Geonews - maart 2017

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

5 ,

N R .

3

M A A R T

2 0 1 7

community?

Laat de regisseur in je los

Mail het ons!

Artikel op pagina 5

IN DIT NUMMER: Meet the Geocacher

2

APE cache

4

Geocaching International Film Festival

5

Puzzelplezier

6

Shoot!

7

Puzzelplezier Uw maandelijkse portie puzzels is terug te vinden op pagina 6

Shoot! Foto’s op pagina 7

Meet the Geocacher


PAGINA

2

Meet the Geocacher* door Ruben Heynderycx Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij ‘BeSa’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview.

Hoe ben je met geocaching begonnen? Het zal nu ongeveer 1 jaar geleden zijn. We hebben door omstandigheden een tijd stil gelegen, maar zijn nu weer volop in actie geschoten. “We willen eerst wat meer ervaring opdoen om vervolgens een mooie cache te ontwikkelen.”

Ik had het via een vriendin leren kennen. Ze had me uitgelegd hoe alles werkte. Ik was super gemotiveerd, maar toen ik het tegen mijn vriend vertelde had hij eerst iets van: ' wat is me dat' . Ik heb dan een geocache gezocht op de boerebuiten zonder veel omstaanders. En sindsdien heeft hij de cache-microbe echt wel te pakken. Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? Mijn eerste geocache was in Oostende, want mijn vriendin vertelde hoe het moest. Daarna deed ik alles samen met mijn vriend om te loggen. In begin werkte we met een gsm, maar sinds kort hebben we een Garmin gps aangekocht. Dit was een weloverwogen beslissing, gezien de talrijke voordelen die een gps biedt ten opzichte van een gsm. Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan geocachen? Of heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met geocaching? We zijn 5 dagen naar durbuy geweest om te gaan geocachen. Waar gemiddeld 20km hebben gewandeld. Daar hadden we echt mooie plaatsen ontdekt dankzij de geocache routes. Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? Ja we leren regelmatig bij over de geschiedenis en geografische functie van een stad, persoon of natuur.

*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel- of typefouten van de geïnterviewde.


PAGINA

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? In het bos van Durbuy moesten we elkaar verder helpen omdat het echt een slijkerige boel was en tot een halve meter wegzakten. Het was zo plezant!

Heb je zelf al geocaches verborgen? Of heb je misschien zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd? Zelf hebben we nog geen cache gemaakt. We willen eerst wat meer ervaring opdoen om vervolgens een mooie cache te ontwikkelen. Een Trackable hebben we nog niet, maar dit zullen we zeker nog doen. We hebben nu een Trackable sticker besteld en wachten er vol ongeduld op. Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beantBij deze willen we BeSa nogvragen. bedanken voor het woorden van alook onze beantwoorden van al onze vragen.

Like ons op Facebook! @GeonewsBelgieNederland

3


PAGINA

4

Het lot van de teruggevonden APE cache door Brent Pulmans

In onze uitgave van oktober-november 2016 kon u al lezen dat de APE cache ‘Mission 9: Tunnel of Light‘ onlangs werd teruggevonden door een groep Geocachers, niet ver van de originele verstopplek. Ongeveer vijf jaar geleden werd de cache ontvreemd, maar gelukkig kan hij nu een nieuw leven tegemoet gaan. Groundspeak vond het heel belangrijk om te horen van de Geocaching gemeenschap wat er zou moeten gebeuren met de teruggevonden cache. Daarvoor werd een formulier opgesteld dat iedere cacher vrijblijvend kon invullen tot en met 27 november van het afgelopen jaar. En de gemeenschap was zeer duidelijk over wat er moest gebeuren met de cache, die ongetwijfeld een plekje in de geschiedenisboeken van Groundspeak zal krijgen. Op 25 maart maakte Groundspeak de resultaten bekend van hun rondvraag, en de resultaten spraken echt voor zich. Maar liefst 61% van alle bevraagden wou dat de cache teruggeplaatst zou worden en opnieuw zou worden geactiveerd. Groundspeak heeft nu laten weten dat dat ook zal gebeuren. Er is zelfs al een datum vastgelegd: 19 augustus 2017. Dat is de dag waarop het ‘Going Ape 2017 Mega-Event’ plaatsvindt. Wil je meer weten over het verhaal achter ‘Mission 9: Tunnel of Light‘? Bekijk dan zeker onze uitgave van oktober-november 2016.

