Page 1


Paringen Jutevatnets Vågal – Pointnics E Desiree Dette er en paring som gir en innavlsgrad på 7,6 ved fem ledd og 7,9 ved seks ledd. Begge hundene er HD fri A. Hundene er fredelige og godlynte. Begge er Jaktpremierte og utstillingspremiert, og Vågal har Cert fra utstilling. Vågal kommer fra et kull der alle fem som er HD røntget har HD A. Alle hundene i kullet er jaktpremierte, og tre har rekordtidlig fått 1.AK. Desiree kommer fra et kull der alle fire som er røntget har HD A. De samme fire er jaktpremierte, og to kullsøsken har 1.VK m/CK fra Kongsvold (høsten 2013). Vi forventer hunder av stort format, med god fjellreviering. Gode viltfinnere, presise djerve fuglebehandlere, stille i hus og heim samt på fjell. Hundene er godt pelset. Valpene har en forventet indeks på; Jaktlyst 106, Viltfinnerevne 109,5, HD 115,5. Desirees mor Chanti har etter 10 år og med kun et kull etter seg, fremdeles en indeks over rasens gjennomsnitt. 106 – 102 – 110.

Pointnics E Desiree med rype


Vågal (bildet) og kullsøskens kritikker og videre info under

Jutevatnets Luna – HD A Sted: Vestfold 1 Dato: 06.10.2012 Premie: 2.UK Dommer: Øystein H. Dahl/Paal Aasberg I vekslende vind jakter Luna med stor fart og kjapp aksjon. Dekker anvist biotop i god kontakt. Fortsetter sitt meget gode søk. Støkker fasan langt ute og roes. Senere stand, reiser kontrollert fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Senere fuglarbeid uten reis. Senere sjanse på fasan. Senere faller intensiteten noe, og denne flotte unghunden tildeles 2 pr. UK. Tid: 40 Karakterer: 4,5,IB,6,4,4,4

Sted: Vestfold 1 Dato: 07.10.2012 Premie: 2.UK Dommer: Hans Simensen/Roar Karlsen Luna jakter meget godt i stor fart og stil i god kontakt med fører. Jakter meget godt både kant og stubb. Sees i stand, foter på fasan. Ny stand i tett biotop, fasan letter når fører kommer til presist foran Luna. RIOS. Gjentatte sjanser på fugl. Senere ny stand, fasan springer på bakken uten å lette. Ny stand, fasan letter presist når fører kommer til, RIOS. Gjentatte sjanser på fasan som forfølges friskt. En meget god hund som tildeles 2 pr. UK. Tid: 50 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4 Sted: Forus

Dato: 03.11.2012 Dommer: Per Premie: 2.UK Sandager/? Luna går på åpne jorder i stor fart, fin stil. Virker noe knyttet til fører. Arbeider langs kant, støkker rugde, roes. Forsvinner inn i tett område. Finnes i stilfull stand, fasan letter når fører kommer til, RIOS, utreder. En meget god søker som i dag tildeles 2.UK. Tid: 70 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4 Sted: Gaularfjell Premie: 3.UK

Dato: 23.02.2013 Dommer: Tore Kallekleiv

Luna åpner noe forsiktig. Større format og intensitet er ønskelig. Sjanse på fugl. Går seg godt opp innledningsvis i 2. slipp. Kort stand, avanserer, ryper letter utenfor skuddhold. RIOS. Senere stand langt ute. Rype letter, RIOS, utreder. På slutten av slippet er Luna igjen noe umotivert. Får i dag 3.UK. Tid: 30 Karakterer: 3,3,IB,6,3,3,3


