Page 1


НАДРОКОРИСТУВАННЯ. Продуктивний горизонт

№ 7-8

Колегія Держгеонадр 

4

34-й Міжнародний геологічний конгрес – світовий форум геологічної спільноти 

8

Сланцевий газ 

11

Прес-реліз 

13

События в Украине и мире

17

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами)

21

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр...»

30

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами»

43

Анонс найближчих заходів

50

Конференція «Сейсмо-2012»

53

Документи

58

НАКАЗ Про розподіл функціональних повноважень між Міністром та його заступниками

58

НАКАЗ Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України

60

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

62

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про погодження питання щодо вилучення та надання в оренду із зміною цільового призначення земельної ділянки

64

ПОСТАНОВА Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році

64

ПОСТАНОВА Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів

68

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про визначення переможців конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Скіфська

69


ЗВІТ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

КОЛЕГІЯ ДЕРЖГЕОНАДР 17 липня 2012 року відбулось засідання Колегії Державної служби геології та надр України. У засіданні взяли участь керівники структурних підрозділів Держгеонадр України, керівники підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України, а також керівники наукових установ Національної академії наук України. До порядку денного Колегії було включено наступні питання: • Про роботу зі зверненнями громадян та інформаційними запитами, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у І півріччі 2012 року; • Про стан виконавської дисципліни за результатами роботи Держгеонадр України за І півріччя 2012 року; • Про сучасний стан та проблеми регіональних геологічних досліджень в Україні. З вищезазначених питань доповіли заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи С. Липнік, заступник директора Департаменту геології М. Гейченко. В обговоренні взяли участь директор Інституту геологічних наук НАН України, академік НАН України П. Гожик, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України О. Пономаренко, проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка С. Вижва, головний геолог державного підприємства «Українська геологічна компанія» В. Приходько, головний геолог казенного підприємства «Південукргеологія» М. Козар. Учасники засідання підбили підсумки роботи та прийняли рішення колегії.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖГЕОНАДР УКРАЇНИ з питання № 1 «Про роботу зі зверненнями громадян та інформаційними запитами, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у І півріччі 2012 року» Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Департаменту організаційноаналітичної та кадрової роботи Липніка С.М., колегія ВИРІШИЛА: 1. Інформацію заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи Липніка С.М. взяти до відома. 2. Керівникам структурних підрозділів: 2.1 забезпечити своєчасність розгляду запитів на публічну інформацію та звернення громадян; 2.2 контролювати в підрозділах стан роботи із зверненнями громадян і запитами на публічну інформацію, що знаходяться на контролі. Термін виконання: постійно 3. Заступнику директора департаменту – начальнику відділу забезпечення документообігу, контролю та роботу із зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи Липніку С.М.: 3.1 забезпечити систематичний аналіз розгляду звернень громадян. Про результати регулярно доповідати керівництву Держгеонадр України;

4

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ЗВІТ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

3.2 систематично проводити навчання для державних службовців апарату Держгеонадр України з питань роботи із зверненнями громадян. Термін виконання: постійно з питання № 2 «Стан виконавської дисципліни за результатами роботи Держгеонадр України за І півріччя 2012 року» У Державній службі геології та надр України організовано виконання вимог указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Міністерства екології та природних ресурсів України щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України. З метою забезпечення виконання у встановлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, належного рівня виконавської дисципліни, усунення недоліків у цій роботі та посилення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів, колегія ВИРІШИЛА: 1. Інформацію заступника директора департаменту – начальника відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи Липніка С.М. взяти до відома. 2. Керівникам структурних підрозділів Держгеонадр України: 2.1 посилити персональну відповідальність за своєчасне виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, доручень Міністерства екології та природних ресурсів України, рішень колегії, наказів і доручень керівництва Держгеонадр України; 2.2 забезпечити безумовне дотримання вимог актів законодавства, що регламентують строки та порядок організації виконання завдань; 2.3 посилити вимоги щодо якості підготовки документів та виконання завдань у визначені терміни; 2.4 запровадити щоденний підсумковий контроль за станом підготовки проектів документів, строк виконання яких завершується протягом поточного робочого дня, вживати заходів з метою недопущення порушень термінів їх виконання. Термін виконання: постійно 3. Заступнику директора департаменту – начальнику відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи Липніку С.М.: 3.1 забезпечити проведення постійного упереджувального моніторингу стану виконання документів, своєчасне інформування керівництва про можливість порушення термінів виконання; 3.2 щотижневий аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах Держгеонадр України; 3.3 щомісяця до 25 числа подавати Голові Держгеонадр України інформацію про несвоєчасне виконання структурними підрозділами контрольних доручень та підготовка відповідей на звернення громадян протягом звітного місяця. Термін виконання: постійно з питання № 3 «Сучасний стан та проблеми регіональних геологічних досліджень в Україні» Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора Департаменту геології Гейченка М.В., колегія ВИРІШИЛА: 1. Підтвердити пріоритетний статус регіональних геологічних досліджень в геологічній галузі.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

5


ЗВІТ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

2. Департаменту економіки та фінансів (Третяк Ю.І.) при формуванні проекту розподілу коштів держбюджету, які спрямовуються на розвиток мінерально-сировинної бази, неухильно дотримуватись Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази па період до 2030 року». Термін виконання: постійно 3. До плану роботи колегії Держгеонадр України на 2013 рік включити питання розгляду стану міжнародної діяльності та аналізу виконання Комплексної міжвідомчої програми робіт з наукового та методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень. Термін виконання: ІV квартал 2012 року 4. Структурним підрозділам, підприємствам та організаціям, що належать до сфери управління Держгеонадр України врахувати в роботі рішення круглого столу «Регіональні геологічні дослідження – обов’язкова умова функціонування цивілізованих держав». 5. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи (Дудінов В.О.) у штатному розписі Держгеонадр України передбачити створення окремого структурного підрозділу з питань міжнародної діяльності. Термін виконання: грудень 2012 року 6. Українському державному геологорозвідувальному інституту (Гошовський С.В.) підготувати і подати на розгляд Департаменту геології Держгеонадр України пропозиції щодо: 6.1 аналізу стану виконання Комплексної міжвідомчої програми робіт з наукового та методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень, уточнення її завдань та продовження дії програми до 2020 року; Термін виконання: до 01 жовтня 2012 року 6.2 розвитку робіт зі зведеного картографування, створення геоінформаційної системи «Геологія та корисні копалини України» на основі багатошарової безшовної карти масштабу 1:200 000; Термін виконання: до 01 листопада 2012 року 6.3 підготовки карто- і фактографічних баз даних, як основ для прискорення завершення ГДП-200 території суходолу України. Термін виконання: до 01 листопада 2012 року 7. Причорноморському державному регіональному геологічному підприємству (Ошарін С.Ю.) подати Департаменту геології Держгеонадр України інформацію стосовно стану геологозйомочних робіт на шельфі Чорного моря і пропозиції щодо їх розвитку. Термін виконання: до 01 жовтня 2012 року 8. Департаменту геології (Бенько В.М.) включити до пооб’єктного плану геологорозвідувальних робіт Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на 2013-2014 рр. виконання робіт за темою: «Геолого-економічна переоцінка мінерально-сировинної бази України в сучасних ринкових умовах». Термін виконання: грудень 2012 року 9. Департаменту геології (Бенько В.М.) та Юридичному управлінню (Мурзановська О.А.) підготувати проект угоди про співробітництво між Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка та Державною службою геології та надр України. Термін виконання: ІІІ квартал 2012 року

6

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ЗВІТ

10. Департаменту геології (Бенько В.М.) звернутися до академіка-секретаря Шестопалова В.М. стосовно надання пропозицій з подальшого розвитку науково-методичного супроводу регіональних геологічних досліджень, з метою підготовки спільного рішення Держгеонадр України і Відділення наук про Землю НАН України щодо стану реалізації «Комплексної міжвідомчої програми робіт з наукового та методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень». Термін виконання: ІV квартал 2012 року 11. Департаменту геології (Бенько В.М.) та Юридичному управлінню (Мурзановська О.А.) підготувати проект угоди про співробітництво у сфері регіональних геологічних досліджень між Відділенням наук про Землю Національної академії наук України та Державною службою геології та надр України. Термін виконання: ІV квартал 2012 року

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

7


ЗВІТ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

34-Й МІЖНАРОДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС – СВІТОВИЙ ФОРУМ ГЕОЛОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ З 5 по 10 серпня 2012 року в австралійському місті Брісбен проходив 34-й Міжнародний геологічний конгрес (МГК). У роботі 34-го МГК брала участь українська делегація на чолі з першим заступником голови Державної служби геології та надр України Любомиром Гончаруком. Детально про участь нашої делегації в роботі Конгресу, виставкову експозицію Держгеонадр, перспективи співробітництва Держгеонадр з геологічними службами, геологорозвідувальними та видобувними компаніями, науково-дослідними установами світу – в матеріалі учасника делегації, доктора геологомінералогічних наук Бориса Малюка. Щороку у світі організовуються десятки конгресів, конференцій та симпозіумів з питань геології та корисних копалин, однак Міжнародний геологічний конгрес, який проводиться один раз на чотири роки, практично у ті ж самі терміни, що й Олімпійські ігри, вважається найвищим форумом світової геологічної спільноти. Саме на МГК затверджуються рамкові документи, спеціальні класифікації, схеми та кодекси, які надалі стають стандартами повсякденної діяльності геологічних установ і організацій. Водночас, МГК є місцем для широкого обміну найновішими розробками, побудовами та досягненнями, чимало з яких згодом визначають стратегію і тактику розвитку геологічних служб, виробничих підприємств і компаній, наукових установ і навчальних закладів. Міжнародний геологічний конгрес є визнаним засобом демонстрації найновіших здобутків в області геологічного вивчення, раціонального використання і охорони надр. У Конгресі беруть участь делегації геологічних служб майже усіх країн світу. Цей форум геологічної спільноти світу проводиться один раз на чотири роки, щоразу в іншій країні. Крім того, усталеною практикою Конгресу є організація виставки, на якій облаштовуються стенди та бокси, за допомогою яких національні геологічні служби, геологорозвідувальні та видобувні компанії, науководослідні установи світу мають можливість представити найважливіші результати своєї діяльності. Метою участі нашої делегації у Конгресі було не тільки ознайомлення із сучасним світовим станом розвитку наук про Землю, останніми досягненнями в області геологічного вивчення і раціонального використання надр у різних країнах світу, а й представлення виставкової експозиції Держгеонадр та обговорення перспектив співробітництва Держгеонадр з геологічними службами, геологорозвідувальними та видобувними компаніями, науково-дослідними установами світу.

8

34-й МГК вирізнявся широким колом питань порядку денного, за його програмою працювало 35 секцій, 24 тематичних семінарів, проведено понад 10 симпозіумів за певними напрямами, зокрема, з питань створення геологічної карти світу, 29 польових геологічних екскурсій, а також більше 20 робочих зустрічей комітетів і підкомітетів Міжнародного союзу геологічних наук, який у період між МГК виконує функції координатора і розробника ініціатив за участю геологічної спільноти, тих чи інших міжвідомчих стратегій (реагування на зміни клімату, небезпечних геологічних явищ, просторових інформаційних технологій). Загалом у Конгресі взяло участь 5 924 делегатів з 137 країн. На Конгресі представлено 3 232 презентації доповідей учасників, у виставковій експозиції було представлено 283 бокси, в тому числі і бокс Держгеонадр. Пріоритети і загальну спрямованість роботи 34-го МГК можна бачити на прикладі тематики Пленарних засідань, яких проведено п’ять, по одному на кожен робочий день Конгресу, з місцем проведення у Головному залі Конгрес-Центру м. Брісбена: 1. Ресурси майбутнього – забезпечення потреб населення світу, чисельність якого зростає (06.08.2012); 2. Енергія у сучасному світі, де суспільством вживаються заходи для зменшення викидів СО2 у атмосферу (07.08.2012); 3. Земля і людина – життя на неспокійній Землі (08.08.2012); 4. Геологічні свідчення змін клімату Землі у минулому у зв’язку з прогнозами змін клімату у майбутньому (09.08.2012); 5. Цифрова Земля – інформаційних вибух у геологічних науках (10.08.2012). Зазначені пріоритети загалом відповідають напрямам розвитку геологічної галузі України, визначеним керівними нормативними документами, зокрема, Указом Президента України «Про положення

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ЗВІТ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 р. № 391/2011 та Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 р. № 3268-IV. Разом з тим, для членів делегації Держгеонадр було дуже корисним уточнити окремі аспекти світової стратегії розвитку наук про Землю, зокрема, у тій частині, яка стосується підвищення ефективності використання мінеральних ресурсів, забезпечення наступних поколінь корисними копалинами при дотриманні тенденцій їх споживання та відновлення ресурсної бази, які встановилися в останні роки. Слід відзначити у цьому ракурсі, що у Держгеонадрах проводиться оцінка можливості відкриття нової тематики підприємств з питань зміни клімату, в том у числі геологічного зберігання СО2 при одночасному розширенні ресурсної бази вуглеводневої сировини, зокрема, сланцевого газу. Участь членів делегації Держгеонадр у пленарних засіданнях та стендових сесіях включала доповіді, в яких на розгляд світової геологічної спільноти була представлена тематична інформація про здобутки і новітні процеси розвитку геологічної галузі України. На Конгресі оголошено наступні доповіді: • Управління мінеральними ресурсами у Державній службі геології та надр України (доповідач – перший заступник голови Держгеонадр Любомир Гончарук); • Геологія та корисні копалини України (доповідач – в.о. заст. директора Українського державного геологорозвідувального інституту Борис Малюк); • Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин в Україні (доповідач – голова Державної комісії України по запасах корисних копалин Георгій Рудько); • Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання населення України (Г. Рудько); • Медична геологія як новий науковий напрям (Г. Рудько). Зазначені доповіді, оголошені згідно з програмою Конгресу, викликали зацікавленість і запитання в аудиторії та дозволили належним чином поінформувати представників інших країн про розвиток відповідних напрямів і отримані результати в Україні. З метою ширшого ознайомлення світової геологічної спільноти з розробками і досягненнями Держгеонадр на 34-у МГК було організовано виставковий бокс. Технічну і фінансову підтримку

експозиції Держгеонадр здійснено Геологічною службою Фінляндії в рамках спільного українськофінського проекту ICI-GIMI. В експозиції було представлено інформацію про структуру і завдання Держгеонадр, презентаційні матеріали Національної акціонерної компанії «Надра України», Державної комісії України по запасах корисних копалин та КП «Південукргеологія», матеріали проекту ICIGIMI (співвиконавці – Геологічна служба Фінляндії, Держгеонадра, УкрДГРІ). Також були представлені геологічна, тектонічна і металогенічна карти України масштабу 1: 1 000 000. Під час роботи конгресу виставковий стенд відвідували представники геологічних служб, геологорозвідувальних і видобувних компаній різних країн. У перший день роботи МГК у виставковому боксі Держгеонадр відбулась робоча зустріч керівництва Держгеонадр (Бенько В.М., Гошовський С.В., Щукін О.М.) з Генеральним Секретарем Асоціації геологічних служб Європи п. Л. Демікелі. Серед іншого, були обговорені зміст і терміни офіційного візиту п. Л. Демікелі в Україну наприкінці 2012 року. Особливим складовим блоком перебування делегації Держгеонадр на 34-у МГК була низка робочих зустрічей, організованих за сприяння Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Австралії. Мінерально-сировинний комплекс Австралії займає вагоме місце у світі, її геологорозвідувальні та видобувні компанії належать до числа провідних інвесторів відповідного сектору світової економіки. З іншого боку, останніми роками керівництво Держгеонадр України здійснює значні зусилля у напрямку встановлення взаємовигідних відносин з іноземними компаніями та інвесторами, пов'язаними з геологорозвідувальними та видобувними формами діяльності, з метою залучення іноземних інвестицій у розвиток мінеральносировинної бази України. З урахуванням цього, Держгеонадра намагались використати 34-й МГК і перебування на ньому згаданої делегації для налагодження ділових контактів з австралійськими компаніями та інвесторами, які можуть бути зацікавленими у здійсненні відповідної діяльності в Україні. Так, відповідно до програми, розробленої спільно Посольством України в Австралії (Сташевський С.С.) та Держгеонадрами (Малюк Б.І.), під час Конгресу ми провели робочі зустрічі з керівництвом компаній «BHP Billiton», «Rio Tinto», «VALE», «Maptek», «CSIRO». Також були проведені зустрічі з представниками посольства України в Австралії, Союзу українських організацій Австралії, Департамента природних ресурсів, енергетики і туризму Австралії, Австралійської торговельної комісії, Департаменту закордонних справ і торгівлі Австралії, Об'єднання

