Issuu on Google+


Med kunden i centrum Georg Fischer A/S er et datterselskab af den internationale industrikoncern Georg Fischer AG. Vi er ansvarlige for salg og markedsføring i Danmark, Island, Grønland og Færøerne af rørsystemer i plast og metal til industri, VVS samt vand- og gasforsyninger.

Kvalitetssikring ISO 9001 •

Kontrollen af en virksomheds overholdelse af kvalitetssikringssystemet (i henhold til ISO 9001), bliver udført af en uafhængig instans. Denne kontrol blev gennemført første gang hos Georg Fischer i 1993 af SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Dette system udvikler vi kontinuerligt for at optimere produktkvaliteten.

Akkrediteret Testlaboratorium SN EN 45001 •

Georg Fischer testlaboratorium i Schweiz er officielt akkrediteret i henhold til SN EN 45001. • Akkrediteringen gælder for komponenter til rørsystemer såsom rør, fittings, overgange, manuelle og automatiske ventiler og måleinstrumenter

Miljøledelse ISO 14001 - Pioneering Green Solutions • •

At tage hensyn til miljøet er idag en selvfølge og en naturlig del af Georg Fischers virksomhedsfilosofi. God planlægning i produktudviklingsfasen kan reducere eller ligefrem eliminere mange miljøbelastninger i produktets livscyklus. Vi er overbevist om at produkter som er udviklet på en miljørigtig måde også er i interesse for vore kunder. På vores hjemmeside har vi et helt afsnit hvor alle miljøspørgsmål behandles. Man kan f.eks. beregne den mulige CO2 besparelse for rørsystemer i plast sammenlignet med rørsystemer i metal.

Generelle leverings- og returneringsbetingelser •

Georg Fischer A/S salgs- og leveringsbetingelser er de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser aftalt mellem VVS Fabrikanterne og Rørforeningen.

Taastrup

Georg Fischer A/S Kontor og Serviceværksted i Taastrup, Lager i Jønkøping, Sverige.

Værksted

Kontorsadresse

Georg Fischer A/S Malervej 4, 2630 Taastrup

Telefon

70 22 19 75

Fax

70 22 19 76

Salgsafdeling

salg.dk.ps@georgfischer.com

Regnskabsafdeling finans.dk.ps@georgfischer.com

Jönköping

E-mail

info.dk.ps@georgfischer.com

Internet

www.georgfischer.dk

Se alle kontaktpersoner på hjemmesiden


Introduktion Produktkatalog Dette er den nye udgave af Georg Fischers Forsyningskatalog. For produktområdet Industri findes et separat katalog. Dette katalog og andet informationsmateriale kan bestilles på telefon 70 22 19 75. Alle produktinformationer findes også i elektronisk form på vores hjemmeside www. georgfischer.dk. FORUM

FORUM

Tre gange om året udkommer FORUM, som er vores nordiske nyhedsbrev. Her præsenteres de seneste nyheder fra Georg Fischer. FORUM kan bestilles via telefon eller vores hjemmeside, hvor du også kan downloade tidligere udgaver.

Nordisk Nyhedsbrev

13 | Juni 2011

13

Rådgivning Udover den omfattende produktinformation i dette produktkatalog, samt på vores hjemmeside, har vi en række interne og eksterne produktspecialister som står til rådighed. Foruden information om vore produkter kan vi rådgive om valg af rørsystem i forhold til medie, samt øvrige driftsbetingelser. Tag os med på råd fra starten af projektet. På vores hjemmeside finder du en opdateret oversigt over medarbejdere, komplet med navn, telefon-nr., e-mail og jobfunktion. Markedssegmenter Som nævnt ovenover findes al produktinformation også på vores hjemmeside. Derudover har vi også defineret en række markedssegmenter som vi har særlig fokus på. Disse er: Building Technology, Chemical Process Industry, Cooling, Life Science, Micro Electronics, Ship Building, Water & Gas Utilities, Water Treatment. Hvert af disse markedssegmenter bliver beskrevet omfattende på vores hjemmeside med interaktive installationseksempler - se nedenstående fra vores hjemmeside. Til hvert markedssegment har vi også udarbejdet en markedssegment-brochure som vi meget gerne fremsender.

Præsentation af markedssegment Kemisk industri (CPI) som viser GF produkter i et neutraliseringsanlæg.

Præsentation af ny pneumatisk membranventil DIASTAR.

DIASTAR Six i vores online-katalog.

Print-udgave af DIASTAR Six.

Indhold | Sikkerhed i alle led | Butterflyventil i DN600 | PE rørsystem i d1000 | Elektrosvejsemaskine med GPS | MULTI/JOINT® PE Adaptor | 1½ mio. trækfaste koblinger på 13 år


Indholdsfortegnelse

Hjælpeværktøj Tekniske kataloger - Planning Fundamentals Vi har samlet vores tekniske kompetence inden for Industri og Vandforsyning i to kataloger som vi gerne fremsender. Den samme information er også tilgængelig på vores hjemmeside sammen med brugervejledninger og sikkerhedsdatablade. Den vigtigste del af informationen findes også i det tekniske afsnit bagerst i dette katalog.

PE ELGEF Plus

Planning Fundamentals på vores hjemmeside. De ønskede informationer kan hentes som pdf-filer.

Tryk/temperatur-diagram og kemiskresistens for vores plastrør-systemer findes på hjemmesiden

PE Stuk-fittings (spidsende og korte)

27

PE Muffesvejsefittings

78

WAGA M/J Plus koblinger, anboringsbøjler og tilbehør

87

PRIMOFIT kompressionskoblinger Planning Fundamentals

CAD tegninger OEM kunder og andre som anvender CAD til projektering, kan gøre dette med vores CAD tegninger. Tegningerne kan hentes på vores hjemmeside eller fås på DVD.

Oversigt over CAD tegninger.

PVC kuglehane type 546 som CAD tegning.

Online katalog Informationerne i dette katalog findes også i vores online-katalog. Man kan søge på varenr., VVS-nr. eller tekst-søgning, f.eks. vinkel, muffe etc.

Sökning på PVC rördelar. Oversigt over online-katalog.

Søgning på PVC fittings.

Vinkel 90°.

Datablad for Vinkel 90°

1

123

Kobberværktøj 133 Polyrac og iJOINT kompressionsfittings

135

Signet måleudstyr

167

Elektrosvejsemaskiner og værktøj

171

Stuk- og muffesvejsemaskiner og værktøj

197

Tekniske data og vejledninger

259

Artikelindex 335

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Indholdsfortegnelse

PE ELGEF Plus

1

PE Stuk-fittings (spidsende og korte)

27

PE Muffesvejsefittings

78

WAGA M/J Plus koblinger, anboringsbøjler og tilbehør

87

PRIMOFIT kompressionskoblinger

123

Kobberværktøj

133

Polyrac og iJOINT kompressionsfittings

135

Signet måleudstyr

167

Elektrosvejsemaskiner og værktøj

171

Stuk- og muffesvejsemaskiner og værktøj

197

Tekniske data og vejledninger

259

Artikelindex

335

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


16LGH ‘3(UéU ‘

‘(/*()3OXV(OHNWURVYHMVHILWWLQJV ‘

‘(/*()3OXV$QERULQJVEéMOHURJ9HQWLOHU ‘

‘(/*()3OXVYHQWLOHU ‘

‘9HQWLOG×NVOHULSODVW ‘


 ‘

‘

‘

 

  'LPHQVLRQ',1 )DUYH5$/VRUW /×QJGHUÃ’P (JQHWWLOPXIIHVYHMVQLQJXGHQVWéWWHEéVQLQJ ,NNHHJQHWWLOVWXNVYHMVQLQJ 

>PP@

 

‘

‘

>PP@

‘

>PP@

‘ ‘

3) ‘

‘

‘

‘

  ! "  ! 

‘

‘

‘

 

‘

 

‘

‘

 

  0DWHULDOH3(SRO\HW\OHQ )DUYH5$/VRUW 'LPHQVLRQ',1 5éUO×QJGHPPHGJODWWHHQGHU )RUGLVVHWRGLPHQVLRQHUVNDODQYHQGHVVWéWWHEéVQLQJNRGHQU [ RJ [ WLOPXIIHVYHMVQLQJ

‘# 

$$ 

‘

‘

‘

>PP@

3) ‘

‘

‘

‘

‘ ‘         

          ‘

 %"  %  %&  %  "

 "  "!  "  "  "%  ""  "  "&  "  

   !     %

‘

  !

  !%

  !

  

  %

  "

  %

  

 

  !%

  

  "

  &

 !

 !!%

 !%

 !&

  %

  %%

 

‘

‘

‘

          

‘

>PP@ ‘

          

‘

‘

  0DWHULDOH3(SRO\HW\OHQ )DUYH5$/VRUW 'LPHQVLRQ',1 5éUO×QJGHPPHGJODWWHHQGHU 

# 

$$ 

‘

‘

‘

   

‘

   

   

 

  !    %  ">PP@ ‘

 & %

 & "

 & %

 & "

 &

 & !%

 & 

WDEHOIRUWV×WWHUSÖQ×VWHVLGH

 

 "

>PP@ ‘

‘

‘

          >PP@‘

‘

   

‘

>PP@

   


‘# 

$$ 

‘

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

     

‘

‘

     

     

‘

   &   !

 !  !!  !  !  !%  !"  !

‘

>PP@ ‘

 & "

 & &

 &!

 &!!%

 &!%

 &!&

 & %

 & %%

 &

 &%

 &%

‘

‘

     

‘

1

‘

>PP@

     

‘

‘

' (

  0DWHULDOH3( $QYHQGHVYHGGRJGPXIIHVYHMVQLQJIRUDWXQGJÖDWUéUHWNROODSVHUXQGHURS YDUPQLQJVRJVYHMVHSURFHVVHQ 

‘

>PP@

‘

‘

 

$$ 

‘

‘

  

‘

‘

" &% &" !

 &% &" !%

‘

‘>PP@

‘

‘

‘

‘

‘

 

!

