Page 1

Flensborg Avis og Dansk Skoleforening i Sydslesvig præsenterer

Projekt LOS

1. a Til CF U’e pri på F l 2014 rne Dag lensbo kl. 11. 30 sord rg en s Avis ide 20

Lær Om Sydslesvig gennem bladfremstilling

Et undervisningsforløb i at fremstille en e-avis. Du lærer det hele: Typografi, layout og udgivelse på nettet. Når du er færdig, har du lavet en professionel e-avis om Sydslesvig. Fra 6 kl. til 3. g

Lav din egen e-avis Du lærer - at layoute en historie journalistisk. - at layoute de forskellige sider i en avis. - at layoute en avis i et digitalt layoutprogram. - at fremstille en e-avis og lægge den ud på nettet. Programmer, du lærer - layout med Publisher, Indesign eller Scribus - fotoredigering med Photoshop, Publisher og Scribus - e-avisfremstilling med issuu eller xxx Lær Om Sydslesvig - Historiske begivenheder - Geografiske fakta - Politiske hændelser - Mindretallets love - Familiers hverdag - Unges hverdag

Nu er de første 20 sider fremstillet og offentliggjort.

Historier nok Du får 150 historier om Sydslesvig, du frit kan vælge mellem. Der er skrevet. På den måde, laver du din helt egen avis til dig. Side 1


Lær Om Sydslesvig gennem bladfremstilling Et undervisningsforløb i digital fremstilling af blade og oplysning om Sydslesvig

Indholdsfortegnelse Side 3 En kort beskrivelse 4 Projektets varighed 5 Ideen 6 Organisation og planlægning 8 Læseplaner 8 Historierne 150 9 Billeder og illustrationer 9 Programmer 10 Avisen på nettet 10 It-struktur 11 Samarbejde og opgaver 11 CFU-centre i Danmark - kort 12—13 Typografi, rubrikker og layout Et undervisningseksempel 14 En vinkel og typografi - Eksempel på elevtekst 15 Et eksempel på en hel Fl A side 16 Historier og emner 17 Find denne folder som e-avis Generelt 18 Typografi i dette hæfte 19 Databasen Til elever 20 Afralerne med CFU i Dk 21 Et eksempel på en artikel Til lærere 21 Kolofon

  

Projektet er bevilliget af Sydslesvigudvalget Fra bevillingsbrevet der på udvalgets vegne er signet af Benny Engelbrecht: I den konkrete bedømmelse af den indkomne ansøgning har udvalget vurderet relevansen i at der er tale om

● Udvalget vurderer, at der er tale om et professionelt og gennemtænkt projekt, der vil formå at fange interessen hos den beskrevne målgruppe.

● Ikke mindst har det været afgørende for den positive vurdering, at Sydslesvigs historie formidles via anvendelse af moderne digitale virkemidler og at man via samarbejdet med de danske Centre ● aktiviteter rettet mod undervisningssektoren i for Undervisningsmidler har en professionel samDanmark (herunder undervisningsmaterialer), hvis arbejdspartner nord for grænsen. formål er at højne vidensniveauet om det danske mindretal, både aktuelt og historisk. Inspirerende Dansk Skoleforening og Flensborg Avis har stor ● Aktiviteter, der har til formål generelt at øge glæde ved at arbejde med projektet. vidensniveauet om mindretallet i Danmark. Side 2


Kort beskrivelse

Ideen Målet er at fremstille materiale til et undervisningsforløb, hvor danske skoleelever i de ældste klasser lærer om Sydslesvig gennem professionel digital bladfremstilling. Hoved områder - De tre hovedmålgrupper For at nå frem til det mål har vi valgt at belyse forløbet i tre hovedområder ● Flensborg Avis læsere. ● Lærere i de skolerne i Danmark. ● Skoleelever i de ældste klasser i Danmark Grundideen ● Danske skoleelever lærer de teknikker, der skal til for at fremstille en e-avis. ● De fremstiller avisen. ● De lægger den ud på internettet. Teksterne ● Teksterne til e-avisen fremstilles af Flensborg Avis. I alt fremstilles der 150 tekster om det danske mindretal i Sydslesvig ● Teksterne kommer til at handle om historie, samfundsfag, geografi, sprog, musik, identitet, unge, foreningsliv, organisationer og love målrettet mod sikring af mindretalsrettigheder. Undervisningsmateriale ● Flensborg Avis og Skoleforeningens skoleprojektmedarbejder fremstiller det fornødne undervisningsmateriale. Lærerne i de dansk folkeskoler ● Lærerne i de danske folkeskoler tilbydes et kurusus i at bruge materialet. ● De danske CFU,er inviteres gennem skoleforeningens CFU til introduktion i Sydslesvig ● Derefter afholdes der kurser på Centre for Undervisning i Danmark. På den måde når tilbuddet ud til samtlige danske lærere.

