !

 !! !

 ! !

 ! !

 !% Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% "& !

&% "& !%

&% "& !

&% "& 

&% "& %

&% "& "

&% "& %

&%"& 

&%"&

&%"& !%

&%"& 

&%"& "

&%"& &

&%"&!

&%"&!!%

&%"&!%

&%"&!&

&%"& %

&%"& %%

&%"&

Â&#x2018;

>PP@

          

          

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

 50(-) 5 @ C ; / ,4 (  33PHGJODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJRJLQGOÃ&#x2014;JPHGVHMMHUQ*** 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 R7* / IODGVLGH EROWHVLGH SURILOHUHWVLGH IODQJHNUDYHVLGH $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

!

!" !

! !

!& !

! !!

 !

 ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% "%

&% "%

&% "%"

&% ""

&% "

&% "&

&% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;#

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 50(-) 5 @ C ; / ,4 (

Â&#x2018;

  33PHGJODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJRJLQGOÃ&#x2014;JPHGVHMMHUQ*** 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31

Â&#x2018;

R7* / IODGVLGH EROWHVLGH SURILOHUHWVLGH IODQJHNUDYHVLGH $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

!

 !

 !

 !

 !

 !

 !

 Â&#x2018;

 !

! !! ! ! !%

Â&#x2018;

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&%"!

&%"!!%

&%"!%

&%"!&

&%" %

&%" %%

&%"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 550()0/(  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU *673.3URILO PHWDOLQGOÃ&#x2014;JLNDUERQVWÃ&#x2013;O

Â&#x2018;

Â&#x2018;

1%5'82 1LWULOJXPPL+Ã&#x2013;UKHGVJUDGFD¡6KRUH $QYHQGHOLJWLOGULNNHYDQGVRJJDVLQVWDOODWLRQHU '9*:5HJLVWUHULQJ JDV ',1DIVQLW',1(1 '9*:WHVWHWHIWHUFLUNXOÃ&#x2014;UH:HIWHU.7:DQEHIDOLQJ GHUOLJPHGFHQWUHULQJYHGGHQLQGYGLDPHWHUSÃ&#x2013;EROWHFLUNOHQ

  

GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ Â&#x2018;#

# #R@Z> 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% " %  % & %  % 

% % ! % %  % % % " %  %  % !

% ! % !! % ! % ! % !% % !" % ! % !& % ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" !

%" !"

%"

%" 

%" %

%" "

%" "

%" 

%"

%" !"

%" 

%" &

%"!

%"!!"

%"!%

%"!&

%" "

%" %"

%"

%"%

%"%

%"%"

%""

Â&#x2018;

           

<

<

N

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0)0/( 6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU +Ã&#x2013;UGKHGFD¡6KRUH ,QWHJUHUHWEROWKXOOHUIUDG &HQWUHULQJSÃ&#x2013;LQGYHQGLJGLDPHWHUYHGKMÃ&#x2014;OSDIEROWKXOOHUIUDG

2

GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ 

#

# ;.) 6 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % & & & & &

&

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

"&! % "  !

! !! !

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" 

%" !

%" !"

%"

%" 

%" %

%" "

%" "

%" 

%"

%" !"

%" 

%" &

%"!

%"!!"

%"!%

%"!&

%" "#

!<

N

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

    

    

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0(

.//@C   EDUJDVEDUYDQG )RUHOHNWURVYHMVQLQJWLO3(UéU 6WÃ&#x2013;OUéULKHQKROGWLO(13(FRDWHGIRUNRUURVLRQVEHVN\WWHOVH

6WÃ&#x2013;OUéUXGHQSODVWEHVN\WWHOVH Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;     

%" % ! %" % %" %

%" % %" % & %" %! %" " ! %" " " %" "

%" "

     !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

>PP@

     

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

     

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

     

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" "% %" "%% %" "% %"!"" %"!"" %"!""% %"!""" %"!" %"!"! %"!"% %"!"& Â&#x2018;

Â&#x2018;

     !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


 / ,4 5( 

‘

R4( 82

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3) ‘

‘

           

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 & " &  & & &  &

 & & ! & &  &"

 &" &"! &" &" &"% &"! &"!! &"! ! ! ! !% ! !" ! !

‘

! !

! !%

! !

! 

! %

! "

! %

! 

! 

! !%

! 

! "

! &

! !

! !!%

! !%

! !&

! %

! %%

! 

! %

! %

‘

‘

           

‘

           ‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

‘

‘

‘

           

‘

R4( 8

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3)

‘

         

‘

‘

,5 ,5  ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 &" % &" " &  & & &  &%

 &% &%! &% &% &%% &%! &%!! &%! ! &! ! &!% ! &!" ! &!

‘

 %

 "

 %

 

 

 !%

 

 "

 &

 !

 !!%

 !%

 !&

 %

 %%

 

 %

 %

‘

‘

         

‘

         ‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

‘

‘

‘

         

‘
‘

$/ 8

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( ‘

‘>PP@ ‘

   

‘

‘

6 

$$ 

 /(‘

‘

‘

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

‘

‘

% % % % % %

‘

 &" " &"  &" & &"  &"

 &"

‘

‘

& %% !

& %% !"

& %%

& %% 

& %% %

& %% "

‘

‘

   

‘

‘

   

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

‘

3) ‘

$/%8

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3) ‘

‘

       

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % % % % % % % ‘

 %&" " %&"  %&" & %&"  %&"

 %&" %&" ! %&" %&"  %&" % %&" " %&"  %&"  %&"!

‘

& % !

& % !"

& %

& % 

& % %

& % "

& % "

& % 

& %

& % !"

& % 

& % "

& %!

& %!!"

‘

‘

       

‘

       

>PP@

‘

       

>PP@

‘

       

>PP@

‘

       

‘

‘

‘

       

‘

$/%8

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

‘

3)‘

     

‘

‘

‘

  ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % % % ‘

‘

 %&% % %&% " %& ! %& %&  %&%

 %&% %&%! %&% %&%%

‘

‘

&

 %

&

 "

&

 "

&

 

&&

 !"

&

 

&

 "

&

!

&

!!"

‘

‘

‘

     

‘

‘

     

>PP@

‘

‘

     

>PP@

‘

‘

     

>PP@

‘

‘

     

‘

‘

‘

‘

     

‘


‘

; 8(

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3) ‘

‘

           

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

! &" " ! &" ! &" & ! &" ! &"

! &" ! &" ! ! &" ! &" ! &" % ! &" " ! &" ! &""& ! &" ! &"!

! &" ! &"! ! &" !! ! !! !% !! !" !! !

‘

& " !

& " !"

& " 

& " 

& " %

& " "

& " "

& " 

& " 

& " !"

& " 

& " "

& " &

& " !

& " !!"

& " !%

& " !&

& " "

 %%

 

 %

 %

‘

‘

           

‘‘

‘

‘

>PP@

           

‘

           

>PP@

‘

           

2

‘

>PP@

‘

‘

           

‘

; 8(

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 0DVNLQGUHMHW EDUJDVEDUYDQG

‘

‘

SÖIRUHVSéUJVHO 

>PP@ ‘

‘

3) ‘

‘

  ‘

 

 /(

‘

‘

% % % % ‘

‘

! !& ! ! ! 

! 

‘

‘

‘

 

‘

‘

 

‘

9

‘

‘

‘

>PP@

‘

  

‘

>PP@

‘

  

‘>PP@

‘

‘

>PP@ ‘

‘

  

‘

‘

  

‘

‘

; 8(

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3)

‘

         

‘

‘

  ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

! &% % ! &% " ! & ! ! & ! & ! &%

! &% ! &%! ! &% ! &% ! &%% ! &%" ! &% ! &%& !! &! !! &!% !! &!" !! &!

‘

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

 %%

 

 %

 %

‘

‘

         

‘

         

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

‘

‘

‘

         

‘
‘

; 8(

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 0DVNLQGUHMHW EDUJDVEDUYDQG ‘

‘

SÖIRUHVSéUJVHO 

>PP@ ‘

‘

3) ‘

‘

  ‘

 

 /(

‘

‘

% % % % ‘

‘

!! & ! && ! !! & !! & 

‘

  

‘

‘

‘

‘

!‘

‘

‘

‘

>PP@

  

‘

  

‘ ‘

>PP@

‘

  

‘

>PP@

  

‘ ‘

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

‘

; 8 = 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

‘

          ‘ ‘‘

           

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

! & % ! & %! ! & % ! & % ! & %% ! & % ! & %& ! & % ! & "

! & " ! & "! ! & " ! & " ! & ! & ! ! & ! & ! & && ! & & ! & !! !! !

‘

& " "

& " "

& " "

& "! "

& " "

& " 

& "! 

& " 

& ""

& "

& " 

& "!

& " 

& "" "

& "% "

& " "

& " "

& "!!"

& ""!!"

& " !!"

& "!%

& ""!%

!‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3)

>PP@

‘

          ‘ ‘

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

‘

‘

‘

           

‘

           ‘

‘

‘

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

‘

‘

‘

‘

‘

           

‘


‘

; 8 = 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( EDUJDVEDUYDQG

2

$IVYHMVHWHNQLVNHÖUVDJHUHUDIJUHQLQJHQ6'5 ‘

‘

6 

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘

‘ ‘   ‘      

>PP@

‘

          

‘

‘

    ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

‘

! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! &

!%&! ! !! ! ! & 

$$ 

 /(

!‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

& "

& "

& "

& ! "

& "

& 

& ! 

& 

& "

& 

& 

& !

& 

& " "

& % "

& "

& "

& !!"

& "!!"

& !!"

‘

‘

          

‘

          

>PP@

‘

          

>PP@

‘

          

>PP@

‘

          

>PP@

‘

          

‘

‘

>PP@

‘

          

‘

>PP@

‘

‘

          

‘
‘

Z ‘

‘

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO 7×WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U  7 %- ,( 70(,4( 

# 6 6 

6 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

    

‘

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % %

‘

% &" " % &" % &" & % &" % &"

% &" % &" ! % &" % &" 

% % % % % % % % %

%!&" " %!&" %!&" & %!&" %!&"

%!&" %!&" ! %!&" %!&" 

‘

‘

!‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

    

>PP@

‘

>LQFK@

    

‘

   6[ 6[ 6[

>PP@

‘

>PP@

    

‘

>PP@

    

‘

‘

‘

    >PP@

3)

‘

‘

    

‘

    

>PP@

    

‘‘

‘

>PP@

    

‘

‘‘

‘

>PP@

    

‘

‘

    

‘

Z 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO 7×WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U  7 %- ,( 70(,4(

‘

‘# 6 6 

6 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

3) ‘

‘

‘

3)‘

‘

‘!‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

>PP@

‘

>LQFK@

 

‘

6[ 6[ 6[

>PP@

‘

>PP@

 

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

 ‘

 

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

 

‘

K*( 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO  7 %- ,( 70(,4( 

# 6 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

‘

 % % & ! % %!& ! % % & % %!& ,5 % % & % %!& >PP@ ‘

‘

‘

 

‘

‘ ‘

 

‘ ‘

‘

 

‘ ‘

‘

,5 % " &" ! ,5 % " &" ,5 % " &" ‘

‘

‘

‘

‘

 

‘ ‘

 

>PP@

‘ ‘

 

>PP@

‘ ‘

 

‘

‘

>PP@

‘ ‘

 

‘

>PP@

‘ ‘

‘

 

‘


Â&#x2018;

K*( 0(

  7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOXQLRQHUEHKROGHUJHQQHPIéULQJHURJPHPEUDQYHQWLOHUW\SH

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;# 6 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % %

Â&#x2018;

% &" " % &" % &" & % &" % &"!

% &"!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;
‘

K*( 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO  7 %- ,( 70(,4( ‘

‘# 6 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

‘

‘

 

‘

‘

 % " & ! % " & ,5 % " & 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

 

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

 

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

K / ( 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO 7×WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U  7 %- ,( 70(,4( 

# 6 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

    

‘

‘

    

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

‘

% % % % % % % % %

‘

"&" " "&" "&" & "&" "&"

"&" "&" ! "&" "&" 

>LQFK@

‘

    

‘

‘

    

‘

>PP@

   6[ 6[ 6[

    

‘

‘

‘

>PP@

    

‘

‘

    

‘

K / ( 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO  7 %- ,( 70(,4(

‘

‘# 6 

/(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

‘

‘

 

‘

‘

 % "& ! % "& ,5 % "& 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

>LQFK@

‘

6[ 6[ 6[

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

>PP@ ‘

 

‘

‘

‘

‘

3) ‘

>7' -  3(JODVILEHUIRUVW×UNHW *)

 )RUGLPHQVLRQGVHYHQOLJVWYHMOHGQLQJIRULQVWDOODWLRQ

‘

33JODVILEHUIRUVW×UNHW

‘

-

 

 /(

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)‘

   ‘ ‘

 " " "  " & "  " 

 " !" ! !" 

‘

‘

‘

    

‘

    ‘

‘

‘

>LQFK@

‘

   6[ 6[

>PP@

‘

    

‘

>PP@

‘

‘

    

‘

‘

>PP@

‘


‘

 / 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( ‘

2

 2SWLOGVSUéMWHVWéEW

‘

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

>PP@

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘

                               

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5               

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 &"  &"! &" &"& &" &"" &"% &"% &"%! &""

 &"% &"%& &""" &""% &"" &" &"

 &" &"" &"&

 &"&% &"& &"

 &"&& && &&& && &&&

 &&& &"! &&& &"% &"" &&&% &" &&

! &&&  &&! &&  && &&" &&% 

 

 ! 

 

 

 % 

 " 

 

 & 

 

 ! ! 

 !! 

 ! 

 ! 

 !% 

 !" 

 !

‘

&  !"

& 

& 

& ! 

&  

&  

& ! %

&  %

&  %

& ! "

&  "

&  "

& ! "

&  "

&  "

&  

&  

& 

& 

&  !"

&  

&  

& ! "

&  "

& &

&  &

& ! &

&  &

&  &

& !

& !

& %!!"

& !!!"

& !!"

& !!"

& !%

& "!%

& %!%

& !%

& "!&

& !&

& !&

& "

& ! "

&  "

&  "

& %"

& " %"

& % %"

& %"

& &

& 

& "

& %

& 

& %

& "%

& %%

& %

& %

& "%

& %%

& %

‘

‘

‘

                               

‘

‘

                               

‘
Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

3)Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                               

Â&#x2018;


‘

 /

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( ‘

2

 2SWLOGVSUéMWHVWéEW

‘

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘

                              

>PP@

‘

                              

‘

‘

     ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5                  

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 &!" &! &!& &  &"% &" & &

 & &" & ! &  & " &!! &!

 &% &" & && & & && & & & &&% & ! &  !& !& ! &  !&  & & !&  &%

 & & !& !& ! !& !&  !& % !& " !&  !& & !&  !&!

 !&! !&!! !&! !&! !&!% !&!" !&! !&!& !&! !&

 !& !& ! !& !& 

‘

& ! %

& ! "

& ! "

& !! "

& ! "

& ! "

& ! 

& ! 

& ! 

& ! 

& ! !"

& ! 

& ! 

& !! "

& ! "

& ! &

& ! &

& !! &

& ! &

& ! &

& ! !

& ! !

& !%!!"

& !!!!"

& ! !!"

& ! !!"

& ! !%

 "!%

 %!%

& ! !%

 "!&

& ! !&

& ! !&

 "

& !! "

& ! "

& ! "

 %"

 " %"

 % %"

 %"

 &

 

 "

 %

 

 %

 "%

 %%

 %

 %

 "%

 %%

 %

 "%"

 %%"

 %"

 "

 ""

 %"

 "

‘

‘

                              

‘

                              

!

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

                              

>PP@

‘

                              

>PP@

‘

                              

>PP@

‘

                              

‘

>PP@

‘

‘

                              

‘
Â&#x2018;

0(  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  0HGVWXNVYHMVHVWXGV RJF\OLQGULVNVODQJHVWXGV 

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;#

6 

$$ 

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % Â&#x2018;

"&" " "&" "&" & "&" "&"

"&"

Â&#x2018;

& " !

& " !"

& "

& " 

& " %

& " "

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

0(/ 0,0(

 7' )0/50 0(   6SLGVHQGH 7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIRUELQGHOVHUWLOPPH5 0 ( CN#K@N6R "%J 8SWRGVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHW\SHDQGÂ&#x2018; $ERYHXVH3($GDSWRUIRUEXWWHUIO\YDOYHV6'5 GG

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU EDUJDVEDUYDQG 7\SH$ZLWKRXWFKDPIHU7\SH%ZLWKFKDPIHU

Â&#x2018;

1RWVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHV 

#

6 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5     

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

&" & && & &&

 &

 ! &

 &

 &

 % &

 " &

 &

 & &

 &

 !

&

 ! &

 !! &

 ! &

 ! &

 !% &

 !" &

 ! &

 !& &

 !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

#!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

>PP@

      

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

& & !

& & !%

& & !

& & 

& & %

& & "

& & %

& & 

& & 

& & !%

& & 

& & "

& & &

& & !

& & !!%

& & !%

& & !&

& & %

& & %%

& & 

& & %

& & %

& & %"

& & "

Â&#x2018;

   

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ $ % % % % % % %


Â&#x2018;#!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

     

     

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

2 Â&#x2018;

0(/ 0,0(

 @ " 7' *( 50 0(   6SLGVHQGH 7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIRUELQGHOVHUWLOPPH5 0 ( CN#K@N6R "%J 8SWRGVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHW\SHDQG $ERYHXVH3($GDSWRUIRUEXWWHUIO\YDOYHV6'5 GG

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU EDUJDVEDUYDQG 7\SH$ZLWKRXWFKDPIHU7\SH%ZLWKFKDPIHU 1RWVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHV 

#

6 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5     

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

&

 &% &

 &" &

 & &

 && &

 & &

 

&

 &

 ! &

 &

 &

 % &

 " &

 &

 & &

 &&

 &

 ! &&

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&  %

&  "

&  %

&  

& 

&  !%

&  

&  "

&  &

& !

& !!%

& !%

& !&

&  %

&  %%

& 

& %

& %

& %"

& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

>PP@

     

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ % % % $ % % % % % % %

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;

!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0(/ 0,

 ;*( 50/7'0 @50  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 2SWLOGSDVVHUGHQWLOEXWWHUIO\YHQWLOW\SHRJ 7LOEXWWHUIO\YHQWLOHUì&#x2039;©'1YÃ&#x2014;OJYHQOLJVWIODQJHNUDYHÂ&#x2018;PHGNRGHQU 6'5

 6'5

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU [;.)R70550 ( 

#

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

&&!" &&! &&!& &&! &&

&& && ! && && && % && "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

& !%

& !&

& "

& %"

& 

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

#!

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

     

 >PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; 

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

>PP@

     Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0(/ 0,

 " ;*( 50 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 2SWLOGSDVVHUGHQWLOEXWWHUIO\YHQWLOW\SHRJ 7LOEXWWHUIO\YHQWLOHUì&#x2039;©'1YÃ&#x2014;OJYHQOLJVWIODQJHNUDYHÂ&#x2018;PHGNRGHQU 6'5

 6'5

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU

2

[;.)R70550 ( 

#

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

&&% &&%! &&% &&% &&%% &&%" &&% &&%& &&% &&"

&&" &&"! &&"

Â&#x2018;

& !!%

& !!&

& ! "

& ! %"

& !

& !%

& !%

& !%"

& !"

& !

& !&

& !

& !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;!

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;    

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0(/ 0,' 5.,

 ;*( 5050  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'96DIVQLW 3DVVHUWLOEXWWHUIO\YHQWLOHUW\SHRJ 

#

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

 /(

#

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ >PP@

3)

      

 

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

% % % % % % % %

Â&#x2018;

&! &!% &!" &! &!& &! &

&

Â&#x2018;

    !

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;
Â&#x2018;

0(/ 0,' 5.,

 @ " ;*( 5050

Â&#x2018;

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 3DVVHUWLOEXWWHUIO\YHQWLOHUW\SHRJ

Â&#x2018;#

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % Â&#x2018;

& &%

&% &%! &% &% &%% &%" &% &%& &%

Â&#x2018;!

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

0(/ 0,/ 0/0),&

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 3DVVHUWLONRQWUDNODSYHQWLOW\SH

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R7* / ,IRUELQGHOVHPHGIODQJHEéVQLQJWLONRQWUDNODSYHQWLOVNDOPDQDQYHQGH 50( 7 55 . 7 

#

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     Â&#x2018;

     

     

Â&#x2018;

& & & & % & & " & & & & & & & & & & & ! & & % & & & & &

Â&#x2018;

% 

% %

% "

% %

% 

% 

% 

% "

% !!%

% !&

% %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     !

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0(/ 0,/ 0/0),&

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKHQKROGWLO'96DIVQLW 3DVVHUWLONRQWUDNODSYHQWLOW\SH Â&#x2018;

Â&#x2018;

R7* / ,IRUELQGHOVHPHGIODQJHEéVQLQJWLONRQWUDNODSYHQWLOVNDOPDQDQYHQGH 50( 7 55 . 7 

#

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

      Â&#x2018;

& &

 & &

& & & & ! & & & & & & " & & & & !

& & !! & & !

Â&#x2018;

% 

% %

% "

% %

% 

% 

% 

% "

% !!%

% !&

% %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     !

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

 50( -$ ; / ,4 . 7  )ODQJHKHOWLSODVW33*) JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW

 0HG9QRWVRPIRUGHOHUNUÃ&#x2014;IWHUQHMÃ&#x2014;YQWSÃ&#x2013;NUDYHQ 0HGLQWHJUHUHWEROWKROGHUWLOPRQWDJHKMÃ&#x2014;OS 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 .RPEQHUHWYHUVLRQPP$16, $/DQWDOKXOOHU ª 3DVVHUWLOPXIIHRJVWXNVYHMVHV\VWHPHU LQJHQSLNWRJUDPSÃ&#x2013;IODQJHQ>PP@ Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018; 

 

        

Â&#x2018;

        

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

% !

% !

% % !

% " !

% !

% & !

% !

%!

!

%!

!" !

!" !%

!" !

!" 

!" %

!" "

!" %

!" 

!" 

!" !%

!" 

!" "

!" &

!" !

!" !!%

!" !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH2


Â&#x2018;>PP@

  

Â&#x2018;

# 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!"

!"

!"

!"

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

%!! !

%! !

%! !

%!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  >PP@

3)

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

          

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!&

 % %% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

 /(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

 50(-) 5 @ C ; / ,4 (  33PHGJODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJRJLQGOÃ&#x2014;JPHGVHMMHUQ*** 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 R7* / IODGVLGH EROWHVLGH SURILOHUHWVLGH IODQJHNUDYHVLGH $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

!

!" !

! !

!& !

! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% "%

&% "%

&% "%"

&% ""

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 50(-) 5 @ C ; / ,4 (

Â&#x2018;

  33PHGJODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJRJLQGOÃ&#x2014;JPHGVHMMHUQ*** 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31

2

Â&#x2018;

R7* / IODGVLGH EROWHVLGH SURILOHUHWVLGH IODQJHNUDYHVLGH $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

!

 !

 !

 !

 !

 !

 !

 Â&#x2018;

 !

! !! ! ! !%

Â&#x2018;

$$ 

/(

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&%"!

&%"!!%

&%"!%

&%"!&

&%" %

&%" %%

&%"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 50(@ C  / ,4 . 7  33 JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW PHGVWÃ&#x2013;OULQJ 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

$$ 

/(

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

!

! " !

! !

! & !

! !

!

!

! !

! ! !

 !

 !

 % !

 " !

 !

 & !

 !

 !

!

 ! !

 !! !

 ! !

 ! !

 !% Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% "& !

&% "& !%

&% "& !

&% "& 

&% "& %

&% "& "

&% "& %

&%"& 

&%"&

&%"& !%

&%"& 

&%"& "

&%"& &

&%"&!

&%"&!!%

&%"&!%

&%"&!&

&%"& %

&%"& %%

&%"&

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 50( C ; / ,4 ( Â&#x2018;

Â&#x2018;

  *DOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;ODQYHQGHOLJLMRUGHQ 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 $/DQWDOKXOOHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;#

# 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

 

   !     %  "   &"  &  &!  & & % & " &  & & &  & &

 & & & &! & & Â&#x2018;

Â&#x2018;

%! !

%! 

%! %

%! "

%! %

%! 

%!

%! !

%! !%

%! 

%! "

%! &

%!!

%!!!%

%!!%

%!!&

%! %

%! %%

%!

%!%

%!%

Â&#x2018;

          

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

 50( C ; / ,4 (  *DOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;ODQYHQGHOLJLMRUGHQ 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 $/DQWDOKXOOHU 3URILOHGYHUVLRQ

Â&#x2018;#

# 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

   Â&#x2018;   

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

 &  &&   

  & & ! % !" & 

 &  & ! &  & Â&#x2018;

Â&#x2018;

% !

% !!%

% !%

% !&

% %

% %%

% %

% 

% %

% %

% %"

% "

Â&#x2018;

      

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 550()0/(  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU *673.3URILO PHWDOLQGOÃ&#x2014;JLNDUERQVWÃ&#x2013;O Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ 

#

# #R@Z> 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

1%5'82 1LWULOJXPPL+Ã&#x2013;UKHGVJUDGFD¡6KRUH $QYHQGHOLJWLOGULNNHYDQGVRJJDVLQVWDOODWLRQHU '9*:5HJLVWUHULQJ JDV ',1DIVQLW',1(1 '9*:WHVWHWHIWHUFLUNXOÃ&#x2014;UH:HIWHU.7:DQEHIDOLQJ GHUOLJPHGFHQWUHULQJYHGGHQLQGYGLDPHWHUSÃ&#x2013;EROWHFLUNOHQ

  

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% " %  % & %  % 

% % ! % %  % % % " %  %  % !

% ! % !! % ! % ! % !% % !" % ! % !& % ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" !

%" !"

%"

%" 

%" %

%" "

%" "

%" 

%"

%" !"

%" 

%" &

%"!

%"!!"

%"!%

%"!&

%" "

%" %"

%"

%"%

%"%

%"%"

%""

Â&#x2018;

<

<

N

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

           

>PP@

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

 550()0/(  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU *673.3URILO +Ã&#x2013;UGKHG¡6KRUH6¡6KRUH6 6'9*:WHVWHWLKWGDWDEODG:.7:DQEHIDOLQJ &HQWUHULQJSÃ&#x2013;LQGYHQGLJGLDPHWHUYHGKMÃ&#x2014;OSDIEROWKXOOHUIUDG PHWDOLQGOÃ&#x2014;JLNDUERQVWÃ&#x2013;O GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ 

#

# 6 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

<

<

N

#* 7 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

>PP@

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

          

Â&#x2018;

          

& % & " &  & & &  & 

& & ! & &  & % & " &  &  & !

& ! & !! & ! & ! & !%

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH

          

          

          

          

          

          

Â&#x2018;

 
Â&#x2018;>PP@

3) Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;<

<

N

#* 7 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

& !" & ! & !& & !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

  

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ 

#

# ;.) 6 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU +Ã&#x2013;UGKHGFD¡6KRUH ,QWHJUHUHWEROWKXOOHUIUDG &HQWUHULQJSÃ&#x2013;LQGYHQGLJGLDPHWHUYHGKMÃ&#x2014;OSDIEROWKXOOHUIUDG

Â&#x2018;

3)

/(

0)0/( 6

>PP@

Â&#x2018;

# 6 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

#

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % & & & & &

&

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

"&! % "  !

! !! !

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" 

%" !

%" !"

%"

%" 

%" %

%" "

%" "

%" 

%"

%" !"

%" 

%" &

%"!

%"!!"

%"!%

%"!&

%" "#

!<

N

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


ย‘

0)0/(50(/ 0,

ย‘

ย‘

  +ร–UGKHG(3'0FDยก6KRUH %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 ,QWHJUHUHWPRQWDJHKMร—OS &HQWUHULQJSร–LQGYHQGLJGLDPHWHUYHGKMร—OSDIEROWKXOOHUIUDG 

#

# 

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

ย‘

  

>PP@

ย‘

ย‘

  

 /(

>EDU@

ย‘

ย‘

ย‘

  

&

 &

 &

 &ย‘

!

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

  

ย‘

ย‘

  

!<

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

ย‘

  

>PP@

ย‘

ย‘

  

>PP@

ย‘

ย‘

  

>PP@

ย‘

ย‘

  

2 ย‘

>PP@

ย‘

ย‘

  

ย‘

ย‘

ย‘

3)
6 55 ,4 5(

Â&#x2018;

$/ 8&# 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

     Â&#x2018; " 

 

 & 

 

 

 ! 

 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% !

&% !%

&% !

&% 

&% %

&% "

&% %

&% 

&% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/%8&# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

     Â&#x2018;

 % " %  % & %  % 

 %  % ! %  % 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% !

&% !%

&% !

&% 

&% %

&% "

&% %

&% 

&% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

; 8(&# 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

     Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

 !

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% !

&% !%

&% !

&% 

&% %

&% "

&% %

&% 

&% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;


Â&#x2018;

6 55(&# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

 "   &   

  !   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% ! !

&% ! !%

&% ! !

&% ! 

&% ! %

&% ! "

&% ! %

&% ! 

&% ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

3

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 /&

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;  Â&#x2018; 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

        Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

 & " % %! "! " "

% %& " 

"

$$ 

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% !% !

&% !%

&% !% 

&% !% &

&% !% 

&% !% &

&% !% 

&% !% %&

&% !% %

&% !% "

&% !% "

&% !% "!

&% !% !

&% !% &&

&% !% &

&% !% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

0(  

  0HGPXIIHVYHMVHVWXGVRJF\OLQGULVNVODQJHVWXGV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

   # 

 /(

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

% % % % % %

Â&#x2018;

" " "  " & "  " 

" 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 7 55&# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    

" " "  " & "  " 

" " ! " " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% & !

&% & !%

&% & !

&% & 

&% & %

&% & "

&% & %

&% & 

&% &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Z&

  ,QGOÃ&#x2014;JVGHO3(VYHMVHPXIIH ,QGVNUXQLQJVGHOPHVVLQJ 2POéEHU0HVVLQJ 7Ã&#x2014;WQLQJ2ULQJ1%5 1LWULOJXPPL

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

   

Â&#x2018;# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   Â&#x2018;

%& " %&  %& & %&  %& 

%& 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% !

&% !%

&% !

&% 

&% %

&% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

9

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

!

!

9!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

K*(( &

  0HGVYHMVHPXIIH 3DVVHUWLOXQLRQHUEHKROGHUJHQQHPIéULQJHURJPHPEUDQYHQWLOHUW\SH

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3)   

# 

 /(!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

"

 " "

 "

 & "

 ""Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0(' (

0/( 5050@   0RGSDUW)ODQJHEéVQLQJIODGULOOHWHOOHUPHGRULQJQRW )RUELQGHOVH,KHQKROGWLO(1,62 3DNQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ(3'0QU)30QU )ODQJH33PHGVWÃ&#x2013;ONHUQH1U339QU Â&#x2018;

Â&#x2018;#

# 

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

% % % % % % % % % Â&#x2018;

 ! " !  ! & !  !

 ! ! ! ! ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0(' (HK>%J  0RGSDUW)ODQJHEéVQLQJIODGULOOHW 7Ã&#x2014;WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U )ODQJH33PHGVWÃ&#x2013;ONHUQH1U339QU

Â&#x2018;#

# 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

& " &  & & &  & 

& & ! & & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% %

&% %

&% %

&% %

&% %

&% %

&% %

&% %

&% %

 !

 !% ! 

 %

 " %  /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0(' (/ 0/0),&

;*( 5050  0HGVYHMVHPXIIH 3DVVHUWLONRQWUDNODSYHQWLOW\SH 6NDOLQVWDOOHUHVSÃ&#x2013;Â&#x2018;YHQWLOHQVDIJDQJVVLGH %UXJIODQJH339 

#

# 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

& &&

 &

 ! &

 &

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 50( -$ ;7 55 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  )ODQJHKHOWLSODVW33*) JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW

 0HG9QRWVRPIRUGHOHUNUÃ&#x2014;IWHUQHMÃ&#x2014;YQWSÃ&#x2013;NUDYHQ 0HGLQWHJUHUHWEROWKROGHUWLOPRQWDJHKMÃ&#x2014;OS 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 .RPEQHUHWYHUVLRQPP$16, $/DQWDOKXOOHU ª 3DVVHUWLOPXIIHRJVWXNVYHMVHV\VWHPHU LQJHQSLNWRJUDPSÃ&#x2013;IODQJHQ>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;  

 

Â&#x2018;

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

 !

 !

 " !

 !

 !

!

!

! !

!! !

! Â&#x2018;

Â&#x2018;

!" !

!" !%

!" !

!" 

!" %

!" "

!" %

!"! 

!"!

!"! 

!"! "

!"!!

!"!!!%

!"!!%

!"!!&

!"! %

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

        >PP@

3)

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;  

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;


Â&#x2018;

>- ( Â&#x2018;

  7LOÂ&#x2018;IODQJHEéVQLQJHU +Ã&#x2013;UGKHGFD¡6KRUH

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         >PP@ Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

         

#

6 

$$ 

6 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

& 

& 

& 

 & 

! & 

& ! & &  & % & " &  & & &  & " & !! & &! &  &  Â&#x2018;

Â&#x2018;

" %%! "

" %%! !

" %%! !%

" %%! !

" %%! 

" %%! %

" %%! "

" %%! %

" %%! 

" %%!

" %%! !%

" %%! 

" %%! "

" %%!!

" %%!!!%

" %%!!%

" %%!!&

" %%! %

!

* 7

 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

 

 

 

 

! 

 !    %  "   &   "  !!  &!    Â&#x2018;

Â&#x2018;

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

" %%

 " !

 !% ! 

 %

 " %  !% 

 "

!

!!% !%

!&

 %/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

3

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A!  A! 

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;
,5( 7 55 ,4 (&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$/ 8&

77-)  0HGVYHMVHPXIIHRJLQGYHQGLJJHYLQG5SIRUVWÃ&#x2014;UNHW )RUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJUXVWIULWVWÃ&#x2013;O $

 )RUELQGHOVHWLOSODVWHOOHUPHWDOJHYLQG $QYHQGLNNHSDNVDOYHVRPVNDGHU3( 6éUJIRUPLQLPDOVSÃ&#x2014;QGLQJRJODYWHPSHUDWXUIRUVNHOYHGLQVWDOODWLRQ 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A  A

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

  

Â&#x2018;! " 

! 

! & 

! 

Â&#x2018;

&% & !

&% & !%

&% & !

&% & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

9

9!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

)

# 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A  A A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

 ! " !  ! & !  !

 !

Â&#x2018;

&% !

&% !

&% !

&% !

&% !

&% !

 !

 !% ! 

 %

 "

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

9

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

  0HGVYHMVHVWXGVRJLQGYJHYLQG5SIRUVWÃ&#x2014;UNHW )RUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJUXVWIULWVWÃ&#x2013;O $

 )RUELQGHOVHWLOSODVWHOOHUPHWDOJHYLQG $QYHQGLNNHSDNVDOYHVRPVNDGHU3( 6éUJIRUPLQLPDOVSÃ&#x2014;QGLQJRJODYWHPSHUDWXUIRUVNHOYHGLQVWDOODWLRQ >PP@

3)

 /(

 / ))&

77-)

 Â&#x2018;

$$ 

  0HGVYHMVHPXIIHRJLQGYHQGLJJHYLQG5SIRUVWÃ&#x2014;UNHW )RUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJUXVWIULWVWÃ&#x2013;O $

 )RUELQGHOVHWLOSODVWHOOHUPHWDOJHYLQG $QYHQGLNNHSDNVDOYHVRPVNDGHU3( 6éUJIRUPLQLPDOVSÃ&#x2014;QGLQJRJODYWHPSHUDWXUIRUVNHOYHGLQVWDOODWLRQ >PP@

Â&#x2018;

# 

>LQFK@

,7 55&

77-)3)

)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

)

# 

$$ 

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A& A! A  A

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

  

Â&#x2018;

     " %!

Â&#x2018;

&% ! 

&% ! !

&% !

&% ! 

&% ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;


Â&#x2018;

>, (0( & @6

( 77-)

Â&#x2018;

  ,QGOÃ&#x2014;JVGHO3(VYHMVHPXIIH ,QGVNUXQLQJVGHOIRUQLNOHWLQGYHQGLJJHYLQGÂ&#x2018;5S 2POéEHU0HVVLQJ 7Ã&#x2014;WQLQJ2ULQJ1%5 1LWULOJXPPL

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

)

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A  A A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

%& ! " %& ! %& ! & %& ! %& !

%& !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% !

&% !%

&% !

&% 

&% %

&% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

9!

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

>, (0( & @6

( 77-  ,QGOÃ&#x2014;JVGHO3(VYHMVHPXIIH ,QGVNUXQLQJVULQJIRUQLNOHWXGYHQGLJJHYLQG5 2POéEHU0HVVLQJ 7Ã&#x2014;WQLQJ2ULQJ1%5 1LWULOJXPPL

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

   # 

$$ 

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A  A A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

%& " %&  %& & %&  %& 

%& 

Â&#x2018;

&%! !

&%! !%

&%! !

&%! 

&%! %

&%! "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>LQFK@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;QNN(

6LGH ‘08/7,-2,17Ÿ3/86RJ;/SURJUDPPHW ‘

‘676\VWHPVSHFLDOE\JJHWNREOLQJSÖPÖO ‘

‘08/7,-2,17Ÿ7LOEHKéU ‘

‘3ODVW-RLQWŸ3URJUDP ‘

‘0XOWL6DGHO3OXV$QERULQJVEéMOHU ‘

‘:$QERULQJVY×UNWéM ‘

‘:$QERULQJVY×UNWéM ‘

‘5HSDUDWLRQDIVWéEHMHUQVVDPOLQJHU ‘

‘0XOWL&ODPS ‘4


6Z;K@\>K#;T

Z(] ) ( 077 ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

6Z;K@\>K#;T'( */50 Z@/ T  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ R7* / 2SWLOGPPEDUDUEWU\N 2YHUGPPEDUDUEWU\N #

;

;

#R@N 

$$ 

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

      ย‘

      

>PP@

ย‘

      

            ย‘

%

% !

% 

% "

% &

% !

% !

% !"

% !&

% !

% "

% 

ย‘

!% ! !% !%  !% " !%  !% & !% !

!% ! !% !! !% ! !% ! !% !%

            ย‘

#

0

'

#$0 #0

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

3)

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [P

>EDU@

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

      

ย‘

      

ย‘

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

! " & !

! !" !& ! " 

ย‘

!% & ! !% & !% & !% & " !% & !% & & !% &!

!% &! !% &!! !% &! !% &! !% &!%

ย‘

ย‘

ย‘

      

ย‘


‘

6Z;K@\>K#;T]!%

'(// */50 

‘

‘

‘

  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWéEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5W×WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ¡WLO«&

1%5LKW(1 ¡&WLO¡&  $IYLQNOLQJSÖPD[«SUPXIIH QRPLQHO

 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU 3DVVHUWLODOOHUéUPDWHULDOHU Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  3ÖIRUHVSéUJVHONDQYLOHYHUHNREOLQJHUSÖPÖORSWLOPP 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #

;

;

#R@N 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

  

‘

>PP@

  

‘

‘

‘

6@N 

$$ 

/(

‘

‘

‘

;

‘

‘

‘

‘

  

‘

>PP@

  

‘

‘

 

"

 

"

% 

"

 

"

 

" %

; >PP@

  

 

" 

" 

" 

" 

" ‘

%%

‘

 " % " 

 " % " %

 " "

 " %

 "

 "%

 "%

 ""

#

0

'

#$0 #0

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

  

>PP@

‘

  

>PP@

‘

  

4

‘

  

#

>PP@

3)

>PP@

>PP@

‘

  

>PP@

‘

[0 [0 [0 [0 [0

>EDU@

‘

‘

‘

‘

‘

  

‘

‘

>EDU@

‘

‘

  

‘

  

‘
ย‘

6Z;K@\>K#;T 

 = /'( */50 Z@/ 

ย‘

ย‘

ย‘

  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ R7* / 2SWLOGPPEDUDUEWU\N 2YHUGPPEDUDUEWU\N #-#

;

;

#R@N 

$$ 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

     ย‘ ย‘

ย‘

      

 % &  % !

 % !  % !  % "  % &  % &  % &  % &!  % &"  % &&  % 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

!%!!" !%!! !%! !%! ! !%! & !%! !%!!

!%!! !%!!! !%!! !%!! !%!!%

ย‘

;

;

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

     ย‘ ย‘

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

      

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %

ย‘

& !

! ! " & & & &! &" && 

ย‘

!%!"" !%!" !%! !%!! !%!& !%! !%!&!

!%!&! !%!&!! !%!&! !%!&! !%!&!%

ย‘

ย‘

      

ย‘

ย‘

#-#

0

'

#$0 #0

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@ย‘

      

>PP@

#-# >PP@

3)

>PP@

ย‘

     ย‘ ย‘

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

      

>PP@

ย‘

[0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0

>EDU@

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

      

ย‘

      

ย‘


‘

6Z;K@\>K#;T]!"

 = /'(// */50 

‘

‘

‘

  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWéEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5W×WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ¡WLO«&

1%5LKW(1 ¡&WLO¡&  $IYLQNOLQJSÖPD[«SUPXIIH QRPLQHO

 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU 3DVVHUWLODOOHUéUPDWHULDOHU Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  3ÖIRUHVSéUJVHONDQYLOHYHUHNREOLQJHUSÖPÖORSWLOPP 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #-#

;

;

#R@N 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

  

 %   

 ! 

 %

‘

 & % & 

 & % & %

 & %%

‘

‘

‘

;

6@N 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

  

‘

  

4

‘

;

  

‘

  

>PP@

#-# >PP@

>PP@

‘

  

 

 

 

 

 ‘

#-#

;

0

'

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3)

>PP@

‘

  

>PP@

‘

  

>PP@

‘

  

>PP@

‘

  

>PP@

‘

  

%! %

‘

 & %

 &

 &%

 &%

 &%%

>PP@

‘

‘

‘

‘

  

>EDU@

‘

‘

>EDU@

‘

[0[0 [0[0 [0[0 [0[0 [0[0

‘

#$0 #0

‘

‘

  

‘

  

‘
ย‘

6Z;K@\>K#;T %

0(/'( */50 Z@/ 

ย‘

ย‘

ย‘

  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ R7* / 2SWLOGPPEDUDUEWU\N 2YHUGPPEDUDUEWU\N #

;

0(

0(' (

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

        

>PP@

ย‘

        

>PP@

        

ย‘

ย‘

#

;

0(

0(' (

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

        

>PP@

ย‘

        

>PP@

        

ย‘

ย‘

0

'

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

     

>PP@

     

>PP@

     

>PP@

     

WDEHOIRUWVร—WWHUSร–Qร—VWHVLGH

>PP@

$$ 

ย‘

ย‘

                ย‘

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

#

>PP@31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

#R@N  %%

%% ! %% %% " %% & %% !

%% ! %% !% %% !& %% ! %% ! %%

%% " %% %% & %% 

ย‘

!%% ! !%% !%% !%% " !%% !%% & !%%!

!%%

!%%!! !%%! !%%! !%% !%%! !%% !%%!% !%%%

ย‘

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

                ย‘

%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%

! " & !

! !% !& ! ! " & 

ย‘

!%%& ! !%%& !%%& !%%& " !%%& !%%& & !%%&!

!%%&

!%%&!! !%%&! !%%&! !%%& !%%&! !%%& !%%&!% !%%&%

ย‘

ย‘

ย‘

        

ย‘

#$0 #0 #5'+ 50( >EDU@

ย‘

>EDU@

ย‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

ย‘

ย‘

ย‘

     

ย‘

ย‘

     

     


‘

#

0

'

#$0 #0 #5'+ 50(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

‘

‘

   

‘

>PP@

‘

>PP@

   

‘

   

‘ ‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>EDU@

[0 [0 [0 [0 [0 [0

‘

‘

   

‘

‘

>EDU@

‘

‘

‘

   

‘ ‘

   

‘

‘

‘

6Z;K@\>K#;T]!%% 0(/'(// */50   .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWéEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5W×WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ¡WLO«&

1%5LKW(1 ¡&WLO¡&  $IYLQNOLQJSÖPD[«SUPXIIH QRPLQHO

 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU 3DVVHUWLODOOHUéUPDWHULDOHU Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  3ÖIRUHVSéUJVHONDQYLOHYHUHNREOLQJHUSÖPÖORSWLOPP 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #

;

0(

0(' (

#R@N 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

>PP@

>PP@

‘

‘

    

    

‘

 &" % " % &" 

 " 

 &" %

 " %

 &" "

 " "

‘

‘

‘

0(' (

6@N 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

    

    

‘

‘

 

& %% 

& %" 

& "

 

& " 

& " 

& "% 

& 

 

& 

0(

>PP@

‘

31 31 31 31 31 31 31 31

;

    

‘

    

‘

#

>PP@

‘

31 31 31 31 31 31 31 31

 

& 

& 

& 

& 

& 

& 

& 

&

‘

%% %" "

" " "% #

0

'

#$0 #0

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3)

>PP@

‘

    

>PP@

‘

    

>PP@

‘

    

>PP@

‘

    

>PP@

‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

>EDU@

‘

‘

 &" %

 " %

 &"

 "

 &"%

 "%

 &""

 ""

‘

‘

‘

    

‘

‘

>EDU@

‘

‘

    

‘

    

‘4


ย‘

6Z;K@\>K#;T %

50(/'( */50 Z@/ 

ย‘

ย‘

ย‘

  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ #-#

;

0(

0(' (

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

     ย‘ ย‘

     

ย‘

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

ย‘

;

0(

0(' (

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

     ย‘ ย‘

>PP@

ย‘

     

>PP@

     

ย‘

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

ย‘

#-#

0

'

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@ย‘

     

>PP@

#-# >PP@

3)

>PP@

ย‘

     ย‘ ย‘

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

#R@N 

$$ 

ย‘

ย‘

 %%

& %% & %% ! %% ! %% & %% & %%  %% &

 %% & %% & %% &%

ย‘

!%"! !%"! !%"!& !%" !%" !%"! !%" !%"!! !%"! !%"! !%"

ย‘

ย‘

ย‘

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

 %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%

& & ! ! & & &

& & &%

ย‘

ย‘

!%"" !%"" !%""& !%" !%" !%"&! !%"& !%"&!! !%"&! !%"&! !%"&

ย‘

ย‘

ย‘

     

ย‘

#$0 #0 #5'+ 50( >EDU@

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

ย‘

ย‘

     

ย‘

ย‘

ย‘

     

ย‘

     

ย‘


‘

6Z;K@\>K#;T]!"% = 50(/'(// */50 

‘

‘

‘

  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWéEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5W×WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ¡WLO«&

1%5LKW(1 ¡&WLO¡&  $IYLQNOLQJSÖPD[«SUPXIIH QRPLQHO

 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU 3DVVHUWLODOOHUéUPDWHULDOHU Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  3ÖIRUHVSéUJVHONDQYLOHYHUHNREOLQJHUSÖPÖORSWLOPP 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #-#

;

0(

0(' (

#R@N 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

   

‘

‘

31 31 31 31 31 31

#-#

;

0(

0(' (

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

>PP@

‘

>PP@

   

   

‘

‘

31 31 31 31 31 31

 

& %

 

& % 

& "! 

& " 

& "" 

& "

$$ 

/(

‘

‘

‘

 

& 

& 

& 

& 

& 

&

‘

%

% "! " "" "

#$0 #0

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

   

‘

   

‘

   

>PP@

‘

   

>PP@

‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0

>EDU@

‘

‘

6@N 

'

>PP@

‘

 && % & % && % & 

 && %% & %

‘

0

>PP@

‘

‘

#-# >PP@

3)

>PP@

‘

 && %

 & %

 &&%

 &%

 &&%%

 &%%

‘

‘

‘

   

‘

‘

>EDU@

‘

‘

   

‘

   

‘4


ย‘

6Z;K@\>K#;T ! 

,/'( */50 Z@/ 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ R7* / 2SWLOGPPEDUDUEWU\N 2YHUGPPEDUDUEWU\N #

;

)

#R@N 

$$ 

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@ ย‘

ย‘

           ย‘ ย‘

>PP@

ย‘

            

>LQFK@

ย‘

 A A!  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

                        ย‘

ย‘

!% ! !" ! ! ! !%& ! !" !%& !" !%& !" " !%& " !" !%& !" & !%& & !"!

!%&!

!"! !%&! !"!! !%&!! !"! !%&! !"!% !%&!%

                        ย‘

&% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &% &%

#

0

'

#$0 #0

>EDU@

>EDU@

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

         

>PP@

         

>PP@

         

>PP@

         

WDEHOIRUWVร—WWHUSร–Qร—VWHVLGH&%

% &%

" &%

 &%

& &% &% &% " &% & &% ! &% ! &% !" &% !& &% &%

&% " &% & &% % &% % &% &% &% " &% & &% %" &% %& >PP@

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

         

" & % %  " & %" %& ย‘

ย‘

         

%

"& " & ! ! !" !&

ย‘

!%& ! !"& ! !& ! !%&& ! !"& !%&& !"& !%&& !"& " !%&& " !"& !%&& !"& & !%&& & !"&!

!%&&!

!"&! !%&&! !"&!! !%&&!! !"&! !%&&! !"&!% !%&&!%

ย‘

ย‘

ย‘

            

ย‘


ย‘

#

0

'

#$0 #0

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

>PP@

  ย‘ ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

  

ย‘

ย‘

>PP@

  

ย‘

ย‘

>PP@

  

[0 [0 [0 [0 [0

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

  

ย‘

ย‘

ย‘

>EDU@

  

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

3) ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

6Z;K@\>K#;T ! 

 7 55/'( */50 Z@/ 

  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ R7* / 2SWLOGPPEDUDUEWU\N 2YHUGPPEDUDUEWU\N #

;

ย‘

ย‘

>PP@ ย‘

ย‘

     

ย‘

     

#R@N 

$$ 

ย‘

ย‘

           

%

% ! % % " % & % !

% ! % !" % !& % ! % 

ย‘

ย‘

!% ! !% !% !% " !% !% & !%!

!%! !%!! !%! !%!

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

           

% % % % % % % % % % %

ย‘

! " & !

! !" !& ! 

#

0

'

#$0 #0

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

3)

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

     

>PP@

ย‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

>EDU@

ย‘

ย‘

!%& ! !%& !%& !%& " !%& !%& & !%&!

!%&! !%&!! !%&! !%&!

ย‘

ย‘

ย‘

     

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

     

ย‘

     

ย‘4


ย‘

6Z;K@\>K#;T &

) */50 Z@/ 

ย‘

ย‘

ย‘

  0

 0 70 0 7 */50 Z@/ T Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ #;

#R@N 

$$ 

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

>PP@

  

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

    

%

% " % !

% !

ย‘

ย‘

!% ! !% " !% & !%

    ย‘

% % % %

" !

!

ย‘

!%& ! !%& " !%& & !%&

0

'#$0 #0

>EDU@

>EDU@

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

  

>PP@

  

ย‘

>PP@

  

ย‘

>PP@

  

ย‘

>PP@

  

ย‘

ย‘

[0 [0 [0 [0

>PP@

ย‘

  

ย‘

  

ย‘

ย‘

ย‘

  

ย‘

ย‘

ย‘

  

ย‘

ย‘

6Z;K@\>K#;T & = )  */50 Z@/ T  0

 0 70 0 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ #;

#R@N 

$$ 

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘>PP@

ย‘>PP@

ย‘

  % ! !"  % ! !" & ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

#0

'

K

#$0 #0

>EDU@

>EDU@

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@  >PP@

3)

  

#

>PP@

3)

>PP@

ย‘>PP@

ย‘>PP@

ย‘>PP@

ย‘>PP@

ย‘>PP@

ย‘

[0

>PP@

ย‘ย‘ย‘

ย‘

ย‘ย‘

ย‘

ย‘

ย‘ย‘


ย‘

6Z;K@\>K#;T " 00) */50 Z@/ T  3DVVHUWLODOOHUรฉUPDWHULDOHU 08/7,-2,17ยŸGHOHQ

 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 3(3(6'5 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ #

;

05(0( #R@N >PP@ 

$$ 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

         

>PP@

ย‘

         

ย‘

         

ย‘

 "%  "% !  "%  "% % "% "  "% " "%  "% &  "% & "%  "% !  "% !