!

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

>PP@

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

‘

‘

3) ‘

 ) *   /×QJGHUÒP 6ODJIDVWNDSSHUéU)DUYH‘VRUW 5LQJIRULQIRUPDWLRQRP‘OHYHULQJVWLG

‘

‘

#

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘

       

>PP@

‘

       

>EDU@

‘

  

+, 

‘

       

       ‘

‘

‘

& & & & & & & & & & & & & & 

! !& !

! % " & 

    -

‘

‘

& ! & !& & ! & 

& & ! & & 

‘
‘

 ) *  . /,0 ‘

‘

  /×QJGHUÃ’P 6ODJIDVWNDSSHUéU)DUYH‘VRUW 5LQJIRULQIRUPDWLRQRP‘OHYHULQJVWLG #

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)‘

     

>PP@

‘

     

>EDU@

‘

     

  

+, 

‘

‘

      ‘

& "! & "!& & "! & "

& " & " ! & " & " & " % & " " & " 

     

‘

‘

‘

& % & %& & % & %%

& %% & %%! & %% & %% & %%% & %%" & %%

‘


1

®

Modulsystem ELGEF Plus Mindre lager, øget fleksibilitet, flere varianter – kunne lyde som modsætninger? Ikke med ELGEF Plus Modulsystem. Så enkelt er det: Modulsystem: Bøjler

Anboringstee

Anboringsbøjle Kat. 53 131 400

Reduktion Kat. 53 90 16 eller muffe Kat. 53 91 16

Anboringsventil

Anboringsbøjle Kat. 53 131 000

Anboringsbøjle-sæt Kat. 53 132 400

Topanboringsventil Kat. 53 153 200

Topanboringsventilsæt Kat. 53 153 000

Blæreadaptor

m

ra g o r te ep m s e n vejs ste e t De ktros dulsy ele d mo me

Blærebøjle Kat. 53 149 000

Studs med fræser

Tilslutningsbøjle med fræser Kat. 53 131 200

Modulsystem: Overgangsfittings

Slutprop

Reparationsbøjle Kat. 53 130 000

Muffe Kat. 53 91 16

Overgangsmuffe med udv.-/indv. gevind Kat. 20 92 07/20 92 02

Overgangsbøjle, udv. gev.

Overgangsadaptor udv. gev.

Overgangsadaptor indv gev.

Reduktion Kat. 53 90 16

Overgangsreduktion med udv. gevind Kat. 20 92 07

Overgangsbøjle, indv. gev.

Overgang med udvendig eller indvendig gevind

Vinkel 90° Kat. 53 10 16

Overgangsvinkel 90° med udv.-/indv. gevind Kat. 20 10 07/20 10 02

Vinkel 45° Kat. 53 15 16

Overgangsvinkel 45° med udv.-/indv. gevind Kat. 20 15 07/20 15 02
 / ,4 5(

‘

‘

‘

6 557( +,* /4    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS )MHUQEDUWFHQWHUVWRS>PP@ ‘

   

‘

3) ‘

‘

‘

  

‘

‘

% % % % % %

‘

 " " "  " & "  "

 "

‘

 /( ‘

&

&

&

&

&

&

! ! ! ! ! !

 ! !" 

  % "

‘

   

‘

   

‘ 

$$ 

‘

‘

‘

‘

‘

       >PP@

‘

‘‘

   

‘

>PP@

‘

‘

   

% % % % % % % % % % % % % %

‘

 " ! " "  " % " " "  " & "  "!

 "! "!! "! "! "!%

‘

‘

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 "   !"  " & ! !!" !% !& " %" 

‘

‘

       

‘

  

 

 /(

       

‘

‘

% % % % ‘

‘

 "" " "& "

‘

‘

‘

  

‘

‘

  

‘

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

>PP@

‘

‘

‘

  

‘

‘

>PP@ EDUYDQG .XQWLOYDQGLQVWDOODWLRQ PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

3)

‘

 /(

‘

‘‘

6 55   

‘>PP@

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS )MHUQEDUWFHQWHUVWRSRSWLOGRYHULQJHQFHQWHUVWRS

>PP@

‘

$$ 

6 55 ( +,* /4

‘

3)

 

‘

‘

       

‘

>PP@

‘

‘

       

‘


1

‘

6 55 

‘

‘

   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS GPHGIMHUQEDUFHQWHUVWRS>PP@ ‘

‘

3) ‘

‘

     

 

$$ 

‘

‘

% % % % % % % % % % % ‘

 &  & & &  &!

 &! &!! &! &! &!% &!" &!

‘

/( ‘

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

&!!

 " & ! !!" !% !& " %" % %

‘

‘

‘

>PP@

     

‘

‘

>PP@

     

‘

‘

     

‘

6 55 "    EDUYDQG .XQWLOYDQGLQVWDOODWLRQ PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘ 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 % && &!!%"

 % & &!!"

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

 

‘

‘

>PP@ ‘

 

‘

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

6 55     EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS VHSDUDWHVYHMVH]RQHU ,QVWDOODWLRQNXQPXOLJPHGWU\NSODGHV×W 

9HGJHQHUDWRUEUXJ2XWSXWSÖPLQN:DQEHIDOHV 

$$ 

/(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘ ‘

 % &!& &!!%%"

 % &! &!!%"

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

>PP@

‘ ‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

‘
‘

$/ 8 7( +,* /4   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘>PP@ ‘

   

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % % %

‘

 " " "  " & "  "

 "

‘

&

&

&

&

&

&

 !

 !" 

 %

 "

‘

   

‘

   

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

>PP@

   

‘9

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

3) ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

$/ 8   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘ 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

3) ‘

‘

   

‘

% % % % % %

‘

 " ! & &  & % &  & &

‘

‘

&

&

&

&

&

&

" "

" 

"

" !"

" "

" &

‘

‘

‘

   

‘

‘

   

‘9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

$/ 8    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU

‘ 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘ ‘

3) % & & "! % &! & "!!" % &! & "!% ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

‘

 

‘


1

‘

$/%8 7( +,* /4   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘>PP@ ‘

  

‘

‘

 

$$ 

‘

‘

% % % %

‘

 % " & % "  % "

 % "

‘

‘

 /( ‘

&

&

&

&  % "

‘

‘

  

‘

‘

  

‘

‘

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

>PP@

  

‘

‘9

‘

‘

>PP@

‘

  

‘

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

‘

‘

3) ‘

$/%8  

‘

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

% % % % % %

‘

 % " ! % & % &  % & % % &  % & &

‘

‘

&

&

&

&

&

&

& "

& 

&

& !"

& "

& &

‘

‘

‘

   

‘

‘

   

‘9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

‘

3) ‘

$/%8   

‘

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 % % & & &! % % &! & &!!" % % &! & &!% ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 9

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

 

‘

‘

‘

3)
‘

; 8(7( +,* /4

‘

   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘>PP@ ‘

‘

3) ‘

   

‘

‘

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % % %

‘

! " " ! " ! " & ! " ! "

! "

‘

‘

&

&

&

&

&

&

! ! ! !" !

! ! % ! "

‘

‘

   

‘

‘

   

‘

‘9

‘

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

   

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; 8(  

Â&#x2018;

  EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

% % % % % %

Â&#x2018;

! " ! ! & ! & ! & % ! & ! & &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

! " ! ! ! !" ! " ! &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

; 8(    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) % ! & & !! % ! &! & !!!" % ! &! & !!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 9

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


1

Â&#x2018;

; 8 =    EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

!  ! % !  !  ! 

! % ! "

! " ! " ! 

!  ! &

! &

>PP@

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

 !" & " " " % " &! ! ! !!" &!!" %!!" "!% &!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;9

9

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

      

     

Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 "  "

 " " "% "" "% "%! "%" "% "%&

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

!% !" !"

!%

! !" !% !" % !% % ! " !" " !% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     !

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS!

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

 /(

 /  

Â&#x2018;

! Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$  EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

      

 

 /7( +,* /4  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

% % % % %

Â&#x2018; Â&#x2018;

 & & & & &

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&

& " & & % & Â&#x2018; Â&#x2018;

!" !% ! !" ! " ! &

Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018; Â&#x2018;

  !

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;
‘

 /

‘

‘

   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS 7RVHSDUDWHVYHMVH]RQHU!

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

>PP@

  

‘

‘

  

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % ‘

 &  & & &

 &

‘

‘

&

&

&

&

!"! !!!" !&!% !"!%

‘

‘

‘

  

‘

‘!

9

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

>PP@

  

‘

‘

‘

  

>PP@

‘ ‘

  

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

‘

 7 55   EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘>PP@ ‘

   

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % % %

‘

" " " " " " " & " " " "

" "

‘

&

&

&

&

&

&

 ! !" 

  % "

‘

   

‘

   

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

>PP@‘

‘

   

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

‘

‘

   

‘

‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

   

  

‘

% % % % % %

‘

" ! " "  " % " " " &

‘

&

&

&

&

&

&

& " & & & !" & & &

‘

‘

   

‘

   

‘

‘

>PP@

‘

   

‘

>PP@

‘

‘

   

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

‘

‘

‘‘

 7 55

>PP@

3)

‘ EDUJDVEDUYDQG PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /HYHUHVVRPV×WLQFO(/*()Ÿ3OXVPXIIH GGRJGHUVWDWWHVDILQ×VWHWD EHO‘

‘

 ‘

‘

‘

 7 55

>PP@

3)

‘

  

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

% % % % ‘

‘

" " " " " "!

" "!

‘

‘

&

&

&

&

 " ! !!" !%

‘

‘

‘

  

‘

‘

  ‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

  

>PP@

‘

‘

  

‘

>PP@

‘

‘

‘

  

‘


1

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

( 7 ,((, Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A  A A!  A A!  A A! A A! 

! ! " ! !  ! ! & ! ! & ! ! !& ! !  ! !  ! ! ! ! ! !

! ! 

! ! 

! ! ! ! ! ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"" !

&" !"