Side 3


Projektet varer tre år 1. Første halvår 2013. Planlægning. 2. Andet halvår 2013 og første halvår 2014. Artikelserie i avisen. 50 uger med en hel side med tre historier hver lørdag. Efterfølgende fremstiller vi en avis med alle historierne. Halv format 3. Andet halvår 2014. Fremstilling af undervisningsmateriale og de digitale og edbmæssige forudsætninger. Kursus og ideudveksling for én CFUer - Centre for Undervisning - fra hvert center i Danmark på Flensborg Avis 4. Første halvår 2015. Tilbud om kurser på alle 16 kursuslokaler under de seks nye CFUer og udlevering af trykt materiale til det digitale undervisningsforløb. 5. Efter sommerferien 2015 kan undervisningen i de danske skoler begynde.

Side 4


Ideen

Layout og typografi Du skal lave en avis. Ideen i dette projekt tager udgangspunkt i, at du lærer at layoute. Du lærer grundreglerne for elektronisk typografi og layout. Digital bladfremstilling. Med den viden fremstiller du en elektronisk avis. Begrundelse Det er et stor hjælp til resten af dit skoleliv. Når du har været gennem dette forløb, kan du straks anvende metoden i alle de øvrige fag i skolen. Vi påstår, at du fremover får en karakter højere i de kommende opgaver, fordi metoden er universel Efter forløbet ● har du arbejdet bevidst med professionelt layout. ● Du har varige færdigheder i at layoute en tekst, og du ved noget om det danske mindretal i Sydslesvig.

Side 5


ď Š LOS organisation, indhold og planlĂŚgning

Dette organisationsdiagram er i konstant forandring. Kom venligst med kommentarer og gode ideer. Geo

Side 6


org Buhl mobil: +49 461 50 45 117. Tak

Side 7


 Læseplaner Tilgodese de læseplaner, der er aktuelle for dig. Der er rig mulighed i de forskellige fags fagmål. Undervisningsministeriet Læs om Fælles Mål 2009. Det er et godt værktøj til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af dette bladfremstillingsprojekt.

Da det handler om Sydslesvig, ● en hel landsdel ● i et andet land ● med flere sprog ● en egen identitet ● og at det er et medieprojekt gør at

det stort set kan inddrages i alle fag. www.uvm/faellesmaal.dk

Historierne Fortæl Historierne til e-avisen er skrevet. Vi fremstiller mindst 150 journalistiske historier om Sydslesvig til dig. Noter, små nyheder, baggrundshistorier, interview og helsides features. Der vil også dukke et par ledere op. De vil komme omkring samfundsfag, historie, geografi, dansk og tysk, og vi vil følge forskellige unge menneskers hverdag. Database Alle historierne samles i en database, der er tilgængelig på internettet, så de er lige til at hente.

Side 8

Et histo rie vangsk – og avisproje olen i V kt på g ejen røn arbejde med Gr . Det blev til i ænsefo reninge samn,


 Billeder og illustrationer Illustrer Illustrationerne er samlet til dig. Billeder og illustrationer er med til at fange læserens opmærksomhed og formidle dit budskab. Billeder hjælper læseren med at danne sig et overblik over siden og finde indgang til teksten. Database Vi laver en database med billeder og illustrationer til historierne. De er trykkeklare. Du skal ændre dem til et webformat.

GIMP Det er et gratis billedbehandlingsprogran. Det kan løse alle de opgaver, der er brug for. Photoshop Det er et top professionelt program. Mange her en udgave af det. Vi laver en lille introduktion. Bla,bla Her mangler vi et lille gratis program mere.

Billedbehandling I manualerne er der en introduktion til placering og layout med billeder. Vi vil foreslå tre programmer til bearbejdning af billederne. De har danske menuer.