 "% !

 "% ! "% !  "% !& "% !&  "% !

ย‘

ย‘

ย‘

!" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !"

#

;

05(0( 6@N >PP@ 

$$ 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

         

>PP@

ย‘

         

ย‘

         

ย‘

 "%  "%  "%  "% "%  "% "% "%  "% "% "%  "% "%  "% "%  "% "%  "%

ย‘

! % " " & & ! !

!

! ! !& !& !

ย‘

'

#$0 #0

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

    

>PP@

    

>PP@

    

>PP@

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

>EDU@

 " "" & &!   ! ! !% ! !& % %! !

! !%

!%! 

ย‘

/( " "" & &! % % ! %! %!% %! %!& %% %%! "

" "%

"%! 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

!" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !"

#

>PP@

ย‘

         

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

    

    

WDEHOIRUWVร—WWHUSร–Qร—VWHVLGH4


ย‘

#

'

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

3) ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

    

ย‘

ย‘

ย‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

    

ย‘

    

ย‘

ย‘

;

;

#R@N 

$$ 

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

 

>PP@

ย‘

>PP@

  % !"%  % !"%&   % " !"% " % " !"%& "  % ! !"% & % ! !"%& & ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

#

0

'

5

#$0 #0

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

 

>PP@

ย‘

 

>PP@

ย‘

 

>PP@

ย‘

>PP@

 

ย‘

[0 [0 [0

>PP@

 

ย‘

>EDU@

ย‘

 

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

 

ย‘

6Z;K@\>K#;T %0( */50 Z@/ T  0

 0 70 0 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU *HYLQGDIJDQJ ยฎ RSWLRQ )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ #

;

0(! ;

0(' (

#R@N 

$$ 

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘    

>EDU@

#

>PP@

ย‘

ย‘

#$0 #0

>PP@

  0

 0 70 0 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ

ย‘

ย‘

ย‘

    

>PP@

6 \  8R4( */50 Z@/ T

>PP@

3)

>PP@

 

>PP@

ย‘

 

>PP@

ย‘

>PP@ ย‘

  ย‘

ย‘

31 % % !" !" 31 % % !"% ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘


ย‘

#

;

0(! ;

0(' (

6@N 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

>PP@

 

3) ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

  

ย‘

ย‘

#

0

'

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

 

>PP@

 

ย‘

>PP@

 

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

 

ย‘

31 % % !" !"& 31 % % !" ย‘

ย‘

ย‘

 

ย‘

+

#$0 #0 #5'+ 50(

ย‘

ย‘

>PP@

[0 [0

ย‘

ย‘

ย‘

>EDU@

 

ย‘

 

ย‘

ย‘

>EDU@

ย‘

ย‘

 

ย‘

 

ย‘

ย‘

6Z;K@\>K#;T %'4( */50 Z@/ T  0

 0 70 0 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWรฉEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWยŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  $IYLQNOLQJPD[ยกSUPXIIH QRPLQHO

 7Uร—NVLNULQJHU 8QL)LNVHUVยŸ LUXVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU *HYLQGDIJDQJ ยฎ RSWLRQ )RUWUร—NIDVWVDPOLQJDISODVWUรฉUVNDOPDQDQYHQGHVWรฉWWHEรฉVQLQJ9LKHQYLVHUWLOPRQ WHULQJVYHMOHGQLQJHQ #

>PP@ ย‘

ย‘

>PP@ ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

; >PP@

>PP@ ย‘

ย‘

0

>PP@

ย‘

0(' (

>PP@

0(

ย‘

31

ย‘

'

>PP@

ย‘>PP@ ย‘ย‘

>LQFK@

ย‘>PP@ ย‘ย‘

)

31

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

6@N 

$$ 

ย‘

>PP@

>PP@ ย‘ย‘

+!

>PP@ ย‘ย‘ย‘

#$0 #5'+ 50(

ย‘

>EDU@ ย‘ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

+

ย‘

/(

ย‘

ย‘

5

ย‘

ย‘

 &% & !!& 

ย‘

[0

$$ 

 &%

& !! 

ย‘

ย‘ย‘

#R@N 

>LQFK@

0(' (

>PP@

ย‘)

ย‘ย‘

ย‘ย‘0( ย‘ย‘#

ย‘

; ย‘#

3)

 

ย‘

>PP@ ย‘

>PP@

ย‘

ย‘

ย‘ย‘ย‘4


;. 7 )=0'.((/'()C7C ‘

‘

'(//- */50   +XVRJWU\NULQJHVWÖO 67

 %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULWVWÖO$ 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 7×WQLQJ1%5HOOHU(3'0 'ULIWVWU\N 9DQGEDUEDUHOOHUEDU *DVEDU 'LPHQVLRQHU'1'1 '1'1 '1'1  '1'1 '1'1 

 $OOHGLDPHWUHIUD'1RSWLO'1HUPXOLJ)RUVNHOOLJHO×QJGHURJWU\NWULQHURJ VÖPXOLJ‘.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #

*( 

‘

‘

‘

                 

#& Y-# #

Y-# #!

Y-# #!% Y-# #

Y-# # % Y-# #

Y-# #% Y-# #%

Y-# #%% Y-# #"

Y-# #"% Y-# #

Y-# #&

Y-# #

Y-# #

Y-# #

Y-# # !

Y-# #

Y-# # 

Y-# # %

Y-# # "

Y-# # 

Y-# # &

Y-# # 

Y-# #!

Y-# #!

Y-# #!!

Y-# #!

Y-# #!

Y-# #!%

Y-# #!"

Y-# #!

Y-# #!&

Y-#

>PP@

3)‘

                 

‘

>PP@

‘

‘

‘

‘


‘

 = /'(//- */50 

‘

  +XVRJWU\NULQJHVWÖO 67

 %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULWVWÖO$ 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 7×WQLQJ1%5HOOHU(3'0 'ULIWVWU\N 9DQGEDUEDUHOOHUEDU *DVEDU 'LPHQVLRQHU'1'1 '1'1 '1'1  '1'1 '1'1 

 $OOHGLDPHWUHIUD'1RSWLO'1HUPXOLJ)RUVNHOOLJHO×QJGHURJWU\NWULQHURJ VÖPXOLJ‘.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #

>PP@ ‘

3)

‘

                 

*( 

‘

4

>PP@ ‘

‘

                 

#& Y-# #

Y-# #!

Y-# #!% Y-# #

Y-# # % Y-# #

Y-# #% Y-# #%

Y-# #%% Y-# #"

Y-# #"% Y-# #

Y-# #&

Y-# #

Y-# #

Y-# #

Y-# # !

Y-# #

Y-# # 

Y-# # %

Y-# # "

Y-# # 

Y-# # &

Y-# # 

Y-# #!

Y-# #!

Y-# #!!

Y-# #!

Y-# #!

Y-# #!%

Y-# #!"

Y-# #!

Y-# #!&

Y-#

‘

‘

‘

‘
‘

0(/'(//- */50 

‘

  +XVRJWU\NULQJHVWÖO 67

 %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULWVWÖO$ 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 7×WQLQJ1%5HOOHU(3'0 'ULIWVWU\N 9DQGEDUEDUHOOHUEDU *DVEDU 'LPHQVLRQHU'1'1 '1'1 '1'1  '1'1 '1'1 

 $OOHGLDPHWUHIUD'1RSWLO'1HUPXOLJ)RUVNHOOLJHO×QJGHURJWU\NWULQHURJ VÖPXOLJ‘.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ )ODQJHERULQJ313131DQGUHSÖIRUHVSéUJVHO 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #

>PP@

# 50(

*( 

‘

>PP@

>PP@ ‘

3)‘

‘

                 

‘

                 

‘

‘

                 

#& -# #

-# #!

-# #!% -# #

-# # % -# #

-# #% -# #%

-# #%% -# #"

-# #"% -# #

-# #&

-# #

-# #

-# #

-# # !

-# #

-# # 

-# # %

-# # "

-# # 

-# # &

-# # 

-# #!

-# #!

-# #!!

-# #!

-# #!

-# #!%

-# #!"

-# #!

-# #!&

-#

‘

‘

‘

‘


‘

 = 50(/'(//- */50 

‘

  +XVRJWU\NULQJHVWÖO 67

 %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULWVWÖO$ 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 7×WQLQJ1%5HOOHU(3'0 'ULIWVWU\N 9DQGEDUEDUHOOHUEDU *DVEDU 'LPHQVLRQHU'1'1 '1'1 '1'1  '1'1 '1'1 

 $OOHGLDPHWUHIUD'1RSWLO'1HUPXOLJ)RUVNHOOLJHO×QJGHURJWU\NWULQHURJ VÖPXOLJ‘.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ )ODQJHERULQJ313131DQGUHSÖIRUHVSéUJVHO 'HWDQEHIDOHVDWPDQDQYHQGHUHQVWéWWHEéVQLQJYHGVDPOLQJPHGSODVWUéU)RU3( UéUHUGHWHWNUDY.RQWDNWYHQOLJVWYRUHVVDOJVDIGHOLQJIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ #

#50( *(  >PP@

>PP@

‘

‘

‘

‘

                 

#& -# #

-# #!

-# #!% -# #

-# # % -# #

-# #% -# #%

-# #%% -# #"

-# #"% -# #

-# #&

-# #

-# #

-# #

-# # !

-# #

-# # 

-# # %

-# # "

-# # 

-# # &

-# # 

-# #!

-# #!

-# #!!

-# #!

-# #!

-# #!%

-# #!"

-# #!

-# #!&

-#

>PP@

3)

‘

                 

‘

                 

‘

‘

4

‘

‘

‘
6Z;K@\>K#;T;'+ Â&#x2018;

6Z;K@\>K#;' ( /  3DVVHUWLO3(RJ39&UéU 5XVWIULWVWÃ&#x2013;O$NYDOLWHW $,6,

 )RUUéUVWéUUHHQGÂ&#x2018;GDQYHQGVWéWWHEéVQLQJPHGNLOH $QGUHGLPHQVLRQHUSÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO

Â&#x2018;

3)^Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

                          

Â&#x2018;

                          

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !"!

 !"! "  !"!  !"!  !"!  !" %  !"!!

 !"!!  !"!!  !"!

 !"!  !"! "  !"! &  !"!!  !"!%  !"!&  !"!%

 !"!%  !"!%  !"!""  !"!"  !"!&  !"!&  !"!&  !"!&"  !"!

 !" &  !"!  !" !  !"  !" %  !" &  !"

 !"  !"

 !"  !" !"  !"  !" !  !" !  !"  !" &  !" 

 !"  !" %

 !"  !" %  !" %"  !" %&  !" "!  !"  !" "% Â&#x2018;

 ! %

 ! %! ! " ! "% ! % !  ! 

 ! ! !

 ! ! ! !% ! ! ! 

 ! ! ! "

 ! "! ! &

 ! & ! &! !!

 !! !! ! !!!% !!!" !!! !!%

 !!% !!%! !!&

 !!&! ! % ! 

Â&#x2018;

 ! %% ! %" ! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                          

Â&#x2018;


ย‘

' (7/  3DVVHUWLO3(RJ39&UรฉU 5XVWIULWVWร–O$NYDOLWHW $,6,

 $QGUHGLPHQVLRQHUSร–IRUHVSรฉUJVHO ^ย‘

ย‘

>PP@

ย‘

3) ย‘

ย‘

ย‘

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

ย‘>PP@ ย‘

                        

ย‘

                        

 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

 !" !  !" "  !" &  !" !!  !" !"  !" !  !" "  !" &  !" !  !" "  !" &  !" %!  !" %"  !" "!  !" ""  !" 

 !" !  !" "  !" &!  !" &"  !" !  !" "  !" !  !" "  !" %  !" "  !" !  !" !"  !" !%  !" !  !" !  !" !  !" !&  !"  !" 

 !"  !" &  !"  !" &  !" %  !" %&  !" "  !" "&  !"  !" &  !" &  !" &&  !"  !" & ย‘

       

 "

 "

 "

 %

 %

 

 

  !%

!%

        

 "

"

 &

&

!

"

!!%

"!%

!%

"%

!&

"&

 %

 %

 %% %%

ย‘

 

 &

 %

 &% %

 &%

 "

 &%" ! "

 &" 

 & &

 &&

ย‘

ย‘

ย‘

                        

4

ย‘

Z@/ T (7Z@/ T  %HVWร–UDIVHJPHQWRSGHOWSODVWULQJRJ9DULRVHDOยŸ Wร—WQLQJ 8QL)LNVHUVยŸ (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก&  7Uร—NIDVWSร–DOOHUรฉUPDWHULDOHU )RUHWHUQLWUรฉUNRQWDNWRV #

7 #R >PP@ 

ย‘

ย‘

>PP@

  

$$ 

ย‘

  

 %! %! %! %!

WDEHOIRUWVร—WWHUSร–Qร—VWHVLGH

ย‘

! "

6 

$$ 

ย‘

!! ! !! !! !! "

 %" %" %" %"

/(

ย‘

! "

ย‘

ย‘

! ! ! !

! "

ย‘

  
#

7 #R >PP@ 

$$ 

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

3) ย‘

ย‘

ย‘

    

ย‘

 %! & %!

 %! %!" %!& %!%! %!% %!%" ย‘

ย‘

!! !! & !!!

!!! !!!! !!! !!! !!!%

$$ 

ย‘

ย‘

 %" & %"

 %" %"" %"& %"%! %"% %"%" ย‘

ย‘

/(

ย‘

ย‘

ย‘

! ! ! ! ! ! ! !

 & !

! !! ! ! !%

ย‘

    

ย‘

 77*( (6Z;K@\>K#;]  (3'0HOOHU1%5Wร—WQLQJVULQJ (3'0LKW(1 ยกWLOยซ&

1%5LKW(1 ยก&WLOยก& #

7 #R >PP@ 

$$ 

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

3)

ย‘

ย‘

    

6 

ย‘

   

ย‘

ย‘

   " &" & ! 

" & 

" & " 

" & & 

" &" &! ย‘

ย‘

 !% !%" !% !%& !%%

 !%% !%%!

6 

$$ /(

ย‘

ย‘" &%" &%! 

" &% 

" &%" 

" &%& 

" &"" &"! ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

   

ย‘

R *6Z;K@\>K#;T

-N/,0  5XVWIULVWร–O$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PรฉWULNNHURJVSร—QGHVNL YHU 6ร—WEHVWร–UDI%ROWHPรฉWULNNHURJVSร—QGHVNLYHU 'HUDQYHQGHVVร—WWLOKYHU08/7,-2,17PXIIH

ย‘

#

#-#

#-#-#

6

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

>PP@

 3) ย‘

ย‘ย‘

   

>PP@

ย‘

 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 ย‘

 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘" &" & ! 

" & 

" & & 

" & " 

" &!" &!! ย‘

ย‘

 !  ! " ! & !!

 !!! !! !!%

ย‘

   

ย‘

; */ / ( -Z@/ T *  (WVร—WSU08/7,-2,17ยŸ3OXVPXIIH 7Uร—NVLNULQJ )LNVHUVยŸ LUXVWIULWVWร–O$NYDOLWHW $,6,

ย‘

#

7 / H_.J 

$$ 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

>PP@

>PP@

ย‘

ย‘

ย‘

3)ย‘

      

ย‘

ย‘

      

ย‘

ย‘

      

 %!%& %!% %!"

 %!" %!"! %!" %!" %!"" %!"& %!! %! %!" ย‘

ย‘

!% ! !% !% !% " !% !% & !%!

!%! !%!! !%! !%! !%!%

ย‘

ย‘

      

ย‘

ย‘

ย‘


‘

R *6Z;K@\>K#;T]-N/,0

‘

  %ROWHRJPéWULNNHULUXVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6,

 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU 6×WEHVWÖUDI%ROWHPéWULNNHURJVS×QGHVNLYHU 'HUDQYHQGHVV×WWLOKYHU08/7,-2,17PXIIH #-#

6

N/,0 

/(

‘

‘

‘

‘

>PP@

3) ‘

‘

3) ‘

‘

3)

‘

 [0 

" &&

 [0 

" &&! [0 

" && [0 

" &&" ‘

‘

‘

‘

‘

  

‘

/ 0(

4

  1HPWLOVS×QGLQJDIEROWHRJPéWULNNHU 0IRU08/7,-2,17Ÿ'1'1RJ'1 0IRU08/7,-2,17Ÿ'1'1RJ'1 R / , 

 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

[PP0 

"  !& [PP0 

" ! !& ! ‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

6./'' )0 0HYZ- J  %UXJHVYHGJHQDQYHQGHOVHDIEROWH 7LOVPéULQJDIJHYLQGSÖEROWHLUXVWIULVWÖO K+ 

/(

‘

‘

‘

‘

J ‘

‘

‘

‘‘
0 @\T ( 07 ‘

‘

‘

‘

0 @\T&

('( */50   .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWéEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU *ULSULQJLPHVVLQJ DI]LQNQLQJVIUL

 7×WQLQJ1%5HOOHU(3'0 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  )RUYDQGLQVWDOODWLRQHUSÖ3(RJ39&UéU6'56'5RJ6'5 6'5 RJ IRU39&UéU6'5RJGHURYHUHUVWéWWHEéVQLQJHULNNHSÖNU×YHW%HP×UN)RU DOOHJDVLQVWDOODWLRQHURJIRU3(UéUPHG6'5HOOHUW\QGHUHJRGVW\NNHOVHHUVWéW WHEéVQLQJHUREOLJDWRULVNH .RQWDNW*HRUJ)LVFKHUIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQRPVWéWWHEéVQLQJHU 

#RN 

$$ 

6N 

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

      ‘

‘

 " " " % " 

 " %

 " %!% " %

 " %"

 " %&

 " "

 " "!% " "%

 " "&

 " %

 !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  ! ‘

! " & !

!! ! !" !&

! 

/(

‘

‘

‘

 " " " % " 

 " 

 " !% " 

 " "

 " &

 " !

 " !!% " !%

 " !&

 " %0

'

#$0 #0 / -.' >EDU@

>EDU@

>PP@

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3)

 ! 

 ! ! !  ! " ! & ! !

 ! !! ! ! ! !" ! !& ! 

 ! ! ! 

$$ 

‘

      

>PP@

‘

      

>PP@

‘

      

‘

      

‘

      

‘

‘

‘

      

‘

‘

‘

‘

      

‘


‘

0 @\T& %0('( */50 

‘

‘

‘

  .REOLQJVKXVRJWU\NULQJHLGXNWLOWVWéEHMHUQ***LKHQKROGWLO(1*-6 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 5XVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6, EROWH 37)(FRDWHWVRUW PéWULNNHURJVS×QGHVNL YHU *ULSULQJLPHVVLQJ DI]LQNQLQJVIUL

 7×WQLQJ1%5HOOHU(3'0 Z(0,76,00( 5  Z(0,7#R,0((0 /055 ,  )ODQJHERULQJLKHQKROGWLO(1 )RUYDQGLQVWDOODWLRQHUSÖ3(RJ39&UéU6'56'5RJ6'5 6'5 RJ IRU39&UéU6'5RJGHURYHUHUVWéWWHEéVQLQJHULNNHSÖNU×YHW%HP×UN)RU DOOHJDVLQVWDOODWLRQHURJIRU3(UéUPHG6'5HOOHUW\QGHUHJRGVW\NNHOVHHUVWéW WHEéVQLQJHUREOLJDWRULVNH .RQWDNW*HRUJ)LVFKHUIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQRPVWéWWHEéVQLQJHU 

#

0(' (

#RN 

$$ 

6N 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

         

‘

         

‘

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

 !%

 !% ! !%  !% " !% & !% !

 !% !! !% ! !% !% !% !" !% ! !% !& !% ! !%

 !% !% ! !%

 !% ‘

‘

 " " " % " 

 " %

 " %!% " %

 " %"

 " %&

 " "

 " " " "!% " "!" " "%

 " "% " "&

 " "& " % " "

 !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !% !%

#

0

'

#$0 #0 / -.' >EDU@

>EDU@

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

‘

         

‘

! " & !

!! ! !% !" ! !& !

!

 " " " % " 

 " 

 " !% " 

 " "

 " &

 " !

 " ! " !!% " !!" " !%

 " !% " !&

 " !& " %  " "

‘>PP@

3)

>PP@

‘

‘

4

‘

‘

         

‘

‘

>PP@

‘

‘

         

‘

         

‘
6 @0 N' ( '4 ‘

‘

6 @0 !

$Y- '4 -(  K//-  07 " - %%77H/7' 7 )) J  0HG5* 'XNWLOWVWéEHMHUQ***VDGHORYHUSDUW 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 6WURS5XVWIULVWÖO$ $,6, PHG1%5 *XPPL1%5WLOYDQGRJJDV(3'0WLOYDQG R7* / 0ÖNXQDQYHQGHVWLO'1UéURJVWéUUH

3) ‘

,05(0( 6 >LQFK@ 

$$ 

#R 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

  

‘

 " " " "

‘

  " & !

‘

  

" & " 

" " !

 " " " "

‘

& & " & & &!

‘

#$0 #0

>EDU@ ‘

  

" 

& " 

" " !

‘

‘

>EDU@

‘

‘

  

‘

  

‘

6 @0 ! 7 )05 / $Y- '4 -(  K//-  07 " - %%77H/7' 7 )) J

‘

  0HG5* 0HGPLGOHUWLGLJDIVS×UULQJVPHNDQLVPHYKDVSDGH 'XNWLOWVWéEHMHUQ***VDGHORYHUSDUW 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 6WURS5XVWIULVWÖO$ $,6, PHG1%5 *XPPL1%5WLOYDQGRJJDV(3'0WLOYDQG R7* / 0ÖNXQDQYHQGHVWLO'1UéURJVWéUUH

3) ‘

‘

,05(0( 6 >LQFK@ 

$$ 

#R 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

  

‘

 " " " "

‘

  " & 

" & " 

" " !

 " " " "

‘

& & " & & &

‘

" 

& " 

" " !

‘

  6WURS5XVWIULVWÖO$ $,6, PHG1%5 6WURSSHUQHNDQNRPELQHUHVPHGDOOH0XOWL6DGHO3OXVW\SHU 6YHMVHIULGHVLJQ 'LDPHWHUIUDGPP 6×UOLJIRUSDNQLQJIODGHERNVHIRUQHPKÖQGWHULQJRJLGHQWLILNDWLRQ .ODUWLOLQVWDOODWLRQEROWHRJPéWULNNHULHQSDNNH 7  

$$ 

‘

‘

‘

     

 " " " " " " " " " " !  " & 

! " &

WDEHOIRUWV×WWHUSÖQ×VWHVLGH

‘

‘

     

" "

" 

" 

"

"

" % " "

" % " 

"! %

‘

>EDU@

‘

  

6 @0  )) H/7' 7 0)J

>PP@‘

  

#$0 #0

>EDU@

‘

‘

  

‘

  

‘


7  

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " " " " " " " "

Â&#x2018;

%

%! % %" %& "

"! "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

"!!

"! % "!%

"!

"!&% "

" % " %

Â&#x2018;

6 @0 )0 R / , 

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6SDGHWLOGG 6SDGHWLO­ 6SDGHWLO®GG 6SDGHWLO

 " " " "

Â&#x2018;

Â&#x2018;  % "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

"%

& "%

"% "% !

Â&#x2018;

4

6 @0 N0) R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV3(G[ DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV3(G[ DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV3(G[® DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV3(G[® DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV[ DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV®[® DGDSWRU0XOWL6DGGOH3OXV[

 " " " " " " "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%! "% "%" "%& " " & "

Â&#x2018;

3)
Q

N' ( ,* /4 Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

N' ( ,* /4Q

K/ , / 0(( ) H'+ ,*( * /J R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

JUXQGYHUVLRQPHGVNUDOGHQéJOHRJVSLQGHO Â&#x2018;

Â&#x2018;

,00) Q

0' ( ,* /4  3DVVHUWLO0XOWL6DGHO3OXVRJDQERULQJVEéMOHU R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)JHYLQGDGDSWRU JHYLQGDGDSWRU JHYLQGDGDSWRU JHYLQGDGDSWRU® JHYLQGDGDSWRU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !!%  !!%&  !!%  !!"

 !!" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

' /)' 00)  SLORWERUPPPHGZLUHVRPIDVWKROGHUGHWXGERUHGHHPQH R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3LORWERUPPPHGZLUH &" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

)' + /7' 7)'  .RSERUVKROGHULQFOVSHFLDOSLORWERUPPPHGZLUHVRPIDVWKROGHUGHWXGERUHGHHP QH R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

.RSERUVKROGHUWRPPHWRPPHPHGSLORWERUPHGPRGKROG  !"

.RSERUVKROGHUWRPPHWRPPHPHGSLORWERUPHGPRGKROG  !" Â&#x2018;

)' R -7T7/0 ' )

  (JQHWWLOSRUéVHPDWHULDOHUVÃ&#x2013;VRP(WHUQLWUéURJ%RQQDUéU ;77 R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP ++6ELPHWDOERUPHGNDUELGVSLGVPP

 & " ! & "  & " " & " & & "!

 & "!! & "! & "!& & " ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

)' R -7T<  3DVVHUWLOUéULVWÃ&#x2013;O3(39&RJGXNWLOWVWéEHMHUQ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;77 R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

+66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP +66ELPHWDOERUPP

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & % & % ! & %  & % % & % " & % & & %  & %!

 & %!! & %! & %! & %!& & % ! Â&#x2018;

4

Â&#x2018;

)' R -7T<  3DVVHUWLO3(RJ39&UéU ;77 R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP 352),73(39&ERUPP

 &  & ! &  & " & !

 & ! & !& & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 05( 0 ) '/ 0' ( ,* /4Q

  ,QNOXVLY8QEUDFRQéJOHPPÂ&#x2018;RJPPRJVNUXHWUÃ&#x2014;NNHU 8GYHQGLJGLPHQVLRQSÃ&#x2013;WUDQVSRUWERNVHQ[[FP

Â&#x2018;

3)

 

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7UDQVSRUWRSEHYDULQJVNDVVHWLO: DQERULQJVYÃ&#x2014;UNWéMRJWLOEHKéU

Â&#x2018;

 " " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;
Q N' ( ,* /4 ‘

N' ( ,* /4Q

K/ , / 0( H'+ ,*( * /J

‘

3) ‘

R / , 

 

‘

‘

‘

‘

‘

Y×UNWéMPHGVNUDOGHQéJOH ‘

‘

N' (

)  $QERULQJVVSLQGHOY×OJHVDIK×QJLJDILQVWDOODWLRQVO×QJGHQ

‘

3) ‘

R / , 

 

‘

‘

‘

DQERULQJVVSLQGHOPP DQERULQJVVSLQGHOPP DQERULQJVVSLQGHOPP DQERULQJVVSLQGHOPP

‘

‘

  

 ! 

 !! 

 ! ‘

‘

0(  )ODQJHWLO: 3DVVHUWLO3ODVW-RLQWŸIODQJHNREOLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIODQJHIRUELQGHOVH ,QNOXGHUHULNNHEROWHRJSDNQLQJHU

‘

3) ‘

‘

3) ‘

‘

3)R / , 

 

‘

‘

‘

IODQJH'1 IODQJH'1 IODQJH'1 IODQJH'1 IODQJH'1 IODQJH'1 IODQJH'1

‘

‘

 ! %  ! "  !  ! &  !  ! %

 ! %

‘

‘

)' + 7)'  .RSERUVKROGHULQFOVSHFLDOSLORWERUPPPHGZLUHVRPIDVWKROGHUGHWXGERUHGHHP QH R / , 

 

‘

‘

‘

.RSERUVKROGHUWRPPHWRPPHPHGSLORWERUPHGPRGKROG  !"

.RSERUVKROGHUWRPPHWRPPHPHGSLORWERUPHGPRGKROG  !" ‘

' /)' 00)  SLORWERUPPPHGZLUHVRPIDVWKROGHUGHWXGERUHGHHPQH R / , 

 

‘

‘

‘

3LORWERUPPPHGZLUH &" ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘


Â&#x2018;

)' )C5 `" 77(`&77 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

  7LONUÃ&#x2014;YHQGHDQERULQJSÃ&#x2013;3( 0D[3(UéUG6'5 .DQDQYHQGHVWLODQERULQJXQGHUWU\N 9Ã&#x2014;UNWéMWLOXGSUHVQLQJDIDQERULQJVEULN R / , 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3(NRSERUVSÃ&#x2013;QIULPP[PP 3(NRSERUVSÃ&#x2013;QIULPP[PP 3(NRSERUVSÃ&#x2013;QIULPP[PP 3(NRSERUVSÃ&#x2013;QIULPP[PP

 &  & " & ! & !"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 05( 0 ) '/ 0' ( ,* /4Q

  ,QNOXVLY8QEUDFRQéJOHPPÂ&#x2018;RJPPRJVNUXHWUÃ&#x2014;NNHU 8GYHQGLJPÃ&#x2013;OSÃ&#x2013;WUDQVSRUWERNV[[FP

4

Â&#x2018;

3)

 

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7UDQVSRUWNDVVHWLO:DQERULQJVYÃ&#x2014;UN WéMRJWLOEHKéU

Â&#x2018;

 " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;
)0 005 '4 

07( ‘

QN@$)0 0

*'. '( ''  'XNWLOWVWéEHMHUQ***NURS 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 7×WQLQJ1%5 %ROWHRJPéWULNNHULUXVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6,

 $QYHQGHVWLOYDQG‘RJJDV

‘

R7* / $QGUHVWéUUHOVHURSWLO'1SÖIRUHVSéUJVHO

‘

#

7 #R >PP@ 

/(

''*( #$0 #0

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

        

‘

‘

        

 "  " !  "

 "  " %  " "  "  " &  "

 "  " !  "  " %  "!%  "!  " % ‘

>PP@

        ‘

‘

        

>PP@

‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

>PP@

‘

>EDU@ ‘

        

‘

‘

>EDU@

‘

‘

        

‘

        

‘

QN@$)0 0

*'. '(  'XNWLOWVWéEHMHUQ***NURS 5HVLFRDWŸHSR[\FRDWLQJOHYHURSWLO*6.VWDQGDUGHURJ(1 7×WQLQJ1%5 %ROWHRJPéWULNNHULUXVWIULVWÖO$NYDOLWHW $,6,

 $QYHQGHVWLOYDQG‘RJJDV R7* / $QGUHVWéUUHOVHURSWLO'1SÖIRUHVSéUJVHO

‘

‘

#

7  

/(

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)‘

        

>PP@

‘

‘

        

 " %  " %%  " "

 " "%  " 

 " %  " &

 " &%  " %  "

 " %  "

 " !

 "

 "  " % ‘

‘

        

''*( #$0 #0

‘

‘

‘

>PP@

‘

        

>PP@

‘

[0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0 [0

>PP@

‘

>EDU@ ‘

        

‘

‘

>EDU@

‘

‘

        

‘

        

‘


6 @Y07) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

6 @Y07))0 0 /77 *(%77  $OOHPHWDOGHOHHUUXVWIULVWÃ&#x2013;ONYDOLWHW$,6,$ %HVODJLGXNWLOWVWéEHMHUQ *XPPLWÃ&#x2014;WQLQJL1%5(3'0SÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO *XPPLWÃ&#x2014;WQLQJHQHUIDVWJMRUWLQGYHQGLJWÂ&#x2018;RJGÃ&#x2014;NNHUGHQLQGYHQGLJHVLGHDIEÃ&#x2013;QGHW 7 #Q0 #R >PP@ >EDU@ 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

!! & !! & !& !! & !! & %% !! & " !! & !! & !! & ! !! & % !! & ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

!!

!! !

!!

!! 

!! %

!! "

!! 

!!

!! !

!! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

4 Â&#x2018;

6 @Y07))0 0 /77 *(!

77  (QNHOUHSDUDWLRQVNOHPPHPHGNRPSOHWWÃ&#x2014;WQLQJ $OOHPHWDOGHOHHUUXVWIULVWÃ&#x2013;ONYDOLWHW$,6,$ *XPPLWÃ&#x2014;WQLQJL1%5(3'0SÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO 7 #Q0 #R >PP@ >EDU@ 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

!! ! !! & !! ! !! 

!! %" !! ! !! && !! !!

!! ! " !! !%! !! !"& !! !& !! 

!! " !! ! !! & !! &

!! " !! !& !! "

!! % & !! %

!! " !! "%! !! &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! !% ! ! 

 %    %   % % %% % % " "% " " % &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;
Â&#x2018;

R00(7 55 '' *(

77  'REEHOWEÃ&#x2013;QGPHGVSÃ&#x2014;QGHEHVODJRJSDNQLQJ $OOHPHWDOGHOHHUUXVWIULVWÃ&#x2013;ONYDOLWHW$,6,$ *XPPLWÃ&#x2014;WQLQJL1%5(3'0SÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO Â&#x2018;

3)7 #Q0 #R >PP@ >EDU@ 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

!! ! %" !! ! && !! !!!

!! !!%! !! !!&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! ! ! ! ! !

 ! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;


Â&#x2018;

R00(7 55 '' *(

  'REEHOWEÃ&#x2013;QGPHGVSÃ&#x2014;QGHEHVODJRJSDNQLQJ $OOHPHWDOGHOHHUUXVWIULVWÃ&#x2013;ONYDOLWHW$,6,$ *XPPLWÃ&#x2014;WQLQJL1%5(3'0SÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO Â&#x2018;

3)

7 #Q0 #R >PP@ >EDU@ 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

!! ! !! ! "% !! ! !! !!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

4
Â&#x2018;

R00(7 557' *(

77  (QNRPELQDWLRQDIHQWHQWRHOOHUIOHUHVHNWLRQHUVRPJéUGHWPXOLJWDWUHSDUHUHUéUIUD PPRSWLOPPXGYHQGLJGLDPHWHU $OOHPHWDOGHOHHUUXVWIULVWÃ&#x2013;ONYDOLWHW$,6,$ *XPPLWÃ&#x2014;WQLQJL1%5(3'0SÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO R( 

Â&#x2018;

#RN 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

UHSVÃ&#x2014;WNRPSOHW DOOHVHNWLRQHUWUÃ&#x2014;NDVVH

VHNWLRQ$ VHNWLRQ% VHNWLRQ& VHNWLRQ' VHNWLRQ( WUÃ&#x2014;NDVVH

!! "

!! "" !! ""! !! "& !! " !! "&

!! &!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 

 !

 

 

 %

 &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


K6>K;T7) 

 5( C 6LGH Â&#x2018;7LOVWÃ&#x2013;OUéU Â&#x2018;

Â&#x2018;3DNQLQJVVÃ&#x2014;WWLOVWÃ&#x2013;OUéU Â&#x2018;

Â&#x2018;)LUHMRLQWSDNQLQJVVÃ&#x2014;WWLOE\JDVLQVWDOODWLRQHU Â&#x2018;

Â&#x2018;7LOVWÃ&#x2013;ORJ3(UéU Â&#x2018;

Â&#x2018;3([3(JDOYDQLVHUHW Â&#x2018;

Â&#x2018;3DNQLQJVVÃ&#x2014;WRJVWéWWHEéVQLQJHUWLO3(UéU Â&#x2018;5


; C Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

'(/ (0,0  ( C K>"%-K#!

7 7#R)0/( $$ >LQFK@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A!  A! 

% ! %

% ! % % ! %! % ! % % ! % % ! %% % ! %" % ! % % ! %&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% 

% 

% "

% &

% 

% 

% !

% 

% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

'(/ (0,0  = C K>"%-K#!

7

7#R)0/( $$  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A A! A! A A A A A! A! A A A!

% ! " % ! "! % ! " % ! "% % ! "" % ! " % ! 

% ! % ! %

>LQFK@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% 

% !

% 

% %

% %

% %&

% %

% ""

% 

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;^

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

    

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

 /( Â&#x2018;^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

'(0((0,0  ( C K>"%-K#!

7 7#R)0/( $$ >LQFK@  Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A A! 

% %! % % %! % % %! %% % %! %" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

%

%

%

 & 

 !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( ))(0,0  ( C -K>"%-K#! ^@K> 7 7 7#R)0/( $$ >LQFK@ >LQFK@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A!  A! 

 A& A! A  A A!  A! 

%! ! %

%! ! % %! ! %! %! ! % %! ! % %! ! %% %! ! %" %! ! % %! ! %&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&! 

%&! 

%&! "

%&! &

%&! 

%&! 

%&! !

%&! 

%&! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

>, (0( 7 55(0,0  ( C K>"%-K#! ^)@K> Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 7) 7#R)0/( $$ >LQFK@ >LQFK@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A!  A! 

 A& A! A  A A!  A! 

%! ! %

%! ! % %! ! %! %! ! % %! ! % %! ! %% %! ! %" %! ! % %! ! %&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%& 

%& 

%& "

%& &

%& 

%& 

%& !

%& 

%& 

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;^

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

$/(0,0  ( C K>"%-K#!

7 7#R)0/( $$ >LQFK@ 

 /( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A! 

% ! %

% ! % % ! %! % ! % % ! % % ! %% % ! %" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@

Â&#x2018;

%% 

%% 

%% "

%% &

%% 

%% 

%% !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

^

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$/77 55(0,0  ( C K>"%-K#! ^)@K> 7 7) 7#R)0/( $$ >LQFK@ >LQFK@ 

 /( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A 

 A 

% ! %! % ! % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%%% "

%%% &

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 7 55(0,0  ;K>"%-K#!

7 7#R)0/( $$ >LQFK@ 

 /( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

^

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A! 

%%! %

%%! % %%! %! %%! % %%! % %%! %% %%! %" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%& 

%& 

%& "

%& &

%& 

%& 

%& !

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018; Â&#x2018;

   

Â&#x2018; Â&#x2018;

   

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;
Â&#x2018;

;(0,0  ( C K>"%-K#!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 7#R)0/( $$ >LQFK@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A! 

% % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

! %

! %

! %!

! %

! %

! %%

! %"

Â&#x2018;

% 

% 

% "

% &

% 

% 

% !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;(0,0  = C K>"%-K#!

8GJÃ&#x2013;HWPRGHOOHYHUHVVÃ&#x2013;OÃ&#x2014;QJHODJHUKDYHV 7

7#R)0/( $$  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A A! A! A A A! A! A! A Â&#x2018;

% % % % % %

Â&#x2018;

! "

! "!

! "

! "

! "

! !

7

^

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

 A A! A! A A A! A! A! A

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

% 

% !

% 

% 

% %"

% "

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

;77 55( (0,0  ( C K>"%-K#! ^)@K> 7 7) 7#R)0/( $$ >LQFK@ >LQFK@ 

 /( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A! 

 A! A! A  A A! 

% % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

! %

! % ! %! ! % ! % ! %% ! %"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&

%& 

%& "

%& &

%&

%&

%& !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   ^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


0/(

* C Â&#x2018;

0/(

*cU- U C K>"%-K#!

'HUGHQQRPLQHOOHXGYHQGLJHGLDPHWHUSÃ&#x2013;VWÃ&#x2013;OUéUHW PD[WHPSHUDWXU«&

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

7 >LQFK@

>PP@

#R)0/( $$  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A!  A! Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

%%&%

%%&% %%&%! %%&% %%&% %%&%% %%&%" %%& %%& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&& 

%&& %&& 

"

%&& 

&

%&& 

%&& 

%&& !

%&& 

%&& 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

0/(

* @&U- @!U ; C K>"%-K#!

7LORPE\JQLQJÂ&#x2018;DI®NREOLQJWLO൥ LQFORPOéEHU

'HUGHQQRPLQHOOHXGYHQGLJHGLDPHWHUSÃ&#x2013;VWÃ&#x2013;OUéUHW PD[WHPSHUDWXU«&

5

Â&#x2018;

7 >LQFK@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 A& Â&#x2018;

#R 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %" %

%&&  Â&#x2018;

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

0/(

* C  &-%-%- 77 ; C 5K#!&@!%&(K# !!

'LP6WHUNREOLQJVVWéUUHOVHUKYRUWLOSDNQLQJVVÃ&#x2014;WWHWVNDOEUXJHV 'HUPLGGHOYÃ&#x2014;UGLHQDIVWÃ&#x2013;OUéUHWVGLDPHWHU PD[WHPSHUDWXU¡&

7 >LQFK@

>PP@

6)0/( $$  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 A A!  A! Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

%%&%& %%&% %%&% %%&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&& &

%&& 

%&& %

%&& 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

0/(6H$J ; C K>"%-K#!

'HUGHQQRPLQHOOHXGYHQGLJHGLDPHWHUSÃ&#x2013;VWÃ&#x2013;OUéUHW PD[WHPSHUDWXU«&

Â&#x2018;

3)

7 >LQFK@

>PP@

6)0/( $$  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! A  A A!  A! Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

%"%

%"% %"%! %"% %"% %"%% %"%" %"% %"%& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%& 

%& %& 

"

%& 

&

%& 

%& 

%& !

%& 

%& 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;
 4)0/(

*'.(0 00 Â&#x2018;

Â&#x2018;

7)7'.((

* 70 / 3ULPRILWHUHWPRGXOV\VWHP$OOHVWDQGDUG3ULPRILWNREOLQJHURSWLOÂ&#x2018;NDQRPE\JJHVYHG DQYHQGHOVHDIHWRPE\JQLQJVVÃ&#x2014;W)HNVVWDQGDUG3ULPRILW6OXWPXIIH 

NDQDQYHQGHVWLOLQGYHQGLJJDVLQVWDOODWLRQPHG)LUHMRLQWRPE\JQLQJVVÃ&#x2014;W  ,QNOXVLYHQJXOJDOYDQLVHUHWÂ&#x2018;RPOéEHU'*QU79

3)7 >LQFK@

>PP@

#R)0/( $$  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A  A A! Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

%%& %%&! %%& %%& %%&% %%&"

Â&#x2018;

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&&

%&&

%&&

%&&

%&&

%&& 

" 

& 

 !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


; C-(- Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

'(/ (0,0  (5 0 C K>"%-K#! -  =

' ( ,QFOVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 7 7#R)0/( $$ >LQFK@ >PP@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A  A A! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% !% % !% ! % !! % !%

% !% % !% % % !% " Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 >LQFK@

>PP@^

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A  A A! 

3)

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% &!

% &!%

% &!"

% & !

% &

% &%

% &"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

5 Â&#x2018;

'(/ (0,0  = 5 0 C K>"%-K#! -  ,QFOVWéWWHEéVQLQJ

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 7 7#R)0/( $$ >LQFK@ >PP@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A  A A A A! A! A!  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% !%!" % !% % !% % !% % !% % % !% % % !% " % !% & % !% % !%!

% !%

% !%! % !%!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

% &!

% &!

% &

% &!

% & 

% &!&

% &

% &

% & 

% &

% &"!

% &!

% &%

7 7 >LQFK@

>PP@

>PP@

^

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A  A A A A! A! A! 

3)

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;
Â&#x2018;

>, (0( ))(0,0  0-  @K> Â&#x2018;

Â&#x2018;

,QFOVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

7 7 7#R)0/( $$ >PP@ >LQFK@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A  A A! 

%! !! %! !! ! %! !! %! !!

%! !! %! !! % %! !! "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&!!!

%&!!!%

%&!!!"

%&!! !

%&!!

%&!!%

%&!!"

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>, (0( 7 55(0,0  0-  )@K> ,QFOVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 7) 7#R)0/( $$ >PP@ >LQFK@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A  A A! 

%! !! %! !! ! %! !! %! !!

%! !! %! !! % %! !! "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%& !!

%& !!%

%& !!"

%& ! !

%& !

%& !%

%& !"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

   

>PP@

^

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

$/(0,0  0 C K>"%-K#! -  ,QFOVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 7 7#R)0/( /( >LQFK@ >PP@ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A A  A A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [

% !% ! % !! % !%

% !% % !% % % !% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

^

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;


^(0,0  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

'(/ (0,0  ( ,QNOXVLYVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

7 #R >PP@ 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [

% !! % !! ! % !!

% !! % !! % % !! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

%!%!

%!%!%

%!% !

%!%

%!%%

%!%"

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

   

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$/(0,0  ; ,QNOXVLYVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 #R >PP@ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% !! % !! ! % !!

% !! % !! % % !! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

5

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 7 55(0,0  ; ,QFOVWéWWHEéVQLQJ LKW(1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 #R >PP@ 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

%%!! %%!! ! %%!! %%!!

%%!! %%!! % %%!! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&%!

%&%!%

%&%!"

%&% !

%&%

%&%%

%&%"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

^

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;
0/(

*( ' ( - Â&#x2018;

0/(

*f ' ( ;-  LKW(1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 #R >PP@ 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

%%&! %%&! ! %%&! %%&!

%%&! %%&! % %%&! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&& !

%&& !%

%&& !"

%&& !

%&& 

%&& %

%&& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

' (70 0 0 ,

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

KYLG KYLG JXO KYLG KYLG KYLG KYLG

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

' ( ;-  LKW(1 7 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

%% ! %% ! ! & && !% %% !

%% ! %% ! % %% ! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

%"% !

%"% !%

%"% !"

%"% !

%"% 

%"% %

%"% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

' (70 0 0 ,

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

SODVWLF 320

SODVWLF 320

SODVWLF 320

SODVWLF 320

SODVWLF 320

SODVWLF 320

SODVWLF 320

ZKLWH ZKLWH \HOORZ ZKLWH ZKLWH ZKLWH ZKLWH

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

' ( ;-  " LKW(1 7 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

[ [ [ [ [ [ [

%% ! & &&&!% %% 

& !%%% %% % %% !%% %% !%" Â&#x2018;

Â&#x2018;

%""% !%

%""% !"

%""% !

%""%

%""% 

%""% %

%""% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

' (70 0 0 ,

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6WÃ&#x2013;OJDOYDQLVHUHW SODVW 320

6WÃ&#x2013;OJDOYDQLVHUHW SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

SODVW 320

JUéQ KYLG JUéQ JXO JUéQ JUéQ JUéQ

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


'' ,* /4 6LGH Â&#x2018;.REEHUYÃ&#x2014;UNWéM Â&#x2018;

6
'' ,* /4 Â&#x2018;

60' 5 ,( 7LOUÃ&#x2013;GLJKHGVÃ&#x2013;OÃ&#x2014;QJHODJHUKDYHV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%%

! "%%

"%%

% "%%

& "%%

 "%%

"%%

Â&#x2018;

Â&#x2018;! 

! ! ! % ! & ! !! ! !& ! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W

Â&#x2018;

(' 5 ,( 7LOUÃ&#x2013;GLJKHGVÃ&#x2013;OÃ&#x2014;QJHODJHUKDYHV 

>PP@ Â&#x2018; Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

 /(

6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%

! "%

"%

% "%

& "%

 "%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!%

!% ! !% % !% & !% !! !% !&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6W 6W 6W 6W 6W 6W

Â&#x2018;

0' (

* 

Â&#x2018;

 0DQGUHODQGIODQJH -

 

$$ 

 /(

6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

  

"%&! ! "%&! % "%&! & "%&!!!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! % & !!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6W 6W 6W 6W

Â&#x2018;


>hNY/7) 

 5(

6LGH Â&#x2018;3RO\UDF.RPSUHVVLRQVILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;3RO\UDF2PE\JQLQJVVÃ&#x2014;W Â&#x2018;

Â&#x2018;3RO\UDF5HVHUYHGHOH Â&#x2018;

Â&#x2018;3RO\UDF8QLYHUVDOILWWLQJV Â&#x2018;

7
. 0=7) 

 5(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( )) $NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    # 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

 A! A A! A  A! A  A  A A!  A A!  A A!  A!  A!  A!  A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

!!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!"

Â&#x2018;

$$ 

 /(!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

! "% 

 "%

" "% !

 "% ! ! "% !!  "% !

 "% !% " "% !"  "%

& "% !  "%

 "% " "% 

 "% 

% "%  "% ! %

 "% & %! "%  "% %

% "% % %& "% "! "% " % "% " " "% ! "% % "

 "% "  "% && ! "% &

 "% 

" "% " "%  "%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

0(/'(7# 50( DFWLYHVHDOLQJV\VWHP ZLWKWKUXVWULQJ GGRXEOHOLSJDVNHWGVSULQJJD VNHW 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )ODQJHVWÃ&#x2013;O )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS 

#

#

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;>LQFK@

    

>LQFK@

Â&#x2018;

 A!  A! A!  

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " Â&#x2018;

%

% % ! " " 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;""! %

""! % ""! " ""! " ""! % ""! " ""! 

""! ""!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;


Â&#x2018;#!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&

& %&

&& %&

&

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( 7 55 PHGIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;ONKK

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

     

)

# 

$$ 

 /(!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3)

 A!  A! A!  

>PP@

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

N0) .)$=0 =

>PP@

3)

>LQFK@

Â&#x2018;

     Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>LQFK@

 A! A A! A A! A  A  A  A A!  A A!  A!  A!  A!  A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

! " ! ! "

! " " ! " ! " ! " ! " " ! " ! " & ! " 

! " " ! " ! " % ! " % ! " %! ! "

! " % ! " %& ! " %&

!& ! " " ! " ! %&

! ! " ! " ! ! " ! " " ! " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%" "%"

"%" !

"%" ! "%" ! "%" !% "%" !" "%" "%" ! "%"

"%" "%" 

"%" "%" & "%" "%" %

"%" % "%" "! "%" " "%" " "%" "%" % "%" " "%" && "%" & "%" 

"%" "%"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;7


Â&#x2018;

'((

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " Â&#x2018;

%

"&! 

$$ 

 /(!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"

 " "

 !

"

 !% "

 ! "

 

"

 %

"

 " "

 % "

 

"Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

)0 0 /'(H = )J .DQLNNHEUXJHVPHGVÃ&#x2014;WRJNOHPULQJLPHWDO $NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GÂ&#x2018;2ULQJVWÃ&#x2014;WQLQJGRYDOWÃ&#x2014;WQLQJ GSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

Â&#x2018;# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

" " " " " " " " "

"&! 

 /(!!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

-

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

      

! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! "

 % 

 " % %! %" % %&

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH" !

" !% " ! " 

" %

" " " % " 

" 

>PP@

'( = 

>PP@ Â&#x2018;

! ! ! ! ! ! ! ! !

$$ 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%  "% ! "% ! "% 

"% "% & "%  "% & "%  "% "

"% " "% "!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

      


Â&#x2018;

-

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

! " ! " ! " ! " ! "

Â&#x2018;

-!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

" " 

"

>PP@

        

Â&#x2018;

        

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;"%  "%  "% && "% & "% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; 8( $NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

!! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

"&! 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

" " " " " " " " " "

 "

 !

 !%

 !

 

 %

 "

 %

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

7

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; 8 ,( (,)C(     

PHGIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;ONKK

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

$$ 

   

)

# 

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

 A! A A! A A! A

Â&#x2018;

   

!! " ! " !! " "

!! " " " !

!! "

 " ! !! "  " ! !! "  " !%

Â&#x2018;

   

   

>PP@

   

>PP@

   

>PP@

   

>PP@

   

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

   

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;)

# 

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;  Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A  A A  A A!  A A!  A A!  A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

   

Â&#x2018;

" !" "

" " ! "

" & " " 

" " & " " %

" % " " " "! " " " " % " " " 

"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

>PP@

          

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

--

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

!! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! " !! "

Â&#x2018;

--!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@Â&#x2018;>PP@

; 8 = 

>PP@

3)

!! " " !! " ! !! " !! " & !! " 

!! " !! " " !! " !! " % !! " % !! " %! !! "

!! " % !! " % !! " %& !! " %&!! " ! %&

 !! " !! " 

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

 % & " % %! % %& " "" "

>PP@

Â&#x2018;

      

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;" " " " " " " " " " " " "

 

 !

 !

 !" 

 &

 

 "

 "!

 

 &

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;!

<

<!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;


Â&#x2018;

$/ 8

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " ! " Â&#x2018;

%

"&! 

$$ 

 /(!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"! " "! !

"! !% "! ! "! 

"! %

"! " "! % "! 