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

9


ЗВІТ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

«Minerals Council of Australia», Австралійської Торгово-промислової палати. Крім того, супровідні матеріали делегації Держгеонадр, які поширювались серед учасників зазначених робочих зустрічей, також передані до Департаменту природних ресурсів і шахт штату Квінсленд та Торгово-промислової палати і Бізнесової агенції штату Квінсленд. У підсумку зазначених зустрічей керівництво Держгеонадр встановило нові ділові відносини з представниками австралійських інституцій і агенцій, які на державному рівні відповідають за геологічне вивчення і використання надр та регулюють нормативно-правові та фінансовоекономічні питання у цьому секторі, а також з представниками мінерально-сировинного бізнесу, в тому числі геологорозвідувальних і видобувних компаній Австралії, зацікавлених у різних формах співробітництва з Україною, та Австралійської біржі цінних паперів для можливого обговорення питання виведення на цю на біржу окремих компаній мінерально-сировинного комплексу України. Очікується, що подальший розвиток досягнутих домовленостей буде і надалі здійснюватись Держгеонадрами спільно з Міністерством закордонних справ України та Посольством України у Австралії. З урахуванням сукупності завдань, які були поставлені перед делегацією України для участі у роботі 34-го МГК, оголошених доповідей та здійснених презентаційних заходів, загального стану українсько-австралійських відносин у сфері геологічного вивчення, використання і охорони надр, пропозицій Держгеонадр, які були розглянуті під час робочих зустрічей в рамках 34-го МГК, та оцінені позитивно, висловлених представниками різних країн думок і вражень щодо ресурсного потенціалу України та науково-технічного потенціалу Держгеонадр на основі уявлень, які створились завдяки підготовленим українською делегацією презентаційним матеріалам, обговоренню перспектив налагодження співробітництва промислових компаній України та Австралії, які зацікавлені у інвестиціях в мінерально-сировинний комплекс України, Технічне завдання можна вважати повністю виконаним. Участь делегації Держгеонадр у пленарних засіданнях 34-го МГК, ознайомлення з сучасним світовим станом розвитку наук про Землю, останніми досягненнями в галузі геологічного вивчення і раціонального використання надр у різних країнах світу надає можливість поступово запроваджувати відповідні світові стандарти у сфері розвитку геологічної галузі України. Це надалі дозволить

10

коригувати напрямки діяльності Держгеонадр, в тому числі у частині забезпечення виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року». Доповіді членів делегації на 34-у МГК сприяли поширенню інформації про структуру та функції Держгеонадр як надійної основи для подальшого розвитку і поглиблення співробітництва з геологічними службами, виробничими підприємствами, науковими і навчальними установами інших країн світу. Виставкова експозиція Держгеонадр дозволила подати інформацію про діяльність Держгеонадр, розробки і здобутки геологічної галузі України, приклади співробітництва з геологічними службами країн Європи за спільним українсько-фінським проектом ICI-GIMI. Налагодження співробітництва з геологорозвідувальними і видобувними компаніями Австралії сприятиме залученню іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази України, створить додатковий потенціал для розвитку в Україні моніторингу і наукового супроводу робіт з геологічного вивчення і використання надр (аудиту робіт, які проводяться користувачами надр), у тому числі систематизації та обробки геологічної інформації, яка отримується виробничими підприємствами Держгеонадр. Організація робочих зустрічей членів делегації Держгеонадр з представниками австралійських геологорозвідувальних і видобувних компаній, науково-дослідних установ, фінансових та промислових груп, які здійснюють діяльність у сфері геологічного вивчення і використання надр, проводилась у тісній співпраці з Посольством України в Австралії (Тимчасовий повірений у справах України в Австралії С.Сташевський), що дозволило отримати корисний досвід взаємодії Держгеонадр з підрозділами Міністерства закордонних справ України, який надалі може плідно використовуватись для організації аналогічних заходів під час візитів делегацій Держгеонадр до інших країн. Безумовно, участь нашої делегації у роботі 34го Міжнародного геологічного конгресу відповідає інтересам розвитку національної геологічної галузі, сприяє запровадженню в Україні нових науково-методичних підходів і технологічних розробок світового рівня, підвищенню ефективності геологічного вивчення і використання надр держави. В.о. заступника директора УкрДГРІ з наукових питань геології рудних і нерудних корисних копалин, доктор геолого-мінералогічних наук Борис Малюк, 16 серпня 2012 року

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


НОВИНИ НА ТЕМУ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Сланцевий газ ExxonMobil отказалась от добычи сланцевого газа в Польше Американская ExxonMobil отказалась от добычи сланцевого газа в Польше. Ранее запасы сланцевого газа в стране оценивали в 1,36 триллиона кубометров, но разведочные скважины американской корпорации не обнаружили достаточного объема запасов Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil прекратила поиски сланцевого газа в Польше после того, как две разведочные скважины не обнаружили достаточного объема запасов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на советника компании Адама Копыша. ExxonMobil, наряду с Shell, Conoco Phillips и рядом других компаний, получила лицензии на разработку польского газа в 2010 году. Компании начали искать газ в Польше после публикации в апреле 2010 года отчета компании Wood Mackenzie, оценившей запасы страны в 1,36 триллиона кубометров газа из нетрадиционных источников. Сланцевый газ сейчас ищут в целом ряде европейских стран. Углеводороды пытаются разработать в Швеции, Германии и на Украине. В 2010 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал найти сланцевый газ на территории своей страны. В то же время во Франции добычу этого вида топлива запретили из-за угрозы для окружающей среды. Сланцевый газ начали добывать сравнительно недавно, однако он уже успел изменить ситуацию на газовом рынке. В США сейчас сланцевый газ составляет более 20 процентов от общей добычи. Добыча сланцевого газа в Европе в перспективе может нанести удар по России, которая сейчас является крупнейшим поставщиком топлива в ЕС и ряд стран СНГ. Если Европа начнет сама обеспечивать себя газом, то России придется переориентировать экспортные потоки в Азию. В то же время Китай, который потенциально мог бы стать крупнейшим потребителем газа из России, сам озабочен поиском у себя сланцевых углеводородов. Напомним, что две крупные международные компании уже выиграли тендер на добычу сланцевого газа на Юзовской и Олесской площадях в Украине. Победителями конкурса по добыче углеводородов признали Shell и Chevron, сообщил источник в Кабмине. Конкурентами Shell были вышеуказанная ExxonMоbil и ТНК-ВР, а Chevron обошел ENI. Также итальянская Eni получила доступ к сланцевому месторождению в Украине. В средине июня нефтегазовый концерн Eni S.p.A. (Италия) подписал

соглашение о покупке 50,01% акций компании "Западгазинвест" (Коломыя, Ивано-Франковская область). Данное соглашение было разработано в рамках меморандума о взаимопонимании между Eni и "Надрами" и соглашения о сотрудничестве с Cadogan Petroleum, которые были подписаны в 2011 году.

В Германии обнаружили крупные запасы сланцевого газа В Германии обнаружили крупные запасы сланцевого газа. Запасы сланцевого газа в Германии составляют несколько триллионов кубометров, а его добыча не представляет экологической опасности при соблюдении ряда правил. Запасы сланцевого газа в Германии составляют несколько триллионов кубометров, а его добыча не представляет экологической опасности при соблюдении ряда правил. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Федерального института геологических наук и природных ресурсов Германии, пишет BFM.ru. По оценке экспертов института, запасы составляют от 6,8 до 22,6 триллиона кубометров, из которых 0,7–2,3 триллиона являются потенциально извлекаемыми. Для сравнения: извлекаемые ресурсы сланцевого газа на Украине оцениваются в 1,5 трлн куб. метров, а в Норвегии — 2,3 трлн. Сейчас Германия самостоятельно покрывает не более 20% от своих потребностей в газе. При этом собственная добыча газа сокращается на протяжении последних одиннадцати лет. Если в 2000 году объем добытого в Германии газа составил 16,9 млрд куб. метров, то в 2011 году он сократился до 10 млрд куб. метров. При этом объем импорта в 2011-м составил 92,8 млрд кубометров, а общее потребление — 81,3 млрд. Разница объясняется реэкспортом части топлива. Таким образом, основным источником газа для Германии являются внешние закупки. Крупнейшие поставщики газа — российский "Газпром" (34,4 млрд куб. метров), Норвегия (30,2 млрд), Нидерланды (24,2 млрд). Руководство Германии неоднократно заявляло о необходимости снизить зависимость страны от внешних поставщиков. В результате, в 2010 году земля Северный Рейн-Вестфалия в 2010 году выдала лицензии на разведку сланцевого газа сразу десяти

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

11


НОВИНИ НА ТЕМУ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

компаниям, в число которых попала и американская ExxonMobil. Германии нет смысла в срочном порядке начинать разработку своих месторождений, отмечает аналитик Номос-банка Денис Борисов. "Сейчас спотовые цены на газ в Европе составляют около 300 долларов за тысячу куб. метров. Экономически целесообразной добыча станет при уровне цен не менее 400 долларов. К тому же в Европе добытчики газа могут столкнуться с дополнительными сложностями из-за особенностей геологии и специфики правового регулирования сделок с землей, что также может привести к увеличению себестоимости", — пояснил он. Еще один сдерживающий фактор для развития добычи сланцевого газа в Германии — неоднозначное отношение к технологии фрекинга (или гидроразрыва пласта). Эта технология, которая уже давно и широко применяется повсюду в мире, в том числе в России, при добыче нефти и традиционного газа, является экологически вредной, поскольку предполагает использование ядовитых химикатов. Мнения экспертов о том, насколько велика опасность их попадания в грунтовые воды, расходятся. Тем не менее, власти все-той же земли Северный РейнВестфалия до лета 2012 года запретили любое использование этой технологии, а в Берлине на уровне

12

федеральных министерств сейчас согласовывается законопроект, регулирующий применение гидроразрыва пласта. Изменить отношение властей к технологии гидроразрыва пласта и в целом к добыче сланцевого газа, вероятно, мог бы удачный опыт реализации таких планов в одной из европейских стран. Больше всего на эту роль подходит Польша, которая активнее других пытается развивать свои сланцевые проекты. По оценкам управления энергетической информации США, ее запасы сланцевых газов составляют около 5,3 трлн куб метров. На этом фоне в 2010 году добычу газа в стране независимо друг от друга попытались начать голландская Shell и американские ExxonMobil и ConocoPhillips. Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил начать добычу сланцевого газа в 2014 году. Впрочем, уже в 2012 году нефтегазовые компании заявили о бесперспективности этих инициатив. Пробуренные скважины либо не давали необходимого уровня газа, либо содержали большое количество воды. В итоге, ExxonMobil официально отказалась от сланцевого проекта в Польше.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ПРЕС-РЕЛІЗ

СПБУ «Петр Годованец» начала бурение второй скважины на Одесском месторождении 04.07.2012 Высокотехнологичная самоподъемная плавучая буровая установка «Петр Годованец» завершила бурение первой своей скважины на платформе БК-1 на Одесском месторождении газа и приступила к работам на следующей. Несмотря на то, что с СПБУ «Петр Годованец» бурилась первая скважина, темп бурения превысил аналогичный другими буровыми установками. Забой первой скважины составил около 1700 метров. Напомним, что в июне «Черноморнефтегаз» приступил к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа. C 1 июня высокотехнологичная самоподъемная плавучая буровая установка «Петр Годованец» начала бурение первой своей скважины на блок-кондукторе БК-1, а в конце месяца развернулось масштабное строительство 87-километрового газопровода. Он соединит блок-кондуктор БК-1 Одесского месторождения с действующей морской стационарной платформой МСП-4 Голицынского газоконденсатного месторождения для подачи природного газа по существующей нитке подводного газопровода на берег и далее - в газотранспортную систему Крыма. Осенью 2012 года, когда планируется начало добычи природного газа на Одесском месторождении с его поставкой в газотранспортную систему Крыма, будут завершены строительно-монтажные работы на блоккондукторе БК-1, строительство 87-километрового подводного газопровода и подключение шести скважин к БК-1. Пять скважин СПБУ «Петр Годованец» пробурит, а шестую расконсервирует. Совокупная добыча из пробуренных новой высокотехнологичной СПБУ скважин после ввода их в эксплуатацию составит в 2012 году не менее 53 миллионов кубометров. Продолжение обустройства Одесского и Безымянного месторождений с использованием современных СПБУ – вторая из них приступит к работам в четвертом квартале этого года – позволит добыть с месторождений в 2013 году уже более 600 миллионов кубометров, а с 2014 года – выйти на уровень годовой добычи на промыслах свыше миллиарда кубометров. Таким образом, полученные результаты станут важной частью выполнения «Черноморнефтегазом» программы по трехкратному увеличению годовой добычи природного газа – с 1,05 млрд. кубометров в 2011 году до 3 млрд. в 2015 году.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

13


ПРЕС-РЕЛІЗ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Напомним, что Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились лишь геологоразведочные работы по уточнению запасов. Благодаря открытию нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении суммарные извлекаемые запасы двух месторождений были увеличены до объема более 22 млрд. кубометров природного газа. В 2011 году во исполнение поручений Президента Украины и Кабинета Министров по увеличению отечественной добычи и при поддержке Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» приступило к дообустройству двух действующих месторождений и освоению новых – Одесского и Безымянного. В текущем году планируется осуществить первый этап их ввода в эксплуатацию. Начало добычи на Одесском и Безымянном месторождениях вместе с увеличением добычи на дообустраиваемых Штормовом газоконденсатном и Архангельском газовом месторождениях позволят «Черноморнефтегазу» увеличить годовую добычу в 2012 году на 100 млн. кубометров – до 1,15 млрд. кубометров природного газа.

14

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ПРЕС-РЕЛІЗ

Новая скважина на Архангельском месторождении газа 05.07.2012 СПБУ «Таврида» продолжает бурение на действующем промысле - добыча на месторождении растет Самоподъемная плавучая буровая установка «Таврида» Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» завершила бурение 11-й по счету добывающей скважины на платформе БК-1 Архангельского месторождения газа в северо-западной части шельфа Черного моря. Она была введена в эксплуатацию и газ из нее начал поступать в подводный газопровод и далее – на берег. Общая добыча с платформы достигла объема около полумиллиона кубометров в сутки и продолжает расти. Сейчас СПБУ «Таврида» готовится к бурению последней 12-й скважины на БК-1. Бурение 12 вместо 10 эксплуатационных скважин стало возможным благодаря тому, что СПБУ «Петр Годованец» начала буровые работы на Одесском месторождении на шельфе Черного моря раньше установленного срока. До этого планировалось, что их начнут с помощью СПБУ «Таврида». 11 действующих скважин на платформе БК-1 Архангельского месторождения были пробурены с конца июня прошлого года. Таким образом, специалисты компании с учетом перестановки СПБУ «Таврида» на платформе держат темп работ «один месяц-одна скважина». Бурение дополнительных двух скважин к десяти запланированным позволит превысить ожидаемую добычу с платформы на уровне около полумиллиона кубометров в сутки и продолжить увеличение общего отбора газа на месторождениях шельфа Черного моря. Напомним, что неделю назад после ввода в эксплуатацию двух новых скважин на морской стационарной платформе МСП-17 Штормового газоконденсатного месторождения суточная добыча природного газа на шельфе Черного моря достигла исторического максимума – около 3 миллионов 100 тысяч кубометров. После ввода 11-й скважины на БК-1 она преодолела рубеж в 3 миллиона 100 тысяч кубометров. До этого около трех миллионов кубометров «Черноморнефтегаз» добывал ежесуточно на черноморских месторождения лишь несколько лет в середине 80-х. Всего с месторождений, которые эксплуатирует компания, в газотранспортную систему Крыма после ввода в эксплуатацию 11-й скважины на платформе БК-1 подается ежедневно 3 миллиона 300 тысяч кубометров природного газа: сейчас одна часть поступает потребителям, другая закачивается в Глебовское подземное хранилище газа. Работы по дообустройству действующих месторождений проводятся параллельно активному освоению Одесского и Безымянного месторождений. С началом добычи и продолжением освоения новых промыслов при участии новых высокотехнологичных СПБУ в «Черноморнефтегазе» ожидают еще более значительного роста добычи на шельфе Черного моря. Благодаря возможностям высокотехнологичных СПБУ, первая из которых – «Петр Годованец» - начала работу 1 июня, вторая приступит к бурению на шельфе Черного моря в четвертом квартале этого года, добыча газа в следующем году вырастет до 1,65 млрд. кубометров. В этом «Черноморнефтегаз» планирует добыть 1,15 млрд. кубометров. За год рост составит 500 миллионов кубометров, что эквивалентно четверти годового потребления газа в Крыму. Напомним, что при поддержке НАК «Нефтегаз Украины» «Черноморнефтегаз» проходит этап коренной модернизации производства, которая выведет предприятие на новый уровень освоения шельфа Черного и Азовского морей и позволит в кратчайшие сроки значительно увеличить добычу газа, начать добычу нефти и открыть несколько новых месторождений нефти и газа. В 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета Министров по увеличению отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера – НАК «Нефтегаз Украины» – Госу-

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

15


ПРЕС-РЕЛІЗ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

дарственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» дообустраивало два действующих месторождения Голицынское и Архангельское. В этом – завершает дообустройство действующих месторождений и готовится к вводу в эксплуатацию новых – Одесского и Безымянного месторождений природного газа на шельфе Черного моря.