Programmer Layoutprogrammer også kaldet Desktop Publishing , er en type programmer, der er velegnet til at redigere magasiner, bøger, aviser, brochurer, postkort, plakater og så videre med. Man kan blande tekst og grafik til et samlet professionelt resultat. Her i dette forløb vil vi tilbyde en manual til tre programmer, der kan skabe professionelle løsninger.

Publisher er et program fra Microsoft. Mange skoler har programmet. Det kan løse utrolig mange opgaver. Skal købes. Scribus er et layoutprogram, der er gratis. Det kan løse alle opgaver, men det er møjsommelig at arbejde med.

Indesign fra softwaregiganten Adobe. Det er komfortabelt at arbejde med. Det kan løse alle opgaver og er gennemarbejdet. Det er en fornøjelse at arbejde med. Det følger alle typografiske regler. Et dyrt program. Side 9


 Avisen på nettet En e-avis er en elektronisk udgave af en trykt avis. Den er tilgængelig via internettet. I dag er de fleste e-aviser en grafisk gengivelse af en trykt avis. Man bladrer i den på samme måde. Din avis Du kan vælge at få din færdige avis tryk på papir, eller du kan væge at lægge den ud på internettet. Det kan være din private, skolens eller en forenings hjemmeside. Ud på nettet issuu tilbyder for tiden en gratis platform til fremstilling af en e-paper. Den bruger vi her i til at begynde med, da vi ikke har kendskab til andre. Ny løsning på vej Aiu—Avisen i Undervisningen fra Danske Dagblades Forening—arbejder for tiden på at

 It-struktur Undervisningsforløbet vil blive tilgængeligt fra Flensborg Avis’ og Skoleforeningens hjemmesider. Der skal ikke betalers for at bruge det. Strukturen på nettet Den konstruktion begynder på efter sommerferien. Den er på tegnebrættet og vil blive til i samarbejde med it-afdelingerne på Flensborg Avis og Dansk Skoleforening.

Side 10

komme med en gratis løsning til skolebrug inden efteråret. Vi vil løbende holde jer orienteret


 Samarbejdspartnere og opgaver Dansk Skoleforening for Sydslesvig att Claus Fischer Stuhrsallee 22 24904 Flensburg Flensborg Flensborg Avis att Georg Buhl Wittenberger Weg19 24941 Flensburg UCSYD att Valdemar Kraft Lembckesvej 7 Haderslev 6100 Undervisningsministeriet c/o Sydslesvigudvalget Steffen Bang Frederiksholms Kanal 26 1220 København K

Opgaver Tekster - 150 historier om mindretallet - Illustrationer og billeder Aftaler med CFU’er i Dk Aftalerne er i indgået, og det ser ud til, at budgettet holder. √ Design UC-Syd Logo og skriftsnit √ Internet Internet - Hvor og hvordan Database til tekster Database til Billeder Databaser til vejledninger Database til Aviser Program til e-avis Program til e-bog Bog - digital Undervisningsbog i avislayout Undervisningsbog i fremstilling af e-aviser Tastevejledning til Publisher Tastevejledning til InDesign Tastevejledning til Scribus Kurser Et kursus her i huset for ledere af CFU-er i Flensborg 12 kurser på Centre for Undervisning

CFU centre i Danmark Center for Undervisningsmidler (CFU) i Danmark udlåner læremidler, formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. De betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner Side 11


1 Denne side viser den typografiske faglighed, eleverne lærer. Den er direkte taget fra faget TYPOG

Typografi, rubrikker og layout Den måde, bogståverne, størrelserne og skriftsnit er på, er meget gennemtænkt. Af Georg Buhl Her er en historie fra den virkelige verden. Det er en historie om noget, der har fundet sted. Det er en nyhed, der er skrevet som en reportage. Ud fra den historie skal du lære, hvad de forskellige typografier i en avisartikel hedder. Når det hele er samlet inden for en firkant, kalder man det blokombrydning. FlA

Stedsbestemmelsen Det er for at fortælle læreren, hvor historien er fra.