"! 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

*/,/   

$NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

7Ã&#x2014;WQLQJ(3'0NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

 

)

# 

 /(!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&

  %&

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 !

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

*/,/750( $NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

0DWHULDOH33RJPHVVLQJ 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG

   

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

)

# 

$$ 

 /(!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! 

! " "" !

 ! 

!  "" !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$/ 8 = $NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

-

# 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %& % ! %& % Â&#x2018;

-

# 

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

 !Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

$NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

)

# 

 /(!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A! A! A! A

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

%&%&

 %&

 ! %&

 %&

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

$/7 '3)

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

$/ 8 , (, Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

PHGIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;ONKK

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

     

)

# 

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     Â&#x2018;  Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A! A A! A  A! A  A A  A A!  A A!  A A!  A!  A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

! " ! ! "

! " " ! " ! " ! " ! " " ! " ! ! " ! " & ! " 

! " ! " " ! " ! " % ! " & ! " ! "

! " % ! " ! ! " !

! " %&

! %&

 ! ! " ! %&

 ! " ! " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

""& ""&

""& !

""& ! ""& ! ""& !% ""& !" ""&

""& ""& ! ""&

""& & ""& ""& 

""& ""& & ""& ""& %

""& % ""& " ""& "! ""& " ""& ""& ""& % ""& " ""& 

""&

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

>PP@

              

Â&#x2018;

>PP@

              

Â&#x2018;

>PP@

              

Â&#x2018;

>PP@

              

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

              

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

7 Â&#x2018;

; ,( (,)C(     

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

 Â&#x2018;

>LQFK@

>PP@ Â&#x2018;

       # 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

 A! A A! A A! A  A  A A A! A A A!

Â&#x2018;

       

!!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" !!!"

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

! "" 

 ""

" "" !

 "" !  "" !

 "" !% " "" !"  ""

& "" !  "" &

 "" 

 "" % "" %% ""  "" %

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH

Â&#x2018;

       

       

>PP@

       

>PP@

       

>PP@

       

>PP@

       

>PP@

       

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

       
Â&#x2018;

# 

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"" " "" "! "" " "" " "" % "" " "" 

""

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    # 

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

            

Â&#x2018;

 A! A A! A A! A  A! A  A A! A A! A A!  A! A!   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

! !" ! ! !"

! !" " ! !" ! !" ! !" ! !" " ! !" & ! !" ! !" & ! !" ! !" ! !" % ! !" %! ! !"

! !" ! !" ! ! !" ! !" ! !" " ! !" ! !"% % %&

"! %&%&Â&#x2018;

Â&#x2018;"" ""

"" !

"" ! "" ! "" !% "" !" ""

"" "" ! "" "" 

"" "" "" %

"" " "" "! "" " "" " "" % "" " "" 

"" "" ""

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

>PP@

            

Â&#x2018;

>PP@

            

Â&#x2018;

>PP@

            

Â&#x2018;

>PP@

            

$/%8    

$NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>PP@

3)

!!!" % !!!" %& !!!" !!!" % !!!" " %&%&%&!

>PP@

Â&#x2018;

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

$/ 87 , (,

>PP@

3)

 A A!  A! A!  

>PP@

Â&#x2018;

#  Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

! %" ! %" ! %" ! %" ! %" ! %" Â&#x2018;

"&$$ 

 /(!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"! !

"! !% "! ! "! 

"! %

"! "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;


Â&#x2018;

$/%8 ,((,

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    

>PP@# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

$$ 

 /(!

!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

>PP@

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"&Â&#x2018;# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

"! !

"! !% "! ! "! 

"! %

"! "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

!"" !"" !"" !"" !"" !"" !"" !"" !"" !"" Â&#x2018;

%

"&! 

$$ 

 /(!

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"&& " "&& !

"&& !% "&& ! "&& 

"&& %

"&& " "&& % "&& 

"&&

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

7 Â&#x2018;

>, (0( ))7' =(, 8GHQVHNVNDQW $NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG,62 F\OLQGULVN EURQFH )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

     # 

$$ 

 /(

!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

! "" ! "" ! "" ! "" ! "" ! ""

$NWLYWWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJGSURILOULQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 7 55

>PP@

3)

 A! A  A A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;       

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A A  A A!  A A!  A A! A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

!!"% " !!"% !!"% & !!"% !!"%

%&

 % !!"% !!"% ! !!"% " !!"% !!"% !!"% %&

 " !!"% % Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%% !

"%% !% "%% "%% ! "%%

"%% "%% "%% 

"%% "%% ! "%% "%% %

"%% "! "%% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;
Â&#x2018;

>, (0( 7 557' =(,

Â&#x2018;

Â&#x2018;

8GHQVHNVNDQW $NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG,62 SDUDOOHO EURQFH )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

     

)

# 

$$ 

 /(

!

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;   

Â&#x2018;

! "% " ! "% ! "% ! "% ! ! "% ! "% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"% !

"% !% "% ! "% 

"% %

"% "# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;     

Â&#x2018;

 A! A A  A!  A A!  A A!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

! !"% " ! !"% ! !"% & ! !"% %&

 ! !"% ! !"% ! ! !"%

! !"% ! !"% %&

 &

Â&#x2018;

Â&#x2018;" !

" !% " " ! " 

"  " 

"  " ! "  " "!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

!q

<Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;     

Â&#x2018;

>PP@

 A! A A  A!  A A!  A A!

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

N5'*( ) ) 0DNVLPXPGULIWVWU\N31 0DWHULDOH33 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

# 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

%& %  %& % & %& %  %& % 

%& % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

      Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     >PP@Â&#x2018;

   Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

8GHQVHNVNDQW $NWLYWÃ&#x2014;WQLQJVV\VWHP PHGWU\NULQJ GREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJ 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG,62 F\OLQGULVN EURQFH )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

$/ 87 ,(' =(,

>PP@

3)

 A! A  A A! 

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


Â&#x2018;

60((. 0= 3RO\SURS\OHQ 6Ã&#x2014;OJHVHQNHOWYLV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

-

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018; &  & &  & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018; Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7
. 0=>7'.((

* Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / *( 9$JRGNHQGW9$ 0DNVLPXPGULIWVWU\N31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG .DQLNNHDQYHQGHVVDPPHQPHG3RO\UDFUHSDUDWLRQVNREOLQJ .LWW\SHZLWKSLSHVWRS

   

-

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;  Â&#x2018;  Â&#x2018;  Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;      

 ! 

  &   &  % "

 " "!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

0HG39&UéU0D[GULIWVWU\N31 0HG$%6UéU0D[GULIWVWU\N31 0DWHULDOH5XVWIULVWÃ&#x2013;O$,6, .DQLNNHDQYHQGHVVDPPHQPHG3RO\UDFUHSDUDWLRQVNREOLQJ

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

!&!"

!&!" !&!" ! !&!" !&!" !&!" % !&!" " !&!" !&!" & !&!" !&!"

!&!" !&!"!

; */ / ( ( 5 C $YNR(-] 3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!&!" % !&!" " !&!" !&!" & !&!" !&!"!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

& !

& !% & ! & 

& %

& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

K*( /''  0DNVLPXPGULIWVWU\N31 0DWHULDOH1%5SDNQLQJIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;O $,6, 33 .DQLNNHDQYHQGHVVDPPHQPHG3RO\UDFUHSDUDWLRQVNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

5( /'' # 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@ Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !&!"

 ! % !&!"  !!! !&!" !  !!& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

*' C05$Y-Y */ / ((6H$J )0/(  

9$JRGNHQGW9$ 0DNVLPXPGULIWVWU\N31 0HGWU\NULQJ .DQLNNHDQYHQGHVVDPPHQPHG3RO\UDFUHSDUDWLRQVNREOLQJ>PP@ Â&#x2018;

  

# 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

!&!"% " !&!"% !&!"% & !&!"% 

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  
# 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

!&!"%

!&!"% !&!"% ! !&!"% !&!"% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

7
. 0= , Â&#x2018;

; */ / ( 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

% " % % " " % " % " & % " % "

% " % "

% " % " !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

" " " !

" !% " ! " 

" %

" " " % " 

"

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

;*( )0 0 /'(   

Â&#x2018;

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%& %&% %&" %& %&& %&

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

; ./ ( 

 

$$ /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

!& " % !& " " !& " !& " & !& " !& "

!& " !& "

!& " !& " ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

% " % !

% !% % ! % 

% %

% " % % % 

%

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>7' 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; "  !

 !%  !  

 %

 "  %  

 

/(

>PP@

3)

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ 

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

/(

3)*'*( (

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ 

!&!" % !&!" " !&!" !&!" & !&!" !&!"

!&!" !&!"! !&!"!! !&!"!

>PP@

3)

 

Â&#x2018;

    

!"" " !"" !"" & !"" !""

!"" !"" ! !"" !"" 

Â&#x2018;

Â&#x2018;" " !% " ! " 

" %

" " " % " 

"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;


. 0=Z, 05(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Z, 0/'(C^    

6RUWDIJDQJSDVVHUWLOÂ&#x2018;3(3(;39&$%6JDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;OUéUEO\NREEHUUéU %OÃ&#x2013;DIJDQJSDVVHUWLO3(UéU 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJ(3'0NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 3DVVHULNNHPHG3RO\UDFRPE\JQLQJVVÃ&#x2014;W )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

05(0( Z, 005(0( # 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

" !

" ! " !! " !% " !" " ! " ! " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

    

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 8$/ 6RUWDIJDQJSDVVHUWLOÂ&#x2018;3(3(;39&$%6JDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;OUéUEO\NREEHUUéU %OÃ&#x2013;DIJDQJSDVVHUWLO3(UéU 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJ(3'0NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 3DVVHULNNHPHG3RO\UDFRPE\JQLQJVVÃ&#x2014;W )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

05(0( Z, 005(0( # 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@ Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&

! " !% %&

!! " !" Â&#x2018;

Â&#x2018;

05(0( Z, 005(0( # 

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&

 %&

 %&

 % %&

 " %&

 %&

 & %&

 %&

!

!

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

05(0( Z, 005(0( # >PP@

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 !Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@

 

7

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Z, 0 *H)0

 / , 05( J   

QRQFRPSOLDQFHZLWK32/<ILWWLQJV 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJ(3'0NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 6SDUHSDUW

05(0( Z, 005(0( # 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&

!

 " ! !% %&

! " ! ! %&

!% " !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;\>K#;/7) 

 5( (0''4 6LGH Â&#x2018;L-2,17.RPSUHVVLRQVILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;32/<5$&7RSDQERULQJVEéMOH Â&#x2018;

Â&#x2018;$QERULQJVEéMOHPHGUéUJHYLQG Â&#x2018;

7
\>K#;7) 

 5(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( )) 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    # 

$$ 

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

 A! A  A  A A!  A A!  A A!  A!  A!  A!  A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

%&%

 !% %&%

 !" %&%

 ! %&%

 !& %&%

 ! %&%%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 

%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 %

%&%

 % %&%

 %! Â&#x2018;

    

"% !! "% ! "% !% "% !" "% "% ! "% "% "% "% 

"% "% ! "% & "% "% %

"% % "% "! "% " "% " "% "% % "% " "% && "% & "% 

"% "% "%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

0HGIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;O $,6,

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

>PP@ Â&#x2018;

        

)

# 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

 A! A A! A  A  A  A A!  A A!  A! 

Â&#x2018;

        

%&%

 && %&%

 & %&%

 

%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%%&%

 %&%

 ! %&%%&%

 

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

>PP@

>, (0( 7 55Â&#x2018;

>LQFK@"%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%" "%"

!

! ! !% !" ! 

 & %

% "! "

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

        


Â&#x2018;)

# 

$$ 

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>LQFK@

Â&#x2018;

 A!  A!  A!  

Â&#x2018;

    

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

%&%

 % %&%

 % %&%

 %% %&%

 %" %&%

 % %&%

 %& %&%

 % %&%

 "

%&%

 " %&%

 "! %&%

 " %&%

 " %&%

 "% %&%

 "" %&%

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;"% ! "% 

"% "% & "%  "% & "%  "% "

"% " "% "! "%  "%  "% && "% & "% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

-

!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

       

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

       

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

'((   

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

# 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"%" " "%" "%" % "%" " "%" && "%" & "%" 

"%" "%"

-

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%%&%

 %&%

 ! %&%>PP@

'( = 

>PP@

3)$

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

  

# 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

%&%%&%! %&%%&% %&%%"

 "

 "

 "

 "!

!% ! 

%

 /(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

  

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

>PP@

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

  

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;# 

$$ 

 /(!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"

 " "

 % "

 

"Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 7Ã&#x2014;WQLQJL1%5NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

# 

$$ 

 /(

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%&%" %&% %&%& %&%

>PP@

)0 0 /'(H = )J

>PP@

3)$

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

%&%

 "& %&%

 " %&%

 

%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 " Â&#x2018;

Â&#x2018;" !

" !% " ! " 

" %

" " " % " 

" 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

; 8( 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   Â&#x2018;

Â&#x2018;# 

$$ 

 /(!

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)$Â&#x2018; Â&#x2018;

    

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

%&%

!! %&%

!! %&%

!!% %&%

!!" %&%

!! %&%

!!& %&%

!! %&%

!

%&%

! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;" " " " " " " " "

 !

 !%

 !

 

 %

 "

 %

 Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018; Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;


Â&#x2018;

; 8 = 

Â&#x2018;

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;

--

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;" " " " " " " " " " "

 ! 

 &

 

 "

 "!

 

 &

 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     <

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; ,( (,)C( 

7

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    # 

$$ 

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)$

Â&#x2018;

%&%

! ! %&%

! %&%

! %&%

! % %&%

! " %&%

! %&%

! & %&%

! %&%

!

%&%

! %&%

!!

-- >PP@

3)$

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A A! A  A  A A A! A A A! A A!  A! A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

%&%

! ! %&%

!

%&%

! %&%

! % %&%

! " %&%

! %&%

! & %&%

! %&%

!

%&%

! %&%

! ! %&%

! %&%

! %&%

! % %&%

! " %&%

! %&%

! & %&%

! %&%

!!

%&%

!! %&%

!!!

Â&#x2018;

Â&#x2018;"" !

"" ! "" ! "" !% "" !" "" "" ! "" & "" 

"" "" "" "" %

"" " "" "! "" " "" " "" % "" " "" 

""

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;
Â&#x2018;

; 8 ,( (,)C( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0HGIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;O $,6,

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

    

)

# 

$$ 

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;" !

" ! " ! " !% " !" "

" " ! " " & " " 

" " & " " %

" % " " " "! " " " % " 

"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

           

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

# 

$$ 

 /(!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;%&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 &

%&%

 & %&%

 &! %&%

 & %&%

 & %&%

 &% %&%

 &" %&%

 & %&%

 && %&%

 & %&%

 

%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 

>PP@

 Â&#x2018;

3)$

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A A! A  A! A  A A  A A!  A A!  A A!  A! 

>PP@

$/ 8   

Â&#x2018;

>LQFK@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

%&%

 

%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;"! !

"! !% "! ! "! 

"! %

"! " "! % "! 

"! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;


Â&#x2018;

$/ 87 , (,

Â&#x2018;

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;

# 

$$ 

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

 A! A A! A  A! A  A A! A A! A A!  A! A!   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

%&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 %

%&%

 % %&%

 %! %&%

 % %&%

 % %&%

 %% %&%

 %" %&%

 % %&%

 %& %&%

 % %&%

 "

%&%

 " %&%

 "! %&%

 " %&%

 " %&%

 "% %&%

 "" %&%

 " %&%

 "& %&%

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;"" !

"" ! "" ! "" !% "" !" ""

"" "" ! "" "" 

"" "" "" %

"" " "" "! "" " "" " "" % "" " "" 

"" "" ""

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

<

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

$/ 8 , (,    

0HGIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJLUXVWIULVWÃ&#x2013;O $,6,

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

          

)

# 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

 A! A A! A  A! A  A A  A A!  A A!  A A! 

Â&#x2018;

          

%&%

 !! %&%

 ! %&%

 ! %&%

 !% %&%

 !" %&%

 ! %&%

 !& %&%

 ! %&%%&%

 %&%

 ! %&%%&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 

%&%

 

""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""& ""&

!

! ! !% !"

! & 

 & %

% " "! "

7

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

          

>PP@

          

>PP@

          

>PP@

          

>PP@

          

>PP@

<

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

          

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;)

# 

$$ 

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>LQFK@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A!  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

%&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 % %&%

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;""& ""& % ""& " ""& 

""&

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

<

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$/%8   

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

%&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 !

%&%

 ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"! "! "! "! "! "! 

!

!% ! 

%

"

 /(!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$/%8 ,((,    

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG 8GYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 NRQLVN

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;$$ 

Â&#x2018;3)$

# 

Â&#x2018;

   # 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A  A A! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

%&%%&%

 %&%

 ! %&%

 %&%

 %&%

 %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"! "! "! "! "! "!

!

!% ! 

%

"

 /(!

K

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0(/'(77050(# @# "

Â&#x2018;

0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )ODQJHVWÃ&#x2013;O )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

Â&#x2018;#

#

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

    

>LQFK@

Â&#x2018;

>PP@

 A!  A! A!  

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

%&%

 %&%

 % %&%

 " %&%

 %&%

 & %&%

 %&%

 !

%&%

 ! %&%

 !! Â&#x2018;

Â&#x2018;""! %

""! % ""! " ""! " ""! % ""! " ""! 

""! ""!#!!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>LQFK@

Â&#x2018;

>PP@

 A!  A! A!  

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 7 55 0RQWDJHXGHQDGVNLOOHOVHSDVVHUWLO3(UéU6'5 6'5 9$JRGNHQGW9$ 9DQG31 0DWHULDOH33 3DNQLQJ1%5 37)(FRDWHW NYDOLWHWWLOGULNNHYDQG )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS

   

7

Â&#x2018;

Â&#x2018;# 

$$ 

 /(!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

%&%

 %&%

 &

%&%

 & %&%

 &! %&%

 & %&%

 & %&%

 &% %&%

 &" %&%

 &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;"&& !

"&& !% "&& ! "&& 

"&& %

"&& " "&& % "&& 

"&&

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

60((\>K#;(. 0= -

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&%

& "& !

 %&%

 "& " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)$
>hNY;)0' ( '4 Â&#x2018;

N' ('4($Y ;0' (  ./7'.((5 * '()C / 9DQG31 $QYHQGHVSÃ&#x2013;3(RJ39&UéU 0DWHULDOH33 )UÃ&#x2014;VHU0HVVLQJ 7Ã&#x2014;WQLQJ1%5 EéMOH.RPELQHUHW2ULQJIODGSDNQLQJVWLNGREEHOWOÃ&#x2014;EHWÃ&#x2014;WQLQJÂ&#x2018;KÃ&#x2014;W WHLWRS2ULQJ Â&#x2018; %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULVWÃ&#x2013;O EROWHÂ&#x2018;$PéWULNNHUÂ&#x2018;$

)DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS $QERULQJVQéJOH/ OLOOH0 PHGLXP% VWRU % $QWDOEROWH 0 EROWHW\SH

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   # R

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

                

Â&#x2018;

6

N' ( -( 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;

Â&#x2018;

!

<

<

q

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

/LOOH /LOOH /LOOH /LOOH /LOOH /LOOH 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

        "!& 

"! 

"!%"!% 

"!%! 

"!% 

"!% 

"!%% 

"!%" 

"!% 

"!%& 

"!% 

"!""!" 

"!"! 

"!" 

"!" 

"!"% 

"!"" 

"!" 

"!"& 

"!" 

"!"! 

"!! 

"! 

"! 

"!% 

"!" 

"! 

"!& 

"! 

"!&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

! " !  ! & ! %& ! % ! "

! 

!  ! ! ! & ! &% ! &" ! 

!  ! % ! " !  ! & ! & !  ! !

! ! ! !! ! ! ! !  ! % ! " ! % ! %! ! % ! % ! %%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;


Â&#x2018;

!

<

<

q

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

9DQG31 ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

$QYHQGHVSÃ&#x2013;3(RJ39&UéU 0DWHULDOH33 )UÃ&#x2014;VHU0HVVLQJ 7Ã&#x2014;WQLQJ1%5 EéMOH.RPELQHUHW2ULQJIODGSDNQLQJKÃ&#x2014;WWHLWRS2ULQJ %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULVWÃ&#x2013;O EROWHÂ&#x2018;$PéWULNNHUÂ&#x2018;$

)DUYH%OÃ&#x2013; )DUYH%OÃ&#x2013;RPOéEHUVRUWNURS $QERULQJVQéJOH/ OLOOH0 PHGLXP% VWRU % $QWDOEROWH 0 EROWHW\SH

      

)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

     

>LQFK@

Â&#x2018;

# R Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

6

N' ( -( 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/LOOH /LOOH 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 0HOOHP 6WRU 6WRU 6WRU 6WRU

Â&#x2018;)

!

<

<q

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

N' ( '4 ($Y ;0' (  ./7'.((5 * 6,(,)C //

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

     

>LQFK@

Â&#x2018;

     

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     "! 

"!! 

"! 

"! 

"!% 

"!" 

"! 

"!& 

"! 

"!&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

! & ! "

!  ! &% ! && !  !  ! ! ! % ! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

N' ( (. 0=;)0' ( '4 $QYHQGHVWLODQERULQJXQGHUWU\NHOOHUWU\NOéV 7

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/ OLOOH

%&

 "&

0 PHOOHP %&

& "&

! 6 VWRU

%&

 "&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;
N' ( '47 (, Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N' ( '47 (,      

7U\NPD[EDUÂ&#x2018;VHWDEHO $QYHQGHVSÃ&#x2013;3(RJ39&UéU 0DWHULDOH33 ,QGYHQGLJJHYLQG5éUJHYLQG,62 SDUDOOHO

.RPELQDWLRQVWÃ&#x2014;WQLQJ2ULQJPHGIODGSDNQLQJ 1%5

)RUVWÃ&#x2014;UNQLQJVULQJUXVWIULVWÃ&#x2013;O$,6, %ROWHRJPéWULNNHU5XVWIULVWÃ&#x2013;O EROWHÂ&#x2018;$PéWULNNHUÂ&#x2018;$

)DUYH%OÃ&#x2013; % $QWDOEROWH 0 EROWHW\SH PHG2ULQJWÃ&#x2014;WQLQJ>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;                         

)

# R

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

 A! A! A A! A  A! A  A! A  A A! A  A A! A! A  A A!  A! A  A A!  A! A  A A!  A! A  A A!   A! A  A A!   A! A 

6

Â&#x2018;

                            

Â&#x2018;

                            

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!"!

!"! !"! ! !"! ! !"! !! !"! ! !"! !"! ! !"!

!"! !"! ! !"! !"! !"! % !"! %! !"! % !"! % !"! %% !"! " !"! "! !"! " !"! " !"! "% !"! "" !"! !"! ! !"! !"! !"! % !"! " !"! & !"! &! !"! & !"! & !"! &% !"! &" !"! & !"! !"! ! !"! !"! !"! % !"! " !"! !"! & !"! !"! ! !"!

!"! !"! % !"! " !"! !"! & !"! !"! ! !"!

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 !

 !  !% 

  !   &   "   &   %&  %  "

 "  "!  "  

   !     &  &  &%  &"  &  &&  ! 

   %  "     "   &   !

 !  !  ! 

  !    %   &   %

 %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                            

Â&#x2018;

                            


Â&#x2018;)

# R

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A A!   A A!   A!   A!      

Â&#x2018;

6

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0; 0; 0; 0; 0; 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[

!"! !"! % !"! " !"! !"! & !"! ! !"! ! !"! !% !"! !" !"! ! !"! !& !"! % !"! " !"! !"! & !"! % !"! " !"! !"! & !"! %" !"! % !"! %& !"! "" !"! " !"! "& !"! " !"! !"! & Â&#x2018;)<

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;                   

>LQFK@

 A! A! A A! A  A! A  A! A  A A! A  A A! A! A  A A!  A! A  A A!  A! A  A A!  A! A  A A! 

>PP@

                      

>PP@

                      

>PP@

                      

>PP@

                      

Â&#x2018;

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 %!  %  %  %"  %  

   !   %  "   !   % ! % ! " ! & !  !

 !! ! !" ! !! 

 %  "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

                      

7

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;)<

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A! A  A A!   A! A  A A!   A A!   A!   A!      

>PP@

Â&#x2018;

                    

>PP@

Â&#x2018;

                    

>PP@

Â&#x2018;

                    

>PP@

Â&#x2018;

                    

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                    

Â&#x2018;


(7C . 6LGH Â&#x2018;6LJQHWPÃ&#x2013;OHXGVW\U Â&#x2018;

8
(7C . Â&#x2018;

;.)!%%!60(7 /, @(0HwJ ) x $QYHQGHVSÃ&#x2013;UéUGLPHQVLRQ'1WLO'1 )ORZKDVWLJKHGWLOPV 0D[WU\N33EDUYHG¡& 6WUéPIRUV\QLQJWLO9'&P$PD[ .RPSDWLEHOPHG

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

6

60(

; (

 

 /(

/(@7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ % $ % $ % $ % Â&#x2018;

Â&#x2018;

WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH

Â&#x2018;

WRPPH137 WRPPH137 WRPPH137 WRPPH137 WRPPH137 WRPPH137 WRPPH137 WRPPH137

%

% %

% % %

% %

% %

%! %

%! %

%!! %

%! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

;.)!%%!60(7 Z(0(

 7H! 7NJ x $QYHQGHVSÃ&#x2013;UéUGLPHQVLRQ'1WLO'1 )ORZKDVWLJKHGWLOPV 0D[WU\N33EDUYHG¡& 6WUéPIRUV\QLQJP$WLO9'&P$PD[

Â&#x2018;

3)6

60(

; (

 

 /(

/(@7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ % $ % $ % $ % Â&#x2018;

Â&#x2018;

WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH WRPPHG\EGH

Â&#x2018;

WRPPH137 WRPPH137 WRPPH,62 WRPPH,62 WRPPH137 WRPPH137 WRPPH,62 WRPPH,62

%

% %

% " %

% & %

%!

%

%!% %

%! %

%!" %

%!& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;


Â&#x2018;

" N0. . 7 Y+  5HDJHQWIULPÃ&#x2013;OLQJ .RPSOHWWDYOHOéVQLQJJéUGHWQHPWRJKXUWLJWDWLQVWDOOHUHHQKHGHQ ,QGE\JJHWIORZUHJXODWRUVLNUHUNRQVWDQWIORZRJWU\NWLOVHQVRUHUQHXDQVHWLQGJDQJV WU\NNHW 6

R / , 

 

 /(

/(@7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

.ORUSDQHOWUDQVPLWWHUIULNORUVHQVRU WLOSSP

PHOHNWURQLN LQJHQS+VHQVRU

.ORUSDQHOWUDQVPLWWHUIULNORUVHQVRU WLOSSP

PHOHNWURQLN LQJHQS+VHQVRU

.ORUSDQHOWUDQVPLWWHUIULNORUVHQVRU WLOSSP

PHOHNWURQLN LQJHQS+VHQVRU

.ORUSDQHOWUDQVPLWWHUIULNORUVHQVRU WLOSSP

PHOHNWURQLN PHGS+VHQVRU

.ORUSDQHOWUDQVPLWWHUIULNORUVHQVRU WLOSSP

PHOHNWURQLN PHGS+VHQVRU

.ORUSDQHOWUDQVPLWWHUIULNORUVHQVRU WLOSSP

PHOHNWURQLN PHGS+VHQVRU

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

%

&%

"%

%%

%

"!

%

%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

" N0. . 7 ;'+ (  , 6

R / , 

 

 /(

/(@7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 3   3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

 Â&#x2018;

$PSHURPHWULVNLQOLQHVHQVRUHOHNWURQLNGLJLWDO 6/ PNDEHO 3DQHOPRQWHUHWNORURJS+WUDQVPLWWHU 2PE\JQLQJVVÃ&#x2014;W2ULQJHEéVQLQJHUVNUXHUILOWHU 7U\NUHJXODWRUPHGHNVWUDILOWHU $NU\OLVNIORZFHOOHNRPSOHWPHGDOOHNRPSRQHQWHURJ WLOVOXWQLQJHU )ULNORUHOHNWURO\WPO )ULNORUHUVWDWQLQJVPHPEUDQ 

)ULNORUHUVWDWQLQJVVÃ&#x2014;W HOHNWURO\WRJ PHPEUD QHU Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

"%

" %

"&& %

"&

 

 

 

%

"%

" %

"%

 

 

 %

"" Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 % ; '7 Z/0 + (QNHORJQHPLQVWDOODLRQPHGLQGE\JJHWWU\NUHJXODWRUDOWÂ&#x2018;LHQHQKHG /HYHURSWLO(3$SU86(3$ 3URJUDPPHUEDUP$RXWSXW 1HPDGJDQJWLOOHGQLQJVIéULQJRJYHGOLJHKROGHOVH 0XOLJKHGIRUXOWUDO\GVUHQVQLQJ RSWLRQ VLNUHUODQJRJUHJHOPÃ&#x2014;VVLJRQOLQHPÃ&#x2013;OLQJ .RPSDWLEHOL*R6LJQDONRQYHUWHU 6

R / , 

 

 /(

/(@7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 +YLGWO\VWLO178)18LNNHVHOYUHQVHQGH ,QIUDUéG178)18LNNHVHOYUHQVHQGH +YLGWO\VWLO178)18DXWRPDWLVNVHOYUHQVHQ GHPHGXOWUDO\G ,QIUDUéG178)18DXWRPDWLVNVHOYUHQVHQGH PHGXOWUDO\G +YLGWO\VWLO178)18DXWRPDWLVNVHOYUHQ VHQGHPHGXOWUDO\G ,QIUDUéG178)18DXWRPDWLVNVHOYUHQVHQ GHPHGXOWUDO\G Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

%" %

%

 

 

 

%

%&%

%%

"

%

" Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;8


 , %

6

R / , 

 

 /(

/(@7

‘

‘

‘

‘

‘3) ‘

‘

‘

.DOLEUHULQJVV×W7XUELGLW\ 178)18 .DOLEUHULQJVV×W7XUELGLW\  178)18 (UVWDWQLQJVWéUUHPLGGHO )RUPD]LQV×W )RUPD]LQRSOéVQLQJ178)18PO 5HVHUYHFXYHWWHV×W JODVFXYHWWHU

 (UVWDWQLQJVFXYHWWHPHGXOWUDO\GWUDQGXFHU 2ULQJWLOFXYHWWH ,3&VWDQGDUG178QRPLQHOY×UGL 7U\NUHJXODWRU 6WLOOLQJ%XEEOH&KDPEHU 7XELQJNLWVKXWRIIFODPSEDFNSUHVVXUHYDOYH ‘

‘

‘

%

%&%%

%&"%

%&& %

% %

%! %

" ! %

%& %

"%! %

"&" %

% %

%& %

%%

   

   

   

 

 

 

‘

‘

‘; 0 7 K 7 6WRUWGLVSOD\VRPDXWRPDWLVNWLOSDVVHUVLJEHO\VQLQJHQRJYLVHUDOWLHWKXUWLJWRYHUEOLN *UDIYLVQLQJ 5HO×NDQLQGE\JJHV SOXJLQ

 NDUDNWHUHU0XOLJKHGIRUIULWDWQDYQJLYHWUDQVPLWWHUHQ 6DPPHEUXJHUYHQOLJHLQWHUIDFHVRPNHQGWIUD3UR3RLQWŸRJ3URFHVV3URŸWUDQVPLWWH UH 6

R / , 

 

 /(

/(@7

‘

‘

‘

‘

‘

3 7DYOHPRQWDJH %

"% ,QWHJUDOPRQWDJH %

"" ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

 

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

‘

3); 0 7  ,('+

3)‘

6

R / , 

 

 /(

/(@7

‘

‘

‘

‘

‘

             

5HO×PRGXO'&5 'U\FRQWDNWUHO×

/HGQLQJVHYQHPRGXO +DUWPRGXO .OHPPHWLOOHGQLQJVHYQHPRGXO .OHPPHWLOVWUéPIRUV\QLQJ .OHPPHWLOUHO×PRGXO .OHPPHWLOVWUéPORRS 7HUPLQDOEORFNSOXJ )UHNYHQV6/NOHPPH :P$ :P$ :$ :$ :$ 8QLYHUVDOPRQWDJHV×W 5&)LOWHUV×W ,QWHJUDODGDSWRU WRPPHLQWHJUDOPRQWDJHV×W 6LQJOHLQSXWZLUHPRXQWZLWKVKRUWFDEOH 7ZRLQSXW',1UDLOPRXQW 137 SF

6WDQGDUGNOHPPH (NVWUDNOHPPH )HOWLQVWDOODWLRQ )HOWLQVWDOODWLRQ ¡YLQNHO

3&&200FRQILJXUDWLRQWRRO

%

"& %

" %

" %

 %%

 %

 ! %

!% %

 %

"& %

"&& %

"& %

"

%

" %

 & %

" %

 & %

 && %

"" %

" %

& %

 %

 % %%

 %

!

‘

‘

‘

‘

‘

             

‘

             

‘

‘

‘

             

‘


,4 70 / (,* /4 6LGH Â&#x2018;(OHNWURVYHMVHPDVNLQHURJWLOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;9Ã&#x2014;UNWéMWLOEHDUEHMGQLQJDIUéURYHUIODGHQ Â&#x2018;

Â&#x2018;3ODVWUéUVNÃ&#x2014;UHU Â&#x2018;

Â&#x2018;+ROGHRJPRQWDJHYÃ&#x2014;UNWéM Â&#x2018;

Â&#x2018;9Ã&#x2014;UNWéMWLODQERULQJ Â&#x2018;

Â&#x2018;9Ã&#x2014;UNWéMWLOVNÃ&#x2014;ULQJRJJHQUXQGLQJDIUéU Â&#x2018;

Â&#x2018;'LYHUVHYÃ&#x2014;UNWéMRJKMÃ&#x2014;OSHPLGOHU Â&#x2018;

9
Elektrosvejsemaskiner MSA 330 (lagring af svejsedata - vægt 30 kg) MSA 340 (som 330 + gps-lagring og sporbarhedsdata) MSA Plus 250 (Standard-udgave - vægt 11,5 kg) MSA Plus 300 (som 250 + 24 sprog) MSA Plus 350 (som 300 + lagring af svejsedata) MSA Plus 400 (som 350 + lagring af sporbarhedsdata) Pålidelige og enkel at betjene elektrosvejsemaskiner til forskellige anvendelser i vand- og gasforsyning og industrielle installationer. Manuel indtastning af svejsedata eller enkel og sikker indlæsning via stregkode er mulig. Sortimentet giver mulighed vælge maskiner, hvor svejsedata kan registreres eller gps-data kan lagres.
/ ,4 70 / ('+ Â&#x2018;

6N !%

/ ,4 70 / #./ ,4 70 /74,(5 7 ++Z- /, !

!@%@ZH<J (OHNWURVYHMVHPDVNLQHPHGÂ&#x2018;PHGVWUHJNRGHVNDQQHUÂ&#x2018;06$VYHMVHPDVNLQHQPHGGHQ XQLNNHLQYHUWHUWHNQRORJLRJDNWLYHNéOHV\VWHPIRUSUREOHPIULÂ&#x2018;GULIWIUDJHQHUDWRUHOOHU VWUéPIRUV\QLQJÂ&#x2018;*RGWLOVYHMVQLQJLVHULHU0DVNLQHQHUUREXVWOHWRJQHPDW DQYHQGHÂ&#x2018;(QNHOWU\NNQDSGULIWGLVSOD\HWYLVHUVYHMVHWLGÂ&#x2018;RJDQYHQGWHQHUJL6YHMVHUDOOH GLPHQVLRQHUXGHQEHJUÃ&#x2014;QVQLQJHU ,QNOXVLYWUDQVSRUWERNVVÃ&#x2014;WYLQNHODGDSWRUPPRJEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJÂ&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ 6WUéPVW\UNH (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH 6WUéPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 'LPHQVLRQ %[+['

9Ã&#x2014;JWLQFONDEHO 'LVSOD\ 'LVSOD\VWUÂ&#x2018; %[+

6NULIWVWéUUHOVH *DUDQWL

Â&#x2018; è¡&¡& 99$& +]+]  9$& PD[$ PD[: ,3 P P [[PP FDNJOHWYÃ&#x2014;JWDOXPLQLXPVKXV /('[16HJPHQWHU [Â&#x2018;PP PP PÃ&#x2013;QHGHU

Â&#x2018;

3)

;.)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

06$3OXV % %% &" !% 06$3OXV % %% &" !!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 PHGVWUHJNRGHSHQWUDQVSRUWERNV PHGVWUHJNRGHVNDQQHUWUDQVSRUWERNV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9
Â&#x2018;

6N 

/ ,4 70 /

Â&#x2018;

#./ ,4 70 /74,(5 7 ++Z- /, !

!@%@ZH<JÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018; (OHNWURVYHMVHPDVNLQHPHGVWUHJNRGHVNDQQHU06$VYHMVHPDVNLQHQPHGGHQXQLNNH LQYHUWHUWHNRQROJLRJDNWLYHNéOHV\VWHPIRUSUREOHPIULGULIWIUDJHQHUDWRUHOOHUVWUéPIRU V\QLQJÂ&#x2018;*RGWLOVYHMVQLQJLVHULHU0DVNLQHQHUUREXVWOHWRJQHPDWDQYHQGH7HNVWHQL GLVSOD\HWÂ&#x2018;ILQGHVLVSURJ ,QNOXVLYWUDQVSRUWERNVVÃ&#x2014;WYLQNHODGDSWRUPPEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJRJNRQILJX UDWLRQVNRUW )RUDWLQGOÃ&#x2014;VHVRIWZDUHVNDODQYHQGHV86%PHPRU\VWLN YDUHQU Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018; Â&#x2018;

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ 6WUéPVW\UNH (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH 7LOVOXWQLQJ 6WUéPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 'LPHQVLRQ %[+['

9Ã&#x2014;JWLQFONDEHO 'LVSOD\ 'LVSOD\VWUÂ&#x2018; %[+

6NULIWVWéUUHOVH 6SURJ

*DUDQWL

Â&#x2018; è¡&¡& 99$& +]+]  9$& PD[$ PD[: ,3 86% W\SH$ IRUDWLQGOÃ&#x2014;VHVRIWZDUHRSGDWHULQJHU 86% W\SH% IRU3&NRPPXQLNDWLRQ P P [[PP FDNJOHWYÃ&#x2014;JWVDOXPLQLXPVKXV /&'JUDILNEDJJUXQGVEHO\VWMXVWHUEDUNRQWUDVW [PP PP 7\VN(QJHOVN)UDQVN.LQHVLVN7MHNNLVN8QJDUVN,WDOLHQVN 1RUVN+ROODQGVN3ROVN5XPÃ&#x2014;QVN6ORYDNLVN3RUWXJLVLVN 'DQVN6SDQVN(VWLVN)LQVN.URDWLVN/LWDXLVN6YHQVN6OR YHQVN7\UNLVN5XVVLVN%XOJDUVN%UDVLOLDQVN/HWWLVN PÃ&#x2013;QHGHU

Â&#x2018;

3);.)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

06$3OXV % %" &" 

06$3OXV % %" &" !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 PHGVWUHJNRGHOÃ&#x2014;VHUSHQWUDQVSRUWERNV PHGVWUHJNRGHVNDQQHUWUDQVSRUWERNV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

6N %

/ ,4 70 /7 ,4 00- (  (

Â&#x2018;

#./ ,4 70 /74,(5 7 ++Z- /, !

!@%@ZH<J (OHNWURVYHMVHPDVNLQHWLOSURWRNROOHULQJDIHOHNWURVYHMVHGDWDÂ&#x2018;06$VYHMVHPDVNLQHQPHG GHQXQLNNHLQYHUWHUWHNQRORJLRJDNWLYHNéOHV\VWHPIRUSUREOHPIULGULIWIUDJHQHUDWRUHO OHUVWUéPIRUV\QLQJ*RGWLOVYHMVQLQJLVHULHU0DVNLQHQHUXGVW\UHWPHGHQVWUHJNRGH VNDQQHURJKXNRPPHOVHVNRUW XGVNLIWHOLJGDWDPHGLH 0DVNLQHQHUUREXVWOHWRJQHPDW DQYHQGH6YHMVHUDOOHGLPHQVLRQHUXGHQEHJUÃ&#x2014;QVQLQJ7HNVWHQLGLVSOD\HWÂ&#x2018;ILQGHVL VSURJ,QNOXVLYWUDQVSRUWERNVVÃ&#x2014;WYLQNHODGDSWRUPPEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJNRQIL JXUDWLRQVNRUWRJVRIWZDUH06$:,1:(/' 7LOXGOÃ&#x2014;VQLQJDIGDWDVNDOPDQDQYHQGH86%NDEHO HOOHU86%PHPRU\ VWLN  )RULQGOÃ&#x2014;VQLQJDIVRIWZDUHVNDODQYHQGHV86%PHPRU\VWLN YDUHQU Â&#x2018;

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ 6WUéPVW\UNH (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH 7LOVOXWQLQJ

Â&#x2018; è¡&¡& 99$& +]+]  9$& PD[$ PD[: ,3 86% W\SH$ WLOSULQWHUNRPPXQLNDWLRQRJWLOLQGOÃ&#x2014;VQLQJDI VRIWZDUH 86% W\SH% WLO3&Â&#x2018;NRPPXQLNDWLRQ

6WUéPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 'LPHQVLRQ %[+['

9Ã&#x2014;JW 'LVSOD\ 'LVSOD\VWU %[+

6NULIWVWéUUHOVH 6SURJ

P P [[PP NJOHWYÃ&#x2014;JWDOXPLQLXPVKXV /&'JUDILNEDJJUXQGVEHO\VWMXVWHUEDUNRQWUDVW [PP PP 7\VN(QJHOVN)UDQVN.LQHVLVN7MHNNLVN8QJDUVN,WDOL HQVN1RUVN+ROODQGVN3ROVN5XPÃ&#x2014;QVN6ORYDNLVN3R UWXJLVLVN'DQVN6SDQVN(VWLVN)LQVN.URDWLVN/LWDXLVN 6YHQVN6ORYHQVN7\UNLVN5XVVLVN%XOJDUVN%UDVLOLDQVN /HWWLVN PÃ&#x2013;QHGHU

*DUDQWL Â&#x2018;

3)

;.)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

06$3OXV % % &" % 06$3OXV % % &" ! % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 PHGVWUHJNRGHSHQWUDQVSRUWERNV PHGVWUHJNRGHVNDQQHUWUDQVSRUWERNV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9
Â&#x2018;

6N 

/ ,4 70 /7 ,4 00- ( ( ( ) '0 +H; 0=0'.J #.74,(/ ,4 70 /5 7 ++Z /, !

!@%@ZH<J

Â&#x2018;

(OHNWURVYHMVHPDVNLQHPHGVSRUEDUKHGVV\VWHP WUDFHDELOLW\ IRUNRPSRQHQWHULUéUV\ VWHPHUIUDUÃ&#x2013;YDUHWLOIÃ&#x2014;UGLJHOHNWURVYHMVQLQJ LKHQKROGWLOÂ&#x2018;,62 06$VYHMVHPD VNLQHQPHGGHQXQLNNHÂ&#x2018;LQYHUWHUWHNQRORJLRJDNWLYHNéOHV\VWHPIRUSUREOHPIULGULIWIUD JHQHUDWRUHOOHUVWUéPIRUV\QLQJ*RGWLOVYHMVQLQJLVHULHU0DVNLQHQHUXGVW\UHWPHGHQ VWUHJNRGHVNDQQHURJKXNRPPHOVHVNRUW XGVNLIWHOLJGDWDPHGLH 0DVNLQHQHUUREXVWOHW RJQHPDWDQYHQGHÂ&#x2018;6YHMVHUDOOHGLPHQVLRQHUXGHQEHJUÃ&#x2014;QVQLQJ7HNVWHQL GLVSOD\HWÂ&#x2018;ILQGHVLÂ&#x2018;VSURJ,QNOXVLYWUDQVSRUWERNVVÃ&#x2014;WYLQNHODGDSWRUPPEHWMH QLQJVYHMOHGQLQJNRQILJXUDWLRQVNRUWRJVRIWZDUH06$:,1:(/' )RUNRPPXQLNDWLRQPHGÂ&#x2018;SULQWHUHOOHU3&NUÃ&#x2014;YHVHW86%NDEHO YDUHQU )RUDWLQGOÃ&#x2014;VHVRIWZDUHRSGDWHULQJHUÂ&#x2018;NUÃ&#x2014;YHVHW86%PHPRU\VWLFN YDUHQU Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018; Â&#x2018;

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ 6WUéPVW\UNH (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH 7LOVOXWQLQJHU Â&#x2018; 6WUéPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 'LPHQVLRQ %[+['

9Ã&#x2014;JWLQFONDEOHU 'LVSOD\ 'LVSOD\VWUÂ&#x2018; %[+

6NULIWVWéUUHOVH 6SURJ

*DUDQWL

Â&#x2018; è¡&¡& 99$& +]+]  9$& PD[$ PD[: ,3 86% W\SH$ IRUSULQWHUNRPPXQLNDWLRQRJLQGOÃ&#x2014;VQLQJDI VRIWZDUH 86% W\SH% IRU3&NRPPXQLNDWLRQ P P [[PP FDNJOHWYÃ&#x2014;JWDOXPLQLXPVKXV /&'JUDILNEDJJUXQGVEHO\VWMXVWHUEDUNRQWUDVW [PP PP 7\VN(QJHOVN)UDQVN.LQHVLVN7MHNNLVN8QJDUVN,WDOLHQVN 1RUVN+ROODQGVN3ROVN5XPÃ&#x2014;QVN6ORYDNLVN3RUWXJLVLVN 'DQVN6SDQVN(VWLVN)LQVN.URDWLVN/LWDXLVN6YHQVN6OR YHQVN7\UNLVN5XVVLVN%XOJDUVN%UDVLOLDQVN/HWWLVN PÃ&#x2013;QHGHU

Â&#x2018;

3);.)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

06$3OXV % %& &" 

06$3OXV % %& &" !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 PHGVWUHJNRGHSHQWUDQVSERNV PHGVWUHJNRGHVNDQQHUWUDQVSRUWERNV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


ย‘

6N! 00 / ,4 70 /7+ /77 ,4 00 (OHNWURVYHMVHPDVNLQHPHGVWUHJNRGHOร—VHSHQHOOHUVFDQQHUWLODXWRPDWLVNLQGOร—VQLQJ DIVYHMVHNRGHUย‘/DJULQJDIVYHMVHGDWDRJLGHQWLILNDWLRQVNRGHIRUVYHMVHU5REXVWPDVNL QHVRPHUQHPDWKร–QGWHUH'HQNDQVYHMVHKHOHSURJUDPPHWDI(/*()ยŸ3OXVHOHN WURVYHMVHILWWLQJVRSWLOG(JQHWWLOVHULHVYHMVQLQJHUWDNNHWYร—UHGHQLQWHJUHUHGHEH VN\WWHOVHPRGIRUKรฉMWHPSHUDWXU(QNHOEHWMHQLQJYHGYDOJDIรฉQVNHWVSURJ/HYHULQJ RPIDWWHU(WSDUOLJHDGDSWRUVWLN!PPRJEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJ)RUXGOร—VQLQJ DIVYHMVHGDWDNUร—YHVGDWDNDEHO YDUHQU ,QJHQNUDYWLOVSHFLDOVRIWZDUH GHUIRUKHOOHULQJHQ;39LVWDNRPSDWLELOLWHWVSUREOHPHU ย‘

ย‘

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSร—QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSร—QGLQJ $SSDUDWVLNULQJ (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH ,QWHUIDFH 6WUรฉPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 'LPHQVLRQ %[+['

9ร—JWLQFONDEHO 'LVSOD\ 'LVSOD\VWU %[+

6SURJ *DUDQWL ย‘ , (750 06$6WDQGDUG 3HQ 06$ 6WDQGDUGย‘ย‘6FDQQHUย‘ย‘ย‘ย‘ย‘

ย‘ ยก&ยก& 9 99$&

+] +]+]

9 $ PD[$

: PD[N:

,3NODVVH 56 P P [[PP FDNJ /&'JUDILNEDJJUXQGVEHO\VW [PP (1)5'(,73/63 0ร–QHGHU ย‘ ย‘ 06$PVWUHJNRGHSHQPHGORPPHOLJHDGDSWRUVWLN !PP 06$PVWUHJNRGHVFDQQHUPHGORPPHOLJHDGDSWRU VWLN!PP

ย‘

3)

;.)

