Geonews - juni 2016

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

4 ,

N R .

6

J U N I

2 0 1 6

community?

Familiegeocache en dorpsbarbecue

Mail het ons!

Op zoek naar het verloren kabouterdorp!

Artikel op pagina 4

Artikel op pagina 5

IN DIT NUMMER: Meet the Geocacher

2

Familiegeocache en dorpsbarbecue

4

Het verloren kabouterdorp

5

Puzzelplezier

6

Shoot!

7

Puzzelplezier Uw maandelijkse portie puzzels is terug te vinden op pagina 6

Shoot! Foto’s op pagina 7

Meet the Geocacher

Bam

bi


PAGINA

2

Meet the Geocacher*

Bam

bi

door Ruben Heynderycx Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij ‘Bambi’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview.

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent? Ik had een penvriend die aan geocachen deed en door zijn verhalen wilde ik het ook gaan doen. Ik was al snel verslaafd!! “Ik vind het altijd fijn als er wat geschiedenis over de cacheplaats te vinden is.”

Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje? Ik ga vaak samen met mijn moeder die de tochten altijd leuk vind. Af en toe gaat mijn zus mee of mijn vriendin met haar zoontje. Mijn vader is één keer mee geweest en wilde daarna niet meer, dat wandelen en zoeken te gelijkertijd was niets voor hem.

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? Mijn allereerste was in het zuiderpark van Rotterdam. Hij bestaat niet meer, en ik weet niet meer precies hoe hij heette. Wel twee keer moeten zoeken omdat ik de eerste keer geen goede gps had, en ik had natuurlijk geen idee waarnaar ik moest zoeken (amukistje)

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan geocachen? Op vakanties pak ik altijd caches mee, zo heb ik al in andorra, Turkije en verscheidene plaatsen in Nederland bezig geweest. In Andorra was heel speciaal, die lag boven op een hele steile berg!!

Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? In de eerste plaats leer je hoe inventief mensen zijn!!! Maar ik vind het altijd fijn als er wat geschiedenis over de cacheplaats te vinden is. Vooral de vaderlandse geschiedenis wordt vaak bijgespijkerd.


PAGINA

Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd? Gekste...mmm. een kast vol motten. Maar dat is eerder eng dan gek. Ik lees wel vaak over gekke caches die ik nog zou willen doen bijvoorbeeld de monty pyton cache met Funny walks is heerlijk!! Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? Ik heb een trackable ergens in de wereld: Food of the world. Met de opdracht deze te loggen met een foto van het favoriete (lokale)gerecht van de logger. En in mijn achtertuin staat een cache, deze is van een fotoroute door mijn wijk met 300 rijksmonumenten "veelzijdig Vreewijk" in Rotterdam. Ik vind trackables altijd fijn om mee te nemen omdat je en weer snel op pad moet, en het is leuk wat voor dingen mensen allemaal bedenken. Bij deze willen we Bambi ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen. *Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typefouten van de geïnterviewde. ADVERTENTIE

“Ik vind trackables altijd fijn om mee te nemen”

3


PAGINA

4

Familiegeocache en dorpsbarbecue door apl

Bierbeek (BE) - Op zaterdag 18 juni ontving de Landelijke Gilde van Lovenjoel de Dorpentoerbus in cc 't Stichelke tijdens haar gezinshappening met geocache en barbecue. De Dorpentoer is een nationale actie van de Landelijke Gilden om de schoonheid en de leefbaarheid van onze typische plattelandsdorpen onder de aandacht te brengen. Ook Landelijke Gilde Lovenjoel stelde zich kandidaat om de Dorpentoerbus te mogen ontvangen. Op 18 juni organiseerden ze een heuse “pop up” gezinshappening. "Sommigen vroegen zich de afgelopen weken af waarom er vreemde, oranje “Googledruppels” in het straatbeeld verschenen. Dit was uiteraard een eerste aankondiging voor onze geocache", zegt Jan Verboven. "Enkele bestuursleden werkten een geocache-route uit doorheen Lovenjoel. Er is een kleine toer van 3 km voor de kleinsten. Deze toer is ook toegankelijk met de kinderwagen. Maar er is ook een grotere toer van 6 km voorzien." Geocaching is een soort van schattenjacht/zoektocht met GPS-toestellen. "Wij stellen zelf voorgeprogrammeerde GPS-toestellen ter beschikking", zegt Guy Deschepper. "Ook mensen, die helemaal niet vertrouwd zijn met deze nieuwe hype, kunnen hieraan deelnemen. Deze geocache is zeer laagdrempelig opgevat. Jong en oud, iedereen is welkom." Vanaf 11 uur kon er gestart worden aan ’t Stichelke. "Daarnaast denken we natuurlijk ook aan onze voetbalfans. Om 15 uur zenden we live de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ierland uit. En vanaf 17.30 uur kon je de honger stillen door aan te schuiven aan onze BBQ-tafel. Uiteraard moest je je voor de BBQ vooraf inschrijven", zegt Guy Deschepper. "Doorlopend waren er voor de kinderen volksspelen en was er een reuze hindernissenparcours. … en uiteraard de gepimpte toerbus. Kortom een leuke dag samen in Lovenjoel. De slogan van de Landelijke Gilde is dan ook: Samen beleef je meer in Lovenjoel!" Meer info op www.landelijkegildelovenjoel.be Naar: “Familiegeocache en dorpsbarbecue” - nieuwsblad.be