Mellemrubrik For at læseren kan overskue en længere artikel, skal du dele den op i korte afsnit. Hvert afsnit skal så have en rubrik. Den kalder man for en mellemrubrik. Den gør din artikel læsevenlig, og det gør den lettere at skrive. Du ved hele tiden, hvad du skriver om. Man kan sige, at mellemrubrikkerne tager læseren ved hånden og fører ham/hende gennem historien.

Brødtekst I typografien brødtekst fortæller du din historie. Når du laver en avis, skal du på forhånd beslutte dig for en skrift, som du godt kan lide, og den skal du bruge i alle dine journalistiske historier. Brug gerne meget tid på at vælge en type, du synes passer til dig og dine læsere. Side 12

Ledeord Det er for hurtigt at give læseren e viden om, hvad historien handler o


GRAFI. 2 Det er ved at lære den og fremstille en e-avis, eleverne stifter bekendtskab med Sydslesvig

en om.

Underrubrik Den må være på to sætninger. Den er et resume af historien, men den må ikke fortælle pointen. Den skal også lokke læseren til at læse historien. Den skal være mindre end hoverubrikken og større end brødteksten. Gerne med en anden font.

Byline fotos og byline tekst I den linje skal du oplyse, hvem der har taget billedet ,eller hvem der har skrevet historien. Vær gerne ydmyg. Skriv den i en størrelse, der er den mindste på siden.

Hovedrubrik Med hovedrubrikken skal du lokke din læser til at læse historien. Hovedrubrikken udgør sammen med billedet en hovedindgang til historien. Den har de største bogstaver. Der må ikke være tegn— punktum, udråbstegn, spørgsmålstegn og så videre i en rubrik. Du må bruge op til otte ord. Sætningen må gerne mangle et udsagnsled og grundled. ”Nyt indbrud i Dokkerbanken”. Du må ikke lyve eller overdrive i en rubrik.

Billedtekst Ingen billeder uden billedtekst! Inholdet skal pege ind i historien. Her er det ikke vigtigt, hvad pigerne hedder. Teksten skal vække lysten til at læse historien. Billedtekstens snit skal være anderledes end brødtekstens. Her er den kursiv og mindre. Den må aldrig kunne forveksles med brødteksten. Det forvirrer og irritere læseren

Side 13


Avisens typografi og en vinkel En journalistisk vinkel og din typografi Vinklen Når du skriver en historie, skal du begynde med at formulere en vinkel på historien. En vinkel skal formuleres i en sætning, og den sætning begynder sådan: Jeg vil fortælle, at… Typografien Det er de typografier her, du skal kende og bruge. Tænk nu din historie ind gennem de enkelte typografier og rubrikker. Med afsæt i din vinkel, skal du gennem dem alle, men begynd gerne ved nummer et, to og lidt af tre. Læn dig tilbage og tænk lidt på de andre. Gentag til du er færdig med historien. Sådan har vi skrevet historierne til dig

Side 14


Et eksempel p책 en side om Sydslesvig

Side 15


Historierne og emner Mindretallet geografisk Areal Befolkning Erhverv Klima Infrastruktur Mindretallet historisk 1864—1918 Fra dansk bevægelse til dansk mindretal 1918—1920 Afstemningstiden 1920—1933 Mindretal i Weimar-republikken 1933—1945 Dansk i hagekorsets skygge 1945—1955 Grænsekamp og nålestik 1955—1990 Fra sameksistens til samarbejde 1990— Moderne dansk mindretal i Europa Kilde: René Rasmussen Samfundsfag Mindretallets love Organisationer Foreninger Institutioner Politik Økonomi Sprog Sprogpolitik Dansk og tysk Sydslesvigsk Germanismer Sprogpolitik Modersmålsundervisning Musik og sang Børnehaven, skolen med mere Unge og musik Medina