&"&

&"

&"% 

&"& 

&" 

&"% 

&"& %

&" %

&"% %

&" "

&"% "

&"% "

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>LQFK@

>, (0( 00) @6

( 7,((,)

>PP@

3)Â&#x2018;

   

)

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A A!  A A! 

! ! ! & ! ! ! ! ! !

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"!

&" 

&" %

&"! "

&" "

&" "

&"% "

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

(77' 7 /   EDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV ,QFOIODGSDNQLQJWLOYDQGLQVWDOODWLRQHU .7::5&JRGNHQGW

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

        

)

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A  A A!  A A!  A A!  A A! 

! ! 

 ! !  ! ! 

& ! ! & ! ! !& ! ! 

 ! !  ! ! ! ! ! !

! ! 

! ! 

! ! 

! ! ! ! ! ! !  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"% !"

&"% !"

&"%

&"%%

&"%"

&"% 

&"%% 

&"%" 

&"% %

&"%% %

&"%" %

&"% %

&"% "

&"%% "

&"%" "

&"% "

Â&#x2018;

        

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;
Â&#x2018;

>, (0( 00) @CH 5 C %J 6 ,((, Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@ Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

 A! A  A A! A! A! 

Â&#x2018;

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!! " !!  !! & !!  !!  !! 

!! ! !! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"" !

&" !"

&"&

&" 

&"& 

&"& %

&"& "

&"& "

Â&#x2018;9

>PP@ Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

>, (0( 00) @ CH 5 C %J 6,((,) 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!! ! " !! ! !! ! & !! ! !! !

!! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&" !

&" !"

&"!

&" 

&" %

&"% "

Â&#x2018;9

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

& HK>%J 7LOUHSDUDWLRQDIYDQGOHGQLQJHU,WU\NOéVWLOVWDQG )RUKLQGUHUYDQGLQGWUÃ&#x2014;QJQLQJ,VYHMVHRPUÃ&#x2013;GHWYHGHOHNWURVYHMVHPXIIHU 3DVVHUWLODOOHHOHNWURVYHMVHPXIIHU .XQDQYHQGHOLJWLOUéUVHULHQ6'5 ,626 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

 A! A  A A! 

 

)0 0 ' (   

Â&#x2018;

>LQFK@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

3)

)

Â&#x2018;

      

 & & &% &" & && & 

 !   %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% !

% 

% %

% "

% %

% 

%

% !%

% "

% &

%!

%!!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;


1

 N' ( '4 ($ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

N' ( '4 6'/,      EDUJDVEDUYDQG 0HGLQGE\JJHWERUWLODQERULQJDIUéUXQGHUWU\N .RPSOHWPHGXQGHUSDUW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /DQJVWXGV +Ã&#x2014;WWHWÃ&#x2014;WQHWPHG2ULQJL1%5>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018;

   

 !  !! ! !

Â&#x2018;

&" 

&" 

&"! 

&" %

&" %

&"! %

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

!

<

<

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

N' ( '4 6'/,      EDUJDVEDUYDQG 0HGLQGE\JJHWERUWLODQERULQJDIUéUXQGHUWU\N 2YHURJXQGHUSDUWLHW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /DQJVWXGV +Ã&#x2014;WWHWÃ&#x2014;WQHWPHG2ULQJL1%5

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

>PP@ Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

         

Â&#x2018;

         

 !  %! % % % "! " " " !  !  

Â&#x2018;

&%% "

&%" "

&% "

&%% 

&%" 

&% 

&%& 

&%%

&%"

&%

&%&

&%% !%

&%" !%

&% !%

&%& !%

&%% "

&%" "

&% "

&%& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

!

<

<

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;
Â&#x2018;

N' ( '4 7057 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    EDUJDVEDUYDQG .RPSOHWPHGXQGHUSDUW 2YHURJÂ&#x2018;XQGHUSDUWLHW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

 Â&#x2018;9HGYDOJDIÂ&#x2018;DQERULQJVWHHHOOHUWRSDQERULQJVYHQWLOVNDOPDQVLNUHVLJDWW\SHQNDQ DQYHQGHVÂ&#x2018;WLOGHQDNWXHOOHÂ&#x2018;UéUGLDPHWHURJ6'5YÃ&#x2014;UGL /HYHUHVXGHQXQGHUSDUWÂ&#x2018;PRQWHUHVÂ&#x2018;VRPWRSORDGPHGYÃ&#x2014;UNWéM 9HGYDOJDIDQERULQJVWHHHOOHUWRSDQERULQJVYHQWLOVNDOPDQVLNUHVLJDWW\SHQNDQDQ YHQGHVWLOGHQDNWXHOOHUéUGLDPHWHURJ6'5YÃ&#x2014;UGL  

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018;  Â&#x2018;  Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

     

       

Â&#x2018;

       

   % "  &    !   % 

Â&#x2018;

&% "

&% "

&% 

&%

&% !"

&% 

&% "

&% &

&%!

&%!!"

&%!%

&%!&

&% "

&%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG 0HGLQGE\JJHWERUWLODQERULQJDIUéUXQGHUWU\N /DQJVWXGV +Ã&#x2014;WWHWÃ&#x2014;WQHWPHG2ULQJL1%5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LOÂ&#x2018;(/*()3OXVÂ&#x2018;DQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 Â&#x2018; 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 Â&#x2018; 7LOÂ&#x2018;(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

       >PP@

N' ( 0' ( '4

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    Â&#x2018;

!& %& !& % !& & !& "

!& &% !& !& !

Â&#x2018;

&" "

&" "

&" ! "

&" "

&" "

&" % "

&" " "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

!9

Q

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


1

Â&#x2018;

;)0' ( ,0' ( '4   EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 6SLQGHO6:JDUQLWXUHOHYVHSDUWVHQU /DQJVWXGV 

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 !& " % &" !"  !& " " &" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

!9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;)0' ( ,0' ( '4    EDUJDVEDUYDQG 0HGLQWHJUHUHWIUÃ&#x2014;VHU & WLODQERULQJDIUéUOHGQLQJVRPVWÃ&#x2013;UXQGHUWU\N 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOHÂ&#x2018;GPPUéU6'5 6SLQGHO6:JDUQLWXUHOHYVHSDUWVHQU /DQJVWXGV Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

$$ Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;

 !& &" % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

>PP@

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

>PP@ Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

R( Â&#x2018;

 6\VWHP& Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

K'.(( (0 )0' ( ,  7LO(/*()3OXVWRSDQERULQJVYHQWLOHU 3DVVHUWLODQGUHIDEULNDWHUDIVWLNOHGQLQJVYHQWLOHU $9.+$:/('DQIRVV,VLIOR

 )MHGHUV\VWHPLWHOHVNRSHQKHGVLNUHUJDUQLWXUHQVSRVLWLRQ 7HOHVNRSVWDQJHUYDUPWJDOYDQLVHUHW 4XLFNNREOLQJUXVWIULWVWÃ&#x2013;OPHGLQGE\JJHWVWLIW7HOHVNRSJDUQLWXUHQNOLNNHVSÃ&#x2013;YHQWLOHQ RJGHPRQWHUHVXGHQEUXJDIYÃ&#x2014;UNWéM .DSSHUéUL333(PHGVPXGVWÃ&#x2014;W\GHUUéURJVDQGWÃ&#x2014;WEXQGVNLYH 7RSPHGYLQJHGHUSDVVHULYHQWLOGÃ&#x2014;NVHO '.XGJDYH

Â&#x2018;

3)

 */( 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>P@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

" % " %  " % % " % " Â&#x2018;

Â&#x2018;

%!"

%!" !% %!" %

%!"!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;
Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

( 7 ,((, Â&#x2018;

 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

$$ 

/(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A ! ! ! &" " A! ! ! &"% " ! ! &"% " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

( 7,((,) 

 EDUJDVEDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>LQFK@

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018; Â&#x2018;

)

 

$$ 

/(Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018;

 A A! 

Â&#x2018;

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"! "

&" "

&" "

&"% "

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0( 00) @6

(77' 7 /   EDUYDQG $QYHQGHVVRPPRGXOHOHPHQWVDPPHQPHGÂ&#x2018;(/*()3OXVPXIIHURJILWWLQJV ,QFOIODGSDNQLQJWLOYDQGLQVWDOODWLRQHU .7::5&JRGNHQGW

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

)

 

$$ 

/(

!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>LQFK@

Â&#x2018; Â&#x2018;

! ! ! ! ! ! !  ! ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&"% "

&"%% "

&"%" "

&"% "

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG 7LOVOXWQLQJVEéMOHNRPSOHWLQFOXQGHUSDUWRJVNUXHU (NVWUDIDVWJéULQJPHGVQDSOXNQLQJ 6YHMVHDIJDQJPHGLQWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéM 0RGVWDQGVWUÃ&#x2013;GHQHUÂ&#x2018;EHVN\WWHWPRGPHGLHNRQWDNW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS /HYHUHVXGHQXQGHUSDUW5éUILNVHULQJPHGPRQWDJHYÃ&#x2014;UNWéM YDUHQU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;    

>PP@

      

 

$$ 

 /(

<

R

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

      

%

 %

% % !

% ! %

% % 

% % % %

% % % %

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

  

>PP@

; ( '4

>PP@

Â&#x2018;

 A A! 

>PP@

&"

&"%

&" !"

&"% !"

&" 

&"% 

&" "

&"% "

&"" "

&" &

&"% &

&"" &

&"!

Â&#x2018;

      

      

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

      


Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

 /(

<

R

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    Â&#x2018;

    

% "

% " % " % 

% % % &

% &

Â&#x2018;

&"%!

&""!

&"!!"

&"%!!"

&""!!"

&"!%

&"%!%

&""!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

1

Â&#x2018;

>PP@

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

; ( '4;)0     EDUJDVEDUYDQG 0RQWHUHVPHG7RSORDGYÃ&#x2014;UNWéM 6YHMVHDIJDQJPHGLQWHJUHUHWKROGHYÃ&#x2014;UNWéM 0RGVWDQGVWUÃ&#x2013;GHQHUÂ&#x2018;EHVN\WWHWPRGPHGLHNRQWDNW PPVWLN 6YHMVHLQGLNDWRUPHGVWRS

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$$ 

Â&#x2018;

>PP@

3)

 

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

      

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      Â&#x2018;

      

%!& %!

