Page 1


Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια αυτοτελή παρουσίαση της σπουδαστικής εργασίας με θέμα το σχεδιασμό λογοτύπου εταιρικής ταυτότητας και τις εφαρμογές του. Δόθηκε ως θέμα στο μάθημα Εταιρική Ταυτότητα, στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας στο Τμήμα Γραφιστικής, με υπεύθυνες καθηγήτριες την Κατερίνα Αντωνάκη και την Ελένη Μαρτίνη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εκτενή παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε μέχρι την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Αρχίζει με την παρουσίαση του θέματος από τους καθηγητές και συνεχίζει με την έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων γραμμάτων.Έπειτα ακολουθούν πειραματισμοί και εξελίξεις μοτίβων με βάση κάποια λογότυπα. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε αρκετές φορές διότι υπήρχαν περιπτώσεις στις

οποίες μπορεί να είχε δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον λογότυπο, αλλά να μην μπορούσε να εφαρμοστεί σε πιθανές χρήσεις, με άρτιο αποτέλεσμα και αντιστρόφως. Στην συνέχεια ακολουθούν αναφορές σε πηγές από τις οποίες άντλησα αρκετές πληροφορίες μέχρι να καταλήξω στο τελικό λογότυπο. Τέλος υπάρχουν αναλυτικά οι εφαρμογές του λογοτύπου όπως η επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο και ο φάκελος. Ήταν μια αρκετά δύσκολη άσκηση λόγω των περιορισμών που υπήρχαν οι οποίοι όμως στην πορεία οδήγησαν σε πολύ εποικοδομητικές διαδικασίες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 1

4 6

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 2

24

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

28

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ

36

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

54

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

60


ΑΣΚΗΣΗ 2

ατομική εργασία

Βασισμένοι στη δουλειά του JOAN BROSSA ή άλλου καλλιτέχνη / ή γραφίστα δημιουργήστε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ με ένα γράμμα (αρχικά ονόματος σας). Η έρευνα αυτή θα καταλήξει στο σχεδιασμό του λογότυπού σας.

Παρατηρήσεις: Χρήση 2 χρωμάτων μάξιμουμ. Το γράμμα θα χωριστεί το πολύ σε 4 μέρη. Δεν θα χρησιμοποιήσετε επιπλέον εικονογραφικά στοιχεία.

ΑΣΚΗΣΗ 3

ατομική εργασία

Με το ίδιο γράμμα κάντε ένα pattern (παραδείγματα μοτίβων σε εταιρική ταυτότητα – pattern)

ΑΣΚΗΣΗ 4

Ο λογότυπος σας και οι εφαρμογές της εταιρικής σας ταυτότητας. (Βασισμένοι στις προηγούμενες συνθέσεις σας ) α. Έρευνα υλικών, χαρτιών β. Εφαρμογή pattern σε 2 στοιχεία της εταιρικής σας ταυτότητας πχ. Σε εξώφυλλο notebook, χάρτινη τσάντα, χαρτί περιτυλίγματος, Τ-shirt, web page γ. Σχεδιάστε την κάρτα σας: Μονόγραμμα / λογότυπος + στοιχεία σας Επίσης εφαρμογή σε ηλεκτρονική υπογραφή, visual material, σφραγίδα δ. Σχεδιάστε μια free-card σας Παρουσίαση – κριτική στην τάξη σε έντυπη μορφή PDF: Παραδείγματα παρουσίασης εταιρικής ταυτότητας και BRANDGUIDLINES Η σπουδαιότητα της σωστής και κατατοπιστικής παρουσίασης

4


ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 1

Το πρώτο βήμα της μελέτης ήταν να βρώ υπάρχοντα ‘‘Τ’’ και ‘‘Γ’’ σε γνωστές γραμματοσειρές. Έπειτα να αρχίζω να αποδομώ τα συγκεκριμένα γράμματα μέχρι να φτάσω σε ένα αρκετά αρτιμελές σημείο. Παρακάτω ακολουθούν τα στάδια της διαδικασίας με την οποία διεκπεραίωσα την άσκηση.


Το ονοματεπώνυμό μου είναι Γιώργος Τσάβαλος, οπότε και τα αρχικά με τα οποία έπρεπε να δουλέψω είναι το ‘‘Γ’’ και το ‘‘Τ’’.