Side 16

Identitet Ja - ? Portrætter af hjem Billeder og illustrationer Planlagte sider 2. halvår 2013 1. De første indbyggere i Sydslesvig 2. Hvordan tysk langsomt fortrængte dansk identitetsudvikling 3. Krigen 1848 Korsgaard 4. Krigen 1864 Tom Buk Swienty 5. Under tysk herredømme 6 Sydslesvigere og sønderjyder i 1. verdenskrig 7. Afstemningen i 1. verdenskrig 8. De første år efter udvandringen 9. Mindretallet i Weimar-republikken 10. Mindretallet fra 1933 til krigsudbruddet 11. Mindretallets soldater under krigen 12 Hjemmefronten under krigen 13 Bombeangrebet i1943 14. Efter krigen—mindretallet vokser— genforeningshåbet 15. Flygtninge i Sydslesvig 16. Materiel nød efter krigen—de første feriebørn 17. Bonn—København-erklæringerne 18. Skolebyggeri efter krigen— Ejderprojektet—Mærsk 19Samarbejde med friserne—deres historie 20. SSW i Landdagen—frem til mindretalsforfatning 21. FUEV og internationalt mindretalsarbejde. Sprog og Rammekonvention 22. Carstensen-regeringens nedskæringer 23. Dansk overborgmester—SSW med i regering 24. Fra konfrontation til samarbejde—også med tysk mindretal. Euro-region. Modelløsning


 Denne folder som e-avis Sådan finder du den på nettet For at I kan danne jer et billede af, hvordan en e-avis tager sig u d , har vi lagt denne foler ud på nettet. Sådan finder I den → www.issuu.com → Skriv i søgefeltet: LOSydslesvig → Klik på folderen → Vupti og folderen er klar til brug

Typografi i dette hæfte Hovedrubrik

Byline

Lucida Sans Unicode 14

Calibri 9 punkt Fed Kapitaler. RGB 31,73,125. 50% mørkere. Skydning før 9.. Skydning efter 9p.

Underrubrik

Underrubrik: Cambria12 Mellemrubrik Som brødtekst. Fed. Skydning 9p før. RGB 186, 22,0. Næste: Brødtekst Avis Første

Faktaboks Citatboks

Brødtekst Avis Første Calibri 9p. RGB 31,73,125. 25% mørkere Brødtekst Avis Calibri 9p, Indryk 0,2. RGB 31,73,125. 25% mørkere Billedtekst: Calibri 8,5p. kursiv. RGB

Side 17


ď Š Til databasen

Side 18


Aftale med CFU i Dk Projektplan "Lær om Sydslesvig gennem bladfremstilling" 2013 2014 2015 janaugjanaug- jan- augjuni dec juni dec juni dec Opgave 1 Planlægning Artikelserie i Flensborg Avis, 50 uger med tre artikler hver lørdag, der fremstilles én 2 avis med alle artikler Fremstilling af undervisningsmateriale og tilvejebringelse af digitale og edb3 mæssige forudsætninger

4 5

6 7

Kursus og ide-udveksling med kontaktpersoner fra hvert CFU. Kursusopslag indgår i CFU'ernes kursusudbud for kommende skoleår Kursus med gennemgang af undervisningsmaterialet (lægges på mitCFU) gennemføres på hvert CFU Undervisningen begynder i de danske skoler

Side 19


Dagsorden Kursus og ideudveksling med kontaktpersoner fra hvert CFU den 1. april 2013 på Flensborg Avis 11.30 Chefredaktør Jørgen Møllekær - Velkomst og kort om FlA 11.40 Projektmedarbejder Georg Buhl LOS - gennemgang af koncept og grundide 13.00 Frokost 13.30 Undervisningsforløb - praktisk - materialet Kursusbeskrivelsen til lærerne - kommentarer dertil, Kontaktpersoner til CFU'er Fordeling af datoer - kursusdatoer på CFU centrene Økonomi— LOS betaler - 200 kr. pr kursist + instruktør er betalt 14.45 Marketingsmedarbejder Hansjürgen Stiller Rundvisning på FlA 15.00 Slut

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Side 20


______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Side 21


______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Side 22


______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Side 23


Lær Om Sydslesvig Dette projekt, ”Lær Om Sydslesvig gennem digital bladfremstilling bliver til i et samarbejde mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Flensborg Avis.

Filnavn: LOS projektet 2013

Dette hæfte tilhører:

Dato: Side 24

Flensborg Avis Projektleder er Georg Buhl Wittenberger Weg 19 D 24941 Flensburg Deutschland Telefon: +49 461 50 45 117 Fax: + 49 461 50 45 117 E-mail: gb@fla.de LOS er et projekt, der er betalt af Ministeriet for Børn og Undervisnings Sydslesvigudvalg.

Los projektet 2013 v3  
Los projektet 2013 v3  

LOS - Lær om Sydslesvig En kort beskrivelse af projektet

Advertisement