Sted: Geilo Dato: 13.04.2013 Premie: 2.UK Dommer: Per G. Svendsen Luna går i meget stor fart og fin stil et meget godt anlagt søk i god kontakt med fører. Det letter fugl i området hvor begge hundene befinner seg. Fører melder stand. På avstand reiser Luna kontrollert og presist enkelt rype. Luna er rolig i oppflukt og skudd, utreder OK. Utover dagen jakter Luna fortsatt meget godt, men modererer seg noe. En meget god hund som ikke helt makter å holde dagen ut. Tildeles en velfortjent 2 pr. UK. Tid: 50 Karakterer: 5,4,IB,6,3,4,4 Sted: Eigersund Dato: 16.11.2013 Premie: 2.AK Dommer: Thor B. Sagland I svært vekslende terreng går Luna erfarent og i god kontakt med fører. Viser søk av solid format, noe bedre kontinuitet ønskelig. Stand, går kontrollert fram på ordre og reiser rugde presist, RIOS. Utreder og apporterer korrekt. Fortsetter samme søk. Stand hvor den går på uten resultat. Tildeles 2.AK. Tid: 45 Karakterer: 4,4,IB,IB,4,4,4 17.11.2013 Dommer: Arild Skeivik I åpent terreng dekker Luna anvist terreng fornuftig og forutsigbart i god kontakt med fører. Tar stand i tett skog, reiser villig og presist rugde, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utlagt fugl korrekt. Tar ny stand, når fører er på vei opp letter rugde bak og til siden, det skytes og Luna er rolig. Går frem og støkker dessverre rugde som hun opprinnelig sto på. Utover i slippet og starten på neste slipp blir Luna opptatt av lukt på bakken og avsluttes med 2.AK. Tid: 35 Karakterer: 4,4,IB,IB,3,3,3 Premie: 2.AK

Jutevatnets Vågal


Jutevatnets Vågal – HD A Sted: Dovre Dato: 13.04.2013 Premie: 1.UK Dommer: S. Sorknes Vågal jakter i lettgått terreng med meget høy intensitet og fart. Får med seg masse terreng. Blir noe åpen. Senere fortsetter Vågal sitt meget gode søk. Stand, før fører kommer til letter ryper presist foran Vågal som roes. Holder koken dagen ut. Stand, reiser på ordre villig og presist rype og er komplett rolig i oppflukt og skudd. En sterk unghund som i dag får sin velfortjente 1 pr. UK. Tid: 65 Karakterer: 6,5,IB,6,4,4,4 Sted: Hjerkinn Dato: 22.09.2012 Premie: 1.UK Dommer: Andreas Bjørn Vågal starter i meget god fart, fin stil og kraftfull aksjon. Bruker vind og terreng på en utmerket måte i god kontakt med fører. Fortsetter sitt utmerkede søk hele dagen i vekslende vind. Fester stilfull stand, reiser villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder fint. Vågal er et fantastisk talent som tildeles 1 pr. UK. Tid: 60 Karakterer: 6,5,IB,6,4,4,4

Jutevatnets Dina – HD A Sted: Forus Dato: 04.11.2012 Premie: 3.UK Dommer: O. Sørbøen Dina jakter meget godt i høy fart med flott stil og aksjon. Dekker et tett senere åpent terreng på en effektiv måte i god kontakt med fører. Dina gjennomfører dagen på en meget tiltalende måte. Støkker fasan og roes. Senere flere sjanser på rugde. Tar stand mot steingjerde. Rugde letter presist foran Dina som er rolig i oppflukt og skudd, utreder. På grunn av en del ubenyttede sjanser fortjener Dina 3 pr. UK. Tid: 75 Karakterer: 4,4,IB,6,3,3,4 Sted: Ørskogfjellet Dato: 17.03.2013 Premie: 2.UK Dommer: Tor Steigedal Dina går et glimrende søk i motvind. Går glimrende i medvind i 2. slipp. Fortsetter sitt glimrende søk. Stand, går fram til ny stand. Rype letter, og Dina er rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. 2 pr. UK. Tid: 70 Karakterer: 5 5 IB 6 4 4 4


Dina Sted: Storlidalen Dato: 06.04.2013 Premie: 1.UK Dommer: Leif Jan Sørli/Morten Risstad Dina går utmerket i motvind i tungt terreng. Dekker terrenget meget fornuftig på begge sider av fører i god kontakt. Prima stil og fart, lett fin aksjon. Stand, reiser på kommando villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder. I neste slipp i medvind går Dina glimrende med stort format. Kaster seg rundt i stand, rype letter og Dina forfølger. Stand med makker, ryper letter utenfor hold, Dina er rolig. Senere ny stand, rype letter utenfor hold, Dina forfølger. En glimrende unghund som får 1.UK. Tid: 60 Karakterer: 6,5,IB,6,4,4,4 Sted: Storlidalen Dato: 07.04.2013 Premie: 1.UK Dommer: Jan Terje Bårseth Dina går et glimrende motvindssøk i god kontakt med fører. Senere finnes Dina i stand, reiser villig enkeltrype og er akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Fortsetter dagen ut sitt glimrende søk og tildeles i dag en velfortjent 1.UK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4