 

/(

ย‘

ย‘

ย‘

06$6WDQGDUG3HQ3RO\EUDQG  !& ! 06$6WDQGDUG6FDQQHU3RO\EUDQG  !& ! ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

ย‘

 

ย‘

9
Â&#x2018;

6N 60 / ,4 70 / 7 ,4 00 (  ( 06$(OHNWURVYHMVHPDVNLQHQNRPELQHUHUKéM\GHOVHPHGHQNHORJVLNNHUKÃ&#x2013;QGWH ULQJ'HQLQWHUQHKXNRPPHOVHKDUHQNDSDFLWHWSÃ&#x2013;VYHMVQLQJHU)RURYHUIéULQJDI VYHMVHGDWDDQYHQGHVHW86%VWLN6YHMVHGDWDOHYHUHVVRP3')ILOHOOHULÂ&#x2018;&69IRUPDW %HJJHIRUPDWHUNDQDQYHQGHVSÃ&#x2013;HQDOPLQGHOLJ3&XGHQDWGHUVNDOLQYHVWHUHVLVSHFL DOVRIWZDUH(QLQWXLWLYWHNVWLGLVSOD\HWIéUHUEUXJHUHQLJHQQHPKHOHVYHMVHSURFHVVHQ )RULQGOÃ&#x2014;VQLQJDIVYHMVHGDWDDQYHQGHVHQVWUHJNRGHSHQHOOHUVNDQQHU+HOHVYHMVHSUR FHVVHQNRQWUROOHUHVRJUHJXOHUHVRJNRPSHQVHUHUIRURPJLYHOVHVWHPSHUDWXUHQ$I NéOLQJVWLGHQYLVHVLGLVSOD\HWÂ&#x2018;6YHMVHKXVHWHUUREXVWRJKDUHQLQWHJHUHWEéMOHKYRUNDE OHWUXOOHVRSSÃ&#x2013;RJHUVÃ&#x2013;OHGHVVDPPHQPHGKÃ&#x2013;QGWDJHWPHGWLODWDIEDODQFHUHPDVNLQH VÃ&#x2013;GHQHUQHPDWEÃ&#x2014;UHÂ&#x2018;0DVNLQHQHUHJQHWWLOVHULHVYHMVQLQJHU

Â&#x2018;

, (750 7UDQVSRUWERNV /RPPHWLOVWUHJNRGHSHQHOOHUVNDQQHU VÃ&#x2014;WPHGYLQNHODGDSWRUHU YDUHQUÂ&#x2018;Â&#x2018;PP9LQNHODGDSWRU

YDUHQUPP9LQNHODGDSWRU

%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ .RQILJXUHULQJVVNHPD Â&#x2018;

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ $SSDUDWVLNULQJ (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH 6WUéPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 7LOVOXWQLQJ 'LPHQVLRQ %[+['

9Ã&#x2014;JW 'LVSOD\ 6SURJ

Â&#x2018; ¡&¡& 9 99$&

+] +]+]

9 9$&

$ PD[$

PD[: ,3 P P 86% W\SH$ IRU3&NRPPXQLNDWLRQRJVRIWZDUHRSGDWH ULQJ [[PP FDNJ /&' Â&#x2018;DOIDQXPHULVNHNDUDNWHUHU[UÃ&#x2014;NNHU MXVWHULQJDI NRQWUDVWEOÃ&#x2013;EDJJUXQGKYLGHNDUDNWHUHU 

Â&#x2018;

3)R( 

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

PHGVWUHJNRGHSHQWUDQVSRUWERNV  " 

 &" 

PHGVWUHJNRGHVNDQQHUWUDQVSRUWERNV  " 

% &" ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

6N / ,4 70 /7 ) '0 +( 5 / 06$(OHNWURVYHMVHPDVNLQHQVLNUHUNRPSOHWGRNXPHQWDWLRQDIVYHMVQLQJRJVSRU EDUKHGVGDWD ,62 Â&#x2018;LQNOXVLY*36NRRUGLQDWRUVRPWLOIéMHVDXWRPDWLVNWLOVYHMVHGD WD'HQLQWHUQHKXNRPPHOVHKDUHQNDSDFLWHWSÃ&#x2013;VYHMVQLQJHU)RURYHUIéULQJDI VYHMVHGDWDDQYHQGHVHW86%VWLN6YHMVHGDWDOHYHUHVVRP3')ILOHOOHULÂ&#x2018;&69IRUPDW %HJJHIRUPDWHUNDQDQYHQGHVSÃ&#x2013;HQDOPLQGHOLJ3&XGHQDWGHUVNDOLQYHVWHUHVLVSHFL DOVRIWZDUH(QLQWXLWLYWHNVWLGLVSOD\HWIéUHUEUXJHUHQLJHQQHPKHOHVYHMVHSURFHVVHQ )RULQGOÃ&#x2014;VQLQJDIVYHMVHGDWDDQYHQGHVHQVWUHJNRGHVNDQQHU+HOHVYHMVHSURFHVVHQ NRQWUROOHUHVRJUHJXOHUHVRJNRPSHQVHUHUIRURPJLYHOVHVWHPSHUDWXUHQ$INéOLQJVWLGHQ YLVHVLGLVSOD\HW6YHMVHKXVHWHUUREXVWRJKDUHQLQWHJHUHWEéMOHKYRUNDEOHWUXOOHVRS SÃ&#x2013;RJHUVÃ&#x2013;OHGHVVDPPHQPHGKÃ&#x2013;QGWDJHWPHGWLODWDIEDODQFHUHPDVNLQHQVÃ&#x2013;GHQHU QHPDWEÃ&#x2014;UHÂ&#x2018;0DVNLQHQHUÂ&#x2018;HJQHWWLOVHULHVYHMVQLQJHU8GOHMQLQJVSHULRGHNDQÂ&#x2018;SURJUDP PHUHVLQGLPDVNLQHQPDVNLQHQVWRSSHUVÃ&#x2013;PHGDWYLUNHYHGXGOéEDIOHMHSHULRGHPHQ NDQUHVHWWHVPHGSDVVZRUG Â&#x2018;

, (750 7UDQVSRUWERNV /RPPHWLOVNDQQHU VÃ&#x2014;WPHGYLQNHODGDSWRUHU YDUHQUÂ&#x2018;Â&#x2018;PP9LQNHODGDSWRU

YDUHQUÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;PP9LQNHODGDSWRU

%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ .RQILJXUHULQJVVNHPD Â&#x2018;

;/ /00 2PJLYHOVHVWHPSHUDWXU 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ )UHNYHQV 6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ $SSDUDWVLNULQJ (IIHNWIRUEUXJ %HVN\WWHOVHVNODVVH 6WUéPIRUV\QLQJVNDEHO 6YHMVHNDEHO 7LOVOXWQLQJ 'LPHQVLRQ %[+['

9Ã&#x2014;JW 'LVSOD\ 6SURJ

Â&#x2018; ¡&¡& 9 99$&

+] +]+]

9 9$&

$ PD[$

PD[: ,3 P P 86% W\SH$ IRU3&NRPPXQLNDWLRQRJVRIWZDUHRSGDWH ULQJ [[PP FDNJ /&' DOIDQXPHULVNHNDUDNWHUHU[UÃ&#x2014;NNHU MXVWHULQJDI NRQWUDVWEOÃ&#x2013;EDJJUXQGKYLGHNDUDNWHUHU 

Â&#x2018;

3)

R( 

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

PHGVWUHJNRGHVNDQQHUWUDQVSRUWERNV  " 

 &" ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;9

Â&#x2018;
Â&#x2018;

N0) /6N ,4 70 / Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 $GDSWRUVWLNWLOHOHNWURVYHMVHPDVNLQHUPHGPPVWLNSÃ&#x2013;VYHMVHNDEHO .RPSDWLEHOPHGHOHNWURVYHMVHPDVNLQH06$Â&#x2018;06$06$ RJ06$3OXV ;.)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

PP %  &" 

PP %  &"  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9LQNHODGDSWRUVRUW 9LQNHODGDSWRUJUÃ&#x2013; Â&#x2018;

Â&#x2018;

 (/ /0 6N

 5REXVWRJKDQG\VWUHJNRGHVNDQQHUPHGKéMOÃ&#x2014;VHNYDOLWHW+XUWLJVLNNHURJSURIHVVLR QHOW.RPSDWLEHOPHGHOHNWURVYHMVHPDVNLQHU06$Â&#x2018;06$3OXVÂ&#x2018;RJ 06$ 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

 ! ! &" ! %  &" & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 '.0RGHO EOÃ&#x2013;06$PRGHO Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

; 0 ) '/ 6N ,4 70 / R7* / 6WRUWUDQVSRUWNDVVHWLO06$VYHMVHPDVNLQHURJWLOEHKéU VWUHJNRGH VNDQQHUPDQXDOHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %  % ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 06$ 06$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;0( ,* / 6SHFLDOUHQVHYÃ&#x2014;VNHÂ&#x2018;WLOSODVWVYHMVQLQJDI333(39')RJ3% 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

 ! !% " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;0(  , 7LOUHQJéULQJYHGVYHMVQLQJDI3(3339')RJ3% 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

 % % " 

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

ZR77 .- / Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 0HPRU\VWLNWLORSGDWHULQJDIÂ&#x2018;06$3OXVVYHMVHPDVNLQHUPHGQ\VRIWZDUHRJ VSURJVDPWWLORYHUIéUVHODIGDWD 'RZQORDGVYHMVHGDWD .RPSDWLEHOPHG06$3OXV 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0HPRU\VWLN WLOVRIWZDUHRJVSURJRSGD WHULQJ

Â&#x2018; % "!! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

ZR/0' 3&RJSULQWHUNDEHOWLORYHUIéUVHODIGDWDGLUHNWHWLO3&HOOHUSULQWHU .RPSDWLEHOPHG06$3OXV 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

86%NDEHO W\SH$% WLOSULQWHURJ3& IRUELQGHOVH

Â&#x2018; % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

5x0 6NN;N-QK# 5 / 6YHMVHGDWDNDQLQGOÃ&#x2014;VHVRJEHDUEHMGHV 6RUWHULQJVRJILOWUHULQJVIXQNWLRQ )UHPVWLOOLQJDIHQNHORJVDPOHSURWRNROOHU ,QGOÃ&#x2014;VQLQJRJIRUPDWWHULQJDIPHPRU\NRUW ,QGOÃ&#x2014;VQLQJRJKÃ&#x2013;QGWHULQJDIWUDFHDELOLW\GDWDLKHQKROGWLO,62 NXQLIRUELQ GHOVHPHG06$

 (NVSRUWIXQNWLRQHUWLOJÃ&#x2014;QJVHGDWDIRUPDWHU $FFHVV([FHO

 ,QVWDOOHUHGHVSURJ7\VN(QJHOVN)UDQVN'DQVN,WDOLHQVN+ROODQGVN.URDWLVN )UHPVWLOOLQJDILQGLYLGXHOOHVWUHJNRGHU ,QGLYLGXHONRQILJXUDWLRQDIVYHMVHPDVNLQHU 3URIHVVLRQHOVRIWZDUHWLOYXUGHULQJRJEHKDQGOLQJDIHOHNWURVYHMVHRJVSRUEDUKHGVGD WD WUDFHDELOLW\ VDPWIUHPVWLOOLQJDIVWUHJNRGHUWLONRQILJXUHULQJ =IXQNWLRQHU  .RPSDWLEHOPHG06$06$3OXV VYHMVHGDWD RJ06$06$3OXV VYHMVHRJVSRUEDUKHGVGDWD

 6RIWZDUHSDVVHUWLO:LQGRZV0(17;39LVWD /HYHULQJ&'520LQVWDOODWLRQVYHMOHGQLQJ PDQXDORJ\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQSÃ&#x2013;&' 520

3)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % "% &" "% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 6RIWZDUHWLO06$RJ06$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9
$* /4'0 '4(05 , 50 Â&#x2018;

Y0 ) ) 5RWDWLRQVYÃ&#x2014;UNWéMHWÂ&#x2018;&DOGHUSUHSSDVVHUWLOVYHMVHIRUEHUHGHOVHDIUéUHQGHULGLPHQVLRQHU QHGPP6'56RPHNVWUDWLOEHKéUNDQVSLQGHOWLO6'5EHVWLOOHVVHKHUXQ GHU -

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !

 "" " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

)Y0 ) ) 

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 !

 ""& !

 ""

 !

 "" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

0

/ 0' ;  5RWDWLRQVVNUDEHUHQ37(DQYHQGHVWLOGLPHQVLRQVRPUÃ&#x2013;GHWGPP YHGLQVWDO OHULQJDIHOHNWURVYHMVHPXIIHURJILWWLQJV 9Ã&#x2014;UNWéMHWVLNUHUHQHQVDUWHWVNUDEQLQJLKHOH VYHMVH]RQHQRJSDVVHUWLO3(Â&#x2018;3(RJ3(;UéU /HYHULQJVWNÂ&#x2018;YÃ&#x2014;UNWéMLSODVWNXIIHUWXGHQGRUQH'HUHUSODGVWLOFDGRUQHLNXIIHU WHQ

Â&#x2018;

-

 

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9Ã&#x2014;UNWéM37( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

         

Â&#x2018;

 

!

"

%

"

"!

!%

"

"

!"

&&"&% !

&"&%

&"&%

&"&% !

&"&%

&"&% 

&"&% %

&"&% !%

&"&% "

&"&% !

&"&% 

Â&#x2018;

&"&% &

&"&% 

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

;'+ 0

/ 0' ; >PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;-

3)

R( 

 0

/ 0' ; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

/(

 % &! &"&% !3)

$$ 

/  Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % &

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R( Â&#x2018;

 5HVHUYHVNÃ&#x2014;UVWN Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0

/ 0' ;! 5RWDWLRQVVNUDEHU37WLOVNUDEQLQJDIUéUHQGHU YHGPRQWDJHDIHOHNWURVYHMVHPXIIHU RJILWWLQJV 9Ã&#x2014;UNWéMHWVLNUHUHQHQVDUWHWVNUDEQLQJLKHOHVYHMVH]RQHQRJNDQDQYHQ GHVWLO3(3(RJ3(;UéU /HYHULQJVWNYÃ&#x2014;UNWéM VWURJ LHQLNXIIHUW VWULDOXPLQLXPVWURJL SODVW Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

-

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

%

&"&%!  

%% &"&%! 

%" &"&%! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 6WUEHDUEHMGQLQJVOÃ&#x2014;QJGHPP 6WUEHDUEHMGQLQJVOÃ&#x2014;QJGHPP 6WUEHDUEHMGQLQJVOÃ&#x2014;QJGHPP

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;'+ 0

/ 0' ;! -

 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % %% &"&%!%%

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0

/ 0' ; 'HQHQNOHRJQHPPHURWDWLRQVVNUDEHU37WLOVNUDEQLQJDIUéUHQGHU QÃ&#x2013;UGHUVNDOLQ VWDOOHUHVHOHNWURVYHMVHPXIIHURJILWWLQJV 9Ã&#x2014;UNWéMHWVLNUHUHQHQVDUWHWVNUDEHNYDOLWHW SÃ&#x2013;KHOHEHDUEHMGQLQJVOÃ&#x2014;QJGHQRJNDQDQYHQGHVSÃ&#x2013;3(RJ3(UéU /HYHULQJVWNYÃ&#x2014;UNWéMPHGXGVNLIWHOLJVNÃ&#x2014;U VNÃ&#x2014;UHIODGHU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    Â&#x2018;

 

 %

 "

 

 &

 

Â&#x2018;

&"&% 

&"&%!

&"&%!

&"&%!%

&"&% !

&"&%

&"&%%

&"&%"

Â&#x2018;

R( 

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5 'RUQ6'5

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;'+ 0

/ 0' ; -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/  Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

 % !% &" %

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R( Â&#x2018;

 5HVHUYHVNÃ&#x2014;UPHGVNÃ&#x2014;UHIODGHU Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

9
Â&#x2018;

0

/ 0' 5RWDWLRQVVNUDEHU56HUGHVLJQHWWLODQYHQGHOVHSÃ&#x2013;UéUHQGHUWLOHOHNWURVYHMVHPXIIHUWHHU YLQNOHUVDPWWLOEéMOHU.DQDQYHQGHVWLOVNUDEQLQJDIUéUL3(3(3(;33 ( /0' 

Â&#x2018;

4 '0 /,Â&#x2018;.RQWLQXHUOLJWLOSDVQLQJWLOUéURYDOLWHWRJWROHUDQFHU ,('0 7 /,Â&#x2018;7LONRPSHQVHULQJIRURYDOLWHWDIUXOOHUéU >)7 /* (7 Â&#x2018;'HILQHUHWRJHQVDUWHWVSÃ&#x2013;QW\NNHOVHPHGRYHUODS ,* /4) 7 0LQLPDOSODGVEHKRYLUéUJUDY $* /4 (Â&#x2018;6NUDEQLQJWLOEéMOHURJPXIIHUILWWLQJVPHGVDPPHYÃ&#x2014;UNWéM )C*(Â&#x2018;,QJHQEHJUÃ&#x2014;QVQLQJSÃ&#x2013;VNUDEHOÃ&#x2014;QJGH . -  / CSXQNWVWéWWHIRUNRQWLQXHUOLJUéUIUHPIéULQJRJVWéWWHWLOSDVVHWUéUGL PHQVLRQWLGVEHVSDUHQGH . - 7(0, 50,QJHQEHVNDGLJHOVHDIUéURYHUIODGH ; ' )0 Â&#x2018;9Ã&#x2014;UNWéMÂ&#x2018;HUDOWLGNODUWLOEUXJGHWNDQDQYHQGHVWLOQÃ&#x2014;VWHVNUDEQLQJ XGHQDWVÃ&#x2014;WWHVNÃ&#x2014;UHWWLOEDJHLVWDUWSRVLWLRQ,QJHQNDOLEUHULQJDIUéUHWÂ&#x2018; Â&#x2018;7LGVEHVSDUHQGHKéMHVWHNYDOLWHWRJHQVDUWHWVNUDEHNYDOLWHWPHGPLQGVWPXOL JHURWDWLRQVUDGLXV,QJHQEHWMHQLQJVIHMOPXOLJSÃ&#x2013;JUXQGDIVNLIWLGLPHQVLRQ K/ [5RWDWLRQVVNUDEHU567UDQVSRUWERNV%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ5HVHUYH GHOVOLVWH N = Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

               

Â&#x2018;

"

"

! "

"

 "

% "

" "

 "

& "

 "

" " ! " " " %

Â&#x2018;

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

! 

! %

! " ! % ! 

!

! !% ! 

! "

! &

!!

!!!% !!%

!!&

! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

 , /* 0

/ 0' -

>PP@ Â&#x2018;

3)>PP@

Â&#x2018;

R / ,  Â&#x2018;

$$ 

Â&#x2018;

 +66 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " ! &" !&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

;Y0

/ 0' 5RWDWLRQVVNUDEHUÂ&#x2018;57&EUXJHVWLOEHDUEHMGQLQJDIUéUHQGHULÂ&#x2018;GLPHQVLRQHUPHOOHP G PP 9Ã&#x2014;UNWéMHWVLNUHUHQHQVDUWHWVSÃ&#x2013;QSÃ&#x2013;KHOHRYHUIODGHQÂ&#x2018;SÃ&#x2013;PD[PPOÃ&#x2014;QJ GHRJNDQDQYHQGHVSÃ&#x2013;3(RJ3(UéU /HYHULQJURWDWLRQVDUPVHOYFHQWUHUHQGHRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGÂ&#x2018;WUDQVSRUWNDVVHUL DOXPLQLXPVNUXHWUÃ&#x2014;NNHUUHVHUYHNQLYUHQJéULQJVNQLYÂ&#x2018;WLOEHKéUVWDVNH

Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

 !

 &%! !

  

% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

<C / 0' 7LOVNUDEQLQJDIVYHMVH]RQHQ.XQWLO3(UéURJ//WLO3(UéU7LOVNUDEQLQJDI 3(Â&#x2018;UéUDQYHQGHVHQURWHUHQGHUéUVNUDEHUIRUDWVSDUHWLGRJRSQÃ&#x2013;HQMÃ&#x2014;YQRYHU IODGHGD3(HUKÃ&#x2013;UGWLRYHUIODGHQ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & Â&#x2018;

3)

 +Ã&#x2013;QGVNUDEHUPHGODQJWKÃ&#x2013;QGWDJ Â&#x2018;

Â&#x2018;

0' ( ,* /4/0' (05 , 7 55 ,4 (05( 

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

!"

!

!&

!

 ! 

Â&#x2018;

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

 !

 !% ! 

 %

 " % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

9
0  /* Â&#x2018;

0  /*  )RUVNÃ&#x2014;ULQJDISODVWVUéUGG -

N /

 

$$ 

/(

#* 7 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 33&VPD[ PP  

"" " 33&VPD[ PP  

! ""

 33&VPD[ PP  

"" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

N  , /* +4  7LOSODVWUéUVNÃ&#x2014;UHU -

N /

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

 65D[VPP  &"& " 65D[VPP  ! &"& " ! 65D[VPP  

&"& " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! 

Â&#x2018;


<-(70(,* /4 Â&#x2018;

60(,* /4 ( '4  ^ z ^

 .XQWLODQYHQGHOVHPHGWLOVOXWQLQJVILWWLQJVGPP /HYHUHVVRPVÃ&#x2014;WLQNOXVLYPRQWDJHVWURSRJVNUXHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 !& ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

6 +,* /4 0XOWLFODPSHQIDVWKROGHURJFHQWUHUHUUéUPHGGLDPHWHUIUDGÂ&#x2018;PP(JQHWWLO PXIIHIRUELQGHOHUVDPWUHGXNWLRQHURJYLQNOHU'HWHUPXOLJWDWLQGVWLOOHYLQNOHQKHOW SUÃ&#x2014;FLVLLQWHUYDOOHUDIÂ&#x2018;¡IUDÂ&#x2018;¡WLO¡

Â&#x2018;

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % %& &" &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

<,* /4!-50( 'HWEUXJHUYHQOLJHGREEHOWHKROGHYÃ&#x2014;UNWéMHJQHUVLJWLOPXIIHIRUELQGHOVHU'HWHUQHPW RJKXUWLJWDWPRQWHUHRJEHVN\WWHUUéUHWPRGDWEHYÃ&#x2014;JHVLJRJUXWVFKHXGDIPXIIHQL VYHMVHRJNéOHIDVHQ /HYHULQJYÃ&#x2014;UNWéMEHVWÃ&#x2013;UDIVWNEÃ&#x2014;UHGHO9FODPSVPHGVWURSRJVSÃ&#x2014;QGH

Â&#x2018;

-

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & &"! %  &" &"!  && &"! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)9


Â&#x2018;

<,* /4-50(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 'HWEUXJHUYHQOLJHILUHGREEHOWHKROGHYÃ&#x2014;UNWéMHJQHUVLJWLOPXIIHIRUELQGHOVHU'HWHU QHPWRJKXUWLJWDWPRQWHUHRJEHVN\WWHUUéUHWPRGDWEHYÃ&#x2014;JHVLJRJUXWVFKHXGDI PXIIHQLVYHMVHRJNéOHIDVHQ $QEHIDOHVWLOVYHMVQLQJYHGVWRUHNRPSOLFHUHGHVYHMVQLQJHU /HYHULQJYÃ&#x2014;UNWéMEHVWÃ&#x2013;UDIVWNEÃ&#x2014;UHGHO9FODPSVPHGVWURSRJVSÃ&#x2014;QGH -

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 % &" %  " &"  "

&" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

''+,* /4H;xY07)J 7LOOLJHRJVSROHGH3(UéU%HVN\WWHUVDPOLQJHQPRGDWEOLYHWUXNNHWIUDKLQDQGHQL VYHMVHRJDINéOLQJVIDVHQ /HYHULQJVÃ&#x2014;WNRPSOHWYÃ&#x2014;UNWéM 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

% "

% 

% &

% 

%

%

Â&#x2018;

&""!

&""!%

&"" !

&""

&""%

&"""

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

6 -+,* /4 9Ã&#x2014;UNWéMHWHUKXUWLJWRJQHPWDWDQYHQGHWLOVLPSOHPXIIHIRUELQGHOVHUSÃ&#x2013;UéUHOOHUDQ ERULQJVEéMOHU'HUVNDODQYHQGHVEDNNHUVRPHIWHUPRQWHUHVVHGLVVH /HYHULQJVWNYÃ&#x2014;UNWéMXGHQWLOEHKéU

Â&#x2018;

-

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

-

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R0// 6 -+,* /4

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %%

>PP@

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

    

 %  %  %  %  %  %  %  % 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% &" & && & 

 !

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W %DNNHUVÃ&#x2014;W

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


‘

<,* /4;)0

04 + ff 9×UNWéMWLO‘PRQWDJHDI3(EéMOHUSÖUéUPHGXGYHQGLJGLDPHWHUGPP /HYHULQJVWNJUXQGKROGHY×UNWéMVWNVS×QGHEéMOHVWNVS×QGHVNUXHUVWN VWURSSHVWNWUDQVSRUWERNV - ‘

 

>PP@ ‘

3) ‘

‘

/(

‘

‘

‘

‘

 % % ‘

‘‘

<,* /4;)0"

04 + ff 'HWWHKROGHRJPRQWDJHY×UNWéMDQYHQGHVWLOPRQWDJHDIDQERULQJVEéMOHUSÖUéUPHG XGYHQGLJGLDPHWHUIUD‘PPRJWLOVOXWQLQJVEéMOHUSÖUéUPHGGLDPHWHU‘ IUD‘PP /HYHULQJVWNJUXQGKROGHY×UNWéMVWNVS×QGHEéMOHVWNRSVS×QGLQJVSULVPH VWN‘WYLQJHUVWNVWURSSHUVWNWUDQVSRUWERNV

‘

‘

-

 

>PP@ ‘

‘

/(

‘

‘

‘

 % 

‘

‘

‘

‘

‘

‘‘

‘

3) ‘

>) )*( ) 7;)0"

04 + ff 2SVS×QGLQJVSULVPHVRPWLOEHKéUWLO7RSORDGY×UNWéM 

 3DVVHUWLOWLOVOXWQLQJVEéMOHPHGGLPHQVLRQGPP -

‘

 

>PP@ ‘

3) ‘

‘

/(

‘

‘

‘

 % " ‘

‘

‘‘

60(,(T!$ )0 0 '4 0RQWDJHWYLQJHQDQYHQGHVWLODWPRQWHUH(/*()Ÿ9UHSDUDWLRQVEéMOHU(QVWéUUHO VHSDVVHUWLODOOHUHSDUDWLRQVEéMOHU0RQWDJHWYLQJHQVLNUHUHWNRQVWDQWWU\NLKHOHVYHM VHIDVHQ

‘

-

>PP@ ‘

3)

‘

 ‘

$$ ‘

 %  &"&

‘

‘

/( ‘

‘

‘

‘‘

9
$* /40' ( Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

60(-(0' ( (T '4 ;.)

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & &"&&! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 7LODOOHEéMOHU Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N' ( (T '4 0HGLQGVWLOOHOLJDQERULQJVG\EGH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;.) 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; & & &"&&!& & &"&&!& & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 WLO0RQREORNEéMOHUGRJG WLO0RQREORNEéMOHUGRJDOOHGXREORN EéMOHU WLOVWXGVPHGERU Â&#x2018;

Â&#x2018;

;)(T '4 ;.) 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6:

 % & &"&& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 7LODOOHDQEEéMOHURJWLOVOXWQLQJVEéMOHU Â&#x2018;

Â&#x2018;

N' ( 00) T '4 $QERULQJVDGDSWRUHQDQYHQGHVWLOJDVWÃ&#x2014;WÂ&#x2018;DQERULQJXQGHUWU\N 6WLODQERULQJVEéMOHUPHGGUHMHOLJDIJDQJGPP 6WLODQERULQJVEéMOHUPHGGUHMHOLJDIJDQJGPP ;.) 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6 6 " &"&&!" 

 "! &"&&!"!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 WLODQERULQJVWHHGPP WLODQERULQJVWHHGPP Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

; ./) ,( +*T '4 +Ã&#x2014;WWHQKDUHQ5SWLOVOXWQLQJVJHYLQGRJHUIUHPVWLOOHWDIJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;O >, (, 0' ( 00) ( ./) ,(/0)) 0IRU0RQREORFNGPP $IJDQJGPP

67LODOOHDQERULQJVEéMOHUPHGGUHMHOLJDIJDQJ DIJDQJGPP GYVÂ&#x2018;DOOHDQ ERULQJVWHHGPP 6WLODOOHEéMOHUPHGGUHMHOLJDIJDQJG  

;.) 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0

 !&! &"&&!&!

6

 !&

6

&"&&!&

 !&" &"&&!&"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 WLO0RQREORNGPPRJGPP WLO0RQREORNGPPRJDQERULQJVWHHG PP WLODQERULQJVWHHGPP Â&#x2018;

Â&#x2018;

 *  )UÃ&#x2014;VHUWLO3(UéUDQYHQGHOLJWLOUéUPHGXGYGLDPWHURSWLOGPHGJRGVW\NNHOVHWLO PP 

>PP@

 

$$ 

/(

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & ! &"&" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 7LOEHKéUYÃ&#x2014;UNWéMVNXIIHUWEDVLV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


‘

 )0 0 ) ) $QYHQGHVPHG(/*()Ÿ3OXV9UHSDUDWLRQVEéMOH(IWHUDQERULQJPHG IU×VHUKHQKROGVYLVPPV×WWHVGHQQHUHSDUDWLRQVSURSLKXOOHWKYRUHIWHUGHU VYHMVHVPHGUHSDUDWLRQVEéMOH ‘

>PP@ ‘

3) ‘

‘

‘

$$ 

/(

‘

‘

‘

  && &"!&

  & &"!& ‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

N' ( (;)0' ( '4 ($Y $QERULQJVQéJOHQHJQHUVLJWLODQERULQJDIYDQGRJJDVOHGQLQJHUXQGHUWU\N /HYHULQJ$QERULQJVQéJOHXGHQWY×UVWDQJ EHVWLOOHVVHSDUDW

-

 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3)

 

‘

 % 

 " % !%  % 

& " % 

 % 

 " % " ‘

‘

‘

 

>PP@

‘‘

>LQFK@ ‘

‘

 

‘

 

‘

9
$* /4 /* ((( (05 Â&#x2018;

77,* /4 0HNDQLVNYÃ&#x2014;UNWéMWLODIVSÃ&#x2014;UULQJ NOHPQLQJ DI3(UéUYHGUHSDUDWLRQ 6Ã&#x2014;UGHOHVYHOHJQHWWLOVWLNOHGQLQJHU /LOOHNRPSDNWYÃ&#x2014;UNWéM/ PP% PP+ PP -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % 

&"" 

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

77,* /4.) 0HNDQLVNYÃ&#x2014;UNWéMWLODIVSÃ&#x2014;UULQJ NOHPQLQJ DI3(UéUYHGUHSDUDWLRQXGYLGHOVHHOOHU DIJUHQLQJHU)RUDWXQGJÃ&#x2013;IRUNUDIWLJNOHPQLQJKDUYÃ&#x2014;UNWéMHWQRJOHLQGVWLOOHOLJHHQGH VWRSWLOUéUL6'53Ã&#x2013;JUXQGDIIRUVNHOOLJHJRGVW\NNHOVHNDQNOHPQLQJVJUDGHQDIYL JHRSWLO -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

R( 

Â&#x2018;

 %  &"" "

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 6WLO3(UéU6'5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

77,* /4.)! +\GUDXOLVNYÃ&#x2014;UNWéMWLODIVSÃ&#x2014;UULQJDI3(UéUXQGHUUHSDUDWLRQXGYLGHOVHUHOOHUDIJUHQLQ JHU)RULNNHDWEHVNDGLJHUéUHWHUYÃ&#x2014;UNWéMHWXGVW\UHWPHGMXVWHUEDUHHQGHVWRSIRU 6'5Â&#x2018;RJ6'5Â&#x2018;UéU -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % & &"" &

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 6WLO3(UéU6'5RJ6'5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

77,* /4.)N!% +\GUDXOLVNYÃ&#x2014;UNWéMWLODIVSÃ&#x2014;UULQJDI3(UéUXQGHUUHSDUDWLRQXGYLGHOVHUHOOHUDIJUHQLQ JHU)RULNNHDWEHVNDGLJHUéUHWHUYÃ&#x2014;UNWéMHWXGVW\UHWPHGMXVWHUEDUHHQGHVWRSIRU 6'5Â&#x2018;RJ6'5Â&#x2018;UéU -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

 % ! &""!%

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R( Â&#x2018;

 $WLO3(UéU6'5RJ6'5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 ( ,* /4 7LOJHQUXQGLLQJDIRYDOHUéUYHGVYHMVQLQJRJYHGNéOHIDVHQDI3(EéMOHU Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

       

 !  !&  ! 

  !    %   &   

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&" !%

&" !

&" 

&" %

&" "

&" %

&" 

&"

&" !%

&" "

&" &

&"!

&"!!%

&"!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; ./)0 * .RPSOHWVÃ&#x2014;WDIPRQWDJHXGVW\UWLO(/*()3OXVPXIIHURJPP %HVWÃ&#x2013;UDIWU\NOXIWSODGHUNRQWUROHQKHGPHGPDQLIROGWU\NVODQJHUVWURSSHUGHWDOMH UHWYHMOHGQLQJRJWUDQVSRUWERNV )RUDQYHQGHOVHPHGWU\NOXIWRSWLOEDULKHQKROGWLO(1 9Ã&#x2014;UNWéMPHGWRDQYHQGHOVHVPXOLJKHGHU5éUJHQUXQGLQJRJVWéWWHYHGVYHMVHWU\N

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 %" Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

9
, ,* /4(+4*)7 ‘

R.-)0

+/7) %\SDVVHQKHG VHULH,, SDVVHUWLO(/*()Ÿ3OXVEO×UHDGDSWRU PRGX OHQKHG %HVWÖHQGHDI0DQRPHWHUVWRSKDQHO\QNREOLQJ7HHPHGRPOéEHUK×WWH RJW×WQLQJVSURSSHU7LOVOXWQLQJVGHOHWLOE\SDVVOHGQLQJ3(UéUG[PHG3( UéUWLOVOXWQLQJ393­ 6'531 HOOHU3(UéUG[‘PHG3( UéUWLOVOXWQLQJ393­ 6'531

 

$$ 

/(

‘

‘

‘

 % " &"!"

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘‘

‘

3) ‘

R* 7/'( 3DVVHUWLOE\SDVVHQKHG VHULH,, WLODIVS×UULQJDIJDVOHGQLQJHUPHGHWPD[GULIWV WU\NSÖEDU

‘ 

$$ 

/(

  

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3) ‘

‘

         &! 

 & 

 & 

 &% 

 &" 

 & 

 && 

 & 

  

 ! 

 

 

 % 

 " 

 

 &

‘

&"! "

&"! %

&"! 

&"!

&"! !%

‘

&"! "

&"! &

&"! &

&"!!

&"!!

&"!!!"

&"!!!%

&"!!%

&"!!%

&"! %

&"! "

‘

        

‘

>PP@

‘

‘

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ;

‘

‘

‘

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ;

‘

        

‘

./'( $QYHQGHVWLODWNRQYHUWHUHWLGOLJHUHEO×UHU NRGHQU WLOVHQHUHE\SDVV HQKHG NRGHQUWLO 

‘

3) ‘

 

/(

‘

‘

 %  ‘

‘

‘

‘

‘

‘‘

#)) $QYHQGHVWLODWNRQYHUWHUHWLGOLJHUHEO×UHU NRGHQUWLO WLOVHQHUHE\ SDVVHQKHG NRGHQU 

‘

3) ‘

 

/(

‘

‘

 % % ‘

‘

‘

‘

‘

‘‘

;0(  , 7LOUHQJéULQJYHGVYHMVQLQJDI3(3339')RJ3% 

$$ 

/(

‘

‘

‘

!

 % % " 

‘

3)‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘‘


Â&#x2018;

;0( ,* / 6SHFLDOUHQVHYÃ&#x2014;VNHÂ&#x2018;WLOSODVWVYHMVQLQJDI333(39')RJ3% 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

 ! !% " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

60 / (

5 ;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VLOYHU % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

9,4 70 / (,* /4 6LGH Â&#x2018;0DQXHOWVYHMVHYÃ&#x2014;UNWéM Â&#x2018;

Â&#x2018;7LOEHKéUWLOPDQXHOWVYHMVHYÃ&#x2014;UNWéM Â&#x2018;

Â&#x2018;0&6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;0&7LOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;0&6SHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;3626WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;:HOG6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;:HOG6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;6*0XIIHVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;6*.RPELQHUHWVWXNRJPXIIHVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;6*7LOEHKéUWLOVWXNVYHMVQLQJ

10

Â&#x2018;

Â&#x2018;6*6SHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;6*66WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;
6LGH Â&#x2018;6*67LOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;:06HJPHQWVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;:07LOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;:06SHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;:03OXV6HJPHQWVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;:07LOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;:06SHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;:06HJPHQWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOYÃ&#x2014;UNVWHG Â&#x2018;

Â&#x2018;:06SHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;70(&26WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;707236WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;707LOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;70&1&0DVNLQH Â&#x2018;
6LGH Â&#x2018;70&1&PDVNLQHPHGDXWRPDWLVNVYHMVHVSHMO Â&#x2018;

Â&#x2018;*)6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;*)7LOEHKéU Â&#x2018;

Â&#x2018;*)6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;*)6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;*)6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;*)6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;*)6WXNVYHMVHPDVNLQH Â&#x2018;

Â&#x2018;:5 Â&#x2018;

Â&#x2018;3ODVWUéUVNÃ&#x2014;UHU Â&#x2018;

Â&#x2018;.6 Â&#x2018;

Â&#x2018;9Ã&#x2014;UNWéM

10

Â&#x2018;
Svejseudstyr til industriel brug SSE/MSE Manuel svejseværktøj MC 110 Stuksvejsemaskine Weld 160/250 Stuksvejsemaskiner PSO 701 Stuksvejsemaskine SG 125 - 160 - 315 Muffe-/Stuksvejsemaskine Universal maskiner og værktøj til anvendelse i industrien, VVS og sanitære installationer. Maskinerne er bærbare og pga. designet (f.eks. MC 110) anvendelige til svejsning i vanskelige situationer.
60 ,4 ,* /4 Â&#x2018;

 / ,4 )4 +Ã&#x2013;QGVYHMVHVSHMOWLODIOéEVUéURJILWWLQJV 7HUPRVWDWLVNHOOHUHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO 6YHMVHVSHMOLGLDPWHURJPP 66(YDUPHVSHMOHUDIYLQNOHW¡ +ROGHUWLOJXOYVWDQGHUHOOHUERUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 2YHUYÃ&#x2013;JQLQJRJLQGVWLOOLQJDIWHPSHUDWXUSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOLKHQKROGWLO'96 +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ 7 7HUPRVWDWLVNWHPSHUDWXUNRQWURO( (OHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO

     Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

66(7 9:  % % 66(( 9:  % %& 66(7 9:  % %! 66(( 9:  % % 66(7 9:  % % 66(( 9:  % "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

+Ã&#x2013;QGVYHMVHVSHMOWLODIOéEVUéURJILWWLQJV 7HUPRVWDWLVNHOOHUHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO +ROGHUWLOJXOYVWDQGHUHOOHUERUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 2YHUYÃ&#x2013;JQLQJRJLQGVWLOOLQJDIWHPSHUDWXUSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOLKHQKROGWLO'96 +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ /HYHUHVVRPNRPSOHWVÃ&#x2014;WLPHWDONDVVH 6YHMVHVSHMGLDPHWHUPP %RUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéM 7 7HUPRVWDWLVNWHPSHUDWXUNRQWURO( (OHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO

     

;.)

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 66(7 9: 66(( 9: Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % %  % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018; / ,4 )4 +Ã&#x2013;QGVYHMVHVSHMOWLODIOéEVUéURJILWWLQJV 7HUPRVWDWLVNHOOHUHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO +ROGHUWLOJXOYVWDQGHUHOOHUERUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 2YHUYÃ&#x2013;JQLQJRJLQGVWLOOLQJDIWHPSHUDWXUSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOLKHQKROGWLO'96 +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ /HYHUHVVRPNRPSOHWVÃ&#x2014;WLPHWDONDVVH 'LDPHWHUSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOPP %RUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéM 7 7HUPRVWDWLVNWHPSHUDWXUNRQWURO( (OHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO

     

;.)

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

55/

!

 / ,4 )4

>PP@

3)

;.)

Â&#x2018;

 66(7 9: 66(( 9: Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % %%  % "!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

10

Â&#x2018;
Â&#x2018;

6" @6 6 55 ,4 )4 Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

7LOVYHMVQLQJDI333(RJ39')UéURJILWWLQJV 7HUPRVWDWLVNHOOHUHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO 6XSSRUWWLOPXIIHGRUQIUDWLOPP DIKÃ&#x2014;QJLJDIPRGHO

+ROGHUWLOJXOYVWDQGHUHOOHUERUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJ 2YHUYÃ&#x2013;JQLQJRJLQGVWLOOLQJDIWHPSHUDWXUSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOLKHQKROGWLO'96 +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ 7 7HUPRVWDWLVNWHPSHUDWXUNRQWURO( (OHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO

-

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

;.)

55/

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

06(7 06(( 06(7 06((

9: 9: 9: 9:

 % &  % &!  % &  % & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

6" @6 6 55 ,4 )4 7LOVYHMVQLQJDI333(RJ39')UéURJILWWLQJV $SSDUDWHWKHUHQWÃ&#x2014;QGVOXNNQDSNRQWUROIRUVWUéPWLOVOXWQLQJRJNRQWUROODPSHIRUYDU PHLQWHUYDOOHU 7HUPRVWDWLVNHOOHUHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO 6XSSRUWWLOPXIIHGRUQIUDWLOPP DIKÃ&#x2014;QJLJDIPRGHO

 +ROGHUWLOJXOYVWDQGHUHOOHUERUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJ 2YHUYÃ&#x2013;JQLQJRJLQGVWLOOLQJDIWHPSHUDWXUSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOLKHQKROGWLO'96 +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 0XIIHGRUQVÃ&#x2014;WLQNOXVLYLUHVSHNWLYGLDPHWHU /HYHUHVVRPNRPSOHWVÃ&#x2014;WLPHWDONDVVH %RUGRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéM *XOYVWDQGHUWLO06( 8QEUDNRVNUXHRJQéJOH 7 7HUPRVWDWLVNWHPSHUDWXUNRQWURO( (OHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO -

;.)

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

 06(7 9 06(( 9 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % &%  % &" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


;'+ 70 ,4 ,* /4 Â&#x2018;

60/0

 N /

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

66(766((  % %" 66(766((  % % 06(706((  % & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 , 0,+C ,4 )4@6 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

R ' 0(6 7LONRUUHNWSODFHULQJDIVYHMVHVSHMO

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

6 55-( - * +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 7\SH%LKHQKROGWLO'96 PHNDQLVNNDOLEUHUHGHUéUHQGHU

 /HYHUHVDOWLGVRPHWSDU RJVÃ&#x2013;WLO6*6*LNNHWLO6*

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

3)

Â&#x2018;

 %%

 %"

 %

 %&

 %

 "

 "

 "!

 "

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

0' ( ,* /4/0' (05 , 7 55 ,4 (05( 

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

!"

!

!&

!

 ! 

Â&#x2018;

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

 !

 !% ! 

 %

 " % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

10 Â&#x2018;
6Y / ,4 70 / Â&#x2018;

Â&#x2018;

60 /6Y /7)7/ /+, 7 0 / . ,4 )4 %Ã&#x2014;UEDUVWXNVYHMVHPDVNLQHWLODQYHQGHOVHSÃ&#x2013;YÃ&#x2014;UNVWHGRJE\JJHSODGV7LOVYHMVQLQJ DI33RJ3(UéURJILWWLQJVVDPWSUÃ&#x2014;IDEULNDWLRQDIVHJPHQWHULGLPHQVLRQG PPRSWLO6'5 0DVNLQH0&NRPSOHWLQNOXGHUHU0DVNLQKROGHUJUXQGPDVNLQHJUXQGVSÃ&#x2014;QGH EDNNHU EUHG JUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHYHQVWUH VPDO HOHNWULVNKéYO WHUPRVWDWVW\UHWÂ&#x2018;VSHMOERUGPRQWDJHVÃ&#x2014;WWUDQVSRUWERNV ,QNOXVLYWUDQVSRUWERNVPHQXGHQWLOEHKéU -

55/

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

 9:

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

/ / 7LOPRQWHULQJDIJUXQGPDVNLQHRJIDVWJéULQJDINRPSOHWPDVNLQH0&SÃ&#x2013;DUEHMGV ERUG

Â&#x2018;

-

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  " Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 70 / 0HGIMHGHUEHODVWQLQJIRUWU\NRSE\JQLQJRJQéJOHVÃ&#x2014;W

Â&#x2018;

-

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 )*'0// '  PPWLOUéUUéUIRUELQGHOVHU 7LOPRQWHULQJDIEUHGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU 7ULQOéVMXVWHUEDU PD[« 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

/(

Â&#x2018;

  & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 )*'0// , '  PPWLOUéUUéUIRUELQGHOVHU 7LOPRQWHULQJDIEUHGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU 7ULQOéVMXVWHUEDU PD[«

Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<, +éYOFHQWUXPLQGVWLOOHOLJSÃ&#x2013;WYÃ&#x2014;UVDIPDVNLQDNVOHQ -

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

,4 )4

Â&#x2018;

  

7HUPRVWDWLVNHOOHUHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO 0HGPRQWDJHEHVODJWLOPDVNLQH .RQWUROODPSH WÃ&#x2014;QGWVWDWXV

37)(FRDWLQJ

-

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

55/

R(  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:

Â&#x2018;

WKHUPRVWDWLF  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

R ) )*( 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; 0 ) /0

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

10
6Y ;'+ Â&#x2018;

 /

)*'0// '  PP +YHUWNRGHQXPPHUGHILQHUHUVWNKDOYUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNH'HUEHKéYHVUH GXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUSUGLPHQVLRQ

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

!" ! !& !

! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 /

)*'0// 70 +YHUWNRGHQXQQHUGHILQHUHUVWNKDOYUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNH'HUEHKéYHVUH GXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUSUGLPHQVLRQ 

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    %  "    &      

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 ,/, 6NÃ&#x2014;USHWSÃ&#x2013;EHJJHVLGHU VÃ&#x2014;W VWN

Â&#x2018;

3)R(  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VÃ&#x2014;W Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


6Y )=0-'+ Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 )*'0//+4 70 PPWLOUéUUéUIRUELQGHOVHU 7LOPRQWHULQJDIEUHGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU 7ULQOéVMXVWHUEDU PD[«

Â&#x2018;

3) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10
> / ,4 70 / Â&#x2018;

; ,4 (05(- (5( - " 77 .RPSDNWRJPRELOVWXNVYHMVHPDVNLQHWLO3(RJ33UéUILWWLQJVWLOEUXJSÃ&#x2013;YÃ&#x2014;UNVWHGRJ DUEHMGVSODGV3HUIHNWWLOVDQLWHWVRJDIOéEVLQVWDOODWLRQHU7UÃ&#x2014;NDVVHQIXQJHUHU VRPÂ&#x2018;DUEHMGVERUGRJWUDQVSRUWERNV 3UÃ&#x2014;FLVWU\NMXVWHULQJYLDGLUHNWHPDQHONUDIWRYHUIéUVHO PD[VYHMVHNUDIWNS Â&#x2018;Â&#x2018; +éYORJVYHMVHVSHMONDQVYLQJHVLQGRJXG 7HUPRVWDWVW\UHWVYHMVHVSHMOÂ&#x2018;37)(FRDWHW 6YHMVHVSHMOHWNDQDIPRQWHUHVRJDQYHQGHVVRPPDQXHOVYHMVHHQKHG 9IRUPHWUéUVWéWWHGPP 5HGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGPP *UXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUKéMUHRJYHQVWUHGPP 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ -

55/

>PP@ Â&#x2018; Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

> ;'+ / )*'0// H75( 70 /- 

J NRGHQXPPHULQGHKROGHUKDOYVNÃ&#x2013;OHKHUDIPHGXGVNÃ&#x2014;ULQJ

Â&#x2018; 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

         Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;! % " & 

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

K 0  H75( 70 /- 

J YDUHQUEHVWÃ&#x2013;UDIVWNÂ&#x2018;UéUVXSSRUW

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

         Â&#x2018;

  !   % "  & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

 *+,/, VÃ&#x2014;WPHGEODGH

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  %" Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Q " / ,4 70 / Â&#x2018;

; ,4 (05( (5(

7 - " 77 Ã&#x2030;NRQRPLVNOHWPRELOVYHMVHPDVNLQH.DQEUXJHVWLOVDQLWHWVLQVWDOODWLRQHUWDJDIYDQ GLQJVV\VWHPHURJGUÃ&#x2014;QUéU  70 /WLOVWXNVYHMVQLQJIUDGRSWLOGPPÂ&#x2018;6'57U\NRSWLO1 6WDWLYWLOVYHMVHVSHMO *UXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUKéMUHRJYHQVWUHGPP 5HGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGPP 9IRUPHWUéUVWéWWHGPP <,NRPSDNWHQKHGPHGYHQGEDUNOLQJH ,4 )4WHUPRVWDWLVNVW\UHW37)(FRDWHGHONDEHOPHGVWLN.DQRJVÃ&#x2013;DQYHGHV VRPPDQXHOWVYHMVHVSHMO C 077DQYHQGHVWLOEHWMHQLQJDIPDVNLQHRJEHVN\WWHOVHXQGHUWUDQVSRUW

Â&#x2018;

-

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 /

)*'0// H75( 70 /-  ! J NRGHQXPPHULQGHKROGHUKDOYVNÃ&#x2013;OHKHUDIPHGXGVNÃ&#x2014;ULQJ 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

         Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;! % " & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

K 0  H75( 70 /-  ! J YDUHQUEHVWÃ&#x2013;UDIVWNÂ&#x2018;UéUVXSSRUW

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

         Â&#x2018;

  !   % "  & 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 *+,/,Q "

10

 VÃ&#x2014;WPHGEODGH

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  %" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;
Q!% / ,4 70 / Â&#x2018;

; ,4 (05 (5( ( 7 7 C -!% 77 Ã&#x2030;NRQRPLVNOHWPRELOVYHMVHPDVNLQH.DQEUXJHVWLOVDQLWHWVLQVWDOODWLRQHUWDJDIYDQ GLQJVV\VWHPHURJGUÃ&#x2014;QUéU  70 /WLOVWXNVYHMVQLQJDIGPPPD[G6'57U\NRS WLOÂ&#x2018;1+ROGHYÃ&#x2014;UNWéMWLOVYHMVHVSHMO *UXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUÂ&#x2018;KéMUHRJYHQVWUHGPP .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGPP 9IRUPHWUéUVWéWWHPHGLQGVDWVHGPP <,NRPSDNWHQKHGPHGYHQGEDUNOLQJH ,4 )4WHUPRVWDWLVNVW\UHW37)(FRDWHGHONDEHOPHGVWLN.DQRJVÃ&#x2013;DQYHGHV VRPPDQXHOWVYHMVHVSHMO C 077DQYHQGHVWLOEHWMHQLQJDIPDVNLQHRJEHVN\WWHOVHXQGHUWUDQVSRUW

Â&#x2018;

-

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 /

)*'0// H75( 70 /-  ! J NRGHQXPPHULQGHKROGHUKDOYVNÃ&#x2013;OHKHUDIPHGXGVNÃ&#x2014;ULQJ 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

        Â&#x2018;

 %

 % %! % % %% %" %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

K 0  H75( 70 /-  ! J YDUHQUEHVWÃ&#x2013;UDIVWNÂ&#x2018;UéUVXSSRUW

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

        Â&#x2018;

 "

 " "! " " "% "" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

 VÃ&#x2014;WPHGNQLYHÂ&#x2018;

 *+,/,Q!%

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


 !%6 55 ,4 70 / Â&#x2018;

Â&#x2018;

; ,4 (05 (5(

R($ 0XIIHVYHMVHPDVNLQHWLODQYHQGHOVHSÃ&#x2013;YÃ&#x2014;UNVWHGHWHOOHUSÃ&#x2013;E\JJHSODGVHQ 'LPHQVLRQPP 70 / .RPSDNWUREXVWGHVLJQYULGQLQJVVWDELONRQVWUXNWLRQ +Ã&#x2013;QGKMXOWLOEHYÃ&#x2014;JHOVHDIPDVNLQVOÃ&#x2014;GHYLDWDQGVWDQJ +XUWLJYDOJDILQGVWLNVG\EGHLIRUKROGWLOUéUGLPHQVLRQ ,4 )4 0HGHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUUHJXOHULQJ +éMQéMDJWLJKHGÂ&#x2018;¡&RYHUKHOHVSHMOHW h ( 00  . '0 7 8QLYHUVDOYHQVWUHRJKéMUHRSVSÃ&#x2014;QGLQJVSULVPHNRPSOHWWLOIDVWVSÃ&#x2014;QGLQJDIUéURJ ILWWLQJV<GHUOLJHUHVÃ&#x2014;WPHGRSVSÃ&#x2014;QGLQJVSULVPHWLORSVSÃ&#x2014;QGLQJDIUéUNDQEHVWLOOHV VRPWLOEHKéU 9IRUPHWVWéWWHGPP %DJVWRS 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ 6WRSXU ,QNOXVLYWUDQVSRUWERNVPHQXGHQWLOEHKéU

        

-

55/

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

6 55- * 7LOPXIIHVYHMVHV\VWHPHUL333(RJ39') /HYHUHVDOWLGVRPHWSDU RJVÃ&#x2013;WLO6*6*LNNHWLO6*

 7\SH%LKHQKROGWLO'96 PHNDQLVNNDOLEUHUHGHUéUHQGHU

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

3)

Â&#x2018;

 %"

 %

 %&

 %

 "

 "

 "!

 "

 "

 "%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

0' ( ,* /4/0' (05 , 7 55 ,4 (05( 

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

!"

!

!&

!

 ! 

Â&#x2018;

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

&"

 !

 !% ! 