Сейчас на шельфе Черного моря «Черноморнефтегаз» разрабатывает три месторождения – газоконденсатные Штормовое и Голицынское, газовое Архангельское. Последнее расположено в северо-западной части шельфа Черного моря в 60-70 километрах от берега при глубине моря 51 метр. Введено в эксплуатацию в 1992 году и добыча на нем ведется с нескольких стационарных платформ. В рамках его дообустройства была построена, установлена и оборудована новая платформа БК-1, сварен, уложен и подключен двухкилометровый подводный газопровод, который соединил БК-1 с другой действующей платформой, и построено уже 11 скважин.

16

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ІНФОРМАЦІЯ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

События в украине и мире ТНК-ВР сообщила, что запускает пилотный проект по повышению эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти на Северо-Хохряковском месторождении в Западной Сибири. Проект, который ТНК-ВР реализует совместно с Schlumberger, предусматривает внедрение комплекса оригинальных технологических решений: управление заводнением, бурение горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта и другие передовые технологии.

Group также рассмотрит возможность инвестирования или привлечения инвестиций сторонних компаний в проекты "Росгеологии", связанные с геологическим изучением, выявлением и оценкой ресурсного потенциала неосвоенных территорий России.

Американским геологам из Калифорнийского технологического института удалось обнаружить в составе метеорита Альенде новый минерал, получивший название "пангит". Статья с описанием пангита опубликована в журнале American Mineralogist. Химический анализ показал, что минерал содержит как распространенные в составе земной коры элементы, так и довольно редкие цирконий и скандий. Напомним, что метеорит Альенде упал на Землю в 1969 году, при падении распался на множество мелких осколков. Общая масса метеорита составляла около пяти тонн, три из которых собрали ученые. Сейчас части метеорита находятся в различных научных учреждениях по всему миру.

Команда японских ученых нашла значительные залежи редкоземельных минералов в районе острова Минамитори в 2 тыс. км к юго-востоку от столицы Японии. По информации исследователей, открытое месторождение содержит около 6,8 млн т редкоземельных металлов, но находится на глубине 5,6 км. Профессор Токийского университета Ясухиро Като, руководивший работами, сказал, что это первое крупное месторождение РЗМ, обнаруженное в эксклюзивной экономической зоне Японии.

En+ Group и компания "Росгеология" договорились о сотрудничестве в сфере геологоразведки и добычи минеральных ресурсов. Согласно подписанному соглашению, En+ Group будет привлекать структуры ОАО "Росгеология" в проекты геологического изучения и разработки месторождений минеральных и энергетических ресурсов компаний Группы, прежде всего различных металлических полезных ископаемых и угля. En+

Норвежская нефтегазовая компания Statoil открыла крупное газоконденсатное месторождение на участке King Lear, расположенном в южной части Северного моря.

Компания Shell планирует потратить около $200 млн в рамках договора о совместной деятельности с ДК «Укргазвыдобування» на бурение трех поисковых скважин для разведки залежей газа в Харьковской области, заявил глава Shell в Украине Грэхем Тайли. По его словам, бурение первой скважины планируется начать в сентябре 2012 года. Администрация США готова к расширению работ по добыче нефти в Северном Ледовитом океане, рискуя тем самым навлечь критику со стороны экологов, выступающих против бурения в регионе из-за угрозы разливов неф-

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

ти, сообщает агентство Dow Jones. Англо-голландская компания Shell уже близка к получению окончательных разрешений на бурение разведочных скважин в Чукотском море и море Бофорта. Пятилетний план бурения, подготовленный властями США, определяет, какие участки на шельфе будут выставлены на продажу в 2012-2017 годах, при этом большая часть из них расположена в Мексиканском заливе. Канадская Yamana Gold Inc покупает геологоразведочную компанию Extorre Gold Mines Ltd, которая разрабатывает месторождения золота и серебра в Аргентине. Как ожидается, сделка будет завершена в августе 2012 г, информируют зарубежные СМИ. С 1 января 2013 года вступят в силу «Методические рекомендации по изучению газоносности угольных месторождений Украины при геологоразведочных работах» и потеряют силу «Временные методические требования к геолого-экономической оценке и подсчету запасов метана в угольных пластах», утвержденные ГКЗ СССР от 15 января 1987 года. В пособии изложены общие принципы оценки и подсчета запасов (ресурсов) газа (метана) угольных месторождений как основного, так и сопутствующего ископаемого, основные требования по содержанию этих работ и оформлению их результатов. Компания "Башнефть" приняла участие в заключительном этапе IV Лицензионного раунда, проведенного Министерством нефти Ирака. В составе консорциума с компаниями PVEP и Premier Oil "Башнефть" подавала заявки на Блоки 10 и 12. В результате последующих переговоров, иницииро-

17


ІНФОРМАЦІЯ ванных "Башнефтью", Министерство нефти Ирака предоставило российской компании право разведки и разработки Блока 12 и предоставило статус оператора разведки и разработки данного блока, что означает полную самостоятельность Компании в принятии решений по ключевым вопросам реализации проекта, сообщила пресс-служба "Башнефти". В качестве партнера Компании в проекте остается Premier Oil. Глава НАК “Нафтогаз Украины” Евгений Бакулин обсудил с руководством Николаевской области вопрос производства на мощностях ПАО “Черноморский судостроительный завод” металлоконструкций для буровых установок, сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации. Ранее “Черноморнафтогаз” закупил две современные буровые установки “Петр Годованец” и “Независимость”, произведенные сингапурской компанией Keppel Fels. Самоподъемная плавучая буровая установка «Таврида» Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» завершила бурение 11-й по счету добывающей скважины на платформе БК-1 Архангельского месторождения газа в северо-западной части шельфа Черного моря. Сейчас СПБУ «Таврида» готовится к бурению последней 12-й скважины на БК-1. Бурение дополнительных двух скважин к десяти запланированным позволит превысить ожидаемую добычу с платформы на уровне около полумиллиона кубометров в сутки и продолжить увеличение общего отбора газа на месторождениях шельфа Черного моря. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil начнет разработку нефтяных месторождений на севере Афганистана рядом

18

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

с таджикской границей. Теперь Exxon Mobil имеет шесть участков для разработки. Власти Афганистана рассчитывают на то, что вскоре в этих районах появится соответствующая инфраструктура. С 7 по 10 июля в Осло проходила 5-я рабочая встреча представителей геологических служб Украины и Норвегии. Украинская делегация ознакомилась с опытом работы ГСН, а также с законодательством в области геологического изучения и использования недр. По результатам встречи в посольстве Украины достигнута договоренность о дальнейшей поддержке развития сотрудничества, в первую очередь мероприятий, связанных с реализацией общего проекта. 11 июля на заседании Правительства было принято распоряжение КМУ «О выдаче разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельных участков» (см. рубрику Документы). Документ предусматривает выдачу разрешения публичному акционерному обществу «Веско» на разработку данного проекта. Total выиграла тендер в Болгарии на поиски газа в Черном море, в котором также участвовали Melrose Resources и Exxon Mobil. Компания планирует работать вместе с австрийской OMV и испанской Repsol. По мнению министра энергетики Деляна Добрева, при обнаружении достаточных запасов газа добыча на месторождении Хан Аспарух может начаться через три-четыре года. Нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривает возможности начала добычи нефти и газа в северной части Афганистана, заявил агентству Reuters представитель компании Алан

Джефферс. Власти Афганистана объявили тендер на разработку шести участков месторождения на севере страны. Заявки на участие в тендере принимаются до конца октября, а победители будут объявлены к концу текущего года. Индийская Essar Energy Plc продает 50-процентную долю в газовом блоке на шельфе Вьетнама итальянской нефтегазовой компании Eni SpA. Eni также получит статус оператора проекта. Блок 114 расположен в мелководной части у берегов Вьетнама. По данным СМИ, объем его неразведанных запасов газа может составить около 1 трлн куб. футов (более 28 млрд куб. м). Иран обнаружил новые запасы нефти объемом 2 млн барр. в территориальных водах страны в Каспийском море. Новые залежи открыты в границах нефтегазового месторождения Сардар-е Джангал, расположенного у берегов северной провинции Гилан. По предварительным данным, газовые запасы месторождения оцениваются в 50 млрд куб. футов. Хмельницкий областной совет 17 июля разрешил Славутскому солодовому заводу (Хмельницкая область) использование недр Крупецкого месторождения подземных вод, говорится в решении облсовета. Депутаты согласовали предоставление специального разрешения на добычу подземных технических вод из скважин №№ 1, 2, 3д и 4, расположенных на территории Крупецкого сельского совета, для обеспечения технологического процесса производства и собственных хозяйственно-бытовых нужд. Минэкологии объявит конкурс на заключение соглашения о распределении продукции по Слобожанской нефтегазовой площади в

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ІНФОРМАЦІЯ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

сентябре, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Дмитрий Мормуль. Господин Мормуль добавил, что сроки объявления конкурса могут быть изменены в связи с необходимостью решения ряда технических вопросов. Немецкий энергетический гигант E.On и алжирская государственная Sonatrach обнаружили новое нефтегазовое месторождение в Алжире, говорится в официальном пресс-релизе E.On. «Результаты проделанной работы являются обнадеживающими. В течение ближайших двух лет компания пробурит несколько скважин, чтобы оценить перспективы открытий», – рассказал о новом месторождении управляющий директор E.ON E&P Алжире Хьюберт Майнитз. Региональное отделение ФГИУ Ивано-Франковской обл. предложило на продажу на аукционе единственный имущественный комплекс Прикарпатского государственного предприятия «Спецгеологоразведка» вместе с земельным участком. Виды деятельности: геологоразведочные работы на твердые ископаемые, бурение скважин с отбором керна, бурение скважин на воду, геофизические работы, мониторинг экологических работ и т.п. Дополнительную информацию можно получить в региональном отделении ФГИУ: г. Ивано-Франковск, ул. Василианок, 48, тел. (03422)25352. НАК "Нафтогаз Украины" в I полугодии добыла на концессионном участке Alam El-Shawish East в Египте 260 тыс. барр. нефти. По результатам текущего года компания, участвующая в украинскоегипетском СП Petrosannan, планирует добыть на концессионном участке около 650 тыс. барр. нефти.

Геологи обнаружили в Намибии гигантский подземный источник воды, который может оказать огромное влияние на развитие одного из самых сухих регионов Африки, – передают иностранные СМИ. По мнению первооткрывателей, подземное море должно быть экологически чистым, поскольку вода оставалась нетронутой в течение десяти тысяч лет. De Beers в I полугодии сократила добычу на 13,6 %, передает “Интерфакс”. Компания не планировала роста производства в этом году в связи с тем, что в I квартале хотела сосредоточиться на техобслуживании своих рудников и проведении вскрышных работ. Этой стратегии компания придерживается по-прежнему, отмечает De Beers. Роснефть и итальянская компания Eni заключили финансовое соглашение, продолжающее ранее подписанные договоренности по освоению участков Черного и Баренцева морей. Документ подписан в рамках соглашения о комплексном сотрудничестве от 25 апреля 2012 года, которое предусматривает совместное освоение участков Черного и Баренцева морей на территории России, обмен технологиями и персоналом, а также участие Роснефти в международных проектах Eni. Студенты Петербургского государственного университета во время учебной геолого-геохимической практики в Карелии нашли неизвестную ранее кварцевую жилу. В составе жилы обнаружены сульфидные минералы: пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, борнит, халькозин и марказит. Химический анализ, проведенный на кафедре геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ, показал присутствие высокой концентрации меди (до 1 %), а про-

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

бирный анализ выявил присутствие золота (0,5-1 г/т) и серебра (до 5 г/т). Крупное месторождение природного газа открыто на шельфе Средиземного моря в территориальных водах Египта, сообщили РИА "Новости". Запасы нового месторождения составляют 123 млрд куб. м природного газа и 1,6 млн барр. газового конденсата. Фирма Raptor Resources Holdings Inc. объявила о том, что ее дочерняя компания (доля участия 80 %) Mabwe Minerals Inc. готова к разработке и продажам баритового сырья с месторождения ДоджМайн (Dodge Mine) в Зимбабве. Арбитражный спор Украины с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. будет разрешен до конца текущего года, полагает министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий. «Вы знаете, что это все сейчас в арбитраже находится. Считаю, что до конца этого года этот вопрос будет решен», – сказал он журналистам. На территории Ольшанского поселкового совета Николаевского района ОАО «Югцемент» получило в аренду 5,32 га земли для разработки Григорьевского месторождения, сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины. Предприятие планирует заниматься добычей известняка, глин и суглинков, используемых как сырье для производства цемента и песков. Компании было предложено в двухмесячный срок возместить потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельхозугодий. Нефтегазовая компания Regal Petroleum с активами в Украине продала компании Zeta Petroleum

19


ІНФОРМАЦІЯ Plc свою 100 % дочку Regal Petroleum Romania SRL, которой принадлежит неработающая доля в 50 % в концессии на разработку месторождения Сучава. Итальянская нефтегазовая компания ENI обнаружила новое крупное месторождение газа в прибрежной зоне Мозамбика, говорится в сообщении компании. Запасы газа, объем которых оценивается как минимум в 238,2 млрд куб. м, обнаружены в восточной части Зоны 4 комплекса месторождений Mamba North East 2. Таких образом, общий объем запасов газа данного комплекса увеличился до 1,983 трлн куб. м. Постановлением Кабмина утверждены объемы госзаказа на закупку товаров, исполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2012 году. Объемы госзаказа сбалансированы с объемами финансирования по соответствующим бюджетным программам. Среди приоритетных направлений – получение прироста запасов полезных ископаемых и топографо-геодезические работы (см. рубрику Документы). Компания «Исрамко» объявила об обнаружении газового месторождения на территории лицензии «Шимшон 1» в эксклюзивных экономических водах Израиля на глубине 4,4 км. Толщина газоносного слоя составляет 19 м. Предварительные проверки показали наличие в месторождении 65 млрд куб. м газа с вероятностью в 20 %. 3 августа в Кабмине Госгеонедра передали конкурсные заявки на добычу углеводородов в пределах Скифского участка (шельф

