Page 1

COMPLETAREA AUTOMATĂ A UNEI SERII DE DATE (AUTOFILL) P1 Se inroduce textul dorit în două celule adiacente, se selectează P2 Se glisează butonul AutoFill (pătrăţelul din dreapta jos al celulei), se eliberează după generarea seriei dorite FUNCŢII Funcţiile reprezintă formule complexe ce efectuează o serie de operţii cu anumite valori date. Natura operaţiilor efectuate depinde de numele funcţiei apelate într-o expresie Folosirea asistentului pentru funcţii Se selectează celula, se tastează „ =” , se alege comanda Funcţie din meniul Inserare (sau

se execută clic pe butonul Inserare funcţie Funcţia MIN MIN(x1, x2, … , x n) Efect : returnează valoarea minimă a numerelor din multimea x1, x2, … , x n. Funcţia MAX MAX (x1, x2, … , x n) Efect : returnează valoarea maximă a numerelor din multimea x1, x2, … , x n. Funcţia COUNT COUNT(x1, x2, … , x n) Efect : returnează numărul elementelor nevide din multimea x1, x2, … , x n. Funcţia SUM SUM (x1, x2, … , x n) Efect : returnează suma elementelor din multimea x1, x2, … , x n. Funcţia AVERAGE AVERAGE (x1, x2, … , x n) Efect : returnează media aritmetică a elementelor din multimea x1, x2, … , x n. UITLIZAREA COMENZII AUTOSUM Se selectează domeniul pe care dorim sa realizăm însumarea selectând o celulă în plus , unde se va plasa rezultatul.

Se execută clic pe butonul Însumare automată


FUNCŢIA IF

FOLOSIREA REFERINŢEI RELATIVE, ABSOLUTĂ SAU MIXTĂ A UNEI CELULE ÎN FORMULE SAU FUNCŢII

Test  

Test la TIC

Test  

Test la TIC