%! % %

% % ! %

% % % % "

% "

Â&#x2018;

&" !&

&" !&

&"!!&

&" %"

&" %"

&"! %"

&" %

&" %

&"!%

&" "

&" "

&"!"

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

<

R

!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

 * /( '4T!$   

Â&#x2018;

Â&#x2018; EDUJDVEDUYDQG ,4 )*(!, PPVWLN $QYHQGHVVRPWÃ&#x2014;WQLQJVEéMOHPHG3(UHSDUDWLRQVSURSSHU YDUHQURJ RJVRPIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJDIUéUHIWHUVDPPHQNOHPQLQJ $QYHQGPRQWDJHWYLQJH YDUHQU WLOLQVWDOODWLRQ 

 

$$ 

 /(

<

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

     

     

Â&#x2018;

 !  ! ! !  !  ! % ! " !  !  !  !  ! !

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

" " % " " " " " " " !" " " " & "! "!!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;
‘

R* 00) 77

() )   EDUJDVEDUYDQG )RU(/*()Ÿ3OXV$QERULQJVEéMOHGPPUéU6'5 7LOKRYHGGLPHQVLRQGRJGPPDQEHIDOHUYLPD[DQERULQJVGLDPHWHUSÖG PP

 ‘

‘

>PP@ ‘

‘

 

‘

)

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>LQFK@

‘

 A! !& ! &""& " A! !& ! &"" "

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

 

‘

‘

>PP@

 

Q

>PP@

‘

‘

‘

 

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

‘

9

 

‘

‘

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

R* 00)     EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()Ÿ3OXVDQERULQJVEéMOHU‘GUéU6'5 3(EO×UHDGDSWRULQGVDWVG 3URSPHG1%5‘JXPPLW×WQLQJ 393RPOéEHU 7LOKRYHGGLPHQVLRQGRJGPPDQEHIDOHUYLPD[DQERULQJVGLDPHWHUSÖG PP>PP@ ‘

‘ 

>LQFK@ ‘‘

$$ 

‘

 /(

‘

‘

 A !& ! &" & " ‘

‘

‘

‘

‘

‘‘‘>PP@

>PP@

‘‘

‘9

‘

>PP@ ‘

‘‘‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘>PP@

‘

‘

3)‘

‘

‘ EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH‘GUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH‘GPPUéU6'5 7LO(/*()3OXVDQERULQJVEéMOH‘GPPUéU6'5

‘

‘

‘

 75 *   

‘

‘

  

$$ 

 /(

!

Q

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

 !& !! &" ! "  !& !

&" " ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

>PP@

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

‘

 

‘


1

‘

-00) 7,((,)

‘

‘

   

& HK>%J EDUJDVEDUYDQG 7LOVOXWQLQJWLOSODVWHOOHUPHWDOJHYLQG )RUVW×UNQLQJVULQJUXVWIULWVWÖO $

7LO(/*()Ÿ3OXVDQERULQJVEéMOHU‘GUéU6'5 ,QGYHQGLJJHYLQG5S 3(6'5>PP@ ‘

‘

 

)

 

$$ 

/(‘

‘

‘

‘

‘

>LQFK@

‘

 A! !& !% &" " A! !& " &" % ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

/ ,4 +*   EDUJDVEDUYDQG 7LO(/*()Ÿ3OXVDQERULQJVEéMOH SDVVHUWLODOOHDQERULQJVEéMOHUW\SH0RQREORFGPPRJDOOHDQERULQJV WHHPHGDIJDQJGGGRJGPP SDVVHUWLODOOHDQERULQJVWHHUPHGDIJDQJGPP 

>PP@ ‘

‘

3)

‘ ‘

 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

 !& %

&"! %"  !& % &"! " ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

‘

‘

 

‘

‘
 , Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 / (+0    ,626

EDUJDVEDUYDQG GGLKHQKROGWLO'9*:*: GWLOGPPOHYHUHVPHGEXQGSODGHRJVWURSSH G ERULQJVGLDPHWHU 0HGKHQV\QWLOWU\NWULQRJDQYHQGHOVHVNDOORNDOHVWDQGDUGHURJIRURUGQLQJHURYHUKRO GHV 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

       Â&#x2018;

! " ! ! & ! !

! ! ! ! !  

 !   %

Â&#x2018;

 % !

 % !% % ! % 

 % %

 % " % % % 

 % 

 % !% % "

 % &

 % !

 % !!%

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

<

<Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

 05 )* ( ,U5 ' U 

 ,626

 EDUJDVEDUYDQG G ERULQJVGLDPHWHU

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

<

<Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

 *( - ) / (+0     

7LO(/*()3OXVNXJOHKDQHGGPP 6SLQGHOIRUOÃ&#x2014;QJHULKW'9*:*. 6SLQGHOILUNDQWWLOVOXWQLQJ[PPWLOG 6SLQGHOILUNDQWWLOVOXWQLQJ[PPWLOG .RQWLQXHUOLJMXVWHUEDURJVHOYEÃ&#x2014;UHQGH 7UÃ&#x2014;NIDVWRJVLNUHWPRGLQGWUÃ&#x2014;QJHQDIMRUGRJVDQG 9DUPWJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;OVSLQGHO 3(EHVN\WWHOVHVUéURJ3(FHQWUHULQJVKÃ&#x2014;WWHPHGWÃ&#x2014;WQLQJ ,QNOXVLYVSOLWLUXVWIULVWÃ&#x2013;O 0RPHQWPD[1P

-

 */( >P@

>P@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3)   

   Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 % "  &% &" &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 %&

 %& 

 %&!%

 %&

 %& 

 %&%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;


1

Â&#x2018;

K'.(( (0  / (+0 7LO(/*()3OXVNXJOHKDQHGPP 7LO(/*()3OXVNXJOHKDQHIXOGERULQJGPPRJGPP .RQWLQXHUOLJMXVWHUEDURJVHOYEÃ&#x2014;UHQGH 7UÃ&#x2014;NIDVWRJVLNUHWPRGLQGWUÃ&#x2014;QJHQDIMRUGRJVDQG 9DUPWJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;OVSLQGHO 3(EHVN\WWHOVHVUéURJ3(FHQWUHULQJVKÃ&#x2014;WWHPHGWÃ&#x2014;WQLQJ 3RO\JRQEéVQLQJLJDOYDQLVHUHWVWÃ&#x2013;O 3(IRULQJSDVVHUWLODOOHGLPHQVLRQHU 0RPHQWPD[1P

    

-

 */( 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

>P@

Â&#x2018;

   

  % %!" 

  " %!" &

  %!" !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 '4( ( )UHPVWLOOHWDIÂ&#x2018;39& 3DVVHUWLODOOHGLPHQVLRQHU

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

*( 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

  &! &%&&!  & &%&&  & &%&&

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 (+0.)%"NR 7 / ,4  0(

  0HGXQLRQIRUHQNHOLQVWDOODWLRQRJGHPRQWHULQJ .XJOHWÃ&#x2014;WQLQJDI37)( ,QWHJUHUHWJHYLQGEéVQLQJWLOIDVWJéUHOVHDIYHQWLO ,QGE\JQLQJPÃ&#x2013;OWLOVOXWQLQJVGHOHRJXQLRQHU///7)0'PHGW\SH >) 9HQWLOLQGLYLGXHONRQILJXUHUEDU VHUHVHUYHGHOVRYHUVLJW

 0XOWLIXQNWLRQVPRGXOPHGLQWHJUHUHWWLOEDJHPHOGHU 3QHXPDWLVNHOOHUHOHNWULVNDNWXDWRUIUDÂ&#x2018;*) 

#

# /,-,* 6 HV)W '0 J 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

Â&#x2018;

>OPLQ@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

&

 !& ! &

 !& &

 % &

 % ! &

 % &

 % &

 % !" &

 % ! &

 % !&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

<

<

<!

!%

"

6* 7

 77

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

    

>PP@

Â&#x2018;

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

    

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 A! A  A A!  A! 

Â&#x2018;
$*/ )0 Â&#x2018;

- -!

*/ )+0 (+,( ,  0DWHULDOHKXV*ODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHWSRO\HVWHU 0DWHULDOHOÃ&#x2013;JVWéEHMHUQ*-/LKW(1 &RDWLQJVRUWIDUYH PLNURLKW,62

 /Ã&#x2013;JLQGHKROGHUWHNVWLQGOÃ&#x2014;J*)RJHNVWUDÂ&#x2018;VRPRSWLRQ 7HPS¡&¡& 6WDWLVNEHODVWQLQJN1WLPHU 1(1

 )DOGWHVWLQJHQVNDGHHIWHUORGUHWIDOGSÃ&#x2013;PHWHU

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;.)

R / , 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J PHGVRUWLQGOÃ&#x2014;JXGHQVNULIW !% %"!! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;.)

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J [[ /[%[+

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$- &%-!%

*/ )+0 (+,( ,  0DWHULDOHKXV*ODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHWSRO\HVWHU 0DWHULDOHOÃ&#x2013;JVWéEHMHUQ*-/LKW(1 &RDWLQJVRUWIDUYH PLNURLKW,62

 /Ã&#x2013;JLQGHKROGHUWHNVWLQGOÃ&#x2014;J*)RJHNVWUDÂ&#x2018;VRPRSWLRQ 7HPS¡&¡& 6WDWLVNEHODVWQLQJN1WLPHU 1(1

 )DOGWHVWLQJHQVNDGHHIWHUORGUHWIDOGSÃ&#x2013;PHWHU ;.)

R / , 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J PHGVRUWLQGOÃ&#x2014;JXGHQWHNVW !% ! %"! &% %3XQGHUODJVSODGH IRUSHUPDQHQWSODFHULQJ !% %"! &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

;.)

