Geonews - juli 2016

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

4 ,

N R .

7

J U L I

2 0 1 6

community?

Dag van de Zwarte Beek

Mail het ons!

Artikel op pagina 4, foto’s op pagina 5

IN DIT NUMMER: Meet the Geocacher

2

Dag van de Zwarte Beek

4

Onthulling Geocache

6

Puzzelplezier

8

Shoot!

9

Puzzelplezier Uw maandelijkse portie puzzels is terug te vinden op pagina 8

Shoot! Foto’s op pagina 9

Dancingconciergke

Meet the Geocacher


PAGINA

2

Da

nci

ngc o

Meet the Geocacher

nci

*

erg

ke

door Ruben Heynderycx Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij ‘Dancingconciergke’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview.

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent? Ik was enkele keertjes meegeweest in. De Ardenne samen met de scoubidoekes toen hebben we de virus overgekregen! “Het zou zonde zijn de mooie plaatsjes niet te ontdekken.”

Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje? Ondertussen ben ik grootmoeder van een geocacher , Kay KID hij is de eerste die rechtspringt als we gaan schatten zoeken ( in zijn taal dus) . In het begin ging ik met de dochter ( nu ratje) en met de zoon hij heeft nu zelf een gezinnetje en zij zijn The jacks 7. Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? Mijn allereerste cache was puonto uno hier dicht bij de thuislocatie.gevonden met mijn eigenste Garmin die ik cadeau heb gekregen van de dochter Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan geocachen? Onze vakantie's staan meestal gecombineerd met het geo cachen, het zou zonde zijn de mooie plaatsjes niet te ontdekken. Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? Ja hoor geschiedenis van verschillende plaatsen ,en voral mijn hersens kraken bij de reken probleempjes. Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd? Zelf heb ik nog geen cache's verborgen . Maar er zijn verschillende trackebles onderweg van mij. De verste zit in Amerika en heeft Orlando ,nevada en meerdere steden aan gedaan Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? Een vogelhuisjes hoog in een boom die je door middel van een katrol moest laten zakken. Bij deze willen we Dancingconciergke ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen. *Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel- of typefouten van de geïnterviewde.


PAGINA

3


PAGINA

4

Dag van de Zwarte Beek door Brent Pulmans

Bestaat er iets beter dan heerlijke natuur om in te Geocachen? Neen, toch? En dat hebben de vrijwilligers van Natuurpunt maar al te goed begrepen. Naar jaarlijkse gewoonte vond op zaterdag 16 juli de Dag van de Zwarte Beek plaats. Op die dag komen de vier Natuurpuntafdelingen van de Zwarte Beek (Beringen, Hechtel-Eksel, Lummen en regio Zelem) samen om te genieten van de natuur in de vallei. Ieder jaar wordt een ander thema gekozen en dit jaar was dat Geocaching. In de voormiddag kwamen een heel aantal Geocachers en vrijwilligers van Natuurpunt samen voor de CITO met als doel de heide te herstellen. Enkele jaren geleden werden daar de dennen gerooid die vroeger aangeplant waren voor het gebruik in de mijnbouw. Na het rooien werd dat gebied geplagd, dat houdt in dat de bovenste laag aarde wordt verwijderd om heidezaad de kans te geven te ontkiemen. Dit is reeds gebeurd, maar ook andere planten, voornamelijk dennen, zijn opnieuw opgeschoten. Tijdens de CITO werkten we allemaal samen om die kleine dennetjes manueel te rooien en de heide opnieuw kans te geven verder te herstellen. Voordat we begonnen kregen we wel zeer deskundige uitleg over het verleden van het gebied, over de dieren die er te vinden waren, maar vooral ook over de reden waarom er stenen op de heide te vinden waren. Deze kwartsieten zijn er niet door de mens neergelegd, maar ze zijn miljoenen jaren geleden meegevoerd door de Maas en in dit gebied afgezet. Door middel van deze CITO konden de vier natuurpuntafdelingen een nieuwe doelgroep bereiken, namelijk Geocachers. Hun vorig project was domein De Watersnip bereikbaar maken voor rolstoelgebruikers. Hierin zijn ze met vlag en wimpel geslaagd, ze hebben immers al veel lof gekregen voor de route, het prikkelpad, dat aangelegd werd om rolstoelgebruikers mee te laten genieten van de natuur. Na de CITO werden de helpers getrakteerd op broodjes en een heerlijk drankje als dank voor de hulp. Na een heerlijk middagmaal trok iedereen dan richting bezoekerscentrum De Watersnip voor het event dat begon om 13:30h. De vrijwilligers hadden verschillende fiets– en wandelroutes uitgezet, verspreid over de hele vallei. Ook raadsels en oppikkers konden gelogd worden waardoor werkelijk een breed gamma aan caches beschikbaar was. Voor geo-groentjes werd een presentatie gegeven over hoe en waarom Geocachen. Nadien konden de groentjes met gidsen mee om caches te zoeken in de buurt van het bezoekerscentrum De Watersnip. Met behulp van deze caches wilden ze Geocachers dichter bij de natuur brengen. Wanneer je alle caches in de hele vallei kon vinden, kan je op zoek naar een BONUS. De vallei van de Zwarte Beek is zeker de moeite waard om via het geocachen te ontdekken. Na een goed gevulde dag was het nog tijd voor een heerlijke barbecue om de dag af te sluiten en terug te blikken op twee geslaagde events. De organisatoren vonden het super dat ze door middel van Geocaching alle generaties konden bereiken. Voor vele vrijwilligers was het trouwens een heel fijne ervaring. Naar de toekomst toe denken ze dat de GPS nog meer zijn nut zal bewijzen, bijvoorbeeld voor het inventariseren van vlinders. Na de barbecue werd de dag nog afgesloten met een wandeling op het nabijgelegen militair domein. Tijdens deze wandeling werd de nachtzwaluw, een bedreigde diersoort, in de kijker gezet. Foto’s van de Dag van de Zwarte Beek zijn terug te vinden op http://www.geonewsbene.com/galerij-zb-2016.html en http://www.natuurpuntberingen.be