Sted: Dovrefjell Dato: 13.04.2013 Premie: 2.UK Dommer: Knut Grindstuen Starter i meget tungt føre i stor fart og energisk aksjon. Får med seg mye terreng til tross for tungt føre, og dekker det på beste måte i god kontakt. Fortsetter i senere slipp et utmerket søk. Trekker an og fester stand, rype letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. I siste slipp fester Dina stand langt ute, makker kommer til og går forbi og fester stand. Dina løser ut og slår et slag til høyre, stiller seg opp og sammen presser de opp rype utenfor jaktbart hold. Dina komplett rolig. 2.UK. Tid: 60 Karakterer: 6,5,IB,6,4,4,4

Sted: Saltfjellet Dato: 26.04.2013 Premie: 2.UK Dommer: Kåre Norum Dina starter ut i stor fart og fin stil og går et velanlagt søk i god kontakt med fører. Utover dagen jakter Dina glimrende og får mye terreng med seg. Stram stilfull stand langt ute, reiser selv ryper og forfølger. Dina jakter glimrende utover dagen. Stand sammen med makker. Ryper letter og Dina roes akseptabelt en stund under sterk provokasjon av makker. 2.UK. Tid: 95 Karakterer: 5,6,IB,6,4,4,4


Dina Sted: Vestfold II Dato: 19.10.2013 Premie: 3.AK Dommer: ?/A. Kristiansen Dina jakter meget godt i høy fart, fin stil. Avsøker stubb og diker i god kontakt med fører. Makker fuglarbeid. Senere stand, fugl letter presist foran, ro i oppflukt og skudd. Ny stand under utredning, ro i oppflukt og skudd, utreder OK. Senere sjans på rapphøns. Stand, går villig på uten resultat. Senere støkkes fasan. 3 pr. AK. Tid: 40 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4

Sted: Østfold II Dato: 25.10.2013 Premie: 1.AK Dommer: Jan S. Ulvin I vekslende vind og biotop går Dina et meget godt søk i god kontakt. Har en markering som hun løser ut selvstendig. I senere slipp fortsetter Dina glimrende. Stand, reiser kontrollert og presist på ordre, rolig i oppflukt og skudd, utreder. I senere slipp fortsetter Dina sitt glimrende søk. Apport OK. Tildeles 1 pr. AK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4

Jutevatnets Mara – HD A Sted: Storlidalsprøven Dato: 14.04.2012 Premie: 2.UK Dommer: Roy Allan Skaret Mara starter ut i meget bra fart, fin stil og lett aksjon. God kontakt med fører. Mye rypestegger som driver og letter rundt omkring. Mara står på utover dagen og jakter meget bra i både med- og motvind. Vi ser Mara jobbe på lukt, markerer, slipper seg på, fester kort stand. Rype letter presist foran Mara som roes greit i oppflukt og skudd. En meget god unghund som idag tildeles en velfortjent 2 pr. UK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,6,3,3,4

Sted: Storlidalsprøven Dato: 15.04.2012 Premie: 2.UK Dommer: Lars Norderhus Mara starter i særdeles stor fart, fin stil. Dekker anvist terreng på en utmerket måte. Fortsetter i andre slipp sitt fremragende søk. Stand, reiser selvstendig, forfølger friskt. Støkker senere fugl som forfølges friskt, dette gjentar seg. Mara fester stand på enkeltrype, reiser villig enkeltfugl og er rolig i oppflukt og skudd. En tiltalende unghund som idag tildeles en velfortjent 2 pr. UK. Tid: 40 Karakterer: 5 5 IB 6 3 3 4


Mara Sted: Haltdalen Dato: 30.09.2012 Premie: 1.UK Dommer: Roy Allan Skaret Mara starter ut i meget stor fart, fin stil og lett livlig aksjon. Avsøker terrenget i store fine slag i god kontakt med fører. Jakter meget bra i både med-, side- og motvind. Støkker rype og respekterer. Ny rype letter og forfølges da friskt. Finnes i stram stilfull stand, reiser djervt og presist stort rypekull. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Ny kort stand under utredning. Rype letter presist foran Mara som er komplett rolig. En meget god unghund som tildeles en velfortjent 1 pr. UK. Tid: 65 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4