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J [[ /[%[+

%3XQGHUODJVSODGH XGYHQGLJ[PPLQGYHQGLJ[PP Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R! - -!% */ ' 0+0(

/., 5 .( -(+,(  0DWHULDOHKXV*ODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHWSRO\HVWHU 0DWHULDOHOÃ&#x2013;JVWéEHMHUQ*-/LKW(1 &RDWLQJVRUWIDUYH PLNURLKW,62

 /Ã&#x2013;JLQGHKROGHUWHNVWLQGOÃ&#x2014;J*)RJHNVWUDÂ&#x2018;VRPRSWLRQ 7HPS¡&¡& 6WDWLVNEHODVWQLQJN1WLPHU 1(1

 )DOGWHVWLQJHQVNDGHHIWHUORGUHWIDOGSÃ&#x2013;PHWHU ;.)

R / , 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J PHGVRUWLQGOÃ&#x2014;JXGHQWHNVW !% %"! 

%3XQGHUODJVSODGH IRUSHUPDQHQWSODFHULQJ !% %"!&

25 VWDEHOEDUPRQWDJHSODGH !% & %"!&

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

;.)

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

VRUWGÃ&#x2014;NVHOPHGVRUWOÃ&#x2013;J [[ /[%[+

%3XQGHUODJVSODGH XGYHQGLJ[PPLQGYHQGLJ[PP 25 Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

1

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)( H /- )  /-/ 7 55J 6LGH Â&#x2018;6SLGVHQGHILWWLQJVL3( Â&#x2018;

Â&#x2018;6WXNVYHMVHILWWLQJV3( Â&#x2018;

Â&#x2018;0XIIHVYHMVHILWWLQJV Â&#x2018;

Â&#x2018;*HYLQGILWWLQJVWLOPXIIHVYHMVQLQJ3( Â&#x2018;2


) 5( 

Â&#x2018;

$/ 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 

" 

 

& 

 

  !    %  "   &   !

 !! 

!

Â&#x2018;

& !

& !"

& 

& 

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

$/ 8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&!&! 

&!! 

&!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 

 !"

 

 "

 &

 !

 !!"

 !%

 !&

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/%8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

       

% % % % % % % % % % % % % %

 % 

" % 

 % 

& % 

 % 

 %  % ! %  %  % % % " %  % & % 

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH ! !" 

  % " "   !"  " & !

Â&#x2018;

       

       

>PP@

       

>PP@

       

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       

Â&#x2018;

       


Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;

 % !

 % ! % !! % !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;

&

&

&

&

!!" !% !& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  >PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/%8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018; 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 % & % &  % & % % & " % &  % & & % &  % &!

 % &! % &!! % &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;  !"  " & ! !!" !% !& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

$/ 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 ! & !  ! 

 !  ! ! !  !  ! % ! " !  ! & !  ! !

 ! ! ! !! ! !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

& 

& 

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;
Â&#x2018;

$/ 8

  6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 ! & ! &  ! & % ! & " ! &  ! & & ! &  ! &!

 ! &! ! &!! ! &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

 

 !"

 

 "

 &

 !

 !!"

 !%

 !&

 "

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

$/ %8.)

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018;

3)        

% % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

&  

  

   !      %  "    &    !

  !  !!  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


Â&#x2018;

$/ %8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 6HJPHQWVYHMVW 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 &  &  & %  & "  &  & &  &  &!

 &!  &!!  &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

R4( 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

"  &  

 

 ! 

 

 

 % 

 " 

 

 & 

 

 ! ! 

 !! 

 ! 

 ! 

 !% 

 !" 

 ! 

 !& 

 ! Â&#x2018;

& " !

& " !"

& "

& " 

& " %

& " "

& " "

& " 

& "

& " !"

& " 

& " "

& " &

& "!

& "!!"

& "!%

& "!&

& %"

& 

& %

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;
Â&#x2018;

R4( 8

  6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

      Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&!&! 

&!! 

&! 

&! 

&!% 

&!" 

&! 

&!& 

&! 

&&

Â&#x2018;

 " 

 "

 " !"

 " 

 " "

 " &

 "!

 "!!"

 !%

 !&

 "

 %"

 

 %

 %

 %"

 "

 

 &

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

R4( 8

   6SLGVHQGH .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 6HJPHQWVYHMVW 6HJPHQWVYHMVWHILWWLQJVKDUHQGULIWVWU\NUHGXFHULQJVIDNWRUSÃ&#x2013; EDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;!!

! 

!!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

R4(" 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % %

 

&  

  

   !      %  "    &    !

  !  !!  !

&!

&! 

&! %

&! "

&! "

&! 

&!

&! !"

&! 

&! "

&! &

&!!

&!!!"

&!!%

&!!&

&! "

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

        

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

        

Â&#x2018;


Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % Â&#x2018;

  !  !%  !"  !  !&  !

Â&#x2018;

&! %"

&!

&!%

&!%

&!%"

&!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

R4(" 8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 &  &  & %  & "  &  & &  &  &!

 &!  &!!  &!  &!  &!%  &!"  &!  &!&  &!

Â&#x2018;

! 

!

! !"

! 

! "

! &

!!

!!!"

!!%

!!&

! "

! %"

!

!%

!%

!%"

!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

R4(%8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 % 

& % 

 % 

 %  % ! %  %  % % % " %  % & %  % !

 % ! % !! % ! % ! % !% % !" % ! % !& % !

Â&#x2018;

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&  % " "   !"  " & ! !!" !% !& " %" % % %" "

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;
Â&#x2018;

R4(%8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 % & % &  % & % % & " % &  % & & % &  % &!

 % &! % &!! % &! % &! % &!% % &!" % &! % &!& % &!

Â&#x2018;

 /( Â&#x2018;  !"  " & ! !!" !% !& " %" % % %" "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

R4(%8

 @ "  6SLGVHQGH .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 6HJPHQWVYHMVW 6HJPHQWVYHMVWHILWWLQJVKDUHQGULIWVWU\NUHGXFHULQJVIDNWRUSÃ&#x2013; EDUYDQG

Â&#x2018;

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)  

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;

! 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%%

%%&

%%

%%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;


Â&#x2018;

R4( 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 " 

& " 

 " 

 "  " ! "  "  " % " " "  " & "  " !

 " ! " !! " ! " ! " !% " !" " ! " !& " !

Â&#x2018;

&

& 

& %

& "

& "

& 

&

& !"

& 

& "

& &

&!

&!!"

&!%

&!&

& "

& %"

&

&%

&%

&%"

&"

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

R4( 8

  6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 " & " &  " & % " & " " &  " & & " &  " &!

 " &! " &!! " &! " &! " &!% " &!" " &! " &!& " &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  !"

 

 "

 &

!

!!"

!%

!&

 "

 %"%

%

%"

"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

R4(!!8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 & 

& & 

 & 

 &  & ! &  &  & % & " &  & & &  & !

 & ! & !! & ! & ! & !% & !" & ! & !& & !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

R4(!!8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)        

% % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;

 & & & &  & & % & & " & &  & & & & &  & &!

 & &! & &!! & &! & &! & &!% & &!" & &! & &!& & &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;


Â&#x2018;

R4( 8

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

 

&  

  

   !      %  "    &    !

  !  !!  !  !  !%  !"  !  !&  !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

>PP@

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

R4( 8

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG )UHPVWLOOHWDIUéU 

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

% % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

Â&#x2018;

 &  &  & %  & "  &  & &  &  &!

 &!  &!!  &!  &!  &!%  &!"  &!  &!&  &!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

; 8(

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 0HGSÃ&#x2013;VYHMVWHUéU 6HJPHQWVYHMVWRJIRUVWÃ&#x2014;UNHW ,QJHQWU\NUHGXNWLRQVIDNWRU 

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

           Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

! 

" ! 

 ! 

& ! 

 ! 

! ! ! ! !  ! % ! " !  ! & !  ! !

! 

!

 ! !!

 !

 % !

 " !

 !

 & !

 ! !

! !

Â&#x2018;

& !

& !"

& 

& 

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

& %"

& 

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

; 8(

 @ "  GG3) GG3) GG3) 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;

6HJPHQWVYHMVWRJIRUVWÃ&#x2014;UNHW 0HGSÃ&#x2013;VYHMVWHUéU ,QJHQWU\NUHGXNWLRQVIDNWRU

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

        Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

!

& !

& !

& % !

& " !

& !

& & !

& !

&!

!

&! !

& ! !

&

!

& !

& % !

& " !

& !

& & !

& ! !

! !

Â&#x2018;

 

 

 !"

 

 "

 &

 !

 !!"

 !%

 !&

 "

 %"

 

 %

 %

 %"

 "

 

 &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;


Â&#x2018;

;%8(

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

!

 

% !% % !% ! % !% % !% 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

& "

& "

& "

& 

&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

2

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

;%8(

 @ " EDUJDVEDUYDQG 

 

$$ 

 /(

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 % !% "

  % !% " Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

 

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)
Â&#x2018;

; 8 = 

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG  

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

                 

>PP@

Â&#x2018;

                 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

!  ! % ! " !  ! ! ! ! ! 

! !& ! ! ! ! & ! 

!  ! % ! " !  !  ! %

! & !  !  ! % ! " !  ! 

!  ! ! !  ! & !  ! % ! %! ! % ! %

Â&#x2018;

& ! "

& % "

& "

& ! "

& 

& 

& ! 

& 

& 

& !

& !"

& ! !"

& "

& " "

& % "

& "

& " &

& % &

& ! &

& !

& !

& "!

& !

& !!"

& &!!"

& !!"

& !!"

& !!"

& &!%

& %!%

&! !%

& !%

& !%

& !%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                 

Â&#x2018;

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

>PP@

                 

Â&#x2018;

; 8 = 7)C ,4  / 

 EDUJDVEDUYDQG  

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

>PP@

            

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

! 

! ! 

! 

 ! 

% ! " ! 

! ! !  ! &

! & ! &! ! " ! & ! &% ! &" ! & ! & ! 

!  ! ! !  !  ! % ! " ! 

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

            

            

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

            

>PP@

            

>PP@

            

>PP@

            

>PP@

            

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

            

                 

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                 

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

% % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

! & !  ! 