ADVERTENTIE


PAGINA

5

Licht, camera, actie! door Brent Pulmans

Ook dit jaar wordt het Geocaching International Film Festival (GIFF) opnieuw georganiseerd, dat heeft Groundspeak laten weten op 17 maart. Hou je ervan filmpjes te maken tijdens het Geocachen? Dan is GIFF misschien wel je kans om je creaties aan het grote publiek te laten zien. Nog tot en met 1 augustus is het mogelijk filmpjes in te zenden. Doorheen de maand augustus zal een jury dan een selectie maken uit alle inzendingen. Het filmpje van de gelukkige winnaars zal dan getoond worden tijdens het Geocaching International Film Festival. Dit bestaat uit een groot aantal events die gehouden zullen worden van 2 tot en met 6 november. Vorig jaar werden er in totaal 526 GIFF events gehouden verspreid over 44 landen. Het thema waarrond dit jaar gewerkt wordt is ‘The art of Geocaching’, oftewel de kunst van het Geocachen. Onze hobby is dan ook niet alleen een leuk tijdverdrijf, het brengt ons op unieke locaties, maar toont ons zeker en vast ook hoe inventief Geocachers kunnen zijn bij het maken van hun cache(s). Er is in ieder geval genoeg te filmen, en leuk om te weten is dat je filmpje niet per se een soort van documentaire moet zijn, ook fictie is toegelaten! Wil je deelnemen? Niet twijfelen en gewoon doen! Maar vergeet dan zeker niet eerst het reglement te lezen dat je kan terugvinden op de Geocaching blog. Naast het reglement kan je er ook tips en tricks terugvinden, wat zeker van pas kan komen. Alvast veel succes bij het maken van jouw kaskraker!

Geonews zoekt reporters! Meer info via mail: geonews@hotmail.nl

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews? Door te adverteren in Geonews bereikt u een bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars gespecialiseerd in wandeluitrusting ... Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com


PAGINA

6

SUDOKU Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 slechts ĂŠĂŠn keer voorkomen. Elke sudoku heeft een unieke oplossing.

4 9 7 5 6 1 8

8 2

7

Puzzelplezier Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie zijn best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing van de puzzels zijn te vinden op pagina 8.

1 3 6 3 6 1 2 7 9 9 6 5 6 2 3 Deze sterren geven aan wat de moeilijkheid is van de opgave.

4

2 3 7 4 8

3 8

8 2

5 7 6

7 6 9

8 2 9 6 4 2 2 5 1

5 6

6

3 7 2 7 4 1 9 4 8 3

1 6

9 5 3 8 1 8 2 3 9 7 5 8 7

2

6

Geonews heeft uw hulp nodig! Iedere maand proberen we Geonews zo goed mogelijk te vullen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen, zouden we graag weten wat voor puzzels u graag zou zien verschijnen in Geonews. Laat het ons weten via onze Facebookpagina of via ons e-mailadres geonews@hotmail.nl


Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

© Brent Pulmans JAARGANG

5,

NR.

3

PAGINA

7

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

Shoot!

Stuur ons uw foto! geonews@hotmail.nl facebook.com/geonewsbelgienederland

© Rafael Sales


PAGINA

8

Oplossingen 9 5 7 6 2 1 8 3 4

4 2 6 8 3 7 1 5 9

8 3 1 4 9 5 2 6 7

5 1 9 2 8 3 4 7 6

2 7 4 5 1 6 9 8 3

3 6 8 9 7 4 5 1 2

7 9 2 1 6 8 3 4 5

1 4 3 7 5 2 6 9 8

6 8 5 3 4 9 7 2 1

4 9 5 1 3 2 8 6 7

3 7 6 8 5 4 9 2 1

1 8 2 9 6 7 4 5 3

8 1 4 7 9 5 6 3 2

2 6 9 4 1 3 7 8 5

5 3 7 6 2 8 1 4 9

9 2 1 3 8 6 5 7 4

6 4 3 5 7 9 2 1 8

7 5 8 2 4 1 3 9 6

9 3 7 2 4 5 6 8 1

2 8 1 7 6 9 4 3 5

5 6 4 3 1 8 2 7 9

3 5 2 9 8 4 1 6 7

8 1 6 5 2 7 9 4 3

4 7 9 1 3 6 5 2 8

6 4 5 8 9 3 7 1 2

1 9 3 6 7 2 8 5 4

7 2 8 4 5 1 3 9 6

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews? Door te adverteren in Geonews bereikt u een bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars gespecialiseerd in wandeluitrusting ... Maar ook restaurants, cafÊs, winkels‌ in de buurt van Geocaches hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.