20

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Черного моря) Межгосударственной комиссии по определению победителя. Министр экологии и природных ресурсов Украины Э. Ставицкий объявил, что бороться за право разрабатывать Скифский участок будет консорциум из ExxonMobil, Shell, Petrom и НАК "Надра Украины", а также российский "Лукойл". В случае победы консорциума оператором проекта станет ExxonMobil. Вложения в проект оцениваются на уровне $10-12 млрд, платеж за лицензию превысит $300 млн. Тендер на разработку Форосского месторождения остался без заявок. Министерство пересмотрит условия конкурса и объявит новый тендер на этот участок. «Русснефть» получило сертификат на проведение поисковой и геологоразведочной деятельности на территории Алжира в статусе «оператор-инвестор» на суше, говорится в сообщении компании. Холдинг планирует выходить в новые регионы и расширять географию международной деятельности. В сфере интересов «Русснефти» месторождения углеводородного сырья стран Африки и СНГ. «Нафтогаз Украины» избрал УкрГГРИ для проведения аудита запасов углеводородов дочерних компаний НАКа – «Черноморнефтегаз» и «Укргаздобыча», сообщается в «Вестнике государственных закупок». Цена акцептированного 31 июля предложения составила 5,19 млн грн (с НДС). Конечный срок заключения договора между сторонами – 30 августа. Аудит запасов госхолдинга должен быть выполнен до 31 декабря 2012 г. По итогам аудита запасов нефти, газа и конденсата «Черноморнефтегаза» и «Укргаздобычи» должен

быть составлен консолидированный отчет. С 14 по 17 августа в «Экспоцентре Украины» прошли ежегодные общегосударственная выставочная акция «Барвыста Украина» и Всеукраинский конкурс-выставка «Лучший отечественный товар года». Организатором экспозиции Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) выступал Украинский государственный геологоразведочный институт (УкрГГРИ). На экспозиции Госгеонедр были представлены информационные материалы о ведущих отечественных геологических предприятиях отрасли, образцы, дающие представление о потенциальных возможностях украинских недр, образцы декоративного облицовочного камня с различных месторождений Украины. Нефтедобывающая британская компания JKX Oil заявила о том, что планирует впервые в Украине применить технологию гидроразрыва пласта, которая применяется для интенсификации добычи углеводородов в случае их залегания в сланцевых или песчаных породах, а также при истощении месторождений. Международная компания Schlumberger, которая специализируется на предоставлении нефтесервисных услуг, еще в прошлом году выиграла тендер, объявленный компанией JKX Oil на проведение гидроразрыва пласта на скважине №103 Руденковского месторождения в Полтавской области. "Мы очень довольны тем, что разместили свой заказ у лидера отрасли, и надеемся на успешное завершение одной из крупнейших операций гидроразрыва пласта в регионе", – заявил главный исполнительный директор JKX, доктор Пол Дэвис.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами) Номер, дата реєстрації: Сесія реєстрації: Суб'єкт законодавчої ініціативи:

9539 від 06.12.2011 9 сесія VI скликання Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту:

Рибаков І.О. VI скликання Каплієнко В.В. VI скликання Камчатний В.Г. VI скликання

Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Інші комітети: Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Комітет з питань бюджету Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Комітет з питань європейської інтеграції Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 06.12.2011 Подання 06.12.2011 Пояснювальна записка 06.12.2011 Порівняльна таблиця 06.12.2011

Документи, пов'язані із роботою над законопроектом:

Останній стан: Останній етап проходження:

Проект Закону (доопрацьований) 16.03.2012 Подання 16.03.2012 Пояснювальна записка 16.03.2012 Порівняльна таблиця 16.03.2012 Висновок Головного науково-експертного управління 03.04.2012 Висновок комітету 11.04.2012 Зауваження Головного юридичного управління 25.06.2012

Проходження законопроекту Готується на друге читання Прийнято в першому читанні (22.05.2012) Зв'язані законопроекти

Номер реєстрацiї Дата реєстрацiї Назва законопроекту

9539/П 17.04.2012 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами)

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

21


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ВИСНОВОК на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами) (реєстр. № 9539 від 06.12.2011 р.) У законопроекті пропонується нова редакція статті 16 Кодексу України про надра, що має врегулювати порядок надання спеціальних дозволів «на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення». Встановлюється також порядок отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин для власників зазначених дозволів у випадку промислового відкриття ними родовищ корисних копалин. Метою проекту є збільшення інтересу приватного бізнесу до інвестування у відповідній сфері та створення механізму безтендерної процедури отримання дозволів на видобування корисних копалин. Аналіз проекту свідчить, що обраний варіант удосконалення порядку надання спеціальних дозволів у даній сфері слід оцінити як невдалий. Підставою для такого висновку є те, що стаття 16 Кодексу України про надра визначає лише загальні засади надання спеціальних дозволів на користування надрами. Особливості ж надання надр для певних потреб визначаються спеціальними статтями зазначеного Кодексу. Саме ця обставина належним чином не врахована у законопроекті. Зокрема, питанню надання надр для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, присвячена стаття 20 цього Кодексу, в якій передбачено одержання «спеціального дозволу на геологічне вивчення надр». У контексті цієї статті й слід було б вирішувати завдання щодо спрощення отримання дозволів на видобування корисних копалин особами, які відкривають родовище. Звертаємо увагу на те, що запропоновані зміни по суті стосуються лише статті 16 Кодексу України про надра (її частини першої, замість якої запроваджуються три нові частини), що слід врахувати у назві проекту. Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання. Керівник Головного управління

В.Борденюк

Вик.: М.І.Єрофеєв, С.В.Кузнєцова

ПРОЕКТ доопрацьований Вноситься народними депутатами України: Рибаковим І.О. (посв. № 253) Каплієнком В.В. (посв. № 321) Камчатним В.Г. (посв. № 274) ЗАКОН УКРАІНИ Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами) Верховна Рада України постановляє : І. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 36, ст. 340) викласти у такій редакції: 1.«Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визна-

22

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

проект

чених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин, за умови виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин. У випадку відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі на досліднопромислові розробки родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу. Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби. У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл. Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України. Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність. Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції". Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону). Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії.» 2. Статтю 20 Кодексу України про надра доповнити абзацом такого змісту: У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин у відповідності до вимог абзацу другого і третього частини другої статті 16 цього Кодексу. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Голова Верховної Ради України

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

23


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ____________________________________________________________________________________________ Вих. №__________ «__» ____________ 2012 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про надра” (щодо спеціальних дозволів на користування надрами.)(реєстраційний № 9539) Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Каплієнко В.В. Додатки: Проект Закону України на 3 арк.; Порівняльна таблиця на 5 арк.; Пояснювальна записка до проекту на 2 арк.; Постанова Верховної Ради України на 1 арк.; Електронна копія зазначених документів. Народний депутат України Народний депутат України Народний депутат України

Рибаков І.О. Каплієнко В.В. Камчатний В.Г.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про надра” (щодо спеціальних дозволів на користування надрами) 1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України Розробка та прийняття законопроекту обґрунтовані необхідністю забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток корисних копалин. Сьогодні умови інвестування у геологофізичні дослідження та видобуток корисних копалин в Україні не є привабливими, оскільки в законодавстві України, зокрема у Кодексі “Про надра”, не створено правового механізму, коли б компанії, які відкривають родовище, мали би право отримувати спеціальний дозвіл на видобуток без нової тендерної процедури. Практично це означає, що, здійснивши розвідкове буріння, інвестор обов’язково повинен брати участь у новому тендері на промислову розробку, не маючи ніяких переваг над іншими учасниками. Це викликає невпевненість інвесторів щодо можливості їх участі у промисловій розробці розвіданих ними родовищ. У всьому світі інвестор отримує в користування ділянку з правом розвідки і промислового видобутку і лише за його бажанням може бути оголошено тендер на цю ділянку (звичайно у випадку невиконання взятих зобов’язань інвестор позбавляється ліцензії, і тут працюють інші механізми). Таким чином компаніям, які здійснюють розвідування нових родовищ, не гарантується отримання спеціального дозволу на видобування у випадку виявлення промислових родовищ корисних копалин на зазначеній ділянці надр.

24

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Запровадження зазначеного механізму сприятиме збільшенню видобутку корисних копалин, а також подальшій адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. 2. Цілі та завдання прийняття законопроекту Основною метою прийняття запропонованого Закону України є збільшення інтересу приватного бізнесу до інвестування у видобуток корисних копалин. Для цього законопроектом передбачено запровадити механізм гарантування прав інвесторів щодо їх участі у промисловій розробці розвіданих ними родовищ на зазначеній ділянці надр. Впровадження в життя норм законопроекту також підвищить ефективність залучення приватних інвестицій у видобувні галузі України. 3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту Проектом вносяться зміни до статей 16 і 20 Кодексу України про надра, якими врегульовується процедура видачі спеціальних дозволів на користування надрами з метою гарантування прав інвесторів щодо їх подальшої участі у промисловій розробці розвіданих ними родовищ на зазначеній ділянці надр. Зокрема, у випадку промислового відкриття родовища, власник спеціального дозволу на геологічне вивчення надр має отримувати спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин після виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин. аукціон на отримання спеціального дозволу з видобування корисних копалин на зазначену ділянку надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу. Аукціон на отримання спеціального дозволу з видобування корисних копалин на зазначену ділянку надр, у відповідності до вимог зазначеного Кодексу, проводиться лише у випадку відмови власника дозволу на розвідкове буріння від промислової розробки зазначеного родовища. Дія цього Закону поширюється на підприємства видобувної промисловості. 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання У даній сфері регулювання діє Кодекс України про надра. Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація даного проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України. 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту Прийняття Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра сприятиме значному підвищенню зацікавленості приватного бізнесу до вкладання інвестицій у видобуток корисних копалин, оскільки інвестори отримають гарантовані права здійснювати промислову розробку розвіданих ними родовищ на зазначеній ділянці надр. Це буде сприяти збільшенню видобутку власних корисних копалин та підвищенню рівня економічної незалежності держави. Народний депутат України Народний депутат України Народний депутат України

Рибаков І.О. Каплієнко В.В. Камчатний В.Г.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

25


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ До проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами)»

Чинна редакція законодавчого акту Остаточна редакція із запропонованими змінами Кодекс України про надра Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування над- Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами рами Частину першу виключено Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин, за умови виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин. У випадку відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі на досліднопромислові розробки родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними користуванням надрами, особами, не зазначеними

26

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

у спеціальному дозволі, відповідальність за вико- у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозвола- нання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл. ми, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл. Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.

Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.

Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).

Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).

Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та

Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

27


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії. Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.

гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії. Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення здійснюється з метою уточнення їх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Видобуті під час досліднопромислової розробки корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку.

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення здійснюється з метою уточнення їх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Видобуті під час досліднопромислової розробки корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку. У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин у відповідності до вимог абзацу другого і третього частини другої статті 16 цього Кодексу.

Народний депутат України Рибаков І.О. Народний депутат України Каплієнко В.В. Народний депутат України Камчатний В.Г. До реєстр. № 9539 (друге читання) ЗАУВАЖЕННЯ до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 16 Кодексу України про надра щодо спеціальних дозволів на видобування корисних копалин» (реєстраційний № 9539) У Головному юридичному управлінні розглянуто зазначений законопроект, підготовлений для розгляду парламентом у другому читанні, та висловлюється таке.

28

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Необхідність прийняття законопроекту як закону в пояснювальній записці обґрунтовується тим, що положення чинного законодавства, зокрема Кодексу України про надра, не містять гарантій для надрокористувача в наступному отриманні ним спеціального дозволу на видобування корисних копалин у випадку виявлення ним промислових родовищ корисних копалин на ділянці надр при їх розвідуванні. Оскільки відповідно до встановлених законодавством умов надрокористувач, здійснивши геологічне вивчення надр, повинен знову брати участь у аукціоні з продажу спеціальних дозволів на видобування розвіданих ним корисних копалин, при цьому не маючи ніяких переваг перед іншими учасниками та гарантій в отриманні такого спеціального дозволу. Тому, як вбачається з пояснювальної записки, в таких випадках, отримання надрокористувачем спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначену ділянку надр проводитиметься без проведення аукціону з його продажу, крім випадку відмови надрокористувача – власника дозволу на геологічне вивчення надр від видобування корисних копалин на зазначеній земельній ділянці. Однак, як вбачається із законопроекту, запропонований механізм реалізації викладено суперечливо, що допускає неоднозначне його розуміння. З одного боку, видається, що надрокористувач отримує (до того ж це положення викладено беззаперечно без варіантів) спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин без проведення аукціону з їх продажу, про що заявлено в пояснювальній записці. До речі, такий механізм законодавством уже внормовано, проте як право надрокористувача на отримання спеціального дозволу за виконання певних умов, а не як обов’язок держави видати йому такого дозволу (так, відповідно до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, що виданий на виконання статті 16 Кодексу України про надра, без проведення аукціону спеціальний дозвіл надається у разі видобування корисних копалин, якщо заявник за результатами геологічного вивчення ділянки надр за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, а також видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом п'яти років, а в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України десяти років з моменту надання дозволу). Однак, у разі законодавчого закріплення у запропонований спосіб автоматичного отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин, слід врахувати, що умови на видобування корисних копалин суттєво відрізняються від умов для геологічного вивчення надр. Відтак, законодавством мало б бути врегульовано питання встановлення загальних вимог щодо отримання спеціального дозволу на видобування. Зазначене унеможливило би фактичне блокування отримання таких дозволів. Інше тлумачення запропонованої законопроектом юридичної конструкції видається алогічним з огляду на обов’язкове отримання спеціальних дозволів на аукціоні. Крім того, законопроектом передбачається, що в разі відмови надрокористувача від видобування корисних копалин на ділянці надр, яку він розвідав, спеціальні дозволи на видобування надаються переможцям аукціону. Водночас, у законопроекті не визначаються терміни відмови, яка в часі може обумовлюватися економічними та іншими вимогами надрокористувача. Враховуючи вищенаведене, законопроект не містить достатніх та завершених механізмів правового регулювання, що на практиці може спричинити порушення конституційних принципів верховенства права, рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правових норм. Відтак буде уможливлено порушення вимог статті 19 Конституції України щодо обов’язку органів державної влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А також не враховується правова позиція Конституційного Суду України (рішення від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010, від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010) про вимогу забезпечення у законі принципу правової визначеності та недопущення двозначності правової норми (як складових елементів верховенства права). Узагальнюючий висновок: законопроект може бути прийнятий у другому читанні з урахуванням зауважень Головного юридичного управління. Заступник керівника Головного управління

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

В. Мілованов

29


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ», розроблено на виконання пункту 43 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування"та частини другої статті 16 Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт Міністерство екології та природних ресурсів України Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони Юридичний департамент, м. Київ, вул. Урицького, 35, тел. 245-10-08. Зазначений проект акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua. Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на офіційний Веб-сайт або адреси Мінприроди (www.menr.gov.ua.м. Київ, вул. Урицького,35) або Держпідприємництва (info@dkrp.gov.uaм. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11). Міністр

Е.А. Ставицький

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ». 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин Законом України «Про страхування» передбачено впровадження обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, зокрема затвердження відповідних порядку та правил. Запровадження обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці вугільних родовищ та/або пошкодження державного майна протягом строку розробки цих родовищ. На жаль при проведенні таких робіт є великий ризик виникнення аварій, які за своїми наслідками можуть призвести до досить великих збитків. Тому необхідний механізм, який би гарантував компенсацію таких збитків, забезпечував би повернення коштів тим, у кого постраждало майно.