! ! ! ! 

!  ! % ! " !  ! & !  ! 

! ! ! ! !  ! %

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

9

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

2

Â&#x2018;

; 8 = 

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG  

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

>PP@

Â&#x2018;

              

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

! &! !

&! !

&

!

&!& !

& !

& ! !

& !

& !

& % !

& " !

& !

& !

& & ! & ! & ! &% ! &" !

& !

&

!

& !

&! !

& ! && ! & !

&% !

&%! !

&% !

&%

Â&#x2018;

 

 

 ! 

 

 

 !

 ! !"

 "

 " "

 % "

 "

 " &

 ! &

 !

 !

 "!

 !

 !!"

 &!!"

 !!"

 !!"

 !!"

 &!%

 %!%

! "

 "

 "

 "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

              

              

Â&#x2018;

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH

>PP@

        

>PP@

        

>PP@

        

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

        
Â&#x2018;

9

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

      

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

      

      

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

; 8 = 7)C ,4  /X EDUJDVEDUYDQG Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

                

 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

!

& !

&

!

& !

& ! !

&!! !

&! !

&! !

&!% !

&!" !

&! !

&% !

&" !

& !

&& !

& !

&%

!

&%% !

&%" !

&% !

&%& !

&% !

&"

!

&" !

&"! !

&" !

&" !

&"% !

&"" !

&" !

&"& !

&" !

&

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

9

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

                

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                

Â&#x2018;

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG Â&#x2018;

       

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

% % % % % % % % % % % % %

 &  !   &   "  %%  %  %  %!  "

 %  %&

&! !"

&!%

&!

&!" 

&!% 

&! 

&! %

&!" %

&!% %

&! %

&!" "

&!% "

&! "

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGHÂ&#x2018;

                

9

>PP@

 />PP@

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

      

      

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

      

>PP@>PP@ Â&#x2018;

      

 Â&#x2018;

      

Â&#x2018;

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

 "  "  "%  !   

 &   "  &  &!  &  &

 &"  &  &  &%  &&  

 &  !      % 

 ""  !   "  "  %   

 "& 

 

!  &   

 

   

%  !    %  "   &   !

 !!  !  !%  !"  !  ! 

   

    %   %

Â&#x2018;

&!" "

&!% "

&! "

&!" 

&!% 

&! 

&!"

&!%

&!

&! !"

&!" !"

&!% !"

&! !"

&! 

&!" 

&!% 

&! 

&! "

&!" "

&!% "

&! "

&!& &

&! &

&!" &

&!% &

&! &

&!"!

&!%!

&!!

&!!!"

&!"!!"

&!%!!"

&!!!"

&!!%

&!"!%

&!%!%

&!!%

&!" "

&!%!&

&!!&

&! "

&!" "

&!% "

&! "

&!" %"

&!% %"

&! %"

&!"

&!%

&!

&!%

&!"%

&!%%

&!%

&!%

&!"%

&!%%

&!%

&!%"

&!"%"

&!%%"

&!%"

&!"

&!""

&!%"

&!"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                 

Â&#x2018;

                                 

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

>PP@

Â&#x2018;

                                 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

                                 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 /

 @ " Â&#x2018;

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG

Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                   

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                                  

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %&! 

&& 

&" 

&&! 

&& 

&&&&" 

&& 

&& 

&&% 

&&& 

&&& 

& 

& 

& 

& 

&% 

& ! 

&"" 

&! 

& 

&" 

&" 

&% 

& 

&&"& 

& 

& ! 

&& 

& 

&& 

& 

& % 

& " 

& & 

& 

&& 

& ! 

& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&!&! 

&!! 

&! 

&! 

&!% 

&!" 

&! 

&!& 

&! 

& 

& 

& % 

& " 

& 

& & 

& 

&

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH!% 

! 

!"

!

! !"

!% !"

! !"

! 

!" 

!% 

! 

! "

!" "

!% "

! "

!& &

! &

!" &

!% &

! &

!"!

!%!

!!

!!!"

!"!!"

!%!!"

!!!"

!!%

!"!%

!%!%

!!%

!"!&

!%!&

!!&

! "

!" "

!% "

! "

!" %"

!% %"

! %"

!"

!%

!

!%

!"%

!%%

!%

!%

!"%

!%%

!%

!%"

!"%"

!%%"

!%"

!"

!""

!%"

!"

!"

!%

!

!"&

!%&

!&

!"

!%

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                  

Â&#x2018;

                                  


Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  >PP@ Â&#x2018;

                                  

>PP@

Â&#x2018;

  

 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

% % % % Â&#x2018;& 

&! 

& 

&

Â&#x2018;

!

!"

!%

!9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                                  

>PP@

                                  

>PP@

                                  

>PP@

                                  

>PP@

                                  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

                                  

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                                  

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

>PP@

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

  

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

  

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  

Â&#x2018;

 ) )

 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG R7* / )UHPVWLOOHWDIGUHMHWHPQH

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

          Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

" 

" " 

 " 

& " 

 " 

" " ! " "  " % " " "  " & "  " !

" ! " !! " ! " ! " !% " !" " ! " !& " !

Â&#x2018;

&& !

&& !"

&&

&& 

&& %

&& "

&& "

&& 

&&

&& !"

&& 

&& "

&& &

&&!

&&!!"

&&!%

&&!&

&& "

&& %"

&&

&&%

&&%

&&%"

&&"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

 ) )

 @ " 6SLGVHQGHVWXNHOVYHMVQLQJ EDUJDVEDUYDQG R7* / )UHPVWLOOHWDIGUHMHWHPQH

Â&#x2018;

Â&#x2018; 

$$ 

 /(

9Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

        Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;

" &

" & " & ! " & " & " & % " & " " & " & & " & " &!

" &! " &!! " &! " &! " &!% " &!" " &! " &!& " &! " &

" & " & ! " &

Â&#x2018;

& %

& "

& "

& 

&

& !"

& 

& "

& &

&!

&!!"

&!%

&!&

& "

& %"

&

&%

&%

&%"

&"

&

&&

&

&

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0(/ 0,0(

 7' )0/50 0( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

  6SLGVHQGH 7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIRUELQGHOVHUWLOPPH5 0 ( CN#K@N6R "%J 8SWRGVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHW\SHDQGÂ&#x2018; $ERYHXVH3($GDSWRUIRUEXWWHUIO\YDOYHV6'5 GG

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU EDUJDVEDUYDQG 7\SH$ZLWKRXWFKDPIHU7\SH%ZLWKFKDPIHU 1RWVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHV 

#

6 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5      

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

&" & && & &&

 &

 ! &

 &

 &

 % &

 " &

 &

 & &

 &

 !

&

 ! &

 !! &

 ! &

 ! &

 !% &

 !" &

 ! &

 !& &

 ! &&Â&#x2018;

& & !

& & !%

& & !

& & 

& & %

& & "

& & %

& & 

& & 

& & !%

& & 

& & "

& & &

& & !

& & !!%

& & !%

& & !&

& & %

& & %%

& & 

& & %

& & %

& & %"

& & "

& & 

& & &

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;#!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

         Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

>PP@

         Â&#x2018;

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

>PP@

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

             

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ $ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Â&#x2018;
Â&#x2018;

0(/ 0,0(

 @ " 7' *( 50 0( Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  6SLGVHQGH 7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOIODQJHIRUELQGHOVHUWLOPPH5 0 ( CN#K@N6R "%J 8SWRGVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHW\SHDQG $ERYHXVH3($GDSWRUIRUEXWWHUIO\YDOYHV6'5 GG

 7Ã&#x2014;WQLQJ3URILOIODQJHSDNQLQJ1%5RJ(3'0 7Ã&#x2014;WQLQJGG)ODGSDNQLQJ(3'0YDUHQU EDUJDVEDUYDQG 7\SH$ZLWKRXWFKDPIHU7\SH%ZLWKFKDPIHU

Â&#x2018;

1RWVXLWDEOHIRUEXWWHUIO\YDOYHV 

#

6 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

       Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;  Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5       

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Â&#x2018;

&

 &% &

 &" &

 & &

 && &

 & &

 

&

 &

 ! &

 &

 &

 % &

 " &

 &

 & &

 &&

 &

 ! &&

 &

 % &

 " &

 &

 &

Â&#x2018;

&  %

&  "

&  %

&  

& 

&  !%

&  

&  "

&  &

& !

& !!%

& !%

& !&

&  %

&  %%

& 

& %

& %

& %"

& "

& 

& &

& 

& 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!

!

;.)

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

>PP@

Â&#x2018;

       Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;  

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

>PP@

     

Â&#x2018;

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

>PP@

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

            

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ % % % $ % % % % % % % $ $ $ $ $ $ $ $

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 50( -$ ; / ,4 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  )ODQJHKHOWLSODVW33*) JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW

 0HG9QRWVRPIRUGHOHUNUÃ&#x2014;IWHUQHMÃ&#x2014;YQWSÃ&#x2013;NUDYHQ 0HGLQWHJUHUHWEROWKROGHUWLOPRQWDJHKMÃ&#x2014;OS 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31

2

.RPEQHUHWYHUVLRQPP$16, $/DQWDOKXOOHU ª 3DVVHUWLOPXIIHRJVWXNVYHMVHV\VWHPHU LQJHQSLNWRJUDPSÃ&#x2013;IODQJHQ>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;   

 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

% !

% !

% % !

% " !

% !

% & !

% !

%!

!

%! !

%!! !

%! !

%! !

%!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

!" !

!" !%

!" !

!" 

!" %

!" "

!" %

!" 

!" 

!" !%

!" 

!" "

!" &

!" !