 %

 " % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

10 Â&#x2018;
Â&#x2018;

* )* /, -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Z, 0) )*( ) 7/7) -

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

6+ /7) -

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

$-5 7 '* /7) -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

,4 )4 -

55/

R(  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: 9:

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

 

/( Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

)=0 0 ) '/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

HOHFWURQLF   WKHUPRVWDWLF  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


SG 160 Stuksvejsning

Temperatur-kontrol/ indikator

Spændebøjle HØJRE d 32–d160 790 103 059 - 068

Spændebøjle HØJRE d 32–d 160 790 103 059 - 068

Varmespejl

Reduktionsspændebakker d 32 – d 140 790 103 019 - 027 Grundspændebakke HØJRE 790 103 011

Spændebøjle VENSTRE d 32–d 160 790 103 039 - 048 Reduktionsspændebakker 32 – d 140 790 103 019 - 027 Grundspændebakker HØJRE d 160 790 103 011

Reduktionsspændebakker d32–d 140 790 103 019 - 027 Grundspændebakke VENSTRE 790 103 010 V-formet rørstøtte

Høvl med bajonetfatning til kalibreringsværkøj

Version med udvendig grundspændebakke HØJRE (udvendig venstre side) V-formet rørstøtte

Beslag til VENSTRE grundspændebakke

Håndtag til fremføring af maskinslæde

SG 160 Muffesvejsning

Spændebakker 790 103 085 - 086 Temperatur-kontrol/ indikator

Prismeopspændingsenhed HØJRE 790 103 081 Kalibreringsværktøj

Muffe/Dorn sæt 790 101 086 - 095 Spændebakker 790 103 085 - 086 V-formet rørstøtte

Høvl med bajonetfatning til kalibreringsværktøj

V-formet rørstøtte

10

Beslag til VENSTRE grundspændebakke

Prismeopspændingsenhed VENSTRE 790 103 080

Dybdeanslag Varmespejl Håndtag til fremføring af maskinslæde
 " 7'  /-( 7 55 ,4 70 / Â&#x2018;

; ,4 (05 (5( ($ 0RELOÂ&#x2018;NRPSDNWRJXQLYHUVHOÂ&#x2018;SODVWVYHMVHPDVNLQHWLODQYHQGHOVHSÃ&#x2013;YÃ&#x2014;UNVWHGRJE\JJH SODGVHQ 6WXNVYHMVQLQJGPPDOOHWU\NWULQWLO6'5

Â&#x2018;

0XIIHVYHMVQLQJGPP 7' C 05 70 /

   

3UÃ&#x2014;FLVYULGQLQJVVWDELORJUREXVWJUXQGPDVNLQH +Ã&#x2013;QGKMXOWLOQHPÂ&#x2018;EHYÃ&#x2014;JHOVHDIÂ&#x2018;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ 3UÃ&#x2014;FLVWU\NLQGVWLOOLQJYLDGLUHNWHNUDIWRYHUIéUVHO +Ã&#x2014;UGHGHKÃ&#x2013;UGIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOKéMHVWHEHODVWQLQJ +Ã&#x2013;QGWDJWLOVLNNHUWUDQVSRUWDIPDVNLQHQ 2SVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGWLOPRWRUGUHYHWNDOLEUHULQJVYÃ&#x2014;UNWéM $OOHRSVSÃ&#x2014;QGLQJVPXOLJKHGHUWLOJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUUéUVWéWWHPRGKROGHURJSULV PHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU

<,

 +éYOLOHWDOXPLQLXPVVWéEHJRGV 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULWLOMÃ&#x2014;YQRJSODQKéYOQLQJ 6WÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOVYLQJHULQGRJXGIRUHQNHOHOOHUGREEHOWVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQ GHU:

 ,QWHJUHUHWKROGHUIRUQHPPRQWDJHDINDOLEUHULQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOEHDUEHMGQLQJDIUéUHQGHU YHGPXIIHVYHMVQLQJ

,4 )4

  

6YHMVHVSHMOPHGVWRU\GHOVHÂ&#x2018;RJHOHNWURQLVNÂ&#x2018;WHPSHUDWXUNRQWUROÂ&#x2018;: 7HPSHUDWXUWROHUDQFHSÃ&#x2013;Â&#x2018;¡&RYHUKHOHVSHMOHW 3UÃ&#x2014;FLVWHPSHUDWXULQGVWLOOLQJSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOPHGGLJLWDOW/&'GLVSOD\ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJQHPDWXGVNLIWH

h ( 00  . ( 7

 9IRUPHWÂ&#x2018;UéUVXSSRUWÂ&#x2018;GPPWLOVWéWWHDIILWWLQJV 6WRSXU 9Ã&#x2014;UNWéMVVÃ&#x2014;WVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ

-

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 9 Â&#x2018;

 Â&#x2018;

  Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


 " ;'+  / ,4 ( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 )*'0// )DVWVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGWLOVWXNVYHMVQLQJDIIRUVNHOOLJHUéUGLPHQVLRQHU 7LOVYHMVQLQJDIODQJHUéUDQEHIDOHUYLDWPDQRJVÃ&#x2013;DQYHQGHU\GHUVWHYHQVWUHRJKéM UHJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU / YHQVWUH 5 KéMUH 

;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / 5 Â&#x2018;

 

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /

)*'0// , @+4  7LOJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU 9HQVWHHOOHUKéMUH

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

  !

 ! !! ! ! !% !" !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

)*'4, @+4  7LOJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU / YHQVWUH 5 KéMUH 6SÃ&#x2014;QGHEéMOHUPHGJHYLQGWLOIDVWJéULQJDIUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPP (Q\GHUOLJHUHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHVNDODQYHQGHVLVWHGHWIRUVSÃ&#x2014;QGHEéMOHUG PPGYVPDQVNDOEHVWLOOHGREEHOWDQWDODIUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU 

;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/ / / / / / / / / / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>PP@

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     Â&#x2018;     Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

  !   % "  & % "

 " "! " " "% "" " "&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

10 Â&#x2018;
 " )=0'+ Â&#x2018;

6+ )RUKLQGUHUDWNRPSRQHQWHUQHKRSSHUXGDIRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGHQXQGHUVYHMVQLQJ -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 7) )*( + 3ULVPHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHWLOPRQWHULQJDINOHPEDNNHUWLOSUÃ&#x2014;FLVRSUHWQLQJDINRPSRQHQ WHUQHVRPVNDOVYHMVHV / YHQVWUH 5 KéMUH +RUL]RQWDODGMXVWDEOH

3) Â&#x2018;

;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/ 5

  &

  &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 *;-=0( / ,4 )4 6Ã&#x2014;WPHGVWN +éMNYDOLWHWQHPDWXGVNLIWHLNNHNOÃ&#x2014;EHQGH37)(PDWHULDOHÂ&#x2018;WLOVYHMVHVSHMO 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 "  *+,/, 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

77'0// 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  &%   &"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

.'0 0(/7) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

6 55@ * 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

  &"  &  &&  &  

    !      % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Z 0(

/, 77 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

0' ( ,* /4 7LOPHNDQLVNVWDQGDUGLVHUHWNDOLEUHULQJDIUéUHQGHUL3(33RJ39') DQYHQGHV PHGKéYO

 HDV\DQGWLPHVDYLQJUHPRYDOÂ&#x2018;RIR[LGHILOP (QVDUWHWNYDOLWHWRYHUKHOHUéUHWVRPNUHGV

Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Â&#x2018;

 "

 " "! " " "% "" " "&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

)=0 0 ) '/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

10
 %- / ,4 70 / Â&#x2018;

; / ,4 (05($ (5(

6WXNVYHMVHPDVNLQHWLOLQGXVWULHQIRUVYHMVQLQJDIWU\NUéU 6YHUVLRQ 6 VHJPHQW JéUGHWPXOLJWDWSUÃ&#x2014;IDEULNHUHVHJPHQWHU 'LPGPPDOOHWU\NWULQRSWLOPD[3(G6'5 33G6'5RJ39')G6'5

Â&#x2018;

 70 /

 ,QWHJUHUHGHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUWLOXGOLJQLQJDIXHQVJRGVW\NNHOVHSÃ&#x2013;WYÃ&#x2014;UVDIPDVNLQ DNVOHQLIRUELQGHOVHPHGVYHMVQLQJDIVHJPHQWHURSWLO¡

   

6RPWLOEHKéUNDQÂ&#x2018;PDQIÃ&#x2013;XGYHQGLJHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUVRPHUÂ&#x2018;KRULVRQWDOWEHYÃ&#x2014;JHOLJH 6WÃ&#x2014;UNYULGQLQJVVWDELORJUREXVWJUXQGPDVNLQH +Ã&#x2013;QGKMXOWLOQHPEHYÃ&#x2014;JHOVHDIPDVNLQVOÃ&#x2014;GH )DVWKROGHOVHDIVYHMVHWU\NYHGKMÃ&#x2014;OSDIEHWMHQLQJVYHQOLJWOÃ&#x2013;VHJUHE 3UÃ&#x2014;FLVWU\NLQGVWLOOLQJYLDGLUHNWHNUDIWRYHUIéUVHO +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOVWRUHEHODVWQLQJHU +Ã&#x2013;QGWDJWLOVLNNHUWUDQVSRUWDIPDVNLQH

<,

 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULWLOMÃ&#x2014;YQRJSODQKéYOQLQJ 6WÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOVYLQJHULQGRJXGIRUHQNHOHOOHUGREEHOWVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQ GHUÂ&#x2018;9:

 7LOSHUVRQOLJVLNNHUKHGHUGHULQWHJUHUHWHQVLNNHUKHGVDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXWLOVLJ WHWRSVWDUWLDUEHMGVSRVLWLRQHQ

,4 )4

 6YHMVHVSHMOPHGVWRU\GHOVHRJÂ&#x2018;HOHNWULVNWHPSHUDWXUNRQWURO :

  

+éMQéMDJWLJKHG¡&RYHUKHOHYDUPHIODGHQ 3UÃ&#x2014;FLVWHPSHUDWXULQGVWLOOLQJSÃ&#x2013;VYHMVHVSHMOPHGGLJLWDOÂ&#x2018;/&'GLVSOD\ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJQHPWDWXGVNLIWH 0HGGLJLWDOWHPSHUDWXUYLVHU

h ( 00  . ( 7

 ,QGYHQGLJHYHQVWUHRJKéMUHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGPPWLOPRQWDJHDIUHGXNWLRQV VSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGPP

  

5éUVWéWWHGWLOVWéWWHIRUILWWLQJV 6WRSXU 9Ã&#x2014;UNWéMVVÃ&#x2014;WVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ ,QNOXVLYWUDQVSRUWHPEDOODJHXGHQWLOEHKéU

-

55/ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

 9 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


 %--;'+ Â&#x2018;

Z,( )*'0// 

;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / 5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 /

)*'0// 

70 

R  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! &  !  !

 !  ! !  !

 !  ! %  ! "  ! 

 ! &&  ! &  ! 

 !  ! !  !  !  ! %  ! "  ! 

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

R0( ) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 */,+, 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

)=0 0 ) /0

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

10
Værkstedsmaskiner - stuksvejsning WM 315

(90 mm - 315 mm)

 WM 500

(250 mm - 500 mm)

 WM 630

(315 mm - 630 mm)

 WM 1200

(630 mm - 1200 mm)

Stuksvejsemaskiner til samling af PP, PE og PVDF rør og fittings. Præcis enkel eller serie præfabrikation af segmentsvejsete fittings såsom bøjninger, Y, X og T- fittings til trykrørsinstallationer. De kraftige holdeværktøjer monteres med reduktionsspændebakker iht. den specifikke maskine, begge holdeværktøjer kan drejes fra 0° til maximum 22,5°. Automatiserede maskiner med data-registrering og touch screen betjening.
Q6 %(7- ,4 70 / Â&#x2018;

60 /Q6 %/7) Â&#x2018;

Â&#x2018;

á&#x20AC;&#x2018; 0DVNLQHWLOVHJPHQWVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVIUDGPPWLOWU\NUéU á&#x20AC;&#x2018; 7LOIUHPVWLOOLQJDI7RJ<ILWWLQJVIUDGPPNUÃ&#x2014;YHVVSHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018; 60 /' / , á&#x20AC;&#x2018; 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ á&#x20AC;&#x2018; 5REXVWOXNNHWPDVNLQKXVPHGVHSDUDWHOHNWULVNRJK\GUDXOLVNHQKHG á&#x20AC;&#x2018; .RQWUROSDQHOPHGWU\NMXVWHULQJVYHQWLOPHGNQDSWLOYDOJPHOOHPKéYORJVYHMVHWU\N PDQRPHWHUMR\VWLNRJQéGVWRS á&#x20AC;&#x2018; +ROGHYÃ&#x2014;UNWéMHUQHHUPRQWHUHWSÃ&#x2013;VWéWWHUVRPKYHULVÃ&#x2014;UNDQMXVWHUHVSÃ&#x2013;WYÃ&#x2014;UVDI UéUUHWQLQJHQ á&#x20AC;&#x2018; +YHUVSÃ&#x2014;QGHEDNNHNDQGUHMHVPD[¡RJPRQWHUHVPHGUHGXNWLRQHUG PPIéOJHUPHGPDVNLQHQ á&#x20AC;&#x2018; 6YHMVHVSHMOPHGHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO :

á&#x20AC;&#x2018; +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJ á&#x20AC;&#x2018; $IWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPHWLOVYHMVHVSHMO á&#x20AC;&#x2018; .UDIWLJKéYO : PHGRSWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ á&#x20AC;&#x2018; .UDIWRYHUIéULQJYLDLQGNDSVOHWUREXVWNÃ&#x2014;GHGUHY á&#x20AC;&#x2018; 0HNDQLVNVWRSPHGPXOLJKHGIRUHQVLGHWKéYOQLQJ á&#x20AC;&#x2018; +éYOHUVLNUHWPHGQéGVWRSRJPRGXWLOVLJWHWJHQVWDUW

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  & "

Â&#x2018;

/( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

60 /Q6 %Y#Y Â&#x2018;

Â&#x2018;

á&#x20AC;&#x2018; 0DVNLQHWLOVHJPHQWVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVIUDGPP á&#x20AC;&#x2018; 7LOIUHPVWLOOLQJDIÂ&#x2018;7RJ<ILWWLQJVIUDGPPNUÃ&#x2014;YHVVSHFLDOWLOEHKéU á&#x20AC;&#x2018; )XOGDXWRPDWLVNVYHMVHSURFHVYHGDQYHQGHOVHDI3/&RJWRXFKVFUHHQ Â&#x2018; 60 /' / , á&#x20AC;&#x2018; 0DNVLPDOIOHNVLELOLWHWLVYHMVHIRUEHUHGHOVHVSURFHVVHQ á&#x20AC;&#x2018; 6YHMVHVSHMOIMHUQHVDXWRPDWLVNLRPVNLIWQLQJVIDVHQ á&#x20AC;&#x2018; 'DWDODJULQJRJRYHUIéUVHOYLD86%VWLNWLO3& á&#x20AC;&#x2018; 'DWDPDQDJHPHQWPHG689,:,1:(/' á&#x20AC;&#x2018; 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNWNRQVWUXHUHWÂ&#x2018;PDVNLQKXV á&#x20AC;&#x2018; (OHNWULVNHRJK\GUDXOLVNHNRPSRQHQWHUHUVLNUHWLUDPPHQ á&#x20AC;&#x2018; +ROGHYÃ&#x2014;UNWéMHUQHHUPRQWHUHWSÃ&#x2013;VWéWWHUVRPKYHULVÃ&#x2014;UNDQMXVWHUHVSÃ&#x2013;WYÃ&#x2014;UVDI UéUUHWQLQJHQ á&#x20AC;&#x2018; +YHUVSÃ&#x2014;QGHEDNNHNDQGUHMHVÂ&#x2018;PD[¡RJPRQWHUHVPHGÂ&#x2018;UHGXNWLRQHUG PP á&#x20AC;&#x2018; 6YHMVHVSHMOPHGHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO :

á&#x20AC;&#x2018; +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJ á&#x20AC;&#x2018; .UDIWLJKéYO : PHGRSWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ á&#x20AC;&#x2018; .UDIWRYHUIéULQJYLDLQGNDSVOHWUREXVWNÃ&#x2014;GHGUHY á&#x20AC;&#x2018; 0HNDQLVNVWRSPHGPXOLJKHGIRUHQVLGHWKéYOQLQJ á&#x20AC;&#x2018; +éYOHUVLNUHWPHGQéGVWRSRJPRGXWLOVLJWHWJHQVWDUW

Â&#x2018;

-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

 9:  &

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

10

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;
Q6 %;'+ Â&#x2018;

 ) )*( +5( 700) ( '  7LODWIDVWKROGHILWWLQJVSÃ&#x2013;PPVDPWIDVWJéULQJDIUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUWLOILW WLQJVWLOPPVW\UHSLQGWLOUéUVWéWWHRJEDJVWRSPHGUéUVXSSRUWPP / YHQVWUH 5 KéMUH

Â&#x2018;;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / 5

 &  & !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /

)*'0// 70 % 7LOIDVWVSÃ&#x2014;QGLQJDIEéMQLQJHUIODQJHEéVQLQJHUHWFG PP +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNH)RUKYHUXGYHQGLJJUXQGRS VSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGNUÃ&#x2014;YHVGHUWRUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  & !& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 /

)*'0// 70 PP +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNVSÃ&#x2014;QGHEDNNH KDOYVNÃ&#x2013;O3UJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNH NUÃ&#x2014;YHVWRKDOYVNÃ&#x2013;OH

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

 ! &  !  !

 !  ! !  !

 !  ! %  ! "  ! Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

 -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  & !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

R0( ) )RUKLQGUHUDWNRPSRQHQWHUQHKRSSHUXGDIRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGHQXQGHUVYHMVQLQJ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & !" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Q6 %)=0'+ Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' ( 7LOFHQWULVNVYHMVQLQJDIIODQJHEéVQLQJHU (QNHONRUUHNWIDVWJéULQJDIRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGLVYHMVHPDVNLQH -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

;-5() )*( + 7LOUDWLRQHOIUHPVWLOOLQJDI¡Â&#x2018;7ILWWLQJVLGLPHQVLRQHUGWLOPP 7UHGHOWSUÃ&#x2014;FLVWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOPRQWDJHSÃ&#x2013;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ ,QWHJUHUHWéVNHQWLOOéIWQLQJ .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUÂ&#x2018;G

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

/(

  &

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

  & ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

h-5() )*( + 7LOUDWLRQHOIUHPVWLOOLQJDI¡WLO¡<ILWWLQJVLGLPHQVLRQHUGWLOPP 7UHGHOWSUÃ&#x2014;FLVWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOPRQWDJHSÃ&#x2013;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUÂ&#x2018;G -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 *+,/, VÃ&#x2014;W VWN

Â&#x2018;

3)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10
Q6" (7- ,4 70 / Â&#x2018;

60 /Q6" HC ( CY#Y- (0,J Â&#x2018;

Â&#x2018;

á&#x20AC;&#x2018; 0DVNLQHWLOVHJPHQWVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVIUDGPPWLOWU\NUéU á&#x20AC;&#x2018; 7LOIUHPVWLOOLQJDI7RJ<ILWWLQJVIUDGPPNUÃ&#x2014;YHVGHUVSHFLDOWLOEHKéU Â&#x2018; 60 /' / , á&#x20AC;&#x2018; 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ á&#x20AC;&#x2018; 5REXVWOXNNHWPDVNLQKXVPHGVHSDUDWHOHNWULVNRJK\GUDXOLVNHQKHG á&#x20AC;&#x2018; .RQWUROSDQHOPHGWU\NMXVWHULQJVYHQWLONQDSWLOYDOJPHOOHPKéYOHOOHUVYHMVHWU\N YDOJPHOOHPHQNHOHOOHUGREEHOWVLGHWKéYOQLQJPDQRPHWHUMR\VWLNRJQéGVWRS á&#x20AC;&#x2018; +ROGHYÃ&#x2014;UNWéMHUQHHUPRQWHUHWSÃ&#x2013;VWéWWHUVRPKYHULVÃ&#x2014;UNDQMXVWHUHVSÃ&#x2013;WYÃ&#x2014;UVDI UéUUHWQLQJHQ á&#x20AC;&#x2018; +YHUVSÃ&#x2014;QGHEDNNHNDQGUHMHVPD[Â&#x2018;¡RJPRQWHUHVPHGUHGXNWLRQHUGÂ&#x2018; PPIéOJHUPHGPDVNLQHQ á&#x20AC;&#x2018; +\GUDXOLVNÂ&#x2018;Ã&#x2013;EQLQJRJOXNQLQJDIGHWéYUHRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMPDQXHOWLOVSÃ&#x2014;Q GLQJÂ&#x2018;PHGEROWHRJPéWULNNHU á&#x20AC;&#x2018; 6YHMVHVSHMOPHGHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWUROÂ&#x2018; :

á&#x20AC;&#x2018; +éMNYDOLWHWVÂ&#x2018;37)(FRDWLQJ á&#x20AC;&#x2018; +\GUDXOLVNLQGIéULQJDIYÃ&#x2014;UNWéM á&#x20AC;&#x2018; .UDIWLJKéYO : PHGRSWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ á&#x20AC;&#x2018; .UDIWRYHUIéULQJYLDLQGNDSVOHWUREXVWNÃ&#x2014;GHGUHY á&#x20AC;&#x2018; +\GUDXOLVNLQGIéULQJDIYÃ&#x2014;UNWéM á&#x20AC;&#x2018; 8QGHUSURFHVVHQPHGKéYOQLQJÂ&#x2018;NDQKYHUVOÃ&#x2014;GHEHYÃ&#x2014;JHVKYHUIRUVLJÂ&#x2018; HQNHOVLGHW KéYOQLQJ

á&#x20AC;&#x2018; ,QNOXVLYWUDQVSRUWHPEDOODJHXGHQWLOEHKéU

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 9:  & !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Q6" ;'+ Â&#x2018;

 )*'0//%

775(

 7LORSVSÃ&#x2014;QGLQJDIILWWLQJVPPVDPWIDVWJéUHOVHDIUHGXNWLRQVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUWLOILW WLQJVWLOPPVW\UHVNLQQHUWLOUéUPHGVWRSPP / YHQVWUH 5 KéMUH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;;.) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / 5

 &  & &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / )*'0// 70 +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNVSÃ&#x2014;QGHEDNNH KDOYVNÃ&#x2013;O3UJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNH NUÃ&#x2014;YHVWRKDOYVNÃ&#x2013;OH )RUDWNXQQHPRQWHUHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUQHGGGRJGVNDOUHGXNWLRQV VSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPPNRGHQUDQYHQGHVÂ&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

70 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " !

 " !  " !!  " !  ! &  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

 /

)*'0// '  +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNVSÃ&#x2014;QGHEDNNH KDOYVNÃ&#x2013;O3UJUXQGVSÃ&#x2014;QGHEDNNH NUÃ&#x2014;YHVWRKDOYVNÃ&#x2013;OH )RUDWNXQQHPRQWHUHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUQHGGGRJGVNDOUHGXNWLRQV VSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPPNRGHQUDQYHQGHVÂ&#x2018; 

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " !  "  "  " %  !  Â&#x2018;

Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 >PP@

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  & !%  &Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

R0( )/7) )RUKLQGUHUDWNRPSRQHQWHUQHKRSSHUXGDIRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGHQXQGHUVYHMVQLQJ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & !" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;10


Q6" )=0'+ Â&#x2018;

)* /,50(' ( 7LOFHQWULVNVYHMVQLQJDIIODQJHEéVQLQJHU (QNHONRUUHNWIDVWJéULQJDIRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGLVYHMVHPDVNLQH -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 *+,/, VÃ&#x2014;W VWN

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & Â&#x2018;

- Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7LOUDWLRQHOIUHPVWLOOLQJDI¡7HHILWWLQJVLGLPHQVLRQGWLOPP 7UHGHOWSUÃ&#x2014;FLVWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOPRQWDJHSÃ&#x2013;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ ,QWHJUHUHWéVNHQWLOOéIWQLQJ .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU

>PP@

3);- .//) )*( +  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

  & ! Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

h- .//) )*( + 7LOUDWLRQHOIUHPVWLOOLQJDI¡WLO¡<ILWWLQJV DIJUHQLQJHU GLPHQVLRQGWLO PP 7UHGHOWSUÃ&#x2014;FLVWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOPRQWDJHSÃ&#x2013;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ ,QWHJUHUHWéVNHQWLOOéIWQLQJ .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU -

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

 Â&#x2018;

  &

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Q6 !

(7 / ,4 70 / ,* / ‘

60 /Q6 !

7Z$KT%

‘

ထ 0DVNLQHWLOVHJPHQWVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVIUDGPPWLOWU\NUéU ထ 3URIHVVLRQHOGDWDUHFRUGHURJEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJPHG689,Ÿ ထ 7LOIUHPVWLOOLQJDI7RJ<ILWWLQJVIUDG‘PPNU×YHVGHUVSHFLDOWLOEHKéU ‘ 60 /'' / , ထ 'LPHQVLRQHU/[%[+LPP ထ 9ULGQLQJVVWDELORJVW×UNNRQVWUXNWLRQ ထ +×UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU ထ 5REXVWOXNNHWPDVNLQKXVPHGVHSDUDWHOHNWULVNRJK\GUDXOLVNHQKHG ထ .RQWUROSDQHOPHGSRWHQWLRPHWHUWLOMXVWHULQJDIWU\NLIRUELQGHOVHPHGVYHMVQLQJHQ RJKéYOQLQJHQNQDSWLOYDOJPHOOHPHQNHORJGREEHOWVLGHWKéYOQLQJ PDQRPHWHUÖEHQOXNNHRJWU\NXGOLJQLQJVNQDSQéGDIEU\GHU ထ 689,ŸGDWDUHFRUGHUHUHQGHODINRQWUROSDQHOHW ထ +ROGHY×UNWéMHUQHHUPRQWHUHWSÖVWéWWHUVRPKYHULV×UNDQMXVWHUHVSÖWY×UVDI UéUUHWQLQJHQ ထ +YHUWRSVS×QGLQJVY×UNWéMNDQGUHMHVPD[¡RJPRQWHUHVPHG‘UHGXNWLRQHUG PPIéOJHUPHGPDVNLQHQ ထ +\GUDXOLVNÖEQLQJRJOXNQLQJDIGHQéYHUVWHRSVS×QGLQJVY×UNWéM ထ +\GUDXOLVNÖEQLQJRJOXNQLQJDIGHWéYUHRSVS×QGLQJVY×UNWéMPDQXHOWLOVS×Q GLQJPHGEROWHRJ‘PéWULNNHU ထ 6YHMVHVSHMOPHGHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURO :

ထ +éMNYDOLWHWV37)(FRDFWLQJ ထ +\GUDXOLVNLQGIéULQJDIY×UNWéM ထ +LJKVSHHGXGWU×NQLQJDIY×UNWéM‘IRUDWVLNUHHQKXUWLJRPVNLIWQLQJ ထ .UDIWLJKéYO : PHGRSWLPHUHWVN×UHJHRPHWULWLOM×YQKéYOQLQJ ထ .UDIWRYHUIéULQJYLDLQGNDSVOHWUREXVWN×GHGUHY ထ +\GUDXOLVNLQGIéULQJDIY×UNWéM ထ 8QGHUSURFHVVHQPHGKéYOQLQJNDQKYHUVO×GHEHY×JHVKYHUIRUVLJ HQNHOVLGHW KéYOQLQJ

‘

‘

-

>PP@ ‘

3)

‘

55/ ‘

 ‘

 9:  !"

‘

‘

/( ‘

‘

‘

‘‘

10
Q6 !

)=0'+ Â&#x2018;

;- .//) )*( +  

Â&#x2018;

7LOUDWLRQHOIUHPVWLOOLQJÂ&#x2018;«7HHILWWLQJVLGPP 7UHGHOWSUÃ&#x2014;FLVWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOPRQWDJHSÃ&#x2013;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ ,QWHJUHUHWéVNHQWLOOéIWQLQJ .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU

-

>PP@ Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !" Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

]- .//) )*( + 7LOVYHMVQLQJDI;VW\NNHSÃ&#x2013;7VW\NNHKYLVQéGYHQGLJ -

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !" Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

h- .//) )*( +  

7LOUDWLRQHOIUHPVWLOOLQJDI¡RJ¡<ILWWLQJV DIJUHQLQJHU LGLPGPP 7UHGHOWSUÃ&#x2014;FLVWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOPRQWDJHSÃ&#x2013;PDVNLQVOÃ&#x2014;GHQ ,QWHJUHUHWéVNHQWLOOéIWQLQJ .RPSOHWPHGUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHU

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3)

 

Â&#x2018;

  !" !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 )0;-h-] .// 7LOPRQWDJHDI7<;VW\NNHUSÃ&#x2013;VWéWWHSODGHQ

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 *+,/, NQLYHPRQWHUHWSÃ&#x2013;KYHUKéYOVLGH VÃ&#x2014;W VWN 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Maskiner til byggepladsen TM 160 - 315 KL 500 - 630 GF 400 - 1200

(40 mm - 315 mm) (200 mm - 630 mm) (125 mm - 1200 mm)

Stuksvejsemaskiner til samling af rør og fittings i PE, PP, PB og PVDF på byggepladsen eller rørgraven. Robust, pålideligt design til anvendelse under krævende forhold, såsom vand- og gasforsyning eller vandbehandling. Maskinerne kan udstyres med dataregistreringsenhed WR 200, der findes også CNC-styrede maskiner op til 630 mm. Foruden de forskellige maskiner som er vist her i kataloget kan de også leveres til forskellige strømforsyninger om ønsket (f.eks.115 Volt eller 230 Volt). Det forskellige tilbehør gør arbejdet hurtigere og nemmere på byggepladsen.

10
;6 " -!% - %Y> / ,4 70 / Â&#x2018;

;6 " -!% - %Y> / ,4 70 //7) %UXJHUYHQOLJVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVYHMVQLQJDI3(333%RJ39')UéURJILWWLQJV 9HOHJQHWWLOEUXJLPDUNHQRJSÃ&#x2013;E\JJHSODGVHQ %HVWÃ&#x2013;HQGHDIOHW(&2K\GUDXOLNHQKHGIOHNVLEHOJUXQGPDVNLQHNUDIWLJKéYOYHOGL PHQVLRQHUHWVYHMVHVSHMOPHGNRQWUROERNVWLOHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUNRQWURORSEHYD ULQJVERNVWLOKéYORJVSHMO 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW 9SÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO

Â&#x2018;

3);.)

-

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70(&2 70(&2 70(&2 Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 9: 9: 9: Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % 

 % 

 %!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


;6 " -!% - %;> / ,4 70 / Â&#x2018;

;6 " -!% - %;> / ,4 70 //7) %UXJHUYHQOLJVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVYHMVQLQJDI3(333%RJ39')UéURJILWWLQJV 9HOHJQHWWLOEUXJLPDUNHQRJSÃ&#x2013;E\JJHSODGVHQ %HVWÃ&#x2013;HQGHDIQ\GHVLJQHW723K\GUDXOLNHQKHGIOHNVLEHOJUXQGPDVNLQHNUDIWLJKéYO YHOGLPHQVLRQHUHWVYHMVHVSHMOVDPWRSEHYDULQJVERNVWLOKéYORJVSHMO 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;.)

-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70723 70723 70723 Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70 70 70 Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  % 

  % 

  %!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH 0RWRUHQGULYHUKéYOHQIUHPYLDHWUREXVWVQHNNHGUHY 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ (UJRQRPLVNYÃ&#x2014;JDIEDODQFHUHWKÃ&#x2013;QGWHULQJ 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ 6HOYOXNNHQGHPHNDQLVPHLDUEHMGVSRVLWLRQ

;.)

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70723 9: 70723 9: 70723 9: Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % 

 % 

 %!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

;6 " -!% - %,4 )4H05/7)70 /J   

<GHOVHVVWÃ&#x2014;UNHOHNWURQLVNVW\UHWÂ&#x2018;VYHMVHVSHMO -Ã&#x2014;YQWHPSHUDWXUIRUGHOLQJRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 7HPSHUDWXULQGLNDWRULKÃ&#x2013;QGWDJHW $XWRPDWLVNSODFHULQJLNRUUHNWDUEHMGVSRVLWLRQ

;.) Â&#x2018; Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

;6 " -!% - %;><,H05/7)70 /J   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %  %  %! !"

5éUUDPPHVRPJLYHUéJHWVWLYKHGRJQHPPHUHKÃ&#x2013;QGWHULQJDIPDVNLQHQSÃ&#x2013;MRUGHQ RSVSÃ&#x2014;QGLQJVHOHPHQWHU 0HWDOVNÃ&#x2014;UPVRPEHVN\WWHUVYHMVHRPUÃ&#x2013;GHWLEXQGHQ 'HQEHYÃ&#x2014;JHOLJH IRUVN\GHOLJH WUHGLHEéMOHJéUGHWQHPWRJKXUWLJWDWIDVWJéUHEéMQLQ JHURJWHHUXGHQHNVWUDYÃ&#x2014;UNWéM $IWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPHWLOVYHMVHVSHMOIRUKXUWLJRPVWLOOLQJ 2SVSÃ&#x2014;QGLQJVHOHPHQWHUHUKÃ&#x2014;QJVOHWSÃ&#x2013;RYHUVLGHQRJGHNDQKXUWLJWIMHUQHVQÃ&#x2013;UGHWHU QéGYHQGLJW +\GUDXOLNWLOVOXWQLQJHUHUGU\SIULO\QNREOLQJHUVRPVLGGHUEHVN\WWHWPRGVNDGH 9HGDWURWHUHVYHMVHPDVNLQHQNDQPDQEHWMHQHGHQIUDGHQDQGHQVLGH

;.)

3)

Â&#x2018;

 9: 9: 9:

Â&#x2018;

;6 " -!% - % 70 /H05/7)70 /J  

Â&#x2018;

>PP@

70 70 70 Â&#x2018;

-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 9: 9: 9: Â&#x2018;

 

  %

  ! & Â&#x2018;

Â&#x2018;

10

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;
Â&#x2018;

;6 " -!% - %>)',0 ( /0

H05/7) 70 /J 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO ;.) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

70 70 70 Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  % !%  % !  %! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;6 " -!% - %;><. 0 /+H05/7) 70 /J 7LOVOXWQLQJWLOVYHMVHUHFRUGHU:5HUDOOHUHGHLQVWDOOHUHW 6WéGDEVRUEHUHQGHNDELQHWLDWWUDNWLYWGHVLJQ %HWMHQLQJVYHQOLJNRQWUROSDQHOPHGGLJLWDOYLVQLQJDIK\GUDXOLNWU\NHOHNWURQLVNNRQWURO DIVYHMVHWHPSHUDWXUWRNDQDOVYHMVHWLPHU %HWMHQLQJDIPDVNLQVOÃ&#x2014;GHIRUHJÃ&#x2013;UYLWU\NNQDSSHU 7U\NUHGXFHULQJVNQDSWLOVLNNHUÂ&#x2018;VNLIWWLOÂ&#x2018;RSYDUPQLQJVWU\N ,QWHJUHUHWVWUéPIRUV\QLQJWLOKéYORJVYHMVHVSHMO ,QGYHQGLJDOXPLQLXPVUDPPHJLYHUVW\UNHRJPRGVWDQGVG\JWLJKHG 3UÃ&#x2014;FLVLQGVWLOOLQJRJILQMXVWHULQJDIVYHMVHWU\N (NVWUDVWUéPIRUV\QLQJVVWLN 9$&

 .RQWURODIROLHVWDQGRJSÃ&#x2013;I\OGQLQJXGHQDGVNLOOHOVHDIERNVHQ ;.)

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70723 9: Â&#x2018;

 % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

;6 " -!% - %;><. 0 / 0( H05/7)70 /J )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;.)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70723  %!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

;6 " -!% - %;>)*+C0('4H05 /7)70 /J ;.)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70723  % !!% 70723  %!!!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

;6 " /

)*'0// * 9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OH -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

  %"  % %"  ! %" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 /

)*'0// ;6 "

Â&#x2018;

 GPP +YHUWNRGHQXPPHUGHILQHUHUÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;O3UPDVNLQHRJGLPHQVLRQVNDOGHUPDNVL PDODQYHQGHVKDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG

 9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OH 

'  

70 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !  

  

   !      %

  !  "    &    !

  !  !!

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 PP +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OH 

'  

70 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % !&  %

&  %

  %

 %  % !  %  % 

 % !  % "  %  % &  %  % !

 % !  % !!

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 /

)*'0// ;6 % PP +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OH 

'  

70 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! &&  ! &  ! 

 !  ! !  !  !  ! %  ! "  ! 

 ! &  !  !

 !  ! !  !

 !  ! %  ! "  ! 

>PP@

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

 /

)*'0// ;6!%

>PP@

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

10
;6 " -!% - %;'+ Â&#x2018;

;6 " -!% - %)*'40550  1éGYHQGLJYHGVYHMVQLQJDINRUWHEéMQLQJHUPHGVDPPHGLDPHWHUVRPPDVNLQHQÂ&#x2018; IHNVÃ&#x2030;PPPHGHQ70 9HQVWUH%éMQLQJHQVSÃ&#x2014;QGHVIDVWWLOYHQVWUHIRUVYHMVHVSHMO +éMUH%éMQLQJHQVSÃ&#x2014;QGHVIDVWWLOKéMUHIRUVYHMVHVSHMOHW

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;.)

$  

<4  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70  % ! %  % ! " 70  % ! %  % ! " 70  %!! %  %!! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

;6 " -!% - %>) )*( ,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU -

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

  %   ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

;6 " -!% - %Z)0 0 + 5HSDUDWLRQVHQKHGPHGWLOVSÃ&#x2014;QGLQJVDQRUGQLQJHURJHWSDUF\OLQGUHVSHFLHOWYHOHJ QHWWLOVWXNVYHMVQLQJLVPDOOHUéUJUDYHHOOHULQGHLE\JQLQJHURJIDEULNNHU 6YHMVHVSHMOKéYOK\GUDXOLNHQKHGRJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUNDQDQYHQGHVPHG GHUHVSHNWLYHVWDQGDUGPDVNLQHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;.)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

58  % % 58  % % 58  %! % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

;6 " -!% - %ZZ,( )*'4 (QHNVWUDVSÃ&#x2014;QGHEéMOHNDQPRQWHUHVSÃ&#x2013;F\OLQGHUQHIRUDWJéUHGHWQHPPHUHDWRS UHWWHHPQHUQHGHUVNDOVYHMVHV

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;.)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

58  % " 58  % " 58  %! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

;6 " -!% - % 5 (QNHOKÃ&#x2013;QGWHULQJDIGHVYHMVWHUéULJUXQGPDVNLQHQ 7LODWOéIWHGHWVYHMVWHUéUXGJUXQGPDVNLQHRJVSÃ&#x2014;QGHEDNNHURJVLNUHHQIULEHYÃ&#x2014; JHOVHXGHQDWEHVNDGLJHVYHMVHYXOVWHQ 6WéWWHUUéUHWÂ&#x2018;SÃ&#x2013;Â&#x2018;KéMGHMXVWHUEDUHUXOOHU (QNHOPRQWHULQJSÃ&#x2013;JUXQGPDVNLQHQ /HYHULQJLQGKROGHUHQYHQVWUHRJKéMUHUéUOéIWHURJHWKÃ&#x2013;QGWDJ

Â&#x2018;

3);.)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70  % %

70  % %

70  %! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

;6!% - %; ./-05 )* ( ,

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 2SWLPHULQJDIVYHMVHWLGHQYHGDWDUEHMGHPHGJUXQGPDVNLQHU $IVSÃ&#x2014;UULQJVYHQWLOHQJéUGHWPXOLJWDWIUDNREOHGHWU\NEHODVWHGHK\GUDXOLNVODQJHULDI NéOLQJVIDVHQ /XNYHQWLOHQVOLSWU\NNHWIUDK\GUDXOLNHQKHGHQIUDNREOHK\GUDXOLNVODQJHUQHIUD JUXQGPDVNLQHQ$INéOLQJLJUXQGPDVNLQHQXQGHUWU\N 8GQ\WDINéOLQJVWLGHQWLOVYHMVHIRUEHUHGHOVHRJVYHMVQLQJDIGHQQÃ&#x2014;VWHVDPOLQJYHG DQYHQGHOVHDIHQDQGHQJUXQGPDVNLQH ;.)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70  % 

! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

;6 " -!% - %<. 0 / 0( 5 ;6@7'.(  

)OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ .UÃ&#x2014;YHVQÃ&#x2013;UHQ70JUXQGPDVNLQHVNDOVOXWWHVWLOHQ*)HOOHU./K\GUDXOLNHQKHG .UÃ&#x2014;YHVQÃ&#x2013;UHQ*)HOOHU./JUXQGPDVNLQHWLOWLOVOXWWHVWLOHQ70723K\GDXOLNHQKHG 6ODQJHUPHGO\QNREOLQJ 0ಯಥ)­ಯ)ಯಥ0­ಯ

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

;6 " -!% - %*+,/, VÃ&#x2014;WPHGEODGH

Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  %"  % !  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

!% { % 70 / )UHPVWLOOHWDIVWDELOVYHMVWVWÃ&#x2013;OUDPPHKRULVRQWDOWPRQWHUHGHVSÃ&#x2014;QGHEéMOHURJK\ GUDXOLNF\OLQGUHPHGO\QNREOLQJHUIRUWLOVOXWQLQJDIGHIOHNVLEOHK\GUDXOLNVODQJHU 6SÃ&#x2014;QGHEéMOHUQHHUKÃ&#x2014;QJVOHWRJVNUÃ&#x2013;VWLOOHGHRJGHNDQQHPWDIPRQWHUHV *UXQGPDVNLQHQEHVWÃ&#x2013;HQGHDIGHVSÃ&#x2014;QGHEéMOHURJK\GUDXOLNF\OLQGUHNDQKXUWLJW DIPRQWHUHVIUDVWÃ&#x2013;OUDPPHQKYLONHWJéUGHWPXOLJWDWDQYHQGHPDVNLQHQWLOUHSDUD WLRQVDUEHMGHHOOHULVPDOOHUéUJUDYH 6YHMVHVSHMOKéYOK\GUDXOLNHQKHGRJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUNDQDQYHQGHVIUDGH UHVSHNWLYH70PDVNLQHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

R / ,  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

)/ )/

 % %  %! %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

!% { %Z,( )*'4 )/*UXQGPDVNLQHNDQPRQWHUHVPHGHQHNVWUDXGYHQGLJVSÃ&#x2014;QGHEéMOH )RUEHGUHURSUHWQLQJHQDIÂ&#x2018;NRPSRQHQWHUVRPVNDOVYHMVHV R / ,  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

)/ )/

 % 

 %!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

10

Â&#x2018;

3)
;6 " -!% - %Y#Y60 / Â&#x2018;

60 //7) +éMNYDOLWHWSÃ&#x2013;OLGHOLJRJEUXJHUYHQOLJVWXNVYHMVHPDVNLQHWLODXWRPDWLVNVYHMVQLQJDI 3(RJ33UéURJÂ&#x2018;ILWWLQJVSÃ&#x2013;E\JJHSODGVHQ

 'HVLJQHWWLOÂ&#x2018;DQYHQGHOVHLJDVRJYDQGIRUV\QLQJ 0DVNLQHQHUXGVW\UHWPHGÂ&#x2018;HQLQQRYDWLY&1&K\GUDXOLNHQKHGVDPWÂ&#x2018;PDVNLQNRPSRQHQ WHUQHIUD70723VHULHQ.UDIWLJJUXQGPDVNLQHVWÃ&#x2014;UNKéYOKéMW\GHQGHVYHMVHVSHMO VWDWLYWLOKéYORJVYHMVHVSHMO

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 $IVWDQGVNRQWUROÂ&#x2018; SRWHQWLRPHWHU HUPRQWHUHWSÃ&#x2013;JUXQGPDVNLQHQRJJDUDQWHUHUNRQWURO RJVLNNHUKHGLKHOHVYHMVHSURFHVVHQ

 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW

Y#Y -+

 3URJUDPVRPVW\UHUEUXJHUHQIUDUéUIRUEHUHGHOVHWLOVOXWQLQJHQDIVYHMVHSURFHVVHQ YHGKMÃ&#x2014;OSDIV\PEROHURJJUDILN

 ,QWXLWLYGDWDLQGWDVWQLQJSÃ&#x2013;WRXFKVFUHHQÂ&#x2018; VYHMVHVWDQGDUGPDWHULDOHGLDPHWHU6'5 VSRUEDUKHGVGDWD 

Â&#x2018;

 $XWRPDWLVNEHUHJQLQJUHJXOHULQJRJÂ&#x2018;NRQWURODIÂ&#x2018;VYHMVHSDUDPHWHUWU\NWLGRJWHPSH UDWXULKHQKROGWLOODQGVSHFLILNNHUHWQLQJVOLQLHU

 IULWSURJUDPPHUEDUHVYHMVHIRUOéEWLOUÃ&#x2013;GLJKHG IHNVWLOLNNHVWDQGDUGGLPHQVLRQHU 5HOLQLQJ VSHFLDOPDWHULDOHUHWF 

 )RUVNHOOLJHNRQILJXUDWLRQVPXOLJKHGHUVÃ&#x2013;VRPNéOHWLGVUHGXNWLRQLKHQKROGWLOGHQPÃ&#x2013;O WHRPJLYHOVHVWHPSHUDWXUÂ&#x2018; &7& RJÂ&#x2018;DXWRPDWLVNYXOVWRSE\JQLQJVIDVH

 9DOJDIVSURJ 6YHMVHUDSSRUWODJUHVSÃ&#x2013;VWDQGDUG86%VWLN 86%VWLNOHYHUHVPHGPDVNLQHQ  'DWDRYHUIéUVHOWLO3& 689,:,1:(/'VRIWZDUHÂ&#x2018;OHYHUHVPHGPDVNLQHQ YLD86%LQ WHUIDFH

  

3)6WéGDEVRUEHUHQGHKXVLSODVWLUHQJéULQJVYHQOLJWGHVLJQ ,QWHJUHUHWVWUéPXGWDJWLOKéYORJVYHMVHVSHMO 3UHLQVWDOOHUHWVWLNIRUWLOVOXWQLQJDIVWUHJNRGHVFDQQHU WLOEHKéU 2OLHQLYHDXNRQWURORJSÃ&#x2013;I\OGQLQJXGHQDWDGVNLOOHHQKHGHQ 7REÃ&#x2014;UHKÃ&#x2013;QGWDJ

;.)

-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

70&1& 70&1& 70&1& Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 9: 9: 9: Â&#x2018;

 % !  % !  %! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


;6!% - %Y#Y70 /70 70 /

,4 )4 Â&#x2018;

60 //7) +éMNYDOLWHWSÃ&#x2013;OLGHOLJRJEUXJHUYHQOLJVWXNVYHMVHPDVNLQHWLODXWRPDWLVNVYHMVQLQJDI 3(RJ33UéURJILWWLQJVSÃ&#x2013;E\JJHSODGVHQ

Â&#x2018;

 'HVLJQHWWLODQYHQGHOVHLJDVRJYDQGIRUV\QLQJ 0DVNLQHQHUXGVW\UHWPHGHQLQQRYDWLY&1&K\GUDXOLNHQKHGVDPWPDVNLQNRPSRQHQ WHUQHIUD70723VHULHQ.UDIWLJJUXQGPDVNLQHVWÃ&#x2014;UNKéYOKéMW\GHQGHVYHMVHVSHMO VWDWLYWLOKéYORJVYHMVHVSHMO

Â&#x2018;

 ,4 )4/ 0 70 /,*/7 /5( 50  +XUWLJÂ&#x2018;Ã&#x2014;QGULQJDISODFHULQJDIVYHMVHVSHMOIUDFHQWUDOWLPDVNLQHQWLOVLGHQYHGVYHMV QLQJDIIHNV7HH HUSÃ&#x2013;HWUéU

 $IVWDQGVNRQWURO SRWHQWLRPHWHU HUPRQWHUHWSÃ&#x2013;JUXQGPDVNLQHQRJJDUDQWHUHUNRQWURO RJVLNNHUKHGLKHOHVYHMVHSURFHVVHQ

 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW Y#Y -+ Â&#x2018;

 3URJUDPVRPVW\UHUEUXJHUHQIUDUéUIRUEHUHGHOVHWLOVOXWQLQJHQDIVYHMVHSURFHVVHQ YHGKMÃ&#x2014;OSDIV\PEROHURJJUDILN

 ,QWXLWLYGDWDLQGWDVWQLQJSÃ&#x2013;WRXFKVFUHHQ VYHMVHVWDQGDUGPDWHULDOHGLDPHWHU6'5 VSRUEDUKHGVGDWD 

 $XWRPDWLVNEHUHJQLQJUHJXOHULQJRJNRQWURODIVYHMVHSDUDPHWHUWU\NWLGRJWHPSH UDWXULKHQKROGWLOODQGVSHFLILNNHUHWQLQJVOLQLHU

 IULWSURJUDPPHUEDUHVYHMVHIRUOéEWLOUÃ&#x2013;GLJKHG IHNVWLOLNNHVWDQGDUGGLPHQVLRQHU 5HOLQLQJ VSHFLDOPDWHULDOHUHWF 

 )RUVNHOOLJHNRQILJXUDWLRQVPXOLJKHGHUVÃ&#x2013;VRPNéOHWLGVUHGXNWLRQLKHQKROGWLOGHQPÃ&#x2013;O WHRPJLYHOVHVWHPSHUDWXU &7& RJDXWRPDWLVNYXOVWRSE\JQLQJVIDVH

 9DOJDIVSURJ 6YHMVHUDSSRUWODJUHVSÃ&#x2013;VWDQGDUG86%VWLN 86%VWLNOHYHUHVPHGPDVNLQHQ  'DWDRYHUIéUVHOWLO3& 689,:,1:(/'VRIWZDUHOHYHUHVPHGPDVNLQHQ YLD86%LQ WHUIDFH

  

3) Â&#x2018;

6WéGDEVRUEHUHQGHKXVLSODVWLÂ&#x2018;UHQJéULQJVYHQOLJWGHVLJQ ,QWHJUHUHWVWUéPXGWDJWLOKéYORJVYHMVHVSHMO 3UHLQVWDOOHUHWVWLNIRUWLOVOXWQLQJDIVWUHJNRGHVFDQQHU WLOEHKéU 2OLHQLYHDXNRQWURORJSÃ&#x2013;I\OGQLQJXGHQDWDGVNLOOHHQKHGHQ 7REÃ&#x2014;UHKÃ&#x2013;QGWDJ

;.)

-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

70&1& 70&1& Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9: 9: Â&#x2018;

 %   %! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 (/- /0 %HWMHQLQJV,' ,62 MREQURJUéUQU ,62 NDQWLOIéMHVKYHUVYHMV QLQJ 70&1&

Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %! %! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;10
 / ,4 70 / Â&#x2018;

60 //7)

$ .RPSDNWRJOHWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVL33RJ3()RUDOOH WU\NWULQWLOÂ&#x2018;6'5 6DPOHVPHGNRQWUROERNVVRPOHYHUHUVWUéPWLODOOHHQKHGHUNXQHQVWUéPIRUV\QLQJ HUQéGYHQGLJ 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ ¡YLQNOLQJIRUOHWWLOJDQJ +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU /HWOéEHQGHK\GUDXOLNVW\UPHGSDNGÃ&#x2013;VHU +\GUDXOLNUéUHQHHUÂ&#x2018;LQGE\JJHWLUDPPHQRJGHUPHGVLNUHWPRGVNDGHURJJLYHUPHUH IOHNVLELOLWHWQÃ&#x2013;UVYHMVHNRPSRQHQWHUQHVNDOVSÃ&#x2014;QGHVRS $IWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPHWLOVYHMVHVSHMOIRUKXUWLJRPVWLOOLQJ 1Ã&#x2013;UGHUVNDOVYHMVHVIRUPVW\NNHUVRPÂ&#x2018;WHHUNDQGHWDQGHWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHOHPHQWIO\W WHVWLOYHQVWUHIRUDWJLYHPHUHSODGV 'REEHOWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGIRUVLNNHURSVSÃ&#x2014;QGLQJRJSUÃ&#x2014;FLVDNVLDORJUDGLDORSUHW QLQJDINRPSRQHQWHUQH 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !

! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<,H05/7)70 /J 0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH 9LQNHOUHWKéYOQLQJSJDEUHGWVWHOPHGVLGHDQVODJIRUHQNHOWVLGHÂ&#x2018;KéYOQLQJ 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ +éYOPHGVWRSDQRUGQLQJIRUVLNNHUKHG 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ

-

>PP@ Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

-

  

3)

/(

 9:  !

>PP@

Â&#x2018;

 

 70 /H05/7)70 /J

 

3)

55/

Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

,4 )4H05/7)70 /J +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 1HPSODFHULQJLULJWLJDUEHMGVSRVLWLRQWDNNHWYÃ&#x2014;UHDIWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPH -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  !

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) 

Â&#x2018;

<. 0 /+   

.RPSDNWUREXVWNRQVWUXNWLRQPHGWRKÃ&#x2013;QGWDJ 3UÃ&#x2014;FLVK\GUDXOLVNVW\ULQJWLONRQVWDQWIRUYDUPHWU\N 7ULQOéVILQMXVWHULQJDIWU\N 2YHUVNXHOLJYLEUDWLRQVIULPDQRPHWHUPHGILQVNDOHULQJ +XNRPPHOVHIRUDXWRPDWLVNWU\NXGOLJQLQJLDINéOLQJVIDVHQ (QNHOQLYHDXNRQWURORJHIWHUI\OGQLQJDIK\GUDXOLNROLH

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9:  !

" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

. '/

 ,QGHKROGHUDOOHVLNNHUKHGVRJIXQNWLRQVNQDSSHUVÃ&#x2013;VRPVWDWLVNUHOÃ&#x2014;),EHVN\WWHOVHV NQDSWHPSHUDWXUVW\ULQJ .RPSDNWHQKHGLHQVWÃ&#x2013;OERNVPHGFRDWHWVLNNHUKHGVUDPPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

55/ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

 !

& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 / 0( )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! &% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>)',0 ( /0

 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !

% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

10


;'+ Â&#x2018;

>) )*( (,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  ! % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 /

)*'0// '  GPP +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OH

Â&#x2018;

)RUDWNXQQHPRQWHUHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGGGGGG GGVNDOPDQRJVÃ&#x2013;DQYHQGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPPNRGHQU 

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! 

 !  ! !  !  !  ! %  ! "  !  !  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

 /

)*'0// 70 GPP +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OHSUGLPHQVLRQ )RUDWNXQQHPRQWHUHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGGGGGG GGVNDOPDQRJVÃ&#x2013;DQYHQGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPPNRGHQU 

>PP@ Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

     

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !

 !  ! !  !

 !  ! %  ! "  !  !  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

)=0'4 1éGYHQGLJIRUDWVYHMVHNRUWHEéMQLQJHUPHGXGYHQGLJGLDPHWHUOLJPDNVLPDOPDVNLQ GLPHQVLRQ +éMUH%éMQLQJHQVSÃ&#x2014;QGHVIDVWWLOKéMUHIRUVYHMVHVSHMOHW

3)R / ,  

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

+éMUH

 !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

50 ( 5RWHUHQGHNUDQDUP 9Ã&#x2014;JWNRPSHQVDWRU//LQNOXGHUHW /éIWHDQRUGQLQJHQPRQWHUHVQHPWRJKXUWLJWSÃ&#x2013;JUXQGPDVNLQHQÂ&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

$*(/7) 0 )MHGHUSÃ&#x2013;YLUNHWYÃ&#x2014;JWNRPSHQVDWRU -XVWHUEDUNUDIWIUDWLONJ $QYHQGHVPHGOéIWHDQRUGQLQJ*) 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !!" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

,+, 6NÃ&#x2014;USÃ&#x2013;EHJJHVLGHU VÃ&#x2014;W NQLYH

Â&#x2018;

3)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10
%

 / ,4 70 / Â&#x2018;

60 //7) .RPSDNWRJOHWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVL333(RJ39')L GLPHQVLRQVRPUÃ&#x2013;GHWGPPIRUDOOHWU\NULQWLO6'5 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW -

Â&#x2018;

55/

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:

 " 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 /

)*'0// '  +YHUWNRGHQXPPHUGHILQHUHUÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;O3UPDVNLQHRJGLPHQVLRQVNDOGHUPDNVL PDODQYHQGHVKDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG

 9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OHSUGLPHQVLRQ 6SHFLDOGLPHQVLRQHUSÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO )RUDWNXQQHPRQWHUHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUQHGRJGVNDOPDQRJVÃ&#x2013;DQ YHQGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGNRGHQU

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 "

&  "

  "

 "  " !  "  "  " % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 //

)*'0// 70 +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OHSUGLPHQVLRQ 6SHFLDOGLPHQVLRQHUSÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO )RUDWNXQQHPRQWHUHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUQHGRJGVNDOPDQRJVÃ&#x2013;DQ YHQGHUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUGNRGHQU 

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

    

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " "  "  " &  "  " !

 " !  " !!  " ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 70 /H05/7)70 /J 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ ¡YLQNOLQJIRUOHWWLOJDQJ +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU /HWOéEHQGHK\GUDXOLNVW\UPHGSDNGÃ&#x2013;VHU +\GUDXOLNUéUHQHHUÂ&#x2018;LQGE\JJHWLUDPPHQRJGHUPHGVLNUHWPRGVNDGHURJJLYHUPHUH IOHNVLELOLWHWQÃ&#x2013;UVYHMVHNRPSRQHQWHUQHVNDOVSÃ&#x2014;QGHVRS $IWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPHWLOVYHMVHVSHMOIRUKXUWLJRPVWLOOLQJ 1Ã&#x2013;UGHUVNDOVYHMVHVIRUPVW\NNHUVRPÂ&#x2018;WHHUNDQGHWDQGHWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHOHPHQWIO\W WHVWLOYHQVWUHIRUDWJLYHPHUHSODGV 'REEHOWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGIRUVLNNHURSVSÃ&#x2014;QGLQJRJSUÃ&#x2014;FLVDNVLDORJUDGLDORSUHW QLQJDINRPSRQHQWHUQH 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ

   Â&#x2018;

  

-

 

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

<,H05/7)70 /J 0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH 9LQNHOUHWKéYOQLQJSJDEUHGWVWHOPHGVLGHDQVODJIRUHQNHOWVLGHÂ&#x2018;KéYOQLQJ 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ +éYOPHGVWRSDQRUGQLQJIRUVLNNHUKHG 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ

-

55/

>PP@ Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  "

!

  

3)

/(

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

,4 )4H05/7)70 /J +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 1HPSODFHULQJLULJWLJDUEHMGVSRVLWLRQWDNNHWYÃ&#x2014;UHDIWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPH -

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  "Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 /+H05/7)70 /J .RPSDNWUREXVWNRQVWUXNWLRQPHGWRKÃ&#x2013;QGWDJ 3UÃ&#x2014;FLVK\GUDXOLVNVW\ULQJWLONRQVWDQWIRUYDUPHWU\N 7ULQOéVILQMXVWHULQJDIWU\N 2YHUVNXHOLJYLEUDWLRQVIULPDQRPHWHUPHGILQVNDOHULQJ +XNRPPHOVHIRUDXWRPDWLVNWU\NXGOLJQLQJLDINéOLQJVIDVHQ (QNHOQLYHDXNRQWURORJHIWHUI\OGQLQJDIK\GUDXOLNROLH

   

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9:  " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' (

10

 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

  " % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;
Â&#x2018;

. '/ H05/7)70 /J ,QGHKROGHUDOOHVLNNHUKHGVRJIXQNWLRQVNQDSSHUVÃ&#x2013;VRPVWDWLVNUHOÃ&#x2014;),EHVN\WWHOVHV NQDSWHPSHUDWXUVW\ULQJ .RPSDNWHQKHGLVWÃ&#x2013;OERNVPHGHPDOMHUHWVLNNHUKHGVUDPPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

)*( 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

 " & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 / 0( )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! &% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

50 ( 5RWHUHQGHNUDQDUP 9Ã&#x2014;JWNRPSHQVDWRU//LQNOXGHUHW /éIWHDQRUGQLQJHQPRQWHUHVQHPWRJKXUWLJWSÃ&#x2013;JUXQGPDVNLQHQÂ&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$*(/7) 0 )MHGHUSÃ&#x2013;YLUNHWYÃ&#x2014;JWNRPSHQVDWRU -XVWHUEDUNUDIWIUDWLONJ $QYHQGHVPHGOéIWHDQRUGQLQJ*)./ 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>)',0 ( /0

 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 "

" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


" / ,4 70 / Â&#x2018;

60 //7) .RPSDNWRJOHWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJV333(RJ39')'L PHQVLRQGPPIRUDOOHWU\NWULQWLO31 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW -

55/

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 //

)*'0// 70 +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OHSUGLPHQVLRQ )RUDWNXQQHPRQWHUHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUQHGGGRJGVNDOUHGXNWLRQV VSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPPNRGHQUDQYHQGHVÂ&#x2018; 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " !

 " !  " !!  " ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

 //

)*'0// '  +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  9LDQEHIDOHUEUHGHRJVPDOOHKDOYVNÃ&#x2013;OHSUGLPHQVLRQ )RUDWNXQQHPRQWHUHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUQHGGGRJGVNDOUHGXNWLRQV VSÃ&#x2014;QGHEDNNHGPPNRGHQUDQYHQGHVÂ&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " !  "  "  " %  !  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

 70 /H05/7)70 /J 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ *RGHDGJDQJVIRUKROGWDNNHWYÃ&#x2014;UH«KÃ&#x2014;OGQLQJ +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU /HWOéEHQGHK\GUDXOLNVW\UPHGSDNGÃ&#x2013;VHU +\GUDXOLNUéUHQHHUÂ&#x2018;LQGE\JJHWLUDPPHQRJGHUPHGVLNUHWPRGVNDGHURJJLYHUPHUH IOHNVLELOLWHWQÃ&#x2013;UVYHMVHNRPSRQHQWHUQHVNDOVSÃ&#x2014;QGHVRS $IWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPHWLOVYHMVHVSHMO 'REEHOWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGIRUVLNNHURSVSÃ&#x2014;QGLQJRJSUÃ&#x2014;FLVDNVLDORJUDGLDORSUHW QLQJDINRPSRQHQWHUQH 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ   

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

 

Â&#x2018;

  

! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;10


Â&#x2018;

<,H05/7)70 /J 0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH 9LQNHOUHWKéYOQLQJSJDEUHGWVWHOPHGVLGHDQVODJIRUHQNHOWVLGHÂ&#x2018;KéYOQLQJ 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ +éYOPHGVWRSDQRUGQLQJIRUVLNNHUKHG 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ

   Â&#x2018;

-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  

Â&#x2018;

-

55/

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

<GHOVHVVWÃ&#x2014;UNVYHMVHVSHMOPHGWULQOéVHOHNWURQLVNWHPSHUDWXUUHJXOHULQJRJNRQWURO +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 1HPSODFHULQJLULJWLJDUEHMGVSRVLWLRQWDNNHWYÃ&#x2014;UHDIWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPH

>PP@

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;,4 )4H05/7)70 /J  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  

 Â&#x2018;

/( 

Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 /+H05/7)70 /J   

.RPSDNWUREXVWNRQVWUXNWLRQPHGWRKÃ&#x2013;QGWDJ 3UÃ&#x2014;FLVK\GUDXOLVNVW\ULQJWLONRQVWDQWIRUYDUPHWU\N 7ULQOéVILQMXVWHULQJDIWU\N 2YHUVNXHOLJYLEUDWLRQVIULPDQRPHWHUPHGILQVNDOHULQJ +XNRPPHOVHIRUDXWRPDWLVNWU\NXGOLJQLQJLDINéOLQJVIDVHQ (QNHOQLYHDXNRQWURORJHIWHUI\OGQLQJDIK\GUDXOLNROLH

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

. '/ H05/7)70 /J 9 ,QGHKROGHUDOOHVLNNHUKHGVRJIXQNWLRQVNQDSSHUVÃ&#x2013;VRPVWDWLVNUHOÃ&#x2014;),EHVN\WWHOVHV NQDSWHPSHUDWXUVW\ULQJ .RPSDNWHQKHGLVWÃ&#x2013;OERNVPHGHPDOMHUHWVLNNHUKHGVUDPPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 / 0( H05/7)70 /J )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! &% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

50 (/7)

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 %HVWÃ&#x2013;UDIUDPPHPHGEHYÃ&#x2014;JHOLJDUPRJPRWRU 6éMOHQHUGHOWLWR 6DPOLQJ0RQWHUGHQQHGUHVéMOHSÃ&#x2013;VYHMVHPDVNLQHQ6Ã&#x2014;WHQEROWLKÃ&#x2014;QJVOHW5HMV GHQéYHUVWHGHOPHGGHQURWHUHQGHDUPOÃ&#x2013;VKÃ&#x2014;QJVOHWPHGILUHVNUXHU 0RWRU9IDVHUPHGWROéIWHKDVWLJKHGHU 0D[OéIWHYÃ&#x2014;JWNJ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>)',0 ( /0

H05/7)70 /J 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 *+,/, 6NÃ&#x2014;USÃ&#x2013;EHJJHVLGHU VÃ&#x2014;W NQLYH

Â&#x2018;

3)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10
&

 / ,4 70 / Â&#x2018;

Â&#x2018;

60 /&

/7) 5REXVWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVYHMVQLQJDIUéURJILWWLQJVL33RJ3( 'HQNUDIWIXOGHK\GUDXOLNHQKHG PD[EDU VLNUHUVYHMVQLQJDIW\NYÃ&#x2014;JJHGHUéU KYRUGHURJVÃ&#x2013;LQGJÃ&#x2013;UKéMWVOÃ&#x2014;EHWU\N)HNV3(6'5GNUÃ&#x2014;YHUHWVYHMVH WU\NSÃ&#x2013;EDULKW'96 )RUVLNNHUEUXJDIVYHMVHVSHMORJKéYODQEHIDOHUYLOéIWHDQRUGQLQJ 

 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW -

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

 9:

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

 70 / $IWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPHWLOVYHMVHVSHMO 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ *RGHDGJDQJVIRUKROGWDNNHWYÃ&#x2014;UH«KÃ&#x2014;OGQLQJ +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU /HWOéEHQGHK\GUDXOLNVW\UPHGSDNGÃ&#x2013;VHU +\GUDXOLNUéUHQHHUÂ&#x2018;LQGE\JJHWLUDPPHQRJGHUPHGVLNUHWPRGVNDGHURJJLYHUPHUH IOHNVLELOLWHWQÃ&#x2013;UVYHMVHNRPSRQHQWHUQHVNDOVSÃ&#x2014;QGHVRS 'REEHOWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGIRUVLNNHURSVSÃ&#x2014;QGLQJRJSUÃ&#x2014;FLVDNVLDORJUDGLDORSUHW QLQJDINRPSRQHQWHUQH 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ   

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

55/

Â&#x2018;

  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<,   

0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH 0RWRUHQGULYHUKéYOHQIUHPYLDYHGOLJHKROGHOVHVIULVQHNNHGUHY 9LQNHOUHWKéYOQLQJSJDEUHGWVWHOPHGVLGHDQVODJIRUHQNHOWVLGHÂ&#x2018;KéYOQLQJ 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ +éYOPHGVWRSDQRUGQLQJIRUVLNNHUKHG 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

,4 )4 +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG 1HPSODFHULQJLULJWLJDUEHMGVSRVLWLRQWDNNHWYÃ&#x2014;UHDIWUÃ&#x2014;NVPHNDQLVPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)-

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 9:  ! 

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 /+    

0D[WU\NEDU .RPSDNWUREXVWNRQVWUXNWLRQPHGWRKÃ&#x2013;QGWDJ 3UÃ&#x2014;FLVK\GUDXOLVNVW\ULQJWLONRQVWDQWIRUYDUPHWU\N 7ULQOéVILQMXVWHULQJDIWU\N 2YHUVNXHOLJYLEUDWLRQVIULPDQRPHWHUPHGILQVNDOHULQJ +XNRPPHOVHIRUDXWRPDWLVNWU\NXGOLJQLQJLDINéOLQJVIDVHQ (QNHOQLYHDXNRQWURORJHIWHUI\OGQLQJDIK\GUDXOLNROLH

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9:  ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

. '/

 ,QGHKROGHUDOOHVLNNHUKHGVRJIXQNWLRQVNQDSSHUVÃ&#x2013;VRPVWDWLVNUHOÃ&#x2014;),EHVN\WWHOVHV NQDSWHPSHUDWXUVW\ULQJ .RPSDNWHQKHGLVWÃ&#x2013;OERNVPHGHPDOMHUHWVLNNHUKHGVUDPPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

55/ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

 ! 

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

/ /50 ( 0D[OéIWHNDSDFLWHWNJ $UPOÃ&#x2014;QJGHPGUHMEDURJVNXEEDUPD[VéMOHKéMGHIUDJXOYPOéIWHKDVWLJ KHGHU PPLQRJPPLQ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 / 0( )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>)',0 ( /0

 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! 

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 *+,/, 6NÃ&#x2014;USÃ&#x2013;EHJJHVLGHU VÃ&#x2014;W NQLYH

Â&#x2018;

3)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10


 / ,4 70 / Â&#x2018;

Â&#x2018;

60 /

/7) 5REXVWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVDPOLQJDI33RJ3(UéURJILWWLQJV 'LPHQVLRQVRPUÃ&#x2013;GH'1PP 'HQNUDIWWLJHK\GUDXOLNVWDWLRQ PD[K\GUDXOLVNWU\NEDU Â&#x2018;JéUGHWPXOLJWDWVDPOH UéUPHGVWRUJRGVW\NNHOVHKYRUGHURJVÃ&#x2013;LQGJÃ&#x2013;UKéMWVOÃ&#x2014;EHWU\N )HNV3(6'5'1NUÃ&#x2014;YHUHWVYHVHWU\NSÃ&#x2013;EDULKW'96 03D

 )RUGHQNRUUHNWHKÃ&#x2013;QGWHULQJDIVYHMVHVSHMORJKéYODQEHIDOHUYLPRQWDJHDIOéIWHDQ RUGQLQJ YDUHQU

 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW -

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

 9:

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

 70 /H05/7)70 /J 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ 8GOéVHUWLOVYHMVHVSHMO *RGHDGJDQJVIRUKROGWDNNHWYÃ&#x2014;UH«KÃ&#x2014;OGQLQJ +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU /HWOéEHQGHK\GUDXOLNVW\UPHGSDNGÃ&#x2013;VHU +\GUDXOLNUéUHQHHUÂ&#x2018;LQGE\JJHWLUDPPHQRJGHUPHGVLNUHWPRGVNDGHURJJLYHUPHUH IOHNVLELOLWHWQÃ&#x2013;UVYHMVHNRPSRQHQWHUQHVNDOVSÃ&#x2014;QGHVRS 'REEHOWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGIRUVLNNHURSVSÃ&#x2014;QGLQJRJSUÃ&#x2014;FLVDNVLDORJUDGLDORSUHW QLQJDINRPSRQHQWHUQH 9Ã&#x2014;UNWéMVSHFLILNWWLOPDVNLQHQ   

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

55/

Â&#x2018;

  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>) )*( ,* /450(' ( 7LONRUUHNWRSVSÃ&#x2014;QGLQJRJVYHMVQLQJDINRUWHIODQJHEéVQLQJHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

- Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH 9LQNHOUHWKéYOQLQJSJDEUHGWVWHOPHGVLGHDQVODJIRUHQNHOWVLGHÂ&#x2018;KéYOQLQJ 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ +éYOPHGVWRSDQRUGQLQJIRUVLNNHUKHG 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ

>PP@

3)<,H05/7)70 /J   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  !

Â&#x2018;

/( 

Â&#x2018;

,4 )4H05/7)70 /J <GHOVHVVWÃ&#x2014;UNSUÃ&#x2014;FLVLQGVWLOOHOLJVYHMVHVSHMOPHGNRQWLQXHUOLJMXVWHUEDUWHPSHUHDWXU NRQWURO +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ +éMNYDOLWHWV37)(FRDWLQJPHGODQJOHYHWLG

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 9:  !

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

<. 0 /+H05/7)70 /J

Â&#x2018;

   

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0D[WU\NEDU .RPSDNWUREXVWNRQVWUXNWLRQPHGWRKÃ&#x2013;QGWDJ 3UÃ&#x2014;FLVK\GUDXOLVNVW\ULQJWLONRQVWDQWIRUYDUPHWU\N 7ULQOéVILQMXVWHULQJDIWU\N 2YHUVNXHOLJYLEUDWLRQVIULPDQRPHWHUPHGILQVNDOHULQJ +XNRPPHOVHIRUDXWRPDWLVNWU\NXGOLJQLQJLDINéOLQJVIDVHQ (QNHOQLYHDXNRQWURORJHIWHUI\OGQLQJDIK\GUDXOLNROLH

9:  ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

. '/ H05/7)70 /J 9 ,QGHKROGHUDOOHVLNNHUKHGVRJIXQNWLRQVNQDSSHUVÃ&#x2013;VRPVWDWLVNUHOÃ&#x2014;),EHVN\WWHOVHV NQDSWHPSHUDWXUVW\ULQJ .RPSDNWHQKHGLVWÃ&#x2013;OERNVPHGHPDOMHUHWVLNNHUKHGVUDPPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! 

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

0,H05/7)70 /J 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !

" Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 / 0( )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

50 (/7) 0D[OéIWHNDSDFLWHWNJ $UPOÃ&#x2014;QJGHPGUHMEDURJVNXEEDUPD[VéMOHKéMGHIUDJXOYPOéIWHKDVWLJ KHGHU PPLQRJPPLQ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 *+,/, VÃ&#x2014;W VWN

Â&#x2018;

3)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;10

Â&#x2018;
 !

 / ,4 70 / Â&#x2018;

Â&#x2018;

60 / !

/7) 5REXVWVWXNVYHMVHPDVNLQHWLOVDPOLQJDI33RJ3(UéURJILWWLQJV 'HQNUDIWWLJHK\GUDXOLNVWDWLRQ PD[K\GUDXOLVNWU\NEDU JéUGHWPXOLJWDWVDPOH UéUPHGVWRUJRGVW\NNHOVHKYRUGHURJVÃ&#x2013;LQGJÃ&#x2013;UKéMWVOÃ&#x2014;EHWU\N )HNV3(6'5'1NUÃ&#x2014;YHUHWVYHVHWU\NSÃ&#x2013;EDULKW'96 03D

 )RUGHQNRUUHNWHKÃ&#x2013;QGWHULQJDIVYHMVHVSHMORJKéYODQEHIDOHUYLPRQWDJHDIOéIWHDQ RUGQLQJ YDUHQU

 7LOEHKéURJUHGXNWLRQVVSÃ&#x2014;QGHEDNNHUEHVWLOOHVVHSDUDW -

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

/(

Â&#x2018;

 9:

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !% !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 70 /H05/7)70 /J 9ULGQLQJVVWDELORJVWÃ&#x2014;UNNRQVWUXNWLRQ 8GOéVHUWLOVYHMVHVSHMO *RGHDGJDQJVIRUKROGWDNNHWYÃ&#x2014;UH«KÃ&#x2014;OGQLQJ +Ã&#x2014;UGHGHRJIRUNURPHGHVW\UHDNVOHUWLOHNVWUHPHEHODVWQLQJHU /HWOéEHQGHK\GUDXOLNVW\UPHGSDNGÃ&#x2013;VHU +\GUDXOLNUéUHQHHUÂ&#x2018;LQGE\JJHWLUDPPHQRJGHUPHGVLNUHWPRGVNDGHURJJLYHUPHUH IOHNVLELOLWHWQÃ&#x2013;UVYHMVHNRPSRQHQWHUQHVNDOVSÃ&#x2014;QGHVRS 'REEHOWRSVSÃ&#x2014;QGLQJVHQKHGIRUVLNNHURSVSÃ&#x2014;QGLQJRJSUÃ&#x2014;FLVDNVLDORJUDGLDORSUHW QLQJDINRPSRQHQWHUQH 9Ã&#x2014;UNWéMVVÃ&#x2014;WVSHFLHOWWLOPDVNLQHQ   

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

55/

Â&#x2018;

  !% ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<,H05/7)70 /J   

0RPHQWVWÃ&#x2014;UNSDUDOOHOKéYOWLOHQHOOHUGREEHOVLGHWKéYOQLQJDIUéUHQGH .UDIWRYHUIéULQJYLDYHGOLJHKROGHOVHVIULNÃ&#x2014;GHGUHY 9LQNHOUHWKéYOQLQJSJDEUHGWVWHOPHGVLGHDQVODJIRUHQNHOWVLGHÂ&#x2018;KéYOQLQJ 2SWLPHUHWVNÃ&#x2014;UHJHRPHWULIRUMÃ&#x2014;YQKéYOQLQJ +éYOPHGVWRSDQRUGQLQJIRUVLNNHUKHG 6LNNHUKHGVPLFURDIEU\GHUIRUDWIRUKLQGUHXSODQODJWLJDQJVÃ&#x2014;WQLQJ

Â&#x2018;

-

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9:  !%

Â&#x2018;

/( 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,4 )4H05/7)70 /J 6YHMVHVSHMOPHGHOHNWURQLVNVW\ULQJWULQOéVWHPSHUDWXUUHJXOHULQJRJNRQWURO +éMWHPSHUDWXUSUÃ&#x2014;FLVLRQRYHUKHOHYDUPHIODGHQ -

>PP@ Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

55/ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

 9:  !%/( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


Â&#x2018;

<. 0 /+H05/7)70 /J

Â&#x2018;

55/

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0D[WU\NEDU .RPSDNWUREXVWNRQVWUXNWLRQPHGWRKÃ&#x2013;QGWDJ 3UÃ&#x2014;FLVK\GUDXOLVNVW\ULQJWLONRQVWDQWIRUYDUPHWU\N 7ULQOéVILQMXVWHULQJDIWU\N 2YHUVNXHOLJYLEUDWLRQVIULPDQRPHWHUPHGILQVNDOHULQJ +XNRPPHOVHIRUDXWRPDWLVNWU\NXGOLJQLQJLDINéOLQJVIDVHQ (QNHOQLYHDXNRQWURORJHIWHUI\OGQLQJDIK\GUDXOLNROLH

   

9:  ! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

. '/ H05/7)70 /J ,QGHKROGHUDOOHVLNNHUKHGVRJIXQNWLRQVNQDSSHUVÃ&#x2013;VRPVWDWLVNUHOÃ&#x2014;),EHVN\WWHOVHV NQDSWHPSHUDWXUVW\ULQJ .RPSDNWHQKHGLVWÃ&#x2013;OERNVPHGHPDOMHUHWVLNNHUKHGVUDPPH

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

55/ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

 ! 

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>)',0 (

0,H05/7)70 /J 7LOVLNNHURSEHYDULQJDIKéYORJVYHMVHVSHMO

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !%

" Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

<. 0 / 0( )OHNVLEHOK\GUDXOLNVODQJHGU\SIULO\QNREOLQJ

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 //

)*'0// '  +YHUWNRGHQUGHILQHUHUVWNÂ&#x2018;KDOYVNÃ&#x2013;OSUPDVNLQHRJGLPHQVLRQNUÃ&#x2014;YHVPD[VWN KDOYVNÃ&#x2013;OH VPDOHOOHUEUHG  6SHFLDOGLPHQVLRQHUSÃ&#x2013;IRUHVSéUJVHO

Â&#x2018;

)RUDWPRQWHUHVSÃ&#x2014;QGHEDNNHGRGGVNDOPDQRJVÃ&#x2013;PRQWHUHUHGXNWLRQVSÃ&#x2014;Q GHEDNNHGPPNRGHQU 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !  ! !  !% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 *+,/, VÃ&#x2014;W VWN

10

Â&#x2018;

3)

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !% ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;
Q!

‘

‘

Q!

,4 00- (  ( + :5KM×OSHUEUXJHUHQDIVYHMVHPDVNLQHQPHGDWVLNUHNYDOLWHWHQDIVWXNVYHMVQLQ JHQLIRUKROGWLOJ×OGHQGHVWDQGDUGHU%UXJHUHQKM×OSHVJHQQHPKHOHVYHMVHSURFHVVHQ 9DOJDIVYHMVHGDWDVÖVRPUéUPDWHULDOHGLDPHWHURJJRGVW\NNHOVH 6'5 HUXQGHUVWéW WHWDIPHQXHQ+HOHVYHMVHSURFHVVHQUHJLVWUHUHVRJNDQXGVNULYHVVHQHUHHOOHURYHUIé UHVWLOHQGDWDEDVH 'DWDUHJLVWUHULQJVHQKHGHQKDUHQLQGE\JJHWSULQWHUVRPHUEHVN\WWHWPHG,3EHVN\W WHOVHNODVVH6WUéPIRUV\QLQJVRJWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHUJHPPHVLHQVHSDUDWERNV:5 NDQWLOVOXWWHVK\GUDXOLVNGUHYQHVWXNVYHMVHPDVNLQHUVHOYVHQHUHHIWHUPRQWHULQJDI PDVNLQHULVHUYLFHFHQWUHHUPXOLJ h ಴,QWXLWLYPHQX‘KM×OSHUEUXJHUHQ ಴9DOJDIVYHMVHVWDQGDUG'6,1) ಴6YHMVHSURFHVVHQNDQSURJUDPPHUHV'HUHUPXOLJHVYHMVHSURJUDPPHU ಴.RQILJXUDWLRQ6YHMVHQUEUXJHULGHQGLWHWMREVWHG‘SURMHNWQURJ*36NRRUGLQDWRU ಴,QWHUQKXNRPPHOVHPHGVYHMVQLQJHU‘ ಴0HQXSÖIRUVNHOOLJHVSURJ ಴%DWWHULEDFNXSLWLPHU LQJHQWDEDIVYHMVHGDWD

಴/HMHRJVHUYLFHLQWHUYDOOHUNDQLQGWDVWHV LQIRSÖPHGOHYHUHW&'

಴%UXJHUHQNDQQHPWNRQILJXUHUHHQKHGHQWLOGHQWLOVOXWWHGH*)./70‘PDVNLQH ಴6DPPH‘HOHNWULVNHWLOVOXWQLQJVRP689, RJ:5 ಴$UEHMGVRPUÖGH¡&WLO¡&‘ 00'+0( ಴,QGLYLGXHOXGVNULIWGLUHNWHIUDLQWHJUHUHWSULQWHU ಴,QWHUQKXNRPPHOVHSÖVYHMVQLQJHU ಴2YHUIéULQJDIVYHMVHGDWDWLO86%VWLN‘‘‘ ಴3URWRNROOHUL‘&697;7‘RJ689, :,1:(/'NRPSDWLEOHIRUPDWHU‘ ‘‘ Ÿ

Ÿ

;.) ‘

3) ‘

‘

3)55/ 7 ‘

‘

:5 9 ‘

 

>PP@

‘

‘

‘

/(

‘

‘

‘

[[PP  ‘

‘60 / 7 7Q!

;.)

55/

 

/(

‘

‘

‘

‘

70:5 70:5 70:5 *):5 *):5 *):5 *):5 *):5 *):5

9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:

 % %  % %  %! !%  ! %  " %  %  ! %  ! %  !% %

‘

‘

‘

‘

‘

‘

    

‘

‘


0  /* Â&#x2018;

0  /*  )RUVNÃ&#x2014;ULQJDISODVWVUéUGG -

N /

 

$$ 

/(

#* 7 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 33&VPD[ PP  

"" " 33&VPD[ PP  

! ""

 33&VPD[ PP  

"" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A& A! 

Â&#x2018;

N  , /* +4  7LOSODVWUéUVNÃ&#x2014;UHU -

N /

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 65D[VPP  &"& " 65D[VPP  ! &"& " ! 65D[VPP  

&"& " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

3)

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! !Â&#x2018;

0,/(` & ^

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

 .6HUGHWLGHOOHYÃ&#x2014;UNWéMWLOHQNHOOLJHÂ&#x2018;DIVNÃ&#x2014;ULQJDI39&3(RJ33UéU'LPHQ VLRQVRPUÃ&#x2013;GHGPPWLOGPPPHGPLQJRGVW\NNHOVHRSWLOPP,QNOXVLY WUDQVSRUWERNVÂ&#x2018; 8QLNWLOVSÃ&#x2014;QGLQJVPHNDQLVPHLQJHQ\GHUOLJHUHYÃ&#x2014;UNWéMVÃ&#x2013;VRPVWURSNÃ&#x2014;GHUHOOHUUH GXNWLRQVEDNNHUHUQéGYHQGLJ >PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

0  /* 

- 3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10
 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0  /* .6NDQVNÃ&#x2014;UHSODVWUéUIUDGLDPHWHUPPRSWLOPPPHGHQÂ&#x2018;JRGVW\NNHOVH SÃ&#x2013;PD[PPKXUWLJWUHQWRJUHWYLQNOHWÂ&#x2018;7LOKYHUUéUGLDPHWHUHUGHQUHWWHNÃ&#x2014;GHOÃ&#x2014;QJ GHQéGYHQGLJ6DYHQVÃ&#x2014;WWHVIDVWSÃ&#x2013;GHQVSÃ&#x2014;QGWHNÃ&#x2014;GHVRPEHVNUHYHWLEHWMHQLQJVYHM OHGQLQJHQRJOHGHUVDYHQ¡UXQGW %HVN\WWHOVHVSODGHQGÃ&#x2014;NNHUVDYNOLQJHQPHQVGHQDUEHMGHURJVLNUHUGHUPHGEUXJHUHQ KHOHWLGHQÂ&#x2018; .6JUXQGVÃ&#x2014;WWHWEHVWÃ&#x2013;UDIHQUXQGVDY9:PHGYRJQVSÃ&#x2014;QGHNÃ&#x2014; GHUWLOGPPRJGPPVDPWHQNÃ&#x2014;GHVSÃ&#x2014;QGHU+HOHXGVW\UHWOHYHUHVLHQWUDQV SRUWNDVVHÂ&#x2018; 'HQHQNOHKÃ&#x2013;QGWHULQJRJRSWLPDOHVLNNHUKHGJéUDUEHMGHWQHPWÂ&#x2018;SÃ&#x2013;E\JJHSODGVHQÂ&#x2018; , ( UXQGVDYVSÃ&#x2014;QGHNÃ&#x2014;GHGPPVSÃ&#x2014;QGHNÃ&#x2014;GHGNÃ&#x2014;GHVSÃ&#x2014;QGHUKH[D JRQQéJOHVWUKH[DJRQQéJOHVWUEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJWUDQVSRUWERNV Â&#x2018;

;/ /00

Â&#x2018;

'LPHQVLRQVRPUÃ&#x2013;GH

ಥPP 9HGDQYHQGHOVHDIGHUHVSHNWLYHVSÃ&#x2014;Q GHNÃ&#x2014;GHU

(8VWLN 9$& :DWW +] PP G% $

NJ NJ [[PP [[PP

3URS 6WUéP (IIHNW )UHNYHQV 5XQGVDYXGYHQGLJÃ&#x2030; RPGUPLQ /\GQLYHDX 9Ã&#x2014;JWVDY 9Ã&#x2014;JW.6JUXQGVÃ&#x2014;W 'LPHQVLRQVDY %[+[' 'LPHQVLRQ7UDQVSRUWERNV Â&#x2018;

-

;.)

>PP@ Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 .6%DVLVVÃ&#x2014;W  "

Â&#x2018;

/( 

Â&#x2018;

* )* .Ã&#x2014;GHVSÃ&#x2014;QGHU(UHQGHODIOHYHUDQFHQWLO.6VÃ&#x2014;WWHW 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  " " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

)*/* .Ã&#x2014;GHGRJGPPOHYHUHVPHG.6JUXQGVÃ&#x2014;WWHW  

>PP@ Â&#x2018; Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

     

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " %  " "  "  " &  "  "

 "  " !  "  "  " % Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


0,/( 3)

R( 

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6DYNOLQJH[[WÃ&#x2014;QGHUKXOOHW  " & Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

10
$* /4 Â&#x2018;

$ 54  ,,  -

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

Â&#x2018;

 !  !!  !  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  !  ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 5 75 ( %   

2SWLOGPPPHGJDOYDQLVHUHWJUXQGSODGH 5éUHWNDQWUÃ&#x2014;NNHVPHGOLOOHNUDIW %HVN\WWHUUéUPRGVNDGH 5HGXFHUHUPRGVWDQGYHGVYHMVQLQJ 0D[YÃ&#x2014;JWNJ

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

 5 75 ( %

   

2SWLOGPPPHGJDOYDQLVHUHWJUXQGSODGH <44 '0 PP

5éUHWNDQWUÃ&#x2014;NNHVPHGOLOOHNUDIW %HVN\WWHUUéUPRGVNDGH 5HGXFHUHUPRGVWDQGYHGVYHMVQLQJ 0D[YÃ&#x2014;JWNJ

-

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

/(

 ,/, ,(, 54 

>PP@

3)

 

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

>) ( ,* /4 7LOUHWWHRJLQGVWLOOHUéULGLPHQVLRQVRPUÃ&#x2013;GHWGPP5éUHWHUIDVWVSÃ&#x2014;QGWL VNUXHVWLNNHGHQDNVLDOHEHYÃ&#x2014;JHOVHVNHUYLDNÃ&#x2014;GHGUHY.Ã&#x2014;GHQEHYÃ&#x2014;JHVPHGHW KÃ&#x2013;QGWDJ ILUNDQWPP N /

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

RSUHWQLQJVYÃ&#x2014;UNWéM  & +Ã&#x2013;QGWDJ   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


/ ( 00 5 5 .(

. 7 6LGH 

3( ‘

‘39& ‘

‘5HOHYDQWHVWDGDUGHUIRU3(JDVRJYDQG ‘

‘5HOHYDQWVWDQGDUGVIRUIODQJHV ‘

‘

11
/ ( 00 5 5 .(

. 7 / 0570 0 

$Y ^ ( /(x0 050)) ,0 

 3K\VLRORJLFDOO\KDUPOHVVLQFRQMXQFWLRQZLWKQHXWUDO DFLGDQGDOFRKROLFIRRGVDVSHUFRQVXPHUJRRGVRU GHUDQG%J:UHFRPPHQGDWLRQVIRU39&8

 )URPDPLFURELRORJLFDOYLHZVXLWDEOHIRUXVHZLWK

‘

7KHIROORZLQJLQIRUPDWLRQLVSURYLGHGE\WKHUDZPDWH ULDOVPDQXIDFWXUHUVZLWKUHJDUGWRDSSURYDOVWHVWLPRQL DOV

GULQNLQJZDWHUDVSHU'9*::WHVW

 &RQIRUPDQFHZLWK.7: SODVWLFPDWHULDOVDQG

GULQNLQJZDWHU UHFRPPHQGDWLRQVLVVXHGE\WKH%*$ )HGHUDO+HDOWK%XOOHWLQ

$XVWULD

Ç9*: /+*

:DWHUVXSSO\ )RRGVWXIIV

 &RQIRUPLWÚ6DQLWDLUH FLUFXODLUHV'*6961

*HUPDQ\

'9*:

:DWHUDQGJDVVXS SO\

‘

*.5

*DVVXSSO\

 .,:$UHTXLUHPHQWVIRURUJDQROHSWLFDQGPLFURELDO

%HOJLXP

(DQGLV

*DVVXSSO\

‘

8QLYHUVLWÚGH /LHJH

:DWHUVXSSO\

&]HFK5HSXEOLF

,7&

:DWHUDQGJDVVXS SO\

)UDQFH

/1( *G) $&6

:DWHUDQGJDVVXS SO\LQGXVWU\ *DVVXSSO\

,WDO\

,,3

:DWHUDQGJDVVXS SO\

+XQJDU\

(0,

*DVVXSSO\

1HWKHUODQGV

.,:$ *,9(*

:DWHUVXSSO\ *DVVXSSO\

3RODQG

,*1,* ,167$/

*DVVXSSO\ :DWHUVXSSO\

6ORYHQLD

$QDORJ'9*: :DWHUDQGJDVVXS SO\

&URDWLD

$QDORJ'9*: :DWHUDQGJDVVXS SO\

6ZHGHQ

.3

:DWHUVXSSO\

'HQPDUN

0LOMRVW\UHOVHQ

:DWHUVXSSO\

6ZLW]HUODQG

69*:

:DWHUDQGJDVVXS SO\

6SDLQ

$HQRU

*DVVXSSO\

8.

'2( %ULWLVK*DV

:DWHUVXSSO\ *DVVXSSO\

‘DQG$UUHWÚ,QWHUPLQLVWÚULHORI

JURZWK

 16)DSSURYDOLQSUHSDUDWLRQ ;+5x(5 70 ) ,'.+ 0x 70 0 70 50= x+ (0 0)) ,0 @ 70 86$)'$&)5SDUDJUDSKV ((&'LUHFWLYH((& DVDW 

  (& &RQWDFWZLWK IRRGVWXII

,WDO\'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWÑDOOD&0QGHO 'LVFLSOLQDLJLHQLFDFRQFHUQHQWHOHPDWHULH SODVWLFKHHJRPPHSHUWXED]LRQLHGDFFHVVRULGHVWLQDWL DYHQLUHLQFRQWDWWRFRQDFTXDSRWDELOHHGDSRWDELOL]]D UH


00 ,0 00 5 (0 (,0 Â&#x2018;

$670' 

6WDQGDUG3UDFWLFHIRU+HDW)XVLRQ-RLQLQJRI3RO\ROHILQ3LSHDQG)LWWLQJV

&(176 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUZDWHUVXSSO\3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW*XLGDQFH IRUWKHDVVHVVPHQWRIFRQIRUPLW\

&(176 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPV9DOLGDWHGGHVLJQSDUDPHWHUVRIEXULHGWKHUPRSODVWLFVSL SLQJV\VWHPV

',1 

3UHIDEULFDWHGKLJKGHQVLW\SRO\HWK\OHQH 3(+' PDQKROHVIRUXVHLQVHZHUDJH V\VWHPVGLPHQVLRQVDQGWHFKQLFDOGHOLYHU\FRQGLWLRQV

',1 

+LJKGHQVLW\SRO\HWK\OHQH +'3( WDSSLQJYDOYHVIRU+'3(SLSHVGLPHQVLRQV

',1 

+LJKGHQVLW\SRO\HWK\OHQH +'3( YDOYHVWDSSLQJYDOYHVUHTXLUHPHQWVDQGWHVW

',1 

3RO\HWK\OHQH 3( 3LSHV3(3(3(3(+''LPHQVLRQV

',1 

3RO\HWK\OHQH 3( SLSHV3(3(3(3(+'*HQHUDOTXDOLW\UHTXL UHPHQWVWHVWLQJ

',1 

3UHVVXUHSLSHOLQHVPDGHIURPWKHUPRSODVWLFVPDWHULDOV0HWDODQGSODVWLFVFRP SUHVVLRQILWWLQJVIRUSRO\HWK\OHQH 3( SLSHV*HQHUDOTXDOLW\UHTXLUHPHQWVDQG WHVWLQJ

',1&(176 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW *XLGDQFHIRUWKHDVVHVVPHQWRIFRQIRUPLW\*HUPDQYHUVLRQ&(176 

',1(1 

*DVVXSSO\V\VWHPV3LSHOLQHVIRUPD[LPXPRSHUDWLQJSUHVVXUHXSWRDQGLQFOX GLQJEDU3DUW6SHFLILFIXQFWLRQDOUHFRPPHQGDWLRQVIRUSRO\HWK\OHQH 023 XSWRDQGLQFOXGLQJEDU *HUPDQYHUVLRQ(1

',1(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUEXULHGDQGDERYHJURXQGSUHVVXUHV\VWHPVIRUZDWHU IRUJHQHUDOSXUSRVHVGUDLQDJHDQGVHZHUDJH3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW)LW QHVVIRUSXUSRVHRIWKHV\VWHP*HUPDQYHUVLRQ(1

',1(1 

9DOYHVIRUQDWXUDOJDVWUDQVSRUWDWLRQLQSLSHOLQHV3HUIRUPDQFHUHTXLUHPHQWVDQG WHVWV*HUPDQYHUVLRQ(1

'9*:93 

6KXWRIIYDOYHVPDGHRISRO\HWK\OHQH 3(XQG3( 5HTXLUHPHQWVDQG WHVWV

'96 

:HOGLQJRIWKHUPRSODVWLFV+HDWHGWRROZHOGLQJRISLSHVSLSHOLQHFRPSRQHQWV DQGVKHHWVPDGHRI3(+'

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUZDWHUVXSSO\3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW*HQHUDO

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUZDWHUVXSSO\3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW3LSHV

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUZDWHUVXSSO\3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW)LWWLQJV

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUZDWHUVXSSO\3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW9DOYHV

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUZDWHUVXSSO\3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW)LWQHVVIRU SXUSRVHRIWKHV\VWHP

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW *HQHUDO

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW 3LSHV

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW )LWWLQJV1RWH7REHDPHQGHGE\(1SU$ 

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW 9DOYHV

(1 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV3RO\HWK\OHQH 3( 3DUW )LWQHVVIRUSXUSRVHRIWKHV\VWHP

,62 

3ODVWLFVSLSHVDQGILWWLQJV(TXLSPHQWIRUIXVLRQMRLQWLQJSRO\HWK\OHQHV\VWHPV 3DUW%XWWIXVLRQ

,62 

3ODVWLFVSLSHVDQGILWWLQJV(TXLSPHQWIRUIXVLRQMRLQWLQJSRO\HWK\OHQHV\VWHPV 3DUW(OHFWURIXVLRQ

,62 

3ODVWLFVSLSHVDQGILWWLQJV(TXLSPHQWIRUIXVLRQMRLQWLQJSRO\HWK\OHQHV\VWHPV 3DUW2SHUDWRU VEDGJH 

11


,62 

3ODVWLFVSLSHVDQGILWWLQJV(TXLSPHQWIRUIXVLRQMRLQWLQJSRO\HWK\OHQHV\VWHPV 3DUW7UDFHDELOLW\FRGLQJ

,62 

3ODVWLFVSLSHVDQGILWWLQJV0HFKDQLFDOMRLQWFRPSUHVVLRQILWWLQJVIRUXVHZLWKSRO\ HWK\OHQHSUHVVXUHSLSHVLQZDWHUVXSSO\V\VWHPV

,62 

$VVHPEOHGMRLQWVEHWZHHQILWWLQJVDQGSRO\HWK\OHQH 3( SUHVVXUHSLSHV7HVWRI OHDNSURRIQHVVXQGHULQWHUQDOSUHVVXUH

,62 

3RO\HWK\OHQH 3( SUHVVXUHSLSHV-RLQWVDVVHPEOHGZLWKPHFKDQLFDOILWWLQJV,Q WHUQDOXQGHUSUHVVXUHWHVWPHWKRGDQGUHTXLUHPHQW

,62 

$VVHPEOHGMRLQWVEHWZHHQILWWLQJVDQGSRO\HWK\OHQH 3( SUHVVXUHSLSHV7HVWRI UHVLVWDQFHWRSXOORXW

,62 

$VVHPEOHGMRLQWVEHWZHHQILWWLQJVDQGSRO\HWK\OHQH 3( SUHVVXUHSLSHV7HVWRI OHDNSURRIQHVVXQGHULQWHUQDOSUHVVXUHZKHQVXEMHFWHGWREHQGLQJ

,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPV3RO\HWK\OHQH 3( SLSHVDQGILWWLQJVIRUZDWHUVXSSO\ 3DUW*HQHUDO

,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPV3RO\HWK\OHQH 3( SLSHVDQGILWWLQJVIRUZDWHUVXSSO\ 3DUW3LSHV

,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPV3RO\HWK\OHQH 3( SLSHVDQGILWWLQJVIRUZDWHUVXSSO\ 3DUW)LWWLQJV

,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPV3RO\HWK\OHQH 3( SLSHVDQGILWWLQJVIRUZDWHUVXSSO\ 3DUW)LWQHVVIRUSXUSRVHRIWKHV\VWHP

,62 

%XULHGSRO\HWK\OHQH 3( SLSHVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV0HWULFVHULHV 6SHFLILFDWLRQV1RWH7REHUHSODFHGE\,62',6 

,62 

3RO\HWK\OHQHILWWLQJVIRUXVHZLWKSRO\HWK\OHQHSLSHVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIX HOV0HWULFVHULHV6SHFLILFDWLRQV3DUW)LWWLQJVIRUVRFNHWIXVLRQXVLQJKHDWHG WRROV

,62 

3RO\HWK\OHQHILWWLQJVIRUXVHZLWKSRO\HWK\OHQHSLSHVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIX HOV0HWULFVHULHV6SHFLILFDWLRQV3DUW6SLJRWILWWLQJVIRUEXWWIXVLRQIRUVRFNHW IXVLRQXVLQJKHDWHGWRROVDQGIRUXVHZLWKHOHFWURIXVLRQILWWLQJV

,627HFKQLFDO&RUUL JHQGXP 

3RO\HWK\OHQHILWWLQJVIRUXVHZLWKSRO\HWK\OHQHSLSHVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIX HOV0HWULFVHULHV6SHFLILFDWLRQV3DUW6SLJRWILWWLQJVIRUEXWWIXVLRQIRUVRFNHW IXVLRQXVLQJKHDWHGWRROVDQGIRUXVHZLWKHOHFWURIXVLRQILWWLQJV7HFKQLFDO&RUU

,62 

3RO\HWK\OHQHILWWLQJVIRUXVHZLWKSRO\HWK\OHQHSLSHVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIX HOV0HWULFVHULHV6SHFLILFDWLRQV3DUW(OHFWURIXVLRQILWWLQJV1RWH&RUUHFWHG DQGUHSULQWHGLQ

,62 

3(PHWDODQG33PHWDODGDSWRUILWWLQJVIRUSLSHVIRUIOXLGVXQGHUSUHVVXUH'H VLJQOHQJWKVDQGVL]HRIWKUHDGV0HWULFVHULHV

,6276 

3RO\HWK\OHQHSLSHVDQGILWWLQJVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV&RGHRISUDFWLFH IRUGHVLJQKDQGOLQJDQGLQVWDOODWLRQ

-,6. 