30

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

проект

Тому необхідно прийняти відповідний нормативний акт у вигляді постанови Кабінету Міністрів, який би урегулював всі питання, пов’язані із запровадженням цього виду обов’язкового страхування. 2. Визначення цілей державного регулювання Проект цього регуляторного акта розроблено з метою реалізації положень статті 49 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також на виконання пункту 43 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" та частини другої статті 16 Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ». Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття є: посилення державних гарантій та впорядкування механізму страхування на випадок завдання шкоди та збитків, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці вугільних родовищ та/або пошкодження державного майна протягом строку розробки цих родовищ; зменшення навантаження на Державний бюджет, пов’язаного з необхідністю відшкодування шкоди та збитків, які можуть бути заподіяні майну та навколишньому середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці вугільних родовищ та/або пошкодження державного майна протягом строку розробки цих родовищ. 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу Під час розробки проекту було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей. Перший спосіб – залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат – залишення невирішеним питання щодо посилення державних гарантій через запровадження обов’язкового страхування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці вугільних родовищ та/або пошкодження державного майна протягом строку розробки цих родовищ, а також щодо посилення солідарної відповідальності страхового ринку. Другий спосіб – розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ » з метою забезпечення удосконалення нормативно-правового регулювання системи відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні майну та навколишньому середовищу в результаті добування газу метану при експлуатації вугільних родовищ. Реалізація другого способу дає можливість: 1) запровадити механізм обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта родовищ, коли його діяльність при проведенні видобутку метану може призвести до збитків та нанесенню шкоди природному середовищу, майну юридичних та фізичних осіб. Такий механізм дозволить гарантувати відшкодування таких збитків постраждалим сторонам; 2) розширення сфери страхового захисту шляхом реалізації норм законодавства щодо запровадження механізму страхування ризиків підвищеної екологічної небезпеки під час видобування газу метану Таким чином розробка проекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв’язати вищезазначені проблеми. 4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта Механізм дії регуляторного акта Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті регуляторного акта передбачено закріплення положень, що дозволяють визначити головні параметри здійснення страхування, прописати механізм відшкодування збитків, визначити регулюючу роль держави у цих процесах. Організаційні заходи для впровадження регулювання Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи: 1. Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

31


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів. 3. Схвалення проекту на засіданні Кабінету Міністрів України. 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання питань посилення гарантованості відшкодування збитків заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці вугільних родовищ та/або пошкодження державного майна протягом строку розробки цих родовищ. Це досягається шляхом запровадження спеціально встановленого порядку та правил проведення такого страхування. Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету. 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта Сфери впливу Інтереси держави

Вигоди Зменшення навантаження на Державний бюджет. Гарантування громадянам та юридичним особам відшкодування збитків. Сприяє покращенню навколишнього природного середовища, забезпечення коштів для компенсації збитків довкіллю. Інтереси суб’єктів господарювання Гарантування відшкодування збитків, що можуть бути нанесені майну в результаті дії третіх осіб. Можливість економії коштів вразі, якщо суб’єкт господарювання виявився винним при виникненні страхового випадку. Інтереси громадян Покращення стану навколишнього природного середовища; Забезпечення відшкодування збитків в разі виникнення страхових випадків. Розширення прав громадськості на доступ до екологічної інформації.

Витрати Не передбачено

На рівні визначених постановою страхових платежів.

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін. 8. Визначення показників результативності регуляторного акта Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники: статистичні показники: - кількість суб’єктів господарювання, які мають застрахувати свою відповідальність; - кількість скарг від органів влади, юридичних та фізичних осіб щодо порушення вимог положень цього ре-

32

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

гуляторного акта. показники соціологічних опитувань: розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, на страхування визначених цим актом ризиків розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта; Проектом акта прямо не передбачається надходження платежів до державного бюджету, але таке зростання відбудеться через розширення сфери страхування, передбаченого цим актом. 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін. Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. Міністр

Е.А. Ставицький Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від «___»___________20__ р. № ______________ Київ

Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ Відповідно до пункту 43 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» та частини другої статті 16 Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок і правила проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що додається. Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від «___»_____20__ р. № _______

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

33


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

1. Обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування (метану) вугільних родовищ та суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з використання газу (метану) вугільних родовищ (далі - обов'язкове страхування), проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної Страхувальником навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок. 2. У цьому Порядку і правилах терміни вживаються в наступних значеннях: Аварія - небезпечна подія техногенного характеру (наднормативний викид небезпечних речовин, вибух), яка виникла під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і призвела до негативних змін стану навколишнього природного середовища. Пожежа - неконтрольоване горіння, що виникло під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, в результаті якого виникли чинники, небезпечні для навколишнього природного середовища. Технічна неполадка – непередбачений вихід з ладу обладнання, яке використовується під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, внаслідок якого завдана шкода навколишньому природному середовищу, що не спричинений аварією та обумовлений: - енергетичним перевантаженням, перегрівом, вібрацією; - дією електроенергії у вигляді короткого замикання електричного струму, перевантаження електромережі, падінням напруги; - дією низьких температур; - гідравлічним ударом або нестачею рідини в котлах, парогенераторах, інших апаратах, що діють за допомогою пари або рідини; - розривом тросів і ланцюгів. У цих Порядку і правилах терміни також вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про страхування», «Про газ (метан) вугільних родовищ» (зі змінами). 3. Суб'єктами обов'язкового страхування є страхувальники, страховики та потерпілі яким завдано пряму шкоду внаслідок подій під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ. Страхувальники – користувачі надр, які здійснюють дослідно-промислове та промислове видобування газу (метану) вугільних родовищ, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з використання газу (метану) вугільних родовищ. Страховики - юридичні особи резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування, відповідають вимогам, визначеним Мінприроди та Нацкомфінпослуг. Мають співробітників, що пройшли спеціальне навчання або уклали договір з компанією, яка має співробітників, що пройшли спеціальне навчання в порядку, визначеному Мінприроди та Нацкомфінпослуг, а також мають власну методику оцінки збитків за результатами страхових випадків, на яку є позитивний висновок наукових установ за переліком, встановленим Мінприроди та Нацкомфінпослуг. Потерпілі - треті особи (держава в особі органів державної влади, в межах їх компетенції, встановленої законодавством, фізичні особи (їх спадкоємці), юридичні особи), яким заподіяно шкоду внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ. 4. Предметом договору обов’язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, і пов'язані з відшкодуванням шкоди, яку заподіяно страхувальником потерпілим під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ. Страховими ризиками, що підлягають обов’язковому страхуванню, є завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок: - аварій; - пожеж; - технічних неполадок. 5. Страховим випадком є настання події (подій) за одним чи більше страховими ризиками, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та правил, внаслідок якої (яких) у страховика виникає обов’язок здійснити виплату страхового відшкодування. Випадок визнається страховим за наявності наступних ознак: - подія, що призвела до завдання шкоди навколишньому природному середовищу сталася під час дії договору обов’язкового страхування; - наявний та встановлений причинно-наслідковий зв’язок між завданням шкоди навколишньому природному

34

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

проект

середовищу та діяльністю страхувальника з дослідно-промислового та промислового видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ; - потерпілий зазнав фінансових збитків, внаслідок завдання шкоди навколишньому природному середовищу. Усі претензії та/або позови, пред'явлені потерпілими стосовно відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються пред’явленими щодо одного страхового випадку. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник повинен протягом двох робочих днів з дати події або з дати отримання інформації про її настання письмово повідомити страховика про подію, її характер, попередньо встановлені причини, розмір шкоди та вжиті заходи щодо зменшення збитків. 6. Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору обов'язкового страхування зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування потерпілому. Страхова сума за одним договором обов'язкового страхування становить 300 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми. Розміри страхових тарифів за договорами обов’язкового страхування визначаються Нацкомфінпослуг на підставі обчислень згідно з методикою актуарних розрахунків, встановленою Кабінетом Міністрів України. Розмір страхового платежу, який підлягає внесенню згідно з договором обов’язкового страхування, визначається шляхом множення страхової суми за договором страхування на визначений страховий тариф. Страховий платіж вноситься одноразово в строки, визначені договором обов’язкового страхування. Днем сплати страхового платежу визначається день надходження коштів на рахунок страховика. 7. Страхове відшкодування є сумою коштів, які виплачуються страховиком потерпілим у межах страхової суми у разі настання страхового випадку. Сума страхового відшкодування не повинна перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав потерпілий. Виплата страхового відшкодування здійснюється безпосередньо третій особі -потерпілому (особі, яка згідно чинного законодавства отримала право на страхову виплату замість третьої особи). 8. Договір обов’язкового страхування укладається у письмовій формі відповідно до Типового договору обов’язкового страхування, наведеного у додатку 1. Договір обов’язкового страхування укладається строком на один рік. Місцем дії договору обов’язкового страхування є територія України. 9. Вимога до страховика про виплату страхового відшкодування може бути заявлена протягом трьох років з дати настання страхового випадку. Для отримання потерпілим страхового відшкодування страхувальник або потерпілий подає страховику оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів: - заяви про виплату страхового відшкодування у зв’язку із настанням страхового випадку; - договору обов’язкового страхування; - платіжного документа, що підтверджує сплату страхового платежу за договором обов’язкового страхування; - окремого спеціального дозволу, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр; - акту (протоколу) комісії з розслідування випадку; - експертних висновків організацій, які мають офіційні дозволи на проведення експертиз, про розміри збитків; - визнаної за письмовим погодженням зі страховиком обґрунтованої претензії, пред’явленої потерпілим страхувальнику з доданими до неї документами, що підтверджують розмір завданих збитків, та/або рішення суду, що містить підстави та розміри сум, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з завданням шкоди. Рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 календарних днів з дати отримання всіх необхідних документів. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 10 днів з дати прийняття рішення про його виплату. Про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик письмово повідомляє особу, яка подала заяву про виплату страхового відшкодування у зв’язку із настанням страхового випадку у триденний строк з дати прийняття такого рішення з обґрунтуванням причини такої відмови. 10. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених статтею 26 Закону України «Про страхування». Умовами договору обов'язкового страхування також можуть бути передбачені інші причини відмови у

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

35


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству. 11. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок: - війни, воєнних дій, громадянської війни, бунту, повстання, революції, протиправного захоплення влади, страйку, локауту, терористичних та інших подібних дій; впливу радіації, ядерної енергії у будь-якій формі; - наявності дефектів майна, відомих або що мали бути відомі страхувальнику на момент укладання договору страхування та про які не було повідомлено страховику під час укладання договору страхування; - корозії, гниття, зносу, окислювання, бродіння устаткування/предметів/матеріалів/речовин що використовуються в технологічному процесі, які мали бути але не були враховані при її використанні; - самозапалення та інших природних властивостей (процесів) окремих предметів які мали бути але не були враховані при її використанні; - стихійного лиха; - самовільного користування надрами; - проведення робіт без затвердженої в установленому законодавством порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням їх вимог; - порушення умов та правил діяльності, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами, або невиконання законних вимог уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт. 12. Дія договору обов’язкового страхування припиняється та договір втрачає чинність у випадках, передбачених законодавством та договором. 13. Наявність у страхувальників договорів обов'язкового страхування перевіряється під час проведення планових або позапланових перевірок страхувальників центральними органами виконавчої влади, які згідно із законодавством мають повноваження на державний нагляд та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища та/або у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Додаток 1 до Порядку і правил ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ ________________________ "___" ____________ 20_ р. (місце укладення договору) Страховик __________________________________________________________________________________ (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, ___________________________________________________________________________________________ номер і термін дії ліцензії) __________________________________________________________________, з однієї сторони, та страхувальник ____________________________________________________________________________ (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження) ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне: 1. Предмет договору Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від «___»________________ 20__ р. N _______ (далі - Порядок і правила), проводить обов’язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних

36

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

родовищ, в межах, у терміни і на умовах цього договору. Предметом договору обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час досліднопромислового і промислового видобування газу (метану) вугільних родовищ та суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з використання газу (метану) вугільних родовищ (далі – договір обов’язкового страхування) є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, і пов'язані з відшкодуванням шкоди, яку заподіяно страхувальником навколишньому природному середовищу під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ. Назва об'єкта, на якому здійснюється дослідно-промислове та/або промислове видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________. Місцезнаходження об'єкта, на якому здійснюється дослідно-промислове та/або промислове видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, ___________________________________________________ __________________________________________________________________. 2. Страхові ризики і страхові випадки 2.1. Страховими ризиками, що підлягають обов’язковому страхуванню, є завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж, технічних неполадок. 2.2. Страховим випадком є настання події (подій) за одним чи більше страховими ризиками, передбаченими п. 2.1. цього договору, внаслідок якої (яких) у страховика виникає обов’язок здійснити виплату страхового відшкодування. Випадок визнається страховим за наявності наступних ознак: - подія, що призвела до завдання шкоди навколишньому природному середовищу сталася під час дії договору обов’язкового страхування; - наявний та встановлений причинно-наслідковий зв’язок між завданням шкоди навколишньому природному середовищу та діяльністю страхувальника з дослідно-промислового та промислового видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ; - потерпілий зазнав фінансових збитків, внаслідок завдання шкоди навколишньому природному середовищу. Сукупність усіх претензій та/або позовів, пред'явлених потерпілими стосовно відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник повинен протягом двох робочих днів з дати події або з дати отримання інформації про її настання письмово повідомити страховика про подію, її характер, попередньо встановлені причини, розмір шкоди та вжиті заходи щодо зменшення збитків. 3. Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж та строки його сплати 3.1. Страхова сума ____________________ гривень. 3.2. Страховий тариф ______________________________________________ 3.3. Страховий платіж ______________________________________________ Строк внесення страхового платежу - до ''___" ____________ 20___ року. 3.4. Франшиза за кожним страховим випадком становить 0,5% від страхової суми за договором обов’язкового страхування. 4. Права та обов'язки сторін 4.1. Страхувальник зобов'язаний: - своєчасно внести страховий платіж у розмірі та у строк, що визначений договором обов’язкового страхування; - під час укладення договору обов’язкового страхування надати страховику необхідну інформацію стосовно предмету договору обов’язкового страхування та про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; - надавати можливість страховику проводити огляд об'єктів, що можуть вплинути на визначення ступеня ризику під час страхування, а також за письмовим запитом надавати представникам страховика необхідну технічну та іншу інформацію щодо страхового випадку та експлуатації зазначених об'єктів;

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

37


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

- вживати всіх необхідних заходів для запобігання випадкам заподіяння шкоди природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду; - у разі настання аварії, пожежі, технічної неполадки під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ під час дії договору обов'язкового страхування негайно повідомити про це територіальні органи МНС, Державного департаменту пожежної безпеки, інші компетентні органи та виконувати всі їх розпорядження щодо складення акта або іншого документа для реєстрації події; - у разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник повинен протягом двох робочих днів з дати події або з дати отримання інформації про її настання письмово повідомити про це страховика у письмовому вигляді; - повідомити страховика про інші укладені договори страхування щодо предмета договору обов’язкового страхування; - вживати заходів до запобігання виникнення та зменшенню розміру збитків у разі настання страхового випадку. 4.2. Страховик зобов'язаний: - ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; - після отримання письмового повідомлення про настання страхового випадку вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування; - здійснити виплату страхового відшкодування за наявності необхідних документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків, або прийняти рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування; - не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім установлених законом випадків. 4.3. Страхувальник має право: - отримати від страховика дублікат договору в разі його втрати; - оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 4.4. Страховик має право: - отримувати необхідну інформацію, в тому числі, але не виключно всі необхідні документи, для оцінки ймовірного ступеня ризику та визначення розміру страхового тарифу; - перевіряти надану страхувальником інформацію та дотримання ним умов договору; - припинити дію договору відповідно до законодавства та умов договору; - відмовити у виплаті страхового відшкодування, у випадках передбачених договором обов’язкового страхування; - брати участь у роботі комісій з розслідування причин заподіяння шкоди; 4.5. До страховика переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, винної у завданні збитків, після виплати страхового відшкодування. 5. Умови здійснення страхового відшкодування 5.1. Для отримання потерпілим страхового відшкодування страхувальник або потерпілий подає страховику оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів: - заяви про виплату страхового відшкодування у зв’язку із настанням страхового випадку; - договору обов’язкового страхування; - платіжного документа, що підтверджує сплату страхового платежу за договором обов’язкового страхування; - окремого спеціального дозволу, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр; - акту (протоколу) комісії з розслідування випадку, що містить ознаки страхового; - експертних висновків організацій, які мають офіційні дозволи на проведення експертиз, про розміри збитків; - визнаної за письмовим погодженням зі страховиком обґрунтованої претензії, пред’явленої потерпілим страхувальнику з доданими до неї документами, що підтверджують розмір завданих збитків, та/або рішення суду, що містить підстави та розміри сум, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з завданням шкоди. Сума страхового відшкодування не повинна перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав постраждалий.