!" !!%

!" !%

!" !&

!" %

!" %%

!" !<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

   Â&#x2018; Â&#x2018;   

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 50( -$ ;7 55 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  )ODQJHKHOWLSODVW33*) JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW

 0HG9QRWVRPIRUGHOHUNUÃ&#x2014;IWHUQHMÃ&#x2014;YQWSÃ&#x2013;NUDYHQ 0HGLQWHJUHUHWEROWKROGHUWLOPRQWDJHKMÃ&#x2014;OS 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 .RPEQHUHWYHUVLRQPP$16, $/DQWDOKXOOHU ª 3DVVHUWLOPXIIHRJVWXNVYHMVHV\VWHPHU LQJHQSLNWRJUDPSÃ&#x2013;IODQJHQ>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

;77 #

# 

$$ 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

 Â&#x2018;

Â&#x2018;

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;   

 

Â&#x2018;

!

 " !

 !

 & !

 !!

 !

 ! !

 !

 !

 " !

 !

 !

!

!

! !

!! !

! !

! !

!% Â&#x2018;

Â&#x2018;

!" !

!" !%

!" !

!" 

!" %

!" "

!" %

!"! 

!"!

!"! 

!"! "

!"!!

!"!!!%

!"!!%

!"!!&

!"! %

!"! %%

!"!

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

 Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;Â&#x2018;

Â&#x2018;

         >PP@

3)

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

  Â&#x2018; Â&#x2018;   

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;


Â&#x2018;

 50(@ C  / ,4 . 7

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  33 JODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNHW PHGVWÃ&#x2013;OULQJ 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJVPÃ&#x2013;O,62(1',1%6 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

$$ 

/(

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

2

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

!

! " !

! !

! & !

! !

!

!

! !

! ! !

 !

 !

 % !

 " !

 !

 & !

 !

 !

!

 ! !

 !! !

 ! !

 ! !

 !% Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% "& !

&% "& !%

&% "& !

&% "& 

&% "& %

&% "& "

&% "& %

&%"& 

&%"&

&%"& !%

&%"& 

&%"& "

&%"& &

&%"&!

&%"&!!%

&%"&!%

&%"&!&

&%"& %

&%"& %%

&%"&

Â&#x2018;

>PP@

          

          

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

>PP@

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

          

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

 50(-) 5 @ C ; / ,4 (  33PHGJODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJRJLQGOÃ&#x2014;JPHGVHMMHUQ*** 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31 R7* / IODGVLGH EROWHVLGH SURILOHUHWVLGH IODQJHNUDYHVLGH $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

!

!" !

! !

!& !

! !!

 !

 ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

&% "%

&% "%

&% "%"

&% ""

&% "

&% "&

&% "

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;#

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;
Â&#x2018;

 50(-) 5 @ C ; / ,4 (

Â&#x2018;

  33PHGJODVILEHUIRUVWÃ&#x2014;UNQLQJRJLQGOÃ&#x2014;JPHGVHMMHUQ*** 89UHVLVWHQW$QYHQGHOLJWLOXGHQGéUVLQVWDOODWLRQHU 7LOVOXWQLQJ,62(1',1 %ROWHFLUNHOGLDPHWHU31

Â&#x2018;

R7* / IODGVLGH EROWHVLGH SURILOHUHWVLGH IODQJHNUDYHVLGH $/DQWDOKXOOHU 

#

# 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

!

 !

 !

 !

 !

 !

 !

 Â&#x2018;

 !

! !! ! ! !%

Â&#x2018;

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

&%"!

&%"!!%

&%"!%

&%"!&

&%" %

&%" %%

&%"

Â&#x2018;

Â&#x2018;

!<

N Y

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

0 0 0 0 0 0 0

Â&#x2018;

Â&#x2018;

 550()0/(  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU *673.3URILO PHWDOLQGOÃ&#x2014;JLNDUERQVWÃ&#x2013;O

Â&#x2018;

Â&#x2018;

1%5'82 1LWULOJXPPL+Ã&#x2013;UKHGVJUDGFD¡6KRUH $QYHQGHOLJWLOGULNNHYDQGVRJJDVLQVWDOODWLRQHU '9*:5HJLVWUHULQJ JDV ',1DIVQLW',1(1 '9*:WHVWHWHIWHUFLUNXOÃ&#x2014;UH:HIWHU.7:DQEHIDOLQJ GHUOLJPHGFHQWUHULQJYHGGHQLQGYGLDPHWHUSÃ&#x2013;EROWHFLUNOHQ

  

GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ Â&#x2018;#

# #R@Z> 

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

3)Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

% " %  % & %  % 

% % ! % %  % % % " %  %  % !

% ! % !! % ! % ! % !% % !" % ! % !& % ! Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" !

%" !"

%"

%" 

%" %

%" "

%" "

%" 

%"

%" !"

%" 

%" &

%"!

%"!!"

%"!%

%"!&

%" "

%" %"

%"

%"%

%"%

%"%"

%""

Â&#x2018;

           

<

<

N

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

>PP@

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

           

Â&#x2018;


Â&#x2018;

0)0/( 6

Â&#x2018;

Â&#x2018;

  7LODOOHIODQJHEéVQLQJHU +Ã&#x2013;UGKHGFD¡6KRUH ,QWHJUHUHWEROWKXOOHUIUDG &HQWUHULQJSÃ&#x2013;LQGYHQGLJGLDPHWHUYHGKMÃ&#x2014;OSDIEROWKXOOHUIUDG

2

GL)$VYDUHUWLOLQGYHQGLJGLDPHWHUSÃ&#x2013;IODQJHEéVQLQJ 

#

# ;.) 6 

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

3) Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

$ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % & & & & &

&

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &

 &Â&#x2018;

Â&#x2018;

%

"&! % "  !

! !! !

$$ 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" 

%" !

%" !"

%"

%" 

%" %

%" "

%" "

%" 

%"

%" !"

%" 

%" &

%"!

%"!!"

%"!%

%"!&

%" "#

!<

N

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

         

>PP@

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

>PP@

    

    

Â&#x2018;

>PP@

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

         

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>, (0(

.//@C   EDUJDVEDUYDQG )RUHOHNWURVYHMVQLQJWLO3(UéU 6WÃ&#x2013;OUéULKHQKROGWLO(13(FRDWHGIRUNRUURVLRQVEHVN\WWHOVH

6WÃ&#x2013;OUéUXGHQSODVWEHVN\WWHOVH Â&#x2018; 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;     

%" % ! %" % %" %

%" % %" % & %" %! %" " ! %" " " %" "

%" "

     !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

     

>PP@

     

>PP@

     

Â&#x2018;

>PP@ Â&#x2018;

     

WDEHOIRUWVÃ&#x2014;WWHUSÃ&#x2013;QÃ&#x2014;VWHVLGH
Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;

Â&#x2018;

3)Â&#x2018;

     

 

/(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

%" "% %" "%% %" "% %"!"" %"!"" %"!""% %"!""" %"!" %"!"! %"!"% %"!"& Â&#x2018;

Â&#x2018;

     !

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

>PP@

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

     

Â&#x2018;


 / ,4 5( 

‘

R4( 82

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3) ‘

‘

           

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 & " &  & & &  &

 & & ! & &  &"

 &" &"! &" &" &"% &"! &"!! &"! ! ! ! !% ! !" ! !

‘

! !

! !%

! !

! 

! %

! "

! %

! 

! 

! !%

! 

! "

! &

! !

! !!%

! !%

! !&

! %

! %%

! 

! %

! %

‘

‘

           

‘

           ‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

‘

‘

‘

           

‘

R4( 8

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3)

‘

         

‘

‘

,5 ,5  ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 &" % &" " &  & & &  &%

 &% &%! &% &% &%% &%! &%!! &%! ! &! ! &!% ! &!" ! &!

‘

 %

 "

 %

 

 

 !%

 

 "

 &

 !

 !!%

 !%

 !&

 %

 %%

 

 %

 %

‘

‘

         

‘

         ‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

‘

‘

‘

         

‘
‘

$/ 8

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( ‘

‘>PP@ ‘

   

‘

‘

6 

$$ 

 /(‘

‘

‘

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

‘

‘

% % % % % %

‘

 &" " &"  &" & &"  &"

 &"

‘

‘

& %% !

& %% !"

& %%

& %% 

& %% %

& %% "

‘

‘

   

‘

‘

   

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

‘

>PP@

   

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

   

‘

‘

‘

3) ‘

$/%8

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3) ‘

‘

       

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % % % % % % % ‘

 %&" " %&"  %&" & %&"  %&"

 %&" %&" ! %&" %&"  %&" % %&" " %&"  %&"  %&"!

‘

& % !

& % !"

& %

& % 

& % %

& % "

& % "

& % 

& %

& % !"

& % 

& % "

& %!

& %!!"

‘

‘

       

‘

       

>PP@

‘

       

>PP@

‘

       

>PP@

‘

       

‘

‘

‘

       

‘

$/%8

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

‘

3)‘

     

‘

‘

‘

  ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % % % ‘

‘

 %&% % %&% " %& ! %& %&  %&%

 %&% %&%! %&% %&%%

‘

‘

&

 %

&

 "

&

 "

&

 

&&

 !"

&

 

&

 "

&

!

&

!!"

‘

‘

‘

     

‘

‘

     

>PP@

‘

‘

     

>PP@

‘

‘

     

>PP@

‘

‘

     

‘

‘

‘

‘

     

‘


‘

; 8(

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3) ‘

‘

           

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

! &" " ! &" ! &" & ! &" ! &"

! &" ! &" ! ! &" ! &" ! &" % ! &" " ! &" ! &""& ! &" ! &"!

! &" ! &"! ! &" !! ! !! !% !! !" !! !

‘

& " !

& " !"

& " 

& " 

& " %

& " "

& " "

& " 

& " 

& " !"

& " 

& " "

& " &

& " !

& " !!"

& " !%

& " !&

& " "

 %%

 

 %

 %

‘

‘

           

‘‘

‘

‘

>PP@

           

‘

           

>PP@

‘

           

2

‘

>PP@

‘

‘

           

‘

; 8(

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 0DVNLQGUHMHW EDUJDVEDUYDQG

‘

‘

SÖIRUHVSéUJVHO 

>PP@ ‘

‘

3) ‘

‘

  ‘

 

 /(

‘

‘

% % % % ‘

‘

! !& ! ! ! 

! 