3RO\HWK\OHQHSLSHVIRUWKHVXSSO\RIJDVHRXVIXHOV

Â&#x2018;
,0 00 5 50(

Â&#x2018;

$16,% 

*UD\,URQ3LSH)ODQJHVDQG)ODQJHG)LWWLQJV&ODVVHVDQG

$16,$60(% 

3LSH)ODQJHVDQG)ODQJHG)LWWLQJV

$670' 

6WDQGDUG6SHFLILFDWLRQIRU0DFKLQH0DGH)LEHUJODVV *ODVV)LEHU5HLQIRUFHG 7KHUPRVHWWLQJ5HVLQ )ODQJHV

$670' 

6WDQGDUG6SHFLILFDWLRQIRU&RQWDFW0ROGHG)LEHUJODVV *ODVV)LEHU5HLQIRUFHG 7KHUPRVHWWLQJ5HVLQ )ODQJHV

%6 

6SHFLILFDWLRQIRUIODQJHVDQGEROWLQJIRUSLSHVYDOYHVDQGILWWLQJV

%6 

&LUFXODUIODQJHVIRUSLSHVYDOYHVDQGILWWLQJV FODVVGHVLJQDWHG 6WHHOFDVWLURQ DQGFRSSHUDOOR\IODQJHV6SHFLILFDWLRQIRUVWHHOIODQJHV

%6 

&LUFXODUIODQJHVIRUSLSHVYDOYHVDQGILWWLQJV FODVVGHVLJQDWHG 6WHHOFDVWLURQ DQGFRSSHUDOOR\IODQJHV6SHFLILFDWLRQIRUFDVWLURQIODQJHV

%6(1 

)ODQJHVDQGWKHLUMRLQWV%ROWLQJ6HOHFWLRQRIEROWLQJ

%6(1 

)ODQJHVDQGWKHLUMRLQWV&LUFXODUIODQJHVIRUSLSHVYDOYHVILWWLQJVDQGDFFHVVRUL HVFODVVGHVLJQDWHG6WHHOIODQJHV136WR

%6(1 

)ODQJHVDQGWKHLUMRLQW&LUFXODUIODQJHVIRUSLSHVYDOYHVILWWLQJVDQGDFFHVVRULHV FODVVGHVLJQDWHG&RSSHUDOOR\IODQJHV

',1 

6\PEROLFUHSUHVHQWDWLRQRISLSHZRUNFRPSRQHQWVRQHQJLQHHULQJGUDZLQJVIXQ FWLRQDOUHSUHVHQWDWLRQ

',1 

3LSHMRLQWVDQGFRPSRQHQWVRISRO\EXWHQH 3% IRUSLSHVXQGHUSUHVVXUH3% 3DUW)ODQJHDGDSWHUVIODQJHVVHDOLQJULQJVIRUVRFNHWZHOGLQJGLPHQVLRQV

',1 

3LSHMRLQWVDVVHPEOLHVIRUSLSHOLQHVRIWKHUPRSODVWLFVJODVVILEUHUHLQIRUFHGSRO\ HVWHUUHVLQ 83*) IODQJHVGLPHQVLRQV

',1 

*ODVVILEUHUHLQIRUFHGSRO\HVWHUUHVLQ 83*) SLSHILWWLQJVDQGMRLQWDVVHPEOLHV FROODUVIODQJHVMRLQWULQJVGLPHQVLRQV

',1 

3LSHMRLQWVDQGWKHLUHOHPHQWVRIJODVVILEUHUHLQIRUFHGSRO\HVWHUUHVLQV3DUW %XVKLQJVIODQJHVIODQJHGDQGEXWWMRLQWVJHQHUDOTXDOLW\UHTXLUHPHQWVDQGWHVW PHWKRGV

',1 

9DFXXPWHFKQRORJ\TXLFNUHOHDVHFRXSOLQJVFODPSHGW\SHFRXSOLQJV

',1 

9DFXXPWHFKQRORJ\IODQJHVGLPHQVLRQV

',1 

3LSHMRLQWDVVHPEOLHVDQGILWWLQJVRIXQSODVWLFL]HGSRO\YLQ\OFKORULGH 839& SUHV VXUHSLSHOLQHVGLPHQVLRQVRIIODQJHGDQGVRFNHWILWWLQJV

',1 

3LSHMRLQWDVVHPEOLHVDQGILWWLQJVIRUXQSODVWLFL]HGSRO\YLQ\OFKORULGH 39&8

SUHVVXUHSLSHVEXVKLQJVIODQJHVVHDOVGLPHQVLRQV

',1(1 

)ODQJHVDQGWKHLUMRLQWV&LUFXODUIODQJHVIRUSLSHVYDOYHVILWWLQJVDQGDFFHVVRUL HV31GHVLJQDWHG3DUW6WHHOIODQJHV

',1(1 

)ODQJHVDQGWKHLUMRLQWV&LUFXODUIODQJHVIRUSLSHVYDOYHVILWWLQJVDQGDFFHVVRUL HV31GHVLJQDWHG3DUW&DVWLURQIODQJHV

',1(1 

)ODQJHVDQGWKHLUMRLQWV'LPHQVLRQVRIJDVNHWVIRU31GHVLJQDWHGIODQJHV3DUW 3RO\PHULF25LQJJDVNHWVIRUJURRYHGIODQJHV

'96 VXSSO

&DOFXODWLRQRIWKHUPRSODVWLFWDQNVDQGDSSDUDWXVHV)ODQJHGMRLQWV

'96%HLEODWW 

VXSSO

&DOFXODWLRQRIWKHUPRSODVWLFWDQNVDQGDSSDUDWXVHV:HOGHGIODQJHVZHOGHGFRO ODUV&RQVWUXFWLYHGHWDLOV

'96%HLEODWW Â&#x2018; (1Â&#x2018; 

,QGXVWULDOYDOYHV)DFHWRIDFHDQGFHQWUHWRIDFHGLPHQVLRQVRIPHWDOYDOYHVIRU XVHLQIODQJHGSLSHV\VWHPV31DQG&ODVVGHVLJQDWHGYDOYHV

,62 

0HWDOYDOYHVIRUXVHLQIODQJHGSLSHV\VWHPV)DFHWRIDFHDQGFHQWUHWRIDFHGL PHQVLRQV

,62 

0HWDOOLFIODQJHVSDUWVWHHOIODQJHV

,62 

0HWDOOLFIODQJHVSDUWFDVWLURQIODQJHV

,62 

0HWDOOLFIODQJHVSDUWFRSSHUDOOR\DQGFRPSRVLWHIODQJHV

,62 

'LPHQVLRQVRIJDVNHWVIRUXVHZLWKIODQJHVWR,62

11
,62 

*ODVVUHLQIRUFHGWKHUPRVHWWLQJSODVWLFV *53 SLSHVDQGILWWLQJV7HVWPHWKRGV WRSURYHWKHGHVLJQRIEROWHGIODQJHMRLQWV

,62 

7KHUPRSODVWLFVSLSHVIRUIOXLGVXQGHUSUHVVXUH0DWLQJGLPHQVLRQVRIIODQJH DGDSWHUVDQGORRVHEDFNLQJIODQJHV

-,6% 

6WHHOSLSHIODQJHV

-,6% 

&DVWLURQSLSHIODQJHV

(1,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRULQGXVWULDODSSOLFDWLRQV$FU\ORQLWULOHEXWDGLHQHVW\UH QH $%6 XQSODVWLFL]HGSRO\YLQ\OFKORULGH 39&8 DQGFKORULQDWHGSRO\YLQ\OFKOR ULGH 39&& 6SHFLILFDWLRQVIRUFRPSRQHQWVDQGWKHV\VWHP0HWULFVHULHV ,62 

(1,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRULQGXVWULDODSSOLFDWLRQV3RO\EXWHQH 3% SRO\HWK\OH QH 3( DQGSRO\SURS\OHQH 33 6SHFLILFDWLRQVIRUFRPSRQHQWVDQGWKHV\VWHP 0HWULFVHULHV ,62

(1,62 

3ODVWLFVSLSLQJV\VWHPVIRULQGXVWULDODSSOLFDWLRQV3RO\ YLQ\OLGHQHIOXRULGH

39') 6SHFLILFDWLRQVIRUFRPSRQHQWVDQGWKHV\VWHP ,62

Â&#x2018;
K 00 ( 0, 1DWLRQDOHRJUHJLRQDOHUHJXODWLYHURJGLUHNWLYHUIRUÂ&#x2018;QHG JUDYHGHUéUV\VWHPHUVNDOÂ&#x2018;RYHUKROGHVYHGNRQVWUXNWLRQ DIHQUéUJUDY5éUJUDYHQVNDOJéUHGHWPXOLJWDWDOOHGH OHDIUéUV\VWHPHWIRUEOLYHULHQIURVWIULG\EGH Â&#x2018;

5éU]RQHQVNDOÂ&#x2018;GHVLJQHVLKHQKROGÂ&#x2018;WLOWHNQLVNKÃ&#x2013;QGERJ RJVWDWLVNHEHUHJQLQJHU2PUÃ&#x2013;GHWPHOOHPEXQGHQDIUéU JUDYHQRJVLGHI\OGNDOHVÂ&#x2018;UéU]RQHQ%XQGHQDIUéUJUD YHQJéUHVNODU1RUPDOWHUPLQLPXPVW\NNHOVHQDIUéU EXQGHQLKHQKROGWLOÂ&#x2018;(1D PPÂ&#x2018;LWLOIÃ&#x2014;OGH DIÂ&#x2018;VWHQLEXQGHQHOOHUPHJHWNRPSDNWÂ&#x2018;XQGHUJUXQGHUÂ&#x2018;Â&#x2018;D PPÂ&#x2018;'HUVWLOOHVRJVÃ&#x2013;NUDYWLOI\OGPDWHULDOHW0DWHULD OHUPHGÂ&#x2018;GHOHVWéUUHHQG

 PPYHG'1ì&#x2039;¨ PPYHG'1!XQWLO'1ì&#x2039;¨ EéULNNHDQYHQGHV 'HWéYHUVWHEXQGODJEILQGHVYHGVWDWLVNH EHUHJQLQJHUÂ&#x2018;'HWHUYLJWLJWDWVLNUHDWGHULNNHHUQRJHQ KXOUXPXQGHUUéUHW5éUEXQGHQRSWDJHUÂ&#x2018;DOOHEHYÃ&#x2014;JHO VHUIUDUéUHWMÃ&#x2014;YQWÂ&#x2018;'HUIRUVNDO3(UéUOLJJHVMÃ&#x2014;YQWLEXQ GHQLKHOHUéUHWVOÃ&#x2014;QJGHÂ&#x2018;'HQéYHUVWHHQGHDIUéU]R QHQHUGHILQHUHWLKHQKROGWLOÂ&#x2018;(1VRPHUPP RYHUUéUHWVWRSSXQNWUHVSHNWLYWPPRYHUUéUIRUELQ GHOVHQ1Ã&#x2013;UUéUJUDYHQI\OGHVRJVWDPSHVPHGI\OGRYHQ SÃ&#x2013;RJRPNULQJÂ&#x2018;UéUHWÂ&#x2018;VNDOPDQSDVVHSÃ&#x2013;LNNHDWEHVNDGL JHUéUHW

Â&#x2018;

*UXQGODJHWIRUUéUJUDYHQHUDWVLNUHUéUHWHQVLNNHUED VH,WLOIÃ&#x2014;OGHDIVWHQLEXQGHQDIUéUJUDYHQVNDOGHQQH XGJUDYHVG\EHUHRJI\OGHVWLOGHQéQVHNGHG\EGHPHG HWPDWHULDOHVRPLNNHVNDGHUUéURYHUIODGHQ Â&#x2018;

Â&#x2018;

'HQDIJéUHQGHIDNWRUIRUDWRSQÃ&#x2013;HQJRGIORZPÃ&#x2014;QJGHL UéURJILWWLQJVLMRUGODJWHV\VWHPHUÂ&#x2018;HUHQNRUUHNWNRQ VWUXNWLRQDIRPUÃ&#x2013;GHWRPNULQJUéUHWÂ&#x2018;5éU]RQHQÂ&#x2018;EHVWÃ&#x2013;UDI UéUEXQGVLGHI\OGRJÂ&#x2018;GÃ&#x2014;NODJRYHQSÃ&#x2013;UéU Â&#x2018;

11

Â&#x2018;00(,4( 5  . 7 6LGH 

06$3OXV Â&#x2018;

Â&#x2018;06$RJ Â&#x2018;

Â&#x2018;*HRWHUPLVNNDEHO Â&#x2018;

Â&#x2018;:,1:(/'VRIWZDUH Â&#x2018;

Â&#x2018;*HQHUHOLQIRUPDWLRQ Â&#x2018;

Â&#x2018;2YHUVLJW(/*()3OXVPXIIHUILWWLQJVRJRYHUJDQJVILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;2YHUVLJWRYHU(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHURJDQERULQJVYHQWLOHU Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVPXIIHUILWWLQJVRJRYHUJDQJVILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVPXIIHGPP Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHURJWRSDQERULQJVYHQWLOHU Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHPHGGUHMHOLJDIJDQJ Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVWRSDQERULQJVYHMWLO Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHPHGERU Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVEOÃ&#x2014;UHEéMOHWLOEOÃ&#x2014;UHLQGIéULQJVYÃ&#x2014;UNWéM Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVUHSDUDWLRQVEéMOHU Â&#x2018;

Â&#x2018;(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHU Â&#x2018;

Â&#x2018;11


6LGH 

(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH 7RS/RDG

Â&#x2018;

Â&#x2018;*HQHUHOLQIRUPDWLRQ Â&#x2018;

Â&#x2018;%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJHU Â&#x2018;Â&#x2018;


00(,4( 5  . 7 5 70 / ,4 ( 6DPOLQJDI3(UéURJYHQWLOHUPHGHOHNWURVYHMVQLQJVLN UHU‘HQVLNNHU‘V\VWHPDWLVNéNRQRPLVNRJHIIHNWLYLQVWDO ODWLRQIRUEÖGHMRUGODJWHRJLNNHMRUGODJWH3(UéUV\VWH PHU (/*() 3OXVHOHNWURVYHMVHILWWLQJVOHYHUHVPHGHWVYHMVH NRUWVRPLQGHKROGHUDOUHOHYDQWSURGXNWLQIRUPDWLRQRP VSRUEDUKHGRJVYHMVHLQIRUPDWLRQVRPHUNU×YHWIRUDW XGIéUHHQVDPOLQJ Ÿ

‘

‘

7)0' (/*() 3OXVVRUWLPHQWHWNDQDQYHQGHVWLOVDPOLQJDIDO OH‘W\SHU3(3(RJ3(‘PHGHWVPHOWHLQGH[ 0)5 VRPHUPHOOHPWLOJPLQRJVRPHU Q×YQWKHUXQGHU Ÿ

‘

) ( /

 =

60 0.)

60 0

7-^

K>

‘

‘

‘

6 @%

! "-

‘

‘

‘

|(@ 7}

)

;0 =+7=0

0'3(%

0'3()

‘

0'3(<&)

0'3()

‘

+'3(;6%

+'3()

‘

+'3(;6+

+'3()

‘

+'3(;6RUDQJH<&)

+'3()

‘

+'3(%

+'3()

‘

+'3(;626

+'3()

‘

+'3(;6<6

+'3(/

‘

+'3(7%.

+'3(/

‘

0'3(7%.

+'3(+

R0 

+RVWDOHQ&53%ODFN

+'3(+

‘

+RVWDOHQ&53%OXH

+'3(+

‘

+RVWDOHQ&532UDQJH\HOORZ

+'3(+

‘

+RVWDOHQ*07%ODFN

+'3(+

‘

+RVWDOHQ&532UDQJH\HOORZ

+'3(11

‘
‘

1

R 0 NR

%RUVWDUŸ0(

0'3(1

‘

%RUVWDUŸ0(

0'3(1

‘

%RUVWDUŸ0(

0'3(1

‘

%RUVWDUŸ+(/6

+'3(1

‘

%RUVWDUŸ+(/6

+'3(1

‘

%RUVWDUŸ+(/6

+'3(1

‘

%RUVWDUŸ+(/6

+'3(9

0'=.5

6$%,&9HVWROHQ$5EODFN

+'3(9

7'<

6$%,&9HVWROHQ$5EOXH

+'3(9

‘

6$%,&9HVWROHQ$5EODFN

+'3(9

‘

6$%,&9HVWROHQ$5EODFN

0'3(9

‘

6$%,&9HVWROHQ$5\HOORZ

0'3(%

K .5

(OWH[3&<HOORZ

0'3(%

‘

(OWH[3&5EODFN

0'3(%

‘

5LJLGH[3&5EOXH

0'3(( (

‘

(/7(;78%

+'3((

‘

(/7(;78%1

+'3((

‘

(/7(;78%

+'3((

‘

(/7(;78%1

+'3((

‘

(/7(;78%1

+'3((

‘

(/7(;78%1

+'3((

‘

(/7(;78%1

+'3((

‘

(/7(;78%

0'3((

‘

(/7(;78%

0'3((

‘

(/7(;78%

0'3((

‘

(/7(;78%1

+'3((

‘

(/7(;78%1

+'3(/LVWHQNDQLNNHEHWUDJWHVVRPNRPSOHW.RQWDNWYHQOLJVWUéUSURGXFHQWHQHOOHUUÖYDUHSURGXFHQWHQKYLVGHUéQVNHV \GHUOLJHUHLQIRUPWLRQ ‘

‘

‘

‘

,QIRUPDWLRQRPDQYHQGHOVHDIDQGUH3(UéUPDWHULDOHUNRPSRVLWUéUVÖYHOVRPDQGUHUéUPHG 0)5‘Y×UGL‘XGHQIRURYHQVWÖHQGHOLVWH‘NDQIÖVYHGKHQYHQGHOVHWLO*HRUJ)LVFKHU<GHUPHUHHUNRP SDWLELOLWHWHQDI(/*() 3OXV6\VWHPSURGXNWHUPHGYLVVH3(;DUéUDOOHUHGHGRNXPHQWHUHW.RQWDNW YHQOLJVW*HRUJ)LVFKHUIRUGHWDOMHUHWLQIRUPDWLRQ Ÿ

7HVWKDUYLVWDWYRUHV(/*()3OXVSURGXNWHUHUNRPSDWLEOHPHGRYHQQ×YQWHSRO\HW\OHQUÖYDUHUWLOUéU 3URFHVVHQRJGHIRUVNHOOLJHDGGLWLYHUVRPDQYHQGHVYHGUéUSURGXNWLRQHQNDQKDYHHQQHJDWLYLQGIO\ GHOVHSÖNRPSDWLELOLWHWHQ'DYLNNHKDUQRJHQYLGHQRPGHIRUVNHOOLJHIUHPVWLOOLQJVSURFHVVHURJGH DGGLWLYHUVRPDQYHQGHVWLOUéUSURGXNWLRQHQNDQ*HRUJ)LVFKHULNNHJDUDQWHUHNRPSDWLELOLWHWHQDIYRUH (/*()3OXVSURGXNWHUPHGUéUSURGXFHUHWLKHQKROGWLOHQVSHFLILNSURFHVHOOHULQGHKROGHQGHVSHFLILN NHDGGLWLYHU

‘

<C (05 . 7 ; 0 ) /DVWELOHUWLOWUDQVSRUWDIUéUVNDOY×OJHVVÖOHGHVDWUéUH QHNDQOLJJHVKHOWIODGW‘XGHQDWUéUHQHK×QJHUXGRYHU NDQWHQ‘$OOHUéUVNDOVWéWWHVVÖOHGHVDWGHLNNHEéMHVHO OHUEOLYHU‘GHIRUPHUHW‘$UHDOHWDIODVWELOKYRUUéUHQHO×J JHVEéUY×UHG×NNHWPHGHQWHQEHVN\WWHQGHIROLHHO OHUSDS LQNOXVLYDOOHVLGHVWéWWHU IRUDWIRUKLQGUHHYHQWX HOOHVNDGHUIUDIUHPVSULQJHQGHQLWWHUHOOHUVéPRVY5éU RJILWWLQJVVNDOEHVN\WWHVPRGHYHQWXHOOHVNDGHUXQGHU WUDQVSRUWRJPÖLNNHWU×NNHVXGRYHUNDQWHQDIODVWEL OHQHOOHUSÖWY×UVDIÖEHQWWHUU×QIRUXGIRULQVWDOODWLR QHQ5éURJILWWLQJVVNDODOWLG‘ODVWHVRJDIODVWHVPHGRPK\J JHOLJKHG+YLVUéURJILWWLQJVODVWHVHOOHUDIODVWHVIUDODVW ELOHQPHGNUDQ‘VNDOGHDOWLGEHVN\WWHVPHGEHVN\WWHO VHVUDPPHU‘0DQPÖDOGULJNDVWHUéUQHGIUDODGHWDI ODVWELOHQ‘


Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3OXGVHOLJHFKRFNSÃ&#x2013;YLUNQLQJHUÂ&#x2018;VNDODOWLGXQGJÃ&#x2013;V'HWWHHU VSHFLHOWYLJWLJWYHGRPJLYHOVHVWHPSHUDWXUHUÂ&#x2018;RPNULQJÂ&#x2018;HO OHUXQGHU«&Â&#x2018;KYRUVODJUHVLVWHQVHQSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHQDOOHPD WHULDOHUHUUHGXFHUHWEHWUDJWHOLJW 5éURJILWWLQJVVNDOÂ&#x2018;WUDQVSRUWHUHVRJRSEHYDUHVVÃ&#x2013;OHGHV DWGHLNNHEOLYHUVQDYVHWPHGMRUGPXGGHUVDQGVWHQ YDQGROLHNHPLVNHRSOéVQLQJVPLGOHUDQGUHYÃ&#x2014;VNHUG\ UHHIWHUODGHQVNDEHUVDPWYHMUSÃ&#x2013;YLUNQLQJHWFÂ&#x2018;9LDQEHID OHUVWÃ&#x2014;UNWDWDOOHUéUHQGHUEHVN\WWHVPHGEHVN\WWHOVHV KÃ&#x2014;WWHUIRUDWIRUKLQGUHÂ&#x2018;LQGWUÃ&#x2014;QJQLQJHQDIIUHPPHGH VWRIIHURJPDWHULDOHLQGHQLUéUHW 5éUSÃ&#x2013;UXOOHUVNDOIDVWJéUHVVÃ&#x2013;OHGHVDWGHLNNHOLJJHUOé VHRJEHVNDGLJHVXQGHUWUDQVSRUWWUDQVSRUW

'HQSODFHULQJKYRUUéURJILWWLQJVODJUHVVNDOJLYHVÃ&#x2013; PHJHWEHVN\WWHOVHVRPPXOLJW5éUEéULNNHKDYHORYWLO DWNRPPHLNRQWDNWPHGEUÃ&#x2014;QGVWRIIHURSOéVQLQJVPLGOHU ROLHIHGWPDOLQJ VLOLNRQH HOOHUYDUPHNLOGHUXQGHURS EHYDULQJ 7UÃ&#x2014;NQLQJDIUéUHOOHUUéUUXOOHUKHQRYHUJXOYHWHOOHUMRU GHQVNDODOWLGXQGJÃ&#x2013;V $4 -)C, /( ,QGIO\GHOVHQDIYHMUHWSÃ&#x2013;DOOHODJUHGHUéUGHOHVNDOKRO GHVSÃ&#x2013;HWDEVROXWPLQLPXPGYVVÃ&#x2013;GDQQHJHQVWDQGH KROGHVLHWRYHUGÃ&#x2014;NNHWODJHU+YLVUéUHQHJHPPHVLGHW Ã&#x2013;EQH IRUHNVHPSHOSÃ&#x2013;E\JJHSODGVHU VNDOGHYÃ&#x2014;UH GÃ&#x2014;NNHWPHGSDVVHQGHIDUYHWHOOHUHQVIDUYHWVRUWIROLHIRU DWEHVN\WWHGHPPRGSÃ&#x2013;YLUNQLQJHUQHIUDYHMUHW I[89 VWUÃ&#x2013;OLQJ 'HVXGHQNDQHQHQVLGLJXGVÃ&#x2014;WWHOVHIRUGLUHN WHVROO\VLVLGVWHHQGHIéUHWLOHQGHIRUPDWLRQDIUéUHW Â&#x2018;

/HYHUDQFHUDIUéUHQWHQHQNHOYLVHOOHUIOHUHDGJDQJH VNDOSODFHUHVIODGWVÃ&#x2013;OHGHVDWGHKYLOHULKHOHOÃ&#x2014;QJGHQ VÃ&#x2013;KXUWLJWVRPPXOLJWÂ&#x2018;RJGHUQÃ&#x2014;VWVLNUHWVÃ&#x2013;GHLNNHNDQ UXOOHPRGKLQDQGHQ$OOHRSEHYDULQJVSODGVHUVNDOVLN UHVVÃ&#x2013;OHGHVDWGHHUIULIRUVNDUSHNDQWHUÂ&#x2018;2SEHYDULQJDI UéUSÃ&#x2013;GHUHVSDOOHUYLOVLNUHHQJRGEHVN\WWHOVHPRGVND GHU >)',0 ( $ORSEHYDULQJVSODGVEéUYÃ&#x2014;UHIODGVDPWYÃ&#x2014;UHIULIRUVWHQ RJDQGUHVNDUSHJHQVWDQGH 5éUVNDORSEHYDUHVVÃ&#x2013;OHGHVÂ&#x2018;IRUDWIRUKLQGUHLQGYHQGLJH VNDGHUÂ&#x2018;%HVN\WWHOVHVKÃ&#x2014;WWHUÂ&#x2018;VNDOIéUVWIMHUQHVOLJHIéUUé UHWDQYHQGHV 2SEHYDULQJV]RQHURJVWDEHOKéMGHUVNDOYÃ&#x2014;OJHVVÃ&#x2013;OHGHV DWPDQXQGJÃ&#x2013;UHYHQWXHOOHVNDGHUHOOHUSHUPDQHQWGHIRU PDWLRQ5éUPHGVWRUGLDPHWHURJODYJRGVW\NNHOVHVNDO YÃ&#x2014;UHIRUV\QHWPHGDIVWLYQLQJVULQJH5éUPÃ&#x2013;LNNHRSEH YDUHVSÃ&#x2013;HQNHOWSXQNWHUHOOHULOÃ&#x2014;QJGHUHWQLQJHQ5éU VRPLNNHRSEHYDUHVSÃ&#x2013;SDOOHUEéUSODFHUHVLKéMGHUGHU LNNHRYHUVWLJHUPHWHU'HWWHJÃ&#x2014;OGHULNNHIRUUéUGHU VWDEOHVSÃ&#x2013;SDOOHURJGHUHVIXOGHYÃ&#x2014;JWHUVWéWWHWDISDOOH UDPPHQ5XOOHUéUVNDOLSULQFLSSHWOLJJHVIODGWHOOHUDQ EULQJHVLHJQHGHEHVN\WWHQGHUDPPHUWLORSEHYDULQJ )DVWJéULQJVEÃ&#x2013;QGEéULNNHIMHUQHVLQGWLONRUWIéULQVWDOOD WLRQ+YLVUéUHQHHUNRUUHNWVWDEOHWSÃ&#x2013;SDOOHURJVLNUHW PRGWYÃ&#x2014;UJÃ&#x2013;HQGHEHYÃ&#x2014;JHOVHNDQVWDEHOKéMGHQIRUKé MHVPHG

Â&#x2018;

)RUDQVWDOWQLQJHUGHUVNDOXGIéUHVIRUDWRSQÃ&#x2013;HQWHQHQ HUNOÃ&#x2014;ULQJRPHJQHWKHGIUDSURGXFHQWHQHOOHUHQVÃ&#x2014;UOLJ HJQHWKHGVHUNOÃ&#x2014;ULQJ QDWLRQDOHUHJXODWLYHUVNDOIéOJHV LQGHQGXIRUVéJHUDWEUXJHUéURJILWWLQJVVRPHUEOHYHW RSEHYDUHWLGHWÃ&#x2013;EQHLPHUHHQGHWÃ&#x2013;U $OOHUéUNRPSRQHQWHUEéUDQYHQGHVLIRUKROGWLO GHUHVÂ&#x2018;SURGXNWLRQVGDWRHOOHUOHYHULQJIRUDWVLNUHHQÂ&#x2018;V\ VWHPDWLVHUHWODJHUURWDWLRQ 5éURJUéUNRPSRQHQWHUEéUNRQWUROOHUHVIéUEUXJIRUDW VLNUHGHUHVSHUIHNWHVWDQGRJIXOGRYHUHQVVWHPPHOVH PHGQDWLRQDOHPÃ&#x2014;UNQLQJVUHJOHU'\EGHQDIHQKYHUULOOH ULGVHHOOHUIODGVOHEQHRYHUIODGHHUWLOODGWRSWLOHQVDPOHW G\EGHSÃ&#x2013;KéMVWDIGHUHVSHNWLYHJRGVW\NNHOVHU5éU HOOHUILWWLQJVPHGVNDGHGHURYHUVWLJHUGHQQHYÃ&#x2014;UGLPÃ&#x2013; LNNHDQYHQGHV (

)LWWLQJVRJYHQWLOHUOHYHUHWDI*)3LSLQJ6\VWHPVHULQGL YLGXHOWSDNNHWL3(SRVHURJGHUXGRYHULNDUWRQIRUDW EHVN\WWHGHPPRG89VWUÃ&#x2013;OLQJVDPWJHQHUHOIRUXUHQLQJ (WSURGXNWPÃ&#x2013;LNNHIMHUQHVIUDHPEDOODJHQLQGWLOXPLG GHOEDUWIéUEUXJIRUDWIRUKLQGUHHQHYHQWXHOWLOVPXGV 

11


QLQJDIVYHMVH]RQHU+YLVILWWLQJVHUEHVN\WWHWPRGGL UHNWHVROO\VRJHUKROGWLGHUHVRSULQGHOLJH HPEDOODJH NDQGHRSEHYDUHVLRSWLOÃ&#x2013;UKYLVRSEHYD ULQJVWHPSHUDWXUHQOLJJHUXQGHU«&2SEHYDULQJVSHUL RGHQVYDULJKHGEHJ\QGHUSÃ&#x2013;GDWRHQIRUSURGXNWLRQHQ

Â&#x2018;

'ULIWVWU\NIRUYDQGYHG«& VLNNHUKHGVNRHIILFLHQW&PLQ 

GYVLOXNNHW3(SRVHRJOXNNHWSDSNDVVH

 //,0 5/ +éMHNRQFHQWUDWLRQHUDINORUHUHGHGHVLQIHNWLRQVPLGOHU NORUGLR[LGNORU HOOHUXKHQVLJWVPÃ&#x2014;VVLJGHVLQIHN WLRQVSURFHGXUHNDQVNDGHNRPSRQHQWHUHOOHUUHGXFHUH OHYHWLGHQDI3(UéUV\VWHPHU'HUKHQYLVHVWLOGHQDWLR QDOHUHJOHU GYV'9*::9DQGIRUV\QLQJ+\JLHMQH RJWHNQLVNYHMOHGQLQJ1RWDWDI:DWHU8. IRUVWDWHRIWKH DUWGHVLQIHNWLRQWLOGULNNHYDQGVUéUOHGQLQJHUIRUDWVLNUH GHIRUYHQWHGHÃ&#x2013;UOHYHWLGDIGLQ3(UéUV\VWHPRJIRUDW XQGJÃ&#x2013;RJVÃ&#x2013;HQQHJDWLYHIIHNWSÃ&#x2013;GULNNHYDQGVNYDOLWHWHQ

 /0 5 ./

 5 ./

Â&#x2018;&

Â&#x2018;

|'0 }

|'0 }

6'5 ,626

6'5 ,626

6'5 ,626

6'5 ,626

Â&#x2018; Â&#x2018;

'ULIWVWU\NIRUJDVYHG«& VLNNHUKHGVNRHIILFLHQW&PLQ 

 '  .YDOLWHWHQDIVYHMVQLQJHQDIKÃ&#x2014;QJHUXGHOXNNHQGHDIRP GHIRUEHUHGHQGHDUEHMGHUHUXGIéUWRPK\JJHOLJW(OHN WURVYHMVQLQJÂ&#x2018;PÃ&#x2013;NXQXGIéUHVDIXGGDQQHWSHUVRQDOH Â&#x2018;

 /0 5 ./

 5 ./

Â&#x2018;&

Â&#x2018;

|'0 }

|'0 }

6'5 ,626

6'5 ,626

Â&#x2018;

'HWDOMHUHWLQIRUPDWLRQRPIRUKROGHWPHOOHPGULIWVWU\NRJ GULIWVWHPSHUDWXUNDQRSO\VHVSÃ&#x2013;DQPRGQLQJWLO*)3L SLQJ6\VWHPV

 /( ,4 00

Â&#x2018;

6éUJIRUDWVYHMVH]RQHQHUEHVN\WWHWPRGXJXQVWLJHYHM UIRUKROGVRPUHJQVQHHOOHUYLQGÂ&#x2018;'HWWLOODGHOLJHWHPSH UDWXURPUÃ&#x2013;GHIRURPJLYHOVHVWHPSHUDWXUYHGHOHNWURVYHMV QLQJHUÂ&#x2018;IUD«&WLO«&$OOHQDWLRQDOHUHWQLQJVOLQL HUVNDORYHUKROGHV'HUNDQRSQÃ&#x2013;VHQMÃ&#x2014;YQWHPSHUDWXU SÃ&#x2013;KHOHUéUHWVRPNUHGVYHGDWEHVN\WWHVYHMVH]RQHQRP GLUHNWHVROO\VHOOHUEDUVNYHMU

(/*()3OXVHOHNWURVYHMVHILWWLQJVOHYHUHVPHGHWVYHMVH NRUWVRPLQGHKROGHUDOOHUHOHYDQWHSURGXNWGDWDVSRUEDU KHGRJVYHMVHGDWDLIRUPDIHQVWUHJNRGHWDEHOPHG VYHMVHGDWDRJPDJQHWVWULEH , ,4 / 

 6YHMVHGDWDNDQLQGOÃ&#x2014;VHVSÃ&#x2013;Â&#x2018;WUHIRUVNHOOLJHPÃ&#x2013;GHUHQ

WHQPDQXHOWIUDHQVWUHJNRGHHOOHUYLDPDQJHWVWULEHQ

 6YHMVHGDWDVWUHJNRGHRJVSRUEDUKHGVVWUHJNRGHSÃ&#x2013;

VDPPHVYHMVHNRUW,QIRUPDWLRQRPNRPSDWLELOLWHWPHG UéULIRUVNHOOLJJRGVW\NNHOVHIHNV6'5WLO6'5

'HWVNDOVLNUHVDWHOHNWURVYHMVHPDVNLQHQRJÂ&#x2018;DOOHILWWLQJV VRPVNDOVYHMVHVHUEOHYHWRSEHYDUHWRJVYHMVHVYHG LGHQWLVNHYHMUEHWLQJHOVHU WHPSHUDWXU 

 (QNHOKÃ&#x2013;QGWHULQJRJLQGOÃ&#x2014;VQLQJRJVWUHJNRGHXGHQDW

R /. 05 ,4 7 C

 (/*()3OXVILWWLQJVNDQVYHMVHVDIDOOHHOHNWURVYHMVH

2YHUIODGHQSÃ&#x2013;UéURJILWWLQJVRPVNDOVYHMVHVVNDOEH VN\WWHVPRGVWéYROLHIHGWRJDQGUHVPéUHPLGOHU'HU PÃ&#x2013;NXQDQYHGHVUHQJéULQJVPLGGHOVRPHUJRGNHQGWWLO 3( \GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQRPSDVVHQGHUHQJéULQJVPLG OHUNDQILQGHVLGHUHVSHNWLYH0RQWDJHRJEHWMHQLQJVYHM OHGQLQJLDIVQLWWHW5HQJéULQJ Â&#x2018;

Â&#x2018;

6YHMVH]RQHQVNDOKROGHVIULIUDDOOHIHGWHUVÃ&#x2013; VRPKÃ&#x2013;QGFUHPHVLOLFRQHURJROLHKROGLJH VNUDEHUHHWF

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 5 ./( 5 7) 0 3(ILWWLQJVRJDQERULQJVEéMOHUHUGLPHQVLRQHUHWVÃ&#x2013;OHGHV DWGHOHYHURSWLOODQJWLGVHJHQVNDEHUQHIRUGHUHVSHNWL YHÂ&#x2018;,62UéUVHULHUGHWHUQéGYHQGLJPHGNUXPVSULQJLUéUJUDYHQ

PDVNLQHU 9 VRPOHYHURSWLOGHDNWXHOOHÂ&#x2018;LQWHUQDWLR QDOHVWDQGDUGHU


Â&#x2018;

 05 ,4 /0 1Ã&#x2013;UVYHMVHSURFHVVHQHUIÃ&#x2014;UGLJVNDOGHUXGIéUHHQNRQ WUROIRUDWVLNUHDWVYHMVHLQGLNDWRUHQKDUIXQJHUHW'HW OHGVDJHQGHELOOHGHYLVHUDWLQGLNDWRUHQNODUWVWLNNHUIUHP HIWHUHQDIVOXWWHWVYHMVHSURFHV'HWWHIUHPVSULQJW\GHU SÃ&#x2013;DWVYHMVHWU\NNHWKDUXGYLNOHWVLJPHQGHWJLYHULNNH QéGYHQGLJYLVHQJDUDQWLIRUHQÂ&#x2018;NRUUHNWVDPOLQJ+éMGHQ DIVYHMVHLQGLNDWRUHQHUDIKÃ&#x2014;QJLJDIGHQDQYHQGWHILW WLQJNRPSRQHQWWROHUDQFHUVDPWUéUPDWHULDOH Â&#x2018;

Â&#x2018;

,4 5 '  5éUHQHVNDOÂ&#x2018;DIWéUHVVÃ&#x2013;GHULNNHHUQRJHQRYHUIODGHIRUX UHQLQJIXOGVWÃ&#x2014;QGLJVNUDEQLQJVRPVLNUHUHQVDUWHWVSÃ&#x2013;Q RJWLOVOXWDIIHGWQLQJPHG7DQJLW3(UHQVHPLGGHO'HWHU NXQÂ&#x2018;GHVNUDEHGHVYHMVHIODGHUVRPVNDOUHQJéUHV'HU VNDODQYHQGHVURWDWLRQVVNUDEHUIRUDWVLNUHÂ&#x2018;HQMÃ&#x2014;YQ RYHUIODGHSÃ&#x2013;VYHMVH]RQHQ0RQWDJHYHMOHGQLQJVNDOXEH WLQJHWRYHUKROGHV Â&#x2018;

)éOJHQGHVSÃ&#x2013;QG\EGHÂ&#x2018;DQEHIDOHV )

67 7( .// - /

67 7 ,( 07 5 )C0(([

|77}

|77}

|77}

GQRP

GQRP

GQRP

!GQRP

%HPÃ&#x2014;UN0DNVLPXPUéURYDOLWHW LKWÂ&#x2018;'96 ಥ

Â&#x2018;

'LVVHYÃ&#x2014;UGLHUUHIHUHUHUWLOGHQQRPLQHOOHXGYHQGLJHGL DPHWHUDIUéUHWGYVKYLVPLGGHOYÃ&#x2014;UGLHQXGHQGLDPHWH UHQDIUéUHWHUSÃ&#x2013;GHQéYUHWROHUDQFHJUÃ&#x2014;QVHNDQGHQ QHGLDPHWHUUHGXFHUHVYHGVNUDEQLQJWLOGHQPLQGVWHWLO ODGWHXGYHQGLJHGLDPHWHUSÃ&#x2013;UéUHW<GHUOLJHUHRSO\VQLQ JHUNDQIÃ&#x2013;VIUD0RQWDJHRJEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJಯ

Â&#x2018;

N, 05/ ,4 5( 5 /( /0

 [H ,4 /7)0'J 9HGVLGHQDI*)VSHFLILNDWLRQHUIRUVYHMVHNRPSDWLELOLWHW VNDOÂ&#x2018;GHQDWLRQDOHUHJOHUÂ&#x2018;WDJHVLEHWUDJWQLQJ'HQVYDJH VWHNRPSRQHQWGHILQHUHUPD[WLOODGHOLJHGULIWVWU\NÂ&#x2018; $OOHUéUVNDOYÃ&#x2014;UHLKWLQWHUQDWLRQDOORYJLYQLQJ6PHOWH IORZLQGH[ 0)5 VNDOÂ&#x2018;YÃ&#x2014;UHPHOOHPRJJ PLQ1DWLRQDOORYQLQJRJUHJXOHULQJHUVNDORYHUKROGHV $OOHGHDQJLYQHGDWDÂ&#x2018;UHODWHUHUWLO3(UéU / ,4 7 55 0XIIHU PHGLQWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMÂ&#x2018;IUDGಥPP

VNDODQYHQGHVLVDPPHQKÃ&#x2014;QJPHG3(UéURJ3(VSLG VHQGHILWWLQJV%HJJHPXIIHVLGHUVYHMVHVVDPWLGLJ PR QRILODU SÃ&#x2013;PXIIHUì&#x2039;¨GPP+YHUPXIIHVYHMVHVVH SDUDW ELILODU JÃ&#x2014;OGHUPXIIHUSÃ&#x2013;GPPRJVWéUUH

Â&#x2018;

11 Â&#x2018;
Â&#x2018;

Â&#x2018;

(/*()3OXVHOHNWURVYHMVHPXIIHU6'5 5éU 6'5 GLDPH ,626 WHUG >PP@

6'5 6'5  ,626 ,62 6

(/*()3OXVHOHNWURVYHMVHPXIIH6'5

6'5 ,62 6

6'5 ,62 6

5éUGLD PHWHUG >PP@

6'5 ,626

6'5 ,626

6'5 ,62 6

6'5 ,626Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;HJQHW

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 EHWLQJHWHJQHWDIKÃ&#x2014;QJLJDIÂ&#x2018;WHPSHUDWXUWU\NÂ&#x2018;RJ PHGLXP.RQWDNWYHQOLJVW*)3LSLQJ6\VWHPV Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

(/*()3OXVHOHNWURVYHMVHILWWLQJV6'5

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

5éUGLD PHWHUG >PP@

Â&#x2018;Â&#x2018;HJQHW Â&#x2018;EHWLQJHWHJQHWDIKÃ&#x2014;QJLJDIWHPSHUDWXUWU\NRJ PHGLHÂ&#x2018;PHQNXQWLOYDQGLQVWDOODWLRQHUÂ&#x2018;.RQWDNWYHQ OLJVWÂ&#x2018;*)3LSLQJ6\VWHPV Â&#x2018;EHWLQJHWHJQHWDIKÃ&#x2014;QJLJDIWHPSHUDWXUWU\NÂ&#x2018;RJ PHGLH.RQWDNWYHQOLJVW*)3LSLQJ6\VWHPV Â&#x2018;

6'5 ,626

6'5 ,626

6'5 ,62 6

6'5 ,626

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

HJQHW EHWLQJHWHJQHWDIKÃ&#x2014;QJLJDIWHPSHUDWXUWU\N RJÂ&#x2018;PHGLH.RQWDNWYHQOLJVW*)3LSLQJ6\VWHPV Â&#x2018;
Â&#x2018;

Â&#x2018;

(/*()3OXV7LOVOXWQLQJVEéMOHU6'5 5éUGLD PHWHUG >PP@

(/*()3OXV$QERULQJVEéMOHU6'5

6'5 ,626

6'5 ,626

6'5 ,626Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

5éUGL DPH WHUG >PP@

Â&#x2018;

 / ,4 0' ( '4 $QERULQJVEéMOHUQHDQYHQGHVWLOVHUYLFHRJDIJUHQLQJVWLO VOXWQLQJHUIUD3(KRYHGIRUV\QLQJVOHGQLQJHULYDQGRJ JDVGLVWULEXWLRQVV\VWHPHUVDPWLLQGXVWULHQÂ&#x2018;'HUXGRYHU NDQDQERULQJVEéMOHUQHDQYHQGHVQÃ&#x2013;UGHUVNDOODYHVE\ SDVVV\VWHPHUWLOLQVWDOODWLRQDIEOÃ&#x2014;UHEéMOHULHQJDVOHG QLQJÂ&#x2018;WLOWLOVOXWQLQJDINRQWUROYHQWLOHURJWLOÂ&#x2018;UHSDUDWLRQDI PLQGUHUéUVNDGHU

%HJUÃ&#x2014;QVQLQJHUIRUDQERULQJVYHQWLOHU%HJUÃ&#x2014;QVQLQJHUIRUDQERULQJVYHQWLOHURJDQERULQJVEéM OHU 

6'5 Â&#x2018; ,62 6

6'5 ,62 6

6'5 ,62 6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

IRU(/*()3OXV0RGXOV\VWHPG

 EHWLQJHWHJQHWDIKÃ&#x2014;QJLJDIWHPSHUDWXUWU\NRJ PHGLH.RQWDNWYHQOLJVW*)3LSLQJ6\VWHPV

%HPÃ&#x2014;UNEHJUÃ&#x2014;QVQLQJHULNRPSDWLELOLWHWHQIRUDQERULQJV EéMOHURJDQERULQJVYHQWLOHUSÃ&#x2013;JUXQGDIDQERULQJ W\NNHO VHQDIUéUYÃ&#x2014;JJHQ 

6'5 ,62 6

WLO(/*()3OXV0RQREORNG

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;HJQHW

(QVSHFLHOIRUGHOYHGÂ&#x2018;DQERULQJVEéMOHURJDQERULQJVYHQ WLOHUIUD*)3LSLQJ6\VWHPVHUDWDIJUHQLQJHQNDQURWH UHV«%éMOHUQHNDQRJVÃ&#x2013;LQVWDOOHUHVSÃ&#x2013;UéUVRPVWÃ&#x2013;U XQGHUWU\NÂ&#x2018;'HQLQWHJUHUHGHIUÃ&#x2014;VHU VNÃ&#x2014;UHERUWU\NERU

JéUGHWPXOLJWDWDQERUHEÃ&#x2013;GHSÃ&#x2013;UéUVRPLNNHVWÃ&#x2013;UXQ GHUWU\NVDPWUéUGHUVWÃ&#x2013;UXQGHUWU\N'HQGHODIUéUHW VRPVNÃ&#x2014;UHXGIRUEOLYHUÂ&#x2018;SHUPDQHQWLIUÃ&#x2014;VHUHQ

6'5 ,62 6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

HJQHW EHWLQJHWHJQHWDIKÃ&#x2014;QJLJDIWHPSHUDWXUWU\NRJ PHGLHÂ&#x2018;.RQWDNWYHQOLJVW*)3LSLQJ6\VWHPV Â&#x2018;

Â&#x2018;

'HWDOMHUHWÂ&#x2018;SURGXNWLQIRUPDWLRQILQGHVLSUR GXNWNDWDORJHW

Â&#x2018;

 5 ./(7) 0 3(ILWWLQJVRJDQERULQJVEéMOHUHUGLPHQVLRQHUHWVÃ&#x2013;OHGHV DWGHOHYHURSWLOODQJWLGVNUDYHQHÂ&#x2018;IRUGHPRGVYDUHQGH ,62UéUVHULHU GYV,626,626RJ,626LKW ,62 ,KHQKROGWLOÂ&#x2018;QDWLRQDOHRJ,62VWDQGDUGHUIRUJDVRJ YDQGGLVWULEXWLRQVV\VWHPHUVYDUHUGHWWHWLOYÃ&#x2014;UGLHUQHDQ JLYHWLQHGHQVWÃ&#x2013;HQGHWDEHO 'HWDOMHUHWÂ&#x2018;LQIRUPDWLRQRPIRUKROGHWPHOOHPÂ&#x2018;GULIWVWU\NRJ GULIWVWHPSHUDWXUNDQRSO\VHVYHGKHQYHQGHOVHWLO*)3L SLQJ6\VWHPV

11
Â&#x2018;

 -/0 5 ./

|'0 }

Â&#x2018;

$0 FPLQ 

0

FPLQ 

$0 FPLQ 

0

FPLQ 

Â&#x2018;

6'5,6266'5,6266'5,626 

 5 ./&

|'0 }

Â&#x2018;

$0/ 7-0, RSWLOPEDUXQGHUÂ&#x2018;DWPRVIÃ&#x2014;ULVNWU\NPHGÂ&#x2018;HQPLQL PXPUéUJRGVW\NNHOVHSÃ&#x2013;6'5;7) 0 |8Y}


/ ,4 70 / 6N

>, ( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6N

!%

6N

6N

%

6N7HPSHUDWXUXDIKÃ&#x2014;QJLJÂ&#x2018;HQHUJLNRQWURO

1HWVSÃ&#x2014;QGLQJ 9

.DQDQYHQGHVPHGJHQHUDWRU

$XWRPDWLVNUHJLVWUHULQJDIVYHMVHGD WDYLDVWUHJNRGHSHQVFDQQHU

$QYHQGHOLJWLONRQWLQXHUOLJVYHMVQLQJ

%HVN\WWHWPRGVWéYRJYDQGVSUéMW ,3 ,3

0DNVLPDOEHVN\WWHOVHPRGHOHNWUL VNHVNDGHUEHVN\WWHOVHVNODVVH

/HWUREXVWÂ&#x2018;DOXPLQLXPVKXV

.UDIWLJWUDQVSRUWERNV

$NWLYWNéOHV\VWHP

0DQXHOLQGWDVWQLQJDIVYHMVHWLG

9LVQLQJDIVYHMVHWLGRJVYHMVHHQHUJL

0HQXJXLGHLPHUHHQGÂ&#x2018;VSURJ

Â&#x2018;3URJUDPPHEDUWYHGOLJHKROGHOVHVLQ WHUYDO

Â&#x2018;(QNHOEUXJHUVW\UHWEHWMHQLQJ

Â&#x2018;,QGLYLGXHONRQILJXUDWLRQ

Â&#x2018;6RIWZDUHWLOVYHMVHGDWD06$:,1 :(/'

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,QWHUQODJHUDIVYHMVHGDWD

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6YHMVHGDWDUHJLVWUHULQJ

Â&#x2018;

Â&#x2018;

+XNRPPHOVHVNRUWIRUÂ&#x2018;VYHMVQLQ JHU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;.RPSOHWVSRUEDUKHGDILQGLYLGXHOOH NRPSRQHQWHULUéUV\VWHPHWÂ&#x2018; LKW ,62

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

11
;/ /00 ย‘

6N !% 6N 

6N % 6N 

1HWVSร—QGLQJVRPUร–GH

$&

1HWIUHNYHQV

+]

6WUรฉPIRUEUXJ

$

(IIHNWIRUEUXJ

:

6YHMVHVSร—QGLQJ

9 9

8GJDQJVVSร—QGLQJ

$

$XWRPDWLVNVLNNHUKHGVVLNULQJ

$7Uร—J

%HVN\WWHOVHVNODVVH

,3

%HVN\WWHOVHVJUDG+XV

$OXPLQLXP

$NWLYWNรฉOHV\VWHPLKXV

-D

1HWNDEHO

P

6YHMVHNDEHO

P

9ร—JW GULIWVNODULQFONDEHO

NJ

'LPHQVLRQHU %+7$QYHQGHOLJHVWUHJNRGHU

&RGH,ย‘ย‘ย‘ย‘&RGH&

'ULIWVWHPSHUDWXU

ยก&ย‘WLOยก&

$XWRPDWLVNWHPSHUDWXUNRPSHQVHULQJ

-D

2YHUYร–JQLQJDIVYHMVHVSร—QGLQJ

-D

.RUWVOXWQLQJVNRQWURO

-D

'LVSOD\

/('6HJ[ 1

/&'JUDILVN

'RNXPHQWDWLRQย‘DIVYHMVHGDWD

'RNXPHQWDWLRQย‘DIVSRUEDUKHGVGDWD

,QWHUQGDWDODJHU

(NVWHUQGDWDODJHUKXNRPPHOVHVNRUW

-D 

-D -D-D

86%VWLNW\SH$-D

86%VWLN%-D

6YHMVHVRIWZDUH06$:,1:(/'

'DWDWUDQVPLVVLRQVNDEHO

+XNRPPHOVHVNRUW

6YHMVHSDV ,'

.RQILJXUรšUEDUย‘VRPWYXQJHQLQGOร—VQLQJ

0DQXHOLQGWDVWQLQJDIVYHMVHGDWD 6SURJYHUVLRQHU 9LQNHOVWLNPP 6WUHJNRGHVFDQQHU 7UDQVSRUWERNV DOXPLQLXPWUร—

$QEHIDOHWJHQHUDWRU\GHOVH 1RUPHU&((1(1 (1(1(1 (1'96,62 ย‘-D 2SWLRQ 

-D0% -D

-D 

 -D PPHUWLOEHKรฉU

-D VWUHJNRGHSHQHUWLOEHKรฉU

-D N9$ -D


6N

( 

>, ( ‘

‘

‘ ‘

‘

‘

6N )LWWLQJVGLPHQVLRQVRPUÖGH ˓PP

6N 

)OHUHVYHMVQLQJHULU×NNHIéOJH

 05 ,4 ) = 

‘

‘

$XWRPDWLVNWHPSHUDWXUNRPSHQVHULQJ

)XVLRQFXUUHQWPRQLWRULQJ VKRUWLQWHUUXSW

(OHNWULVN WHUPLVNRJVLNULQJ EHVN\WWHOVH

00-* (

‘

‘

6WUHJNRGHO×VHSHQ‘

6WUHJNRGHVFDQQHU

WLOEHKéU0DQXHOLQGWDVWQLQJDIVYHMVHGDWD

6YHMVHSDV

00 = (

‘

‘

'RNXPHQWDWLRQDIVYHMVQLQJ

6SRUEDUKHGGRNXPHQWDWLRQ ,62

‘*36VXSSRUW

‘ 5 / 

‘

‘

'LVSOD\O\VNDQMXVWHUHV

$NXVWLVNDODUP

)RUVNHOOLJHDGJDQJVQLYHDXHU DGPLQEUXJHU

.RQILJXUÚUEDUWLOIOHUHVSURJ

 ,=0'.