38

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

5.2. Рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 календарних днів з дати отримання всіх необхідних документів. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 10 днів з дати прийняття рішення про його виплату. Про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик письмово повідомляє особу, яка подала заяву про виплату страхового відшкодування у зв’язку із настанням страхового випадку у триденний строк з дати прийняття такого рішення з обґрунтуванням причини такої відмови. 5.3. У разі виплати страхового відшкодування договір діє до кінця терміну, визначеного пунктом 10.2 цього договору. При цьому обсяг зобов’язань страховика щодо здійснення страхового відшкодування становить різницю між страховою сумою, визначеною цим договором, та виплаченим страховим відшкодуванням. 5.4. Сума страхового відшкодування за один або кілька страхових випадків не може перевищувати страхової суми, визначеної цим договором. Якщо страхове відшкодування виплачено в повному розмірі страхової суми, дія цього договору припиняється і страхувальник повинен поновити договір. 6. Причини відмови у здійсненні страхового відшкодування Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: - вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням цими особами громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, установлюється відповідно до законодавства; - вчинення страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; - подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору обов'язкового страхування або факт настання страхового випадку; - отримання страхувальником повного відшкодування збитків від винної особи; - несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або перешкоджання страховику у визначенні його обставин, характеру та розміру завданих збитків. 7. Виключення зі страхових випадків Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок: - війни, воєнних дій, громадянської війни, бунту, повстання, революції, протиправного захоплення влади, страйку, локауту, терористичних та інших подібних дій; - впливу радіації, ядерної енергії у будь-якій формі; - наявності дефектів майна, відомих або що мали бути відомі страхувальнику на момент укладання договору страхування та про які не було повідомлено страховику під час укладання договору страхування; - корозії, гниття, зносу, окислювання, бродіння устаткування/предметів/матеріалів/речовин що використовуються в технологічному процесі, які мали бути але не були враховані при ії використанні; - самозапалення та інших природних властивостей (процесів) окремих предметів які мали бути але не були враховані при ії використанні; - стихійного лиха; - самовільного користування надрами; - проведення робіт без затвердженої в установленому законодавством порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням їх вимог; - порушення умов та правил діяльності, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами, або невиконання законних вимог уповноважених державних органів у сфері проведення гірничих робіт. 8. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порядок вирішення спорів 8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

39


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.2. цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше розміру подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла на день укладення договору. 8.3. Спори, які виникають між сторонами у разі невиконання або неналежного виконання договору страхування вирішуються шляхом взаємних переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку. 9. Інші умови договору __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 10. Строк дії, порядок зміни та припинення дії договору обов’язкового страхування 10.1. Договір обов’язкового страхування набирає чинності з дня, що настає за днем внесення страхувальником страхового платежу на рахунок страховика. 10.2. Строк дії договору обов’язкового страхування з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ року. 10.3. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою сторін, виключно в письмовій формі у вигляді додаткової угоди, що є невід'ємною частиною договору. Дію договору обов’язкового страхування може бути достроково припинено на вимогу страховика. Про намір достроково припинити дію договору обов’язкового страхування страховик зобов’язаний повідомити страхувальника у письмовому вигляді не пізніш, як за 10 (десять) календарних днів до дати припинення дії договору обов’язкового страхування. У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору обов’язкового страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу в розмірі 20%, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим Договором. 10.4. Дію договору обов'язкового страхування може бути достроково припинено також з інших підстав, передбачених ст. 28 Закону України “Про страхування ”. 11. Адреси, реквізити та підписи сторін СТРАХОВИК __________________________ __________________________ __________________________ (підпис керівника)

СТРАХУВАЛЬНИК __________________________ __________________________ __________________________ (підпис керівника)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ» 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Законом України «Про страхування» передбачено впровадження обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, зокрема затвердження відповідних порядку та правил. Запровадження обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок

40

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

проект

аварій чи технічних неполадок при розробці вугільних родовищ та/або пошкодження державного майна протягом строку розробки цих родовищ. На жаль при проведенні таких робіт є великий ризик виникнення аварій, які за своїми наслідками можуть призвести до досить великих збитків. Тому необхідний механізм, який би гарантував компенсацію таких збитків, забезпечував би повернення коштів тим, у кого постраждало майно. 2. Мета і шляхи її досягнення Проект акта підготовлено з метою визначення правових та організаційних засад страхування, що забезпечить відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні майну та навколишньому середовищу з боку користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок розробки та експлуатації вугільних родовищ внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок. Основними завданнями проекту акту є: 1) посилення державних гарантій та впорядкування механізму страхування на випадок завдання шкоди в результаті проведення відповідних робіт на вугільних родовищах; 2) чітке зазначення порядку взаємодії між страховиками, які здійснюють страхування ризиків забруднення навколишнього природного середовища, та державою в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; 3) зменшення навантаження на Державний бюджет, пов’язаного з необхідністю відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно майну та навколишньому середовищу з боку користувача надр під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок розробки та експлуатації вугільних родовищ. Мета досягатиметься шляхом запровадження вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність в умовах підвищених екологічних ризиків, застрахувати свої майнові ризики щодо відшкодування можливих збитків. 3. Правові аспекти На даний час правовідносини, пов’язані із страхуванням ризиків за шкоду, яку може бути заподіяно майну та навколишньому середовищу з боку користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок розробки та експлуатації вугільних родовищ, регулюються Цивільним кодексом України, Кодексом про адміністративні правопорушення, законами України “Про охорону навколишнього природного середовища ” та “Про страхування ”, «Про газ (метан) вугільних родовищ». Реалізація положень поданого проекту акту змін до інших нормативних актів не потребує. 4. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету. 5. Позиція заінтересованих органів Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Національною комісією з питань регулювання ринків фінансових послуг України, Антимонопольним комітетом, Держпідприємництвом. 6. Регіональний аспект Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 7. Запобігання корупції У цьому проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 8. Громадське обговорення З метою отримання пропозицій проект розміщено на офіційному сайті міністерства. 9. Позиція соціальних партнерів Проект акта не стосується соціально-трудової сфери. 10. Оцінка регуляторного впливу Прийняття цього регуляторного акту передбачає наступні впливи у вищенаведених сферах: Інтереси держави – здійснення контролюючих та наглядових функцій щодо забезпечення укладання договорів обов’язкового страхування. Інтереси суб’єктів господарювання – зменшення регуляторного тиску шляхом страхування своєї

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

41


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

відповідальності та гарантуванням тим самим виплат постраждалим. Інтереси громадян – поліпшення стану навколишнього природного середовища та відшкодування шкоди їх майну, життю та здоров’ю. . 11. Прогноз результатів Із створенням визначеної цим проектом акту системи страхування за шкоду, яку може бути заподіяно майну та навколишньому середовищу з боку користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ внаслідок розробки та експлуатації вугільних родовищ має значно підвищитись рівень гарантованості отримання відшкодування постраждалими сторонами. Із запровадженням механізмів, які прописані в цьому проекті акту прогнозуються такі макроекономічні та соціальні наслідки: 1) активізація попиту на страхування з боку суб’єктів господарювання, які здійснюють види діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку; 2) зростання довіри з боку страхувальників до дій страховиків у вирішенні питань відшкодування збитків, завданих внаслідок забруднення навколишнього природного середовища; 3) активізація участі страховиків у вирішенні значущого питання забезпечення відшкодування збитків, завданих внаслідок забруднення навколишнього природного середовища; 4) зміцнення соціальної стабільності в суспільстві; 5) зниження ризиків суб’єктів господарювання, які здійснюють види діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Міністр

Е.А. Ставицький

«____» __________ 2012 р.

42

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами» Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт Державна служба геології та надр України Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони Юридичне управління Державної служби геології та надр України, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, тел. 456-69-60 Зазначений проект наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної служби геології та надр України: www.dgs.kiev.ua/. Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 20.09.2012 року. Зауваження та пропозиції надаються на офіційний веб-сайт або адресу Державної служби геології та надр України (www.dgs.kiev.ua/03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16). Міністр

Е.А. Ставицький КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від __ ___________ 2012 р. № ____ м. Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від "___" ____________ 2012 р. №_____ ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., № 29, ст. 26; 2002 р., № 47, ст. 2134; 2008 р., № 86, ст. 2892; 2010 р., № 54, ст. 1815; 2010 р., № 88, ст. 3100; 2011 р., № 14, ст. 589; 2011 р., № 45, ст. 1832):

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

43


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

1) назву постанови викласти в такій редакції: «Про затвердження Переліку корисних копалин та їх мінімальні запаси, що вважаються стратегічно важливими для економіки України»; 2) у пункті 1 постанови: в абзаці першому слова "або перспективні ресурси" виключити; абзац другий виключити; 3) у назві та тексті Переліку корисних копалин та їх мінімальних запасів або перспективних ресурсах, що вважаються стратегічно важливими для економіки України, затвердженому зазначеною постановою: слова "або перспективні ресурси" виключити. 2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832;): 1) абзац двадцять шостий пункту 8 виключити; 2) пункт 13 доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту: "За надання та продовження дії дозволів без проведення аукціону на геологічне вивчення родовищ руд, що містять благородні метали, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ руд, що містять благородні метали, видобування руд, що містять благородні метали, підприємствам державного сектору економіки збір не справляється". У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати абзацами третім - п'ятим Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами" 1. Визначення та аналіз проблеми, яку запропоновано розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин. Цей проект розроблений з метою приведення постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 391, а також удосконалення правового регулювання відносин з користування надрами. Так, абзацом другим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" встановлено, що спеціальні дозволи на геологічне вивчення та видобування корисних копалин, включених до зазначеного переліку, надаються Державною службою геології та надр відповідно до висновку Міжвідомчої комісії з питань надрокористування згідно з порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами. Другим абзацом затверджено посадовий склад Міжвідомчої комісії з питань надрокористування, головою якої є Прем'єр-міністр України, членами Міжвідомчої комісії з питань надрокористування є представники Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Водночас, відповідно до статті 49 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. При цьому, згідно з Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом

44

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

проект

Президента України від 06.04.2011 № 391, до повноважень Держгеонадр України належить, зокрема, надання у встановленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами (підпункт 12 пункту 4 зазначеного Положення). Відповідно до статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органі виконавчої влади може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий орган. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої влади можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади. Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади. Тому, врахувавши пропозиції Міністерства юстиції України (лист 09.07.2012 № 7005-0-4-12/8.3), у запропонованому проекті абзац другий пункту 1 пропонується виключити. Також проектом пропонується виключити із постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" слова " перспективні ресурси". Так, перспективні ресурси – це обсяги корисних копалин, кількісно оцінені за сумою перспективних прогнозних факторів та прямих і непрямих пошукових ознак (геологічних, мінералогічних, геохімічних, геофізичних та інших) і підтверджені аналогією з проявами корисних копалин вже розвіданого родовища або безпосередніми спостереженнями. Перспективні ресурси є основою для обґрунтування доцільності проведення подальших, більш детальних, стадій геологорозвідувальних робіт з метою доведення наявності промислової кількості корисної копалини, доказаних запасів, або спростування таких передумов. В процесі робіт перспективні ресурси можуть бути підтвердженні, або спростовані, як правило, зменшені (в більшості випадків на 30%). Тобто, наявність перспективних ресурсів на певному етапі вивчення геологічного об'єкту не є беззаперечним фактом того, що даний прояв корисних копалин в подальшому може перетворитися в родовище, або ресурси будь-якої його частини будуть переведені в запаси. Отже, для визначення переліку корисних копалин, що вважаються стратегічно важливими для економіки України основною і достатньою ознакою мають бути мінімальні запаси. Крім того, з метою раціонального використання державних коштів підприємств державного сектору економіки, які здійснюють геологічні роботи на родовищах руд благородних металів, з урахуванням пропозиції Національного банку України щодо спрощення процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами державними підприємствами, які планують видобувати золото для потреб Національного банку, проектом пропонується встановити, що за надання дозволу без проведення аукціону підприємствам геологічної галузі державного сектору економіки для розробки родовищ руд благородних металів збір не справляється. Таким чином, необхідність прийняття проекту постанови зумовлена об’єктивною потребою у поліпшенні законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 2. Визначення цілей державного регулювання. Основними цілями проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами" є: приведення постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 391; уточнення ознак визначення корисних копалин, які вважаються стратегічно важливими для економіки України; забезпечення нарощення мінерально-сировинної бази, розвитку підприємств державного сектору економіки, які займаються геологічним вивченням геологічним вивченням, в тому числі досліднопромисловою розробкою видобуванням руд, що містять благородні метали. 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу. Існує два прийнятних альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання встановленої

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

45


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

мети. Перший спосіб – залишення без змін чинного законодавства. Другий спосіб – прийняття Кабінетом Міністрів України постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами", що дозволить привести постанови Кабінету Міністрів України з користування надрами у відповідність до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 391, усуне суперечності в правовому регулюванні вказаних питань, призведе до нарощування мінерально-сировинної бази, стабілізації національної валюти. Таким чином, прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами" є оптимальним варіантом, врегулювання вищезазначених питань. 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. Механізм дії регуляторного акта Проектом цього регуляторного акта передбачається встановити можливість отримання та продовження дії без сплати збору підприємствами державного сектору економіки дозволів без проведення аукціону на геологічне вивчення родовищ руд, що містять благородні метали, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ руд, що містять благородні метали, видобування руд, що містять благородні метали. Впровадження зазначеного регуляторного акта сприятиме нарощенню мінерально-сировинної бази та її розвитку, стимулюванню діяльності підприємств державного сектора економіки. Організаційні заходи для впровадження регулювання Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Держгеонадра України. 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується. Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається. Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта. Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Рівень можливості впровадження акта є високим, оскільки суб’єкти господарювання державного сектору економіки, які здійснюють геологічне вивчення, в тому числі досліднопромислову розробку, видобування руд, що містять благородні метали зацікавлені у вдосконаленні процедури здійснення зазначеної діяльності. Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде надання додаткових гарантій діяльності зазначеним суб’єктам господарювання державного сектору економіки, нарощування мінерально-сировинної бази. 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. Сфери впливу Інтереси держави

Вигоди Забезпечення державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Підвищення ефективності здійснення державного регулювання у сфері раціонального використання надр. Інтереси суб’єктів госпо- Стимулювання діяльності суб’єктів господарювання дарювання відповідно до вимог законодавства. Інтереси громадян Стабілізація національної валюти шляхом поповнення золотовалютних запасів

46

Витрати Не передбачено.