Διάσπαση γραμμάτων ‘‘Γ’’, ‘‘γ’’ και ‘‘Τ’’ γραμματοσειρά: FUTURA

6


Διάσπαση γραμμάτων ‘‘Τ’’ και ‘‘g’’ γραμματοσειρά: BODONI

Διάσπαση γράμματος ‘‘Τ’’ γραμματοσειρά: FELIX TITLNG

7


8

t

Διάσπαση γράμματος ‘‘t’’ γραμματοσειρά: GILL SANS MT

Διάσπαση γραμμάτων ‘‘Γ’’ και ‘‘g’’ γραμματοσειρά: UB Perpetua MT Διάσπαση γράμματος ‘‘Τ’’ γραμματοσειρά: Helvetica Neue

G

Διάσπαση γράμματος ‘‘G’’ γραμματοσειρά: Perpetua


Διάσπαση γράμματος ‘‘G’’ γραμματοσειρά: Helvetica Neue

G

Εσώκλεισα σε ένα τετράγωνο την φόρμα του ‘‘G’’ έτσι ώστε να βγεί η αντιφόρμα. Έπειτα προσπάθησα να δημιουργήσω το γράμμα ‘‘Τ’’ και στην συνέχεια το γράμμα ‘‘γ’’, επαναλαμβάνοντας την αντιφόρμα του γράμματος ‘‘G’’.

9


Επιλογή πρώτη.

10


Αρκετό ενδιαφέρον είχε και η αντιστροφή διαφόρων μελών του γράμματος. Εδώ υπάρχουν τρεία ‘‘Τ’’ από διαφορετικές γραμματοσειρές.

11


Επιλογή δεύτερη.

Επιλογή τρίτη.

Πειραματιζόμενος με διάφορες γραμματοσειρές εντόπισα μια στην οποία το πάνω δεξί μέρος του γράμματος έμοιαζε με απόστροφο. Οπότε αποφάσισα να ξανασχεδιάσω το γράμμα αλλάζοντας τη μία του πλευρά έτσι ώστε να περιλαμβάνει το κόμμα, αντί για το κανονικό τελείωμα.

12


13


Ένα από τα ζητούμενα της άσκησης ήταν να σκεδιάσουμε ένα μοτίβο με το λογότυπο που έχουμε φτιάξει. Είναι αρκετά σημαντικό να βλέπουμε πως υλοποιείται ένα σύμβολο σε πολλαπλές εφαρμογές.

Τα μοτίβα που ακολουθούν βασίζονται στα παρακάτω σχέδια.

14


ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 2

23


24


Στην δεύτερη σείρα προσχεδίων αποφάσισα να δημιουργήσω το λογότυπο μου που θα ήταν κάποιο ‘‘Γ’’ με τα υπόλοιπα στοιχεία του ονόματος μου. Δηλαδή το γράμμα ‘‘Γ’’ να βγαίνει από την ένωση των γραμμάτων Ι-Ω-Ρ-Γ-Ο-Σ. Δίπλα υπάρχει αυτός ο πειραματισμός αλλά οι φόρμες των γραμμάτων βγαίνουνε με σχήματα. Αντιθέτως κάτω αντί για σχήματα έχουμε γράμματα.

25


Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάτι διαφορετικό. Κρατάω το πάνω μέρος του γράμματος ‘‘γ’’ και προσθέτω την αντιφόρμα του κάτω μέρους.

26


ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Στα Βυζαντινά παρατηρούμε έναν πολύ ιδιαίτερο και πρωτοπορειακό τρόπο γραφής ιδίως ορισμένα ονόματα Αγίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργούσαν τη λέξη που θέλανε να γράψουν με συμπλέγματα γραμμάτων. Ακολουθεί ένα μικρό οπτικό υλικό από κάποιες τοιχογραφίες.


Είναι εξαιρετικός ο τρόπος που ενώνουν τα γράμματα ‘‘Ρ’’ και ‘‘Ω’’ στην λέξη ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επίσης έχουν έναν ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν το ‘‘Σ’’ στο τέλος των λέξεων.