‘

‘

3URJUDPPÚUEDU‘YHGOLJHKROGHOVHVLQWHUYDO

3URJUDPPÚUEDU‘XGOHMQLQJVLQWHUYDO

‘6RIWZDUHLQGO×VQLQJYLD86%‘VWLN

N,(+

‘

‘

.ODUPHGGHWVDPPH

.RQILJXUÚUEDUDUEHMGVIORZ

3UREOHPJHQNHQGHOVH ILWWLQJVJHQHUDWRUH

7\GHOLJHEHVNHGHUWLO‘EUXJHUHQLGLVSOD\HW

%UXJHUYHMOHGQLQJ

,QGLNDWLRQDIHQHUJLVYHMVHRJNéOHWLG

'DWDSURWRNROIRUPDW FVYSGI :LQGRZVŸLQGH SHQGHQW

.DEHORSUXOQLQJ

7UDQVSRUWERNV

11

‘
;/ /00 Â&#x2018;

6N

6N 

Â&#x2018;

;/ /00 $UEHMGVWHPSHUDWXU

PLQ¡& PD[¡& Â&#x2018;

/ /00 1HWVSÃ&#x2014;QGLQJVRPUÃ&#x2013;GH 9DF1HWIUHNYHVRPUÃ&#x2013;GH +]6WUéPIRUEUXJ 0D[$

$

6YHMVHVSÃ&#x2014;QGLQJ8GJDQJVVSÃ&#x2014;QGLQJ PD[$,QGJDQJVHIIHNW .:%HVN\WWHOVHVNODVVH

,3

%HVN\WWHOVHVJUDG00-(5 / / 

Â&#x2018;

'DWDODJHUNDSDFLWHW $QWDOSURWRNROOHU

.RPPXQLNDWLRQVLQWHUIDFH

86%7\SH$

7DVWHU

6WDUW6WRS

'LVSOD\

/&'[V

'LVSOD\IDUYHU *36Â&#x2018;SUÃ&#x2014;FLVLRQ JHQQHPVQLW

EÃ&#x2013;KYLG 

P Â&#x2018;

6/0 /00Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018; 'LPHQVLRQHU PP

[[

9Ã&#x2014;JW NJ0DWHULDOHKXV

$OXPLQLXP

/Ã&#x2014;QJGHVWUéPNDEHO

P

/Ã&#x2014;QJGHVYHMVHNDEHO

P

6WLNWLOVWUéPIRUV\QLQJ

6FKXNR$

7LOVOXWQLQJ

PP

$GDSWRU ¡

PP PP

>)5.# 7 

Â&#x2018;

(0& (1

MD

6LNNHUKHG (1

MD

,62

MD

,62 81, Â&#x2018;Â&#x2018;

MD MD


Â&#x2018;

 7 //0' QN#K#

Â&#x2018;

7KHJHRWKHUPDOFDEOHFDQEHXVHGIRUIDVWHUZHOGLQJ RIJHRWKHUPDOILWWLQJV

Z 5=0'5 (5 

'RQRWXVHWKHFDEOHVZLWKDFFHVVLEOHWHUPL QDOVZKHQYROWDJHLVDSSOLHG $OZD\VXVHSURWHFWLYHFDSZKHQWKHFDEOH LVIORDWLQJ $YRLGWHUPLQDOVWRJHWLQWRXFKZLWKZDWHU DQGRURWKHUNLQGRIOLTXLGLIYROWDJHLVDS SOLHG

Q() = &RQQHFWWKHFDEOHVWRWKH06$HOHFWURIXVLRQXQLW DQGUHPRYHWKHSURWHFWLRQFDSV Â&#x2018;

QK#-Q 5x0 7KH:,1:(/'VRIWZDUHSDFNDJHLVDYDOXDEOHWRROIRU WKHGRFXPHQWDWLRQRIDSLSLQJQHWZRUNRUIRULQGLYLGXDO VHFWLRQVRILW,WRIIHUVDFRPSOHWHGRFXPHQWDWLRQIURP WKHLQGLYLGXDOIXVLRQFRQQHFWLRQVDQGSLSLQJFRPSR QHQWVXVHG ILWWLQJVSLSHVPHFKDQLFDOSDUWV XSWRWKH HQWLUHSLSLQJV\VWHP )XUWKHUPRUHWKH:,1:(/'VRIWZDUHSDFNDJHRIIHUV WKHIROORZLQJDGGLWLRQDOSRVVLELOLWLHV

Â&#x2018;

&RQQHFWWKHFDEOHVWRWKHILWWLQJLQSDUDOOHO6WDUW ZHOGLQJ Â&#x2018;

Â&#x2018;

:KHQWKHIXVLRQSURFHVVLVFRPSOHWHGUHPRYHWKH FDEOHVIURPWKHILWWLQJV

 &UHDWLRQRILQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHIXVLRQUHFRUGV ,QGLYLGXDOFRQILJXUDWLRQRIIXVLRQXQLWV &UHDWLRQRIZHOGHU,'VLQDFFRUGDQFHZLWK,62 

    

)XVLRQGDWDSURFHVVLQJDQGPDQDJHPHQW ,PSRUWLQJIXVLRQGDWDLQ&69IRUPDW ([SRUWLQJGDWDLQ(;&(/RU$&&(66 )RUPDWWLQJPHPRU\FDUGV &UHDWLRQRILQGLYLGXDOEDUFRGHV 5HDGLQJRXWRIIXVLRQGDWD &UHDWLRQRIDSLSLQJV\VWHPPDQXDO 8VHRISLSLQJPDQXDOWRFDOFXODWHWKHFDSDFLW\RIWKH QHWZRUN

 3LSLQJV\VWHPGRFXPHQWDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK ,62

&RQQHFWRQHFDEOHHQGWRWKHRWKHUILWWLQJ3XWWKH FDSVRQWKHIUHHFDEOHHQGV6WDUWZHOGLQJ Â&#x2018;

Â&#x2018;

:KHQWKHIXVLRQSURFHVVLVFRPSOHWHGUHPRYHWKH FDEOHVIURPWKHILWWLQJ

11

Â&#x2018;
Â&#x2018;

Â&#x2018;
) '0 +(/,0

/ ( (/ / Â&#x2018;

!"-( (/ / HK> ! "-J 7DO

%HVNULYHOVH

(NVHPSHO1DYQSÃ&#x2013;SURGXFHQW \GHUOLJHUHÂ&#x2018;LQIRUPDWLRQRPGLP

*) Â&#x2018;*HRUJ)LVFKHUÂ&#x2018;

Â&#x2018;$QYHQGHOVHDIWHVWWHJQ-D1HM

7HVWGLJLWDFWLYH Â&#x2018;

Â&#x2018;.RPSRQHQWIHNV0XIIHDQERULQJVEéMOHYLQNHO«HWF

 0XIIHÂ&#x2018;

Â&#x2018;'LPHQVLRQ

IHNVÂ&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;%DWFKQXPPHUSÃ&#x2013;NRPSRQHQW

 Â&#x2018;¶U6HULHWHJQNDQÂ&#x2018;GHILQHUHVDISURGXFHQWHQ

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;3URGXNWLRQVVWHGVRPVXSSOHPHQWWLOEDWFK

 6FKDIIKDXVHQIDEULNÂ&#x2018;

Â&#x2018;6'5IRUNRPSRQHQWIHNV6'5

 6'5 6'55Ã&#x2013;PDWHULDOHVRPNRPSRQHQWHWHUIUHPVWLOOHWDI

) )LQDWKHQHEÂ&#x2018;

( (OWH[7XEÂ&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;0DWHULDOHVWDWXV Q\WJHQDQYHQGWEODQGHW

 YLUJLQ056IRUPDWHULDOH 3(3(

 3( 3(0)5IRUPDWHULDOH

 0)5ì&#x2039;¨7HVWWHJQ

+YLVFLIIHU MD .RGHLKW75

Â&#x2018;

$OOHIRUXGVÃ&#x2014;WQLQJHUIRUVWDQGDUGHUSÃ&#x2013;UéURJÂ&#x2018;ILWWLQJSUR GXFHQWHUVDPWIRUSURGXFHQWHUDIVYHMVHPDVNLQHUÂ&#x2018;RPHQ XQLYHUVHORJSÃ&#x2013;OLGHOLJVSRUEDUKHGHURSI\OGW 1XHUGHWRSWLOGHHUKYHUYVGULYHQGHRJSHUVRQHUPHG DQVYDUIRUQHWYÃ&#x2014;UNHWDWLQWHJUHUHGHQQHéNRQRPLVNH PHWRGHHIIHNWLYWLGHUHVRUJDQLVDWLRQHUPHGKHQEOLNSÃ&#x2013; DWVLNUHDWNUDYHQHWLODWRSQÃ&#x2013;HQNRPSOHWNYDOLWHWVVLN ULQJHURSI\OGW

 = 0=0'.  =- 0=0'.).+.))( . 7

7RGD\HYHU\RQHZKRLVLQYROYHGZLWKWKHLQVWDOODWLRQRI SLSHOLQHV\VWHPVHVSHFLDOO\IRUJDVDQGZDWHUGLVWULEX WLRQV\VWHPVLVFRQIURQWHGZLWKWKHPRVWYDU\LQJUHTXLUH PHQWV.H\ZRUGVVXFKDVTXDOLW\DVVXUDQFHSURGXFWOLD ELOLW\GXW\RIWKHVHUYLFHSURYLGHUFRVWUHGXFWLRQVSURIL WDELOLW\RISDUWLFLSDWLQJFRPSDQLHVHWFKDYHGLIIHUHQW SHUVSHFWLYHV

W\%DVHGRQWKHQHZWUDFHDELOLW\V\VWHPDOOWKHSUH UHTXLVLWHVIRUDXQLIRUPDQGVDIHV\VWHPZLWKUHVSHFWWR VWDQGDUGVSLSHDQGILWWLQJPDQXIDFWXUHUVDQGPDQXIDF WXUHUVRIIXVLRQXQLWVDUHDYDLODEOHWRGD\1RZWKHVHUYL FHSURYLGHUDQGQHWZRUNDGPLQLVWUDWRUVRQO\QHHGWRFRU UHFWO\LQVWDOOWKLVHFRQRPLFDODQGFOHDUO\VWUXFWXUHG UHVRXUFHLQWKHLUFRPSDQLHVWRIXOILOWKHUHTXLUHPHQWV ZLWKUHJDUGWRDOOHPEUDFLQJTXDOLW\DVVXUDQFH $OWKRXJKGLYHUVHLQWHUHVWVVXFKDVTXDOLW\DVVXUDQFH SURGXFWOLDELOLW\GXW\RIWKHVHUYLFHSURYLGHUFRVWUH GXFWLRQVSURILWDELOLW\RIWKHSDUWLFLSDWLQJFRPSDQLHVHWF DUHLQFRQIOLFWZKLOHFUHDWLQJSLSHOLQHV\VWHPVHVSHFLDOO\ IRUJDVDQGZDWHUGLVWULEXWLRQLWVKRXOGEHFHUWDLQO\SRV VLEOHWRLQWHJUDWHWKHPDVDZKROHLQDTXDOLW\F\FOH

11

,IGLIIHULQJLQWHUHVWVKDYHWRDJUHHZLWKYDU\LQJGH PDQGVWKHQLWLVQHFHVVDU\WRFUHDWHDQHOHFWURQLFGR FXPHQWDWLRQRIDOOUHOHYDQWGDWDIRUUHDVRQVRIWUDFHDELOL 


Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

7KHUHIRUHLWVKRXOGEHIHDVLEOHWRHQWLUHO\FRPSOHWHWKLV TXDOLW\F\FOHKRZHYHUDQGIRUYDULRXVUHDVRQVWKLVKDV EHHQRQO\SDUWLDOO\RUQRWSRVVLEOHDWDOOXQWLOWRGD\ ,QSDUWLFXODUZKHQXVLQJV\VWHPFRPSRQHQWVIURPGLIIH UHQWVXSSOLHUVWKHQHFHVVDU\LQVWUXPHQWVWRLPSOHPHQW WKHTXDOLW\F\FOHZHUHRQO\SDUWO\DYDLODEOHRUVRPHWL PHVHYHQQRWDYDLODEOHZKDWVRHYHU 7KHNH\WRDGDWDUHFRUGLQJV\VWHPLVUHIOHFWHGLQDUHOL DEOHGRFXPHQWDWLRQWKDWFDQQRWEHPDQLSXODWHG,W VKRXOGEHSRVVLEOHWRFUHDWHVXFKDV\VWHPHIILFLHQWO\ DQGZLWKRXWDQ\VLJQLILFDQWDGGLWLRQDOFRVWV&RQVLGH ULQJWKH4$F\FOHWKHIXVLRQXQLWVXEVHTXHQWO\EHFR PHVWKHFHQWUDOGRFXPHQWDWLRQLQVWUXPHQW '96:RUNVKHHW3DUWVWLSXODWHVDWOHDVWRQHPD QXDOO\ZULWWHQIXVLRQUHFRUG,QWKHGUDIWYHUVLRQRI '9*::RUNVKHHW*DPHFKDQLFDOO\ HOHFWURQLF

FUHDWHGIXVLRQUHFRUGKDVEHHQHQYLVDJHGIRURSHUDWLQJ SUHVVXUHVRIEDU ,IDOOWKHYDU\LQJLQWHUHVWVDUHWREHEURXJKWLQWROLQHZLWK WKHPDUNHWUHTXLUHPHQWVDQ\IXWXUHV\VWHPPXVWEHDE OHWRSURYLGHDUHOLDEOHHOHFWURQLFGRFXPHQWDWLRQ 7KLVUHFRUGVKRXOGFRQWDLQWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQ

  

)XVLRQMRLQWLQJGDWD 'HWDLOVRIILWWLQJXVHG 'HWDLOVRISLSHXVHG ,QVWDOODWLRQGDWD

7KHUHVXOWLVDFRPSUHKHQVLYHSLSHORJERRNRUQHWZRUN ORJERRNIRUWKHUHVSHFWLYHSLSLQJV\VWHPRSHUDWRU7KH VHGD\VPDQ\RSHUDWRUVPDLQWDLQSLSHRUQHWZRUNORJ ERRNVWREHDEOHWRORFDWHWKHSRVLWLRQRILQGLYLGXDOFRP SRQHQWVDWDODWHUGDWH7KLVLVPRVWO\GRQHPDQXDOO\ DQGRIFRXUVHUHVXOWVLQDGGLWLRQDOFRVWVDQGHIIRUWVIRU WKHDGPLQLVWUDWLRQ(OHFWURQLFGRFXPHQWDWLRQRIIHUVDQ RSWLPDOHFRQRPLFDOVROXWLRQIRUGDWDPDQDJHPHQW

_ 7

$VSDUWRIWKHTXDOLW\DVVXUDQFHIRUWKHFRPSOHWHV\ VWHPDQGWKHWUDFHDELOLW\RIDOOSURGXFWVIURPUDZPDWHUL DOWRLQVWDOODWLRQLWLVHVVHQWLDOWREHDEOHWRORFDWHHDFK LQGLYLGXDOFRPSRQHQWDFFXUDWHO\DQGDWDQ\WLPH$VD UHVXOWWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHRSHUDWRUH[WHQGEH\RQG MXVWWKHGRFXPHQWDWLRQRIWKHIXVLRQMRLQWLQJSURFHVV2W KHUV\VWHPFRPSRQHQWVVXFKDVSLSHVYDOYHVSODLQILW WLQJVZLWKRXWKHDWLQJFRLOVZDOOLQOHWILWWLQJVHWFVKRXOG DOVREHLQFOXGHG,IWKLVLVSRVVLEOHWKHQDQDXWRPDWHG GRFXPHQWDWLRQV\VWHPEHFRPHVUHDOO\VLJQLILFDQW7KLV PHDQVUHFRUGLQJPHDVXUHPHQWVVXFKDVOHQJWKVDQGGL VWDQFHVRQVLWHGXULQJWKHDFWXDOLQVWDOODWLRQ7KHUHIRUH DQHOHFWURQLFORJERRNZLWKWKHIROORZLQJFRQWHQWLVWKH FRQVHTXHQFH

    

/HQJWKGLVWDQFH 3URGXFWW\SH 3URGXFWPDQXIDFWXUHU 3URGXFWGHWDLOV 0DWHULDO 3URGXFWLRQGDWHVHULHV ,QVWDOODWLRQSDUDPHWHUV 1DPHRILQVWDOOHU ,QVWDOODWLRQFRPSDQ\

7KHSURFHGXUHPHQWLRQHGDERYHQRWRQO\DIIHFWVWKH PDQXIDFWXUHURIWKHV\VWHPFRPSRQHQWVEXWDOVRWKH SHUVRQOD\LQJWKHSLSHVLQWKHWUHQFK,WEHFRPHVLPPH GLDWHO\FOHDUZKHQFRQVLGHULQJWKHUHDOLWLHVWKDWLQVWDO ODWLRQHTXLSPHQWVXFKDVHOHFWURIXVLRQFRQWUROXQLWVDQG EXWWIXVLRQPDFKLQHVDUHWREHXVHGÂ&#x2018; 0DQ\V\VWHPSURYLGHUVDQGLQVWDOOHUVDOUHDG\SRVVHVV VXIILFLHQWSUDFWLFDOH[SHULHQFHLQFRQQHFWLRQZLWKWKHIXOO GRFXPHQWDWLRQRIIXVLRQGHWDLOVVHUYLQJDVDVWDUWLQJ SRLQWIRULQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJRWKHUSURGXFWVRUGDWD VWLOOWREHDGGHG3URGXFWDQGLQVWDOODWLRQGDWDPXVWEH KDUPRQLVHGDVWKHUHTXLUHPHQWVIRUVXFKV\VWHPFRP SRQHQWVFDQVWHPIURPGLIIHUHQWVRXUFHV7KLVLVWKHRQ O\ZD\WKDWPDQXIDFWXUHUGHSHQGDQWFRPSDWLELOLW\FDQ EHHVWDEOLVKHG ;+,x)5+) 0  0 6XFKDV\VWHPRIIHUVGLVWLQFWDGYDQWDJHVIRUWKHRSHUD WRU7KH\FDQHQWHUDGDWDEDVHDWDQ\WLPHWRREWDLQLQ IRUPDWLRQRQSURGXFWVZLWKDVVRFLDWLRQWRDSDUWLFXODULQ VWDOODWLRQTXLFNO\DQGHIILFLHQWO\)RUWKHPWKHGLVWULEX WLRQV\VWHPEHFRPHVPRUHWUDQVSDUHQW)RUH[DPSOHLW
LVSRVVLEOHWRVWXG\DQLQVWDOOHGSURGXFWIURPGLIIHUHQW SRLQWVRIYLHZ

Â&#x2018;

,WPXVWEHSRVVLEOHWRVWRUHLQIRUPDWLRQLQDXQLYHUVDO IRUPDWDQGWRSURFHVVDQGOLQNGDWDZLWKGLIIHUHQWNLQGV RIV\VWHPV$Q\LQGLYLGXDOGDWDIRUPDWWKDWFDQQRWEH OLQNHGWRRWKHUV\VWHPVDSSHDUVWREHLQDGHTXDWH7KH LQVWDOOHUZLOOUHDOLVHXVHFDQEHPDGHRIDWRROLQWKH SLSHWUHQFKWRSURFHVVSURGXFWGDWDDVZHOODVDOOSHUWL QHQWJHRPHWULFGDWD OHQJWKVDQGPHDVXUHPHQWV 1H YHUWKHOHVVWKLVUHTXLUHVLQFUHDVHGHIIRUWDQGPRUHUHOLD ELOLW\IURPWKHLQVWDOOHUZKLOVWZRUNLQJ7KHDGYDQWDJH EHLQJWKDWWKHTXDOLW\EHLQJSURGXFHGE\WKHLQVWDOOHULV EHLQJGRFXPHQWHG6XFKDQDSSOLFDWLRQFRPSULVHVVSH FLDOVLJQLILFDQFHZLWKUHVSHFWWRSURGXFWOLDELOLW\ K 00 00 0 $VWKHUHDUHGLIIHULQJYLHZVDQGVWDQGSRLQWVDWQDWLRQDO DQGLQWHUQDWLRQDOOHYHOVLWEHFRPHVQHFHVVDU\WRDGRSW VXFKDGHYHORSPHQWIRUHFRQRPLFDOUHDVRQVDQGWRILQG DFRPPRQGHQRPLQDWRU2SHUDWRUVLQVWDOOHUVDQGPD QXIDFWXUHUVKDYHLQPXWXDODJUHHPHQWGHILQHGWKHLU FRPPRQLQWHUHVWV7KHQHZWUDFHDELOLW\V\VWHPLV GHVFULEHGLQ,623DUW

Â&#x2018;

K7)70 :LWKUHJDUGWRWKHUHFRUGLQJRSWLRQVWKDWVKRXOGSUHIH UDEO\EHLQWHJUDWHGLQWRH[LVWLQJHOHFWURIXVLRQFRQWURO XQLWVDQGEXWWIXVLRQPDFKLQHVPDQXIDFWXUHUVDUH H[SHFWHGWRHQVXUHFRPSDWLELOLW\RIWKHYDULRXVV\VWHPV RQWKHEDVLVRIWKHDERYHPHQWLRQHGVWDQGDUG6RFDO OHGEDWFKRUVHULDOQXPEHUVDUHXVHGWRHQVXUHWKHWHFK QLFDOWUDFHDELOLW\IURPUDZPDWHULDOWKURXJKWRWKHLQVWDO OHGFRPSRQHQW7KLVHVWDEOLVKHVWKHOLQNEHWZHHQWKH SULQFLSOHDQGGHFLVLYHVWDJHVIRUHDFKSURGXFW Â&#x2018;

Â&#x2018;

; 0=0'.R0 = $OOUHOHYDQWLQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKHWUDFHDELOLW\RIWKH SURGXFWDQGIXVLRQSURFHVVLQDFFRUGDQFHZLWK,62 LVLQFRUSRUDWHGLQWKHWUDFHDELOLW\FRGHRQWKH GDWDFDUULHUFDUGHQFORVHGZLWKWKHSURGXFW

11
60(('4( ,4( 5 70 

3(HUVWÃ&#x2014;UNHUHRJKDUHQKÃ&#x2013;UGHUHRYHUIODGHHQG3( 'HWJéUVLJEODEHPÃ&#x2014;UNHWYHGVOLGWDJHSÃ&#x2013;YÃ&#x2014;UNWéM URWDWLRQVVNUDEHU 'HWHUQéGYHQGLJWPHGUHJHOPÃ&#x2014;VVLJ YHGOLJHKROGHOVHDIYÃ&#x2014;UNWéMHWVVOLGGHOHÂ&#x2018;9LDQEHIDOHUÂ&#x2018;DW YÃ&#x2014;UNWéMHUQHNRQWUROOHUHVPLQJDQJRPÃ&#x2013;UHW Â&#x2018;

 / ,4 -5(

(OHNWURVYHMVQLQJDI3(UéURJILWWLQJVVLNUHUHQVLNNHUHI IHNWLYRJéQNRQRPLVNLQVWDOODWLRQDIUéUV\VWHPWHU7DN NHWYÃ&#x2014;UHGHQKéMHNYDOLWHWSÃ&#x2013;SURGXNWHUQHYÃ&#x2014;UNWéMRJ XGVW\UHUHOHNWURVYHMVQLQJSUDNWLVNRJHQNHOWDWXGIéUH

( )C7C /0, + 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

(QRPK\JJHOLJVYHMVHIRUEHUHGHOVHDIVYHMVH RPUÃ&#x2013;GHWHUHQHVVHQWLHOIRUXGVÃ&#x2014;WQLQJRJPÃ&#x2013; LNNHLJQRUHUHV

Â&#x2018;

 

7 )C.// 

70( 07 5

/ 0'([

|77}

|77}

|77}

GQRP

GQRP

GQRP

!GQRP

Â&#x2018;

 ' 

%HPÃ&#x2014;UNQLQJ0DNVLPDOUéURYDOLWHW LKWÂ&#x2018;'96ಥ

6YHMVH]RQHQVNDOEHVN\WWHVNRPSOHWPRGGÃ&#x2013;UOLJHYHMUIRU KROG IHNVUHJQVQHHWF 

GLVVHYÃ&#x2014;UGLHUUHIHUHUHUWLOGHQQRPLQHOOHXGYHQGLJHGL DPHWHUSÃ&#x2013;UéUHWGYVÂ&#x2018;HUGHQPLGWHUVWHUéUGLDPHWHUL GHQéYUHWROHUDQFHJUÃ&#x2014;QVHNDQUéUUHGXNWLRQHQSJD VSÃ&#x2013;QWDJQLQJNXQIMHUQHVWLOGHQPLQLPXPWLOODGHOLJHXG YHQGLJHUéUGLDPHWHU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

.RQWUROOHUDWVYHMVHPDVNLQHQRJILWWLQJVKDU VDPPHÂ&#x2018;RPJLYHOVHVWHPSHUDWXU

Â&#x2018;

)LWWLQJVIUD*HRUJ)LVFKHUEOLYHUGLUHNWHHIWHUSURGXNWLRQ ODJWLHQ3(SRVHVDPPHQPHGGHWWLOKéUHQGHVYHMVH NRUWKYRUHIWHUSRVHQVYHMVHVWLO)LWWLQJVVRPOHYHUHVWLO PRQWDJHVWHGHWLRULJLQDOHPEDOODJHVNDOKYHUNHQEHDU EHMGHVPHGKHQV\QWLOVNUDEQLQJHOOHUUHQJéUHV%OLYHU GHUDOOLJHYHOWDJHWVSÃ&#x2013;QDISURGXNWHUQH VSLGVHQGHILW WLQJV VÃ&#x2013;EHW\GHUGHWKYLVGHWHUJMRUWIDJOLJWNRUUHNWLQ JHQNYDOLWHWVUHGXNWLRQÂ&#x2018;'HWHUGRJLNNHQéGYHQGLJW

Â&#x2018; Â&#x2018;

67 70( 07 5 / 0'(, ! 8YÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;  N'50 / 0'( H7 )C.// J

)éUVYHMVQLQJNRQWUROOHUHVDWPDJQHWNRUWRJILWWLQJSDVV VHUVDPPHQ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

+YLVVYHMVH]RQHQXQGHUPRQWDJHHUEHUéUW PHGKÃ&#x2013;QGHQHOOHUSÃ&#x2013;DQGHQPÃ&#x2013;GH IRUXUHQHWÂ&#x2018;VNDOILWWLQJHQUHQJéUHVÂ&#x2018;PHG7DQJLW 3(UHQVHPLGGHO

Â&#x2018;

/ 0'( 0DQVNDODQYHQGHURWDWLRQVVNUDEHUIRUDWVSDUHWLGRJ RSQÃ&#x2013;HQHQVDUWHWVYHMVH]RQH5éUHWVNDOUHQJéUHVIRU VQDYVVNUDEHVPHGURWDWLRQVNDEHUVÃ&#x2013;GHUGDQQHV HQÂ&#x2018;NRQWLQXHUOLJVSÃ&#x2013;QRJHQGHOLJUHQJéUHVPHG7DQJLW 3(UHQVHPLGGHO .RQWUROOHUDWGHULNNHHUQRJHQVWHGHUSÃ&#x2013;VYHMVH]RQHQ VRPLNNHHUVNUDEHW VSHFLHOWQÃ&#x2013;UGHWKDQGOHURPUXOOH UéU Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;67 70( 07 5

/ 0'(

|77} |77}

|77}


Â&#x2018;

( ( 7DQJLWUHQVHYÃ&#x2014;VNHHOOHUIÃ&#x2014;UGLJHNOXGHÂ&#x2018;JHQQHPYÃ&#x2014;GHW PHG3(UHQVHYÃ&#x2014;VNHÂ&#x2018;RJSDNNHWLJHQOXNNHOLJHSODVWÃ&#x2014; VNHUVNDOLQGHKROGHHWÂ&#x2018;KXUWLJWIRUGDPSHQGHRS OéVQLQJVPLGGHO0LGOHUWHVWHWLKHQKROGWLO'9*:93 OHYHURSWLOGLVVHNUDY$QYHQGHOVHDIDQGUHNRPPHUFL HOWWLOJÃ&#x2014;QJHOLJHDONRKRORJYDQGEDVHUHGHRSOéVQLQJHU NDQOHGHWLOHQGÃ&#x2013;UOLJHUHNYDOLWHWDIVDPOLQJHQSÃ&#x2013;JUXQG DIYDQGLQGKROGHWRJVNDOLNNHDQYHQGHV3DSLUHWVRP DQYHQGHVWLOUHQJéULQJVNDOYÃ&#x2014;UHUHQWXEUXJWVXJHQGH IQXJIULRJIDUYHOéV5HQVHNOXGHYÃ&#x2014;GHWPHGÂ&#x2018;7DQJLW3( UHQVHYÃ&#x2014;VNHNDQDQYHQGHVÂ&#x2018;6éUJIRUDWGHUKDUIRUHJÃ&#x2013;HW HQIXOGIRUGDPSQLQJ Â&#x2018;

Â&#x2018;

+ROGHYÃ&#x2014;UNWéHMVRPHULQWHJUHWLILWWLQJVVNDODQYHQGHVWLO DWIDVWJéUHUéUHOOHUILWWLQJ$QYHQGPHNDQLVNKROGHYÃ&#x2014;UN WéMPHGWRIDJHOOHUDQGUHKROGHYÃ&#x2014;UNWéMKYLVGHURSVWÃ&#x2013;U HQNUDIWLJVSÃ&#x2014;QGLQJXQGHUPRQWDJHQ6SHFLHOWQÃ&#x2013;UGHU DUEHMGHVPHGUéUSÃ&#x2013;UXOOHVNDOPDQVLNUHDWGHULNNHHU QRJHQVSÃ&#x2014;QGLQJPHOOHPÂ&#x2018;UéURJVYHMVH]RQHLVYHMVHRJ DINéOLQJVIDVHQ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

'HWHUNXQGHVNUDEHGHVYHMVHIODGHUVRPVNDOUHQJéUHV (OOHUVULVLNHUHUPDQDWIRUXUHQHDOOHUHGHUHQJMRUWHVYHM VHIODGHU 9HGDQYHQGHOVHDIPDNHULQJVSHQQHHUGHWYLJWLJWDWVéU JHIRUDWPDQLNNHODYHUPDUNHULQJHULVYHMVH]RQHQ2J VÃ&#x2013;YHGHYWHNVWUDUHQJéULQJVNDOPDQSDVVHSÃ&#x2013;LNNHDW WéUUHIDUYHQLVYHMVH]RQHQ+YLVPDQHUNRPPHWWLODW PDUNHUHLVYHMVH]RQHQQ\WWHUGHWLNNHDWUHQJéUH\GHUOL JHUH0DQHUQéGWLODNUDEHSÃ&#x2013;Q\HOOHUXGVNLIWHUéUGHOHQ

7RKROGHYÃ&#x2014;UNWéMSODFHUHWH[FHQWULVNYLOGDQQHHWILUH GREEHOWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMRJGHUPHGVLNUHDWVYHMVH]RHQIRU EOLYHUVSÃ&#x2014;QGLQJVIUL Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$IYHQWÂ&#x2018;PLQLPXPDINéOLQJVWLGIéUKROGHYÃ&#x2014;UN WéMHWNDQOéVQHVDQERULQJHOOHUWU\NSUéYQLQJ NDQIRUHWDJHV

6 ( Â&#x2018;

.XQÂ&#x2018;PDJQHWNRUWHWHOOHUVWUHJNRGHQVRPHU WU\NWSÃ&#x2013;NRUWHWRJOLJJHULSRVHQVDPPHQPHG ILWWLQJHQPÃ&#x2013;DQYHQGHVWLOÂ&#x2018;DWRYHUIéUHVYHMVH GDWDWLOVYHMVHPDVNLQHQ

Â&#x2018;

04 70(,4( /00, + ~

Â&#x2018;

5éUVRPLNNHHUUXQGHHOOHUVRPHURYDOHVNDOJHQUXQ GHVLVYHMVH]RQHQPHGHWJHQUXQGLQJVYÃ&#x2014;UNWéM

+YLVGHURSVWÃ&#x2013;UÂ&#x2018;HQVWUéPDIEU\GHOVHSÃ&#x2013;JUXQGDIXGH IUDNRPPHQGHÃ&#x2013;UVDJHU IHNVJHQHUDWRUIHMO RJVYHMVH SURFHVVHQGHUPHGDIEU\GHVNDQSURFHVVHQJHQWDJHV VÃ&#x2013;IUHPWVDPOLQJHIÃ&#x2013;UORYWLODWDINéOHWLOGHQRSULQGHOLJH RPJLYHOVHVWHPSHUDWXU'RJVNDOIéOJHQGHSXQNWHURYHU KROGHV

 )HMOÃ&#x2013;UVDJHQVNDOILQGHVRJUHWWHV6YHMVHPDVNLQHQV IHMOPHGGHOHOVHJLYHUEHVNHGRPPXOLJIHMOÃ&#x2013;UVDJ

 +ROGHYÃ&#x2014;UNWéMPÃ&#x2013;LNNHOéVQHVIéUHQGWVYHMVQLQJ )LWWLQJHQÂ&#x2018;VNDONéOHVKHOWQHGLJHQGYVWLORPJLYHOVHV WHPSHUDWXU7LOGHWIRUPÃ&#x2013;OPÃ&#x2013;GHULNNHDQYHQGHVQR JHQIRUPHUIRUKMÃ&#x2014;OSHPLGOHU IHNVNROGWYDQG 

11

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;.RQWUROOHUILWWLQJHQVPRGVWDQGÂ&#x2018;LGLVSOD\HW 'HWWHVNDOWLOEDJHWLOGLQRSULQGOLJYÃ&#x2014;UGL

Â&#x2018;
 ,DINéOLQJVIDVHQVNDOVDPOLQJHQEHVN\WWHVPRGVQDYV RJIXJWLJKHG

 1\VYHMVQLQJIRUHWDJHVLKHQKROGWLOEHWMHQLQJVYHMOHG QLQJRJVYHMVHNRUW

 .RQWURODIVYHMVQLQJ IRUWÃ&#x2014;WKHG IRUHWDJWU\NSUéYQLQJ Â&#x2018;

+YLVVDPOLQJHQLNNHEHVWÃ&#x2013;UWU\NSUéYQLQJHQHU GHWLNNHWLOODGWDWIRUHWDJHHQJHQVYHMVQLQJ

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

(/*()3OXVILWWLQJVHUGHVLJQHWWLONXQDWWLOOD GHHQJHMVYHMVQLQJ

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, ( 7 55 5( ( , (0( 5(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N '4 5 '

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0XIIHU)LW WLQJV GG

08IIHU)LW WLQJV GG

0XIIHU G

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;5éUUHQJéUHVDINRUWHVUHWYLQNOHWRJDIJUDWHV

,OWKLQGHSÃ&#x2013;UéUHWIMHUQHVPHGURWDWLRQVVNUDEHU

6YHMVHRPUÃ&#x2013;GHWSÃ&#x2013;UéUHWUHQJéUHVPHG7DQJLWUHQVHVHUYLHW HOOHU7DQJLW3(UHQVHPLGGHO

5éUHWVLQGVWLNVG\EGHªPDUNHUHV

)LWWLQJ V WDJHVXGDIHPEDOODJHQXGHQDWUéUHVYHMVHIODGHQ

6NXE3(UéULQGWLOPDUNHULQJHOOHUPLGWHUDQVODJ

,QWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMVSÃ&#x2014;QGHV

+ROGHYÃ&#x2014;UNWéMDQEULQJHVRJILNVHUHV KYLVVDPOLQJHQHUXQ GHUVWUHV

'HWDQGHWUéUVNXEEHVLQGWLOPDUNHULQJHOOHUDQVODJ ,QWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMVNUXHVIDVW +ROGHYÃ&#x2014;UNWéMDQEULQJHVRJILNVHUHV KYLVVDPOLQJHQHUXQ GHUVWUHV )RUHWDJVYHMVQLQJLKHQKROGWLOVYHMVHDSSDUDWHWVEHWMHQLQJV YHMOHGQLQJ (IWHUHQGWVYHMVQLQJ.RQWUROOHUVYHMVHLQGLNDWRURJGLVSOD\SÃ&#x2013; VYHMVHPDVNLQHKYRUHIWHUÂ&#x2018;NDEHOIMHUQHV $IYHQWDINéOLQJVWLG£IMHUQKROGHYÃ&#x2014;UNWéM 9HQWWLOGHQÂ&#x2018;PLQLPDOHWLGIRUWU\NSUéYQLQJ£HUJÃ&#x2013;HW+HUHIWHU NDQWU\NSUéYQLQJIRUHWDJHVfW /0 >W,'+, -W//,( Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

9HGDQYHQGHOVHDIRYDOHUéU VNDOPDQDQYHQGHJHQUXQ GLQJVYÃ&#x2014;UNWéMSÃ&#x2013;EHJJHVLGHU DIÂ&#x2018;ILWWLQJHQVRPVNDOÂ&#x2018;VYHMVHV


Â&#x2018;

Â&#x2018;

N '4 5 '

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6OXWPXIIHÂ&#x2018;G 6OXWPXIIHÂ&#x2018;G 2YHUJDQJVD G G GDSWRUÂ&#x2018; GG

Â&#x2018;

2YHUJDQJVD GDSWRUÂ&#x2018; PRPOéEHU PéWULN

GG

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;5éUUHQJéUHVDINRUWHVUHWYLQNOHWRJDIJUDWHV,OWKLQGHSÃ&#x2013;UéUHWIMHUQHVPHGURWDWLRQVVNUDEHUÂ&#x2018;

2 EHVYÃ&#x2014;UOLJH PRQWDJHIRU KROG

2 EHVYÃ&#x2014;UOLJH PRQWDJHIRU KROG6YHMVHRPUÃ&#x2013;GHWSÃ&#x2013;UéUHWUHQJéUHVPHGÂ&#x2018;7DQJLW UHQVHPLGGHOHOOHU7DQJLWUHQVHNOXG0DUNHULQGVWLNVG\EGHªSÃ&#x2013;UéUHW)LWWLQJ V WDJHVXGDIHPEDOODJHQXGHQDWUéUH VYHMVHIODGHQ

*HYLQGRYHUJDQJVNUXHVHQWHQDIHOOHUSÃ&#x2013;26WLN3(UéULQGWLOPDUNHULQJHOOHUPLGWHUDQVODJ 

,QWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMVNUXHVIDVW+ROGHYÃ&#x2014;UNWéMDQEULQJHVRJILNVHUHV KYLV VDPOLQJHULVSÃ&#x2014;QGLQJ

 6NXEGHWDQGHWUéULQGWLOPDUNHULQJHOOHUPLG WHUVWRS

 ,QWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMVNUXHVIDVW

 +ROGHYÃ&#x2014;UNWéMDQEULQJHVRJILNVHUHVÂ&#x2018; KYLV VDPOLQJHULVSÃ&#x2014;QGLQJ

 )RUHWDJVYHMVQLQJLKHQKROGWLOVYHMVHDSSDUD WHWVEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJ

 (IWHUHQGWVYHMVQLQJ.RQWUROOHUVYHMVHLQGLND WRURJGLVSOD\SÃ&#x2013;VYHMVHPDVNLQHKYRUHIWHUND EHOIMHUQHV

 $IYHQWDINéOLQJVWLG£IMHUQHYWKROGHYÃ&#x2014;UNWéM

 2YHUJDQJVXQLRQPHGIULRPOéEHUVNUXHVHQ WHQDIHOOHUSÃ&#x2013; YHGÂ&#x2018;EHKRY2

 9HQWWLOGHQPLQLPDOHWLGIRUDINéOLQJ£RJJHQ QHPIéUWU\NSUéYQLQJ

fW /0 >W,'+, -W//,(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9HGDQYHQGHOVHDIRYDOHUéUVNDOGHUPRQWH UHVJHQUXQGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMSÃ&#x2013;EHJJHVLGHUDIILW WLQJHQVRPVNDOVYHMVHV

Â&#x2018;

11
Â&#x2018;

Â&#x2018;

K / .'5 7 55 (5(

Â&#x2018;

K / .'

Â&#x2018;

|77}

|77}Â&#x20AC;67 7/5 7 55 (5(

7 

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;G

6'5 )MHUQKROGH YÃ&#x2014;UNWéM

7U\NSUéYQLQJÂ&#x2018; Sì&#x2039;¨EDUSì&#x2039;¨Â&#x2018;EDU

>PP@

Â&#x2018;

>PLQ@

>PLQ@ >PLQ@

ILWWLQJVG 

ILWWLQJVG S WU\NSUéYQLQJ Â&#x2018; Â&#x2018;

G

6'5 )MHUQKROGH YÃ&#x2014;UNWéM

7U\NSUéYQLQJÂ&#x2018; Sì&#x2039;¨EDUSì&#x2039;¨Â&#x2018;EDU>PP@

Â&#x2018;

>PLQ@

>PLQ@

>PLQ@S WU\NSUéYQLQJÂ&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;


>, (, 0' ( '4 (0' ( , Â&#x2018;

Â&#x2018;

N '4 5 '

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N' ( -'4 6'=/ - "

N' ( '4 7 4(05(0(" -!%

; ./0' ( -," -!%

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;5éUHWUHQJéUHVLVYHMVHRPUÃ&#x2013;GHWLOWKLQGH SÃ&#x2013;UéUHWIMHUQHVPHGURWDWLRQVYÃ&#x2014;UNWéM PD[WLOODGHOLJUHGXNWLRQDIJRGVW\NNHOVH

6YHMVHRPUÃ&#x2013;GHWSÃ&#x2013;UéUHWUHQJéUHVPHG 7DQJLWUHQVHVHUYLHWHOOHU7DQJLW3(UHQVH PLGGHO%éMOHQWDJHVXGDIHPEDOODJHQXGHQDW UéUHVYHMVH]RQHQ XQGHUSDUWIDVWJéUHVL KÃ&#x2014;QJVHO

PRGXOV\VWHPHWWDJHVXGDIHPEDOODJHQ XGHQDWUéUHVYHMVH]RQHQRJIDVWJéUHVL KÃ&#x2014;QJVHO2

2%éMOHVÃ&#x2014;WWHVSÃ&#x2013;UéURJÂ&#x2018;ILNVHUHVPHGVNUX HUQHSÃ&#x2013;EéMOHQÂ&#x2018; 0RQWDJHWYLQJHDQYHQ GHVWLOUHSDUDWLRQVEéMOH

 ì&#x2039;¨G

 ì&#x2039;¨G'UHMHOLJDIJDQJUHWWHVWLORJLQWHJUHUHWKRO GHYÃ&#x2014;UNWéMSÃ&#x2013;EéMOHDIJDQJHQIDVWVSÃ&#x2014;QGHV6YHMVLKHQKROGWLOVYHMVHPDVNLQHQVEHWMH QLQJVYHMOHGQLQJ(IWHUHQGWVYHMVQLQJ.RQWUROOHUVYHMVHLQGL NDWRURJGLVSOD\SÃ&#x2013;VYHMHPDVNLQHGHUHI WHUIMHUQHVNDEHO9HQWPLQNéOHWLGWLOWU\NSUéYQLQJKHUHIWHU NDQWU\NSUéYQLQJIRUHWDJHV 9HQWPLQNéOHWLGKHUHIWHUNDQKÃ&#x2014;WWHVYHM VHKÃ&#x2014;WWHVIMHUQHV

 9HQWPLQÂ&#x2018;NéOHWLGªKHUHIWHUDQERUHVPHG XUHW)UÃ&#x2014;VHUGUHMHVWLOEDJHWLOéYUHDQVODJ VHGHWDOMHUHWPRQWDJHYHMOHGQLQJ +Ã&#x2014;WWHVYHMVHVKÃ&#x2014;WWHIMHUQHV 6YHMVLKHQKROGWLOVYHMHPDVNLQHQEHWMH QLQJVYHMOHGQLQJ

2

2fW /0 >W,'+, -W//,(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9HGDQYHQGHOVHDIRYDOHUéUPRQWHUHVJHQ UXQGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMSÃ&#x2013;EHJJHVLGHUDIILWWLQJHQ VRPVNDOVYHMVHV

Â&#x2018;

11
Â&#x2018;

Â&#x2018;

N '4 5 '

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; ( '4 75 * " -

R* '4" 

)0 0 '4 " -

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;5éUHWUHQJéUHVLVYHMVHRPUÃ&#x2013;GHWLOWKLQGH SÃ&#x2013;UéUHWIMHUQHVPHGURWDWLRQVYÃ&#x2014;UNWéM PD[WLOODGHOLJUHGXNWLRQQSÃ&#x2013;JRGVW\NNHO VHRYHUKROGHV

6YHMVHRPUÃ&#x2013;GHWSÃ&#x2013;UéUHWUHQJéUHVPHG 7DQJLWUHQVHYÃ&#x2014;VNHHOOHU7DQJLWUHQVHNOXG%éMOHQWDJHVXGDIHPEDOODJHQXGHQDW UéUHVYHMVH]RQHQXQGHUSDUWIDVWJéUHVL KÃ&#x2014;QJVHO

%éMOHQVÃ&#x2014;WWHVSÃ&#x2013;UéUHWÂ&#x2018;RJIDVWJéUHVPHG ILNVHULQJVVNUXHU DQYHQGVNUXHWYLQJHWLO IRUVWÃ&#x2014;UNQLQJVEéMOH

 ì&#x2039;¨G

 ì&#x2039;¨G

 ì&#x2039;¨G.RPSRQHQWWLOPRGXOV\VWHPWDJHVXGDI 2 HPEDOODJHQÂ&#x2018; XGHQDWEHUéUHVYHMVH]RQHQ

2

'UHMHOLJDIJDQJUHWWHVWLORJLQWHJUHUHWKRO 2 GHYÃ&#x2014;UNWéMSÃ&#x2013;Â&#x2018;EéMOHDIJDQJHQIDVWVSÃ&#x2014;Q GHV6YHMVLKHQKROGWLOVYHMVHPDVNLQHQVÂ&#x2018;EHWMH QLQJVYHMOHGQLQJ(IWHUHQGWVYHMVQLQJ.RQWUROOHUVYHMVHLQGL NDWRURJGLVSOD\SÃ&#x2013;VYHMVHPDVNLQHGHUHI WHUIMHUQHVNDEHO9HQWPLQNéOHWLGWLOWU\NSUéYQLQJKHUHI WHUNDQWU\NSUéYQLQJIRUHWDJHV 9HQWPLQNéOHWLGKÃ&#x2014;WWHVYHMVHKÃ&#x2014;WWHIMHU QHV 9HQWÂ&#x2018;PLQLPXPNéOHWLGªDQERUPHGXUHW )UÃ&#x2014;VHUGUHMHVWLOEDJHWLOéYUHDQVODJ VH GHWDOMHUHWPRQWDJHYHMOHGQLQJ  +Ã&#x2014;WWHVYHMVHKÃ&#x2014;WWHVWUDPPHVPHGKÃ&#x2013;Q GHQ 6YHMVLKHQKROGWLOVYHMVHPDVNLQHQVEHWMH QLQVYHMOHGQLQJ

fW /0 >W,'+, -W//,( Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;9HGDQYHQGHOVHDIRYDOHUéUVNDOGHUPRQ WHUHVÂ&#x2018;JHQUXQGLQJVYÃ&#x2014;UNWéMÂ&#x2018;SÃ&#x2013;EHJJHVLGHU DIILWWLQJHQVRPVNDOVYHMVHV


Â&#x2018;

67 7/5 '4 7  Â&#x2018;

G

7U\NSUéYQLQJ

Â&#x2018;

Sì&#x2039;¨EDU

Sì&#x2039;¨EDU

>PP@

>PLQ@

>PLQ@ PHGOéVXQGHU SDUW PHGSÃ&#x2013;VYHMVW XQGHUSDUW

7LOVOXWQLQJVEéMOH G$IPÃ&#x2014;UNLQGVWLNVG\EGHQSÃ&#x2013;UéUHW

Â&#x2018;

Â&#x2018;S 7U\NSUéYQLQJ Â&#x2018;

 7 55 5( ( , (0( 5(

N '4 5 ' Â&#x2018;)LWWLQJ V WDJHVXGDIHPEDOODJHQ XGHQDWUéUHVYHMVHIODGHQ

Â&#x2018;

Â&#x2018;5éUUHQJéUHVDINRUWHVUHWYLQNOHWRJ DIJUDWHV 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

6NUXRYHUJDQJVDGDSWRUHQIDVW2HU JDQJVDGDSWRUHQVNDONXQVNUDEHV KYLVÂ&#x2018;PRQWDJHQYLVHUVLJDWYÃ&#x2014;UHVYÃ&#x2014;U 6YHMVH]RQHQÂ&#x2018;PÃ&#x2013;LNNHEHUéUHV

Â&#x2018;

Â&#x2018;,OWKLQGHSÃ&#x2013;UéUHWIMHUQHVPHGURWDWLRQV VNUDEHUÂ&#x2018; PD[WLOODGHOLJUHGXNWLRQDI JRGVW\NNHOVHRYHUKROGHV 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

6NXE3(UéULQGWLOFHQWHUVWRSHOOHU PDUNHULQJ ,QWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMVNUXHVIDVW LQGWLOGHWLNNHOÃ&#x2014;QJHUHHUPXOLJWDWUR WHUHHOOHUEHYÃ&#x2014;JHILWWLQJHQSÃ&#x2013;UéUHW

Â&#x2018;

11 

5HQJéUGHWVNUDEHGHUéUPHGSDSLU RJÂ&#x2018;7DQJLW3(UHQVHPLGGHO

Â&#x2018;
Â&#x2018;6NXEGHWDQGHWÂ&#x2018;3(UéULQGWLOFHQWHU VWRSHOOHUPDUNHULQJ ,QWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéMVNUXHVIDVW LQGWLOGHWLNNHOÃ&#x2014;QJHUHHUPXOLJWDWUR WHUHHOOHUEHYÃ&#x2014;JHILWWLQJHQSÃ&#x2013;UéUHW

Â&#x2018;

 2YHUJDQJVXQLRQPHGIULRPOéEHU VNUXHVHQWHQDIHOOHUSÃ&#x2013; YHGEHKRY Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9HQWGHQPLQLPDOHWLGIRUDINéOLQJ +HUHIWHUNDQWU\NSUéYQLQJIRUHWDJHV Â&#x2018;

 .RPSRQHQWHUQHVRPVNDOÂ&#x2018;VYHMVHVVNDO YÃ&#x2014;UHÂ&#x2018;XGHQEHODVWQLQJ VSÃ&#x2014;QGLQJVIUL 

 7 55%" -" 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N '4 5 ' Â&#x2018;

 )RUHWDJVYHMVQLQJLKHQKROGWLOVYHMVH DSSDUDWHVEHWMHQLQVYHMOHGQLQJÂ&#x2018;

Â&#x2018;

.RQWUROOHUDWPXIIHQHULÂ&#x2018;RULJLQDOHP EDOODJHIéUDQYHQGHOVH'HVNDODOWLG RSEHYDUHVSÃ&#x2013;HQSODQRYHUIODGH(/ *()3OXV0XIIHUGRJGNDQ NXQLQVWDOOHUHVNRUUHNWVDPPHQ PHGÂ&#x2018;*)Â&#x2018;WU\NSODGHVÃ&#x2014;W

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 (IWHUHQGWVYHMVQLQJ.RQWUROOHUVYHM VHLQGLNDWRURJGLVSOD\SÃ&#x2013;VYHMVHPD VNLQHKYRUHIWHUNDEHOIMHUQHV 6éUJIRUDWVYHMVHRPUÃ&#x2013;GHWÂ&#x2018;IRUEOLYHU VSÃ&#x2014;QGLQJVIULÂ&#x2018;LQGWLODINéOLQJVWLGHQHU RYHUVWÃ&#x2013;HWÂ&#x2018;

Â&#x2018;5HQJéUUéUHWÂ&#x2018;PHGHQWéUUHQNOXGÂ&#x2018;DI NRUWUéUHQGHURJDIJUDW'HWDQEHIDOHV DWVNÃ&#x2014;UHUéUHWLGHQéQVNHGHOÃ&#x2014;QJGH IéUPRQWDJHDIILWWLQJIRUDWXQGJÃ&#x2013;QR JHQQHJDWLYHSÃ&#x2013;YLUNQLQJHUÂ&#x2018;QÃ&#x2013;UUéUHW VNÃ&#x2014;UHVDI .63ODVWUéUVNÃ&#x2014;UHU $IJUDWUéUHW


‘

‘

 

.RQWUROOHUUéUGLDPHWHUPHGHWFLUNHO PÖOHEÖQGIéURJHIWHUUéUDIIDVQLQJHQ 0LQLPXPXGYHQGLJ‘GLDPHWHUHU

6YHMVHRPUÖGHWSÖUéUHWUHQJéUHVPHG HQNOXGY×GHWPHG7DQJLW3(UHQVH PLGGHO KHOHPXIIHO×QJGHQVNDOEH KDQGOHVYHGVN\GHPXIIHU 

‘

‘

‘

‘

 / 0'(

5 / 0'(

PP

!PP

PP

!PP

‘ ‘$IP×UNPXIIHQV‘LQGVWLNVG\EGHKHOH YHMHQUXQGWRPUéUHWSÖWUH SXQNWHU‘PHGOLJHODQJDIVWDQGLPHO OHP‘ « 

‘

‘0RQWÚUURWDWLRQVVNUDEHU‘ IHNV57& RJMXVWHUWLOGHQéQVNHGHVNUDEH O×QJGH.RQWUROOHUUéUHWVUXQGKHGYHG DWURWHUHY×UNWéMHWHQRPJDQJUXQ