Page 1

180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1251_PA201474

1252_PA201483

1253_PA201486

1254_PA201494


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1255_PA201498

1256_PA201508

1257_PA201513

1258_PA201515


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1259_PA201524

1260_PA201526

1261_PA201531

1262_PA201537


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1263_PA201547

1264_PA201552

1265_PA201567

1266_PA201576


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1267_PA201588

1268_PA201596

1269_PA201609

1270_PA201616


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1271_PA201624

1272_PA201629

1273_PA201635

1274_PA201640


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1275_PA201644

1276_PA201648

1277_PA201654

1278_PA201659


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1279_PA201661

1280_PA201670

1281_PA201676

1282_PA201684


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1283_PA201690

1284_PA201693

1285_PA201703

1286_PA201706


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1287_PA201707

1288_PA201713

1289_PA201721

1290_PA201731


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1291_PA201734

1292_PA201754

1293_PA201760

1294_PA201765


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1295_PA201774

1296_PA201775

1297_PA201780

1298_PA201786


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1299_PA201791

1300_PA201792

1301_PA201799

1302_PA201809


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1303_PA201833

1304_PA201836

1305_PA201848

1306_PA201849


180o Degrees by Maria Prastakou @ Athens XClusive Design Week

1307_PA201855

1309_PA201914

1308_PA201859

180o Degrees by Maria Prastakou @ AXDW  
180o Degrees by Maria Prastakou @ AXDW  

Olympus E-M1 at Athens Xclusive Designer Week by Fotodesmos & George Marinakis

Advertisement