Не передбачено. Не передбачено.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта. Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. 8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники: 1) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – призведе до зменшення; 2) підвищення прозорості державного управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр; 3) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній рівень, оскільки проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Держгеонадр України; 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін. Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. Міністр екології та природних ресурсів України

Е.А. Ставицький

"___"___________2012 р. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами" 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту постанови Цей проект розроблений з метою приведення постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 391, а також удосконалення правового регулювання відносин з користування надрами. Так, абзацом другим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" встановлено, що спеціальні дозволи на геологічне вивчення та видобування корисних копалин, включених до зазначеного переліку, надаються Державною службою геології та надр відповідно до висновку Міжвідомчої комісії з питань надрокористування згідно з порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами. Другим абзацом затверджено посадовий склад Міжвідомчої комісії з питань надрокористування, головою якої є Прем'єр-міністр України, членами Міжвідомчої комісії з питань надрокористування є представники Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Водночас, відповідно до статті 49 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. При цьому, згідно з Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391, до повноважень Держгеонадр України належить, зокрема, надан-

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

47


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ня у встановленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами (підпункт 12 пункту 4 зазначеного Положення). Відповідно до статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органі виконавчої влади може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий орган. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої влади можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади. Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади. Тому, врахувавши пропозиції Міністерства юстиції України (лист 09.07.2012 № 7005-0-4-12/8.3), у запропонованому проекті абзац другий пункту 1 пропонується виключити. Також проектом пропонується виключити із постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" слова " перспективні ресурси". Так, перспективні ресурси – це обсяги корисних копалин, кількісно оцінені за сумою перспективних прогнозних факторів та прямих і непрямих пошукових ознак (геологічних, мінералогічних, геохімічних, геофізичних та інших) і підтверджені аналогією з проявами корисних копалин вже розвіданого родовища або безпосередніми спостереженнями. Перспективні ресурси є основою для обґрунтування доцільності проведення подальших, більш детальних, стадій геологорозвідувальних робіт з метою доведення наявності промислової кількості корисної копалини, доказаних запасів, або спростування таких передумов. В процесі робіт перспективні ресурси можуть бути підтвердженні, або спростовані, як правило, зменшені (в більшості випадків на 30%). Тобто, наявність перспективних ресурсів на певному етапі вивчення геологічного об'єкту не є беззаперечним фактом того, що даний прояв корисних копалин в подальшому може перетворитися в родовище, або ресурси будь-якої його частини будуть переведені в запаси. Отже, для визначення переліку корисних копалин, що вважаються стратегічно важливими для економіки України основною і достатньою ознакою мають бути мінімальні запаси. Крім того, з метою раціонального використання державних коштів підприємств державного сектору економіки, які здійснюють геологічні роботи на родовищах руд благородних металів, з урахуванням пропозиції Національного банку України щодо спрощення процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами державними підприємствами, які планують видобувати золото для потреб Національного банку, проектом пропонується встановити, що за надання дозволу без проведення аукціону підприємствам геологічної галузі державного сектору економіки для розробки родовищ руд благородних металів збір не справляється. Таким чином, необхідність прийняття проекту постанови зумовлена об’єктивною потребою у поліпшенні законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 2. Мета і шляхи її досягнення Цілі і завдання розробленого полягають в удосконаленні правового регулювання у сфері користування надрами та приведенні постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" та Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 391. Досягнення цієї мети пропонується здійснити шляхом внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" та від 30.05.2011 № 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами". 3. Правові аспекти До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері застосування розробленого проекту, належать: Конституція України; Кодекс України про надра; Закон України "Про Кабінет Міністрів України" Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"

48

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


проект

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Закон України "Про державну геологічну службу"; Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року"; Закон України "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва"; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 "Про Положення про Державну службу геології та надр України"; Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"; 4. Фінансово – економічне обґрунтування Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів та не впливає на показники бюджету. 5. Позиція заінтересованих органів Проект постанови відповідно до регламентних вимог потребує погодження з заінтересованими органами: Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державною службою регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національним банком України, Міністерством юстиції України. 6. Регіональний аспект Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 7. Запобігання корупції Проект не містить правил та процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень. 8. Громадське обговорення Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Державної cлужби геології та надр України www.dgs.kiev. ua. 9. Позиція соціальних партнерів Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери. 10. Оцінка регуляторного впливу Проект постанови є регуляторним актом. На цей час, інвестиції у видобуток золота є значними і потребують значних додаткових витрат, однак, порядок отримання спеціальних дозволів на користування ділянками надр, що містять стратегічно важливі корисні копалини (зокрема руди благородних металів) на сьогодні є ускладненим. Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами», призведе до удосконалення нормативноправової бази, нарощення мінерально-сировинної бази, стимулюватиме діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які здійснюють геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, видобування руд, що містять благородні метали, в тому числі для потреб Національного банку України. 11. Прогноз результатів Прийняття проекту постанови забезпечить приведення постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 391, удосконалення правового регулювання відносин з користування надрами. Міністр екології та природних ресурсів України

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

Е.А. Ставицький

49


АНОНС

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

анонс найближчих заходів 04 – 06 вересня 2012 р. Argentina Mining 2012 – 9-а Міжнародна гірнича та геологічна виставка і конференція, м. Сан-Хуан, Аргентина. Профілі виставки: гірнича геологія, метало генезис, геологія покладів руд, стратиграфія, тектоніка, петрологія і геохімія, геофізика, нові технології у геології тощо.

04 – 07 вересня 2012 р. Вуголь/Майнінг 2012 – 12-а Міжнародна спеціалізована виставка вугледобувних і переробних технологій та обладнання, м. Донецьк, Україна.

сейсмічних даних; технічне забезпечення і нові методики проведення польових і свердловинних сейсмічних робіт; геохімічні, потенційні і дистанційні методи.

18 – 21 вересня 2012 р. 19 спеціалізована виставка «Нафта і газ. Паливно-енергетичний комплекс», м. Тюмень, Росія. Тел./ факс: (3452) 48-55-56, е-mail: tyumfair@gmail.com. Розділи виставки: нафтопромислова геологія та геофізика, сучасні досягнення сейсморозвідки і ГІС, видобування нафти, сервіс при пошуку та розвідці нафтогазових родовищ, нові технології та матеріали у бурінні тощо.

Тематичні розділи: розвідка і розробка запасів вугілля, шахтне будівництво і проведення гірничих виробок, очисні роботи, рудничний транспорт, транспортування, спецтехніка для обслуговування поверхневого комплексу вугільних підприємств, шахтна вентиляція, збагачення і переробка вугілля, відкриті гірничі роботи, буропідривні технології та ін.

18 – 21 вересня 2012 р.

10 – 13 вересня 2012 р.

18 – 21 вересня 2012 р.

World Heavy Oil Congress 2012 – 5-й Міжнародний конгрес і виставка з важкої нафти, м. Абердин, Великобританія.

ХІ міжнародна конференція «Ресурсовідновлювані, маловідходні та природоохоронні технології освоєння надр», м. Усть-Каменогорськ, Росія.

Питання конференції: розвідка та видобування на офшорних родовищах важкої нафти, геологія, геофізика і стандартний каротаж для важкої нафти, нафтові піски / сланцевий газ – технології та послуги видобування, обладнання видобутку важкої нафти і випробовування свердловин та ін.

Тематика конференції: комплексне використання надр і мінеральної сировини, ресурсовідновлювані технології освоєння надр і формування техногенних родовищ, пошуково-розвідувальні роботи на перспективних площах тощо.

Теми конференції: буріння та бурові технології, газова промисловість, нафтогазова та нафтохімічна.

24 – 29 вересня 2012 р.

16 – 22 вересня 2012 р. СЕЙСМО-2012 – 3-я Міжнародні науково-практична конференція «Сучасні методи сейсморозвідки при пошуках родовищ нафти і газу в умовах складно побудованих структур», смт Курортне (АР Крим). Тематика конференції: теоретичні і методичні питання, практичні результати обробки поверхневих і свердловинних сейсмічних матеріалів; нові технології і геологічні результати інтерпретації

50

World Shale 2012 – 3-я Міжнародна конференція і виставка по сланцевому газу, м. Хьюстон, США.

Міжнародна науково-практична конференція «Будівництво і ремонт свердловин – 2012», м. Геленджик, Росія. Основні теми конфренеції: нові технології буріння, закачування та ремонту свердловин, проектування, організація, контроль і супервайзинг бурових робіт, геофізичний супровід процесів, управління траєкторією ствола свердловини, геонавігація тощо.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


АНОНС

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

25 – 28 вересня 2012 р. 10-й Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє - 2012". Основні тематичні розділи: енергетика; вугільнопромисловий комплекс; нафтогазова і нафтопереробна промисловість; науково-дослідні, конструкторські і проектні роботи для ПЕК; інноваційні та інвестиційні проекти; системи опалювання та енергозабезпечення; охорона довкілля, екологічний моніторинг, екологічне обладнання і технології тощо.

25 – 29 вересня 2012 р. Всеросійська літологічна нарада «Ленінградська школа літології», присвячена 100-річчю засновника Ленінградської літологічної школі Лева Борисовича Рухіна, м. Санкт-Петербург, Росія. Секції Наради: осадочні басейни, геодинаміка та формаційний аналіз; сучасний шквальний седиментогенез; літогенез осадочних товщ, палеографія; геохімія осадочних процесів; нафтогазова літологія; бактеріальний літогенез; індикатори сучасних та давніх флюідизацій; традиційні корисні копалини та інновації у використанні осадочної сировини.

07 – 09 жовтня 2012 р. MOC 2012 – 7-а міжнародна середземноморська конференція і виставка офшорних нафтогазових технологій і обладнання, м. Александрія, Єгипет. Профіль виставки: нафтогазове обладнання для пошуку і виробництва нафти та газу, технології буріння, геологічна оцінка родовища, морське обладнання, технології та обладнання для пошуку і виробництва тощо.

09 – 11 жовтня 2012 р. INTERGEO 2012 – 18-а міжнародна конференція і торговельна виставка геодезії, геоінформації та технологій управління земельними ресурсами, м. Ганновер, Німеччина.

Профілі виставки: геодезія, картографія, геоінформаційні технології, лазерне сканування, дані дистанційного зондування Землі, моніторинг довкілля, природокористування та інше.

15 – 18 жовтня 2012 р. IV Всеросійська молодіжна конференція «Мінерали: будова, властивості, методи дослідження», с. Кунгурка, Свердловська обл., Росія. Напрямки конференції: мінерали, мінералоутворюючі системи і процеси, мінералогенія речовини позаземного походження (метеорити, місячний грунт, пил), методи дослідження мінералів.

16 – 18 жовтня 2012 р. Російська технічна нафтогазова конференція і виставка SPE з розвідки і видобування, м. Москва, Росія. Тел.: (+7 495) 937-68-61, е-mail: alina.guseva@ reedexpo.ru. Технічні категорії конференції: геологія та геофізика, розробка родовищ – інноваційні підходи і накопичений досвід для збільшення коефіцієнту вилучення, геологічне та гідродинамічне моделювання, інтеграція сейсмічних даних у геологічну модель, роль технологій в процесі оптимізації протягом усього терміну експлуатації родовища та інше.

22 – 25 жовтня 2012 р. І Всеросійська конференція з глибинного генезису нафти «Кудрявцевські читання», м. Москва, Росія. Питання конференції: закони і закономірності нафтогазоносності глибинних надр, зони нетрадиційного нафтогазонакопичення, критерії прогнозування та перспективи їх нафтогазоносності, питання акумуляції вуглеводнів, методи кількісної оцінки ресурсного потенціалу і нафтогазогеологічного районування надр, методи і технології пошуків, розвідки та освоєння глибинної нафти тощо.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

51


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

КОНФЕРЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ

53


КОНФЕРЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в 3-й Международной научно-практической конференции «Современные методы сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях сложнопостроенных структур (Сейсмо-2012)», которая состоится в пгт. Курортное, г. Феодосия (АР Крым, Украина) с 16 по 22 сентября 2012 года. Благодарим всех, кто откликнулся на наше Первое приглашение и предоставил в Оргкомитет конференции тезисы докладов и заявки на участие в «Сейсмо-2012» в качестве слушателей. Список докладчиков, чьи тезисы приняты Оргкомитетом и включены в предварительную Программу конференции, приводится в этом сообщении. Все желающие принять участие в работе «Сейсмо-2012» в качестве докладчиков могут предоставить тезисы докладов, которые будут рассмотрены Оргкомитетом и включены в Программу конференции в качестве резервных. Тезисы, полученные Оргкомитетом до 30 июля 2012 г., будут записаны на CD-ROM и вручены всем участникам «Сейсмо-2012» при регистрации на конференции. Лучшие доклады по желанию авторов будут рекомендованы к публикации в журналах ВАК "Сборник научных трудов УкрГГРИ" (Украина) и "Технологии сейсморазведки" (Россия). Окончательная Программа конференции будет разослана всем зарегистрировавшимся участникам и размещена на web-сайтах Информационных партнеров «Сейсмо-2012» не позже 15 августа 2012 г.

Приглашаем также всех желающих посетить конференцию в качестве слушателей. Для этого Вам необходимо направить заявку на электронный адрес секретаря конференции до 30 июля 2012 г. Участники, предоставившие заявки до 20 июня 2012 г. (предварительная регистрация), получат предпочтение при бронировке мест в пансионате «Крымское Приморье».

Подробную информацию о форме предоставления заявки и тезисов докладов, а также семинарах в рамках конференции, культурной программе, организационном взносе и истории проведения мероприятия можно найти на сайте www.ukrdgri.gov.ua (раздел АКТУАЛЬНО) Наши координаты Украинский государственный геологоразведочный институт (УкрГГРИ) 04114, Украина, г. Киев-114, ул. Автозаводская 78А, тел. (044)430-70-24, факс: (044)432-35-22 (приёмная УкрГГРИ) В с е у к р а и н с к а я о б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я « Н о о с ф е р а » 04114, Украина, г. Киев-114, ул. Автозаводская 78А, тел. (044)229-04-47, факс: (044) 206-35-53 Секретарь Оргкомитета: Ковалёв Дмитрий Михайлович. Тел.: (044)206-35-62, моб. тел. (067)406-40-22, e-mail: confseismo@ukrdgri.gov.ua , dkoval2004@mail.ru (резервный) С П О Н С О Р С К А Я

П О Д Д Е Р Ж К А

Конференция «Сейсмо-2012» проводится за счет организационных взносов участников. Поступающие финансовые средства не покрывают всех затрат на подготовку и проведение мероприятия. Оргкомитет «Сейсмо-2012» приглашает геофизические и геологические организации, компании нефтегазового профиля оказать спонсорскую поддержку конференции. Наименование организации-спонсора и изображение её фирменного знака (логотипа) будет размещено в информационных сообщениях конференции. Рекламные материалы, которые предоставит организация-спонсор, войдут в комплект материалов, выдаваемых учасникам «Сейсмо-2012». И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

54

П О Д Д Е Р Ж К А

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


КОНФЕРЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ 900 –1800

Регистрация ПОНЕДЕЛЬНИК 17 СЕНТЯБРЯ

0900 - 1800 1300 - 1700

Регистрация Научно-практический семинар 1

0900 - 1300 1400 - 1700

Научно-практический семинар 2 Научно-практический семинар 3

1800–1900 1900

Открытие конференции Айс-брейкер (фуршет) ВТОРНИК 18 СЕНТЯБРЯ Работа научных сессий СРЕДА 19 СЕНТЯБРЯ Работа научных сессий ЧЕТВЕРГ 20 СЕНТЯБРЯ Работа научных сессий

1900

Дружеский вечер ПЯТНИЦА 21 СЕНТЯБРЯ

900-1900

Автобусно-пешеходная геологическая экскурсия: Карадаг – Судак – Новый Свет Экскурсовод: Юдин В.В., НАПКС, Симферополь СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ Подведение итогов и принятие Решения конференции Пешеходная экскурсия в Карадагский государственный заповедник ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 СЕНТЯБРЯ ОТЪЕЗД

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

55


КОНФЕРЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Полезная информация http://www.ukrdgri.gov.ua/news/index.cgi?a=155 официальный сайт «Сейсмо-2012»: русскоязычная версия http://www.ukrdgri.gov.ua/news/index.cgi?a=156 официальный сайт «Сейсмо-2012»: англоязычная версия www.primorie.com.ua сайт пансионата «Крымское Приморье» http://kurortnoe.2crim.com сайт поселка Курортное Как добраться на конференцию Из г. Симферополь. От автостанции «Курортная» (Привокзальная пл.) есть прямые маршрутные автобусы до пгт. Курортное. Время отправления 06:15 и 13:10. Или маршрутными автобусами до автостанции Коктебель (курсируют с 4:45 до 21:30, интервал движения 30 мин – 1 час), где пересесть на автобус «Феодосия-Биостанция» до пансионата «Крымское Приморье». Приблизительное время проезда Симферополь-Курортное – 3 часа. Из г. Феодосия. От центрального рынка на маршрутном автобусе «Феодосия-Биостанция» до пансионата «Крымское Приморье». Из г. Керчь. Маршрутными автобусами до Феодосии (интервал движения около 30 мин.), далее на маршрутном автобусе «ФеодосияБиостанция» до пансионата «Крымское Приморье». Авиабилеты ООО "Киеввнештур", Украина, г. Киев, ул. Обсерваторная, 10 Тел/факс: (38044)235-50-15 (многоканальный), (38044)235-75-15, (38044)272-21-05 (38044)272-03-40 Бутко Игорь Владимирович admin@kvt.kiev.ua http://kvt.kiev.ua