PAGINA

5


PAGINA

6

Bewoners van wzc Eyckendael onthullen geocache door Helen Souveryns

Riemst (BE) - Na een maand van timmeren, schilderen, knutselen was het vrijdag (1 juli,red.) dan eindelijk zover. Met trots onthulden de bewoners van WZC Eyckendael hun eigen geocache, waar ze terecht trots op zijn. Nu is het nog wachten op de officiële goedkeuring van Geocaching en dan kan iedereen op zoek naar deze prachtige geocache. Alleen was deze creatie niet mogelijk, maar ieders talent en mogelijkheden werden aangesproken om tot dit mooie resultaat te komen. De bedoeling achter deze geocache? Voor vele bewoners is het niet meer evident om in contact te komen met de wereld 'daarbuiten', dus halen we de wereld naar hier. In de geocache liggen hebbedingetjes die geruild kunnen worden door de vinder. Er ligt een logboekje om je bezoek op vast te leggen en dan nog een heel speciaal boekje om een persoonlijke boodschap op achter te laten. Regelmatig zal het personeel een bezoekje brengen aan de geocache om te zien wat de buitenwereld hen te vertellen heeft. De echte geocachers kunnen dan ook hun bezoek loggen op de geocachingsite. Buiten de geocache was er het jaarlijkse 'blotevoetenpad' dat door het mindere weer uitgebreid werd met een voelparcours in het woon- en zorgcentrum. 'Bewegen, beleven en ontmoeten' blijft immers een belangrijk item binnen de visie van Begralim. Naar: “Bewoners van wzc Eyckendael onthullen geocache” - hbvl.be


PAGINA

Like ons op Facebook! @GeonewsBelgieNederland

7


7 PAGINA

3

8

8 2 4

5

SUDOKU Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 slechts ĂŠĂŠn keer voorkomen. Elke sudoku heeft een unieke oplossing.

7 6

4 1 9 1 6 4

4 2 7 8 6 2 5 4 6

7 9 1 3

5 1 3 9 2 4 2 7 2 9 1 7 8 6 4 4 2 6 5 1 3 1 4 4 9 7 1 7 5 9 3

Puzzelplezier Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie zijn best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing van de puzzels zijn te vinden op pagina 10.

5

3 6 2 4

7

6 5

6 6 3

1 2

8

9

7 2

2 3

1 9 5

4 7 6

4 8

4

3

Geonews heeft uw hulp nodig! Deze sterren geven aan wat de moeilijkheid is van de opgave.

Iedere maand proberen we Geonews zo goed mogelijk te vullen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen, zouden we graag weten wat voor puzzels u graag zou zien verschijnen in Geonews. Laat het ons weten via onze Facebookpagina of via ons e-mailadres geonews@hotmail.nl


Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

JAARGANG

4,

NR.

7

PAGINA

9

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

© Bjorn De Mecheleir

© Bjorn De Mecheleir

Stuur ons uw foto! geonews@hotmail.nl facebook.com/geonewsbelgienederland

Shoot!

© Brent Pulmans


PAGINA

Oplossingen

10

9 3 5 8 4 2 7 1 6

7 6 2 5 3 1 9 8 4

1 8 4 7 6 9 3 5 2

3 5 9 4 8 6 2 7 1

6 2 7 3 1 5 4 9 8

8 4 1 2 9 7 5 6 3

5 1 6 9 2 4 8 3 7

4 9 8 6 7 3 1 2 5

2 7 3 1 5 8 6 4 9

5 4 7 9 8 2 3 6 1

1 6 8 7 3 4 9 5 2

3 9 2 5 1 6 8 4 7

4 3 5 8 9 7 1 2 6

7 2 6 1 4 3 5 9 8

8 1 9 2 6 5 7 3 4

9 7 3 6 2 8 4 1 5

6 5 4 3 7 1 2 8 9

2 8 1 4 5 9 6 7 3

5 6 4 7 9 8 2 3 1

1 2 9 4 3 6 7 5 8

3 7 8 1 5 2 9 4 6

2 9 5 6 8 7 3 1 4

4 8 6 3 2 1 5 9 7

7 3 1 5 4 9 6 8 2

9 5 7 8 6 4 1 2 3

6 4 3 2 1 5 8 7 9

8 1 2 9 7 3 4 6 5

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews? Door te adverteren in Geonews bereikt u een bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars gespecialiseerd in wandeluitrusting ... Maar ook restaurants, cafÊs, winkels‌ in de buurt van Geocaches hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com