Sted: Smøla Dato: 13.10.2012 Premie: 1.UK Dommer: Roy Allan Skaret Mara starter ut i meget god fart, flott stil og aksjon. God kontakt med fører. Stand langt ute, makker kommer til og sekunderer. Mara justerer seg og rype letter. Rolig først, forfølger etterpå. Senere støkk. Så ny kort stand, rype letter langt utenfor skuddhold. Jakter meget godt dagen ut. Stand langt ute, følger fint på. Reiser villig og presist stort rypekull, komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. En glimrende unghund som i dag tildeles en velfortjent 1 pr. UK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4 Sted: Haltdalen Dato: 28.09.2013 Premie: 2.AK Dommer: Stig-Håvard S. Hansen I motvind starter Mara opp i stor fart, flott stil og aksjon i god kontakt med fører. Kort stand, rype letter presist foran Mara som roes i oppflukt og skudd. Utreder OK. Ny stand, går villig på uten resultat. Fortsetter sitt gode søk dagen ut. Mara har i dag gitt oss en flott jaktbar situasjon og tildeles en velfortjent 2 pr. AK. Tid: 75

Dommer: Tore Mæhla Mara går i stor fart, flott stil og lett livlig aksjon. Får mye terreng med seg med god bruk av vind i god kontakt med fører. Utover dagen i vekslende vind går hun utmerket og får masse terreng med seg. Stand, går villig på i etapper og reiser presist rypekull. Komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder greit. Apportbevis forevist. Får i dag 1 pr. AK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,6,4,4,4 Premie: 1.AK


Jutevatnets Imperia – HD A Sted: Forus Dato: 03.11.2012 Premie: 2.UK Dommer: Per Sandager/? Imperia jakter meget fornuftig i biotop. Blir til tider noe omstendelig. God fart og aksjon. Må ofte støttes i søk. Rugde letter fra området Imperia befinner seg. Finnes senere i stram stand i kratt. Reiser villig og presist fasan på ordre, rolig i oppflukt og skudd. Utreder hvor vi hører fugl lette, roes. 2 pr. UK. Tid: 20 Karakterer: 4,4,IB,6,4,3,3 Sted: Forus Dato: 04.11.2012 Premie: 1.UK Dommer: O. Sørbøen Imperia er en intens jeger som holder høy fart, har flott stil og aksjon. Dekker terrenget utmerket, der vind og biotoper utnyttes effektivt. Imperia imponerer med stor utholdenhet, flott terrengdekning og sees i stilfull stand på slutten av dagen. Reiser presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. En glimrende unghund som selvfølgelig tildeles 1 pr. UK. Tid: 75 Karakterer: 6,6,IB,6,4,4,4 Sted: Egersund Dato: 16.11.2013 Premie: 2.AK Dommer: Jan-Atle Larsen Imperia starter glimrende, stor fart, flott stil og god kontakt. Er veldig metodisk og stillferdig. Fortsetter sitt utmerkede søk. Finnes i stand, reiser villig og presist, RIOS, utreder fint. Apporterer helt i orden. Har totalt 2 sjanser på rugde som respekteres, men på bakgrunn av sine prima søkskvaliteter tildeles hun 2.AK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,IB,4,4,4 Sted: Egersund Dato: 17.11.2013 Premie: 1.AK Dommer: Helen Jetmundsen I vekslende vind og åpent skogsterreng jakter Imperia utmerket. Dekker terrenget prima i dybde og bredde i god kontakt med sin fører. Vi finner henne i stram stilfull stand, reiser djervt og presist rugde. Rolig i oppflukt og skudd, utreder bra og apporterer prima. Senere viser Imperia samme utmerkede søk gjennom dagen og tildeles en velfortjent 1.AK. Tid: 60 Karakterer: 5,5,IB,IB,4,5,4


Jutevatnets Bragd – Ikke røntget Premie: 3.UK Dommer: Jan Lunheim I meget tungt føre jobber Bragd energisk og godt, men noe bedre intensitet ønskes. Fart og stil som forventet på det tunge føret. Bragd trekker an, fester en kort stand. Det skytes, og Bragd er rolig i oppflukt og skudd på orrhøne. Utreder. Tildeles i dag 3 pr. UK. Tid: 20 Karakterer: 3,3,IB,6,2,2,4 Pluss 1 x 2.UK Sakset fra pointer.no

Oppsummering -

Alle hundene i kullet er premiert (Vågal). Fire har 1.UK. Tre har 1.AK, på nærmest første forsøk. Hundene blir tre år nå i sommer. De tre med 1.AK er fordelt på tre forskjellige disipliner. Høyfjell, skog og lavland. Hundene er ikke store. Fem av seks har HD A (den siste er ikke røntget), og følger opp Straight Flush’s gode statistikk: Null avkom med HD. Eksteriøret er bra på begge hundene.