Будем рады встрече в Крыму ! 56

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Міністерство охорони навколишнього природного середовища Наказ № 330 "Про розподіл функціональних повноважень між Міністром та його заступниками" З метою належної організації діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, забезпечення високого рівня керованості структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, та оперативного вирішення покладених на міністерство завдань НАКАЗУЮ: 1. Затвердити розподіл функціональних повноважень між Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра – керівником апарату та заступником Міністра: Міністр – Ставицький Е.А.: керує міністерством, особисто відповідає за формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності, визначеної актами законодавства і Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України. Безпосередньо спрямовує та координує діяльність: Державного агентства водних ресурсів України; Державного агентства екологічних інвестицій України; Державної екологічної інспекції України; Державної служби геології та надр України. Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність: Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра; Відділу внутрішнього аудиту та контролю. ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Міністра

М.І. Романов

Заступник Міністра – керівник апарату

Д.Д. Мормуль

Заступник Міністра

І.Л. Вільдман

Директор Департаменту організаційноаналітичного забезпечення роботи Міністра

О.М. Щукін

Директор Юридичного департаменту

О.П. Миргородський

Начальник відділу документального забезпечення та роботи із зверненнями громадян

Г.Є. Зеленіна

Перший заступник Міністра Романов М.І.: забезпечує, в межах компетенції міністерства, реалізацію державної політики: з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та євроінтеграції; у сфері державної екологічної та геологічної експертизи; у сфері охорони атмосферного повітря, проведення моніторингу навколишнього природного середовища, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації

58

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ДОКУМЕНТИ

до його змін і виконання в межах компетенції Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї; у сфері геологічного та раціонального використання надр, організовує здійснення юридичного забезпечення, мобілізаційної роботи, впорядкування майнових відносин у міністерстві, в тому числі щодо управління об'єктами державної власності, матеріально-технічного забезпечення діяльності міністерства та охорони праці; забезпечує розгляд питань щодо доступу до публічної інформації. Забезпечує та відповідає: за взаємодію міністерства з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, з профспілками підприємств, які належать до сфери управління міністерства. Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність: Департаменту державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності; Юридичного департаменту; Управління майном, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення; Управління державного екологічного та геологічного моніторингу; Відділу державної екологічної та геологічної експертизи; Сектору режимно-секретної роботи; Сектору контролю та перевірки виконання актів і доручень вищих органів державної влади; головного спеціаліста з мобілізаційної роботи. За дорученням Міністра координує питання щодо представництва інтересів міністерства в судах України. Заступник Міністра – керівник апарату Мормуль Д.Д.: забезпечує реалізацію державної політики у сфері екологічної та в межах компетенції міністерства радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; організовує здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів; забезпечує діяльність апарату міністерства, відповідно до статті 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»; організовує кадрове, фінансово-економічне забезпечення діяльності міністерства та ведення бухгалтерського обліку та звітності; забезпечує ефективну роботу Комісії з питань погодження надання надр у користування та Комітету з конкурсних торгів. Забезпечує та відповідає: за взаємодію міністерства з Генеральною прокуратурою України та спрямовує його діяльність з питань організації укладення та виконання угод про розподіл продукції; Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність: Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи; Департаменту фінансового та економічного забезпечення; Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності; Управління роботи з персоналом. Заступник Міністра Вільдман І.Л.: забезпечує реалізацію державної політики з питань раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, охорони та використання територій та об’єктів

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

59


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі; здійснює, в межах компетенції міністерства, державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі. Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність: Департаменту охорони природних ресурсів; Департаменту заповідної справи. Бере участь в управлінні Державним підприємством «Укрекоресурси», очолює наглядову раду цього підприємства. 2. Установити такий порядок взаємозамінності Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра – керівника апарату та заступника Міністра: у разі відсутності Міністра Ставицького Е.А. його обов'язки виконує перший заступник Міністра Романов М.І., або особа, окремо визначена Міністром; у разі відсутності першого заступника Міністра Романова М.І. його обов'язки виконує заступник Міністра керівник апарату Мормуль Д.Д.; у разі відсутності заступника Міністра – керівника апарату Мормуля Д.Д. його обов'язки виконує заступник Міністра Вільдман І.Л.; у разі відсутності заступника Міністра Вільдмана І.Л. його обов'язки виконує заступник Міністра – керівник апарату Мормуль Д.Д. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 21 жовтня 2011року № 404. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр

Е.А. Ставицький

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ № 333 «05» липня 2012 року м. Київ Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 31.12.2005 № 1902 «Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися у міністерстві, НАКАЗУЮ: 1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Мінприроди від 26.04.2011 № 134 «Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України» та накази «Про внесення змін до наказу міністерства

60

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

від 26 квітня 2011 року № 134» від 30 червня 2011 року № 224, від 26 серпня 2011 року № 296, від 10 жовтня 2011 року № 379, від 26 грудня 2011 року № 570, від 25 квітня 2011 року № 246. 2. Затвердити новий склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Міністр

Е.А. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 5 липня 2012 р. № 333 Склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

СТАВИЦЬКИЙ Едуард Анатолійович РОМАНОВ Микола Іванович МОРМУЛЬ Дмитро Дмитрович ВІЛЬДМАН Ігор Лазаревич ЖИЛА Павло Броніславович ПРОСКУРЯКОВ Олег Альбертович ЯКУБОВСЬКИЙ Владислав Болеславович СТАШУК Василь Андрійович ЩУКІН Олександр Миколайович МИРГОРОДСЬКИЙ Олег Петрович КУШНАРЬОВА Юлія Валеріївна ТИМОЧКО Тетяна Валентинівна СУПРУН Віктор Кузьмович

Міністр, Голова колегії (за посадою) перший заступник Міністра (за посадою) заступник Міністра – керівник апарату (за посадою) заступник Міністра (за посадою) Голова Державної екологічної інспекції України (за посадою) Голова державної служби геології та надр України (за посадою) Голова Державного агентства екологічних інвестицій України (за посадою) Голова Державного агентства водних ресурсів України (за посадою) директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (за посадою) директор Юридичного департаменту (за посадою) начальник Відділу внутрішнього аудиту Мінприроди (за посадою) директор Орхуського інформаційно-тренінгового центру Мінприроди (за згодою) Голова ЦК профспілки працівників геології, геодезії та картографії (за згодою)

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

61


ДОКУМЕНТИ

14.

СЕМИНОГА Анатолій Іванович

15.

ГЛАЗУНОВ Сергій Миколайович

16.

ГОРОШКЕВИЧ Олександр Сергійович

17.

ДЕЙЧ Борис Давидович

18.

КАРАКАЙ Юрій Васильович

19.

САВИЦЬКИЙ Валентин Вікторович

20.

КЛАДІЄВ Володимир Миколайович

21.

ШЕРШУН Микола Харитонович

22.

РУДЕНКО Геннадій Борисович

23. 24. 25.

ВІЛКУЛ Юрій Григорович КЕРНЕС Геннадій Адольфович БОНДАР Катерина Геннадіївна

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) народний депутат України, голова підкомітету з питань природокористування (за згодою) народний депутат України, заступник Голови комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності (за згодою) Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Чиста хвиля» (за згодою) головний консультант Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою) народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Криворізький міський голова, член правління Асоціації міст України (за згодою) Харківський міський голова (за згодою) головний спеціаліст відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян Департаменту організаційноаналітичного забезпечення діяльності Міністра - секретар колегії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 липня 2012 р. № 463-р Київ Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Відповідно до статей 93, 122—124 і 149 Земельного кодексу України надати дозвіл публічному акціонерному товариству “Веско” на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і пра-

62

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

вил у сфері землеустрою проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 50,6 гектара, розташованих за межами населених пунктів на території Добропільського та Слов’янського районів Донецької області, з подальшим наданням їх в оренду на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 25 жовтня 1994 р. № 197 для розширення кар’єрів з видобування вогнетривких та тугоплавких глин Андріївського родовища згідно з додатком. Публічному акціонерному товариству “Веско” відповідно до законодавства передбачити у зазначених проектах землеустрою розрахунки втрат лісогосподарського виробництва та збитків, заподіяних державному підприємству “Красноармійське лісове господарство”. Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 463-р ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, розташовані за межами населених пунктів на території Добропільського та Слов’янського районів Донецької області, на які публічному акціонерному товариству “Веско” надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо їх відведення Для яких потреб надається земельна ділянка

1. Розширення кар’єру “Грузький-1” з видобування вогнетривких та тугоплавких глин Андріївсь-кого родовища

З яких земель надається (вилучається) земельна Умови надання ділянка Усього 50,6 у тому числі: Добропільський район 10,64 землі запасу (ліси в оренду на строк дії (полезахисні лісові смуги) спеціального дозволу на користування надрами від 25 жовтня 1994 р. № 197 36,5, з них: Площа земельної ділянки, гектарів

2. Розширення кар’єру “Овчаревський” з видобування вогнетривких та тугоплавких 35,4 глин Андріївського родовища

1,1, з них: 0,9 0,2

3. Розширення кар’єру 3,46 “Західний-3” з видобування вогнетривких та тугоплавких глин Андріївського родовища

землі державно- —”— го підприємства “Красноармійське лісове господарство” (ліси) землі запасу ліси (полезахисні лісові смуги) землі сільськогосподарського призначення Слов’янський район землі запасу (ліси —”— (полезахисні лісові смуги)

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

63


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 липня 2012 р. № 496-р Київ Про погодження питання щодо вилучення та надання в оренду із зміною цільового призначення земельної ділянки Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству аграрної політики та продовольства, Державному агентству земельних ресурсів та Державному агентству лісових ресурсів забезпечити в межах своїх повноважень погодження питання щодо надання згоди на вилучення земельної ділянки площею 2,48 гектара (ліси), що перебуває у постійному користуванні державного підприємства “Київське лісове господарство”, розташованої за межами населених пунктів на території Обухівського району Київської області, з подальшим наданням її в оренду публічному акціонерному товариству “Аерок Обухів” із зміною цільового призначення на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 22 січня 2009 р. № 4869 для розробки Нещерівського родовища піску. Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 серпня 2012 р. № 689 Київ Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році та перелік державних замовників, що додаються. 2. Установити, що державні замовники: подають Міністерству економічного розвитку і торгівлі пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2012 р.; інформують Міністерство економічного розвитку і торгівлі один раз на півріччя до 15 числа наступного місяця про хід виконання державного замовлення. 3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення. Прем’єр-міністр України

64

М. АЗАРОВ

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 689 ОБСЯГИ державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році (Витяг з документу) ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення в 2012 році (у розрізі замовників) (тис. гривень)

Державний замовник

Усього Мінприроди

Усього

2884972,6 1000000

У тому числі за напрямами державного замовлення розробленодержання ня новітніх приросту технологій у запасів постачання сфері науки випуск у сфері кулькорисних продукції і техніки та друкованої тури копалин та соціального забезпеченпродукції топографопризначення ня розвитку геодезичні матеріальнороботи технічної бази науки 786314 319961,8 1023550,7 477219 277927,1 1000000 ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

2803060

Найменування продукції

Усього Мінагрополітики (Держземагентство) Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення; топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування, топографо-геодезичне,

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

Одиниця виміру

Обсяг

Вартість, тис. гривень 1023550,7 23550,7 23550,7

23550,7

65


ДОКУМЕНТИ

2404020

66

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України у тому числі: геодезичні пункти, на яких здійснюється комплекс робіт із створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі та топографічного картографування площа території, на якій здійснюється комплекс робіт із створення та оновлення топографічних карт довжина лінії державного кордону, з винесення якої на місцевість здійснюється комплекс робіт площа прикордонних територій, на якій здійснюється комплекс робіт з її картографування площа прикордонних територій, на якій проводиться її топографо-геодезичний і картографічний моніторинг Мінприроди (Держгеонадра) Розвиток мінерально-сировинної бази у тому числі: Геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням землетрусів, підготовкою до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведення моніторингу геологічного середовища і мінеральносировинної бази Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ, у тому числі технічне переоснащення підприємств геологічної галузі Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини Буріння артезіанських свердловин

одиниць

1550

5390

кв. кілометрів

3500

6742,8

кілометрів

361,5

7230

кв. кілометрів

1865

3261

-"-

7720

926,9

1000000

30175

869220,8

28620

16410

6506 11103

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


№ 7-8 (липень-серпень) 2012

Складення та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних про геологічну інформацію Проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів Вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку Збір матеріалів та оцінка результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами Геологічне вивчення територій у тому числі: геологічне довивчення площ масштабу 1:200000 кв. кілометрів гідрогеологічне довивчення площ масштабу -"1:200000 Геологопрогнозне картування масштабу 1:50000 -"Підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-"50 Видання комплектів Державної геологічної кардрукованих ти масштабу 1:200000 аркушів Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів одиниць Прогнозні ресурси умовного палива на перспек- млн. тонн умовнотивних нафтогазових об'єктах го палива Вивчена площа перспективних нафтогазових кв. кілометрів об'єктів Приріст запасів нафти і газового конденсату млн. тонн Приріст запасів природного газу млрд. куб. метрів Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля млн. тонн Приріст запасів бурого вугілля -"Приріст запасів урану умовних одиниць Приріст ресурсів золота -"Приріст ресурсів рідкісноземельних металів -"Приріст запасів титану (ТіО) -"Приріст запасів бурштину кілограмів Приріст запасів ставроліту млн. тонн Приріст запасів підземних питних вод тис. куб. метрів (на рік)

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

ДОКУМЕНТИ

7680

10995,2

7790

11500

5000 2000 50 1500 15 4 15 30 3,1 11,8 20 2 0,3 10 7 1,5 600 1,9 1110

67


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 серпня 2012 р. № 730 Київ Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 94; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3014; 2010 р., № 68, ст. 2462; 2011 р., № 28, ст. 1191), зміни, що додаються. Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 730 ЗМІНИ, що вносяться до Положення про порядок надання гірничих відводів 1. Абзац другий пункту 9 доповнити реченням такого змісту: “З цією метою надрокористувач подає до органу, що надає гірничі відводи, копію спеціального дозволу на користування надрами, переоформленого відповідно до нової назви, та викопіювання з топографічного плану поверхні.”. 2. У пункті 10 слова “Рад народних депутатів та органів державної виконавчої влади” замінити словами “місцевих рад та органів виконавчої влади”. 3. У пункті 21 слово “Держнаглядохоронпраці” замінити словом “Держгірпромнаглядом”. 4. У пункті 24 слово “Держнаглядохоронпраці” замінити словом “Держгірпромнагляду”. 5. В абзаці першому пункту 25 цифри і слово “30 днів” замінити цифрами і словом “21 дня”. 6. У додатках до Положення: 1) абзац сьомий пункту 6 додатка 2 виключити; 2) у додатку 6 слова “Державний комітет України по нагляду за охороною праці” виключити.

68

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ


ДОКУМЕНТИ

№ 7-8 (липень-серпень) 2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 серпня 2012 р. № 572-р Київ Про визначення переможців конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Скіфська Погодитися з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо визначення компаній “ЕксонМобіл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Б. В.” (Нідерланди) — дочірньої компанії “ЕксонМобіл Корпорейшн” (CША), “Шелл Експлорейшн енд Продакшн (Ел Екс) Б. В.” (Нідерланди) — дочірньої компанії “Роял Датч Шелл плс” (Великобританія), “АО ОМВ ПЕТРОМ” (Румунія) та публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України” переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Скіфська. Прем’єр-міністр України

НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ

М. АЗАРОВ

69


Український громадсько-політичний журнал «Надрокористування. Продуктивний горизонт» № 7-8 (липень-серпень 2012) Реєстраційне свідоцтво КВ № 8635 від 14.04.2004 р. Передплатний індекс в ДП «Преса»: 95229 Засновник: Всеукраїнська громадська організація «Ноосфера» Адреса редакції: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78-а тел./факс: +380 (44) 229-04-47 e-mail: prod.gor@gmail.com geonews.com.ua Редакція: Головний редактор — Зур'ян Тетяна Василівна Відповідальний секретар — Череміскіна Наталія Онуфріївна Верстка та дизайн — Чухрай Родіон Миколайович


Журнал "Надрокористування. Продуктивний горизонт"  

Журнал є виданням Всеукраїнської громадської організації "Ноосфера"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you