PAGINA

Op zoek naar het verloren kabouterdorp! door Nele Mannaerts

Lommel (BE) - Na het gigantische succes van de schattenzoektocht ‘De Gouden Kat van Don Quichot’ inKattenbos, lanceert de stad nu twee nieuwe kinderwandelingen met de Heuvelse Heide van Bosland als decor. Starten doe je aan jachthaven De Meerpaal. Er is een buggyvriendelijke wandeling van 2,3 kilometer en een avonturentocht van 6,2 kilometer die je naar een mysterieus kabouterdorp leidt. “Tijdens de schattentochten moeten kinderen op zoek naar het verloren kabouterdorp,” vertelt Niek Janssen van de dienst stadswerken en ook bedenker van de tochten. “Ze maken zich best klaar voor een tocht boordevol avontuur, want onderweg moeten ze verschillende opdrachten tot een goed einde brengen om zo de code te kraken en de kabouters te redden.” Wat moet je zeker weten? De wandelingen starten aan jachthaven De Meerpaal in de Boskantstraat. Het startbord ter plaatse maakt je wegwijs. De rode en blauwe kabouterhoedjes duiden aan in welke richting je moet wandelen. In de buurt van de gouden hoedjes moet je een opdracht zoeken. Als je de opdrachten goed uitvoert en de cijfers noteert, vind je het kabouterdorp. De tocht is helemaal gratis. Neem zeker een balpen en papier mee, en eventueel een muntstuk van 0,5 euro voor een aandenken achteraf. Mensen kunnen de wandeling gewoon doen, of als een geocache. Bij de opdrachten tref je een potje achter een cijferslot aan. Dit is voor de geocachers. Het einddoel is voor de wandelaars en geocachers echter hetzelfde: de kabouters redden uit de klauwen van de boze tovenaar! Bron: “Lommel lanceert twee nieuwe schattenzoektochten voor kinderen: Op zoek naar het verloren kabouterdorp!” - hbvl.be

5


7 PAGINA

3

6

8 2 4

5

SUDOKU Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 slechts ĂŠĂŠn keer voorkomen. Elke sudoku heeft een unieke oplossing.

7 6

4 1 9 1 6 4

4 2 7 8 6 2 5 4 6

7 9 1 3

5 1 3 9 2 4 2 7 2 9 1 7 8 6 4 4 2 6 5 1 3 1 4 4 9 7 1 7 5 9 3

Puzzelplezier Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie zijn best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing van de puzzels zijn te vinden op pagina 8.

5

3 6 2 4

7

6 5

6 6 3

1 2

8

9

7 2

2 3

1 9 5

4 7 6

4 8

4

3

Geonews heeft uw hulp nodig! Deze sterren geven aan wat de moeilijkheid is van de opgave.

Iedere maand proberen we Geonews zo goed mogelijk te vullen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen, zouden we graag weten wat voor puzzels u graag zou zien verschijnen in Geonews. Laat het ons weten via onze Facebookpagina of via ons e-mailadres geonews@hotmail.nl


Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

JAARGANG

4,

NR.

6

PAGINA

7

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

Shoot!

© Rafael Sales

Stuur ons uw foto! geonews@hotmail.nl facebook.com/geonewsbelgienederland © Rafael Sales


PAGINA

9 3 5 8 4 2 7 1 6

Oplossingen

8

7 6 2 5 3 1 9 8 4

1 8 4 7 6 9 3 5 2

3 5 9 4 8 6 2 7 1

6 2 7 3 1 5 4 9 8

8 4 1 2 9 7 5 6 3

5 1 6 9 2 4 8 3 7

4 9 8 6 7 3 1 2 5

2 7 3 1 5 8 6 4 9

5 4 7 9 8 2 3 6 1

1 6 8 7 3 4 9 5 2

3 9 2 5 1 6 8 4 7

4 3 5 8 9 7 1 2 6

7 2 6 1 4 3 5 9 8

8 1 9 2 6 5 7 3 4

9 7 3 6 2 8 4 1 5

6 5 4 3 7 1 2 8 9

2 8 1 4 5 9 6 7 3

5 6 4 7 9 8 2 3 1

1 2 9 4 3 6 7 5 8

3 7 8 1 5 2 9 4 6

2 9 5 6 8 7 3 1 4

4 8 6 3 2 1 5 9 7

7 3 1 5 4 9 6 8 2

9 5 7 8 6 4 1 2 3

6 4 3 2 1 5 8 7 9

8 1 2 9 7 3 4 6 5

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews? Door te adverteren in Geonews bereikt u een bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars gespecialiseerd in wandeluitrusting ... Maar ook restaurants, cafÊs, winkels‌ in de buurt van Geocaches hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.