Mor til Vågal er NJCh Jutevatnets Pernille, som er søster til Desirees far NJCh Jutevatnets Radar. Dette er pointere som tilhører eliten. Bak Vågals far Håkerløkkens Straight Flush’ ligger Black Luckys Shot, hans mor er Black Luckys Kawa. Kawa ligger bak Desirees far og spesielt mor. Bak Flush far finner vi også Kawas bror Demon, gjennom Myrteigens Queen Erika. Black Luckys Kawa er mor til Black Luckys Arra. Innavlsgrad (som sagt) på fem ledd er 7,6, på seks ledd 7,9. Vågals mor Pernille er mor til flere gode avkom, Radar har et utall meget gode avkom etter seg. Eier av Vågal med sin subjektive omtale av hunden: Unghund etter NJCh Jutevatnets Pernille og NSJCh Håkerløkkens Straight Flush. Flott hund med veldig bra trøkk, veldig fine bevegelser og hodeføring, svært god matlyst og spesielt god pels og poter. Stille i bånd og hundegård. Meget godt gemytt. Dette kan utvikle seg til noe stort!!! 1.UK ved første start, Kongsvold høst, 14 mnd gammel. 656444. Senere 1.UK vinter med nok en gang 656444. Eksteriør: Excellent, cert.


Stamtavle Håkerløkkens Straight Flush (Vågals far). Merket rødt er sammenfallende linjer med Pointnic (og Jutevatnet).

Mollys Bobbi Boyd Leistadåsens Janka Doll Tarass Torsmarks Sidi Snøhettas Anja Nordfyns Nekoline Myrteigens King Mariebergs Garick Black Luckys Demon Black Luckys Lola

Myrteigens Queen Erika

Pan Myrteigens Maica Myrteigens Queen Erika Sernos Del Bocia Edo Del Bocia Dina Del Bocia Black Luckys Shot Mariebergs Garick Black Luckys Kawa Black Luckys Lola Falkerisets King

Bjerkeli Misty

Streif Snøhettas Stella Ponto

Bjønroas Rossi Sita

Sørlias Biancha


Desirees bror Pointnics Point har avlet mange gode avkom og har vist seg å være et godt tilsatt krydder i flere kombinasjoner. Og er den som har vist at kombinasjonen Pointnics Chanti/Jutevatnets Radar (kennel Pointnic), har vært et sterkt bidrag på andre linjer. Blant annet er han far til «Årets ungpointer 2009». Søster Pointnics Laiba hadde nettopp et avkom som fikk 1.AK med fuglearbeid til «2 x Cacit» i følge dommer. Desiree selv er meget godt pelset, og er en særdeles god viltfinner. Hun har en konsis god dynamikk i sine bevegelser, og er en nytelse å se i arbeid på fjellet. Kritikker: Sted: Hemavan Dato: 15.03.2009 Premie: 1.UK Dommer: Johansson Stellan Desiree i stor fart og med meget bra stil. Langstrakt fin galopp. Søker av terrenget i brede fine slag. I tredje slipp finnes Desiree i samstand med makker. Akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. 1.UK Sted: Hattfjelldal Dato: 26.04.2009 Premie: 2.AK Dommer: Per G. Svendsen Desiree jakter meget godt på tungt gjennomslagsføre, revierer det anviste terreng i store fine slag i god kontakt. Finnes i stand, går noe forsiktig fram til ny stand. Rype letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. Senere blir søket skjemmet av noen små stopper. Tildeles i dag 2 pr. AK. Tid: 55 Karakterer: 4,4,IB,6,4,4,4 Angående flere kritikker på Pointnicshunder, se www.pointer.no På grunn av individenes prestasjoner og anlegg, og på grunn av referansene til søsken og øvrig familie, som baserer seg på mye av de samme genetiske forutsetninger, tror vi dette kan bli en meget spennende kombinasjon. Synes du dette høres interessant ut, så ta gjerne kontakt for en uformell prat.


Pointnics E Desiree (Jutevatnets Radar – Pointnics Chanti)

Jutevatnets Vågal (Håkerløkkens Straight Flush – Jutevatnets Pernille)


Pointnic G kull  
Pointnic G kull  
Advertisement