Επηρεαζόμενος λοιπόν από τα βυζαντινά γράμματα αποφάσισα να πάρω κάποια σύμβολα και να σχεδιάσω ένα σύγχρονο λογότυπο με βάση τους παλαιότερους βυζαντινούς τρόπους. Ενδιαφέρον παράδειγμα υπήρξε ο λογότυπος του Μουσείου Μπενάκη.

34


ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ Το τελευταίο στάδιο της έρευνας μου επικεντρώθηκε σε κάποια αλφάβητα και στο τρόπο που θα μπορούσα να τροποποιήσω ορισμένα γράμματα φτιάχνοντας οπτικά και αισθητικά ένα ιδιαίτερο λογότυπο.


37


Φοινικικό ταβ

γκαμλ

Ελληνικό

38


Τελικό λογότυπο

39


Το λογότυπο σε θετική και αρνητική φόρμα.

Διάφορα μοτίβα σε μονοχρωμία.

40


Πειραματισμοί με χρώμα.

C:

M:

Y:

K:

0%

0%

0%

100%

0%

86%

51%

22%

0%

22%

100%

0%

66%

0%

19%

9%

2%

13%

100%

0%

3%

100%

13%

0%

73%

5%

21%

0%

0%

0%

0%

100%

3%

94%

4%

0%

77%

14%

42%

0%

2%

89%

93%

0%

0%

0%

0%

100%


Τα μοτίβα που ακολουθούν βασίζονται στα παρακάτω σχέδια.


Kourtiou 1 11147 Athens +30 6984912540

georgetsavalos@hotmail.com www.behance.net/georgetsavalo s

GEORGE TSAVALOS graphic designer

GEORGE TSAVALO S graphic designer

Kourtiou 1 11147 Athens +30 6984912540 georgetsavalos@hotmail.com www.behance.net/georgetsavalo s

52


GEORGE TSAVALOS graphic designer

Kourtiou 1 11147 Athens +30 6984912540 georgetsavalos@hotmail.com www.behance.net/georgetsavalo s

GEORGE TSAVALOS graphic designer

Kourtiou 1 1147 Athens +30 6984912540 georgetsavalos@hotmail.com www.behance.net/georgetsavalos

Διάφοροι πειρματισμοί ως προς το σχεδιασμό της επαγγελματικής κάρτας.

53


54

ΤΕΛΙΚΉ ΜΟΡΦΉ


GEORGE TSAVALO S graphic designer

Kourtiou 1 11147 Athens +30 6984912540 georgetsavalos@hotmail.com www.behance.net/georgetsavalo

s

Οι δύο όψεις της επαγγελματικής κάρτας.

C:

M:

Y:

K:

0%

0%

0%

100%

0%

86%

51%

22%

55


56 11147 Athens

Kourtiou 1


Σχεδιασμός φακέλου στο ανάπτυγμά του. Εσωτερική και εξωτερική όψη.

57


Kourtiou 1

georgetsavalos@hotmail.com

11147 Athens

www.behance.net/georgetsavalo

+30 6984912540

58

s


Οι δύο όψεις του επιστολόχαρτου. Τα στοιχεία είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο όπως είναι στη διαδυκτιακή πλατφόρμα.

59


ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Drucker, Johanna, The Alphabetic Labyrinth, Thames and Hudson, London, 1995 Jean, Georges, Γραφή, η Μνήμη των Ανθρώπων, Δεληθανάσης, Αθήνα, 1991 (Jean, Georges, L’ Ecritur, Memoire des Hommes, Gallimard, Paris, 1987) Robinson, Andrew, The Story of Writing. Alphabets, Hieroglyphs and Pictograms, Thames and Hudson, London, 1995 Blackwell, Lewis (text), Carson, David (design), The End of Print: The Graphic Design of David Carson, Lawrence King Publishing, 1995 Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυρτάλη, Βυζαντινές τοιχογραφίες, Ελληνική Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών, 1994. Πολύ ενδιαφέρον εικονογραφικό υλικό για το θέμα εντόπισα επίσης στις εξής διαδυκτιακές τοποθεσίες: http://www.cursor.gr/ http://niice.co/ http://www.pinterest.com/ https://www.behance.net/ http://www.baubauhaus.com/

60

Εταιρική Ταυτότητα