‘

‘

‘

 

‘

‘

 

‘

9

‘

‘

‘

>PP@

‘

  

‘

>PP@

‘

  

‘>PP@

‘

‘

>PP@ ‘

‘

  

‘

‘

  

‘

‘

; 8(

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

3)

‘

         

‘

‘

  ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5    

% % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

! &% % ! &% " ! & ! ! & ! & ! &%

! &% ! &%! ! &% ! &% ! &%% ! &%" ! &% ! &%& !! &! !! &!% !! &!" !! &!

‘

& %

& "

& "

& 

& 

& !"

& 

& "

& &

& !

& !!"

& !%

& !&

& "

 %%

 

 %

 %

‘

‘

         

‘

         

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

>PP@

‘

         

‘

‘

‘

         

‘
‘

; 8(

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) 0DVNLQGUHMHW EDUJDVEDUYDQG ‘

‘

SÖIRUHVSéUJVHO 

>PP@ ‘

‘

3) ‘

‘

  ‘

 

 /(

‘

‘

% % % % ‘

‘

!! & ! && ! !! & !! & 

‘

  

‘

‘

‘

‘

!‘

‘

‘

‘

>PP@

  

‘

  

‘ ‘

>PP@

‘

  

‘

>PP@

  

‘ ‘

‘

>PP@

‘

‘

  

‘

‘

; 8 = 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( 6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@ ‘

‘

‘

‘

          ‘ ‘‘

           

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

! & % ! & %! ! & % ! & % ! & %% ! & % ! & %& ! & % ! & "

! & " ! & "! ! & " ! & " ! & ! & ! ! & ! & ! & && ! & & ! & !! !! !

‘

& " "

& " "

& " "

& "! "

& " "

& " 

& "! 

& " 

& ""

& "

& " 

& "!

& " 

& "" "

& "% "

& " "

& " "

& "!!"

& ""!!"

& " !!"

& "!%

& ""!%

!‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

3)

>PP@

‘

          ‘ ‘

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

‘

‘

‘

           

‘

           ‘

‘

‘

>PP@

‘

           

>PP@

‘

           

‘

‘

‘

‘

‘

           

‘


‘

; 8 = 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( EDUJDVEDUYDQG

2

$IVYHMVHWHNQLVNHÖUVDJHUHUDIJUHQLQJHQ6'5 ‘

‘

6 

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘

‘ ‘   ‘      

>PP@

‘

          

‘

‘

    ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

‘

! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! & ! &

!%&! ! !! ! ! & 

$$ 

 /(

!‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

& "

& "

& "

& ! "

& "

& 

& ! 

& 

& "

& 

& 

& !

& 

& " "

& % "

& "

& "

& !!"

& "!!"

& !!"

‘

‘

          

‘

          

>PP@

‘

          

>PP@

‘

          

>PP@

‘

          

>PP@

‘

          

‘

‘

>PP@

‘

          

‘

>PP@

‘

‘

          

‘
‘

Z ‘

‘

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO 7×WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U  7 %- ,( 70(,4( 

# 6 6 

6 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

    

‘

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % % % % %

‘

% &" " % &" % &" & % &" % &"

% &" % &" ! % &" % &" 

% % % % % % % % %

%!&" " %!&" %!&" & %!&" %!&"

%!&" %!&" ! %!&" %!&" 

‘

‘

!‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

    

>PP@

‘

>LQFK@

    

‘

   6[ 6[ 6[

>PP@

‘

>PP@

    

‘

>PP@

    

‘

‘

‘

    >PP@

3)

‘

‘

    

‘

    

>PP@

    

‘‘

‘

>PP@

    

‘

‘‘

‘

>PP@

    

‘

‘

    

‘

Z 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO 7×WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U  7 %- ,( 70(,4(

‘

‘# 6 6 

6 

 /(

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

3) ‘

‘

‘

3)‘

‘

‘!‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

>PP@

‘

>LQFK@

 

‘

6[ 6[ 6[

>PP@

‘

>PP@

 

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

 ‘

 

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

 

‘

K*( 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO  7 %- ,( 70(,4( 

# 6 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

‘

‘

 % % & ! % %!& ! % % & % %!& ,5 % % & % %!& >PP@ ‘

‘

‘

 

‘

‘ ‘

 

‘ ‘

‘

 

‘ ‘

‘

,5 % " &" ! ,5 % " &" ,5 % " &" ‘

‘

‘

‘

‘

 

‘ ‘

 

>PP@

‘ ‘

 

>PP@

‘ ‘

 

‘

‘

>PP@

‘ ‘

 

‘

>PP@

‘ ‘

‘

 

‘


Â&#x2018;

K*( 0(

  7LOVWXNVYHMVQLQJ,5VYHMVQLQJRJHOHNWURVYHMVQLQJ 3DVVHUWLOXQLRQHUEHKROGHUJHQQHPIéULQJHURJPHPEUDQYHQWLOHUW\SH

2

Â&#x2018;

Â&#x2018;# 6 

 /(

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

3)

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

Â&#x2018;

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

% % % % % %

Â&#x2018;

% &" " % &" % &" & % &" % &"!

% &"!

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

>PP@

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018;

Â&#x2018;

   

Â&#x2018;
‘

K*( 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO  7 %- ,( 70(,4( ‘

‘# 6 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

‘

‘

 

‘

‘

 % " & ! % " & ,5 % " & 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

 

‘

‘

 

‘

>PP@

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

 

‘

‘

‘

3) ‘

‘

‘

K / ( 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO 7×WQLQJ2ULQJ(3'01U)301U  7 %- ,( 70(,4( 

# 6 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3) ‘

‘

    

‘

‘

    

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5

‘

% % % % % % % % %

‘

"&" " "&" "&" & "&" "&"

"&" "&" ! "&" "&" 

>LQFK@

‘

    

‘

‘

    

‘

>PP@

   6[ 6[ 6[

    

‘

‘

‘

>PP@

    

‘

‘

    

‘

K / ( 

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO  7 %- ,( 70(,4(

‘

‘# 6 

/(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

 

‘

‘

‘

 

‘

‘

 % "& ! % "& ,5 % "& 

‘

‘

‘

‘

‘

‘

 

>LQFK@

‘

6[ 6[ 6[

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

‘

>PP@

 

‘

‘

‘

>PP@ ‘

 

‘

‘

‘

‘

3) ‘

>7' -  3(JODVILEHUIRUVW×UNHW *)

 )RUGLPHQVLRQGVHYHQOLJVWYHMOHGQLQJIRULQVWDOODWLRQ

‘

33JODVILEHUIRUVW×UNHW

‘

-

 

 /(

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)‘

   ‘ ‘

 " " "  " & "  " 

 " !" ! !" 

‘

‘

‘

    

‘

    ‘

‘

‘

>LQFK@

‘

   6[ 6[

>PP@

‘

    

‘

>PP@

‘

‘

    

‘

‘

>PP@

‘


‘

 / 

  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( ‘

2

 2SWLOGVSUéMWHVWéEW

‘

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

>PP@

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘

                               

‘

‘

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5               

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 &"  &"! &" &"& &" &"" &"% &"% &"%! &""

 &"% &"%& &""" &""% &"" &" &"

 &" &"" &"&

 &"&% &"& &"

 &"&& && &&& && &&&

 &&& &"! &&& &"% &"" &&&% &" &&

! &&&  &&! &&  && &&" &&% 

 

 ! 

 

 

 % 

 " 

 

 & 

 

 ! ! 

 !! 

 ! 

 ! 

 !% 

 !" 

 !

‘

&  !"

& 

& 

& ! 

&  

&  

& ! %

&  %

&  %

& ! "

&  "

&  "

& ! "

&  "

&  "

&  

&  

& 

& 

&  !"

&  

&  

& ! "

&  "

& &

&  &

& ! &

&  &

&  &

& !

& !

& %!!"

& !!!"

& !!"

& !!"

& !%

& "!%

& %!%

& !%

& "!&

& !&

& !&

& "

& ! "

&  "

&  "

& %"

& " %"

& % %"

& %"

& &

& 

& "

& %

& 

& %

& "%

& %%

& %

& %

& "%

& %%

& %

‘

‘

‘

                               

‘

‘

                               

‘
Â&#x2018;>PP@ Â&#x2018;!Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

>PP@

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018; Â&#x2018;

3)Â&#x2018; Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

>PP@

Â&#x2018;

                               

Â&#x2018;

Â&#x2018;

Â&#x2018;

                               

Â&#x2018;


‘

 /

 "  .RQYHQWLRQHOVWXNVYHMVQLQJLKW'6,1) ,5 ,QIUDUéG ,53OXVŸ NRPSDWLEHO6YHMVHSDUDPHWHU3( ‘

2

 2SWLOGVSUéMWHVWéEW

‘

6 

$$ 

 /(

‘

‘

‘

‘

‘

>PP@

‘

3)

‘

                              

>PP@

‘

                              

‘

‘

     ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5                  

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ‘

 &!" &! &!& &  &"% &" & &

 & &" & ! &  & " &!! &!

 &% &" & && & & && & & & &&% & ! &  !& !& ! &  !&  & & !&  &%

 & & !& !& ! !& !&  !& % !& " !&  !& & !&  !&!

 !&! !&!! !&! !&! !&!% !&!" !&! !&!& !&! !&

 !& !& ! !& !& 

‘

& ! %

& ! "

& ! "

& !! "

& ! "

& ! "

& ! 

& ! 

& ! 

& ! 

& ! !"

& ! 

& ! 

& !! "

& ! "

& ! &

& ! &

& !! &

& ! &

& ! &

& ! !

& ! !

& !%!!"

& !!!!"

& ! !!"

& ! !!"

& ! !%

 "!%

 %!%

& ! !%

 "!&

& ! !&

& ! !&

 "

& !! "

& ! "

& ! "

 %"

 " %"

 % %"

 %"

 &

 

 "

 %

 

 %

 "%

 %%

 %

 %

 "%

 %%

 %

 "%"

 %%"

 %"

 "

 ""

 %"

 "

‘

‘

                              

‘

                              

!